NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester"

Transkript

1 NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

2 OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden og er primært et samband for tale i grupper, men gir også mulighet til å sende meldinger (SDS) samt begrenset overføring av data. Nødnett gir aktørene mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser, samtidig som det er mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen. Nødnett er ikke noe befolkningen har direkte befatning med, men er et verktøy for profesjonelle brukere. Denne standarden er utviklet for å dekke behovene for kritisk kommunikasjon, blant annet i nødetater. Les mer på

3 «Nødnett er den største revolusjonen i brann- og redningsvesenet på 30 år.» Nils-Erik Haagenrud, brannsjef i Midt-Hedmark brannog redningsvesen IKS

4 Dekning Nødnett skal gi dekning der folk flest bor og ferdes. Dette målet nås ved at Nødnett bygges slik at 79 % av arealet på fastlands-norge får dekning. Det blir blant annet dekning langs europaveier, riksveier og fylkesveier. For å gi best mulig innendørsdekning er det krav om forsterket signalstyrke i byer og i tettsteder. Det blir derfor også bygget dekning over trafikkerte sjøareal samt spesialløsninger for kommunikasjon rettet mot helikopterbruk. «Flere av våre folk meldte at Nødnett hadde god dekning langt inne i marka, samtidig som de ikke hadde dekning på mobilen.» Kai Roger Vatne, Oslo Røde Kors hjelpekorps

5 Robusthet Nødnett er bygget med god robusthet for å sikre høy sikkerhet og oppetid. Det er bygget inn flere backupløsninger og sikkerhetsmekanismer i nettet. Dette er med på å gjøre nettet motstandsdyktig mot utfall. Nettet har døgnkontinuerlig overvåkning, og mannskaper er beredt til å rykke ut for å foreta utbedringer. «Nødnett gjør arbeidet lettere. Nettet er sømløst og krysser kommunegrenser uten problemer. Det gir meget god ressursoversikt og gjør alt koordineringsarbeid enklere.» Nils-Erik Haagenrud, brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kapasitet Nødnett blir bygget med god kapasitet, slik at brukerne kan kommunisere selv om det er stor trafikk i nettet. TETRA-standarden er utviklet spesielt med tanke på effektiv ressursbruk for gruppesamband. Norge er et land med utfordrende geografi. Nødnett har derfor et høyt antall basestasjoner for å sikre god kapasitet og dekning i hele landet.

6 Oppkoblingstid Et av Nødnetts (TETRAs) store fortrinn er den korte oppkoblingstiden når et kommunikasjonsbehov oppstår. Denne tiden er på ca. 0,5 sekunder (ofte rundt 0,25 sekunder), og da kan alle i gruppen lytte til informasjonen som blir gitt. I en vanlig mobilsamtale (GSM) vil oppkoblingstiden sjelden være under 7 sekunder. Nødnett er spesialbygget for tale i grupper. Med Nødnett når du derfor alle i en talegruppe samtidig. Bruker du mobiltelefon, må du ringe alle hver for seg. Kryptering Nødnett er bygget avlyttingssikret. Blant annet er all trafikk i nettet kryptert mellom terminal og basestasjon. Dette hindrer uvedkommende fra å lytte til kommunikasjonen på Nødnett, slik man er kjent med fra gamle analoge sambandssystemer.

7 TJENESTER Nødnett er først og fremst bygget for tale i grupper, noe som gjør Nødnett spesielt egnet for nød- og beredskapsbruk. Som Nødnettbruker har man tilgang på en rekke tjenester.

8 BASISTJENESTER Gruppesamtaler Dette er en av de viktigste funksjonene i Nødnett. Alle som trenger å snakke sammen for å løse en bestemt oppgave, har tilgang til den samme talegruppen. Her kan de snakke uforstyrret uten at uvedkommende kan lytte. Nødnett fremmer samvirke og samarbeid. Mange av talegruppene består derfor av personer fra ulike brukergrupper som trenger å samarbeide i gitte situasjoner. «Det handler i første rekke om at det er avlyttingssikret og at vi får talegrupper hvor vi kan kommunisere raskt og enkelt med hverandre. Det gjelder både politiet, helse, brann og frivillige organisasjoner. Det gir oss mulighet til å koordinere innsatsen på en langt bedre måte enn tidligere.» Arne Ingar Strøm, politioverbetjent Gudbrandsdal politidistrikt

9 Data Nødnett tilbyr datatrafikk, men kapasiteten gir begrenset overføringshastighet. Bruksområder kan for eksempel være telemetri: Måledata fra maskin-til-maskin, alarmtjenester og posisjoneringsdata. Det blir også sett på løsninger for datatrafikk i Nødnett ved bruk av tjenesten TEDS (TETRA Enhanced Data Service). TEDS åpner for noe større hastighet ved sending av data. Utviklingen blir fulgt nøye og dataoverføringsteknologi som oppfyller kravene til robusthet vil bli vurdert integrert. SDS Short Data Service (SDS) er tekstmeldinger som har mange fellestrekk med tekstmeldinger (SMS) på en vanlig mobiltelefon. SDS er en tidskritisk tjeneste med sikker levering og kvittering på at meldingen er mottatt og lest, noe som øker nytteverdien for brukerne. Statusmeldinger er en effektiv måte å få gitt ut informasjon på og kan blant annet brukes til å utalarmere mannskaper.

10 Gateway og repeater Gateway-funksjonen brukes som et bindeledd mellom terminaler som er i og utenfor Nødnetts dekningsområde. Repeaterfunksjonen er en funksjon til bruk i DMO og fungerer som lokale basestasjoner i situasjoner med manglende dekning, som for eksempel på vei inn i et vernet område. DMO Direct Mode Operation (DMO) vil si at brukerne kan kommunisere med hverandre uten at terminalene er koblet til Nødnetts infrastruktur, men med begrenset rekkevidde og fungerer da på samme måte som walkie-talkier. Bruk av forhåndsdefinerte talegrupper er også mulig i DMO. Når terminalene kommuniserer via Nødnett, kalles dette Trunked Mode Operation (TMO). Dette er den vanligste bruksformen.

11 TILLEGGSTJENESTER Følgende tjenester vil kunne bli gjort tilgjengelige basert på en helhetsvurdering. En-til-en-samtaler En-til-en-samtaler fungerer som en vanlig telefonsamtale på lik linje som i de kommersielle nettene. Her blir mottaker ringt opp på samme måte som man gjør med en vanlig telefonsamtale. Koblinger til andre telenett Nødnett gir muligheter for å motta samtaler fra og ringe til de kommersielle telenettene.

12 Ende-til-ende-kryptering Ende-til-ende-kryptering er en ekstra krypteringsmulighet for brukere med spesielle krav til sikkerhet. Sikkerhetsalarm (nødknapp) Sikkerhetsalarmen gir brukeren en ekstra trygghet ved uforutsette situasjoner. Ved aktivering av nødknappen på terminalen kontaktes et forhåndsdefinert mottak, for eksempel en kommunikasjonssentral, og mikrofonen blir åpnet slik at mottaker hører alt som blir sagt. Posisjonen til den som har utløst alarmen blir også sendt.

13 Alarmeringstjenester Tjenesten gir kunden mulighet til å varsle og kalle inn personell og umiddelbart få en status over tilgjengelige ressurser. Varslingen kan gjøres direkte til sluttbrukers terminal eller til en terminal som for eksempel er installert i et bygg, for å varsle alle som befinner seg der. Posisjoneringsdata Med en innebygget GPS-mottaker vil det være mulig å kunne finne ut hvor en terminal befinner seg, og dataene kan benyttes i kartapplikasjoner. Posisjoneringsdataene kan benyttes i forbindelse med styring av kundens ressurser.

14 ANDRE TJENESTER I tillegg til nettverkstjenestene som er nevnt over, tilbyr DNK også andre tjenester. Driftsstøtte Alle kunder i Nødnett må være tilknyttet en godkjent driftsorganisasjon som er definert av DNK. Dette sikrer at terminaler er godkjent for bruk i nettet og at sikkerheten blir ivaretatt. DNK avklarer omfanget av driftsstøtte som driftsavtalen skal dekke med kunden. Opplæring For å sikre økt trygghet i bruk av Nødnett må alle som skal bli brukere gjennomgå opplæring. Opplæringen tar for seg riktig bruk av terminalene og kort om hvordan nettet er bygget opp. DNK tilbyr både instruktør-, superbruker- og sluttbrukerkurs.

15 Kommunikasjonssentraler Kommunikasjonssentraler, for eksempel vaktsentraler, gjør det lettere for brukerorganisasjonene å organisere kommunikasjonen. DNK samarbeider med kunden og analyserer behovet og mulighetene som finnes. Innendørsdekning «Til tross for et høyt støynivå fra viftene inne i den 7 kilometer lange tunnelen var talekvaliteten god.» Johan Stokkeland, beredskapsleder, Søndre Follo Brannvesen IKS Nødnett bygges med god dekning utendørs, noe som normalt sett også gir god dekning inne. Skulle det bli avdekket et behov for bedret innendørsdekning, vil det være mulig å etablere et innendørsanlegg. Denne oppgaven kan bli ivaretatt av DNK eller bli videreformidlet til andre aktører. Kostnadene må avklares og behovet må vurderes fra sak til sak. Prosjektstøtte og ledelse Ved behov for støtte i forbindelse med innføring, kan DNK bidra med prosjektstøtte eller prosjektleder i gitte tilfeller. Tjenesten vil bli priset avhengig av vurderingene som foretas og av omfanget.

16 Direktoratet for nødkommunikasjon Oslo: Nydalen allé 37a Moss: Solgaard skog 15 Postboks 7 Nydalen PIB, 0410 Oslo Telefon: Epost: ISBN:

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet Nødnett- magasinet En utgivelse fra DNK 2014/2015 Et Nødnett med lang levetid Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover har et godt system som brukerne kan stole på. Side 18-21

Detaljer

Strategi 2013-2016 1

Strategi 2013-2016 1 Strategi 2013-2016 1 2 Kjære kollega! DNK står foran viktige oppgaver i årene som kommer. Investeringen i Nødnett er en av de største satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Innføring av et felles,

Detaljer

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet Nødnett magasinet - En utgivelse fra DNK 2013/2014 Bygger ut i høyt tempo Det pågår bygging og nødnettaktiviteter i hele landet. Side 26-31 Hva tror folk om Nødnett? DNK har spurt folk om de vet hva Nødnett

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet

Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet, fastsatt av DSB 20. juli 2009. Innhold 1. NIVÅ I FELLES OVERORDNET... 4 FORORD... 4 1.1. INNLEDNING... 5 1.1.1.

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring og status fase 5 Kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsrådet i Nordland 9.12.2013 Saltstraumen Tema Om DNK og Nødnett

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i politiet

Reglement for sambandstjenesten i politiet Reglement for sambandstjenesten i politiet Utgitt 5. mars 2010 Utgitt av Politidirektoratet ISBN 978-82-92524-93-0 POD publikasjon 2010/02 Alle henvendelser om reglementet kan rettes til Politidirektoratet,

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder 2014 Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder Dato:23.04.2014 Revisjon: 03 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Autorisasjon og opplæring... 5 1.2 Taushetsplikt... 5 1.3 Lydlogging...

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030 Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter RAPPORT TITTEL Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Mobile datatjenester

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer