YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG?"

Transkript

1 YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG? EN VURDERING AV ERSTATNINGSUTVIKLINGEN INNEN YRKESSKADE I PERIODEN Presentasjon av arbeidsgruppe AKYS i regi av FNO Ved Kari Mørk og Harald Moseby Presentasjon til NAG 13.mars 2012

2 FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Bransjeorganisasjon stiftet 1. januar 2010 av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen Representerer i praksis hele finansnæringen i Norge 180 medlemsbedrifter og nesten alle skadeforsikringsselskapene som driver virksomhet i Norge Rundt 100 ansatte Finansnæringens Hus

3 Arbeidsgruppe AKYS Arbeidsgruppe nedsatt av Fagutvalg Aktuar Skade (FUAS) i FNO Årlig gjennomgang av yrkesskadeerstatningene Besto av 6 aktuarer/analytikere i 2011: Gjensidige Trine Ellingsen If Tryg DNB KLP SpareBank 1 Hilde Partapuoli Steffen Børkje Ole Lauvskar Torkell Dobbe Sverre Grevskott Sluttrapporten tilgjengelig ikke bare for deltagende selskaper

4 Hva er AKYS? arbeidsgruppe yrkesskade Mandat: Samle inn nødvendige data som grunnlag for beregning av anslåtte erstatninger innenfor yrkesskadeforsikring. Vurdere metoder og modeller som benyttes i denne sammenheng. Beregne anslåtte erstatninger for yrkesulykke og yrkessykdom og angi usikkerheten

5 Deltagende selskaper Fra 95% i 2005 til nå 85 % av markedet: (antall forsikrede årsverk)

6 Kroner Yrkesskade resultat fra AKYS: Erstatning og premie per forsikret årsverk Inflasjonsjustert erstatnings- og premieutvikling Inflasjonsjustert erstatning per forsikret årsverk Inflasjonsjustert premie per forsikret årsverk

7 Sammenligning 2009 og 2010 av totale yrkesskadeerstatninger:

8 Hvorfor redusert nivå på yrkesskadeerstatninger modellert i AKYS: Det er reduksjon i betalte erstatninger både på ulykke og sykdom. Det er også reduksjon i antall meldte skader. Men fortsatt er spørsmålet - skyldes dette lavere volum og/eller forsinket utbetaling? I år har arbeidsgruppen benyttet en modell som tilpasser de virkelige betalingsdataene best mulig. Men likevel justert svaret til slutt realistfaktor på framtidige utbetalinger

9 Hvorfor har arbeidsutvalget trodd mer på tallene nå? Enda ett år har gått sikrere datagrunnlag Sjekket at datagrunnlaget fra selskapene er konsistent - mer/mindre risikoutsatte næringer Selskapene har ingen vesentlige prosedyreendringer Sammenlignet AKYS-data med andre kilder Antall sysselsatte / antall forsikrede årsverk Betalte erstatninger fra alle forsikringsselskapene innberetning til YFF (Yrkesskadeforsikringsforeningen)

10 RTV-refusjonsgrunnlaget betalt erstatning per regnskapsår / betalingsår:

11 Momenter for reduksjon i Yrkesskadeerstatningen både ulykke og sykdom: Endring trygdevedtak tidsbegrenset uførestønad i 2004 arbeidsavklaringspenger i 2009 Endring i arbeidslivet fra mer risikoutsatte yrker til mindre. Risikoutsatte næringer i uklare arbeidsforhold utenlandske / selvstendig næringsdrivende? Færre røykere Opphopningen av yrkessykdommer har opphørt siden loven ble innført? HMS-tiltak har virket Flere kvinner i arbeidslivet belastingslidelser ikke dekket

12 Modellering av yrkesulykke: Tidligere ble det brukt konjunkturmål som forklaringsvariabel Hypotesen er at under høykonjunktur går bygg- /anleggssektoren for fullt og dette medfører flere ulykker og store erstatninger. Sjekket aktivitetstall fra SSB men ikke noe entydig svar! Antall ansatte i industrien har en viss forklaringskraft, mens produksjonsindeksen samvarierer ikke med erstatningene Årets modell har derfor ikke med konjunkturmål

13 Andel yrkessykdom utviklingen:?

14 Yrkessykdom etter diagnose kilde DAYSY

15 Modell ulykke Generalisert lineær modell. GENMOD i SAS. La Y i,d = betalte erstatninger pr. forsikret årsverk for yrkesulykker inntruffet i år i og meldt i år i+d. d angir avviklingsår. Anta at Y i,d følger en gamma-fordeling og at log(μ i,d ) = α + 1 d + 2 log(1+d) + 91 k i i i der μ i,d = E(Y i,d ). α er modellens konstantledd, beskriver avviklingskurvens form, og -koeffisientene er innført for å få en god datatilpasning

16 Modell ulykke (2) k 91 indikerer skadeår eller 1 i n er indiaktorer for avviklingsår 0 eller 1 (i n = 1 når d = n, og 0 ellers) Vi har tillatt et skift av α og i modellen: Tidsbegrenset uførestønad kan ha endret utbetalingstakten - altså ny. Skillet ved år Erstatningsnivået kan være endret de siste årene altså ny α. Skillet satt til R² beregnet til 0,

17 Modell sykdom Generalisert lineær modell. GENMOD i SAS. La Y i,d = betalte erstatninger pr. forsikret årsverk for yrkessykdom inntruffet i år i og meldt i år i+d. d angir avviklingsår. Anta at Y i,d følger en gamma-fordeling og at log(μ i,d ) = α + 1 d + 2 log(1+d) + 91 k i der μ i,d = E(Y i,d ). α er modellens konstantledd, beskriver avviklingskurvens form, og -koeffisientene er innført for å få en bedre datatilpasning

18 Modell sykdom (2) k 91 indikerer skadeår eller 1 i 0 er indiaktorer for avviklingsår 0 (i 0 = 1 når d = 0, og 0 ellers) Vi har tillatt to sett av parametrene α og i modellen: Det var mye astma i perioden omkring En egen for disse årene. Erstatningsnivået kan være endret de siste årene altså ny α. Skillet satt til R² beregnet til 0,

19 Realistfaktorer Sluttsvar ulykke oppjustert med: 3 d % for årgangene når d > 7 5 d % for årgangene når d > 6 Den gamle halefaktoren er fjernet. Sluttsvar sykdom oppjustert med: 5 d % for årgangene når d > 10 3 d % for årgangene når d > 7 5 d % for årgangene når d >

20 Modellusikkerhet Alternative modeller ga ovensstemmende resultater På ulykke: Standard chain ladder: +0,6 % Bornhuetter-Ferguson: +0,7 % Benktander: +0,9 % Klassisk log-lineær modell: -1,0 % På sykdom: Klassisk log-lineær modell: -1,3 % Log-lineære modeller gir også standardfeilen: 1,2 % for ulykke og 1,6 % for sykdom Usikkerheten er ikke jevnt fordelt over årgangene

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 215 Innhold Fakta om skadeforsikring Skadeforsikringer er i motsetning til livsforsikring, vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler. KAPITTEL 1 KAPITTEL

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene ECON-notat nr. 2005-020, Prosjekt nr. 43630 RSA/ROS/pil, RAR, 29. mars 2005 Offentlig Forsikringsmeglernes

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon...3 1 Bakgrunn...7 2 Problemstilling...7 3 Mål...8 4 Metode og datagrunnlag...8 5 Omkomne i brann...9 5.1 Statistikkgrunnlag...9 5.2 Sammenligning av antall

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06 Bør kommuner kjøpe helseforsikring av Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger Prosjekt nr. 2716 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd SAMFUNNS-

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer