FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE KLP Skadeforsikring AS YRKESSKADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7496 10.11.2008 KLP Skadeforsikring AS YRKESSKADE"

Transkript

1 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE KLP Skadeforsikring AS YRKESSKADE Astma fra 1982, godkjent i 1991 latexallergi i 1999 konstatert før YFL 21. Forsikrede (f. 1960) arbeidet fra 1977 som assistent på operasjonsavdeling på sykehus, og var bl.a. eksponert for en rekke rengjøringsmidler. Hun fikk diagnostisert astma i 1982, da hun var innlagt på lungeavdeling for dette mens hun var gravid. Hun ble sykmeldt i 1986, og innlagt lungeavdeling for utredning og avklaring av spørsmål om eventuell yrkesrelatert astma. Leger ved lungeavdelingen stilte slik diagnose høsten 1987, og melding om yrkessykdom ble sendt trygden I vedtak avslo trygden å godkjenne astmaen som yrkessykdom. Etter anke vedtok trygden å godkjenne forverrelse av astma som yrkesbetinget. Forsikrede anket igjen, og i vedtak godkjente trygden forsikredes astma fullt ut som yrkessykdom fra Forsikrede ble tilstått menerstatning i gruppe 3. I fylkeskommunens vedtak ble forsikrede tilstått kr i yrkesskadeerstatning etter HTA 11. Det ble lagt til grunn at yrkessykdommen var konstatert i Forsikrede hadde vært borte fra sykehuset fra 1986 til , da hun etter attføring begynte i 50 % stilling som sekretær ved sykehusets laboratorium for mikrobiologi og immunologi. I juni 99 ble det påvist Latexallergi. Trygden godkjente Latexallergi som yrkessykdom, og satte skadetidspunktet til I vedtak ble forsikrede tilkjent menerstatning i gruppe 5, med virkning fra juni Spesialister har uttalt at astma og latexallergi medisinsk må vurderes som to sider av samme sykdom. KLP utbetalte kr á konto, før det ble klar over fylkeskommunens utbetaling. Selskapet refunderte tarifferstatningen, men avslo videre krav med henvisning til foreldelse. Krav etter YFL ble avslått med henvisning til at yrkessykdommen var konstatert før Tvisten for FSN gjelder konstateringstidspunktet etter YFL 21. Forsikringsskadenemnda bemerker: Det må ut fra sakens opplysninger legges til grunn at forsikredes plager har vært forårsaket av latexallergi helt siden 1980-tallet. At plagene fra først av ble tilskrevet rengjøringsmidler og ikke latex, er uten betydning for spørsmålet om konstateringstidspunkt i forhold til YFL 21. Forsikrede anfører gjennom sin advokat at det har vært stor uklarhet om årsaken til plagene. Nemnda vil bemerke at slik uklarhet sjelden vil være relevant, og i hvert fall ikke avgjørende, for konstateringstidspunktet, idet konstatering av skaden eller sykdommen etter YFL 21 i prinsippet ikke forutsetter kjennskap til årsaken. Selskapet hevder at luftveisplagene må anses konstatert i hvert fall ved sykmelding høsten Nemnda slutter seg til dette, og tilføyer at det kan tenkes at konstateringstidspunktet er enda tidligere, eventuelt så langt tilbake som i 1982 da diagnosen astma ble stilt. KONKLUSJON: Selskapet gis medhold. Uttalelsen er enstemmig. Side 1 av 9

2 Ved behandlingen deltok Bergsåker (leder), Thorsby, Telle, Lange og Sørensen. Sekretariatets redegjørelse i FKK sak JM av Saken gjelder KLPs anvendelse av YFL 21, og spørsmålet er om forsikredes yrkessykdom, som i 1999 ble diagnostisert som latexallergi, må anses konstatert før eller etter Forsikrede (f. 1960) arbeidet fra 1977 som assistent på operasjonsavdeling på sykehus, og var bl.a. eksponert for en rekke rengjøringsmidler. Hun fikk diagnostisert astma i 1982, da hun var innlagt på lungeavdeling for dette mens hun var gravid. Forsikrede ble sykmeldt i 1986, og igjen innlagt lungeavdeling for utredning og avklaring av spørsmål om eventuell yrkesrelatert astma. I journalnotat ved dr. S og ble situasjonen vurdert bl.a. slik: Vurdering: Pasienten har en betydelig asthma, og synes ikke å være optimalt behandlet. Vi observerte flere ganger at hun fikk markerte obstruksjonsfysikalia etter anstrengelser, og dette ble bekreftet ved ergospirometri. Det gjenstår ennå å kartlegge hvorvidt hun blir forverret på arbeid... Pasienten har kommet seg betraktelig den siste uken. Merker fortsatt at hun blir tung i pusten ved f.eks. psykiske belastninger. Hun har nå vært sykemeldt og dermed har anstrengelsen vært mye mindre selv om hun fortsatt må anstrenge seg en del fordi hun har hovedansvaret for sin 4-årige sønn, og har fått lite støtte fra barnefaren. Hun er sykemeldt 1 uke til og vil da forsøke seg på ny i arbeid. Hun er nå bra i pusten. Dessverre har hun nå mulig mistet PEF-apparatet til registrering, men hun vil ta kontakt med bedriftslegen dersom hun på ny blir tung i pusten når hun kommer på arbeid. Sammenholdt med de opplysningene vi har fra forrige opphold er det mye som taler for at hun da bør skifte arbeidsplass selv om vi ennå ikke har fått nøye PEF-registreringer fra selve arbeidssituasjonen. I legeerklæring fra bedriftslege M fremgår at årsaken til forsikredes uførhet var diagnostisert som Asthma bronchiale, og at: Det ble påvist en klar sammenheng mellom hennes arbeid på sentraloperasjonsavdeling og asthma. Det er uklart om det er noen stoffer der hun reagerer på, eller om asthma er anstrengelses relatert. Diagnose yrkesrelatert asthma er blitt stilt av leger ved lungeavdelingen her. Disse har henne under regelmessig kontroll poliklinisk. Melding om yrkessykdom ble sendt trygden Rådgivende trygdelege fant at de medisinske opplysninger og opplysningene om luftkonsentrasjoner av vaskemiddelet var for svake til at han kunne ta stilling spørsmålet om yrkessykdom. Lege G konkluderte med at: Det er ikke påvist sikker etiologisk sammenheng mellom yrke og sykdom, men sannsynlig sammenheng var tilstede mellom yrke og sykdomsaktivitet. På denne bakgrunn foreslo rådgivende trygdelege at saken ble fremlagt for Rikstrygdeverket, som i vedtak ikke fant å kunne godkjenne astmaen som sykdom likestillet med yrkesskade. Forsikrede påanket vedtaket, og i nytt vedtak fra Rikstrygdeverket ble forverrelse av astma oppstått etter skadelig påvirkning i arbeid godkjent som yrkesbetinget. Rikstrygdeverket presiserte at grunnlidelsen astma - ikke kunne godkjennes da denne var en medfødt lidelse, og at forverrelsen ikke ble ansett som varig da forsikrede ble bedre i ferier og når hun ikke var i arbeid. Side 2 av 9

3 Forsikrede påanket vedtaket da hun mente at astmaen var oppstått kun på grunn av skadelig påvirkning i arbeid. I legeerklæring etter undersøkelse ble situasjonen beskrevet slik: Hun har fra 1982 merket episodisk tung pust og pipelyder i brystet. diagnosen fikk hun stilt i juni Etter dette har hun vært innlagt lungeavdelingen i 1986, 1988, 1989 og 1990 med markerte anfall av bronchial astma. I de første årene var der bedring av hennes symptomer i helgene og en klar bedring i feriene. Imidlertid fra 1985/86 har eksposisjonsforholdene i mindre grad variert med hennes symptomatologi. Hun har utviklet en variabel luftstrømsobstruksjon som trenger et bredt brocholytisk regime. Symptomene debuterte altså 4-5 år etter at hun startet sin yrkesaktive karriere. Lungefunksjonen har vært svært varierende, men ved innkomsten med akuttanfall, har lungefunksjonen vært nede i 40 % av forventet. I gode perioder er lungefunksjonen normal. Ved undersøkelsen her var den normal -. I vedtak godkjente Rikstrygdeverket forsikredes astma bronchiale som yrkessykdom fra 1982: Rikstrygdeverket har fra juni 1982 funnet å kunne godkjenne Deres astma bronchiale som yrkessykdom. Lidelsen anses forårsaket av eksponering i yrket i kombinasjon med blant annet medfødt disposisjon, Den varige medisinske invaliditet som er forårsaket av yrkessykdommen gir grunnlag for tilståelse av yrkesskadeerstatning etter gruppe 3 som gjelder for invaliditetsgrader fra 35 prosent til og med 44 prosent I fylkeskommunens vedtak ble forsikrede tilstått kr i yrkesskadeerstatning etter HTA 11. Erstatning for yrkessykdom ble innført ved tariffrevisjon pr , slik at det var avgjørende for forsikredes krav om yrkessykdommen ble konstatert etter dette tidspunktet: Rikstrygdeverket godkjente i oktober 1991 sjukdommen som yrkessjukdom, attende til juni At Rikstrygdeverket i ettertid har godkjent skaden tilbake til 1982, kan ikkje vere avgjerande i relasjon til Hovudoverenskomsten sitt krav om konstatert yrkessjukdom. Fylkesrådmannen legg til grunn at yrkessjukdomen vart konstatert i 1987, avdi ho då fyrste gong oppsøkte lege med dei yrkesrelaterte symptoma. Forsikrede hadde vært borte fra sykehuset fra 1986 til , da hun etter attføring begynte i 50 % stilling som sekretær ved sykehusets laboratorium for mikrobiologi og immunologi. Den ble det sendt melding til arbeidstilsynet om arbeidsrelatert sykdom i form av Latexallergi, og i legeerklæring fremkommer at dette var påvist ved positiv prikktest samme dag. I journalnotat ved dr. F ble det bl.a. nedtegnet at det var: usikkert om hvorvidt man har kjent til at hun har en dokumentert latexallergi. I journalnotat ved dr. N ble nedtegnet bl.a. at beviset for latexallergi var: En overbevisende sykehistorie for latexallergi med symptomer både fra respirasjonsorganer, hud, cerebrum, samt utslett på huden. I brev til trygdekontoret forklarte forsikrede selv bl.a. at hennes arbeidsoppgaver i perioden fra var: Registrering av prøvesvar og pakke post, vi brukte da gummistrikk rundt konvoluttene for å samle dem. Tok i mot prøver til laboratoriene, brukte da hansker. Brukte hansker når jeg skiftet tonere i Side 3 av 9

4 kopimaskiner også. Brukte også viskelær til tider. Bestilte varer til avdelingen, deriblant gummistrikk, viskelær og konvolutter. Samt en del remisser som jeg var borti. Var daglig i berøring med disse tingene. Det viser seg i dag at det er Latex i disse tingene som jeg nevnte ovenfor. Jeg begynte å bli dårlig igjen allerede første gang jeg kom tilbake, men jeg tenkte at når jeg først var blitt syk så var det vel slik. Fra april 1992 til august 1993 var jeg i svangerskapspermisjon, men hadde ikke de samme symptomene da. Til tider var jeg veldig tungpustet, (åndenød) rennende øyne, nese, kløe og vabler på hender og i øynene. Har aldri hatt så kraftige reaksjoner før. Gikk da til lege for å ta allergiprøver, men ingenting slo ut. Dette fortsatte hele veien og i den forbindelse måtte jeg til stadighet øke doser med medisiner. Trygdekontoret innhentet spesialistvurdering fra dr. N, som i erklæring konkluderte slik: Hovedkonklusjon: Finner at pasienten bør få godkjent sin latexallergi som yrkessykdom med en medisinsk invaliditet mellom %. Latexallergien er hun utvilsomt påført gjennom det nødvendige daglige og timelange bruk av gummihansker på jobben, foruten at operasjonsstuene (luft så vel som ting) har vært forurenset med latexpartikler over det meste på grunn av den dårlige ventilasjonen på disse operasjonsstuene i perioden Pasientens helsetilstand har blitt svært påvirket etter at hun påførte seg latexallergi (gjentatte sykemeldinger på grunn av åndenød, astma og blemmer på huden har ført til 50% uføretrygd, tretthet). Melding om yrkessykdom ble sendt trygden , og rådgivende trygdelege fant det rimelig å godta at latexallergien var yrkesutløst: Trygdede har imidlertid ikke vedvarende hudplager pga sin latexallergi. Det er hennes plager med luftveiene/lungene som har vært hovedproblemet. Dersom luftveisplagene/lungesykdommen har forverret seg seinere tid, kan det være grunnlag for høyere erstatning. Dette må imidlertid beskrives nærmere av en lungelege ved yrkesmedisinsk avd. Trygdekontoret innhentet spesialistvurdering fra dr. Aa, som i erklæring anslo forsikredes medisinske invaliditet til 50 %: Hun har tidligere fått godkjent sin astma som yrkesbetinget (Formaldehyder og glutaraldehyder som har vært brukt i rengjøring og sterilisering). Senere har hun fått påvist en latexallergi. Reagerer på små mengder gummi, som f.eks. gummistrikker. Kan da få en akutt åndenød. Finner det rimelig at hennes latexallergi spiller en sentral rolle med hensyn til hennes astma. På denne bakgrunn ble det i trygdevedtak fastslått at: Trygdekontoret har godkjent Latex allergi som yrkessykdom likestilt med yrkesskade. Skadetidspunktet er satt til Rikstrygdeverket innvilget menerstatning etter gruppe 4 fra juni Forsikrede oppfattet det ikke slik at vedtaket innebar at latexallergien var behandlet som yrkessykdom, og i nytt vedtak presiserte Rikstrygdeverket at: På bakgrunn av Deres brev av har vi vurdert saken på nytt og har funnet at det er nødvendig å presisere godkjenningen. Deres latexallergi med symptomer i form av bronkial astma, kontaktdermatitt, konjuntivitt og rhinitt godkjennes som yrkessykdom. I tidligere vedtak er bare astma oppgitt i godkjennelsen. Invaliditeten for Deres lungesykdom er fastsatt til 50 prosent og for hudsykdommen til 15 prosent. Side 4 av 9

5 Den varige medisinske invaliditet som nå er fastsatt som følge av lungesykdommen og hudsykdommen gir Dem samlet rett til menerstatning etter gruppe 5 Virkningstidspunktet er det samme som tidligere. I anledning krav om erstatning etter YFL ble det reist spørsmål om sammenhengen mellom forsikredes astma og latexallergi. Det ble innhentet uttalelser fra flere sakkyndige, hvorfra hitsettes: Dr. M, : Det er vanskelig for meg i ettertid å kunne si noe om hvorvidt latexallergi har vært tilstede også tidligere, henvisningen den gang var via HMS avdelingen ved sykehus, og latex allergi var da bedre kjent som et mulig allergen ved sykehusarbeid, Sannsynlig er det imidlertid at dette ikke har tilkommet akkurat på tidspunktet for undersøkelsen i 99, ettersom hun nok har vært eksponert for dette i årevis gjennom bruk av egne og andres hansker. I dr. (Ns) erklæring fremgår også at hun ikke har relatert sin allergi til latex selv tidligere, da hun måtte slutte sitt arbeid ved Operasjonsavdeling og gå over i arbeid ved Mikrobiologisk avd for å unngå eksponering fra det man den gang trodde var utløsende allergen, nemlig vaskemidler/ evt narkosegasser. Han skriver imidlertid at han er overbevist om at hennes allergi startet etter bruk av gummihansker på operasjonsstuen, idet symptomene med asthma oppsto cirka 5 år etter at hun begynte dette arbeidet. På det tidspunkt tror jeg ikke Latexallergi var kjent som allergen og således heller ikke undersøkt. Tidspunktet for Latexallergi torde ut fra dette kunne settes til symptomdebut 5 år etter start i arbeid på operasjonsstuen. Dr. F, : I: Utfra våre opplysninger ble diagnosen latexallergi konstatert ved undersøkelsen ved den Imidlertid vil det fremgå av vedlagte journalkopi at hun, etter å ha vært betydelig latexeksponert fra ca 1976, fra ca 1980 utviklet gradvis tiltagende symptomer vel forenlig med latexallergi. Disse omfattet allergisk rhinokonjunktivitt, astma og etter hvert også allergisk kontakteksem. II: Retrospektivt vil det være overveiende sannsynlig at hennes symptomer skyldes eksponering for lateks i arbeidssituasjonen. Andre yrkesrelaterte faktorer (for eksempel løsemidler) kan selvsagt også ha vært medvirkende i noen grad. Dr. N, : Vurdering og konklusjoner Skadelite fikk godkjent sin astma som yrkessykdom forårsaket av eksponering for renholdskjemikalier i juni Astma hos renholdere på grunn av renholdskjemikalier er ikke vanlig. I det aktuelle tilfelle er det naturligvis mulig fordi det på operasjonsstuer forekommer formaldehyd og muligens andre allergener, men jeg har gått gjennom de databladene som ble innsamlet i 1988 og her er det ingen indikasjon på eksponering for allergener. Jeg mener at årsaken til skadelidtes symptomer fra luftveiene - hennes astma - allerede i 1982 var en latexallergi, og at det er denne som gjennom alle år har gitt henne plager. Man kunne tenke seg at nikkelallergien kunne gi utslett, men hennes utslett beskrives som urtikaria - ikke som det kroniske eksematøse utslett som en ville vente ved en reaksjon på nikkel. Men det kan naturligvis være en blandingsreaksjon. Jeg mener altså at skadelidte i denne saken har en sykdom - en latexallergi - som gir manifestasjoner både fra øynene, nesen, øvrige luftveier (astma) og fra huden. Denne konklusjonen støttes av (M) - spesialist i indremedisin og lungesykdommer - i notat av , og overlege (N) - spesialist i hudsykdommer, Yrkesmedisinsk avdeling, sykehus synes også å være av denne oppfatning. Den endelige diagnosen latexallergi ble stilt ved avlesning av cutanprøver og svar på blodprøver , men konstateringstidspunktet må settes til juli 1982 da skadelidte første gang var innlagt for sin astma på Lungeavdelingen, sykehus. Det foreligger riktignok ikke journalnotat fra denne innleggelsen, men den er dokumentert i en Side 5 av 9

6 legeerklæring ved yrkesskade/yrkessykdom fra den aktuelle avdelingen datert Se også epikrise fra Lungeavdelingen, sykehus av Latexallergien er klart dominerende med hensyn til ervervsuførheten. Den er årsaken til både skadelidtes astma og til hennes hudmanifestasjoner. Dr. N, : Konklusjoner Astma er et vanlig symptom ved latexallergi. Allergien er årsak til utvikling av den kliniske sykdommen. Selv om skadelidte i denne saken ikke skulle ha hatt latexallergi i 1982, og at latexallergien teoretisk sett bare på 1990-tallet førte til en forverring av symptomene på en allerede bestående yrkesastma, må astma og latexallergi medisinsk vurderes som to sider av samme sykdom. Skadelidte hadde allerede på 1980-tallet en alvorlig yrkesastma der lateksallergi med overveiende sannsynlighet var en vesentlig årsaksfaktor - kanskje den eneste. Basert på mitt beste skjønn vil jeg fastsette konstateringstidspunktet for skadelidtes astma etter Lov om yrkesskadeforsikring 5 til Jeg bygger på epikrise fra Lungeavdelingen ved sykehus datert som refererer at skadelidte var innlagt på denne avdelingen under diagnosen astma i I epikrisen fra 1986 ventileres også spørsmålet om det foreligger en yrkesrelatert lidelse. Diagnosen yrkesrelatert astma må ha vært klar allerede i 1987 idet skadelidte ifølge legeerklæring for attføringshjelp, uføretrygd, grunnstønad og hjelpestønad datert på dette tidspunktet gjennomgikk et internt attføringsopplegg for å komme bort fra eksponeringsforhold som utløser anfall. Bronkial hyperreaktivitet og arbeidsutløst astmatisk besvær er videre dokumentert i notat/epikrise fra ovennevnte lungeavdeling datert Skadelidte og hennes leger må på dette grunnlaget allerede i 1986/1987 klart ha forstått at hun hadde en yrkesrelatert astma. Hun hadde overveiende sannsynlig allerede på dette tidspunktet som nevnt en yrkesindusert lateksallergi. Det eksakte diagnosetidspunktet for yrkessykdommen kan naturligvis diskuteres, men dette må - basert på mitt beste skjønn - i alle fall fastsettes til en gang i perioden 1986 til Jeg vil foreslå tidspunktet for legeerklæringen som et rimelig diagnosetidspunkt for yrkesrelatert astma etter Lov om yrkesskadeforsikring 21. Fylkeskommunen hadde plassert yrkesskade/ulykkesforsikringer i KLP fra 1982 til 1994, deretter i selskap X frem til Krav om yrkesskadeerstatning ble meldt selskap X X avslo krav med henvisning til at sykdommen ikke var konstatert i selskapets ansvarstid. Krav ble deretter meldt til KLP. I brev til forsikredes advokat erkjente KLP at yrkessykdommen var konstatert innenfor selskapets ansvarsperiode, og iverksatte realitetsbehandling. I brev ga KLP uttrykk for at det var behov for ytterligere informasjon for endelig stillingtagen til erstatningens størrelse og for klargjøring av nøyaktig konstateringstidspunkt, herunder at det var spørsmål om sykdommen var konstatert før forskrift om standarderstatning trådte i kraft. Selskapet utbetalte et á kontobeløp på kr I brev , etter gjennomgang av trygdedokumentene, ga KLP uttrykk for at det anså yrkessykdommen konstatert iht. YFL 21 før , slik at det derfor måtte være riktig å legge en ren tariffdekning til grunn. KLP har forklart at det først i feb ble oppmerksom på utbetalingen fra fylkeskommunen. I brev opplyste KLP at det etter en totalvurdering hadde funnet å kunne refundere beløpet (kr ) til fylkeskommunen, men at Rent juridisk må det derfor antas at saken på nåværende tidspunkt er foreldet.. Saken ble klaget inn for FKK KLP opprettholdt sitt standpunkt, både mht. foreldelse av eventuelt tilleggskrav etter HTA og mht. spørsmålet om KLP kunne være Side 6 av 9

7 ansvarlig for erstatning etter YFL. Etter at også selskap X ble klaget inn for FKK, ble saken i feb oversendt YFF for vurdering. YFF ga uttalelse , hvor det ble konkludert med at konstateringstidspunktet både etter YFL 5 og 21 måtte anses å ligge forut for Det ble enighet om at saken mot KLP skulle forelegges for FSN med spørsmål om hvilket tidspunkt forsikredes yrkessykdom kan anses konstatert iht. YFL 21. Fra forsikredes side ble det i forhold til dette spørsmålet fremholdt bl.a. følgende: Av lovens forarbeider fremgår det at det avgjørende vil være om skadelidte har oppdaget skaden. (Forsikrede) har selv hatt mistanke om at hun hadde en yrkesutløst astma. Det foreligger legeerklæringer som gir en viss støtte for dette syn. Det har imidlertid vært flere uklarheter vedrørende (forsikredes) astma og årsakene til denne. Sykdommen har vært atypisk - ofte med anfall etter konkrete påvirkninger, og (forsikrede) har selv erfart at anfallene kom i etterkant av stress. (Forsikrede) har forsøkt å få forholdene rundt sykdommen avklaret, men har ikke fått noe entydig svar fra medisinsk hold. Det har vært fremhold flere mulig årsaker til astmaen, og til at den har opptrådt med anfall. (Forsikrede) hadde flere alvorlige lidelser som også var uheldig for utviklingen av astmaen. (Forsikrede) ble gradvis dårligere, og det forelå ingen konklusjon med hensyn til at astmaen var av varig karakter før etter I Iversendommen - Rt 2000/70 - har Høyesterett tatt stilling til hva man skal forstå med begrepet konstatert i 21. I følge Høyesterett fremgår det at man med konstatert må forstå at "[..] skade eller sykdom er fastslått som en kjensgjerning.". Det følger videre at en mer eller mindre begrunnet mistanke ikke kan likestilles med at skadelidte har oppdaget skaden eller dens varige virkninger. Det fremgår også at de hensyn som ligger til grunn for loven "[..] tilsier en viss liberalitet i forhold til skadelidte i de tilfelle der det kan være tvil om når skaden eller sykdommen er fastslått.". I (forsikredes) tilfelle, som i Iversendommen, må det legges det avgjørende vekt på at den medisinske ekspertise og trygden var uklar og sprikende i oppfatningen av astmaen og årsakene til denne. Rikstrygdeverket avslår godkjenning i 1989, men godkjenner senere forverringen av astmaen som yrkessykdom. Man mener da at forverringen ikke er varig. Det er først ved vedtaket at astmaen godkjennes som yrkessykdom, og det aksepteres at den har varige skadefølger. I 1999 konstateres og diagnostiseres lateksallergien, som sakkyndige leger mener debuterte på 80- tallet og er årsaken til astmaproblemene. Det har vært betydelig uenighet mellom den medisinske ekspertise, noe som gjør det vanskelig for (forsikrede) å danne seg et bilde av årsakene til sykdommen. Rikstrygdeverket har heller ikke hatt noe klart standpunkt med hensyn til godkjenning som yrkessykdom. Først ved Rikstrygdeverkets vedtak datert , der astmaen godkjennes som yrkessykdom og dens varige konsekvenser fastslås, er varig sykdom konstatert. Følgelig ble (forsikredes) yrkessykdom konstatert etter yrkesskadeforsikringslovens ikrafttredelse 1. januar Hun har dermed krav på erstatning etter yforsl. 10 og 11, jf. 12 og 13. Det følger da av yforsl. 5 at ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap er det forsikringsselskapet hvor (forsikredes) arbeidsgiver hadde tegnet obligatorisk yrkesskadeforsikring da hun første gang søkte legehjelp for sykdommen, eventuelt da hun første gang meldte krav til forsikringsgiveren på grunn av sykdommen dersom det skjedde først, jf. 5 annet ledd litra b og c. Etter yforsl. 5 annet ledd litra b gjelder det ikke noe krav om at det må ha blitt stilt en endelig diagnose. Det er således tilstrekkelig at årsaken til oppsøkingen av legehjelp var den aktuelle yrkessykdom, selv om denne først oppdages på et senere tidspunkt, jf. Ot. prp. nr. 44 ( ) s. 87. Side 7 av 9

8 Av den foreliggende medisinske dokumentasjon fremgår det at (forsikrede) har vært astmaplaget siden hun var gravid i Jeg viser i den forbindelse til dr. (Ms) legeerklæring ved yrkesskade av , der det fremkommer at første gang hun hadde astmatisk besvær var under svangerskapet i -82. Videre vises til epikrise fra sykehus av , der det også fremgår at hun har hatt astma siden 1982, og at hun var innlagt Lungeavdelingen for dette mens hun var gravid. Dette er videre bekreftet i spesialisterklæringen fra dr. (A) av l og med at astma er et av flere symptomer på lateksallergi, og dr. (A) har funnet det rimelig at (forsikredes) lateksallergi spiller en sentral rolle med hensyn til hennes astma, må det etter mitt syn legges til grunn at første gang (forsikrede) søkte legehjelp for sin yrkessykdom var da hun den 7. juli 1982 ble innlagt på Lungeavdelingen ved sykehus på grunn av pustebesvær/astma. Denne datoen må følgelig legges til grunn som konstateringstidspunkt etter yforsl. 5. (Forsikredes) arbeidsgiver hadde etter det opplyste tegnet sin yrkesskadeforsikring i KLP fra til På denne bakgrunn gjøres gjeldende at KLP er ansvarlig for (forsikredes) yrkessykdom etter yrkesskadeforsikringsloven. Når det gjaldt uttalelsen fra dr. N, ble det fra forsikredes side påpekt at han ikke hadde undersøkt forsikrede, at det ikke fremkom hvilken dokumentasjon konklusjonene var basert på samt at han hadde en binding til selskapssiden. Fra selskapets side ble det fremholdt bl.a. følgende: Av trygdedokumentene fremgår det at skadelidte var sykemeldt på grunn av sin astma bronchiale første gang allereie Videre har hun gjentatte ganger vært sykemeldt av same årsak. Hun søkte så om attføring i 89, og av legeerklæring av fremgår det at hun var klar over at sykdommen kunne ha samanheng med eksponering for ansestesigass. På bakgrunn av dette mener vi at yrkessykdommen er konstatert før lov om yrkesskade trådte i kraft. Vi finner det passende å vise til "Iversendommen" hvor det uttales: "Dersom skadelidte "har oppdaget skaden "før 1. januar 1990, innebærer dette etter lovforarbeidene at skaden er konstatert. Det kreves ikke at en lege må foreta en konstatering eller at det forligger en medisinsk diagnose. Dersom skadelidte er klar over at skaden eller sykdommen, vil dette normalt være tilstrekkelig. En mer eller mindre velbegrunnet mistanke kan imidlertid ikke likestilles med at skadelidte har oppdaget skaden." Med grunnlag i denne uttalelsen fremstår (forsikredes) sitt synspunkt vedrørende konstateringtidspunktet for astmaen som uforståelig. Det fremkommer av sakens opplysninger at det i en legeerklæring til trygden av fra bedriftslege (M) fremkommer det at det er påvist sammenheng mellom arbeidet i operasjonsavdelingen og astmaen, men at det er uklart om (forsikrede) reagerer på noen stoffer eller om astmaen er anstrengelsesrelatert. Videre fremkommer det at bedriftslege (M) meldte astmaen til Folketrygden den , idet leger ved lungeavdelingen hadde funnet sammenheng mellom (forsikredes) plager og vaskemidler. Det er KLPs oppfatning at (forsikredes) astmaplager må anses konstatert og under enhver omstendighet senest , dvs. før yrkesskadeforsikringslovens ikrafttreden, jf. 21. KLP kan på denne bakgrunn ikke erkjenne ansvar etter yrkesskadeforsikringsloven. Det vil være likegyldig for KLP om latexallergien er en selvstendig yrkessykdom eller kun en utvikling av astmaen. Dersom det er en selvstendig yrkessykdom så er den først konstatert i , dvs. utenfor KLP dekningsperiode, og dersom den er en utvikling av astmaen så vil sykdommen likevel være konstatert på tidspunktet som nevnt ovenfor, dvs. før ikrafttredelsen av yrkesskadeforsikringsloven. FSN bes etter dette vurdere konstateringstidspunktet i relasjon til YFL 21. Side 8 av 9

9 Tidligere uttalelser: Side 9 av 9

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4379* - 15.10.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4379* - 15.10.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4379* - 15.10.2002 YRKESSKADE - Konstateringstidspunkt for yrkesrelatert astma YFL 5. Forsikrede (f. 39) har arbeidet i samme bedrift som rørlegger og sveiser fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE Om tinnitus er en selvstendig lidelse konstateringstidspunkt YFL 21, jfr. 5 og 11. Forsikrede (f. 1950, sveiser) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Blyforgiftning før og etter 1990 - YFL 5 og 21. Forsikrede, som med noen avbrudd siden 1980 hadde jobbet med skrapjern, fikk i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001 YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for astma/allergi YFL 5. Forsikrede (f. 60) ble ansatt i aktuell stilling 18.5.92 og sluttet pga. astmaplager 9.9.94.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for melallergi. Forsikrede (f. 1977) fikk diagnosen melallergi etter testing 24.3.03. Han var tidligere

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-214 19.5.2011 Gjensidige Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Emfysem/KOLS - forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden?

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4082* - 12.2.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4082* - 12.2.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4082* - 12.2.2002 YRKESSKADE Konstateringstidspunkt melallergi/eksem og astma YFL 21 og 5. Forsikrede (f. 71) ble påført to yrkesskader - håndeksem og melallergi -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6888 9.10.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6888 9.10.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6888 9.10.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Konstateringstidspunktet for yrkesskade KOLS YFL 21. Forsikrede (f. 1945) hadde helt siden 1972 vært plaget av tetthetsfornemmelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 ULYKKE/YRKESSKADE Forsikring i kraft på skadetidspunktet yrkesskade YFL 11. Forsikrede (f. 48) rettet 1.3.00 krav mot selskapet idet hun i forbindelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE Håndeksem konstateringstidspunkt - YFL 21. Forsikrede var ansatt som preparant på laboratoriet ved H sykehus fra 1975. I

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6349 23.10.2006 KLP SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6349 23.10.2006 KLP SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6349 23.10.2006 KLP SKADE YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for eksem/allergi YFL 21 og HTA 11. Forsikrede (f. 1938) var i sitt arbeid i kontakt med formalin og utviklet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 YRKESSKADE Løsemiddelskade konstateringstidspunkt YFL 21. Forsikrede (f. 46) ble eksponert for løsemidler i sitt arbeid i periodene 61-86 og 95/96-97.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002 YRKESSKADE Foreldelse ukjent med at sykdom var yrkesrelatert YFL 15. Forsikrede (f. 34) døde 24.2.93 av lungekreft. Symptomene på sykdommen viste seg

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-377 17.12.2009 If Skadeforsikring AS Yrkesskade Tap pga. omskolering utmåling- YFL 13. Forsikrede (f. 1962, barnehageassistent) pådro seg en ankelskade

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5827* IF YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5827* IF YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5827* 18.10.2005 IF YRKESSKADE Konstateringstidspunkt astma - YFL 5 og 21. Forsikrede (f. 1961) arbeidet som sveiser. Det var på det rene at han hadde astmatiske plager

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4235* - 4.6.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4235* - 4.6.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4235* - 4.6.2002 YRKESSKADE Foreldet krav etter YFL 15. Forsikrede (f. 8.3.65, sykepleier) ble i tiden fra juni 92 til juni 93 påført latexallergi knyttet til bruk

Detaljer

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv)

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) Advokat (H) Øyvind Vidhammer 6. April 2016 www.svw.no Et tilbakeblikk En kvinne i 30-årene kontaktet lege første gang på 1970-tallet med luftveisplager, økt trettbarhet,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE Kneplager sannsynliggjort arbeidsulykke - årsakssammenheng YFL 11. Forsikrede (f. 1967) hevder å ha vært utsatt for en arbeidsulykke 23.4.02

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE Vannkopper hodepine, svimmelhet og utvikling av ME YFL 11 bokstav b og c. Forsikrede (f. 1971, sykepleier) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet Innledning Brannmenn og kreft Formålet med ys dekning Regelverket og vilkårene for yrkesskade Status forskning/norske arbeidsmedisinske

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE Slitasjeskade forverret ved arbeidsulykke årsakssammenheng erstatningsberegning. Forsikrede (f. 1947 - bygningsarbeider) ble 6.8.98 utsatt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL Sykdom tilstede ved inntreden diagnosekrav tretthet/me-syndrom FAL 19-10. Forsikrede (f. 1952, sykepleier) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 LISENS Rett til erstatning etter fylte 60 år avt.l. 36 - FAL 18-5 annet ledd. Forsikrede (f. 37/sjømann) fikk utstedt udyktighetserklæring 11.12.97.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-224 3.5.2013 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Årsakssammenheng? Spørsmål om det er sannsynliggjort faktisk årsakssammenheng

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD Årsak til ervervsuførhet omfattet av karensklausul kunnskapskravet oppfylt FAL 19-10. Forsikrede (f. 1946) tok opp et lån den 8.12.00 og tegnet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3165* - 30.11.1998 YRKESSKADE - Konstateringstidspunkt - astmalidelse - YFL 21.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) NORGES HØYESTERETT Den 8. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Børth-Eivind A. Lid til prøve) mot A

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE Falt om pga infarkt under politiøvelse plutselig ytre hendelse - YFL 11. Forsikrede (f. 1945) falt om under øvelse i politiet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7527 25.11.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7527 25.11.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7527 25.11.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR Bivirkninger av Trilafon rimelig at skadelidte selv bærer følgene PAL 3-3 (2) (d). Skadelidte (f. 1959) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 LISENS Unntak for sykdom konstatert før forsikringen trådte i kraft - FAL 13-5, 19-10. Forsikrede (f. 46) arbeidet offshore som forpleiningsassistent

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL Ikke opplyst om utredning for Parkinson - FAL 13-2, annet ledd. Ved søknad om uføreforsikring av 20.11.02 krysset forsikrede (f. 1946,

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-247 22.6.2010 Gjensidige Forsikring Bilansvar Sovende passasjer utsatt for kraftig oppbremsing - skadeevne ved 0,9 g årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1970,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3014* - 25.5.1998 GRUPPELIV - Uførekapital - sykdom ved innmeldingen/i karenstiden

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-283 21.9.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade Årsakssammenheng fallskade manglende dok. av akutt-/ brosymptomer godkjent i trygden. Forsikrede (f. 1941

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 GJELD - Nyresykdom fra 9-års alder - regelmessig kontroll - høyt blodtrykk - FAL 13-2 første ledd og 13-13. Forsikrede tegnet gjeldsforsikring med

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 PRODUKTANSVAR Hjerneinfarkt - p-piller prod.ansv.l. 3-1, jfr. 3-3. Forsikrede (f. 68) fikk 11.11.89 hjerneinfarkt og skal forut for dette ha røkt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 UFØREKAPITAL - Uriktige opplysninger - medikamentbruk - psykiske

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3084* - 13.10.1998 YRKESSKADE - Tap av forsørger - forståelsen av forsørgerbegrepet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7096 29.1.2008 KLP YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7096 29.1.2008 KLP YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7096 29.1.2008 KLP YRKESSKADE Ryggskade ved flytting/skyving av piano ulykke presisering av hendelse. Før forsikrede (f. 1957) kunne starte undervisning som pianolærer,

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON Uførepensjon - knelidelse kunnskap om sykdom eller lyte FAL 19-10. Forsikrede (forskallingssnekker og offshorearbeider,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 GRUPPELIV Sykdom tilstede ved innmelding/utvidelse kunnskap - FAL 19-10. Forsikrede var dekket av arbeidsgivers kollektive gruppelivsforsikring som

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5474 21.12.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5474 21.12.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5474 21.12.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Hofteskade etter mislykket løft belastningsskade plutselig ytre begivenhet YFL 11. Forsikrede (f. 1945) ble skadet 28.11.00 idet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE Nakkeplager årsakssammenheng delvis ufør uansett av andre årsaker. Forsikrede (f. 1955, anleggsarbeider) ble påført skader

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-612 20.12.2013 Alpha Insurance A/S Yrkesskade - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Skulderskade/PTSD årsaksvurdering dokumentasjon av akutt og brosymptomer.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5759* 13.9.2005 NEMI YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5759* 13.9.2005 NEMI YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5759* 13.9.2005 NEMI YRKESSKADE Engasjert av kommunen i ungdomsarbeid i arbeidstiden? Forsikrede kom til skade ved en hesteulykke 28.1.03 ved at hesten hun kjørte løp

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7092 29.1.2008 HAVTRYGD YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7092 29.1.2008 HAVTRYGD YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7092 29.1.2008 HAVTRYGD YRKESSKADE Brokk pga. løft i fiskebåt - motstridende forklaring avvisning -YFL 11 a), FTL 13-3. Forsikrede (f. 1971 fisker) pådro seg 7.10.05 lyskebrokk

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-568 2.12.2011 Statens Pensjonskasse Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Blodpropp kamptrening. Arbeidsulykke - YFL 11. Forsikrede (f.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6121* 25.4.2006 OSLO FORSIKRING YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6121* 25.4.2006 OSLO FORSIKRING YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6121* 25.4.2006 OSLO FORSIKRING YRKESSKADE Kneskade uklart hendelsesforløp årsakssammenheng bundet av trygden? Den 5.1.00 skadet forsikrede (f. 1961, barnehageassistent)

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993 ULYKKE - Selvmord - Spørsmål om det forelå akutt sinnsforvirring grunnet ytre årsaker. Forsikrede var i løpet av 1990 utsatt for store psykiske belastninger,

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5000* - 20.1.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5000* - 20.1.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5000* - 20.1.2004 ULYKKE Fall utvikling av Bechterew årsakssammenheng? unntak for sykdom. I des. 96 ble forsikrede (f. 13.3.46) utsatt for et kraftig fall på betonggulv,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6715* 5.6.2007 VITAL KOLLEKTIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6715* 5.6.2007 VITAL KOLLEKTIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6715* 5.6.2007 VITAL KOLLEKTIV PENSJON Ikke informert om rett til fortsettelsesforsikring FAL 19-7. Forsikrede (bioingeniør, f. 1972) ble innmeldt i den aktuelle forsikringsordning

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE Reiseavbrudd - legeordinert sengeleie eller opphold i leilighet reiseomkostninger. Forsikrede (f. 1965) og hennes kjæreste var i perioden

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203 LIVKONTO Schizofreni - reservasjon for nervøse lidelser FAL 13-5 og 13-13. Forsikrede (f. 67) tegnet 1.11.94 livkontoavtale med uføredekning (uførekapital,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer