- 1 - Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- 1 - Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN"

Transkript

1 - 1 - Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril og dens anvendelse i den industrielle produksjonen av agomelatin, eller N-[2-(7-metoksy-1-naftyl)etyl]acetamid. Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN (I). Forbindelsen med formel (I) oppnådd ifølge fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er nyttig i syntesen av agomelatin, eller N-[2-(7-metoksy-1-naftyl)etyl]acetamid, med formel (II): NHCOMe (II). Agomelatin, eller N-[2-(7-metoksy-1-naftyl)etyl]acetamid, har verdifulle farmakologiske egenskaper. 1 Den har faktisk den dobbelte karakteristikken av å være, på den ene side, en agonist av reseptorer av det melatoninergiske system og, på den annen side, en antagonist av -HT 2C -reseptoren. Disse egenskaper utstyrer den med aktivitet i sentralnervesystemet og nærmere bestemt i behandlingen av alvorlig depresjon, sesongmessige følelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, kardiovaskulære patologier, patologier av fordøyelsessystemet, søvnløshet og tretthet på grunn av jetsyndrom, spiseforstyrrelser og fedme. Agomelatin, dens fremstilling og dens anvendelse i terapi har blitt beskrevet i EP patent , samt i EP patentsøknad

2 - 2 - I lys av den farmasøytiske verdien av denne forbindelsen er det viktig å kunne oppnå den ved en effektiv industriell synteseprosess som lett kan overføres til en industriell skala og som resulterer i agomelatin i et godt utbytte og med utmerket renhet, ved å starte fra økonomiske og lett oppnåelige startmaterialer. EP patent beskriver fremstillingen, i åtte trinn, ved å starte fra 7-metoksy-1-tetralon, av agomelatin i et gjennomsnittlig utbytte på mindre enn 30%. Spesielt omfatter fremstillingen av (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril seks reaksjonstrinn, og vanskeligheter med å implementere den prosessen kom raskt for dagen straks den hadde blitt overført til en industriell skala. 1 Litteraturen beskriver oppnåelse av (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril i tre tinn ved å starte fra 7-metoksy-1-tetralon, ved virkningen av LiCH 2 CN etterfulgt av dehydrogenering med DDQ (2,3-diklor-,6-dicyano-1,4-benzokinon) og til slutt ved dehydratisering i et syremedium (Synthetic Communication, 01, 31(4), ). Imidlertid er det totale utbyttet middels (76%) og spesielt tilfredsstiller ikke DDQ en anvendt i dehydrogeneringsreaksjonen samt tilbakestrømmingen av benzen i det tredje trinnet, industrielle krav med hensyn til kostnad og miljø. EP patentsøknad beskriver en spesielt fordelaktig industriell prosess som bare krever fire trinn ved å starte fra 7-metoksy-1-tetralon, omfattende to trinn for å oppnå (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril, som har et gjennomsnittlig totalt utbytte på mer enn 60%. 2 Skjønt forskjellige synteseprosedyrer ifølge teknikkens stand beskriver fremstillingen av (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril, anvender mesteparten av dem 7-metoksy-1- tetralon som startmateriale, som er en kostbar forbindelse hvis syntese er problematisk. Følgelig forblir utviklingen av nye synteseruter, som er enkle og reproduserbare og som benytter andre startmaterialer, fortsatt en nødvendighet i dag. 30 Søkeren har nå utviklet en ny industriell syntese som, på reproduserbar måte og uten at den krever arbeidskrevende rensing, gir agomelatin som har en renhet som er forenlig med dens anvendelse som en farmasøytisk aktiv ingrediens, ved å starte fra et mindre kostbart og enda mer oppnåelig startmateriale. Spesielt har søkeren nå utviklet en ny industriell synteseprosess som gjør det mulig å oppnå (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril på reproduserbar måte og uten at den krever

3 - 3 - arbeidskrevende rensning, ved anvendelse av 7-metoksy-1-naftalenkarboksylsyre som startmateriale. Fremstillingen av 7-metoksy-1-naftalenkarboksylsyre er beskrevet i teknikkens stand av D. Becker et al., ved å starte fra anisol, i utmerkede utbytter: Tetrahedron Letters, 27 (32), , Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN (I), hvor fremgangsmåten er kjennetegnet ved at 7-metoksy-1-naftalenkarboksylsyre med formel (III) anvendes for reaksjonen: O (III), som utsettes for virkningen av et reduksjonsmiddel for å gi forbindelsen med formel (IV): (IV), 1 hvor -funksjonen av forbindelsen med formel (IV) omdannes til en utgående gruppe og som reageres med en cyanidprosessreagens for å gi forbindelsen med formel (I), som isoleres i formen av et faststoff. Blant reduksjonsmidlene som kan anvendes for reduksjonen av syren med formel (III) i fremgangsmåten ifølge den foreliggende oppfinnelsen kan det nevnes, uten å antyde

4 - 4 - noen begrensning, BH 3, NaBH 4 /AlCl 3, 9-borabicyclo[3.3.1]nonan, LiAlH 4, AlH 3, diisobutylaluminiumhydrid (DIBAL-H) og nærmere bestemt BH 3 -THF. Reduksjonen av syren med formel (III) i fremgangsmåten ifølge den foreliggende oppfinnelsen kan også utføres fordelaktig etter omdannelse av syren med formel (III) til et syrederivat og nærmere bestemt til en ester, etterfulgt av reduksjon av det syrederivatet til alkoholen med formel (IV), ved anvendelse av reduksjonsmidlene LiAlH 4, NaBH 4 assosiert eller ikke assosiert med H, LiBH 4, DIBAL-H eller bis(2- metoksyetoksy)aluminiumnatriumhydrid (Red-Al). Fordelaktig omdannes -gruppen av forbindelsen med formel (IV) i fremgangsmåten 1 ifølge den foreliggende oppfinnelsen til et halogen og nærmere bestemt brom eller klor, eller til en tosylat-, mesylat-, nosylat- eller triflatgruppe. Nærmere bestemt utføres omdannelsen til en utgående gruppe ved anvendelse av bortribromid, tionylklorid, mesylklorid, tosylklorid, trifluormetansulfonylklorid eller nosylklorid. Fordelaktig omdannes -gruppen av forbindelsen med formel (IV) til klor ved virkningen av tionylklorid. Blant cyanidprosessreagensene som kan anvendes i fremgangsmåten ifølge den foreliggende oppfinnelsen kan det nevnes, uten å antyde noen begrensning, trimetylsilylcyanid, litiumcyanid, natriumcyanid, kaliumcyanid og tetrabutylammoniumcyanid. Den foretrukne cyanidprosessreagensen er kaliumcyanid. Forbindelsen med formel (I) som derved oppnås, utsettes, ved behov, for reduksjon og deretter til en koplingsreaksjon med eddiksyreanhydrid for å gi agomelatin. Eksempel: (7-Metoksy-1-naftyl)acetonitril Trinn A: (7-Metoksy-1-naftyl)metanol 2 30 Til 1 ekvivalent av 7-metoksy-1-naftalenkarboksylsyre (0 g) i THF (3.8 ml/g) tilsettes det sakte 2. ekvivalenter av 1M BH 3 -THF (1.23 liter). Under tilsetningen opprettholdes temperaturen på reaksjonsblandingen ved C (± 2 C) og deretter holdes blandingen ved omgivelsestemperatur i 3 timer. Etter fordampning under redusert trykk tas residuet opp i diklormetan og vaskes med vann. Den organiske fasen tørkes over MgSO 4 og deretter fordampes løsningsmidlene bort under redusert trykk til å gi tittelforbindelsen i formen av et lysebrunt faststoff i et utbytte på 91%. Smeltepunkt: C

5 - - Trinn B: 1-(Klormetyl)-7-metoksynaftalen Til en løsning av forbindelsen oppnådd i Trinn A (0 g) i diklormetan ( ml/g) tilsettes det 2 ekvivalenter av tionylklorid (126.3 g). Blandingen oppvarmes til tilbakestrømming og opprettholdes ved tilbakestrømming i 2 timer. Etter å ha gått tilbake til omgivelsestemperaturen fordampes løsningsmidlet bort under redusert trykk. Den oppnådde oljen tas opp i etylacetat og vaskes med vann og deretter med mettet NaCl-løsning. Løsningsmidlet fordampes bort under redusert trykk og råproduktet renses ved føring over en pute av silika (elueringsmiddel: heptan). Tittelforbindelsen oppnås i formen av et gult faststoff i et utbytte på 84%. Trinn C: (7-Metoksy-1-naftyl)acetonitril 1 Til en løsning av forbindelsen oppnådd i Trinn B (0 g) i 30 ml/g av DMSO og ml/g av vann tilsettes det 1.2 ekvivalenter av kaliumcyanid (37.8 g). Reaksjonsblandingen oppvarmes til 6 C og opprettholdes ved 6 C i 3 timer. Etter å ha gått tilbake til omgivelsestemperatur tilsettes et MTBE/vann (1/1) binært system til blandingen. Den vandige fasen fjernes. Den organiske fasen vaskes flere ganger med vann og deretter med mettet NaCl-løsning. Løsningsmidlene destilleres bort og tittelforbindelsen oppnås i et kvantitativt utbytte. Smeltepunkt: 83 C

6 - 6 - PATENTKRAV 1. Fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I) CN (I), karakterisert ved at 7-metoksy-1-naftalenkarboksylsyre med formel (III) anvendes for reaksjonen: O (III), som utsettes for virkningen av et reduksjonsmiddel for å gi forbindelsen med formel (IV): (IV), hvor -funksjonen av forbindelsen med formel (IV) omdannes til en utgående gruppe og som reageres med en cyanidprosessreagens for å gi forbindelsen med formel (I), som isoleres i formen av et faststoff. 2. Fremgangsmåte for syntesen av forbindelsen med formel (I) ifølge krav 1, karakterisert ved at reduksjonen av syren med formel (III) utføres ved anvendelse av BH 3 -THF.

7 Fremgangsmåte for syntesen av forbindelsen med formel (I) ifølge krav 1, karakterisert ved at -gruppen av forbindelsen med formel (IV) omdannes til klor ved virkningen av tionylklorid. 4. Fremgangsmåte for syntesen av forbindelsen med formel (I) ifølge krav 1, karakterisert ved at cyanidprosessreagensen som anvendes er kaliumcyanid.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. 1 Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. Teknisk bakgrunn Strukturen av agomelatin (1), med det kjemiske navnet N-[2-(7-metoksy-1-

Detaljer

Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV 2'-DEOKSY-5-AZACYTIDIN (DECITABINE)

Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV 2'-DEOKSY-5-AZACYTIDIN (DECITABINE) V2286NO00 EP2 Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV 2'-DEOKSY--AZACYTIDIN (DECITABINE) 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for fremstilling av 2'-deoksy--azacytidin

Detaljer

Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN

Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN 1 Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for fremstilling av mirtazapin, som er nyttig som et antidepressivt

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL

FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL 1 FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstillingen

Detaljer

Bristol-Myers Squibb Company P.O. Box 4000 Route 206 and Province Line Road NJ Princeton USA

Bristol-Myers Squibb Company P.O. Box 4000 Route 206 and Province Line Road NJ Princeton USA 11377/ALK/GV/GV 16-11-22 Patentsøknad nr.: 06441 PCT/US0/1333 Søker: Bristol-Myers Squibb Company P.. Box 4000 Route 6 and Province Line Road J 0843-4000 Princeton USA Tittel: Fremgangsmåte for fremstilling

Detaljer

[0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale.

[0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale. 1 Beskrivelse [0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale. [0002] Magnesiumformiat som porøst metalorganisk rammemateriale

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] 1 Beskrivelse [0001] Foreliggende oppfinnelse angår fremstilling av α-hydroksy karboksylsyreforbindelser ved katalytisk omdannelse av karbohydrater og karbohydratlignende materiale. Spesielt er oppfinnelsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1704 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 49/ (06.01) A61K 31/438 (06.01) A61P 2/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2277856 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.06.04 (80) Dato for

Detaljer

Eksperiment 14; Grignard reaksjon: Syntese av trifenylmetanol

Eksperiment 14; Grignard reaksjon: Syntese av trifenylmetanol Eksperiment 14; Grignard reaksjon: Syntese av trifenylmetanol Åge Johansen 29. oktober 2012 Sammendrag Rapporten omhandler hvordan trifenylmetanol blir syntetisert via Grignardreagenset som skal reageres

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11C 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat

Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat V1843NO00 EP 246721 B1 Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat 1 [0001] Oppfinnelsen referer til en prosess for å rense et prosesskondensat fra en dampreformeringsprosess eller dampkrakkingsprosess.

Detaljer

Denne beskrivelsen dreier seg om alternative fremgangsmåter og emulsjoner til de som er beskrevet i WO2005/

Denne beskrivelsen dreier seg om alternative fremgangsmåter og emulsjoner til de som er beskrevet i WO2005/ 1 SPISELIG EMULSJON 5 Denne beskrivelsen vedrører spiselige emulsjoner. Beskrivelsen vedrører også fremgangsmåter for å fremstille spiselige emulsjoner, og/eller fremgangsmåter for å fremstille majonessammensetninger.

Detaljer

Nitrering: Syntese av en fotokrom forbindelse

Nitrering: Syntese av en fotokrom forbindelse Nitrering: Syntese av en fotokrom forbindelse Anders Leirpoll I forsøket ble det syntetisert 2-(2,4 -dinitrobenzyl)pyridin fra benzylpyridin. Før og etter omkrystallisering var utbytte på henholdsvis 109

Detaljer

De fremgangsmåtene som beskrives i EP-B har som hovedpunkt fremstillingen av 1-benzyl-3-hydroksymetyl-1H-indazol, hvorfra forbindelser med

De fremgangsmåtene som beskrives i EP-B har som hovedpunkt fremstillingen av 1-benzyl-3-hydroksymetyl-1H-indazol, hvorfra forbindelser med 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for fremstilling av 1-benzyl- 3-hydroksymetyl-1H-indazol. Særlig vedrører foreliggende oppfinnelse fremgangsmåten for fremstilling av 1- benzyl-3-hydroksymetyl-1h-indazol

Detaljer

2. Farmasøytisk sammensetning ifølge krav 1,

2. Farmasøytisk sammensetning ifølge krav 1, 1 PATENTKRAV 1. Farmasøytisk sammensetning, omfattende (A) en vandig løsning av et 7-dimetylamino-tetrasyklinantibiotikum og et magnesiumkation, der det molare forholdet mellom magnesiumkation og 7- dimetylamino-tetrasyklinantibiotikum

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2279998 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07C 231/12 (2006.01) C07C 237/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.22 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2289870 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.11 (80) Dato for

Detaljer

Oksidasjon av Isoborneol til Kamfer

Oksidasjon av Isoborneol til Kamfer Oksidasjon av Isoborneol til Kamfer Eksperiment 12 Anders Leirpoll TMT4122 Lab 3. Plass 18B Utført 02.11.2011 I forsøket ble det foretatt en oksidasjon av isoborneol med hypokloritt til kamfer. Råproduktet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2234966 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D /04 (06.01) A61K 31/397 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 3/00 (06.01) A61P 9/00 (06.01) A61P 29/00 (06.01)

Detaljer

Tittel : KOSMETISK BRUK AV INHIBITORER AV TYROSINASE

Tittel : KOSMETISK BRUK AV INHIBITORER AV TYROSINASE 1 Tittel : KOSMETISK BRUK AV INHIBITORER AV TYROSINASE Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en kosmetisk fremgangsmåte for lysning av hud, omfattende anvendelsen av sammensetninger

Detaljer

(b2) vannløselige fosfonsyrer og deres vannløselige salter med den generelle

(b2) vannløselige fosfonsyrer og deres vannløselige salter med den generelle 1 Patentkrav 1. Vandig alkalisk sammensetning som omfatter: (A) minst ett kvaternært ammoniumhydroksid; (b1) vannløselige sulfonsyrer og deres vannløselige salter med den generelle (R 1 -SO3 - )nx n+ (I),

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 49/ (06.01) A61K 31/444 (06.01) A61P 2/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.16 (80) Dato

Detaljer

Krystallisasjon: Isolering av acetylsalisylsyre

Krystallisasjon: Isolering av acetylsalisylsyre Krystallisasjon: Isolering av acetylsalisylsyre Eksperiment 3 I forsøket ble det utført ekstraksjon av acetylsalisylsyre fra disprill, etterfulgt av omkrystallisering av produktet. Utbyttet ble beregnet

Detaljer

Løsninger eksamensoppgaver TKJ

Løsninger eksamensoppgaver TKJ Løsninger eksamensoppgaver TKJ4111-2009 Karakterer TKJ 4111 2009 5 4 Antall studenter 3 2 Series1 1 0 A B C D E F Karakter 1 Oppgave 1 a) Angi det mest sure proton i hver forbindelse: 2 Oppgave 1b) Ranger

Detaljer

Oppgave 1. Oppgave 2.

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 1. a. Tegn strukturformler for følgende forbindelser: (i) 4-aminobenzosyre (ii) -fenylbenzamid (iii) pentannitril (iv) propanal hydrazon. b. Tegn en ewman projeksjon langs bindingen C2 -C3 for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8049 Patentsøknad nr. 20014678 Søknadsdato: 2001.09.26 PCT-nummer: PCT/EP00/02455 (2000.03.21) Prioritetskrav: 1999.03.27 - DE19914066 Patentsøker: Celanese

Detaljer

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI NORGE (i?) [NO] [B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT a» JVr 165412 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27 (21) Patentsoknad nr. (22) Inngivelsesdag (24) Løpedag 850716 (86) Internasjonal

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører i store trekk ammoniumnitrat/brenseloljeeksplosiver, også kjent som ANFO- eller ANFEX-eksplosiver, og heretter også vist

Detaljer

Alkener fra alkoholer: Syntese av sykloheksan

Alkener fra alkoholer: Syntese av sykloheksan Alkener fra alkoholer: Syntese av sykloheksan Anders Leirpoll I forsøket ble det utført syrekatalysert dehydrering av sykloheksanol. Produktet var sykloheksen og ble testet for renhet med bromvann og Jones

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACETAMOL. Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering.

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACETAMOL. Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering. LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAETAML Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering. Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 17. august 2017 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 227399 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07C 1/44 (06.01) C07C 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 390 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C04B 28/02 (06.01) C04B 24/12 (06.01) C04B 24/26 (06.01) C04B 28/12 (06.01) C04B 40/00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

Patentkrav. IA eller. 1. Forbindelse med formelen. hvor

Patentkrav. IA eller. 1. Forbindelse med formelen. hvor 1 Patentkrav 1. Forbindelse med formelen IA eller R 1 er hydrogen eller fenyl, eventuelt substitutert med halogen, CN eller C1-7- alkoksy eller C1-7-alkoksy substituert med halogen; R 3 er hydrogen eller

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte for å oppnå blodkompatibelt komposittmateriale og oppnådd materiale

Tittel: Fremgangsmåte for å oppnå blodkompatibelt komposittmateriale og oppnådd materiale 1 Tittel: Fremgangsmåte for å oppnå blodkompatibelt komposittmateriale og oppnådd materiale Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for oppnåelse av et blodkompatibelt komposittmateriale,

Detaljer

Etersyntese: Akylering av Paracetamol til Phenacetin

Etersyntese: Akylering av Paracetamol til Phenacetin Etersyntese: Akylering av Paracetamol til Phenacetin Eksperiment 10 Anders Leirpoll TMT4122 Lab. 3 18B Utført 02.11.2011 I forsøket ble det foretatt en Williamson etersyntese på paracetamol fra paracettablett

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 10. juni 2011 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider

Detaljer

Patentkrav. 1. Et apparat for hydrolyse av proteinholdig råmateriale, hvor apparatet omfatter:

Patentkrav. 1. Et apparat for hydrolyse av proteinholdig råmateriale, hvor apparatet omfatter: 1 Patentkrav 1. Et apparat for hydrolyse av proteinholdig råmateriale, hvor apparatet omfatter: et hydrolyseområde som sørger for hydrolyse av råmaterialet ved å reagere en reaksjonsblanding omfattende

Detaljer

Ekstraksjon: Separasjon av sure, basiske og nøytrale forbindelser

Ekstraksjon: Separasjon av sure, basiske og nøytrale forbindelser Ekstraksjon: Separasjon av sure, basiske og nøytrale forbindelser Anders Leirpoll I forsøket ble det gjennomført en ekstraksjon av nafatalen og benzosyre løst i eter, med ukjent sammensetning. Sammensetningen

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010 Klager: Sepracor Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

Avdelingfor ingen iøru tdan n ing

Avdelingfor ingen iøru tdan n ing Avdelingfr ingen iøru tdan n ing Fag: Organisk kjemi Fagnr: LO 424 K Faglig veileder: Hanne Thmassen Gruppe(r): lka Eksamensppgaven består av Tillatte hjelpemidlei Dat: (')(;, OS'.. O I Eksamenstid, fra

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2480713 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D06M 13/02 (06.01) C08F 2/24 (06.01) D06M 13/17 (06.01) D06M 13/38 (06.01) D06M 1/227 (06.01) D06M 1/277 (06.01)

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 (51)Int.Cl. C 04 b 37/02 (52) Kl 80b-23/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 557/70 (22) Innglt» 17.2.1970 (23) Løpedag 17.2.1970 (41)

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

(12) Translation of European patent specification

(12) Translation of European patent specification (12) Translation of European patent specification (11) NO/EP 288273 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 487/04 (06.01) A61K 31/19 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00212 2. mai 2017 Klager: Representert ved: EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

vekt-%, basert på den totale vekten til det tørre kalsiumkarbonatholdige

vekt-%, basert på den totale vekten til det tørre kalsiumkarbonatholdige 1 Patentkrav 1 1. Fremgangsmåte for å fremstille selvbindende pigmentpartikler, omfattende følgende trinn: a) å tilveiebringe en vandig suspensjon omfattende minst ett kalsiumkarbonatholdig materiale,

Detaljer

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003 Klager: Biogen Idec Inc Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tom Kristensen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE-6002 Organisk kjemi og biokjemi for lærere Dato: Onsdag 6. juni 2012 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE-6002 Organisk kjemi og biokjemi for lærere Dato: Onsdag 6. juni 2012 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9 FAKULTET FR NATURVITENSKAP G TEKNLGI EKSAMENSPPGAVE Eksamen i: KJE-6002 rganisk kjemi og biokjemi for lærere Dato: nsdag 6. juni 2012 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Molekylbyggesett

Detaljer

1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I):

1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I): 1 PATENTKRAV 1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I): 2 der R a og R a, like eller ulike hverandre, er et hydrogenatom, et halogenatom, en hydroksygruppe, en

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 218077 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07H 1/22 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.21 (80) Date

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 39664 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C04B 28/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329078 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D21H 21/14 (06.01) D21H 17/14 (06.01) D21H 17/64 (06.01) D21H 17/6 (06.01) D21H 21/ (06.01) D21H 23/04 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2383 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 9/08 (06.01) A61K 9/ (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 47/ (06.01) A61K 47/14 (06.01) Patentstyret

Detaljer

P28007NO00-LB/LB

P28007NO00-LB/LB Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 2015-01-22 Vår referanse Vår tidligere ref. P28007NO00-LB/LB 172326 Patentsøknad 20044478 Deutsche Exide Standby GmbH Det vises til Patentstyrets uttalelse av

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2593429 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C07D 211/46 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.11.02 (80)

Detaljer

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING V2293NO00 EP2397213 Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen dreier seg om styringen av risikoen for korrosjon og for

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

1. En forbindelse eller farmakologisk akseptabelt salt derav representert ved formel (1):

1. En forbindelse eller farmakologisk akseptabelt salt derav representert ved formel (1): 1 Patentkrav EP2769980 1. En forbindelse eller farmakologisk akseptabelt salt derav representert ved formel (1): karakterisert ved at 1 2 R 1 er et hydrogenatom; pyridinylgruppe og en pyrimidinylgruppe,

Detaljer

2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at det epoksyfunksjonelle alkoksysilan som anvendes er en forbindelse med formel (I)

2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at det epoksyfunksjonelle alkoksysilan som anvendes er en forbindelse med formel (I) 1 EP93244 Patentkrav 1 1. Fremgangsmåte for fremstilling av polyeter-alkoholer med alkoksysilyl-grupper ved hjelp av DMC-katalyse, karakterisert ved at ett eller flere epoksy-funksjonelle alkoksysilaner

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

R 11 R 13 N R 10 R 6 R 8

R 11 R 13 N R 10 R 6 R 8 1 Patentkrav 1. Forbindelse med den generelle formel I: 10 1 20 2 R 7 R 12 R 13 N R 11 R 8 R 10 9 R (I) hvori svovelatomet er bundet til indolen via ethvert ringkarbon i indolen og hvori - R 1 -R 2 er

Detaljer

Eksperiment 10; Etersyntese: Alkylering av paracetamol til Phenacetin

Eksperiment 10; Etersyntese: Alkylering av paracetamol til Phenacetin Eksperiment 10; Etersyntese: Alkylering av paracetamol til Phenacetin Åge Johansen 6. november 2012 Sammendrag Rapporten omhandler hvordan en eter blir dannet fra en alkohol, ved hjelp av alkylering gjennom

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238132 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 413/12 (06.01) A01N 43/80 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22317 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/2 (06.01) B01D 3/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Patentkrav. 1. Forbindelse med formel I,

Patentkrav. 1. Forbindelse med formel I, 1 Patentkrav 1. Forbindelse med formel I, 2 3 hvori: B representerer -S-; Z representerer en direkte binding, -O-, -S-, -(CH 2 ) n -N(R a )- eller -(CH 2 ) n -NH-COi hvilken, i hvert tilfelle, den første

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003 (revidert

Detaljer

Patentering av bioteknologiske Oppfinnelser - Norsk praksis Kari Simonsen 7 oktober 2012

Patentering av bioteknologiske Oppfinnelser - Norsk praksis Kari Simonsen 7 oktober 2012 Patentering av bioteknologiske Oppfinnelser - Norsk praksis Kari Simonsen 7 oktober 2012 Demonstranter utenfor høyesterett i Washington, Juni 2013 Utgangspunktet - pl 1 Oppfinnelser som kan utnyttes industrielt

Detaljer

Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Fagnr: LO 424 K. Dato: 7. juni 2001

Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Fagnr: LO 424 K. Dato: 7. juni 2001 \~ -~ Fag: Organisk kjemi Fagnr: LO 424 K Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Dato: 7. juni 2001 Eksamensoppgaven Antall sider: 4 Antall består av oppgaver: 5 Tillatte hjelpemidler: Eksamenstid,

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte for fremstillingen av jodpropargylforbindelser

Tittel: Fremgangsmåte for fremstillingen av jodpropargylforbindelser 1 Tittel: Fremgangsmåte for fremstillingen av jodpropargylforbindelser Beskrivelse Foreliggende oppfinnelse omhandler en ny fremgangsmåte for fremstillingen av jodpropargylforbindelser. Jodpropargylforbindelser

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 4334 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 471/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

13. Den vandige suspensjonen ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 12,

13. Den vandige suspensjonen ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 12, 1 Patentkrav 1. Reologisk stabil, vandig mineralmaterialsuspensjon omfattende a) minst ett mineralmateriale, og b) minst én polymer av akryl- og/eller metakrylsyre, hvori den minst ene polymeren av akryl-

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07C 213/02 (06.01) C07D 271/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

1. Fremgangsmåte for fremstilling av en progressiv lysbeskyttende organisk silisiumpolymer, som omfatter reaksjonen til en monomer med formel (I):

1. Fremgangsmåte for fremstilling av en progressiv lysbeskyttende organisk silisiumpolymer, som omfatter reaksjonen til en monomer med formel (I): 1 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for fremstilling av en progressiv lysbeskyttende organisk silisiumpolymer, som omfatter reaksjonen til en monomer med formel (I): R er valgt fra gruppen bestående av (i),

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331614 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C01C 1/04 (06.01) B01J 8/04 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0690 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 01.02.09 (8) Videreføringsdag

Detaljer

29-23. Styret for det industrielle rettsvern NO9800015 02) UTLEGNINGSSKRIFT. (i9) NO di) 178106 en) B. (5i) Int Cl 6 C 07 C 237/46, A 61 K 49/04 NORGE

29-23. Styret for det industrielle rettsvern NO9800015 02) UTLEGNINGSSKRIFT. (i9) NO di) 178106 en) B. (5i) Int Cl 6 C 07 C 237/46, A 61 K 49/04 NORGE 02) UTLEGNINGSSKRIFT NO9800015 (i9) NO di) 178106 en) B NORGE (5i) Int Cl 6 C 07 C 237/46, A 61 K 49/04 Styret for det industrielle rettsvern (21) Søknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj.

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass

Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass V1682NO00 EP222386 Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid (CO 2 ) fra en gass. 1 2 [0002]

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 228769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07C 211/42 (06.01) A61K 31/13 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.0 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

02) PATENT. (i?) NO cm 176202. (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04. Styret for det industrielle rettsvern 11.01.88 14.11.94 22.02.

02) PATENT. (i?) NO cm 176202. (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04. Styret for det industrielle rettsvern 11.01.88 14.11.94 22.02. i NORGE 02) PATENT (i?) NO cm 176202 (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04 (13) C Styret for det industrielle rettsvern (21) Søknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) Utlegningsdato (45) Meddelt

Detaljer

18/ mai ZEG Power AS Curo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

18/ mai ZEG Power AS Curo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 18/00005 2. mai 2018 Klager: Representert ved: ZEG Power AS Curo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Jan Skramstad og Tove Aas

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5 10 Emne 1, Kjemi Faglig kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 73559875 / 48178852 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2346840 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 249/18 (06.01) G02C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Fire vilkår for patentering 1. Nyhet 2. Oppfinnelse 3. Oppfinnelseshøyde 4. Industriell utnyttelsesgrad 2 NYHETSKRAVET

Detaljer

Eksperiment 12; Oksidasjon av isoborneol til Kamfer

Eksperiment 12; Oksidasjon av isoborneol til Kamfer Eksperiment 12; Oksidasjon av isoborneol til Kamfer Åge Johansen 3. november 2012 Sammendrag Rapporten omhandler hvordan ketonet Kamfer blir dannet fra alkoholet isoborneol TMT4122- Åge Johansen - Side

Detaljer