Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass"

Transkript

1 V1682NO00 EP Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass

2 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid (CO 2 ) fra en gass. 1 2 [0002] I løpet av de siste tiår har det vært en vesentlig global økning i mengden av CO 2 -utslipp i atmosfæren. Utslipp av CO 2 til atmosfæren er antatt å være skadelig på grunn av dets "drivhusgass"-egenskaper som bidrar til global oppvarming. Etter Kyotoavtalen skal CO 2 -utslipp være redusert for å forebygge eller motvirke uønskede forandringer i klimaet. De største kildene til CO 2 -utslipp er forbrenning av fossilt brennstoff, for eksempel kull eller naturgass til generering av elektrisitet og anvendelse av petroleumsprodukter som transport- og oppvarmingsbrennstoff. Disse prosessene fører til produksjon av gasser omfattende CO 2. Således er fjerning av minst en del av CO 2 før utslipp av disse gasser til atmosfæren ønskelig. [0003] Fremgangsmåter for fjerning av CO 2 fra gasser er kjent ifølge teknikkens stand. For eksempel er det i EP 0,744,987 beskrevet en fremgangsmåte for fjerning og forhindring av CO 2 -utslipp til atmosfæren. I fremgangsmåten beskrevet i EP 0,744,987, overføres CO 2 fra avgassen som kommer ut av en gassturbin til en absorpsjonsvæske, etterfulgt av regenerering ved forhøyede temperaturer for å frigjøre absorbert CO 2 fra absorpsjonsvæsken. En alvorlig ulempe ved fremgangsmåten beskrevet i EP 0,744,987 er det høye energiforbruket som fører til en generelt lavere energiproduksjon. En energisparende prosess er angitt i post-publisert søknad WO 08/ A1. For å forbedre effektiviteten føres avgassen som kommer ut av gassturbinen gjennom en varmegjenvinningsdampgenerator som produserer høytrykksgass og lavtrykksdamp. Lavtrykksdampen anvendes for å oppnå forhøyede temperaturer som er nødvendig for regenerering av den absorberende væske. Selv om dette resulterer i en bedre generell effektivitet, er ytterligere utstyr nødvendig. 3 [0004] Således er det fortsatt et behov for en enkel, energieffektiv fremgangsmåte for fjerning av CO 2 fra gasser. [000] Til dette formål tilveiebringer oppfinnelsen en fremgangsmåte for fjerning av CO 2 fra en gass, der fremgangsmåten omfatter trinnene med: (a) fjerning av CO 2 fra gassen ved å bringe gassen i kontakt med absorberende væske i en absorbator for å erholde absorpsjonsvæske anriket med CO 2 og en renset gass; (b) oppvarming av den absorberende væsken anriket CO 2 ;

3 2 1 (c) å bringe den oppvarmede absorberende væsken anriket med CO 2 i kontakt med en fraskillingsgass ved forhøyet temperatur i en regenerator for å oppnå regenerert absorberende væske og en varm gasstrøm anriket med CO 2, hvori minst en del av den absorberende væske anriket med CO 2 oppvarmet ved ekstern varmeutveksling med den varme gasstrøm anriket på CO 2, og hvori gasstrømmen anriket med karbondioksid settes under trykk ved anvendelse av en karbondioksidkompressor for å fremstille en karbondioksidstrøm med trykk. [0006] Ekstern varmeutveksling som anvendt heri refererer til hendelsen med at gasstrømmen anriket med CO 2 ledes fra regeneratoren til minst én varmeveksler, hvori varme gjenvinnes fra den varme gasstrøm anriket med CO 2 og den gjenvunnede varme anvendes i regenereringstrinnet. [0007] Prosessen muliggjør enkel og mer energieffektiv fjerning av CO 2 ved hjelp av en absorberende væske, fordi en del av varmebehovet for oppvarming av den absorberende væske anriket med CO 2 er tilveiebrakt med en varm gasstrøm anriket på CO 2. Det er antatt at varmebehovet overføres ved hjelp av minst delvis kondensering av strømmen som er til stede i den varme gass-strøm anriket med CO 2. Hensiktsmessig fører fremgangsmåten til en forbedring i den generelle energieffektivitet med til 2 %, fortrinnsvis med til 2 %. [0008] En utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse vil nå bli beskrevet ved hjelp av eksempler, og med henvisning til den ledsagende ikke-begrensende tegning hvorved: 2 3 [0009] Figur 1 er et skjema av en fremgangsmåte for fjerning av CO 2 fra en gass i henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen. For formålet med denne beskrivelsen, vil et enkelt referansenummer være tilordnet en linje, så vel som strøm utført på den linjen. [00] I trinn (a) blir CO 2 fjernet ved å bringe gassen i kontakt med en absorberende væske ved forhøyet trykk, hensiktsmessig i en absorbator. I figuren blir gassen ledet via ledningen 1 til absorbatoren 2. Hensiktsmessig finner, i det tilfelle der gassen er en avgass, absorpsjon sted ved relativt lav temperatur og relativt lavt trykk. Hensiktsmessig blir gassen avkjølt før den går inn i absorbatoren. [0011] Fremgangsmåten er egnet for enhver gass omfattende CO 2. For eksempel kan de gasser som skal behandles være naturgass, syntesegass, fremstilt for eksempel ved (katalytisk) delvis oksidasjon og/eller ved damp-metanreformering av hydrokarboner,

4 3 f.eks. metan, naturlig eller assosiert gass, nafta, diesel og flytende restfraksjoner, gasser som stammer fra kullgassifisering, koksovngasser, raffinerigasser, hydrogen og hydrogeninneholdende gasser og avgasser. 1 [0012] Hensiktsmessig omfatter gassen CO 2 i området fra 0,2 til 70 % (vol/vol), fortrinnsvis fra 1 til 4 % (vol/vol). [0013] I det tilfellet der gassen er en avgass, vil mengden av CO 2 generelt være lavere, hensiktsmessig fra 0,2 til % (vol/vol) og gassen vil vanligvis også omfatte oksygen, fortrinnsvis i området fra 0,2 til % (vol/vol), mer foretrukket fra 0, til 1 % (vol/vol), mest foretrukket fra 1 til % (vol/vol). [0014] Den absorberende væske kan være en hvilken som helst absorberende væske i stand til å fjerne CO 2 fra en gasstrøm. Slike absorberende væsker kan innbefatte kjemiske løsemidler eller kombinasjoner av kjemiske og fysiske løsemidler. [001] Egnede kjemiske løsemidler inkluderer ammoniakk og aminforbindelser. [0016] En foretrukket absorberende væske omfatter én eller flere aminer. Det har blitt funnet at aminer er spesielt egnet for fjerning av CO 2 fra gasser. [0017] Aminene kan være enkel-primære eller sekundære eller tertiære aminer, fortrinnsvis avledet fra etanolamin, eller kan være blandinger av primære eller sekundære aminer og/eller tertiære aminer. 2 3 [0018] Fortrinnsvis er ett eller flere aminer valgt fra gruppen bestående av monetanolamin (MEA), dietanolamin (DEA), diglykolamin (DGA), metyldietanolamin (MDEA), trietanolamin (TEA), N,N'-di(hydroksyalkyl)piperazin, N,N,N',N'- tetrakis(hydroksyalkyl)-1,6-heksandiamin og tertiære alkylaminsulfonsyreforbindelser. [0019] MEA er en spesielt foretrukket amin på grunn av sin evne til å absorbere en relativt høy andel av CO 2 (volum CO 2 pr. volum MEA). Således omfatter en absorberende væske MEA som egner seg til å fjerne CO2 fra gasser med lave konsentrasjoner av CO 2, typisk 3 til % (vol/vol) CO 2. [00] Fortrinnsvis er N,N'-di(hydroksyalkyl)-piperazin N, N'-d-(2-hydroksyetyl)- piperazin og/eller N,N'-di-(3-hydroksypropyl)-piperazin. [0021] Tetrakis(hydroksyalkyl)-1,6-heksandiamin er fortrinnsvis N,N,N',N'-tetrakis(2-

5 4 hydroksyetyl)-1,6-heksandiamin og/eller N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroksypropyl)-1,6- heksandiamin. 1 [0022] Fortrinnsvis er de tertiære alkylaminsulfonforbindelser valgt fra gruppen bestående av 4-(2-hydroksyetyl)-1-piperazin-etansulfonsyre, 4-(2-hydroksyetyl)-1- piperazinpropansulfonsyre, 4 (2-hydroksyetyl) piperazin-1-(2-hydroksypropansulfonsyre) og 1,4-piperazindi(sulfonsyre). [0023] Som særlig foretrukket absorberende væske omfatter blandinger av et primært eller sekundært amin med et tertiært eller sterisk hemmet amin. Egnede tertiære eller sterisk hemmede aminer er blitt beskrevet i det foregående. Den primære eller sekundære aminforbindelse har hensiktsmessig et PKB (ved 2 C i vann) under,, fortrinnsvis under, mer foretrukket under 4,. En lavere PKB resulterer i forbedrede prosessresulterer i form av økt CO 2 -absorpsjon. Et spesielt foretrukket sekundært amin er piperazin. [0024] I det tilfelle at gasstrømmen består av en vesentlig mengde av oksygen, hensiktsmessig i området på fra 1 til % (vol/vol) oksygen, tilsettes hensiktsmessig en korrosjonsinhibitor til den absorberende væsken. Egnede korrosjonshemmere er beskrevet for eksempel i USA [002] Det vil forstås at betingelsene anvendt for absorpsjon (trinn A) avhenger blant annet av type absorberende væske som brukes. 2 3 [0026] I det tilfelle at den absorberende væske omfatter et amin, er trinn (a) hensiktsmessig utført ved en temperatur mellom 1 og 90 C, fortrinnsvis ved en temperatur på minst C, mer foretrukket mellom 2 og 80 C, enda mer foretrukket mellom 40 og 6 C, og ytterligere mer foretrukket ved omtrent C. [0027] I det tilfelle at den absorberende væske omfatter ammoniakk, blir hensiktsmessig det absorberende trinnet utført ved temperaturer under romtemperatur, fortrinnsvis i området på fra 0 til C, mer foretrukket fra 2 til 8 C. [0028] I det tilfelle at den absorberende væske omfatter et amin, utføres trinn (a) hensiktsmessig ved et trykk mellom og bar, spesielt mellom 2 og 90 bar. [0029] Trinn (a) resulterer i renset gass og absorberende væske rik på CO 2. Hensiktsmessig fjernes mer enn 80%, fortrinnsvis mer enn 90% og mer foretrukket mer enn

6 9% av CO 2. Ettersom den rensede gass her omfatter lave konsentrasjoner av CO 2, kan den nå bli luftet ut i atmosfæren, eller anvendes andre steder [00] I trinn (b) oppvarmes den absorberende væske som er rik på CO 2 hensiktsmessig ved hjelp av den regenererte absorberende væske fra trinn (c). Dette varmetrinn fører til at den absorberende væske rik på CO 2 blir bragt til en temperatur nær eller i området for den temperatur ved hvilken regenerering av den absorberende væske rik på CO 2 vil finne sted. Hensiktsmessig utføres trinn (b) via varmeutveksling av den absorberende væske rik på CO 2 med en varm gass eller væske. Som det vil bli forklart i det etterfølgende, er i det minste en del av varmebehovet fra trinn (b) oppfylt ved hjelp av varme fra en varm strippegass som omfatter CO 2 generert i regenereringstrinnet. [0031] I trinn (c) bringes den oppvarmede absorberende væske rik på CO 2 (overført via ledningen 8 i figuren) i kontakt med en strippegass ved forhøyet temperatur i en regenerator (9 i figuren) for å oppnå regenerert absorberende væske og en gasstrøm beriket i karbondioksid. I figuren ledes gass-strømmen anriket med CO 2 fra regeneratoren via ledningen til en varmeveksler 11. [0032] Det vil forstås at betingelsene anvendt for regenerering avhenger blant annet av den type absorberende væske og på de betingelser som benyttes ved absorbsjonstrinnet. Hensiktsmessig finner regenerering sted ved en annen temperatur og/eller forskjellig trykk enn absorpsjonen. Regenereringstrinnet blir passende utført ved temperaturer høyere enn de benyttet i absorpsjonstrinnet. [0033] I det tilfelle at den absorberende væske omfatter et amin, er foretrukne regenereringstemperaturer i området fra 0-0 C. I det tilfelle at den absorberende væske omfatter et vandig amin, finner regenerering fortrinnsvis sted ved trykk i området av fra 1 til bar. [0034] Ved bruk av en absorberende væske som består av ammoniakk, har den CO 2 - anrikede gasstrøm som utgår fra regeneratoren et forhøyet trykk. Hensiktsmessig er trykket av CO 2 -anrikede gasstrøm i området fra til bar, fortrinnsvis 8- bar. I anvendelser der den CO 2 -anrikede gasstrøm trenger å være på et høyt trykk, for eksempel når den skal brukes for injeksjon i en underjordisk formasjon, er det en fordel at den CO 2 -anrikede gasstrøm allerede er ved et forhøyet trykk. I en foretrukket utførelsesform blir den trykksatte CO 2 -anrikede gasstrøm anvendt for økt oljeutvinning, hensiktsmessig ved å injisere det inn i et oljereservoar hvor det har en tendens til å oppløses i oljen på stedet, og dermed redusere dens viskositet og således gjøre den mer mobil for bevegelse mot produksjonsbrønnen. Normalt er en serie med

7 6 kompressorer nødvendig for trykksetting av CO 2 -anrikede gasstrøm til de ønskede høye trykk. En CO 2 -anriket gasstrøm som allerede har et forhøyet trykk er lettere å trykksette ytterligere. [003] I denne prosessen blir i det minste en del av den absorberende væske anriket med CO 2 oppvarmet ved varmeutveksling med den varme gasstrøm anriket med CO 2. Dette kan oppnås på flere måter. En foretrukket utførelsesform vil bli beskrevet i detalj. Det vil imidlertid forstås at oppfinnelsen ikke er begrenset til denne foretrukne utførelsesform, og mange variasjoner er mulig, og disse er også innbefattet i oppfinnelsen [0036] I den foretrukne utførelsesform er den absorberende væske anriket med CO 2 delt i to fraksjoner, som vist i figuren, idet to strømmer ledes via ledningene 6 og 12 fra splitteren. En første fraksjon av den absorberende væske anriket med CO 2 blir ført til en første varmeveksler, 7 i figuren, for derved å varme nevnte første del av den absorberende væske anriket med CO 2 ved hjelp av en regenerert absorpsjonsvæske. En andre fraksjon av den absorberende væske anriket CO 2 føres til en andre varmeveksler, 11 i figuren, for derved å varme nevnte andre del av den absorberende væske anriket med CO 2. Den varme gasstrøm anriket med CO 2 blir ført til den andre varmeveksler, og anvendt til å varme den andre delen av den absorberende væske anriket med CO 2 gjennom varmeutveksling. Fortrinnsvis er den første fraksjonen større enn den andre fraksjon. Forholdet mellom den første og den andre fraksjon vil avhenge blant annet av den absorberende væske som anvendes, ettersom forskjellige absorberende væsker har forskjellige varmebehov. Et foretrukket forhold mellom den første og andre fraksjon av den absorberende væske anriket med CO 2 er i området fra 01:01 til 09:01, mer foretrukket 01:01 til 04:01, enda mer foretrukket omtrent 07:03. [0037] I figuren ledes gass omfattende CO 2 via ledningen 1 til absorbator 2. I absorbator 2 blir gassen brakt i kontakt med den absorberende væske, for derved å overføre CO 2 fra gassen til den absorberende væske for å oppnå renset gass og absorberende væske anriket med CO 2. Den rensede gass ledes fra absorbatoren via ledning 3. Den absorberende væske anriket med CO 2 blir ledet fra absorbatoren gjennom ledning 4 til en splitter, hvor den deles i to strømmer. [0038] En første strøm ledes via ledning 6 til en første varmeveksler 7, hvor den blir oppvarmet. Dette resulterer i at oppvarmet absorberende væske beriket med CO 2 ledes via linje 8 til regenerator 9. I regenerator 9 blir oppvarmet absorberende væske anriket med CO 2 brakt i kontaktet ved forhøyet temperatur med en strippegass, og derved overføres CO 2 fra den absorberende væske til strippegassen for å oppnå regenerert

8 7 absorberende væske og varm strippegass anriket med CO 2. Den varme strippegass anriket med CO 2 ledes fra regeneratoren via ledningen til varmeveksler [0039] En andre strøm av absorberende væske beriket med CO 2 ledes fra splitter via linje 12 til varmeveksler 11. I varmeveksleren 11 blir den absorberende væske anriket med CO 2 oppvarmes mot den varme strippegass anriket med CO 2. Den resulterende oppvarmet absorberende væske beriket med CO 2 ledes fra varmeveksleren 11 via linje 13 til regenerator 9. [0040] Avkjølt strippegass anriket med CO 2 ledes fra varmeveksleren 11 via ledning 14 til kondensator 1, der vann blir kondensert. Den avkjølte strømmen ledes via ledning 16 til separator 17, hvor kondensert vann separeres og ledes via ledningen 18 til regenerator 9. Gasstrømmen anriket med CO 2, tømt for vann, ledes via ledning 19 til kompressor, hvor den blir trykksatt. Den trykksatte CO 2 -strømmen ledes fra kompressoren via ledningen 21 for å bli brukt andre steder. [0041] Regenerert absorberende væske trekkes ut fra bunnen av regenerator 9 via ledning 22 og ført til en fraksjoneringskoker 23, hvor den oppvarmes og produserer strippedamp og en regenerert absorpsjonsvæske. Strippedampen ledes via ledningen 24 til regeneratoren. Den varme regenererte absorberende væske ledes via ledningen 2 til varmeveksler 7, hvor den avkjøles mot absorberende væske omfattende CO 2. Avkjølt regenerert absorberende væske ledes via ledning 26 til absorbator 2. [0042] Oppfinnelsen er illustrert ved anvendelse av følgende ikke-begrensende eksempler. Eksempel 1 (ifølge oppfinnelsen): 3 [0043] I en fremgangsmåte som er beskrevet i figuren ble en avgass bestående av 4,1% CO 2 rutet via ledningen 1 til absorbatorkolonnen 2 med en strømningshastighet på 499,1 Nm3/s. I absorbatoren ble 8 % av CO 2 absorbert. 18 % av CO 2 -anriket løsningsmiddelstrøm som forlot absorbatoren 2 via ledningen 4 ble ført via varmeveksler 11 til kolonne 9. Den resterende del av strømmen som forlater absorbatoren 2 via ledningen 4 ledes til varmeveksler 7. Dette resulterer i en drift av fraksjonskoker 23 på 231,1 MW.

9 8 P a t e n t k r a v Fremgangsmåte for fjerning av CO 2 fra en gass der fremgangsmåten omfatter trinnene med: (a) fjerning CO 2 fra gassen ved å bringe gassen i kontakt med absorpsjonsvæske i en absorbator for å oppnå absorberende væske anriket med CO 2 og en renset gass, (b) oppvarming av den absorberende væsken anriket med CO 2, (c) oppvarmet absorberende væske anriket med CO 2 bringes i kontakt med en strippegass ved forhøyet temperatur i en regenerator for å erholde regenerert absorberende væske og en varm gasstrøm anriket med CO 2 ; og hvori gasstrømmen anriket med karbondioksid er satt under trykk ved anvendelse av en karbondioksidkompressor for å fremstille en trykksatt karbondioksidstrøm; karakterisert ved at minst en del av den absorberende væsken anriket med CO 2 oppvarmes ved ekstern varmeveksling med den varme gasstrøm anriket med CO Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvori den absorberende væske anriket med CO 2 er delt i to fraksjoner; en første del av den absorberende væske anriket med CO 2 føres til en første varmeveksler, for derved å varme nevnte første del av den absorberende væske anriket med CO 2 ; en andre del av den absorberende væske anriket med CO 2 føres til en andre varmeveksler, for derved å oppvarme nevnte andre del av den absorberende væske anriket med CO 2 ; og den varme gasstrøm anriket med CO 2 føres til den andre varmeveksler og anvendes for å varme den andre del av den absorberende væske anriket med CO 2 ved varmeutveksling. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, hvori forholdet mellom den første og andre del av den absorberende væske anriket med CO 2 er i området fra 1:1 to 9:1, fortrinnsvis fra 1:1 to 4:1, mer foretrukket ca. 7:3. 4. Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av de foregående krav, hvori den absorberende væske omfatter ett eller flere aminer. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 4, hvori det ene eller flere aminer er valgt fra gruppen av monetanolamin (MEA), dietanolamin (DEA), diglycolamin (DGA), metyldietanolamin (MDEA), trietanolamin (TEA), N-etyldietanolamin (EDEA), N,N'-di(hydroksyalkyl)- piperazin, N,N,N',N'-tetrakis(hydroksyalkyl)-1,6-heksanediamin og tertiære alkylaminsulfonsyreforbindelser.

10 9 6. Fremgangsmåte ifølge krav 4 eller, hvori den absorberende væske ytterligere omfatter et fysisk løsningsmiddel. 7. Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av krav 1 til 3, hvori den absorberende væske omfatter ammoniakk. 8. Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av de foregående krav, hvori trykket til den CO 2 -anrikede gasstrøm er i området fra til bar, fortrinnsvis fra 8 til bar. 9. Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av de foregående krav, hvori den trykksatte karbondioksidstrøm anvendes til forbedret oljeutvinning.

11

Felles fra disse CO 2 innfangende oppløsningene er at gassblandingen som skal

Felles fra disse CO 2 innfangende oppløsningene er at gassblandingen som skal P3178NO00 Teknisk felt Foreliggende oppfinnelse angår feltet CO 2 innfangning fra en gassblanding. Mer spesifikt angår foreliggende oppfinnelse CO 2 innfangning fra en CO 2 inneholdende gass, slik som

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat

Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat V1843NO00 EP 246721 B1 Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat 1 [0001] Oppfinnelsen referer til en prosess for å rense et prosesskondensat fra en dampreformeringsprosess eller dampkrakkingsprosess.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22317 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/2 (06.01) B01D 3/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333144 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) B01D 3/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 06413 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 06.11.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

varmekraftverk ved hjelp av en aminløsning, er kjent f.eks. fra US

varmekraftverk ved hjelp av en aminløsning, er kjent f.eks. fra US 5 P2896NO00 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen relateres til feltet av CO 2 fanging fra en gassblanding. Mer spesifikt relateres den foreliggende oppfinnelsen til CO 2 fanging fra en CO 2 omfattende

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2373400 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 233326 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01K 17/04 (06.01) F01K 23/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører i store trekk ammoniumnitrat/brenseloljeeksplosiver, også kjent som ANFO- eller ANFEX-eksplosiver, og heretter også vist

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg

Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg 1 Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg 1 Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for drift av et fermenteringsanlegg i henhold til ingressen i krav 1. Ved tilsvarende fremgangsmåter

Detaljer

Kort prosessbeskrivelse av metanolfabrikken

Kort prosessbeskrivelse av metanolfabrikken 1 Gassmottaket Naturgassen som kommer fra Heidrun-feltet (ca. 85 000 Sm3/time) har en temperatur på ca 6 grader og holder ett trykk på ca 144 barg. Ca. gassammensetning: CH 4 : 86,0 % C 2 H 6 : 7,5 % C

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20128 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) CL 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

En ulempe med en slik anordning er at den komprimerte gassen etter det midtre trykktrinnet har en mye lavere temperatur enn den komprimerte gassen

En ulempe med en slik anordning er at den komprimerte gassen etter det midtre trykktrinnet har en mye lavere temperatur enn den komprimerte gassen 1 Beskrivelse 2 3 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en anordning for å komprimere og tørke gass. Rørvarmevekslere er allerede kjent, som består av et hus i hvilket et eller flere rør strekker seg

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33360 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) B01D 3/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 06411 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 06.11.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331614 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C01C 1/04 (06.01) B01J 8/04 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0690 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 01.02.09 (8) Videreføringsdag

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en fremgangsmåte og en apparatur for flow assurance (d.v.s. tiltak for å sikre god strømning) for strømbare hydrokarboner gjennom en rørledning,

Detaljer

Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør

Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør V2227NO00 EP213408 Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør 1 Beskrivelse BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for inhibering av væskelast,

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av endoterme reaksjoner som dampreforming av oljefraksjoner eller alkoholer, med tanke på produksjon av

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010] 1 Beskrivelse 1 2 3 [0001] Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for bruk ved gjennomføring av forbrenning i en industriell ovn. [0002] Mer spesifikt, vedrører oppfinnelsen en slik fremgangsmåte

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. CG 31/06 (06.01) CG 33/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1790 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.0.31 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv

Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv 1 Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Denne oppfinnelsen vedrører generelt en sensibiliseringssammensetning for anvendelse med slurry- og emulsjonssprengstoff

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33218 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) B01D 3/18 (06.01) B01D 3/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0716 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.03.0 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2684944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11B 3/12 (06.01) C11B 3/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År 6: Energi i dag og i framtida Figur side 170 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile energikilder

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn 1 / 7 Vår dato Rev. pr 03.02.2017 Til Kopi til VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn 1 Introduksjon Yara Porsgrunn er en del av Yara Norge AS, som er underlagt Yara International ASA.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) B01D 3/62 (06.01) F24J 2/00 (14.01) F24J 3/08 (06.01) F28D /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2005. Student: Bjørn Moholt

Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2005. Student: Bjørn Moholt Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2005 Student: Bjørn Moholt Oppgavens tittel: Simulering av CO 2 -fjerning med aminer Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

[0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale.

[0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale. 1 Beskrivelse [0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale. [0002] Magnesiumformiat som porøst metalorganisk rammemateriale

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 2 3 Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for emballering eller ifylling av et produkt i form av væske og finner sin særskilte, men ikke begrensende

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

2/10 P4318NO00 gjennom en rik aminlinje 5. En pumpe 6 er anordnet i linje 5 for å gi trykket som er nødvendig for å pumpe det rike aminet i linje 5 vi

2/10 P4318NO00 gjennom en rik aminlinje 5. En pumpe 6 er anordnet i linje 5 for å gi trykket som er nødvendig for å pumpe det rike aminet i linje 5 vi 1/10 P4318NO00 Beskrivelse Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår en absorber for et anlegg for fjerning av en sur gass fra en gasstrøm, slik som et anlegg for innfangning av CO2 fra en CO2

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning 1 Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen angår en anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning ved bevegelse

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120694 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120694 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1694 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 53/00 (06.01) E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) E21B 36/00 (06.01) CL 3/ (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1694 (86)

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

filmen i kontakt med mikroperforeringene slik at den modifiserte atmosfæren er i kontakt med matproduktet via mikroperforeringene.

filmen i kontakt med mikroperforeringene slik at den modifiserte atmosfæren er i kontakt med matproduktet via mikroperforeringene. 1 Matpakkingsbeholder Foreliggende oppfinnelse vedrører matpakkingsbeholdere, og mer spesifikt beholdere for pakking av fluideksuderende og oksygenfølsomme matvarer samt en fremgangsmåte for pakking av

Detaljer

PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK

PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK Område for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen gjelder vanninjeksjon i undergrunns reservoarer under vann, såsom for å stimulere produksjon fra et reservoar

Detaljer

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen vedrører feltet, systemer for pakking av iskrem, for eksempel brett eller nivåer som er pakket i kartonger på en stablingsmåte. Foreliggende oppfinnelse vedrører

Detaljer

Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere

Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere 1 1 2 3 Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere modulformig brenselcellestabel, mer spesifikt stabelmoduler

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2395206 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F01K 23/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.05.18 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 249440 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63J 4/00 (06.01) B01D 1/00 (06.01) B01D 1/16 (06.01) B01D 17/00 (06.01) C02F 1/16 (06.01) C02F 1/40 (06.01) C02F

Detaljer

Effektiv bruk av gassturbiner på offshore installasjoner

Effektiv bruk av gassturbiner på offshore installasjoner Effektiv bruk av gassturbiner på offshore installasjoner Odd Guldsten Feb-2017 l dresser-rand.com Kraft & Varme produksjon offshore Gassturbiner I effekt området 20-45MW brukes idag til å produser kraft

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/26 (06.01) F04D 29/70 (06.01) F2B 2/00 (06.01) F2B 49/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN 0 Patentsøknad nr. 04 1831 O.nr. 641 /AFI/UNN 21.04.16 Søker : AB TETRA PAK Tittel : Emballasjelaminat for emballasjebeholder som kan anbringes i retorte, emballasjebeholder og fremgangsmåte for å forlenge

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR

Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR Gasskonferansen i Bergen 23. og 24. mai 2012 Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR Om oppgradering av biogass

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33213 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. CG 6/ (06.01) CG 6/08 (06.01) CG 49/00 (06.01) CG 6/12 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0387 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 01.11.08 PCT/EP01/12949

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

Veien til LNG. Gassens vei gjennom prosessanlegget

Veien til LNG. Gassens vei gjennom prosessanlegget Veien til LNG Gassens vei gjennom prosessanlegget for Hammerfest LNG Side 1 av 15 Statoil 2005 I RESERVOARET Når vi borer produksjonsbrønner ned i reservoarene i undergrunnen, er det som å stikke hull

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP 1 972 4 A1. 1 2 3 40 EP 1 972 4 A1 anses å representere den

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

VARMEPUMPER OG ENERGI

VARMEPUMPER OG ENERGI FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 VARMEPUMPER OG ENERGI Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 Energi og energitransport Varme består i hovedsak

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332812 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) B01D 3/62 (06.01) B01D 3/73 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0913 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.03.13 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres.

Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres. Avsnitt 1. Brensellens virkning Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres. Hydrogenmolekyler er sammensatt

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter.

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. V1409NO00 EP2327638 Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. 1 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en anordning

Detaljer

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6 5G Drivhuseffekten 5.129 Om dagen kan temperaturen inne i et drivhus bli langt høyere enn temperaturen utenfor. Klarer du å forklare hvorfor? Drivhuseffekten har fått navnet sitt fra drivhus. Hvorfor?

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] 1 Beskrivelse [0001] Foreliggende oppfinnelse angår fremstilling av α-hydroksy karboksylsyreforbindelser ved katalytisk omdannelse av karbohydrater og karbohydratlignende materiale. Spesielt er oppfinnelsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder 1 Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder Beskrivelse Oppfinnelsen gjelder et fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder, hvorved punktsveiseelektrodene hver har et sentralt

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.12.29 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling

Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling 1 Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling Oppfinnelsen vedrører en sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling, som flere dyser er tilordnet som er utformet slik at de kan kobles separat

Detaljer

KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN. Beskrivelse

KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN. Beskrivelse 1 KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører en kompressorventil for styring av en stempelmaskin for innstrømningen av en gass i arbeidsrommet eller utstrømningen

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

- 1 - Vedlegg 1: Utfyllende beskrivelse til enkelte punkter i søknaden

- 1 - Vedlegg 1: Utfyllende beskrivelse til enkelte punkter i søknaden - 1 - Vedlegg 1: Utfyllende beskrivelse til enkelte punkter i søknaden 2.3 Kart Figur 1: Regionkart Figur 2: Lokalkart - 2 - Figur 3: Kart over kraftverkstomta 3.2 Produksjonsbeskrivelse Der er utarbeidet

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i 1 Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i overensstemmelse med innledningen til krav 1. 3 Sykler

Detaljer