Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan"

Transkript

1 Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april

2 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er nasjonal fag- og tilsynsmyndighet på brannvernområdet og forvalter lover, forskrifter og veiledninger som regulerer brannvernområdet Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) ble etablert i 2007 og har ansvar for utbygging, innføring og forvaltning av nytt digitalt nødnett i Norge Brann Driftsorganisasjon (BDO) ble underlagt DNK i 2011 og har ansvar for å drifte nødnettleveransen på 110-sentralene 2

3 110 sentraler i Norge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3

4 Nødnett fase 0 Operasjonsområde ABØ 4

5 Bakgrunn/historikk ABØ AS 2013 Fra

6 Fakta om ABØ AS DSB fattet vedtak om felles 110 sentral for Østfold og Follo fra og ABØ fikk ansvaret for opprettelse av fellessentral for de 5 tidligere sentralene Etablert som et aksjeselskap med kommunale eiere og eies indirekte av 21 kommuner Dekker 24 kommuner i Østfold og Follo med befolkning på ca innbyggere Samarbeider tett med de andre Nødetatene gjennom 2 Politidistrikt (112), 2 AMK sentraler (113) og 14 Brannvesen med tilsammen 21 brannstasjoner bemannet med ca. 400 branntjenestemenn på heltid/deltid. Riksgrense mot Sverige, lang kystlinje, E6 E18,toglinje, flyplass.

7 Selskapets formål.. er å motta og formidle meldinger om brann og ulykker fra publikum over nødnummer 110. Dessuten salg og utvikling av vakttjenester og andre alarmoppgaver og for øvrig det som står i forbindelse med dette. 7

8 Organisasjon Generalforsamling Styret Daglig leder NK/Teknisk leder Fagleder Administrasjon Fagleder Alarm Operativ leder Vaktleder VL 1 Vaktleder VL 2 Vaktleder VL 3 Vaktleder VL 4 Vaktleder VL 5 FL OP-Teknisk støtte Operatør Operatør Operatør Operatør Operatør Operatør Operatør Operatør Operatør Operatør 8

9 «Brannvesenet best slik det er!» Organisering av 110-sentraler (DSB pressemelding ) Organisering av reservestyrkene Politireserven, HV og Sivilforsvaret (Utvalgets anbefaling fremlagt ) Politianalysen (ferdig sommeren 2013 politisk behandling til høsten) Brannstudien (arbeidsgruppens anbefaling fremlegges ) Samlokaliseringsprosjektet (ferdig ) Felles alarmsentral og nødnummer (pilotprosjekt med oppstart 2012 varighet ca. 2 år) Landsdekkende utbygging av Nødnettet (innen 2015) Stortingsmeldingen "Terrorberedskap" regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport (20. mars 2013) Hvilken plass skal brann- og redningstjenesten ha i den totale samfunnsberedskapen i fremtiden? 9

10 Skogbrann - Tomb 9-13 juni dekar brent skog (340 i Råde og 285 i Fredrikstad) Kommunenes kostnad beregnet til 4,2 mill. kroner 16 brannvesen deltok i slokkearbeidet 33 firma/private kjørte og leverte slokkevann 3 helikopter bisto i slokkingen de 2 første dagene 10

11 Rapport om skogbrannberedskap Ved brev av 1. juli 2008 gav det kgl. Justis- og politidepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å opprette en arbeidsgruppe for gjennomgang av Norges skogbrannberedskap og den senere tids skogbranner. Fokus på ansvar, roller og anbefalinger og lagt til grunn ved utarbeidelse av «Felles skogbrannplan» for Østfold og Follo For mer info; egg/rapporter/skogbrannrapport.pdf 11

12 Felles skogbrannplan Arbeidsgruppe nedsatt av brannsjefene i Østfold og Follo i den hensikt å se på en felles skogbrannplan for distriktet Overordnet organisering og styring er tilsvarende det man har ved alle andre større hendelser hvor man etablerer stab etter prinsippet om enhetlig ledelsessystem (ELS) Delplanen for skogbrann er utarbeidet med bakgrunn i risiko- og sårbarhetsanalyser fra de enkelte brannvesen Det enkelte brannvesen vil fortsatt ha egne lokale skogbrannplaner som ivaretar mindre hendelser Kartlegging av eksisterende ressurser er ferdigstilt og involverer andre nasjonale «forsterkningsressurser» som Sivilforsvaret, Forsvaret/HV, Skogbrannreserven m.fl. Koordinering med andre aktuelle aktører som Norges Røde Kors og private selskap/firma 12

13 Øvelse i Enhetlig Ledelsessystem (ELS) 13

14 Skogbrannhelikopter Tilkalling av assistanse skjer ved henvendelse til lokal 110-sentral Helikopteret disponeres av Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) i Stavanger Rekvisisjonsmyndighet er brannsjefen i aktuell kommune eller politimesteren når brannen er av en slik art eller omfang at politiet har overtatt den øverste ledelse av innsatsen (LRS) Brukes primært til rekognosering, slokking, transport av mannskaper/materiell og utplassering og fylling av vanntanker Kommunikasjon ved hjelp av egen skogbrannfrekvens ( Mhz) For mer info; 720 skvadronen på Rygge har også helikopter i beredskap som kan rekvireres gjennom HRS som en forsterkningsressurs 14

15 Flyovervåking Avtale mellom Østfold skogselskap og Rygge Flyklubb som går over 3 år ( ) Avtale mellom Østfold skogselskap og brannvesen/ kommuner i fylket som går over 5 år ( ) Sesongen er definert som perioden fra 1. juni til 1. september men om behovet er der før eller etter dette dekkes også disse kostnader av Skogselskapet Kommunikasjon på eget samband men i tillegg utstyrt med egen Nødnettterminal fra ABØ AS. Koordinering med tilstøtende områder i Sverige og Oslo/Akershus (Romerike) 15

16 Linnekleppen Østfold skogselskap eier Linnekleppen og har en ansatt i 3 måneder hvert år (1/6-1/9), eventuelt lengre ved behov I 2008 var det 100 år siden Skogselskapet startet skogbrannvakthold fra høyden 325 m.o.h på Linnekleppen i Rakkestad kommune Finansieres gjennom Østfold Skogselskap og andre interessenter (kommuner, banker/forsikringsselskap og lokale skogeierområder). I tillegg er det noe inntekt ved utleie av bredbånd fra masta på Linnekleppen. Kommunikasjon ved hjelp av egen Nødnett-terminal utlånt fra Rakkestad BV og egen VHF radio. For mer info; 16

17 Sikringsradioen Selskap eid av 4 landbruksorganisasjoner og opprinnelig opprettet som sikkerhet for skogbrukere Infrastruktur eies og driftes av lokale radiolag 4 basestasjoner i Østfold 353 SRadioer (262 brukere) Baser direkte koblet mot 110 sentralen via telefonoverdrag Skogbrannfly har egen SRadio i flyet Skogbrannhelikoptre har tilgang til alle sikringsradioens frekvenser Felles samband med lokale frivillige ressurser Mulig kobling direkte mot nødnett via 110 sentral 17

18 Takk for oppmerksomheten! Terje Surdal Daglig leder ABØ AS Sjekk skogbrannfareindeksen der du bor; 18