Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT"

Transkript

1 Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i terminalkontraktene mellom Motorola og DNK. Nettbutikken finner du på følgende nettadresse: Web shop fra Motorola. Det nærmer seg jul, og flere steder i landet kan en merke at vinteren er her. Prosjektet er fortsatt totalt sett i rute, og siden forrige nyhetsbrev har brann- og redningsetatene både i Telemark og begge Agder-fylkene tatt i bruk hele nødnettleveransen. De siste utfordringene med dekning i disse områdene kommer prosjektet sentralt fortsatt til å holde i, men utover dette er fase 2 g jennomført. I samling for regionale prosjektledere på Gardemoen november fikk vi mye god erfaringsdeling fra de tidligere prosjektlederne som har tatt i bruk Nødnett i fase 1 og 2. Planlegging av neste samling har allerede begynt. Forberedelsene til GoLive steg 1 i Sør-Rogaland og i Haugaland og Sunnhordland er snart over. Siste uka før jul skal 110-sentralene i Stavanger og Haugesund ta i bruk Tetra-nettet og ICCS-ene i kontrollrommet. Innsatsen fra alle fortsetter å være helt fantastisk, noe som klart bidrar til at prosjektplanene har vært mer stabile enn noen gang tidligere. Så derfor mener jeg alle virkelig har fortjent en fredelig julehøytid, der det er rom for å ta vare på seg selv og sine nærmeste. Jeg ønsker dere en riktig god jul, og gleder meg virkelig til En oversikt over tilg jengelig tilleggsutstyr til radioterminaler har lenge vært etterspurt av Branns brukere. Motorola har nå etablert en nettbutikk hvor brukerne kan registrere seg som kunder og foreta bestillinger. Ved første besøk på nettsiden må brukere registrere seg via egen link som brukerne finner øverst på web siden. Brukerne får deretter tilsendt brukernavn og passord, og sidene åpnes for bestillinger. Ved problemer med innlogging finnes det kontaktinformasjon nederst på nettsiden for bistand. Det er ikke krav om å bruke Motorolas Web shop for kjøp av tilbehør og Motorolas produkter kan anskaffes flere steder. Brannvesenene står fritt til å kjøpe tilleggsutstyr hvor de vil, men må alltid forsikre seg om at tilbehøret er godkjent for tilkobling til TETRA-terminaler. Mange brannvesen har erfart at det er behov for en del tilleggsutstyr til radioterminaler, som ikke er en del av førstegangsleveransen. Sambandsansvarlig og tidligere lokal prosjektleder i Vestfold interkommunale brannvesen, Andrew Wright, er en av disse. Vi har kjøpt inn en del tilleggsutstyr. Av tilbehør som er anskaffet i Vestfold er blant annet belteknips, monofon og identifikasjonsring til radioen, sier Wright. I tillegg har vi kjøpt inn ekstra batterier, multiladere og reiseladere, føyer han til. Geir Jahrsengene 1

2 DEKNINGSUNDERSØKELSER UTFØRT AV DE LOKALE PROSJEKTENE I BRANN I disse dager pågår det dekningsundersøkelser av dekningsansvarlige i brannvesenene en rekke steder i fase 3. Om ikke lenge skal samme aktiviteter starte opp også i fase 4. Hva skal undersøkes og hvordan g jør man det? Fakta om dekning Kontrakten med Motorola Solutions har krav til utendørsdekning. Det er krav om økt signalstyrke utendørs i de 22 største byene samt i en fem kilometers radius utendørs rundt alle brannstasjoner. Dette gir økt sannsynlighet for at det også vil være innendørsdekning i objekter innen dette området, men ingen garanti. Eneste sted hvor prosjektet garanterer for innendørsdekning er på brannstasjoner og 110-sentraler. Innendørsdekningen i disse byggene skal være tilstrekkelig for å motta call-out/gruppesamtale der vakthavende tjenestepersonell oppholder seg samt der utrykningskjøretøy er plassert. Kontrakten med Motorola Solutions gir ikke noen garanti for innendørsdekning hjemme hos eller på arbeidsplassen til deltidsmannskaper og heller ikke f.eks. i omsorgsboliger og sykehjem. Radioterminal i engineering mode. Før man tar i bruk Nødnett, når radioterminalene er fordelt, opplæring er g jennomført og radionettet er tilg jengelig (RfGLT), skal lokale dekningsundersøkelser g jennomføres. Det er regional prosjektleder som legger planer for disse aktivitetene, som utføres av mannskaper fra brannvesenene. GROVT KAN DEKNINGSUNDERSØKELSENE DELES I TO: 1. Test og målinger inne og ute på brannstasjoner og 110-sentralen (kritiske objekter for go live) Sjekk med håndholdt radio i engineering mode inne og utenfor brannstasjonen/110-sentralen. Funn meldes til regional prosjektleder til avtalt frist på avtalt skjema. 2. Test og målinger i og omkring andre interessante objekter og områder Hovedmål med undersøkelsene er å finne ut hvor det er manglende nett/dekning og dermed kunne planlegge egne kompenserende tiltak og kunne avsløre eventuelt urettede feil fra leverandør. Prioritering av områder/objekter for dekningsundersøkelser bør ta utgangspunkt i tett samarbeid og arbeidsdeling med politi og helse lokalt, informasjon fra regional prosjektleder om hvor det er manglende dekning, egen lokalkunnskap og viktige objekter som f.eks. sykehjemmet, P-huset, stor boligblokk eller kjøpesenteret. Det er viktig å ikke undersøke utendørsdekning med håndholdt radio inne i bil. Avdekkede viktige dekningsutfordringer kan meldes til Branns driftsorganisasjon på avtalt skjema. Avdekkede dekningsutfordringer er ikke nødvendigvis i strid med kontrakt og brannvesenet kan ikke uten videre forvente at problemet skal løses av staten. Utfallet kan også bli at brannvesenet eller kommunen selv må finansiere tiltak. Før leverandør avleverer nettet til DNK har leverandør selv foretatt omfattende undersøkelser av reell dekning i sine kjøretester. Viktige funn fra disse testene blir g jort tilg jengelig for regional prosjektleder ved 110-sentralene. De fleste av branns brukere er meget fornøyd med dekningen som leveres. Hvordan undersøker vi dekning? Når dekning skal undersøkes settes den håndholdte eller kjøretøymonterte radioen i såkalt «engineering mode». I målingsskjemaet, som testansvarlige i brannvesenet får fra regional prosjektleder, skal det fylles ut opplysninger om under søkelsen foregår med håndholdt radio eller kjøretøymontert radio, hvor det måles, observert feltstyrke på radioen (RSSI) og navnet på base stasjonen. Det gis også opplæring i dette på slutt brukeropplæring for radioterminaler. Er noen i tvil om hvordan undersøkelser skal g jennomføres kontakt regional prosjektleder. OVEROPPHETEDE BATTERIER I BILER I fase tre er det g jort noen erfaringer med at eldre ladere, som kobles til flere elektroniske hjelpemidler i bil, kan føre til batterier som overoppheter/står i fare for å koke tørre. Dette er et problem på flere biler, men spesielt for biler med eldre Ladak-ladere. Denne laderen lader batteriene separat og brukes mye i utrykningsskjøretøyer, sier Geir Ove Søvik, som regner med at mange andre med eldre biler kan få samme utfordring. Søvik presiserer at det er den samlede byrden på laderen som utg jør problemet for laderen, ikke bil terminalene isolert sett. Mulige løsninger kan være enten å kjøpe nyere Ladak-ladere som lader med impuls eller kjøpe en såkalt smart lader, sier Sindre Andreassen i DSB. 2

3 TRIPPELVARSLING I KONFERANSE VIA ICCS IMPLEMENTERES SOM FAST RUTINE FOR 11X-SENTRALENE I DRAMMEN Politiet i Søndre Buskerud fikk nylig inn en melding om en større trafikkulykke med flere skadde personer. Operatøren skjønte raskt at han her trengte bistand fra de andre etatene, og satte opp en konferanse med innringer på tråden for videre utspørring. Brann og helse lå på medlytt og fikk dermed raskt varslet ut egne ressurser. Helse fortsatte deretter videre utspørring og rådgivning sammen med brann. Etter ca. 6 minutter var første ressurs framme på skadestedet. Dette er ett av mange eksempler som har ført til at Vestviken 110-sentral i samarbeid med 112 og 113 i Drammen nå har besluttet at trippelvarsling alltid skal g jøres som konferanse via ICCS. Dette er fullt mulig for alle sentraler å g jøre, sier Svendsberget, og forklarer at operatørene umiddelbart får opp en blinkende boks på ICCSen når en av de andre sentralene initierer trippelvarsling. Fagutviklerne i Drammen fra henholdsvis Politiet, AMK og Vestviken 110 har videre i samarbeid definert ett sett av hendelser som alltid skal generere trippelvarsling. Til disse hendelsestypene er det laget et felles utspørrings- og handleverktøy som sikrer at de viktigste opplysningene som de respektive sentralene vil ha behov for, alltid hentes inn. Verktøyet sikrer også at det gis likere råd og ressurser til innringerne. Vi forventer å se en effekt i form av raskere og riktigere utalarmering for hendelser som krever at alle tre nødetatene skal rykke ut. Vi forventer også at kvaliteten på informasjonen som hentes inn av operatørene ved tripplevarsling heves, sier Svendsberget. Vi har dessuten rikelig med erfaringsgrunnlag som peker på at samtidig og riktig informasjon for alle tre nødetatene er avg jørende for å skaffe et riktig felles situasjonsbilde og effektiv håndtering av en hendelse, føyer han til. Før de nye rutinene implementeres, skal alle tre nødmeldesentralene g jennomføre før-målinger for å få et bilde av nå-situasjonen. Etter at nye rutiner er iverksatt vil det bli g jennomført nye målinger for å se på effekten. Vi ønsker å få et bilde av tidsbruk på samtaler mellom operatør og melder, hva det spørres om og hvor lang tid det tar før ressurser er utalarmert, forklarer Svendsberget. Samtlige operatører ved 11X sentralene i Drammen har fått opplæring i de nye arbeidsrutinene for trippelvarsling og konseptet skal implementeres hos alle tre sentralene før jul. Fra opplæring i trippelvarsling via ICCS med felles spørreskjema for 110, 112 og 113 ved Vestviken 110-sentral. Publikum forventer høy effektivitet og god kvalitet fra nødetatene, og vi har en plikt til kontinuerlig å være på jakt etter forbedringer for å gi en best mulig tjeneste, avslutter Svendsberget. Ett hovedproblem med trippelvarsling som konferanse via ICCS har vært at den operatøren som initierer konferansen ofte har opplevd å måtte vente en stund før de andre 11X-sentralene har kommet inn i konferansen, forklarer fagutvikler ved Vestviken 110-sentral, Pål Kristian Myhre Svendsberget. Dette har Vestviken 110-sentral sammen med 112 og 113 i Drammen løst ved å g jøre følgende: 1. Alle tre sentralene lager to predefinerte konferanser som de har kalt «Trippelvarsling med melder» og «Trippelvarsling uten melder». 2. En person i hvert av kontrollrommene som har PE-tilgang lager disse forhåndsdefinerte konferansene, eventuelt med bistand fra driftsorganisasjonene. 3. Kontrollrommene dedikerer to telefonnummer som meldes inn til driftsorganisasjonene. 4. Driftsorganisasjonene definerer deretter en anropstype for «Trippelvarsling MED melder» og legger denne inn i en kø som gis prioritet Driftsorganisasjonene lager en anropstype for «Trippelvarsling UTEN melder» og legger denne inn i en kø som også er gitt prioritet 1. Trippelvarsling som konferanse via ICCS. 3

4 BRANN- OG REDNINGSVESEN I AUST-AGDER OG VEST-AGDER PÅ NØDNETT Onsdag 12. november tok 110-sentralen i Arendal og tilknyttede brannvesen i Agder i bruk hele Nødnettleveransen. Nyhetsbrevredaksjonen traff operatørene på kurs- og øvingssenteret i Stavern noen dager før golive. Til tross for at det var siste kursdag for Vision med avsluttende test av hver enkelt operatør, tok eksamenskandidatene seg tid til en prat om inntrykket av det nye verktøyet på 110-sentralen. Dekning og talekvalitet på samband har også blitt vesentlig forbedret. Før kunne ingen snakke sammen før de kom inn i samme dekningsområde. Dette medførte at den som hadde ansvaret for en hendelse g jerne ikke visste så mye om hendelsen før han var framme på skadestedet, forklarer Nilsen. Savner opprinnelsesmarkering i Nødnettustsyret på 110-sentralen Alle er enige om at det er ett klart minus at integrert opprinnelsesmarkering i Vision og ICCS enda ikke er kommet. Det er veldig mange innringere som ikke vet adressen sin. Særlig g jelder dette trafikkulykker. Vi er avhengig av å ha et godt system for opprinnelsesmarkering og det er uheldig at dette arbeidet har tatt så lang tid. Det innebærer at vi må videreføre gamle løsninger sammen med ny ICCS og Vision på 110-sentralen, forklarer Nilsen. Økte krav til operatørenes dataferdigheter Regional prosjektleder Rune Vårdal Paulsen er stolt av at samtlige operatører nå har g jennomgått og bestått all opplæring i Nødnett og tatt det nye utstyret i bruk. Han er godt fornøyd med det nye oppdragshåndteringsverktøyet og er klar på at det stilles større krav enn før til dataferdigheter hos operatørene. Foto: Ragnhild Lunde og colourbox. «Det var veldig greit!» sier første kandidat John Helge Lien lettet, etter å ha g jennomført den avsluttende testen for Vision kurset. Lien er vikar på 110-sentralen og jobber til daglig innen beredskap i brannvesenet. Vision innebærer en stor forskjell fra vårt gamle verktøy FAS, forklarer stedfortreder for regional prosjektleder, Øystein Nilsen. De første dagene i Visionkurset var preget av veldig mye nytt på en gang. Men så løsner det etter hvert jo mer vi får trykket på systemet, forklarer han. På spørsmål om inntrykket av det nye verktøyet på 110-sentralen pekes det særlig på bedre oversikt for operatørene og mer effektiv utalarmering. Utalarmeringsbiten er veldig viktig, sier Nilsen. Vi får en bedre oversikt enn det vi hadde på det gamle systemet og utalarmeringen kommer til å gå raskere. Tidligere hadde vi varslingsplaner for hvilke ressurser som skulle på hvilke type hendelser i de ulike kommunene. Det blir lettere og raskere for operatøren når vi i stedet automatisk får opp forslag til nærmeste ressurs fra Vision, forklarer Nilsen. I forberedelsene til operativ drift med Nødnett har det vært viktig med en deling av viktige oppgaver for å effektivisere oppgavene, men også for å spre kompetansen i avdelingen og skape større systemforståelse og eierskap til kontrollrommet for personell på sentralen, forklarer Paulsen. Samtidig har det vært viktig å ikke gå seg bort i teknikken, føyer han til. Jeg har vært opptatt av å formidle at det nye verktøyet nettopp er et verktøy, og at det ikke erstatter fagpersonellet i sentralen, presiserer han. På 110-sentralen har de etablert en egen konfigurasjonsgruppe for å ivareta konfigurasjonsoppgaver i driftsfasen. Noen må kunne konfigurasjonsbiten ekstra godt for alle de nye systemene. Konfigurasjonsgruppa hos oss består av tre operatører, tekniker, operativ leder og avdelingsleder. Vi har fordelt oppgavene med konfigurasjon av ICCS og PE som et ansvarsområde, Vision og manageren som et ansvarsområde og Vision Boss og DMC som det siste, forklarer Paulsen. Selv om Agder nå er ferdig med prosjektet er det fortsatt en del saker som henger ig jen og må følges opp videre både av prosjektet sentralt og 110-sentralen. Dette g jelder blant annet dekningsutfordringer noen steder. Jeg håper disse sakene raskt finner en løsning, avslutter 110-lederen. Før måtte vi dessuten utalarmere en og en stasjon. Nå sender vi samme utalarmering til alle ressursene som skal ut og de får den samtidig. Deltidsmannskaper uten vaktordning melder umiddelbart tilbake om de kommer eller ikke, noe som gir god kontroll med tilg jengelige ressurser for operatøren, sier Nilsen. Han peker videre på at operatør nå kan sitte med innringer på tråden mens vedkommende samtidig foretar utalarmering. Tidligere måtte det være to operatører til dette. 4

5 STOR SAMBANDSØVELSE GJENNOMFØRT I TELEMARK Etter kort tid med operativ bruk av Nødnett i Telemark, ble det 20. november arrangert en stor beredskapsøvelse for å øve bruken av nytt samband. Målsettingen var å skaffe erfaring i bruk av Nødnett og etablere gode sambandsrutiner for nødetatene. Varabrannsjef i Skien kommune, Ove Stokkeland, forteller litt om funnene fra øvelsen. Fra sambandsøvelsen i Telemark Foto: Fredrik Naumann / DNK. Fra sambandsøvelsen i Telemark Foto: Fredrik Naumann / DNK. Viktig med prioritering av riktige talegrupper og nok radioterminaler Erfaringen fra øvelsen var at sambandsflyten gikk bedre og bedre jo lenger ut i øvelsen vi kom, sier Stokkeland. Han peker særlig på viktigheten av at BAPS blir etablert så tidlig som mulig for å få ut tidskritisk informasjon og sikre at enhetene som ennå er på vei til skadested får situasjonsrapport fra første enhet som er framme. Stokkeland var med i spillstaben og hadde en sentral rolle i planleggingen av de ulike scenarioene som skulle øves. Et hus som raste ut i en elv på grunn av storflom i Skien-vassdraget utg jorde første scenario. Dette ble avløst av en møteulykke mellom buss og personbil med alvorlige personskader. Siste scenario var en simulert lagerbrann med acetylenflasker. Blant deltakerne i øvelsen var blant annet 110-sentralen, 112-sentralen, Sivilforsvaret, ambulansene, Skien kommune, lokal redningssentral, mannskaper innen nødetatene og dykkergruppen til Skien Røde kors. Hovedmålet var å få testet samvirke over Nødnett og se om deling av tidskritisk informasjon i BAPS (brann, ambulanse, politi samvirke) fungerte, sier Stokkeland. I tillegg ønsket vi at kommunikasjon inn mot lokal redningssentral (LRS) og kommunikasjon mellom LRS og kommunens kriseledelse skulle gå via Nødnett, forklarer han. Han viser til betydningen av at LRS og kriseledelsen jobber ut fra felles sitausjonsbilde. Politiets liaison og representanten for brann i kommunens kriseledelse hadde derfor hver sin TETRA-radio der de fikk informasjon fra LRS underveis i øvelsen. Varabrannsjef Stokkeland forklarer videre at det, forut for øvelsen som en del av forberedelsene, ble arrangert opplæringsseminar for LRS og kommunens kriseledelse. Fokuset i seminarene var rettet mot hvilke faremomenter en 100-års flom i Skien-vassdraget ville medført og håndtering av et slikt scenario. Vi ville nok fått et enda bedre bilde av bruken av BAPS dersom vi hadde simulert en hendelse i et mindre sentralt strøk, påpeker han. I sentrale strøk har hendelsene g jerne så kort utrykningstid at vi nesten ikke rekker å gå i BAPS før en eller flere av enhetene er framme, forklarer han. Stokkeland peker også på betydningen av at man har tilgang på nok radioterminaler. Han viser til at flere ledernivåer vil være i aksjon når hendelser blir store nok. Lederne må ha to radioterminaler for å kunne følge med på to forskjellige talegrupper. Vi ser videre at riktig bruk av talegrupper og prioritering av hvilke talegrupper man skal være på er svært viktig. Ledernivåene vil f.eks ha problemer med å lytte til flere enn to tale grupper samtidig, forklarer han, og viser til at det her trengs mer øvelse. Stokkeland forklarer at det samme langt på vei er erfaringen også for kommunikasjon mot LRS og kommunens kriseledelse. Her er det viktig med en bevissthet omkring roller og klare føringer for bruk av talegrupper, sier han. At Røde Kors` dykkergruppe ble tatt med var også positivt. Vi fikk g jort oss noen erfaringer med talegruppen «Samvirke 1», som er åpen for andre beredskapsaktører enn politi, brann og helse. Også her så vi et utviklingspotensial, sier Stokkeland. Fokus på samvirke mellom nødetatene har hatt stor prioritet i Telemark det siste halvannet året før Nødnett ble tatt i bruk. Vi har i felleskap arrangert fem samvirkekurs i perioden for innstasledere, operative ledere og fagledere, noe som har vært en suksess, sier Stokkeland. Fokuset i kursene har vært rettet mot forskjellige scenarioer hentet fra kommunenes ROS-analyser som nødetatene kan komme opp i og som vil kreve samvirke. Med Nødnett blir dette enda viktigere og planen er å kjøre fem nye slike kurs også i 2015, avslutter han. 5

6 HVA SKJER UTE I REGIONALE PROSJEKTER BRANN OM DAGEN? Grunnen til forskyvingen i planen for disse fylkene skyldes blant annet at det trengs flere installasjoner i Sogn og Fjordane og Hordaland enn mange andre steder. Basestasjoner i Nødnett plasseres i all hovedsak i eksisterende master og bygninger, men i Hordaland og Sogn og Fjordane blir det satt opp til sammen 30 helt nye basestasjoner. Disse skal gi nødnett til nødetatene i områder der det ikke er noen form for telenett i dag. Les mer på DNKs nettsider. Radioterminaler til Hordaland er levert til Branns driftsorganisasjon. Programmeringen av de kjøretøymonterte bilradioene skal være ferdig innen uke 4 og deretter hentes av regionalt prosjekt. Installasjon i bilene starter i uke 5. Nummerplaner for radioterminaler til brannvesen innen 110-distriktet til Sogn og Fjordane sendes til BDO i uke 51, som underlag til programmering av radioterminalene. FASE 3 Sør-Rogaland & Haugaland og Sunnhordland Radionettet i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland er ferdig utbygget og lokale undersøkelser av dekning pågår nå i brannvesenene. Operatørene på 110-sentralene i Stavanger og Haugesund er på opplæring i ICCS i Stavern i uke 49 og 50. Haugaland og Sunnhordland får randsone mot Hordaland når Nødnett blir tatt i bruk i Haugaland og Sunnhordland. Dette løses ved at Etne brannstasjon låner ut noen Nødnettradioer til Odda brannvesen (Hordaland) og gir opplæring i bruk. Haugaland og Sunnhordland skal etter planen ta i bruk ICCS 17. desember og Sør-Rogaland tar i bruk ICCS 18.desember. Dette er en stor milepæl for prosjekt BRANN. Opplæring i Stavern for operatørene i oppdragshåndteringsverktøyet Vision begynner etter jul. Egentesting av utalarmering, posisjonering og statusmeldinger fra radioterminalene samt konfigurasjonstester pågår også fram til golive. Fra regional prosjektledersamling på Gardermoen i november. FASE 4 Møre og Romsdal Radionettet i Møre og Romsdal er nå ferdig utbygget. Brann vesenene starter med dekningsundersøkelser straks radioterminaler er distribuert og opplæring på radio terminal er g jennomført. Håndholdte radioer skal være delt ut til brann vesenene seinest i uke 2 når superbrukeropplæring i radioterminaler begynner. Avsluttende akseptansetest på 110-sentralen i Ålesund g jennomføres i uke 50. Opplæring for superbrukere på radio terminaler starter i begynnelsen av 2015 og ICCS kurs i Stavern for operatører begynner i uke 7. Vision Boss kurs Haugaland og Sunnhordland. På bildet fv Onar Walland, Ragnar Løfstrøm fra Karmøy brannvesen, Øyvind Hansen fra DSB, Cato Klubben og Leif Rune Vad fra Stord brannvesen, Tore Nesbø fra Fitjar brannvesen. Foto: Tor Andre Johannesen. Hordaland & Sogn og Fjordane Radionettet i Hordaland og Sogn og Fjordane er ikke ferdig utbygget. Nettet skal etter planen være overtatt av DNK fra leverandør i løpet av andre kvartal DNK jobber hardt mot Motorola for ferdigstilling så tidlig som mulig i kvartalet. Sør-Trøndelag Radionettet i Sør-Trøndelag skal etter planen overtas av DNK fra leverandør i midten av desember. Lokale undersøkelser av dekning starter for brannvesenene straks radioterminaler er mottatt og opplæring i disse er g jennomført. Radio terminaler til brannvesenenes kjøretøy skal hentes hos Branns driftsorganisasjon i uke 3. Installering av radioterminaler i bilene starter i uke 4. Distribusjon av håndholdte radioterminaler skal være g jennomført til uke 9. Superbrukeropplæring i radio terminaler begynner i uke 12. Regionalt prosjekt har nylig avsluttet en 14.dagers konfigurasjonssamling i Oslo, hvor de har lært om hvordan det nye 6

7 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Besøksadresse: Rambergveien 9 Telefon Telefaks B Retur Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Tønsberg oppdragshåndteringsverktøyet Vision kan konfigureres best mulig. Siste del av installasjon av kontrollromsleveransen på 110-sentralen i Trondheim begynner i uke 2 og skal være ferdig i uke 5. Avsluttende akseptansetest på kontrollrommet g jennomføres i uke 6. Nord-Trøndelag Radionettet i Nord-Trøndelag skal etter planen overtas av DNK fra leverandør i midten av desember. Lokale dekningsundersøkelser av brannvesenene begynner straks håndholdte radio terminaler er mottatt og opplæring i disse er g jennomført. Programmering av radioterminaler i Branns driftsorganisasjon begynner etter planen i uke 4. De kjøretøymonterte radioterminalene skal hentes hos BDO i uke 8. Installasjon av radioer til kjøretøy starter i uke 10. AKTUELT: Mer informasjon om Nødnett? På finner du blant annet filmer og faktaark om Nødnett. Mye nyttig informasjon blant annet om abonnementsordning og andre viktige tema finner du også på Neste nummer av Nyhetsbrev om Nødnett I neste nyhetsbrev for januar kan du blant annet lese mer om DSBs funn etter arbeidet med testing av gateway og repeater. Regionalt prosjekt skal på en 14.dagers konfigurasjonssamling i Oslo februar for å lære om hvordan det nye oppdragshåndteringsverktøyet Vision best kan konfigureres. Siste del av kontrollromsleveransen skal installeres på 110-sentralen i Namsos fra og med uke 8. Avsluttende akseptansetest på kontrollrommet g jennomføres i uke 12. FASE 5 Troms, Finnmark & 110-sentralen i Bodø I de regionale prosjektene ved de tre nordligste 110-sentralene pågår det forberedende arbeider til å ta imot kontrollromsleveransen. Blant annet skal telefonlinjer og andre linjer installeres og teknisk rom på 110-sentralen skal g jøres klart. Leverandøren kommer med kontrollromsleveransen til Troms i uke 8 og til Finnmark i uke 11. Foto: Tor Andre Johannesen I disse dager pågår det også arbeid med nummerplaner og sambandsreglement. Nummerplan for Troms skal leveres til DSB i uke 7, og abonnementsavtaler for radioterminaler brannvesenene skal sendes til DNK samme uke. I Finnmark skal nummerplan leveres til DSB i uke 9 og abonnementsavtaler skal leveres til DNK. 7

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i

Detaljer

Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING For å oppfylle kravene som ATEX-standarden definerer, har ATEX-radioene noen

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT Nyhetsbrev Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Geir Jahrsengene ble ansatt som ny prosjektleder i DSB 1. juni og gleder seg til mye spennende aktiviteter i branns innføringsprosjekt

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Oktober 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Det er aktive og spennende dager i Nødnettprosjektet for tiden. Det pågår aktiviteter i hele landet for at nettet skal rulles ut som planlagt innen

Detaljer

Nødnett. Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal. 2 aktuelt på området radioterminaler. 7 flere tunneler får nødnettdekning

Nødnett. Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal. 2 aktuelt på området radioterminaler. 7 flere tunneler får nødnettdekning NYHETSBREV Nødnett Nr. 4 Juni 2015 FOTO: DSB Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal Onsdag 29. april klokka 12:00 tok brann- og rednings vesen i Møre og Romsdal og 110-sentralen

Detaljer

Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband

Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband NYHETSBREV Nødnett Nr. 6 November 2015 FOTO: Voss brannvesen Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband 14. 15. oktober var representanter fra landets 110-sentraler, DSB og DNK

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr.

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr. September 2008 Alarmsentral Brann Øst i gang med nytt nødnett Nå er overgangen til ny teknologi godt i gang ved den første alarmsentralen for brannvesenene. Installasjonen av utstyr er godt i gang ved

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Nødnettdagene 2014 04.04.2014

Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Den viktige opplæringen Opplæring generelt Opplæring i Nødnett Helse Brann Politi Opplæring Opplæring Teach vs learn #nødnett Hva betyr læring? «Læring = varig endring av

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 43-2015 Orientering ifht tilbakemelding fra HDO ifht brukererfaringer Forslag

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Brannvesenkonferansen 2013

Brannvesenkonferansen 2013 Brannvesenkonferansen 2013 Ulf Sandvik Fungerende prosjektleder Nødnettprosjektet DSB 1 Styrende Stortingets vedtak om Nødnett, st.prp.nr.30 (2006-2007) og st.prp.100 S (2010-2011) Vedtak om landsdekkende

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Sambandsreglement Brann del 3. Østfold og Follo. Versjon: 3-1

Sambandsreglement Brann del 3. Østfold og Follo. Versjon: 3-1 ABØ Distrikt Sambandsreglement Brann del 3 Østfold og Follo Dato:12.02.2014 Versjon: 3-1 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Autorisasjon og opplæring 3 2.1 Taushetsplikt 3 2.2 Urettmessig bruk 3 2.3 Oppbevaring

Detaljer

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Leverandøren av nødnettet, Nokia Siemens Networks (NSN), leverte i begynnelsen av mai nye planer for nødnettprosjektet etter å ha gjennomført replanleggingsaktiviteter.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK Vedtatt av Styret i Alarmsentralen 110 Telemark: 18. mars 2010 Orientert i Årsmøtet i Alarmsentralen 110 Telemark: 28. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Sambandsreglement for Kunde Sett inn kundelogo Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Oslo, dato sign fyll inn navn Innhold 1. Generell info... 3 1.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Hvorfor ny rapporteringsløsning?

Hvorfor ny rapporteringsløsning? N YHETSBREV Ny rapporteringsløsning for brannog redningstjenesten Nr. 1 September 2015 Hvorfor ny rapporteringsløsning? Store deler av brann-norge har ventet på en ny rapporteringsløsning siden utrullingen

Detaljer

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon Sambandsreglement for R overnes B eredskapsgruppe Logo? [Velg dato] Versjon Reglement for sambandstjenesten i Rovernes Beredskapsgruppe Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: Rovernes

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Møte med ordførere på Nesbyen 25. mai 2012 Hans Kristian Madsen konst. avdelingsdirektør Avdeling for brann og redning DSB 1 Dagens sambandsutstyr må skiftes

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014 Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger 2 april 2014 Arve Hermansen Twitter: @arvehermansen Sambandsleder - Moss Røde Kors Hjelpekorps Prosjektgruppe Nødnett - Norges

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.2014 Tema Om Nødnett Dekning Status i utbyggingen og fase 3 Robusthet i

Detaljer

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs Kundeforum 2015 Vi vil med dette få ønske dere hjertelig velkommen til HDOs kundeforum den 21. januar 2015. Vi håper å få en god dialog

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Redningskonferansen 2014

Redningskonferansen 2014 Samvirke og ledelse ved store hendelser hva har vi lært av drapene på Valdresekspressen, brannen i Gudvangatunnelen, brannen i Lærdal, på Flatanger og Frøya? Redningskonferansen 2014 Anne R. Pedersen 29.september

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning BEREDSKAPSPLAN SILDAJAZZEN 2013 - Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning - Fortøyningsplan Hensikt: Denne beredskapsplanen

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

NYHETSBREV BRIS. Nr. 2 Desember 2015. 3 To brannvesen i full gang med BRIS. 6 Registrering av brukere 11 Årlig melding om brannvern

NYHETSBREV BRIS. Nr. 2 Desember 2015. 3 To brannvesen i full gang med BRIS. 6 Registrering av brukere 11 Årlig melding om brannvern NYHETSBREV BRIS Nr. 2 Desember 2015 3 To brannvesen i full gang med BRIS 6 Registrering av brukere 11 Årlig melding om brannvern PROSJEKTLEDERS HJØRNE Den nye rapporteringsløsningen, BRIS, har nå vært

Detaljer

Brukerevaluering Nødnett trinn 1

Brukerevaluering Nødnett trinn 1 Brukerevaluering Nødnett trinn 1 Januar 2011 2 Litteraturliste 1. Innledning... 5 2. Metodikk... 5 2.1. Utvikling av spørreskjemaet... 5 2.2. Utvelgelse av respondenter til å besvare undersøkelsen... 6

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations ark.nblf\alarmsentral\nødmeldingssentraler_04 Det Kongelige Justis-

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Øvelser som effektivt læringsverktøy DSBs bidrag

Øvelser som effektivt læringsverktøy DSBs bidrag Øvelser som effektivt læringsverktøy DSBs bidrag Avdelingsleder Ann Christin Olsen-Haines 1 De som skal håndtere hendelsene Politi ca 14 000 Brann- og redningsvesen ca 12 000 Sivilforsvaret ca 8 000 Forsvarets

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-295-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Brannvesenets

Detaljer

Tjenesteavtale. Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen. Sett inn navn. Brannvesen. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato...

Tjenesteavtale. Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen. Sett inn navn. Brannvesen. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato... Tjenesteavtale Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen Sett inn navn. og Brannvesen Sett inn navn. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato... For brannvesenet Signatur Stilling Dato.. Tjenesteavtale

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

DSB s kartinnsynsløsning og litt til. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSB s kartinnsynsløsning og litt til. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSB s kartinnsynsløsning og litt til 1 http://kart.dsb.no 2 Hvorfor DSB Kart? Innhold tilpasset samfunnssikkerhet og beredskap. Mye temadata på dette. Spesiell tilrettelegging for bruk under store skogbranner.

Detaljer

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Kontroll av innendørsdekning i Nødnett KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Innendørsdekning i utbygging av Nødnett Et dekningskrav må være: Definert

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Ann Christin Olsen-Haines Avdelingsleder Kompetanse og rapportering 2 Behov for å peke ut en retning Kompetanse Evalueringer

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Typegodkjenning av. radioterminaler

Typegodkjenning av. radioterminaler Typegodkjenning av radioterminaler Prosedyrer og regelverk Versjon 4, 16.10.2015 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Typegodkjenningens hensikt... 3 2. Gjennomføring av typegodkjenning... 3 2.1. Sikkerhetsmessige

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs Kundeforum 2015 Vi vil med dette få ønske dere hjertelig velkommen til HDOs kundeforum den 21. januar 2015. Vi håper å få en god dialog

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Hendelser på jernbanen - er vi forberedt? - vil samvirke fungere? - har vi ressursene som trengst? - er det tilstrekkelig kompetanse? - har vi utfordringer? Hallingdal brann- og redningsteneste

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer