Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr."

Transkript

1 September 2008 Alarmsentral Brann Øst i gang med nytt nødnett Nå er overgangen til ny teknologi godt i gang ved den første alarmsentralen for brannvesenene. Installasjonen av utstyr er godt i gang ved Branns driftsorganisasjon, som er lokalisert i Alarmsentral Brann Øst i Moss (ABØ). Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr. - Vi er stolte og glade over å være først ute i brann-norge med det nye nødnettet. Det finnes enda noen uavklarte problemstillinger, men vi er svært optimistiske. Alt ligger nå til rette for at vi skal få en vellykket overgang fra gammel til ny teknologi, sier lokal prosjektleder Dag-Erik Lauritzen ved alarmsentralen. Utstyret er båret på plass i teknisk rom, og den første operatørplassen er montert så langt det lar seg gjøre. Denne plassen er grunnlaget for hvordan resten av sentralen skal bli etter hvert. Alle kabler er trukket og merket både på teknisk rom og i sentralen. - Leverandørene har utført et arbeid det står stor respekt av. Det har vært minimale forstyrrelser og de har hele tiden samarbeid med sentralen. Branns driftsorganisasjon (BDO) har også motatt den første leveransen som inneholder både håndradioterminaler, bilradioterminaler og gateway/repeater. I uke 38 er det planlagt at BDO-utstyret blir

2 integrert, konfigurert, testet og overlevert. BDO ivaretar oppgavene med å forberede til drift av teknikken på 110-sentralene, håndtering av radioterminalene og forberede disse til nettverket. Lauritzen merker at det nå nærmer seg overgangen til ny teknologi. Møteaktiviteten øker, avgjørelsene kommer på løpende bånd og dokumenthaugene blir større og større. - At ABØ er først ute har sine positive og negative sider, men jeg håper at vi i samarbeid med alle kan være med å legge grunnlaget for det 110-sentralene vil få som verktøy. Den største utfordringen er å kunne delta i alle prosessene, samtidig som man skal ivareta daglig drift av sentralen. Men jeg føler meg 110 prosent trygg på at overgangen går bra. Ingen kan tvinge oss over på ny teknologi før vi på sentralen er fornøyde. - Har du noen tips eller råd til de som kommer etter dere i prosessen? - Planlegg at det kreves mye av hele organisasjonen, vær nøye under alle befaringer og delta aktivt. Alle dokumenter er på engelsk, så det er lurt å spisse språkkunnskapene. Og ikke minst - vær positiv! Det forventes at Alarmsentral Brann Øst tar nødnettet i bruk første kvartal Det vil si at det første brannvesenet blir utkalt på TETRA-radioterminaler fra samme tidspunkt. Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet I forbindelse med innføringen av det nye nødnettet er det etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide et nytt nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet. Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra flere brannvesen (både heltid og deltid), samt representanter fra NBLF, 110-Forum, Sivilforsvaret og DSB. Gruppen ledes av brannsjef Leif Johansen i Fredrikstad brannvesen. Reglementet blir underlagt Felles Sambandsreglement for nødetatene og er overordnet de regionale reglementer/prosedyrer. Hovedmålsettingen med reglementet er å etablere en felles landsdekkende prosedyre for bruk av samband internt i brannvesenet og ut mot andre etater i redningstjenesten. Arbeidsgruppen har hatt sitt første møte og reglementet blir sendt ut på høring i løpet av høsten. Før dette vil det bli utsendt en høring på kapittelet om kallesignaler, siden dette vil bli kodet inn i Nødnettradioene allerede om noen uker. Mer informasjon kommer i neste nyhetsbrev. Anskaffelse av røykdykkergarnityr og PTT-knapp Ved innføring av det nye nødnettet blir dagens analoge røykdykkerradioer byttet ut med digitale radioer. Garnityr til røykdykking ble i begynnelsen av september gjenstand for omfattende testing på If Sikkerhetssenter i Hobøl. Garnityr til røykdykking (tilleggsutstyr til radioene) er en del av leveransen fra staten til brannvesenene, og utstyret som ble testet er tilbudt etter en anbudskonkurranse før sommeren. Det har kommet inn tilbud fra seks forskjellige forhandlere. Kontrakten skal etter planen tildeles i uke 37. Anbudet er begrenset til fase 0 av nødnettprosjektet: Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud Politidistrikt. En liten del av utlysningen er trukket tilbake. Dette gjelder anskaffelse av røykdykkergarnityr og PTTknapp for ex godkjent utstyr (ATEX). Motorola MTP Ex radioterminalen har ikke er kommet ut på

3 markedet enda, så mange av tilbyderne mente det var vanskelig å gi pris på utstyret og man har ikke mulighet til å teste utstyret. Dette utstyret vil bli kjøpt inn på et senere tidspunkt og brannvesen i fase 0A vil ikke ha ex godkjent røykdykkergarnityr og PTT-knapp før i slutten av første kvartal Brannvesen i fase 0A må bruke sitt analoge ex godkjente samband til nytt utstyr er på plass. Alle brannstasjoner som har meldt inn antall røykdykkergarnityr og PTT-knapp vil få nytt av prosjektet. Utstyret som tilbys blir testet for bruk i støyfylt miljø, varmt miljø og for bruk i arbeidsrelaterte oppgaver. Det blir lagt vekt på lydkvalitet, brukervennlighet og rengjøring og vedlikehold. Hver tilbyder får 30 minutter hver til å presentere og demonstrere sitt utstyr. En testprosedyre blir deretter gjennomført for alt tilbudt utstyr, og karaktersettingen fra røykdykkerne som deltar i testen danner grunnlaget for rangeringen av kvaliteten. Første leveranse skal leveres i januar 2009, den siste leveransen skal leveres i august Brukerbetaling Det blir brukerbetaling i Kommunene må betale 30 prosent av siste kvartal i Det er sendt ut egen melding om dette til alle brannsjefer i fase 0. Les mer om dette på Evalueringssamling Det ble gjennomført en evalueringssamling i slutten av august. Agenda var planlagte tester og andre aktiviteter som er av relevans for evalueringsprosjektet. Overordnet mål for evalueringen er at den skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere videre utbygging etter fase 0. Leder for Vestfold 110-sentral, Jan Olav Vagle er oppnevnt som testansvarlig for brann og vil jobbe nært opp mot evalueringsansvarlig. Vison BOSS og DMC De webbaserte systemene DMC (Data Management Console) og BOSS (Browser of Operational System Status) er begge grunnleggende deler av branns oppdragshåndteringsverktøy Vision. Generelt sagt er BOSS et verktøy som gjør ledere (og annet personale) på andre steder enn kontrollrommet i stand til å undersøke og analysere pågående, men også historiske aktiviteter og ressurser. Det kan for eksempel være hendelser, biler, mannskaper eller befal. Dette kan gjøres ved å bruke ulike filtreringsfunksjoner. BOSS gir også mulighet til å oppdatere bestemte elementer i VISION (for eksempel kontaktmetoder for mannskap eller kompetanse det enkelte befal innehar). DMC er hovedsakelig et system for registrering av data som støtter driften av BOSS. Dette kan for eksempel være tabeller av VISION-hendelsestyper, operatør-ider og befalets kompetanseområde. I tillegg til disse generelle funksjonene brukes DMC og BOSS sammen til å sette opp og vedlikeholde ett spesielt viktig informasjonsområde for bruk i VISION. Dette er ressursplanlegging. Ressursplanlegging er prosessen med å definere og vedlikeholde planer for de ulike stasjonene. Disse planene definerer hvilke brannmenn som er tilgjengelige til enhver tid, hvilke kjøretøyer (ressurser) de

4 kan bruke og dermed om ressursene kan brukes i forbindelse med en hendelse. VISION-systemet bruker planer til å utføre disse funksjonene når det beregner hvilke ressurser som bør brukes ved en gitt hendelse. Det kreves flere typer planleggingsinformasjon til slike beregninger. Disse er: - Tilgjengelighetsnivåer. - Skiftmaler. - Mannskapsmaler. - Ressursplan. Fortløpende endringer i planen (for eksempel når en brannmann er syk) gjøres også med BOSS. Tilgjengelighetsnivåer og skiftmaler håndteres av DMC, mens mannskapsmaler og ressursplanfunksjoner håndteres i BOSS. Oppdragshåndteringsverktøyet for brann er avhengig av at personell- og ressursdata oppdateres fortløpende. Ansvaret for dette påligger det enkelte brannvesen. Hver enkelt brannsjef må derfor ta ut to personer som kan gis opplæring i Vision Boss og DMC for å ivareta disse oppgavene. Vision vil ikke kunne brukes hvis ikke personell- og ressursdatabasene er oppdatert til enhver tid. Personene som tas ut bør være komfortable med bruk av web-basert programvare, i tillegg til erfaring med forvaltning og styring av brannvesenets ressurser. Vi vil komme nærmere tilbake til når og hvordan opplæringen skal gjennomføres. Faktaark om Nødnett DSB har til sammen laget fire faktaark om Nødnett. Disse finner du på Radioterminaler for brannvesenet Opplæring av brannvesen Nødnett - for 110-operatører Nødnett - for brannvesenet Disse personene er sentrale i nødnett prosjektet: Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål. Jan Helge Kaiser Prosjektleder Jobbtelefon:

5 Mobil: E-post: Nils Petter Bryde Prosesseier funksjonalitet og teknikk Jobbtelefon: Mobil: E-post: Svend Robert Berthelsen Prosesseier opplæring Jobbtelefon: Mobil: E-post: Kristian Bording Prosessleder kontrollrom, konfigurasjon mm Jobbtelefon: Mobil: E-post: Odd Ellingsen Prosesseier kommunikasjon og koordinering Mobil: E-post: Odd Skarbomyr Prosessleder informasjon Jobbtelefon: Mobil: E-post: Ann Christin Olsen Haines Prosesseier dokumentasjon Jobbtelefon: Mobil: E-post: Bente Larbøl Modin Prosessleder gevinstrealisering Jobbtelefon: Mobil: E-post:

6 Roger Kolbotn Prosessleder evaluering Jobbtelefon: Mobil: E-post: Du finner mer informasjon om Nødnett på og

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Nødnett har fått kritikk fra flere hold for manglende dekning innendørs. For brannvesenets del har dette vært fremmet i forbindelse med røykdykking og det er

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT Nyhetsbrev Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Geir Jahrsengene ble ansatt som ny prosjektleder i DSB 1. juni og gleder seg til mye spennende aktiviteter i branns innføringsprosjekt

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Oktober 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Det er aktive og spennende dager i Nødnettprosjektet for tiden. Det pågår aktiviteter i hele landet for at nettet skal rulles ut som planlagt innen

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 A1 1 3 3 9 Åp e n side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 5 2 SAMMENDRAG 6 3 ORGANISERING AV ARBEIDET 7 3.1 Organisasjonen 7 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 4.1 Hvilke

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet Nødnett magasinet - En utgivelse fra DNK 2013/2014 Bygger ut i høyt tempo Det pågår bygging og nødnettaktiviteter i hele landet. Side 26-31 Hva tror folk om Nødnett? DNK har spurt folk om de vet hva Nødnett

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006

Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006 Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006 Nils Petter Bryde, delprosjektleder brann Nødnettprosjektet Veien til vedtak har vært lang Mange interessenter gjør veien frem

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer