Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE"

Transkript

1 Nyhetsbrev September 2014 NØDNETT ISSN PROSJEKTLEDERS HJØRNE ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING For å oppfylle kravene som ATEX-standarden definerer, har ATEX-radioene noen andre egenskaper enn vanlige håndholdte radioer. Eksempler på dette er redusert sendestyrke og uteffekt til garnityr sammenlignet med den nye 3000-serien. I fase 0 har det vært blandede erfaringer med bruk av ATEX-radioer til røykdykking. Der det ikke er behov for å bruke ATEX ved røykdykking/innsats kan man med fordel bruke radioer i MTP3200 / MTP3250-serien, sier Peter Due i DSB. Sommerferien er over for de fleste og prosjektet er godt i gang. En fantastisk spennende og ikke minst hektisk høst står for tur. Planene vi jobbet mye med før sommerferien har vist seg både robuste og som et godt verktøy for å vurdere konsekvenser og tiltak dersom det meldes om hendelser som kan påvirke planen. Prosjektet som helhet er fortsatt i rute i forhold planene sendt ut før sommerferien. DSB Nødnettprosjektet er nå styrket med to nye medarbeidere Torbjørn Almeland skal følge opp alle transisjonsløpene med fokus på kontrollrommene og Sindre Andreassen skal fokusere spesielt på utrulling av radioterminaler. I den relativt sett rolige sommerperioden, har det vært jobbet med å oppdatere det overordnete styrende dokumentet som regulerer samarbeidet mellom DSB og DNK. Det har vært et meget positivt samarbeid å få dette dokumentet ferdigstilt, stor takk til Dag-Erik Lauritzen i DNK. 14. til 15. august arrangerte vi en prosjektsamling for DSB (inkludert forvaltning) og DNK (inkludert BDO). Prosjektsamlingen var meget vellykket, der alle viste stort engasjement, vilje til samarbeid, til å hjelpe hverandre og til å g jøre det som må til for å lykkes med innføring av Nødnett i brann- og redningsvesen og 110-sentraler. Dette lover bra for fullføringen av prosjektet. I fase 0 har det vært noe problemer med lyden ved bruk av ATEX-radioer og garnityr. Dette har medført at de som har røykdykket kun med ATEX og ordinært ATEX-garnityr har gått bort fra dette og over til bruk av den ordinære 3000-serien. Noen har beholdt ett sett med ATEX-radioer i tilfelle kjemikalieinnsats i eksplosive miljøer. Ett unntak er tre brannvesen i fase 0 som bruker røykdykkermasker med integrert kommunikasjon som forsterker lyden ut fra radioen. Disse erfarer at ATEX-radioene har et tilfredsstillende lydbilde og kommer til å fortsette med ATEX også til røykdykking. Det finnes med andre ord alternativer, men slike masker er mer kostbare enn det som er standard i leveransen og kostnadene må dekkes av hvert enkelt brannvesen. DSB vil i tiden framover ta kontakt med de brannvesen som har bestilt ATEX-radioer for å presisere dette ytterligere og få en oversikt over omfanget radioer som er bestilt. For de brannvesen som er avhengige av å ha EX-radio er det viktig å g jøre seg kjent med og øve med produktet. Velger man ordinært ATEX-garnityr må det tas høyde for noe redusert lydbilde. Som del av Nødnettleveransen foreligger det ikke per dags dato noe alternativ til MTP850EX-radioen. Dersom noen vurderer andre TETRA-radioer enn MTP850EX, må dette finansieres selv. Brannvesenene må også kontakte DNK for å avklare at produktet er godkjent for bruk i TETRA-nettet. Den nærmeste tiden er det mye godt arbeid som skjer for å forberede GoLilve i Telemark og Agder som kommer høsten Og ikke lenge etter følger Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland. I alle deler av sentralt, regionale og lokale prosjekt jobbes det godt med det som skal til for å kunne ta i bruk nytt Nødnett. Hilsen, og med ønsker om godt samarbeid videre utover høsten, Geir Jahrsengene 1

2 LEDERBYTTE I DNKS PROSJEKT BRANN Dag-Erik Lauritzen, ny leder for prosjekt Brann i DNK. Personsøkeren, som kan kjøpes fra Datamatik, varsler utal armering ved pipesignal/vibrering og skriftlig tekst i displayet. Ved å kvittere på personsøkerne får 110-sentralen dekket sitt behov for oversikt over antall mannskaper som rykker ut, men det er ingen mulighet for å kommunisere med 110-sentral eller andre mannskaper. Personsøkeren leverer heller ikke talemelding i utalarmeringen. Siden personsøkeren har innebygd antenne har den generelt litt dårligere dekning innendørs enn en vanlig håndhold radio. Så langt er det svært få som har bestilt personsøkere og fra fase 0 foreligger det ingen bestillinger. I fase 1 er ett unntak Midt-Gudbrandsdal brannvesen. Helen Knutsen takker for seg som leder for Prosjekt Brann i DNK. Knutsen har takket ja til nye oppgaver i et eget prosjekt i DNK som skal stå for innføring av Nødnett i kontrollrommet til Hovedredningssentralene. Dag-Erik Lauritzen tar over som leder av Prosjekt Brann i DNK. - Jeg gleder med til mange spennende aktiviteter framover og godt samarbeid med DSB og alle de andre samarbeids partnerne, sier Dag-Erik Lauritzen, som har jobbet som leveransekoordinator i Nødnettprosjektet i DNK i 2 år. Min bakgrunn i fra nødalarmeringssentral, oppgaver i DNK de siste to år og kunnskap om prosjektet tror jeg vil komme til nytte også som leder for Prosjekt Brann i DNK, sier Lauritzen. PERSONSØKERE I NØDNETT DSB og DNK har besluttet at de som har en håndholdt radioterminal også kan kjøpe en personsøker som knyttes til abonnementet på radioen. Det er derimot ikke mulig å knyte flere personsøkere til en og samme håndholdte radioterminal. Det anbefales å skaffe seg litt erfaring med de håndholdte radioene før det tas stilling til behovet for personsøker, sier Peter Due i DSB. - Vi har kjøpt personsøkere og radioer til alle våre deltidsmannskaper, sier brannsjef Per Martin. - De foreløpige tilbakemeldingene fra mannskapene etter forholdsvis kort tid med bruk er at kombinasjonen radioterminal i bilen og personsøker på hele tida, fungerer greit, sier brannsjefen. - Vi har vært tydelig på at det er en stor styrke at deltidsfolkene nå har radio. Dette er det også stor enighet om blant de ansatte. BAPS-gruppene og tilgang til tidskritisk informasjon er like viktig for deltidsmannskaper som for heltidsmannskaper, supplerer beredskapsleder Peer Kleiven. Han peker på at personsøker kombinert med en radio i bilen passer godt for de som har et arbeid som vanskeligg jør å bære radio. Radioen står da til ladning i bilen. Kleiven viser også til at personsøkeren enkelt muligg jør å se tapte alarmer. - Når det g jelder signaldekningen på personsøkerne er denne dårligere enn på radioene, så personsøkeren må være i tillegg til og ikke i istedenfor. De som mener at deltidsfolk ikke trenger radio mener jeg ikke har sett nytten av verktøyet, avslutter beredskapslederen. Brannsjef i Øvre Romerike, John Arne Karlsen, har foreløpig ikke gått til innkjøp av personsøkere. Alle deltidsmannskapene har her en egen håndholdt radioterminal. - Vi mener totalberedskapen har blitt bedret ved at deltidsfolk nå benytter radioterminal. Overgangen ble ikke så stor som vi på forhånd trodde, og mange av mannskapene opplever at de er en mye større del av beredskapen etter at de fikk en egen radio, sier Karlsen. Han peker blant annet på skogbrannene i distriktet i sommer. - Uten Nødnett hadde vi hatt store problemer med hånd teringen av skogbrannene. Her hadde vi nytte av at alle har en egen radioterminal. Skogbranner krever mange mannskaper og i ferier blir g jerne lederfunksjoner tildelt andre som ikke har denne funksjonen til daglig, forklarer Karlsen. Foto: Datamatik.no - Jeg ser at noen av deltidsmannskapene har et arbeid hvor det kan være tungvint å alltid bære en radio på seg. Vi har også registrert en liten nedgang i frammøte ved full alarmer, noe som antakelig skyldes at det er lett å legge ig jen en radio i bilen når man f.eks har et ærend i butikken. Men slik vi ser det tilbyr ikke markedet et godt nok alternativ til personsøker per dags dato, avslutter Karlsen. 2

3 NYE BRUKERE I NØDNETT Stortinget har forutsatt at organisasjoner med viktige funksjoner på samfunnssikkerhetsområdet skal gis adgang til Nødnett. Etter hvert som blålysetatene tar i bruk Nødnett, blir det i neste omgang viktig å orientere seg om andre relevante samarbeidsaktører som kommer på nett, for å avklare sambandsrutiner og sambandsreglement. DNK har lagt opp til at andre brukere enn nødetatene kan ta i bruk nettet tidligst 8 12 uker etter oppstart for politi, brann og helse. Dette for at nødetatene skal få tid til å etablere seg med det nye sambandet og bli komfortable med bruken før andre kommer inn. Andre brukere vil ikke få tilgang til talegruppene Brann, ambulanse og politi samvirke (BAPS-talegruppene), men vil få adgang til andre fellesgrupper samt egne arbeidsgrupper. ANDRE REDNINGSRESSURSER Sivilforsvaret har tatt i bruk Nødnett i fase 0. I fase 1, som omfatter Hedmark Sivilforsvarsdistrikt (SFD) og Oppland SFD, har Sivilforsvaret fått klarsignal for oppstart men noe slutt brukeropplæring g jenstår før Nødnett tas i bruk. Det samme g jelder Vestfold SFD i fase 2. Agder og Telemark SFD får ta i bruk Nødnett i slutten av oktober etter at nødetatene har begynt å bruke det. ANDRE BEREDSKAPSBRUKERE OG VIKTIGE SAMFUNNSMESSIGE TJENESTER I kategorien andre beredskapsbrukere ligger blant annet Statens vegvesen, tunnel og betong, som vil ta i bruk Nødnett rundt 1.sept Statens vegvesen opererer i hele landet og vil bruke Nødnett i DMO der det ennå ikke er dekning. I kategorien viktige samfunnsmessige tjenester kommer det også stadig nye brukere, blant annet innen elforsyning, trafikketater og kommunal beredskap som vann- og avløp. Radioer til skogbrannovervåkningsfly dekkes av staten Alle flyklubbene som benyttes i den kommunale ordningen for skogbrannovervåkning er også del av FORF. Dette betyr at leveranse av radioterminaler og abonnement vil bli dekket av staten. Når det g jelder Nødnett og skogbrannhelikoptre pågår det et arbeid med å avklare hvilke løsning som er best egnet for denne ordningen. For nærmere status om nye brukere i ditt distrikt, kontakt med DNK ved: Lars Otto Laukvik Mob: Tlf: E-post: Presentasjon om status for nye brukere i Nødnett fra Nødnettdagene 2014 (DNK) Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Les mer om hvem som kan søke om å bli bruker av Nødnett på DNKs nettside Foto: Silvilforsvaret.no I paraplyorganisasjonen Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) er status følgende: Røde Kors har tatt i bruk Nødnett i Østfold, Oslo, Hedmark, Oppland og Buskerud. Vestfold, Telemark og Agder vil bli rullet ut etter at nødetatene har tatt nettet i bruk. Norsk Folkehjelp Sanitet har tatt i bruk Nødnett i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold. Telemark og Agder vil bli rullet ut etter at nødetatene har tatt nettet i bruk Norske redningshunder har tatt i bruk Nødnett i Østfold, Oslo, Romerike, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold. De vil også etter hvert komme på Nødnett i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder når nødetatene er på nett. SISTE INNSPURT FØR NØDNETT TAS I BRUK I TELEMARK I Telemark foregår i disse dager de siste forberedelsene for å ta i bruk Nødnett ved 110-sentralen og i tilknyttede brannvesen. Første trinn av leveransen (ICCS) tas i bruk 10. september, mens Nødnettutstyret i sin helhet tas i bruk 15. oktober. Nyhetsbrevsredaksjonen møtte regional prosjektleder Henrik Brokke og de til sammen ni lokale prosjektlederne i det siste prosjektmøtet før golive ICCS 10. september. Redningsselskapet har siden 2010 hatt Nødnett i sine fartøy i Oslofjorden, men det rulleres på lokasjonene, så det vil komme flere fartøy etter hvert. 3

4 Regional prosjektleder og lokale prosjektledere samlet til statusmøte ved 110-sentralen i Telemark. Hvilke aktiviteter g jenstår for brannvesen og 110-sentralen i Telemark nå? - I slutten av denne uka har samtlige 110-operatører i Telemark g jennomført ICCS-kurset. De siste bolkene med sluttbrukeropplæring i radioterminaler ute i brannvesenene pågår også nå. Vi er ferdige med dekningstestingen i Telemark og ICCSen tas i bruk på 110-sentralen 10. september. Deretter begynner en periode med call-out testing hvor vi sikrer at brannvesenene mottar utalarmering og at riktige radioer er på riktige kjøretøy mv. Vi skal også ha et repetisjonskurs på Vision Boss. Dette blir viktig siden vi er avhengig av at Vision Boss til enhver tid er oppdatert og korrekt for å få riktig utalarmering. Operatørene skal tilbake til Stavern i uke for å få opplæring i Vision. Etter dette begynner vi å nærme oss mål, sier regional prosjektleder Henrik Brokke. Hvordan har arbeidet med dekningstesting vært? - Først og fremst har dekningen i Telemark blitt veldig bra og klart bedre enn hva vi har hatt tidligere med analogt samband. Jeg skulle imidlertid g jerne sett at vi i forkant fikk enda bedre oversikt over områder med forventet dårlig dekning i dekningsmøtene slik at vi bedre kunne forberede innsats i slike områder, forklarer Henrik, og viser blant annet til områder hvor det vil være nødvendig med bruk av gateway/repeater og DMO. I dekningstestingen har vi hatt en arbeidsdeling mellom politi, brann og helse. Brannvesenene har fokusert på 5 km sonene omkring brannstasjonene i Telemark. Politi og helse som har Scout, et eget dekningsmålingsverktøy, har sjekket ut dekningsproblemer som Brann har avdekket i tettstedene. Politi har testet dekning langs hovedveiene og fylkesveiene og helse har sett på innendørsdekning i sentrale objekter som for eksempel sykehusene. Hvordan har operatørene opplevd ICCS-kurset? sentralen har til sammen hatt tre puljer i Stavern med 6-7 operatører i hver bolk. Kurset har vært bra og alle operatørene har så langt bestått den avsluttende testen. Kurset består av en generell introdel de første dagene og deretter praktisk bruk for operatørene, inkludert g jennomgang av sambandsreglement. Det var først når vi fikk prøve systemet selv at forståelsen begynte å komme, sier Henrik. Hvordan har arbeidet med å lage regionalt sambandsreglement for brann vært? - I Telemark iverksatte vi allerede i 2010 de delene som vi kunne starte med da, det vil si kallesignaler, ekspedisjonsforskrifter mv. Når prosjektperioden begynte etablerte vi på oppdrag fra styret i 110-Telemark en egen arbeidsgruppe med representanter fra alle nivåer i organisasjonen, herunder vakthavende brannsjef, utrykningsleder, røydykker og 110-sentralen. I denne prosessen hadde vi også koordineringsmøter med politi og helse i tillegg til at vi trakk på erfaring fra tidligere faser. Når ferdig utkast forelå ble sambandsreglementet lagt fram for årsmøtet til 110-Telemark slik at det ble forankret og godkjent der. De temaene det har vært mest diskusjon om har nok vært å kjøre flere brannvesen på samme talegruppe. Dette er litt uvant for mange i starten når de tidligere har hatt egne arbeidskanaler. Røykdykking og TMO/DMO har også vært diskutert mye. I Telemark har vi lagt til grunn at brannsjefen er eneste riktige person for å beslutte dette, sier Henrik. Mye nytt å forholde seg til De lokale prosjektlederne roser regional prosjektleder for god oppfølging og informasjon underveis i prosjektperioden og viser til at det er mye nytt å forholde seg til også i rollen som lokal prosjektleder. - Ikke alle spørsmål har noen fasit. En del valg må dermed treffes på tidspunkt hvor man ikke har helt oversikt over totalbildet. Etter hvert som vi har lært mer og fått mer informasjon har vi også vært nødt til å revurdere en del valg truffet tidligere, sier lokal prosjektleder fra Bamble brannvesen, Pål Årseth. I disse dager pågår det sluttbrukeropplæring i radioterminaler i flere av brannvesenene. Det er naturlig nok mange spørsmål i starten og mange er nok litt engstelig for at det er vanskeligere enn det er. Men etter sluttbrukerkurs og litt praktisk bruk tror 4

5 Fra ICCS-kurs i Stavern for operatørene ved 110-sentralen i Telemark. Stedfortreder for regional prosjektleder i Haugaland og Sunnhordland, Tor-André Johannesen. jeg de fleste har en opplevelse av at radioterminalen er veldig grei å bruke, sier lokal prosjektleder og superbruker Stig Selbo fra Notodden brannvesen. - For mannskapene ute er det en liten overgang å venne seg til at de må vente litt med å prate etter at de har trykket inn sendeknappen. I tillegg er det en overgang å være nøye på å identifisere seg nå som vi deler talegrupper med andre brannvesen, tilføyer han. Det overordnete inntrykket i forsamlingen er at de aller fleste mannskapene i brannvesenene mener Nødnett blir et løft og at de nå gleder seg til å komme i gang med å få bruke det. STATUS UTE I REGIONALE PROSJEKTER FASE 2: Telemark: er i disse dager i sluttinnspurten før Nødnett etter planen skal tas i bruk 15. oktober. For operatørene g jenstår kurs i Vision. Sluttbrukeropplæring i radioterminaler for brannmannskaper pågår også i disse dager. Agder: operatøropplæring i ICCS starter i uke 37. Sluttbrukeropplæring på radioterminaler ble sluttført før sommeren. For tiden pågår det dekningstester. Nødnett skal etter planen tas i bruk i løpet av høsten 2014 i Agder. FASE 3: Sør-Rogaland: installasjon av kontrollromsleveransen er i gang og avsluttende akseptansetest på kontrollrommet skal etter planen g jennomføres i 19.september. Alle radioterminaler til brannmannskaper er ferdigprogrammert. Distribusjon av radioterminaler skjer etter planen i uke 36. Installasjon av bil terminaler starter i uke 39 og superbrukeropplæring i radioterminaler starter i uke 43. Haugaland og Sunnhordland: Frequentis starter etter planen sin installasjon i kontrollrommet i midten av september. Program mering av radioterminaler pågår i Branns driftsorganisasjon (BDO). Bil terminalene skal hentes hos BDO i uke 40. De håndholdte radioterminalene skal hentes når bilinstallasjonene er ferdige i uke 44. Hordaland: installasjon av nytt utstyr i kontrollrommet er ferdig og avsluttende akseptansetest g jennomført. Nummerplan er sendt til BDO. Abonnementsavtaler fra brannvesenene skal sendes inn til DNK via regional prosjektleder i uke 37. Sogn og Fjordane: i regionalt prosjekt jobbes det for tiden med å ferdigstille nummerplan som må være klar før programmering av radioterminaler kan starte. Frequentis starter installasjon av nytt utstyr i kontrollrommet i midten av oktober. Abonnementsavtaler skal sendes til DNK i uke 40. FASE 4 Møre og Romsdal: Motorola har levert alt utstyret til 110-sentralen i Ålesund. Frequentis installasjon starter i uke 46. Nummerplanen er ferdigstilt og sendt til at BDO, og abonne ments - avtaler for radioterminaler er sendt til DNK. Møre og Romsdal følges nå opp av DNK, DSB, BDO og leverandør i faste telefonmøter. Sør-Trøndelag: leverandøren kommer med utstyret til 110-sentralen i uke 39. Sør-Trøndelag følges nå opp av DNK, DSB, BDO og leverandør i faste telefonmøter. Nummerplan skal leveres til DSB i uke 36 og abonnementsavtaler for radioterminaler skal sendes til DNK i uke 36. Nord-Trøndelag: leverandøren kommer med utstyret til 110-sentralen i uke 43. Abonnementsavtaler fra distriktet skal sendes til DNK i uke 41. Nord-Trøndelag følges nå opp av DNK, DSB, BDO og leverandør i faste telefonmøter. FASE 5 Bodø: følges opp i faste telefonmøter med DSB. Befaring på 110-sentralen av BDO, leverandør, DSB og DNK ble g jennomført i sommer og rapporten fra denne befaringen er godkjent fra Bodø. Troms: følges opp i faste telefonmøter med DSB. Befaring på 110-sentralen av BDO, leverandør, DSB og DNK ble g jennomført i sommer og rapporten fra denne befaringen er godkjent fra Tromsø. Finnmark: følges opp i faste telefonmøter med DSB. Befaring på 110-sentralen av BDO, leverandør, DSB og DNK ble g jennomført i sommer og rapporten fra denne befaringen er godkjent fra Finnmark. 5

6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Besøksadresse: Rambergveien 9 Telefon Telefaks B Retur Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Tønsberg AKTUELT NYE ANSATTE I DSB NØDNETTDAGENE og 25. mars arrangeres Nødnettdagene 2015 i Trondheim. Sjekk ut DNKs nettsted for nærmere informasjon Sindre Andreassen koordinator for radioterminalutrullingen fase 3 5. NESTE NYHETSBREV OM NØDNETT OKTOBER 2014 I neste nyhetsbrev kan du blant annet lese mer om status for Functional Release Process (FRP), som er prosessen for endringer i nødnettleveransen til 110-sentralene. Sindre startet i Nødnettprosjektet 11. august og skal jobbe innen prosess innføring kontrollrom og radioterminaler. Oppgavene vil knytte seg til koordinering av aktiviteter i radioterminal utrullingen fra fase 3 til 5. Sindre vil ha mye kontakt med regionale prosjektledere fra nummerplanene er mottatt av BDO til radioterminaler er ferdig installert og håndsett distribuert. Torbjørn Almeland transisjonsansvarlig i DSB. Torbjørn Almeland begynte i DSB i juni og skal holde i transisjonsaktivitetene. Han vil være deltagende i alle transisjonsmøtene på vegne av DSB. 6

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Februar 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Fra åpningen av Nødnett på Elverum 19.februar med brannsjef Nils Erik Haagenrud. Foto: Foto: DNK Det har vært en travel start på 2014

Detaljer

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Oktober 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Det er aktive og spennende dager i Nødnettprosjektet for tiden. Det pågår aktiviteter i hele landet for at nettet skal rulles ut som planlagt innen

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i

Detaljer

Nyhetsbrev PROSJEKTLEDERS HJØRNE MÅLING AV INNENDØRSDEKNING I NØDNETT I FØRSTE UTBYGGINGSTRINN. Tom Haakenstad

Nyhetsbrev PROSJEKTLEDERS HJØRNE MÅLING AV INNENDØRSDEKNING I NØDNETT I FØRSTE UTBYGGINGSTRINN. Tom Haakenstad Nyhetsbrev Desember 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Prosjektstyrer/ controller Tone Olsen Innføring kontrollrom og radioterminaler Ulf Sandvik Dokumentasjon Åsa Waldemar (ny) Informasjon Ragnhild Lunde

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT Nyhetsbrev Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Geir Jahrsengene ble ansatt som ny prosjektleder i DSB 1. juni og gleder seg til mye spennende aktiviteter i branns innføringsprosjekt

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Nødnett. Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal. 2 aktuelt på området radioterminaler. 7 flere tunneler får nødnettdekning

Nødnett. Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal. 2 aktuelt på området radioterminaler. 7 flere tunneler får nødnettdekning NYHETSBREV Nødnett Nr. 4 Juni 2015 FOTO: DSB Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal Onsdag 29. april klokka 12:00 tok brann- og rednings vesen i Møre og Romsdal og 110-sentralen

Detaljer

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr.

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr. September 2008 Alarmsentral Brann Øst i gang med nytt nødnett Nå er overgangen til ny teknologi godt i gang ved den første alarmsentralen for brannvesenene. Installasjonen av utstyr er godt i gang ved

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband

Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband NYHETSBREV Nødnett Nr. 6 November 2015 FOTO: Voss brannvesen Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband 14. 15. oktober var representanter fra landets 110-sentraler, DSB og DNK

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene August 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Brannvesenkonferansen 2013

Brannvesenkonferansen 2013 Brannvesenkonferansen 2013 Ulf Sandvik Fungerende prosjektleder Nødnettprosjektet DSB 1 Styrende Stortingets vedtak om Nødnett, st.prp.nr.30 (2006-2007) og st.prp.100 S (2010-2011) Vedtak om landsdekkende

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Tema Kort tilbakeblikk og funksjoner i Nødnett som letter

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Nødnettdagene 2014 04.04.2014

Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Den viktige opplæringen Opplæring generelt Opplæring i Nødnett Helse Brann Politi Opplæring Opplæring Teach vs learn #nødnett Hva betyr læring? «Læring = varig endring av

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014 Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger 2 april 2014 Arve Hermansen Twitter: @arvehermansen Sambandsleder - Moss Røde Kors Hjelpekorps Prosjektgruppe Nødnett - Norges

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om tjenesten... 3 5. Funksjonalitet ved migrering av Radioterminal til Sverige...

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon Sambandsreglement for R overnes B eredskapsgruppe Logo? [Velg dato] Versjon Reglement for sambandstjenesten i Rovernes Beredskapsgruppe Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: Rovernes

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Mai 2017 Innhold 1. Definisjoner... 2 2. Om tjenesten... 3 3. Funksjonalitet ved migrering av radioterminal til Sverige... 4 Gruppesamtaler...

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Sambandsreglement for Kunde Sett inn kundelogo Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Oslo, dato sign fyll inn navn Innhold 1. Generell info... 3 1.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 Drift

Detaljer

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 1 Definisjoner... 2 3. Om Taleabonnement... 2 Tilleggsabonnement...3 4. Funksjonalitet

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

Sambandsreglement Brann del 3. Østfold og Follo. Versjon: 3-1

Sambandsreglement Brann del 3. Østfold og Follo. Versjon: 3-1 ABØ Distrikt Sambandsreglement Brann del 3 Østfold og Follo Dato:12.02.2014 Versjon: 3-1 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Autorisasjon og opplæring 3 2.1 Taushetsplikt 3 2.2 Urettmessig bruk 3 2.3 Oppbevaring

Detaljer

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

Nyhendebrev. Oktober 2014 NAUDNETT ISSN PROSJEKTLEIAR SITT HJØRNE

Nyhendebrev. Oktober 2014 NAUDNETT ISSN PROSJEKTLEIAR SITT HJØRNE Nyhendebrev Oktober 2014 NAUDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEIAR SITT HJØRNE Geir Jahrsengene 110-SENTRALEN OG BRANN- OG REDNINGSVESENA I TELEMARK HAR TEKE I BRUK NAUDNETT Som den første av naudetatane i

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Nødnett har fått kritikk fra flere hold for manglende dekning innendørs. For brannvesenets del har dette vært fremmet i forbindelse med røykdykking og det er

Detaljer

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Leverandøren av nødnettet, Nokia Siemens Networks (NSN), leverte i begynnelsen av mai nye planer for nødnettprosjektet etter å ha gjennomført replanleggingsaktiviteter.

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Kontaktmøte om radiodigitalisering

Kontaktmøte om radiodigitalisering Tunnelforvaltning Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Statens vegvesen NR. Innholdsfortegnelse 1. Omfang 2. Nødnett baner vei for DAB 3. Sikkerhetsperspektivet

Detaljer

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse Radioterminal Sepura Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Møte med ordførere på Nesbyen 25. mai 2012 Hans Kristian Madsen konst. avdelingsdirektør Avdeling for brann og redning DSB 1 Dagens sambandsutstyr må skiftes

Detaljer

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.0. Gyldig fra 10.05.2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-440-6

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Behovsforespørsel tekniske ressurser og testledere:

Behovsforespørsel tekniske ressurser og testledere: Behovsforespørsel tekniske ressurser og testledere: Det er behov for 1) Tekniske ressurser og 2) Testledere. 1) Behovsforespørsel tekniske ressurser. Prosjekt Nødnett Helse har behov for tekniske ressurser

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017 RAPPORT Oppdragsstatistikk fra BRIS Første halvår 2017 INNHOLD 1 Om statistikken 3 2 Om BRIS 3 3 Brannvesentes utrykninger 1. halvår 2017 5 4 Utrykninger til brann 7 5 Trekk ved boligbrannene og brannhindrende

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Øyvind Hagen Karlsen 23. mars 2017 London 22 mars 2017 Nødnett i tall 2064 basestasjoner i drift 86 % flatedekning 100 % befolkningsdekning 324 kommunikasjonssentr

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017.

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon:

Detaljer

Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett. v. 1.0.

Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett. v. 1.0. Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett v. 1.0. Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Nasjonalt råd for opplæring i Nødnett... 2 2. Valg av opplæringsmodell... 3 2.1. Pedagogikk...

Detaljer

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Nødne& endringer framover Status Nødne, Alle basestasjoner på plass Meld fortsa& inn manglende dekning ODIN stoppet Ruller fortsa& ut

Detaljer

Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland

Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland April 2011 Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland Brannsjefene i Oppland startet i 2009 en prosess for å se på alternative måter å organisere 110-tjenesten på. Bakgrunnen for dette er

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

Produktvilkår Utvidet innendørsdekning

Produktvilkår Utvidet innendørsdekning Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Utvidet innendørsdekning Mars 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Utvidet innendørsdekning... 2 3. DSBs forpliktelser... 3 4. Kundens forpliktelser... 3 5.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse Radioterminal Motorola Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift Opplæring, fleetmap, sambandsreglement Anskaffelse, avtaler og drift Tema Bruk opplæring Sambandsreglement Talegrupper fleetmap Kostnadsrammer Anskaffelser terminaler Driftssenter driftskostnader Abonnement

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer