Nødnett status og aktuelle prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødnett status og aktuelle prosjekter"

Transkript

1 Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015

2 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere Opplæring og øvelser i drift Innendørsdekning ODIN-prosjektet optimalisering av dekning i Nødnett Robusthet og kvalitet i Nødnett Anskaffelse av radioterminaler ISI-prosjektet sammenkobling av Nødnett i Norge og Sverige

3 Nødnett er et samordningsprosjekt

4 DNKs hovedmål Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse.

5 DNKs organisasjon Direktør NT2 prosjektet Direktørens stab Kommunikasjonsstab Virksomhetsstyring og administrasjon Teknisk forvaltning Kunder og beredskap Tjeneste- og teknologiutvikling

6 Avdeling for Kunder og beredskap Avdelingsleder Nina Myren Stab (Therese Dille) Marked (Jostein Hesthammer) Kundeløsninger (Jon Are Pettersen) Opplæring, bruk og beredskap (Øyvind Karlsen) Brukertjenestesenter/BDO (Bent Ottesen)

7 Seksjon OBB Ansvar for opplæring av nye brukere Samarbeid med nødetatenes opplæringsressurser Brukernes kontaktpunkt i DNK Følge opp abonnementskontrakter og saker som brukerne og xdo melder inn, endringer, anskaffelser etc Beredskap internt ved hendelser som påvirker Nødnett Beredskap eksternt i samarbeid med relevante aktører og samarbeidspartnere

8 Fakta om Nødnett 2015 Nødnett-infrastrukturen er ferdig bygget i løpet av året Mellom 2100 og 2200 basestasjoner Flatedekning ca. 80% TEDS-dekning fra 1/3 av basestasjonene Air-ground-air nett Dekning i omkring 300 tunneler Landets mest robuste mobilnett Driftsavtale med Motorola fram til 2026

9 Status utrulling Nødnett 1. januar 2015 Fase 5 201/ /322 Fase 4 Fase 1 (218) Fase 3 360/503 Fase 0 (243) Fase 2 (340)

10 Golives høst/vinter : Sør-Rogaland 110-golive 18.12: Nødnett klart til bruk Nord-Trøndelag 18.12: Nødnett klart til bruk Sør-Trøndelag 17.12: Haugaland og Sunnhordland 110-golive 15.12: Rogaland politidistrikt golive 03.12: Nordmøre og Romsdal politidistrikt golive 19.11: Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt golive 13.11: Nødnett klart til bruk Sunnmøre 12.11: Agder 110-golive del 2 utalarmering 06.11: Nødnett klart til bruk Rogaland 30.10: Nødnett klart til bruk Haugaland og Sunnhordland 29.10: Telemark politidistrikt golive 24.10: Telemark 110-golive del 2 utalarmering 22.10: Agder politidistrikt og Agder 110 golive 15.10: Sysselmannen Svalbard golive ICCS* 14.10: Nødnett klart til bruk Nordmøre og Romsdal 10.09: Telemark 110 golive Nødnett *ICCS- radio- og telefonibetjeningssystem, tilsvarende del 1 av leveransen til politiet

11 Aktiverte terminaler Andre Brann Helse Politi Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Dette er terminaler som er aktiverte for bruk, men ikke alle har nødvendigvis vært brukt i perioden. Totalt for desember

12 Aktiverte terminaler - andre Dette er terminaler som er aktiverte for bruk, men ikke alle har nødvendigvis vært brukt i perioden.

13 Nye grupper det arbeides med Nære samarbeidspartnere til Nødetatene Tollvesenet Kriminalomsorgen Industrivernbedrifter Vegvesenet Redningstjenesten Frivillige Hovedredningssentralene Redningshelikoptre Fylkesberedskap og sentrale forsterkningsressurser FM i Trinn 1- området Sivilforsvaret Forsvaret Kommunal beredskap Kritisk infrastruktur Kriseledelse Pleie- og omsorgstjenester Utvidet bruk i Helsevesenet E-forsyning

14 Opplæring og øvelser i drift «Alle brukere i Nødnett skal ha gjennomgått godkjent opplæring i henhold til gjeldende retningslinjer fra DNK, DSB, Helsedirektoratet eller POD før de gis tilgang til Nødnett» (Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere, kap 6) «Regelmessig trening og øvelser i bruk av Nødnett er viktig for å sikre god utnyttelse, korrekt bruk, trygge brukere og optimal håndtering» (Felles sambandsreglement.) DNK oppfordrer til at bruk av Nødnett blir konkrete øvingsmål ved enhver øvelse som innebærer kommunikasjon! DNK kan bistå med underlagsdata knyttet til både øvelser og ved evalueringer av reelle hendelser

15 Innendørsdekning Økt signalstyrke i 22 største byene Økt signalstyrke 5 kilometer i radius rundt brannstasjoner Prioriterte objekter: AMK-sentraler Ambulansestasjoner Legevakter Akuttmottak Politistasjoner 110-sentraler Brannstasjoner SIGNALSTYRKE?? Innendørsdekningen i disse byggene skal være tilstrekkelig for å motta call-out/ gruppesamtale der vakthavende tjenestepersonell oppholder seg, samt der utrykningskjøretøy er plassert. JORD? KJELLER

16 Sikre kvalitet i radionettet Innendørsdekning skal prinsipielt oppnås ved hjelp av faste installasjoner utendørs og uten bruk av faste innendørsanlegg for Nødnett Faste anlegg for innendørsdekning skal ikke etableres uten at anlegget er godkjent av DNK Gateway svært nyttig funksjon for å oppnå bedre dekning innendørs

17 Kort prosessbeskrivelse for utvidet innendørsdekning for etatene 1. Kartlegging av dekning i nødetatenes bygg gjøres av nødetatenes prøvebrukere etter at utendørsnettet er på plass, og så tidlig som mulig før GoLive 2. Eksisterende dekning kartlegges og mangelfull dekning rapporteres inn til koordinator i etatens innføringsprosjekt 3. Etatens innføringsprosjekt gjør en vurdering og prioritering av samlet behov for etaten. Samlet og prioritert behov sendes til DNKs testkoordinator via en definert prosedyre, eventuelle behov avklares. Tiltak settes inn dersom nødvendig. 4. Ved mangelfull dekning skal objektet befares av DNK (og Motorola). Befaring inkluderer ny måling og design av løsning. 5. Motorola gir tilbud og tidsramme.

18 God dekning, som stadig forbedres Nær 80 % av Norge og nær 100% av befolkningen skal ha Nødnettdekning når utrullingen er ferdig. Nær 300 veitunneler får nødnettdekning. GSM Telenor 82 % flatedekning (befolkning 99,8%)* 3G Flatedekning Telenor: ca. 30 % (befolkning 95%)* Netcoms 4G-målsetning: 98% befolkningsdekning Etablering av dekning i Nødnett: Steg 1 Utbygging for å kunne ta nettet i bruk Steg 2 Systematisk gjennomgang av dekning, basert på tilbakemelding fra brukerne (ODIN) Deretter: Jevn videreutvikling av dekning Brukerne gir gjennomgående gode tilbakemeldinger på dekning allerede etter steg 1 *Kilde: Telenor

19 Omfang og rammer ODIN Oppstart første halvår 2015 Omfanget på ODIN er begrenset streng prioritering Gjennomføringsstrategi Fylkesvis kartlegging Innspill fra brukerne gjennom dekningsmøter (som i Nødnettprosjektet) Mål: ODIN vil ferdigstilles innen 2 år etter GoLive i et område

20 Skyhøye forventninger til Nødnett Daglig bruk Krav om funksjonalitet og dekning Ekstremsituasjoner/-vær Krav om robusthet Store hendelser Krav om kapasitet, opplæring, rutiner

21 Robusthet i mange ledd

22 Januar Spåtind

23 Basestasjon

24 Repeater

25 Rooftop m/panelantenner

26 APS i nasjonalpark

27

28 Nødnett teknisk oppbygging Svitsj Nødnettet benytter eksisterende teleinfrastruktur. Denne søkes brukt på en måte som gir maksimalt redundant nødnett. Svitsj Basestasjonene i Nødnett koblet i ringer Totalt ca. 300 ringer Ca. 600 tilkoblingspunkter mot transmisjonsnettet Svitsj

29 Egenskaper ved teknologien i Nødnett (TETRA) Spesialradioer kan gi økt dekning (gateway/repeater) Radioer kan kommunisere direkte utenfor dekning Basestasjon gir lokal dekning selv om forbindelsen til resten av nettet faller bort

30 Nødnett trenger strøm Reservestrøm på Nødnett basestasjoner: 85 % med 8 timer, batteribackup 15 % med 48 timer, dvs. ca 300 basestasjoner, dieselgenerator Foto: Bjørn Tore Ness, Namdalsavisa

31 Utredninger for økt reservestrøm

32 Kunne falske basestasjoner fanget opp samtaler i Nødnett?

33 Sikkerhetsmekanismer i Nødnett Nødnett er basert på TETRA-standarden med sterke sikkerhetsmekanismer som ivaretas gjennom: Gjensidig autentisering Luftgrensesnittskryptering Ende til Ende kryptering Trusler mot konfidensialitet, autensitet, integritet, tilgjengelighet og etterrettelighet dekkes av disse tre mekanismene

34 Gjensidig autentisering A Utfordring Svar B Svar Utfordring C Gjensidig godkjenning

35 TETRA vs. GSM Krypteringsprosessene i TETRA beskytter all trafikk og all signalering mellom terminal og basestasjon Angrep ved hjelp av IMSI catchers, falske basestasjoner, man in the middle attacks etc. kan ikke lykkes Dvs at: Ingen kan avlytte samtaler eller tukle med forbindelsen til noen bruker Bare autentiserte, godkjente brukere kan delta i kommunikasjon All informasjon kommer fram intakt Det kan påvises at bestemte radioer har vært koblet opp mot Nødnett, og dette kan ikke benektes i ettertid

36 Anskaffelse av radioterminaler DNK er i ferd med å utarbeide strategi for radioterminalanskaffelser Eksisterende avtaler dekker ikke nyeste funksjonalitet for eksempel ISI og TEDS Vil inngå ny rammeavtale i løpet av 2015 for å Sikre utvikling av ny funksjonalitet Bidra til god utvikling av markedet Ønsker et tett samarbeid etatene vil kunne bruke avtalen

37 Norsk-svensk ISI Et grenseoverskridende utviklingsprosjekt

38 Prosjektmål Norske og svenske nød- og beredskapsaktører skal kunne kommunisere over grensen. Nordmenn skal kunne bruke sine Nødnetterminaler i hele Sverige. Svensker skal kunne bruke sine Rakelterminaler i hele Norge. Første reelle prosjekt for grenseoverskridende nødkommunikasjon (ISI) i Europa

39

40 Tekniske hovedleveranser En kjernenettløsning i Nødnett som skal støtte autentifisering og basis tale og datatjenester mellom to nett (ISI GW i Dimetra 8.3) Oppdatere kommunikasjonssentralene (ISI ICCS) Endring spesifisert, del av FR6 Radioterminaler som støtter luftgrensesnitt migrering (AIM) og kringkasting av ITSI Programvaren i terminalene må utvikles DNK ber leverandørene om endring for å oppdatere eksisterende radioer DNK vil ha ISI som krav i nye avtaler

41 Innføringsaktiviteter Avtaler Retningslinjer for bruk Metoder/prosedyrer for ledelse og samvirke Talegruppestruktur Felles terminologi Opplæring av sluttbrukere, operatører og beslutningstakere

42 Draft Talk groups Norway-Sweden ISI POLICE NO-SE-P-(1-X) + special TGs FIRE/RESCUE NO-SE-F-(1-X) HEALTH/AMBULANCE NO-SE-H-(1-X) CUSTOMS NO-SE-CU-(1-X) EMERGENCY COOPERATION NO-SE-EM-(1-X) Blue light COOPERATION ALL NO-SE-CO-(1-X) All ISI users

43 Grenseøvelse Q I første område som settes i drift: Nord- og Sør- Trøndelag og Jämtland

44 Nødnett

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer Nødnett innføring Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2 Nødnettleveransen 3 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus,

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Grenseoverskridende samvirke tilrettelegges Nor-Swe ISI-prosjektet går over tre år og fokuserer på ledelses- og samvirkemetodikk

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Nødnettdagene 2014. 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna

Nødnettdagene 2014. 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Nødnettdagene 2014 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna er et todelt konferansehotell med mulighet for å bo på enten Radisson Blu sine

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer