Sambandsreglement Brann del 3. Østfold og Follo. Versjon: 3-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sambandsreglement Brann del 3. Østfold og Follo. Versjon: 3-1"

Transkript

1 ABØ Distrikt Sambandsreglement Brann del 3 Østfold og Follo Dato: Versjon: 3-1 1

2 Innhold 1. Innledning 3 2. Autorisasjon og opplæring Taushetsplikt Urettmessig bruk Oppbevaring av terminaler 3 3. Operativ bruk av samband Bruk av sambandet i Østfold og Follo Overordnet sambandsstruktur ABØs distrikt Aksjonssamband Østfold Brann Samhandling med andre etater 5 4. Rutiner Vaktskifte/lading Rutiner ved sambandsbruk Rutiner ved utrykninger Rutiner på skadestedet 6 5. Tidskritisk informasjon 8 6. Trippelvarsling 8 7. Røykdykking 8 8. DMO 8 9. Gateway/Repeater Sikkerhetsalarm Øvelser og andre interne aktiviteter Melding av feil i radionettet og feil/tap av radio/utstyr Felles talegrupper SAR Kystradio Nordiske 10 Vedlegg 1 Talegrupper og bruksområde for Østfold og Follo Prinsippskisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og Oversikt statusmeldinger 23 4 Kallesignaler i Østfold og Follo 24 5 Kartutsnitt Østfold og Follo 25 2

3 1. Innledning Sambandsreglement del 3 må sees i sammenheng med del 1 og del 2 og beskriver brannvesenets operative bruk av samband i det enkelte distrikt. Reglementet gir føringer for operatør i 110 sentral og ut til det enkelte brannvesen. Hensikten er å regulere sambandsbruken slik at systemet som helhet; kontrollromsløsning/kontrollromsoperatør og mannskaper/befal i det enkelte brannvesen opererer sammen med øvrige etater mest mulig effektivt og i tråd med øvrige bestemmelser på området. Målet er å realisere de gevinster sambandsnettet og kontrollromsløsningen gir slik at tjenesten kan ytes sikkert og effektivt, samt slik at nødstilte gis effektiv bistand. 2. Autorisasjon og opplæring Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet (del 2), fastsatt av DSB februar , revidert november 2013 gir føringer for både bruken av sambandet, samt bestemmelser vedrørende autorisasjon/opplæringen i systemet. I avsnitt står følgende: Adgang til bruk av nødnett for den enkelte ansatte gis av Brannsjef/leder nødalarmeringssentral eller den vedkommende bemyndiger. Kun ansatte med tjenestelig behov skal gis tilgang til nødnett. Alle brukere av nødnett skal på forhånd ha gjennomgått og bestått nødvendig teknisk og organisatorisk opplæring i bruk av radiokommunikasjonsutstyret, brannvesenets overordnede bestemmelser for bruk av nødnett, samt regionale prosedyrer og overordnet nasjonalt felles reglement. Opplæringen skal dokumenteres. Dette reglementet gir således føringer for opplæringen på brukernivå. Reglementet vil måtte revideres i takt med overordnet reglement og gjennom distriktsvise samhandlingsmøter. ABØ har opprettet egen opplæringsgruppe som dekker ABØ`s distrikt. 2.1 Taushetsplikt Enhver bruker er ansvarlig for å forhindre at taushetsbelagt informasjon kommer på avveie. Brukerne må være bevisst taushetsplikten mellom etatene og de øvrige beredskapsbrukerne. Det er ikke tilltatt til å lytte i felles talegruppe (BAPS, Samvirke og SAR) uten at det er gitt instruks eller gitt oppdrag om dette.(jmf. Forvaltningsloven 13-13f.) 2.2 Urettmessig bruk Radioterminaler tillates kun brukt når bruker har tjenestlig behov.radioterminaler skal være avslått hvis bruker ikke er i tjeneste. Urettmessig bruk kan medføre at radioterminalen blir dekativitert fra nødnett. 2.3 Oppbevaring av terminaler Radioterminaler skal oppbevares på forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til terminalen. 3. Operativ bruk av samband 3.1 Bruk av sambandet i Østfold og Follo Operatøren skal sørge for korrekt utvarsling av det lokale brannvesen, etablere samband og støtte pågående aksjoner. Tjenesten som operatør, er regulert gjennom 3

4 E egne detaljprosedyrer og i henhold til de til enhver tid gjeldende brukermanualer, avtaler med det enkelte brannvesen, samt avtaler på distriktsnivå. Hvert enkelt brannvesen må forholde seg til egen forhåndstildelt arbeidstalegruppe. Overordnet sambandsstruktur ABØs distrikt 3.2 Overordnet sambandsstruktur ABØs distrikt Overordnet ansvar for styringen og kontroll av etablert samband i Østfold og Follo er lagt til Alamsentral Brann Øst AS (ABØ). Overgang til andre talegrupper enn fast aksjonssamband skal koordineres med og styres av ABØ. Operatøren skal på sin ICCS ha følgende talegrupper: Primærsiden (venstre side) Sekundærsiden (høyre side) Safecon OP1 ( el ) Østfold Brann 1 Østfold Brann 0 Østfold Brann 2 Østfold BAPS 1 Østfold Brann 3 Follo BAPS 1 Østfold Brann 4 Østfold BAPS 8 Østfold Brann 5 Follo BAPS 8 Follo Brann 1 Ledig Follo Brann 2 Follo UTAL 1 ( el ) Follo Brann 3 Asker og Bærum Samvirke 2 (sjø) Follo Brann 4 ALARM B02 Østfold Brann 7 *Se vedlegg 1 for oversikt over tilgjengelige talegrupper med bruksområder! 3.3 Aksjonssamband Østfold Brann 0 Alle brannvesen i Østfold og Follo skal benytte ØSTFOLD BRANN 0 som fast aksjonssamband. Brannvesenet vil få utkalling fra 110-sentralen til hendelser på utalarmeringsgrupper. Brannvesenets sambandskommunikasjon skal foregå på talegruppe ØSTFOLD BRANN 0 for alle brannvesen. Oppdeling til flere talegrupper ved flere samtidige hendelser/større hendelser skal styres av 110 sentralen. I ABØ s distrikt skal Østfold Brann 0 benyttes som fast aksjonsamband mellom Utrykningsleder/overbefal opp mot sentralen, alle andre skal benytte tildelt arbeidstalegruppe. *Se også eksempler 1-9 i vedlegg 2! 4

5 3.4 Samhandling med andre etater I henhold til sambandsreglement Del 1 administrerer Politiet bruken av felles talegrupper. I de tilfeller hvor politiet krever at utrykningsleder brann eller fagleder brann bruker BAPS talegruppe eller SAMVIRKE talegruppe etter etablering på skadestedet skal kommunikasjon med egen nødsentral gå på samme talegruppe. Primært skal BAPS 1 brukes under samhandling mellom Politi, Brann og Helse,og BAPS 1 skal være satt opp som overvåket i sentralen som standard. I de tilfeller hvor andre talegrupper skal brukes vil Politiet informere om dette, og sentralen vil informere Utrykningsleder/overbefal om korrekt talegruppe for den aktuelle hendelse på ØSTFOLD BRANN 0. Utrykningsleder/overbefal skal etter overgang til felles talegruppe opprette kontakt med Politi og Helse for informasjon og eventuelt sambandsjekk. Valgt BAPS talegruppe skal primært benyttes til tidskritisk informasjon av interesse for alle etater på vei til skadestedet. Første enhet på stedet skal identifisere seg og melde FREMME, samt gi kort SITUASJONSRAPPORT på BAPS talegruppe. Når ressursene er etablert på skadestedet kan Brann opererer på egen talegruppe sentralen må opprettholde aktuell BAPS talegruppe selv om egne ressurser arbeider på interne talegrupper. Bruk av kallesignal i felles talegruppe skal inneholde etatsidentifikasjon, henholdsvis; BRANN, POLITI, «HELSE» foran eget kallesignal. Eksempel på bruk under samhandling med andre etater med anrop til egen 110 sentral: Brann 02 dette er Brann.Mike 11. > Brann.Mike 11 dette er Brann 02 Deretter fortsetter oppkallene som normalt fordi nå er ressursene identifisert til rett etat. I de tilfeller hvor kun to etater jobber sammen, f. eks Brann og Helse kan BAPS 8 benyttes uten først å innente tillatelse fra Politiet sentralen vil informere om korrekt talegruppe i ØSTFOLD BRANN 0. Utrykningsleder/overbefal bytter talegruppe på det ene sambandet og oppretter kontakt/utfører sambandssjekk med Operativ leder helse og sentralen Utrykningsleder/overbefal skal etter overgang til felles talegruppe opprette kontakt med Helse for informasjon og evntuelt sambandsjekk. 110 sentralen har lytteplikt på BAPS X talegruppe og melde tidskritisk informasjon og skrive logg av dette. 4. Rutiner 4.1 Vaktskifte/lading Hvert enkelt brannvesen skal ha rutiner som sikrer at alle terminaler har tilstrekkelig strøm og fungerer tilfredstillende. 4.2 Rutiner ved sambandsbruk Alle meldinger skal være kortfattet og mottaker skal kvittere for at meldingen er mottatt. Kun viktige meldinger skal gjentas for å sikre at riktig melding er oppfattet. God sambandsdisiplin skal legges til grunn for all sambandsbruk, og brukere skal benytte tildelte kallesignaler. Ekspedisjonsordet «BULLDOG» brukes i sendinger hvis det inntreffer eller det på annen måte oppstår forhold som gjør at sendinger får høyeste prioritet (ref. sambandsreglement del I, versjon III). 5

6 For alle funksjoner i ABØ skal det kun benyttes de terminaler som er dedikert til den funksjonen man fyller. Skal annen terminal benyttes må dette avklares med 110 sentralen. En-til en samtaler kan benyttes mellom brukere fortrinnsvis som halv duplex. Det enkelte brannvesen skal ha rutiner som sikrer at kjøretøyene til enhver tid står i riktig status i hht vedlegg 3. Status må sendes fra kjøretøyet for at riktig status skal være oppdatert. 4.3 Rutiner ved utrykninger Alle som bærer Callout terminal skal så raskt som mulig bekrefte utvarslingen ved å trykke «godta/avvis» på terminalen. Hvis utvarslingssystemet ikke fungerer skal sentralen varsle mannskaper via samband/telefonvarsling/ums som sekundær utvarsling. Utrykningsleder/overbefal /mannskaper skal lytte i «Østfold Brann 0» ved forhåndsvarsling fra110 - sentralen. Når utrykningen starter skal status 1 «RYKKER UT» sendes. Ved utrykning til hendelser skal man bekrefte mottak av meldingen ved å lese tilbake oppdragstype og skadestedets adresse. Dette gjøres av Utrykningsleder/overbefal når bilen er klar til å rykke ut. Ved hendelser med enheter fra flere stasjoner/brann - og redningsvesen, er det utrykningsleder/overbefal som har hendelsen i sitt distrikt som har kommunikasjonen mot 110 sentralen. En terminal i hver bil skal stå på «BAPS 1». Om ikke annen talegruppe blir bestemt. Ved ankomst til skadestedet skal status 2 «FREMME» sendes. Ved bistand til annet brannvesen, skal Utrykningsleder/overbefal melde seg for egen sentral for og få gitt riktig talegruppe. Når en enhet bistår annet brannvesen utenfor ABØ distrikt blir enheten avgitt til aktuell sentral slik at man kun forholder seg til en sentral. 4.4 Rutiner på skadestedet Som utgangspunkt kommuniserer hvert enkelt mannskap til Utrykningsleder/overbefal på arbeidskanal. Normalt skal kun Utrykningsleder/overbefal på skadestedet ta seg av sambandet mellom skadestedet og sentralen. Når «Fagleder brann» ønsker å overta ledelsen og sambandet mot sentralen, skal dette meldes på «Østfold brann 0». Utrykningsleder/overbefal på skadestedet skal gi nødvendige tilbakemeldinger/ situasjonsrapport til sentralen, og dette skal loggføres i rapporten. Dette gjelder også hvis tilbakemeldingen kommer på BAPS. Som utgangspunkt skal hver enkelt Utrykningsleder/overbefal kun arbeide på to talegrupper. Må det opprettes flere talegrupper må det også opprettes flere lederledd. Sambandet bør sektoriseres likt som skadestedet. Ved store skadesteder og mange oppdelte sektorer må det utarbeides egne sambandsdiagram. Østfold Brann 0 benyttes som aksjonssamband mellom Utrykningsleder/overbefal og sentralen. All sambandskommunikasjon mellom sektorledere og mannskaper skal foregå på tildelt arbeidstalegruppe i hht vedlegg 1. Røykdykkeraksjoner skal foregå på forhåndsdefinerte røykdykkergrupper til lokale innsatser. 6

7 Skissen under illustrerer bruk av sambandet under samhandling på vei til skadestedet og etter at man er etablert på skadestedet. Skissene må forstås slik: Stiplete bokser angir at ressursene/enhetene er i samme talegruppe. Hvis en ressurs er i 2 stiplete bokser så betyr det at man må ha 2 radioer. Overbefalsvakt har 2 radioer, en i talegruppe BRANN 0 og en i BAPS 1. Eksempel på hendelse med samhandling på vei til skadestedet; Eksempel på hendelse med samhandling etablert på skadestedet; 7

8 5. Tidskritisk informasjon Tidskritisk informasjon skal, så snart den foreligger, meddeles på felles talegruppe. Med tidskritisk informasjon menes tilgjengelig informasjon, som er viktig for å ivareta innsatsmannskaper og andres liv og helse. Eksempler på tidskritisk informasjon: Situasjonsrapport fra første enhet på stedet (uavhengig av etat) Kjørevei, Møteplass, Innsatsområde, Skadeomfang, Melder, Farlig område, Vitner m.v. Viktig informasjon for den videre planlegging av ekstra ressurser, i form av materiell, personell, beredskap osv. 11X-sentralene og leder for innsatsen for hver etat skal lytte på aktuell felles talegruppe. Øvrige utrykningsenheter bør så langt det er mulig lytte på aktuell felles talegruppe. 6. Trippelvarsling Primært bør trippelvarsling være en konferansekoblet telefonsamtale hvor operatørene på alle tre sentralene samtidig kan koordinere sin innsats. Ved behov skal melder tas med i konferansen for å sikre førstehånds informasjon til alle etatene. Opplysning om at melder er med i samtalen skal gis de andre etatene tidligst mulig. Sekundært brukes Nødnett til trippelvarsling når telefonisystemet er ute av drift. Varslingen starter med en-til-en samtale til hver etat og påfølgende kommunikasjon skjer på politidistriktets egen 11X-talegruppe.(Østfold/Follo) Utspørring av innringer ved behov for felles innsats skjer av den sentral som har mottatt primærmeldingen med supplerende spørsmål fra de andre 11X-sentralene. Nødanrop som har kommet til feil 11X-sentral skal overføres til riktig 11X-sentral av den sentralen som mottar samtalen. Det skal opprettes en hendelse rapport. 7. Røykdykking Røykdykkerinnsats kan foregå i både TMO og DMO og det er opp til det enkelte brannvesen å vurdere dette ut fra dekning eller bruk av Gateway/Repeater. I TMO er det forhåndstildelte røykdykkergrupper til lokale innsatser 2. Røykdykkere vil normalt ikke motta call-out, men skulle man likevel motta slikt signal så kan det hurtig avbrytes ved å trykke PTT. 8. DMO DMO talegruppe DMO BAPS, DMO BRANN 1, DMO BRANN 2 og DMO RØYKDYKK, DMO SAMVIRKE er kryptert talegrupper. EURO 1 til EURO 10 er ikke krypterte talegrupper. De sistnevnte talegruppene kan brukes for DMO tale mellom TETRA radioer med ulike krypto nøkkel, f. eks DMO mellom Brann og Politi. DMO RØYKDYKK benyttes primært til røykdykking i DMO modus, men DMO BRANN 1 og DMO BRANN 2 kan også benyttes. De samme talegruppen kan også brukes til andre oppdrag/oppgaver i områder med svak/manglende dekning Alternativt hvis det av kapasitetsmessige årsaker er påkrevet at flere opererer i DMO modus 3. 2 Jamfør vedlegg 1 3 F.eks ved store aksjoner med mange TMO talegrupper i bruk samtidig 8

9 9. Gateway/Repeater MTM 5400 rekvireres via sentralen. I Østfold og Follo er det plassert ut 1 stk MTM som kan brukes i 3 moduser; Som direkte terminal til terminal. MTM 5400 i gateway modus brukes når en terminal er utenfor dekningsområdet til nettets infrastruktur. MTM 5400 vil omgjøre DMO signalene til TMO signaler og sende disse videre i TMO nettet 5. MTM 5400 i repeatermodus vil forlenge rekkevidden på DMO signaler til det dobbelte, dvs. fra 1 km til 2 km rekkevidde 6. (*Punkt 9 vil bli revidert neste versjon) 10. Sikkerhetsalarm Sikkerhetsalarm aktiveres ved å presse orange knapp på radioen. Mikrofonen vil automatisk åpne og du kan snakke til sentralen uten å nøkle. Når enten bruker eller sentralen nøkler så vil mikrofonen stenge og du må igjen bruke sambandet som normalt med PTT. Sikkerhetsalarm skal kun brukes i nødsituasjoner. Når sikkerhetsalarm er brukt skal sentralen uten unødig opphold videreformidle nød informasjon til befal på stedet. For å avslutte alarmen må den kvitteres og avsluttes på 110-sentralen. Den må i tillegg avsluttes i terminal for å unngå at alarmen igjen aktiviseres ved bruk av PTT. Sikkerhetsalarm i DMO vil ikke sendes til 110 sentralen. Denne sikkerhetsalarm vil sendes til alle terminaler i samme DMO talegruppe. 11. Øvelser og andre interne aktiviteter Det lokale brannvesenet skal bruke forhåndstildelt arbeidsgruppe til øving og andre interne aktiviteter. Behov for andre enn forhåndstildelte talegrupper skal 110-sentralen informeres. BAPS 9 er tilgjengelig ved øvelser med flere etater (samhandling).de forskjellige sentraler må forhåndsvarsles. 12. Melding av feil i radionettet og feil/tap av radio/utstyr Melding av feil i radionettet(dekning/kapasitet o.l) feil på radioer med utstyr, eller tap av dette, meldes i henhold til de enhver gjeldene rutiner regulert av BDO gjennom den avtale det enkelte brannvesen har om bruk av utstyr og radionett. NB Tap av radio meldes i tillegg umiddelbart til 110 sentralen. 13. Felles talegrupper (*Helhetlig oversikt finnes i reglement del 1og 2) 4 ABØ sitt utgangspunkt når utplassert men hvert BV kan selv anskaffe egne MTM 5400 ved behov 5 Kan brukes hvis man røykdykker i objekter med dårlig dekning 6 Kan være nyttig under oljevernaksjoner og skogbranner m. m 9

10 13.1 SAR Hovedredningssentralen (HRS) har etablert talegrupper for søk og redning i sjø/vann kalt SAR. Talegruppene er regionalt fordelt og det er HRS som tildeler talegruppe. Talegrupper for SAR Talegruppe Bruksområde Tilgang Merknad SAR 1-15 Søndre Buskerud, Oslo, Follo, Østfold, Asker og Bærum, Vestfold, Telemark SAR talegruppene eies og administreres av HRS Beredskapsbrukere HRS tildeler 13.2 Kystradio Det er opprettet talegrupper for kobling til Kystradio. Bruk av talegruppene fra andre enheter enn ICCS bør gjøres ved sammenkobling med annen talegruppe. Talegrupper for KYSTRADIO Talegruppe Bruksområde Tilgang Merknad KYSTRADIO-S1 Sør-Norge Brann/politi/helse KYSTRADIO-S2 Sør-Norge Brann/politi/helse KYSTRADIO-S3 Sør-Norge Brann/politi/helse KYSTRADIO eies og administreres av DNK 13.3 Nordiske Det er opprettet felles talegrupper med Sverige.Disse talegruppene gir mulighet for gruppekommunikasjon mellom nødnettbrukere i Norge og brukere av nødnettene i Sverige og Finland. De 4 talegruppene mot Sverige vil være gyldige i politidistrikt med grense mot (eller nær) Sverige (Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Hedmark). Talegrupper for NORDISK Talegruppe Bruksområde Tilgang Merknad SWE-NOR 1 Østfold,Akershus Beredskapsbrukere SWE-NOR 2 Østfold,Akershus Beredskapsbrukere 10

11 TALEGRUPPER OG BRUKSOMRÅDE FOR ØSTFOLD OG FOLLO VEDLEGG 1 Grupper for utalarmering Grupper for utalarmering Bruksområde Merknad Follo UTAL 1 Follo UTAL 2 Utalarmering av ressurser Østfold og Follo Ikke synlig i radio Follo UTAL 3 Follo UTAL 4 Utalarmering av ressurser Østfold og Follo Ikke synlig i radio Grupper for sikkerhetsalarm Bruksområde Merknad ALARM ØSTFOLD Mottak av sikkerhetsalarm i sentral Ikke synlig i radio ALARM FOLLO Mottak av sikkerhetsalarm i sentral Ikke synlig i radio Talegruppe Talegruppe Bruksområde Merknad ØSTFOLD BRANN 0 Aksjonssamband Østfold Fast aksjonsgrp. Alle brv ØSTFOLD BRANN 1 ØSTFOLD RØYK 1 Arb.grp og RD grp Halden ØSTFOLD BRANN 2 ØSTFOLD RØYK 2 Arb.grp og RD grp Sarpsborg ØSTFOLD BRANN 3 ØSTFOLD RØYK 3 Arb.grp og RD grp Fr.stad/Hvaler ØSTFOLD BRANN 4 ØSTFOLD RØYK 4 Arb.grp og RD grp MIB ØSTFOLD BRANN 5 ØSTFOLD RØYK 5 Arb.grp og RD grp Aremark,Rakkestad, Marker ØSTFOLD BRANN 6 ØSTFOLD RØYK 6 Ledig Disp ABØ ØSTFOLD BRANN 7 ØSTFOLD RØYK 7 Ledig Disp ABØ ØSTFOLD RØ SAMV ØSTFOLD RØYK X RD samvirkegruppe eksterne Felles for BV Arb.grp brukes til øving, m.m. RØYK 1 er fast RD grp Arb.grp brukes til øving, m.m. RØYK 2 er fast RD grp Arb.grp brukes til øving, m.m. RØYK 3 er fast RD grp Arb.grp brukes til øving, m.m. RØYK 4 er fast RD grp Arb.grp brukes til øving, m.m. RØYK 5 er fast RD grp ØSTFOLD BAPS 1 Primær talegruppe 11

12 ØSTFOLD BAPS 2-4 ØSTFOLD BAPS 5 til 7 ØSTFOLD BAPS 8 ØSTFOLD BAPS 9 Tildeles fortløpende for nye hendelser Kan tildeles for bruk på innsatsområdet for ulike funksjoner f.eks samleplass, evakueringspunkt osv. Brukes ved oppdrag der to etater sammarbeider f.eks. Brann/Helse Benyttes ved øvelse Talegruppe Talegruppe Bruksområde Merknad FOLLO BRANN 0 Reservegruppe for aksjonssamband Østfold og Follo FOLLO BRANN 1 FOLLO RØYK 1 Arb.grp og RD grp Nordre Follo IKS FOLLO BRANN 2 FOLLO RØYK 2 Arb.grp og RD grp Søndre Follo IKS FOLLO BRANN 3 FOLLO RØYK 3 FOLLO BRANN 4 FOLLO RØYK 4 Arb.grp og RD grp Spydeberg, Hobøl, Skiptvet Arb.grp og RD grp Askim, Trøgstad, Eidsberg FOLLO BRANN 5 FOLLO RØYK 5 Ledig Disp ABØ FOLLO RØ SAMV FOLLO RØYK X RD samvirkegruppe eksterne Felles for BV Kan benyttes av 110 som reserve BRANN 0 gruppe ved behov FOLLO BAPS 1 FOLLO BAPS 2-4 FOLLO BAPS 5 til 7 FOLLO BAPS 8 FOLLO BAPS 9 Primær talegruppe Tildeles fortløpende for nye hendelser Kan tildeles for bruk på innsatsomr.for ulike funksjoner f.eks samleplass, evakueringspkt osv. Brukes ved oppdrag der to etater sammarbeider f.eks. Brann/Helse Benyttes ved øvelse 12

13 Talegrupper for DirekteMOdus (DMO) Talegruppe Talegruppe Bruksområde Merknad DMO BRANN 1 DMO BRANN 2 Kan event. Brukes til Røykdykking Kryptert for brann DMO RØYKDYKK Brukes til Røykdykking Kryptert for brann DMO BAPS Felles DMO grupper for BAPS Kryptert for Nødetatene DMO SAMVIRKE Felles DMO grupper for Samvirke Kryptert for Nødetatene EURODMO 1 til 10 Brukes f. eks mot andre TETRA samband som ikke har samme krypto nøkkel Ukryptert Relevante talegrupper på nasjonalt nivå (*Helhetlig oversikt finnes i reglement del 2) Talegruppe Talegruppe Bruksområde Merknad NORGE BRANN RITS FARLIG GODS OLJEVERN SKOGBRANN 1-5 Kan brukes ved større/langvarig hendelse For RITS innsats og 330 skv Kan brukes ved større/langvarig hendelse Kan brukes ved større/langvarig hendelse Kan brukes ved større/langvarig hendelse BRANN HELI Helikoptermannskapenes arb. Grp Skogbrannhelikopter DSB NOR-SWE 1 NOR-SWE 2 Benyttes for komm. Mot Sverige Se smb.reglement del 1 13

14 EKSEMPEL 1 VEDLEGG 2 Kilde: Nødnett Helse 14

15 EKSEMPEL 2 VEDLEGG 2 15

16 EKSEMPEL 3 VEDLEGG 2 16

17 EKSEMPEL 4 VEDLEGG 2 17

18 EKSEMPEL 5 VEDLEGG 2 18

19 EKSEMPEL 6 VEDLEGG 2 Flere hendelse i ABØ-distrikt 19

20 EKSEMPEL 7 VEDLEGG 2 20

21 EKSEMPEL 8 VEDLEGG 2 21

22 EKSEMPEL 9 VEDLEGG 2 22

23 OVERSIKT OVER STATUSMELDINGER VEDLEGG 3 ID Tast nr. Tekst Funksjon på RT RYKKER UT Sendes i det brannbilen starter utrykning. Kjøretøyets status knyttes automatisk til hendelsen som bilen er tildelt og terminalen/locus i kjøretøyet vil motta melding med informasjon FREMME Sendes når ressursen er fremme på hendelsesstedet IKKE KLAR Denne status gir 5 minutter forspenning, kan brukes når man er på øvelse og trenger et tillegg i forspenningstiden. Brukes også når bil ikke er komplett, for eksempel tom for vann etter en brann DISP SK.STED Er ute på et lavt prioritert oppdrag, og kan omdisponeres LEDIG Disponibel for oppdrag, brukes også når man er i retur fra oppdrag LEDIG STASJ Sendes når ressursen har returnert til stasjonen og er klar for nye oppdrag UTE AV DRIFT Sendes når ressursen er ute av drift. F.eks på service, eller av annen grunn ikke kan inngå i normal beredskap BEREDSKAP Har en sideforflyttet beredskap BEREDS STSJ Er i beredskap på stasjonen. Dette gjelder der hvor ressursen normalt har lagt til forspenningstid BEF OPPTATT Dette kan være situasjoner der et overbefal som normalt ønsker å bli varslet på hendelser ikke skal varsles DISP-RETUR DISP STSJ DISP +XMIN Er disponibel, men har fått en øket forspenningstid på 6 min DISP ORDRE Disponibel etter ordre RING MEG 23

24 KALLESIGNALER ØSTFOLD OG FOLLO VEDLEGG 4 24

25 KARTUTSNITT ØSTFOLD OG FOLLO VEDLEGG 5 25

26 26

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder 2014 Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder Dato:23.04.2014 Revisjon: 03 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Autorisasjon og opplæring... 5 1.2 Taushetsplikt... 5 1.3 Lydlogging...

Detaljer

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK Vedtatt av Styret i Alarmsentralen 110 Telemark: 18. mars 2010 Orientert i Årsmøtet i Alarmsentralen 110 Telemark: 28. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Sambandsreglement for Kunde Sett inn kundelogo Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Oslo, dato sign fyll inn navn Innhold 1. Generell info... 3 1.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse Radioterminal Motorola Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse Radioterminal Sepura Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Sambandsreglement brann del III CR025 JKØ B43 Opplæringssenter DSB

Sambandsreglement brann del III CR025 JKØ B43 Opplæringssenter DSB 2014 Sambandsreglement brann del III CR025 JKØ B43 Opplæringssenter DSB Kan brukes som veiledning Øyvind Hansen Dato. 2014.12.18 oyvind.hansen@dsb.no Versjon:001 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon Sambandsreglement for R overnes B eredskapsgruppe Logo? [Velg dato] Versjon Reglement for sambandstjenesten i Rovernes Beredskapsgruppe Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: Rovernes

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 1 Definisjoner... 2 3. Om Taleabonnement... 2 Tilleggsabonnement...3 4. Funksjonalitet

Detaljer

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017.

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon:

Detaljer

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.0. Gyldig fra 10.05.2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-440-6

Detaljer

Nødnettdagene 2014 04.04.2014

Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Den viktige opplæringen Opplæring generelt Opplæring i Nødnett Helse Brann Politi Opplæring Opplæring Teach vs learn #nødnett Hva betyr læring? «Læring = varig endring av

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Versjon 3 Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Politiets beredskapssystem del II (PBS II) Utgitt 02. mai

Detaljer

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Utgitt 2. november 2009 Utgitt av Politidirektoratet ISBN 978-82-92524-89-3

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Nødtekst Bodø

Nordlandssykehuset HF. Nødtekst Bodø Nødtekst Bodø 28.03.17 Bakgrunn: I Februar 2013 ble vi invitert av Bodø kommune til et møte der intensjonen var å sondere mulighetene for å starte arbeidet med å utrede muligheten for samlokalisering av

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Mai 2017 Innhold 1. Definisjoner... 2 2. Om tjenesten... 3 3. Funksjonalitet ved migrering av radioterminal til Sverige... 4 Gruppesamtaler...

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om tjenesten... 3 5. Funksjonalitet ved migrering av Radioterminal til Sverige...

Detaljer

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Øyvind Hagen Karlsen 23. mars 2017 London 22 mars 2017 Nødnett i tall 2064 basestasjoner i drift 86 % flatedekning 100 % befolkningsdekning 324 kommunikasjonssentr

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 KURSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 4. Kursets hovedmål 3 5. Kursets oppbygging 4 6. Hovedområder

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Regionalt sambandsreglement Brannvesenet og 110 Agder (Del 3)

Regionalt sambandsreglement Brannvesenet og 110 Agder (Del 3) 2017 Regionalt sambandsreglement Brannvesenet og 110 Agder (Del 3) Dato: 07.11.2017 Revisjon: v.6.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Autorisasjon og opplæring... 5 1.2 Taushetsplikt... 5 1.3 Lydlogging...

Detaljer

Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet

Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet, fastsatt av DSB 20. juli 2009. Innhold 1. NIVÅ I FELLES OVERORDNET... 4 FORORD... 4 1.1. INNLEDNING... 5 1.1.1.

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr.

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr. September 2008 Alarmsentral Brann Øst i gang med nytt nødnett Nå er overgangen til ny teknologi godt i gang ved den første alarmsentralen for brannvesenene. Installasjonen av utstyr er godt i gang ved

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014 Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger 2 april 2014 Arve Hermansen Twitter: @arvehermansen Sambandsleder - Moss Røde Kors Hjelpekorps Prosjektgruppe Nødnett - Norges

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Brannsjefens kommentarer til brev fra hovedtillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening

Brannsjefens kommentarer til brev fra hovedtillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening Brannsjefens kommentarer til brev fra hovedtillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening Hovedtillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening har sent et brev til flere politikere i Asker og Bærum (blant annet ordførerne)

Detaljer

Tilleggskurs kun med versjonsendringer til FR5

Tilleggskurs kun med versjonsendringer til FR5 Tilleggskurs kun med versjonsendringer til FR5 Versjon 4.1-2016 (Inneholder kun endringer fra 4.0 til 4.1) RT Tilleggskurs brukerkurs FR5 Motorola Versjon 4.1 1 Oversikt over endret funksjonalitet av ICCS

Detaljer

-Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet

-Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet Kort innføring i PLIVO prosedyren -Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet Politiførstebetjent/spesialmedarbeider Frank Østrem Avsnitt for operativ trening Politioverbetjent/avsnittsleder

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett. Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste

Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett. Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste ICCS versjoner Ver Implemen tert Tas i bruk Funksjonalitet Status FR2 2012 FR3m 2013 2015 Utalarmering,

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Tema Kort tilbakeblikk og funksjoner i Nødnett som letter

Detaljer

Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet Alarmsentral Brann Innlandet Gardermoen 2.mars 2016 Trond Brenden Størrelse Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Sverige Buskerud Oslo Akershus Østfold 46 kommuner 62 brannstasjoner 27 brannvesen

Detaljer

Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING For å oppfylle kravene som ATEX-standarden definerer, har ATEX-radioene noen

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i politiet ved bruk av Nødnett. Versjon 3

Reglement for sambandstjenesten i politiet ved bruk av Nødnett. Versjon 3 Reglement for sambandstjenesten i politiet ved bruk av Nødnett Versjon 3 Reglement for sambandstjenesten i politiet ved bruk av Nødnett ets beredskapssystem del II (PBS II) Utgitt 01. oktober 2013 Ikrafttredelse

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene August 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Møte med ordførere på Nesbyen 25. mai 2012 Hans Kristian Madsen konst. avdelingsdirektør Avdeling for brann og redning DSB 1 Dagens sambandsutstyr må skiftes

Detaljer

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 1 Nokia Siemens Networks. All rights reserved. Radioterminal MTM800E Presentasjon av kurset MTM800E Tekniske data MTM800E Oppbygging og knapper

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet

Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet, fastsatt av DSB februar 2010. Innhold NASJONALT SAMBANDSREGLEMENT FOR BRANNVESENET... 7 1.1 INNLEDNING... 7 1.2

Detaljer

AMK tilleggskurs kun med versjonsendringer

AMK tilleggskurs kun med versjonsendringer AMK tilleggskurs kun med versjonsendringer Versjon 4.1-2016 (Inneholder kun endringer fra 4.0 til 4.1) Versjon 4.1 1 Oversikt over endret funksjonalitet av ICCS FR5 Besvare samtale Operatør kan avslutte

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Hendelser på jernbanen - er vi forberedt? - vil samvirke fungere? - har vi ressursene som trengst? - er det tilstrekkelig kompetanse? - har vi utfordringer? Hallingdal brann- og redningsteneste

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Brukerevaluering Nødnett trinn 1

Brukerevaluering Nødnett trinn 1 Brukerevaluering Nødnett trinn 1 Januar 2011 2 Litteraturliste 1. Innledning... 5 2. Metodikk... 5 2.1. Utvikling av spørreskjemaet... 5 2.2. Utvelgelse av respondenter til å besvare undersøkelsen... 6

Detaljer

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett?

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett? Agenda Velkommen v/jan Helge Kaiser 0900-0920 Status Nødnett (dekning, tilleggsbrukere) v/lars-otto Laukvik, DNK 0920-0940 Info om samvirkeprosjektet og pilotene v/knut Abrahamsen, DNK 0940-1000 Funksjonalitet

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i politiet

Reglement for sambandstjenesten i politiet Reglement for sambandstjenesten i politiet Utgitt 5. mars 2010 Utgitt av Politidirektoratet ISBN 978-82-92524-93-0 POD publikasjon 2010/02 Alle henvendelser om reglementet kan rettes til Politidirektoratet,

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Fylkesberedskapsrådet Østfold 06.04.17 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS Dagens agenda Brann- og redningstjenesten

Detaljer

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Nødne& endringer framover Status Nødne, Alle basestasjoner på plass Meld fortsa& inn manglende dekning ODIN stoppet Ruller fortsa& ut

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

nødnett i Norge? Hvordan realisere neste generasjons

nødnett i Norge? Hvordan realisere neste generasjons Tor Helge Lyngstøl, direktør, Direktoratet for nødkommunikasjon Frekvensforum, Lillesand 7. sept. 16 Hvordan realisere neste generasjons nødnett i Norge? Samfunnet trenger nødkommunikasjon, dette må det

Detaljer

Bruk av Nødnett 22. juli 2011

Bruk av Nødnett 22. juli 2011 Bruk av Nødnett 22. juli 2011 8. november 2011 Innhold SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 1.1. OM DENNE EVALUERINGEN... 2 1.2. DEKNINGSOMRÅDE FOR NØDNETT... 2 1.3. BRUKERE AV NØDNETT... 3 2. SAMBANDSTRAFIKK

Detaljer

Nødnett Prioritering av trafikk og mulige tekniske løsninger

Nødnett Prioritering av trafikk og mulige tekniske løsninger Nødnett Prioritering av trafikk og mulige tekniske løsninger Øyvind H. Karlsen 11. oktober 2017 Prioriteringsmuligheter i TETRA-nett Prioritet på brukernivå: Radioterminal kan gis prioritet Pro: kan gis

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Bruk av Nødnett under HarbourEx15

Bruk av Nødnett under HarbourEx15 Bruk av Nødnett under HarbourEx15 13. oktober 2015 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INTRODUKSJON... 5 1.1. METODE... 5 1.1.1. Kvantitativ trafikkdata... 6 1.1.2. Kvalitative observasjoner... 6 1.1.3. Diskusjonsworkshop...

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

Sande kommune Administrasjonsavdelingen

Sande kommune Administrasjonsavdelingen Sande kommune Administrasjonsavdelingen Dato: 29.10.2009 Vår ref.: 09/2-85 Arkiv: Saksbeh: Ragna Kopstad Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO (2.0c 4. cq i-bps HØRINGUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Boligalarmprosjektet.

Boligalarmprosjektet. Boligalarmprosjektet. Automatiske brannalarmer fra vaktselskap. Avtalen, prosedyrer, brannvesen ansvar. Avtalen med vaktselskapene. ABØ har avtale med alle brannvesen i distriktet ABØ har så tegnet avtale

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon 1.0-14.04.2016 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett... 6 2.1. Kjernenett... 7 2.2. Radio- og transmisjonsnettet...

Detaljer

Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager)

Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager) Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager) Søndre Follo Brannvesen IKS Nordre Follo Brannvesen IKS Oslo Brann og Rednings etat Follo politidistrikt Ambulansetjenesten Oslo Akershus

Detaljer

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april Nødnettdekning i vegtunneler Innhold Status utbygging Litt teknikk Regelverk Direct Mode Operation (DMO) Kostnader for videre utbygging

Detaljer

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten AMK-Bodø Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste PFN teknologiutredningen Anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (NNP) skal

Detaljer

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Fylkesadministrasjonen Regionalavdelingen Vår saksbehandler Anne Cathrine Sverdru /33 34 42 73 1 av 1 Vår dato Vår referanse 29.10.2009 2009/02982-5 Deres dato Deres referanse 10.07.2009

Detaljer

Brannvesenkonferansen 2013

Brannvesenkonferansen 2013 Brannvesenkonferansen 2013 Ulf Sandvik Fungerende prosjektleder Nødnettprosjektet DSB 1 Styrende Stortingets vedtak om Nødnett, st.prp.nr.30 (2006-2007) og st.prp.100 S (2010-2011) Vedtak om landsdekkende

Detaljer

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Beredskapskonferanse i Florø Hans Kr. Madsen 22. Oktober 2014 Brann og redning er sentrale Brann- og redningsvesenet er kommunalt forankret Litt flere enn

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Glitre Energi Netts konsesjonsområde Regionalnett i hele Buskerud (ca 85%), inkl. deler av Voss i Hordaland og noe i Vestfold, samt kommunene Gran, Jevnaker

Detaljer

SAMLOK Fremtidens organisering?

SAMLOK Fremtidens organisering? SAMLOK Fremtidens organisering? Lise-Mette Lindland Avdelingssjef AMK Vestre Viken Nasjonal konferanse om Prehospitale tjenester 28.11.2016 Kort historikk Intensjonsavtale underskrevet i 2005 Offisiell

Detaljer