(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D /04 (06.01) A61K 31/397 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 3/00 (06.01) A61P 9/00 (06.01) A61P 29/00 (06.01) A61P 3/00 (06.01) C07D 413/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato..06 () Prioritet , FR, , FR, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Utpekte samarbeidende stater AL BA MK RS (73) Innehaver SANOFI, 4, rue La Boétie, 7008 Paris, FR-Frankrike (72) Oppfinner SABUCO, Jean-François, c/o Sanofi-AventisDépartement Brevets174 avenue de France, F-7013 Paris, FR-Frankrike (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Azetidinderivater, deres fremstilling og deres terapeutiske anvendelse (6) Anførte publikasjoner WO-A-04/ WO-A-07/067617

2 1 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelsen angår derivater av azetidin, deres fremstilling og deres terapeutiske anvendelse ved behandling eller forebygging av sykdommer som involverer reseptorene til cannabinoid CB1. WO og WO beskriver antagonistiske forbindelser til cannabinoid CB1. [0002] Den foreliggende oppfinnelse vedrører forbindelser som har formelen (I) 1 2 hvor R representerer en (C 1 -C 6 )alkyl-, halo(c 1 -C 6 )alkyl-gruppe; R' representerer en NR4R-, OR8- gruppe; A og B, hvis de er til stede, representerer de uavhengig av hverandre, ett eller to atomer av karbon, disse atomene av karbon er substituert med en eller flere hydrogener, (C 1 -C 6 )alkyl-grupper; (C 1 -C 6 )alkyl-gruppen(e) er eventuelt substituert med en eller flere hydroksy-, (C 1 -C 6 )alkoksy-, halo(c 1 -C 6 )alkyl-, (C 1 -C 6 )alkyls-(o) p -, NR4R-, CONR4R-gruppe(r); A+B representerer på det meste to karboner; R1 representerer et hydrogenatom eller en (C 1 -C 6 )alkyl-gruppe; R2 og R3 representerer uavhengig av hverandre, et hydrogenatom, en (C 1 -C 6 )alkylgruppe; (C 1 -C 6 )alkyl-gruppen er eventuelt substituert med en eller flere hydroksy-, (C 1 -C 6 )alkoksy-, halo(c 1 -C 6 )alkyl-, (C 1 -C 6 )alkyls(o) p -, NR4R-, CONR4R- gruppe(r); R4 og R representerer uavhengig av hverandre, et hydrogenatom, en (C 1 -C 6 )alkylgruppe, eller danner sammen med det nitrogenatomet som bærer dem, en heterosyklisk ring av typen azetidin, pyrrolidin, pipéridin, azepan, pipérazin, homopipérazin, morfolin, tiomorfolin, tiomorfolin S-oksid, tiomorfolin S-dioksid, denne heterosykliske ringen er eventuelt substituert med en (C 1 -C 6 )alkyl-gruppe; R6 og R7 representerer hver en fenyl- gruppe, eventuelt substituert med en eller flere atomer eller grupper valgt blant et hydrogenatom, et halogen, en (C 1 -C 6 )alkyl-, halo(c 1 -C 6 )alkyl-, (C 1 -C 6 )alkoksy-, halo(c 1 -C 6 )alkoksy- eller cyano-gruppe; Y representerer et hydrogenatom, et halogen, en (C 1 -C 6 )alkyl-, halo(c 1 -C 6 )alkyl-, (C 1 -C 6 )alkoksy-, halo(c 1 -C 6 )alkoksy-, (C 1 -C 6 )alkyls(o) p - eller cyano-gruppe;

3 2 R8 representerer et hydrogenatom, en (C 1 -C 6 )alkyl-, en halo(c 1 -C 6 )alkyl-, en allyl-, en fenyl(c 1 -C 6 )alkyl-gruppe, fenylgruppen er eventuelt substituert med 1 eller 2 O- metyl-gruppe(r), p representerer et helt tall valgt blant 0, 1 eller 2; i form av base eller et addisjonssalt med en syre eller med en base [0003] Forbindelsene med formel (I) kan inneholde et eller flere asymmetriske karbonatomer. De kan derfor eksistere i form av enantiomerer eller diastereoisomerer. Disse enantiomerene, diastereoisomerene, deres blandinger derav, inkludert racemiske blandinger, utgjør en del av oppfinnelsen. [0004] Blant forbindelsene med formel (I) som er gjenstand for oppfinnelsen, utgjøres en første gruppe av forbindelser av forbindelser hvor: R' er en NR4R, OR8; R representerer en metyl; A og B, hvis de er til stede, representerer de uavhengig av hverandre, en -CH 2 -; R1 representerer et hydrogenatom; R2 og R3 representerer uavhengig av hverandre, et hydrogenatom, en (C 1 -C 6 )alkylgruppe; (C 1 -C 6 )alkyl-gruppen er eventuelt substituert med en hydroksy-gruppe; R4 og R representerer uavhengig av hverandre et hydrogenatom eller en metyl eller danner sammen med nitrogenatomet som bærer dem, en morfolin; R6 og R7 representerer hver en fenyl-gruppe, eventuelt substituert med en eller flere atomer eller grupper valgt blant et halogen, en (C 1 -C 6 )alkyl-, halo(c 1 -C 6 )alkyl-, (C 1 -C 6 )alkoksy-, halo(c 1 -C 6 )alkoksy- eller cyano-gruppe i para-stilling; R8 representerer et hydrogenatom, en (C 1 -C 6 )alkyl-gruppe; Y representerer et hydrogen, et halogen, en (C 1 -C 6 )alkoksy-; en (C 1 -C 6 )alkyl-; en cyano-; en halo(c 1 -C 6 )alkyl-gruppe; deres enantiomerer eller diastereoisomerer eller blandinger av disse formene; i form av base eller et addisjonssalt med en syre eller med en base. [000] Blant forbindelsene med formel (I) som er gjenstand for oppfinnelsen, utgjøres en andre gruppe av forbindelser av forbindelser hvor: R' er en NR4R, OR8; R representerer en metyl; A og B, hvis de er til stede, representerer de uavhengig av hverandre, en -CH 2 -; R1 representerer et hydrogenatom; R2 og R3 representerer uavhengig av hverandre, et hydrogenatom, en (C 1 -C 6 )alkylgruppe; (C1-C6)alkyl-gruppen er eventuelt substituert med en hydroksy-gruppe; R4 og R representerer uavhengig av hverandre et hydrogenatom eller en metyl eller danner sammen med nitrogenatomet som bærer dem, et morfolin;

4 R6 og R7 representerer hver en fenyl-gruppe substituert med et atom av klor, fluor, brom, en Me-, OMe-, CN-, CF 3-, OCF 3 -gruppe i para-stilling; R8 representerer et hydrogenatom, en (C 1 -C 6 )alkyl-gruppe; Y representerer et hydrogen, et halogen, en (C 1 -C 6 )alkoksy-gruppe; en (C1-C6)alkylgruppe; en cyano-; en halo(c 1 -C 6 )alkyl-gruppe; deres enantiomerer eller diastereoisomerer eller blandinger av disse formene; i form av base eller et addisjonssalt med en syre eller med en base. [0006] Blant forbindelsene med formel (I) som er gjenstand for oppfinnelsen, utgjøres en tredje gruppe av forbindelser av forbindelser hvor: R' er en NR4R, OR8; R representerer en metyl; A og B, hvis de er til stede, representerer de uavhengig av hverandre, en -CH 2 -; R1 representerer et hydrogenatom; R2 og R3 representerer uavhengig av hverandre, et hydrogenatom, en (C1-C6)alkylgruppe; (C1-C6)alkyl-gruppen er eventuelt substituert med en hydroksy-gruppe; R4 og R representerer uavhengig av hverandre et hydrogenatom eller en metyl eller danner sammen med nitrogenatomet som bærer dem, en morfolin, R6 og R7 representerer hver en fenyl-gruppe, eventuelt substituert med en eller flere atomer eller grupper valgt blant et halogen, en (C 1 -C 6 )alkyl-, halo(c 1 -C 6 )alkyl-, (C 1 -C 6 )alkoksy-, halo(c 1 -C 6 )alkoksy- eller cyano-gruppe i para-stilling; R8 representerer et hydrogenatom, en (C1-C6)alkyl-gruppe; Y representerer et hydrogen-, klor-, fluor-, brom-atom, en Me-, OMe-, CN-, CF 3 - gruppe; deres enantiomerer eller diastereoisomerer eller blandinger av disse formene; i form av base eller et addisjonssalt med en syre eller med en base. [0007] Blant forbindelsene med formel (I) som er gjenstand for oppfinnelsen, utgjøres en fjerde gruppe av forbindelser av forbindelser hvor: R' er en NR4R, OR8; R representerer en metyl; A og B, hvis de er til stede, representerer de uavhengig av hverandre, en -CH 2 -; R1 representerer et hydrogenatom; R2 og R3 representerer uavhengig av hverandre, et hydrogenatom, en (C1-C6)alkylgruppe; (C1-C6)alkyl-gruppen er eventuelt substituert med en hydroksy-gruppe; R4 og R representerer uavhengig av hverandre et hydrogenatom eller en metyl eller danner sammen med nitrogenatomet som bærer dem, en morfolin; R6 og R7 representerer hver en fenyl-gruppe substituert med et atom av klor, fluor, brom, en Me-, OMe-, CN-, CF 3 -, OCF 3 gruppe i para-stilling; R8 representerer et hydrogenatom, en (C1-C6)alkyl-gruppe;

5 Y representerer et hydrogen-, klor-, fluor-, brom-atom, en Me-, OMe-, CN-, CF 3 - gruppe, deres enantiomerer eller diastereoisomerer eller blandinger av disse formene; i form av base eller et addisjonssalt med en syre eller med en base. [0008] Innen for rammen av den foreliggende oppfinnelsen mener man med: et halogen: et fluor, et klor, et brom eller et jod; en (C 1 -C 6 )alkyl-gruppe: en mettet syklisk alifatisk gruppe, forgrenet eller lineær som eventuelt kan være substituert med en syklisk alkyl-gruppe. Som eksempel kan man nevne metyl-, etyl-, propyl-, isopropyl-, butyl-, isobutyl-, tert-butyl-, pentyl-, heksyl-, syklopropyl-, syklobutyl-, syklopentyl-, sykloheksyl-, sykloheptyl-, syklopropylmetyl-gruppene, etc.; en halo(c 1 -C 6 )alkyl-gruppe: en (C 1 -C 6 )alkyl-gruppe slik som tidligere definert hvor en eller flere hydrogen-atomer er blitt substituert med et halogen atom. Som eksempel kan man nevne CF 3 -, CH 2 CF 3 -, CHF 2 -, CCl 3 -grupper; en (C 1 -C 6 )alkoksy-gruppe: en -O-(C 1 -C 6 )alkyl-gruppe hvor (C 1 -C 6 )alkyl-gruppen er slik som tidligere definert. en halo(c 1 -C 6 )alkoksy-gruppe: en halo(c 1 -C 6 )alkyl-o-gruppe hvor halo(c 1 -C 6 )alkylgruppen er slik som tidligere definert. en allyl-gruppe er en CH2-CH=CH2. [0009] Forbindelsene med formel (I) kan eksistere i form av baser eller syrer eller salter. Slike addisjonssalter utgjør en del av oppfinnelsen. [00] Disse saltene kan fremstilles med farmasøytisk akseptable syrer, men saltene av andre nyttige syrer, for eksempel til rensingen eller isoleringen av forbindelsene med formel (I), er også en del av oppfinnelsen. [0011] Forbindelsene av formel (I) kan også eksistere i form av hydrater eller solvater, nemlig i form av assosiasjoner eller kombinasjoner med ett eller flere vannmolekyler eller med et løsemiddel. Slike hydrater og solvater er også en del av oppfinnelsen. [0012] Blant forbindelsene med formel (I) som er gjenstand for oppfinnelsen, kan man spesielt nevne de påfølgende forbindelser, nomenklaturen som brukes korresponderer til IUPAC-nomenklaturen. 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-etyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-karbamoylmetyl--fluor-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid, 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((R)-1- karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid

6 ({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((R)-1- karbamoyl-etyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-2-hydroksy-etyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-(2-karbamoyl-etyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-(2-morfolin- 4-yl-2-okso-etyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- metylkarbamoyl-etyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-propyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-3-metyl-butyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-2-metyl-propyl)--fluor-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-2-hydroksy-etyl)--fluor-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-propyl)--fluor-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-(metylkarbamoyl-metyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-(karbamoylmetyl)-benzamid (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-benzoylamino]-propionsyre-tert-butylester (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-benzoylamino]-propionsyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-benzoylaminoeddiksyre-tert-butylester 4-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzoylamino]-smørsyre-tert-butylester (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzoylamino]-propionsyre-tert-butylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-etyl)--metoksy-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- dimetylkarbamoyl-etyl)-benzamid

7 6 4-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-benzoylamino]-smørsyre-tert-butylester (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzoylamino]-propionsyre og dens natriumsalt 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluor-N-((S)- 1-metylkarbamoyl-etyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((1S,2R)-1- karbamoyl-2-hydroksy-propyl)-benzamid 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-(3- karbamoyl-propyl)--fluor-benzamid [3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-benzoylamino]-eddiksyre karbamoyl-etyl)-2-fluor-benzamid 1 metylkarbamoyl-etyl)-2-fluor-benzamid karbamoyl-etyl)-6-fluor-benzamid karbamoyl-propyl)-6-fluor-benzamid karbamoyl-2-metyl-propyl)-6-fluor-benzamid 3-({1-[Bis-(4-klor-fenyl)-metllyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- metylkarbamoyl-etyl)-6-fluor-benzamid 2 karbamoyl-propyl)-4-fluor-benzamid 3-({1-[Bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-Nkarbamoylmetyl--metyl-benzamid karbamoyl-etyl)--metyl-benzamid karbamoyl-propyl)--metyl-benzamid karbamoyl-2-metyl-propyl)--metyl-benzamid 3 metylkarbamoyl-etyl)--metyl-benzamid karbamoyl-2-hydroksy-etyl)--metyl-benzamid NO/EP

8 karbamoyl-etyl)--klor-benzamid karbamoyl-propyl)--klor-benzamid karbamoyl-2-metyl-propyl)--klor-benzamid metylkarbamoyl-etyl)--klor-benzamid karbamoyl-2-hydroksy-etyl)--klor-benzamid karbamoyl-etyl)--brom-benzamid karbamoyl-propyl)--brom-benzamid karbamoyl-2-metyl-propyl)--brom-benzamid metylkarbamoyl-etyl)--brom-benzamid karbamoyl-2-hydroksy-etyl)--brom-benzamid 3-({1-[Bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-karbamoylmetyl--trifluormetyl-benzamid karbamoyl-etyl)--trifluormetyl-benzamid karbamoyl-propyl)--trifluormetyl-benzamid karbamoyl-2-metyl-propyl)--trifluormetyl-benzamid metylkarbamoyl-etyl)--trifluormetyl-benzamid karbamoyl-2-hydroksy-etyl)--trifluormetyl-benzamid karbamoyl-etyl)--cyano-benzamid karbamoyl-propyl)--cyano-benzamid karbamoyl-2-metyl-propyl)--cyano-benzamid

9 metylkarbamoyl-etyl)--cyano-benzamid karbamoyl-2-hydroksy-etyl)--cyano-benzamid (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-6-fluorbenzoylamino]-propionsyre og dens trifluoreddiksyresalt. (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--metylbenzoylamino]-propionsyre og dens trifluoreddiksyresalt. (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--klorbenzoylamino]-propionsyre og dens trifluoreddiksyresalt. (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--brombenzoylamino]-propionsyre og dens trifluoreddiksyresalt (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-3- trifluormetyl-benzoylamino]-propionsyre og dens trifluoreddiksyresalt (S)-2-[3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--cyanobenzoylamino]-propionsyre og dens trifluoreddiksyresalt 3-({1-[Bis-(4-brom-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid 3-({1-[Bis-(4-trifluormetyl-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N- ((S)-1-karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid 3-({1-[Bis-(4-cyano-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid 3-({1-[Bis-(4-metoksy-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid 3-({1-[Bis-(4-fluor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid (S)-2-[3-({1-[Bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzoylamino]-propionsyre-metylester 3-({1-[Bis-(4-metyl-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- karbamoyl-propyl)--fluor-benzamid 3-({1-[Bis-(4-brom-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1- metylkarbamoyl-etyl)--fluor-benzamid (S)-2-[3-({1-[Bis-(4-brom-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-- fluor-benzoylamino]-propionsyre (S)-2-[3-({1-[Bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzoylamino]-propionsyre-etylester 3-({1-[Bis-(4-trifluormetoksy-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N- ((S)-1-karbamoyl-propyl)--fluor-benzamid

10 9 1 2 deres optiske isomerer og deres farmasøytisk akseptable salter. [0013] Den foreliggende oppfinnelsen har også som søknadsgjenstand anvendelsen av forbindelser ifølge oppfinnelsen med formel (I) for fremstilling av et medikament for behandling eller forebygging av sykdommer i hvilke CB1-reseptoren er involvert. [0014] Den foreliggende oppfinnelsen har også som søknadsgjenstand anvendelsen av forbindelser ifølge oppfinnelsen med formel (I) for fremstilling av et medikament for behandling eller forebygging av psykiatriske lidelser, avhengighet av og avvenning fra et stoff, avvenning fra tobakk, kognitive forstyrrelser og oppmerksomhet og akutte og kroniske nevrodegenerative sykdommer; metabolisme, appetittforstyrrelser, matlystforstyrrelser, fedme, diabetes (type I og/eller II), metabolsk syndrom, dyslipidemi, søvnapné; smerte, nevropatisk smerte, nevropatisk smerte indusert av anticancer midler; gastrointestinale forstyrrelser, oppkast, magesår, diaré forstyrrelser, blære- og urinveisforstyrrelser, forstyrrelser av endokrine opprinnelse, kardiovaskulære forstyrrelser, hypotensjon, hemoragisk sjokk, septisk sjokk, lever-sykdommer, kronisk levercirrhose, fibroser, Alkoholfri steatohepatitis ( NASH ), steatohepatitis og fettlever, uavhengig av etiologi av disse lidelsene (alkohol, medikament, kjemisk produkt, autoimmun sykdom, fedme, diabetes, medfødt stoffskifteforstyrrelse); sykdommer i immunsystemet, reumatoid artritt, demyelinisering, multippel sklerose, inflammatoriske sykdommer; Alzheimers sykdom, Parkinsons, schizofreni, kognitiv svekkelse forbundet med schizofreni, diabetes, fedme, metabolsk syndrom; astma, kronisk obstruktiv pulmonal sykdom, Raynauds syndrom, glaukom, fertilitetsforstyrrelser; infeksjons- og virussykdommer slik som encefalitt, cerebrovaskulære hendelser, Guillain-Barrés syndrom, osteoporose og søvnapné og kjemoterapi mot kreft; forstyrrelser relatert til antipsykotisk behandling (vektøkning, forstyrrelser av metabolismen). [001] I henhold til oppfinnelsen, man kan fremstille forbindelsene med den generelle formel (I) ifølge metoden beskrevet i skjema 1:

11 Reaksjonsskjema 1 1 [0016] Mesyleringen av forbindelse 1 til derivat 2 kan gjøres ifølge metodene som er kjent for fagfolk eller godt beskrevet i T.W. GREENE, Protective Group in Organic Synthesis, tredje utgave. Denne reaksjonen kan gjøres i et klorert løsemiddel slik som diklormetan i nærvær av en base slik som pyridin og et mesylatderivat slik som den mesylklorid ved en temperatur som er mellom - C og 40 C. [0017] Derivatene 1 er kommersielle eller syntetiseres, ifølge metodene som er kjent for fagfolk, fra fullgode kommersielle forløpere, R" representerer en gruppe R8 med unntak av hydrogen-atom. [0018] Derivat 4 er tilgjengelig ved reaksjon av mesylat 2 med azetidin 3. Dette trinnet utføres fortrinnsvis under en inert atmosfære, i et inert løsemiddel slik som 4-metyl-2- pentanon i nærvær av en uorganisk base som kaliumkarbonat med refluks av reaksjonsblandingen. [0019] Syntesen av azetidinet 3 er beskrevet i patentsøknaden WO [00] Hydrolysen av esteren 4 til syre utføres etter metodene som er kjent for fagfolk og, mer presist, i en blanding av polare løsemidler slike som tetrahydrofuran og vann i nærvær av en base slik som litiumhydroksyd-hydrat ved en temperatur rundt C. [0021] Dannelsen av forbindelser med formel (I) kan utføres, ifølge rute A, ved en reaksjon mellom syren og et amin-derivat 6. Denne reaksjonen kan utføres i et inert løsemiddel slik som tetrahydrofuran, et klorert løsemiddel (for eksempel diklormetan), i nærvær eller ikke av

12 en base slik som et trialkylamin (for eksempel trietylamin), med et koblingsmiddel slik som klorhydratet av 1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid, i nærvær eller fravær av et additiv for å unngå all racemisering slik som 1-hydroksybenzotriazol og i nærvær eller ikke av et agens som fremmer peptid-syntesen ved dannelsen av et blandet anhydrid slik som isobutylklorformat, ved en temperatur som er mellom - C og kokepunktet til løsemidlet. Denne reaksjonen kan også utføres i et inert løsemiddel, i nærvær med et koblingsmiddel og eventuelt av et additiv for å unngå racemiseringen, det isolerte produktet blir eventuelt omdannet til addisjonssalt med en syre. [0022] Derivatene 6 er kommersielle eller syntetiseres, ifølge metodene som er kjent for fagfolk, fra fullgode kommersielle forløpere. [0023] Dannelsen av forbindelser med formel 8 kan gjøres, ifølge rute B, ved en reaksjon mellom syren og et amin-derivat 7. Denne reaksjonen kan utføres ifølge betingelsene beskrevet ovenfor som gir tilgang til forbindelser med formel (I) fra syren og fra amindrivatet 6. [0024] Derivatene 7 er kommersielle eller syntetiseres, ifølge metodene som er kjent for fagfolk, fra fullgode kommersielle forløpere. [002] Hydrolysen av esteren 8 en syre 9 utføres etter metodene som er kjent for fagfolk. [0026] Dannelsen av forbindelser med formel (I) kan utføres ved en reaksjon mellom syren 9 og et amin. Denne reaksjonen kan utføres ifølge betingelsene beskrevet ovenfor som gir tilgang til forbindelser med formel (I) fra syren og fra amin-derivatet 6. [0027] Derivatene er kommersielle eller syntetiseres, ifølge metodene som er kjent for fagfolk, fra fullgode kommersielle forløpere. [0028] Forbindelsene med formel (I) kan omdannes til andre forbindelser med formel (I) ved å endre CHR6R7-gruppen ved de-benzhydrylering etter metodene som er kjent for fagfolk etterfulgt av en alkylering med en CHXR6R7- gruppe i nærvær av en base, X er en utgående gruppe (for eksempel et halogen). [0029] Forbindelsene med formel (I) kan renses ved de vanlige kjente metodene, for eksempel av krystallisering, kromatografi eller ekstraksjon. [00] Enantiomerene av forbindelser med formel (I) kan oppnås ved dublering av racemater, for eksempel, ved kromatografi på kiral kolonne ifølge PIRKLE W.H. og coll., Asymmetric Synthesis, vol. 1, Academic Press (1983) eller, ved dannelse av salt eller ved syntese fra kirale forløpere. Diastereoisomerene kan fremstilles ifølge klassiske, kjente metoder (krystallisering, kromatografi eller fra kirale forløpere). [0031] Den foreliggende oppfinnelsen angår også metoden for fremstilling av intermediater. [0032] Oppfinnelsen, ifølge et annet av dens aspekter, har også som søknadsgjenstand forbindelsene med formlene 4 og. Disse forbindelsene anvendes som intermediater ved syntesen av forbindelser med formel (I).

13 [0033] Nyttige intermediater til syntesen av forbindelser med formel (I) er illustrert i en ikkebegrensende måte nedenfor 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-fluor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-fluor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-brom-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre-etylester 3-({1-[bis-(4-brom-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-trifluormetyl-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-- fluor-benzosyre-etylester 3-({1-[bis-(4-trifluormetyl-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-- fluor-benzosyre 3-({1-[bis-(4-metoksy-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre-etylester 3-({1-[bis-(4-metoksy-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-metyl-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-metyl-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-cyano-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre-etylester 3-({1-[bis-(4-cyano-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-trifluormetoksy-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-- fluor-benzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-trifluormetoksy-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-- fluor-benzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-2-fluorbenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-2-fluorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-4-fluorbenzosyre-etylester

14 ({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-4-fluorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-6-fluorbenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-6-fluorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--metoksybenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--metoksybenzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--metylbenzosyre-allylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--metylbenzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--klorbenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--klorbenzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--brombenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--brombenzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--trifluormetylbenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--trifluormetylbenzosyre 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--cyanobenzosyre-metylester 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--cyanobenzosyre [0034] Forbindelsene med formlene 4 og har blitt fremstilt i form av pudder eller olje, i form av base. Tabell 1A viser noen fysiokjemiske data av disse intermediatene. 3

15 14 Tabell 1A R6 R7 Y R" RMN -F Me 4-F- 4-F- -F Me 4-F- 4-F- -F H 4-Br- 4-Br- 4-CF 3-4-CF 3-4- OCH 3-4-Br- 4-Br- 4-CF 3-4-CF 3-4- OCH 3 - -F Et -F H -F Et -F H -F Et 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.7 (m, 2 H) 3.01 (s, 3 H) 3.38 (m, 2 H) 3.89 (s, 3 H) 4.44 (s, 1H) 4.80 (m, 1 H) 7.32 (d, J=8.7 Hz, 4 H) 7.38 (d, J=8.7 Hz, 4 H) 7.9 (dt, J=9., 2.1 Hz, 1 H) 7.69 (ddd,j=8., 2.1, 1.6 Hz, 1 H) 7.74 (s bred, 1 H) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.71 (m, 2 H) 2.98 (s, 3 H) 3.33 (m, 2 H) 3.87 (s, 3 H) 4.41 (s, 1H) 4.76 (m, 1 H) 7.07 (t, J=8.9 Hz, 4 H) 7.37 (dd, J=8.9,.6 Hz, 4 H) 7.6 (dt, J=9., 2.0 Hz, 1 H) 7.67(ddd, J=7.8, 2.0, 1.4 Hz, 1 H) 7.70 (s bred, 1 H) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 3.02 (m, 3 H) (m delvis maskert, 2 H) (m, 2 H) (m, 1 H) (m, 1 H) (m, 11 H) (m, 1 H) 13.6 (m, 1 H) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 1.32 (t, J=7.1 Hz, 3 H) 2.73 (m, 2 H) 2.98 (s, 3 H) 3.3 (m, 2 H) 4.34 (q, J=7.1 Hz, 2 H) 4.40 (s, 1 H) 4.76 (m, 1 H) 7. (d, J=8.7 Hz, 4 H) 7.4 (d, J=8.7 Hz, 4 H) 7.6 (dt, J=9., 2.3 Hz, 1 H) 7.66 (ddd, J=8.8, 2.3, 1.1 Hz, 1 H) 7.70 (s bred, 1 H) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.73 (m, 2 H) 2.97 (s, 3 H) 3.34 (m delvis maskert, 2 H)4.40 (s, 1 H) 4.7 (m, 1 H) 7. (d, J=8. Hz, 4 H) 7.44 (d, J=8. Hz, 4 H) 7.47 (m delvis maskert, 1H) 7.62 (d bred J=9.0 Hz, 1 H) 7.68 (s bred, 1 H) 12.9 (m spredt, 1 H) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 1.32 (t, J=7.1 Hz, 3 H) 2.81 (m, 2 H) 2.99 (s, 3 H) 3.41 (m, 2 H) 4.34 (q, J=7.1 Hz, 2 H) 4.69 (s, 1 H) 4.81 (m, 1 H) 7.7 (dt, J=9., 2.2 Hz, 1 H) (m, 9 H) 7.71 (s bred, 1 H) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.81 (m, 2 H) 2.99 (s, 3 H) 3.40 (m, 2 H) 4.68 (s, 1 H) 4.81 (m, 1H) 7.1 (dt, J=9., 2.3 Hz, 1 H) (m, 9 H) 7.71 (s bred, 1 H) (m spredt, 1H) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 1.33 (t, J=7.1 Hz, 3 H) 2.67 (m, 2 H) 2.98 (s, 3 H) 3.31 (m delvis maskert, 2 H) 3.67 (s, 6 H) 4.22 (s, 1 H) 4.34 (q, J=7.1 Hz, 2 H) 4.73 (m, 1 H) 6.79 (d, J=8.8 Hz, 4 H) 7.23 (d, J=8.8 Hz, 4 H) 7.6 (dt, J=9., 2.3 Hz, 1 H) 7.66 (ddd, J=8.6, 2.3, 1.6 Hz, 1 H) 7.70 (s

16 1 bred, 1 H) 4- OCH 3-4- OCH 3 - -F H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.66 (m, 2 H) 2.96 (s, 3 H) (m delvis maskert,2 H) 3.67 (s, 6 H) 4. (s, 1 H) 4.71 (m, 1 H) 6.79 (d, J=8.8 Hz, 4 H) 7.22 (d, J=8.8 Hz, 4 H) 7.43 (d bred,j=9. Hz, 1 H) 7.60 (d bred, J=9.0 Hz, 1 H) 7.66 (s bred, 1 H) 13.2 (m spredt, 1 H) 4-CH 3-4-CH 3 - -F Me 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2. (s, 6 H) 2.67 (m, 2 H) 2.97 (s, 3 H) 3.32 ( m, 2 H) 3.87 (s, 3H) 4.24 (s, 1 H) 4.74 (m, 1 H) 7.03 (d, J=8.1 Hz, 4 H) 7. (d, J=8.1 Hz, 4 H) 7. (dt, J=9.6, 2.2 Hz, 1 H) 7.67 (ddd, J=8.0, 2.2, 1.7 Hz, 1 H) 7.70 (s bred, 1 H) 4-CH 3-4-CH 3 - -F H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2. (s, 6 H) 2.68 (m, 2 H) 2.97 (s, 3 H) 3.32 (m, 2 H) 4.24 (s, 1H) 4.73 (m, 1 H) 7.03 (d, J=8.1 Hz, 4 H) 7. (d, J=8.1 Hz, 4 H) 7.0 (dt, J=9., 2.3 Hz, 1 H) 7.62 (ddd,j=8.8, 2.3, 1. Hz, 1 H) 7.68 (s bred, 1 H) 13.2 (m spredt, 1 H) 4-CN- 4-CN- -F Et 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 1.32 (t, J=7.1 Hz, 3 H) 2.78 (m, 2 H) 2.99 (s, 3 H) 3.38 (m, 2 H)4.34 (q, J=7.1 Hz, 2 H) 4.68 (s, 1 H) 4.80 (m, 1 H) 7.6 (m delvis maskert, 1 H) 7.8 (d, J=8. Hz, 4H) 7.66 (d bred, J=8.8 Hz, 1 H) 7.70 (s bred, 1 H) 7.74 (d, J=8. Hz, 4 H) 4-CN- 4-CN- -F H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) Etter addition d'une goutte d'syre trifluoreddiksyre deutéré CF3CO2D-d) 3.03 (s, 3 H) 4.07 (m, 2 H) 4.24 (m, 2 H).1 (m, 1 H) 6.07 (s, 1 H) 7.3 (dt, J=9.3, 2.3 Hz,1 H) 7.63 (d, J=8.7 Hz, 4 H) 7.68 (ddd, J=8.7, 2.3, 1. Hz, 1 H) 7.78 (s bred, 1 H) 7.88 (d, J=8.7 Hz, 4 H) 4- OCF 3-4- OCF 3 - -F Me 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.76 (m, 2 H) 2.99 (s, 3 H) 3.36 (m, 2 H) 3.87 (s, 3 H) 4.3 (s, 1H) 4.78 (m, 1 H) 7.26 (d bred, J=8.8 Hz, 4 H) 7.49 (d, J=8.8 Hz, 4 H) 7.6 (dt, J=9., 2.3 Hz, 1 H) 7.67(ddd, J=8.6, 2., 1.3 Hz, 1 H) 7.71 (s bred, 1 H) 4- OCF 3-4- OCF 3 - -F H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.76 (m, 2 H) 2.98 (s, 3 H) 3.36 (m, 2 H) 4.3 (s, 1 H) 4.77 (m, 1H) 7.26 (d bred, J=8.8 Hz, 4H) 7.49 (d, J=8.8 Hz, 4 H) 7.1 (m delvis maskert, 1 H) 7.63 (ddd, J=8.7, 2.6, 1.3 Hz, 1 H) 7.70 (s bred, 1 H) 13.3 (m spredt, 1 H) 2-F Me 1H-NMR (0 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) = (m, 1H), (m, 1H), (m, 1 H), (m, 8H), (m, 1H), 4.31 (s, 1H),3.86 (s, 3H), (m, 2H), 3.09 (s, 3H), (m, 2H) 2-F H 1H NMR (00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) pour ce lot, tous les signaux er breds med: (m, 4H) 3.13 (s, 3 H) (m, 2 H) (m, H) 7.94 (m, 1 H) (m, 1H)

17 16 4-F Et 1H-NMR (0 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) = (m, 1H), (m, 1H), 7.1 (t, J= 9.7, 1H), (m, 8H), (m, 1H), (m, 3H), (m, 2H), 3. (s, 3H), (m,2h), 1.33 (t, J= 7.1, 3H) 4-F H 1H NMR (00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) med: (m, 4H) 3.12 (s, 3 H) (m, 2 H) (m, 9 H) 8.06 (m, 2 H) (m, 1H) 6-F Me 1H-NMR (0 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) = (m, 1H), (m, 1H), (m, 9H), (m, 1H), 4.41 (s, 1H), 3.86 (s, 3H), (m, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.72 (t, J= 7.4, 2H). 6-F H 1H NMR (00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): (m, 4H) 3.01 (s, 3 H) (m, 2 H) (m, 11 H) (m, 1 H) - OCH 3 Me 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.70 (m, 2 H) 2.9 (s, 3 H) 3.33 (m, 2 H) 3.82 (s, 3 H) 3.86 (s, 3H) 4.42 (s, 1 H) 4.76 (m, 1 H) 7.16 (t, J=2.3 Hz, 1 H) 7.31 (d, J=8. Hz, 4 H) 7.37 (d, J=8. Hz, 4 H) 7.40 (t, J=2.3 Hz, 1 H) 7.44 (t, J=2.3 Hz, 1 H) - OCH 3 H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ(ppm) 2.71 (m, 2 H) 2.94 (s, 3 H) 3.32 (m delvis maskert, 2 H)3.80 (s, 3 H) 4.41 (s, 1 H) 4.7 (m, 1 H) 7.09 (s bred, 1 H) 7.31 (d, J=8.6 Hz, 4 H) 7.36 (d, J=8.6 Hz, 4 H) 7.39 (dd, J=2.4, 1. Hz, 1 H) 7.42 (s bred, 1 H) 13. (m spredt, 1 H) -CH 3 Allyl 1H-NMR (0 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) = 7.7 (s, 1H), 7.66 (s,1h), 7.44 (s, 1H), (m, 8H), (m, 1H),.38 (d, J= 17.2, 1H),.28 (d, J=., 1H), 4.80 (d, J=.4, 2H), (m, 1H), 4.41 (s, 1H), (m, 2H, overlapped with the H2O signal), 2.9 (s, 3H), 2.69 (t, J= 7., 2H), 2.37 (s, 3H). -CH 3 H 1H NMR (00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) med: 2.38 (s, 3 H) (m, 4 H) 2.99 (s, 3 H) (m, 2 H) (m, 11 H) (m, 1 H) -Cl Me 1H-NMR (0 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) = 7.88 (s, 1H), 7.80 (s,1h), 7.74 (s, 1H), (m, 8H), (m, 1H), 4.43 (s, 1H), 3.87 (s, 3H), (m, 2H), 2.99 (s, 3H), 2.72 (t, J= 7.3, 2H). -Cl H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) pour ce lot, tous les signaux er breds med: (m, 4H) 3.03 (s, 3 H) (m, 2 H) (m, 8 H) 7.7 (s, 1 H) 7.98 (s, 2 H) (m, 1 H) -Br Me 1H-NMR (0 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) = 8.00 (s, 1H), 7.86(s, 1H), 7.83 (s, 1H), (m, 8H), (m, 1H), 4.43 (s, 1H), 3.87 (s, 3H), (m, 2H overlapped with the H2O signal), 2.99 (s, 3H), 2.72 (t, J= 7.4,2H).

18 17 -Br H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) (m, 4H) 3.03 (s, 3 H) (m, 2 H) (m, 8 H) 7.87 (s, 1 H) 7.90 (s, 1 H) 8.01 (s, 1 H) (m, 1 H) -CF 3 Me 1H-NMR (0 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) = (m, 2H),7.99 (s, 1H), (m, 8H), (m, 1H), 4.44 (s, 1H), 3.90 (s, 3H), (m,2h overlapped with the H2O signal), 3.01 (s, 3H), 2.7 (t, J= 7.2, 2H). -CF 3 H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 2.77 (m, 2 H) 3.01 (s, 3 H) 3. (m maskert, 2 H) 4.44 (m, 1 H)4.87 (m, 1 H) (m, 8 H) 7.96 (s, 1 H) 8.12 (s bred, 2 H) (m spredt, 1 H) -CN Me 1H-NMR (0 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) = 8.28 (s, 1H), 8.13 (s,1h), 8. (s, 1H), (m, 8H), (m, 1H), 4.42 (s, 1H), 3.89 (s, 3H), (m, 2H overlapped with the H2O signal), 3.01 (s, 3H), 2.72 (t, J= 7.4, 2H). -CN H 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) (m, 4H) 3.0 (s, 3 H) (m, 2 H) (m, 8 H) 8.11 (s, 1 H) 8.18 (s, 1 H) 8.27 (s, 1 H) (m, 1 H) [003] De etterfølgende eksemplene beskriver fremstillingen av noen forbindelser i samsvar med oppfinnelsen. Disse eksemplene er ikke begrensende og kun for å illustrerer den foreliggende oppfinnelsen. Numrene til forbindelsene som er eksemplifisert refererer til de som er gitt i tabellen nedenfor, som illustrerer den kjemiske strukturen og fysiske egenskaper noen forbindelser ifølge oppfinnelsen. 1 Eksempel 1: 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N- ((S)-1-karbamoyl-etyl)-benzamid (Forbindelse nr. 1) [0036] Til en løsning av 00 mg 3-[{1-[bis(4-klorfenyl)metyl]azetidin-3-yl}(metansulfonyl)- amino]benzosyre, mg L-alaninamid-klorhydrat i cm 3 med tetrahydrofuran, tilsettes suksessivt 67 mg 1-hydroksybenzotriazol, 0,4 cm 3 trietylamin og 228 mg 1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid-klorhydrat. Reaksjonsblandingen etterlates med omrøring over natten ved en temperatur rundt C. Etter konsentrering til tørrhet under redusert trykk i reaksjonsmediet, oppløses det oppnådde gulhvite pudderet i diklormetan. Den organiske fasen vaskes med vann. Etter dekantering, ekstraheres den vandige fasen på nytt med diklormetan. Rå-produktet oppnådde etter konsentrering til tørrhet under redusert trykk av de organiske fasene renses på flash-kromatografi på en patron med g av Merck silika (elueringsgradient: diklormetan/metanol 0/0 til 9/). Etter konsentrering av fraksjonene under redusert trykk, oppnår man et hvitt pulver som vaskes med etyleter og tørket i vakuumovn. Man oppnådde dermed 4 mg av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3- yl}-metansulfonyl-amino)-n-((s)-1-karbamoyl-etyl)-benzamid i form av et hvitt fast stoff.

19 18 Smp: 229 C 1H NMR-spektrum (0 MHz; (δ i ppm); (DMSO-d6); referert til 2,0 ppm): 1,34 (d, J=7,1 Hz, 3H); 2,71 (t, J=6,8 Hz, 2H); 2,97 (s, 3H); 3,26-3,38 (m delvis maskert, 2H); 4,38 (s, 1H); 4,42 (m, 1H); 4,73 (quin, J=6,8 Hz, 1H); 6,98 (s bred, 1H); 7,31 (d, J=8, Hz, 4H); 7,36 (d, J=8, Hz, 4H); 7,39 (s bred, 1H); 7,44-7,4 (m, 2H); 7,80 (s bred, 1H); 7,89 (m, 1H); 8,0 (d, J=7,4 Hz, 1H) Massespektrum: ES m/z=7 MH +, basistopp), m/z=23 (C 13 H 9 Cl + 2 ), m/z=73 (MH) 1 Elementæranalyse [0037] Beregnet C: 6,3 %- H: 4,90 %- N: 9,73 %- S:,7 % Målt: C: 6,72 %- H: 4,99 %- N: 9,0 %- S:,6 % Rotasjon: α D = +,3 +/- 0,6 (c=0,428, MeOH) Eksempel 2: 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-Nkarbamoylmetyl--fluor-benzamid (Forbindelse nr. 2) 2 3 2a: 3-fluor--metansulfbnylamino-benzosyre-etylester [0038] Til en løsning av 4 g -amino-3-fluorbenzosyre-etylester i 0 cm 3 diklormetan omrørt i en atmosfære av argon, tilsettes 2,6 cm 3 av pyridin. Reaksjonsmediet kjøles til en temperatur rundt 0 C ved hjelp av et isbad, deretter tilsettes en løsning av 1,78 cm 3 metansulfonylklorid i 2 cm 3 av diklormetan dråpe for dråpe. Den oppnådde oransje løsningen tillates å oppvarmes til en temperatur rundt C og omrøres ved denne temperaturen i t. Etter tilsetning av 40 cm 3 destillert vann og 0 cm 3 diklormetan, etterfulgte av dekantering, vaskes den organiske fasen suksessivt med 3 cm 3 destillert vann deretter 40 cm 3 av en mettet vandig løsning av natriumklorid. Den organiske fasen tørkes over natriumsulfat, filtreres gjennom sintret glass deretter konsentreres til tørrhet under redusert trykk for å gi,8 g av et fast oransje stoff. Rå-produktet renses på flash-kromatografi på en patron med 400 g av Merck silika (partikkelstørrelse: 1-40 µm; eluent: diklormetan/metanol 98/2). Etter konsentrering av fraksjonene under redusert trykk, oppnådde man,09 g 3-fluor-- metansulfonylamino-benzosyre-etylester i form av et hvitt fast stoff. Massespektrum: EI m/z=261 (M +, basistopp), m/z=233 [(M - C 2 H 4 ) + ], m/z=216 [(M- OC 2 H ) + ], m/z=182 [(M-SO 2 CH 3 ) + ], m/z=138 [(m/z=182-oc 2 H 4 ) + ] 2b: 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre-etylester

20 19 1 [0039] Til en suspensjon av 3,7 g av metansulfonat av 1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin- 3-yle, 3, g 3-fluor--metansulfonylamino-benzosyre-etylester i 1 cm 3 av 4-metyl-2- pentanon tilsettes 3,97 g av kaliumkarbonat. Reaksjonsmediet omrøres med refluks i 7 timer oppvarmes deretter ved en temperatur rundt C i 16 timer. Til den oppnådde kremede suspensjonen tilsettes 0 cm 3 av destillert vann og 0 cm 3 av etylacetat. Etter minutter med omrøring etterfulgte av dekantering, ekstraheres den vandige fasen to ganger med 0 cm 3 av etylacetat. De samlede organiske fasene vaskes med 80 cm 3 av en mettet vandig løsning av natriumklorid, tørkes over natriumsulfat, filtreres på sintret glass konsentreres deretter til tørrhet under redusert trykk for å gi 7,2 g av en oransje rest. Rå-produktet renses på flash-kromatografi på en patron med 400 g av Merck silika (partikkelstørrelse: 1-40 µm; elueringsgradient: diklormetan/metanol 98/2 à 9/). Etter konsentrering av fraksjonene under redusert trykk, oppnådde man 4,03 g av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3- yl}-metansulfonyl-amino)--fluor-benzosyre-etylester i form av et hvitt skum. 1H NMR-spektrum (400 MHz; (δ i ppm); (DMSO-d6); referert til 2,0 ppm): 1,32 (t, J=7,2 Hz, 3H); 2,73 (t, J=7,3 Hz, 2H); 2,98 (s, 3H); 3,3 (m, 2H); 4,34 (q, J=7,2 Hz, 2H); 4,43 (s, 1H); 4,77 (m, 1H); 7,31 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,37 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,6 (dt, J=9,8; 2,4 Hz, 1H); 7,66 (d bred, J=9,1 Hz, 1H); 7,70 (s bred,1h) Massespektrum: ES m/z=1 (MH + ), m/z=23 (C 13 H 9 Cl + 2, basistopp) 2c: 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluorbenzosyre 2 3 [0040] Til en løsning av 2, g av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azëtidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluor-benzosyre-etylester i en blanding bestående av 34 cm 3 av tetrahydrofuran og 9 cm 3 av vann omrørt i en atmosfære av argon, tilsettes i to omganger, 0,222 g av litiumhydroksid. Reaksjonsmediet omrøres ved en temperatur rundt C i 24 timer. Deretter tilsettes 0 cm 3 en mettet vandig løsning av natriumhydrogenfosfat for å bringe ph til. Den vandige fasen ekstraheres fire ganger med 0 cm 3 av etylacetat. De samlede organiske fasene tørkes over natriumsulfat, filtreres på sintret glass, konsentreres deretter til tørrhet under redusert trykk for å gi et skum gjentatt to ganger med cm 3 etyleter. Etter konsentrering under redusert trykk, oppnådde man 2,3 g av 3-({1-[bis-(4-klorfenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluor-benzosyre i form av et hvitt fast stoff. 1H NMR-spektrum (400 MHz; (δ i ppm); (DMSO-d6); referert til 2,0 ppm): 2,74 (t, J=6,9 Hz, 2H); 2,98 (s, 3H); 3,33 (m maskert, 2H); 4,43 (s, 1H); 4,76 (quin, J=6,9 Hz, 1H); 7,31 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,36 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,1 (dt, J=9,4; 2,0 Hz, 1H); 7,64 (dt, J=8,9; 2,0 Hz, 1H); 7,70 (t, J=2,0 Hz, 1H); 13,2 (m meget spredt, 1H)

21 Massespektrum: ES m/z=23 (MH + ), m/z=23 (C 13 H 9 Cl 2 +, basistopp) 1 2 2d: 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-karbamoylmetyl--fluor-benzamid (Forbindelse nr. 2) [0041] Til en løsning av 0,4 g av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluor-benzosyre og 0,24 cm 3 av trietylamin i cm 3 av tetrahydrofuran tilsettes 0,11 cm 3 av isobutylklorformat. Et presipitat kommer til syne og reaksjonsmediet omrøres ved en temperatur rundt C i minutter før tilsetning av en enkelt gang 0,1 g av glycinamid med 1 cm 3 av tetrahydrofuran. Den oppnådde hvite suspensjonen omrøres ved en temperatur rundt C i timer. Reaksjonsmediet filtreres gjennom sintret glass med skylling med 0 cm 3 av tetrahydrofuran. Filtratet konsentreres til tørrhet under vakuum for å gi 0, g av et gult skum som renses med flash-kromatografi på en patron med 70 g av Merck silika (partikkelstørrelse: 1-40 µm; eluent: diklormetan/metanol 98/2). Etter konsentrering av fraksjonene under redusert trykk, oppnådde man et skum som tas opp i dietyleter, filtreres deretter tørkes under vakuum ved en temperatur rundt 0 C. Det faste stoffet slik oppnådde løses i cm 3 i pentan og etterlates i pentan over natten. Etter filtrering, tørkes produktet under vakuum. Man oppnådde således 0,222 g av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3- yl}-metansulfonyl-amino)-n-karbamoylmetyl--fluor-benzamid i form av et gulaktig fast stoff. Smp: C 1H NMR-spektrum (400 MHz; (δ i ppm); (DMSO-d6); referert til 2,0 ppm): 2,73 (t, J=7,0 Hz, 2H); 3,00 (s, 3H); 3,36 (m, 2H); 3,81 (d, J=,9 Hz, 2H); 4,40 (s, 1H); 4,72 (m, 1H); 7,04 (s bred, 1H); 7,31 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,3 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,37-7,47 (m, 2H); 7,60-7,73 (m, 2H); 8,84 (t, J=,9 Hz, 1H) Massespektrum: ES m/z=79 (MH +, basistopp), m/z=23 (C 13 H 9 Cl +. 2 ) Elementæranalyse [0042] Beregnet C: 3,89 %- H: 4,3 %- N: 9,67 %- S:,3 % Målt: C: 3,88 %-H: 4,71 %- N: 9,16 %-S:,66 % 3 [0043] Eksempel 3: 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)- N-((S)-1-karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid (Forbindelse nr. 3). [0044] Til en løsning av 0,3 g av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluor-benzosyre og 0,214 cm 3 av trietylamin i cm 3 av tetrahydrofuran

22 21 1 tilsettes 0,1 cm 3 av isobutylklorformat. Reaksjonsmediet omrøres ved en temperatur rundt C i 1 time minutter før tilsetning av 0,113 g av klorhydrat av L-alaninamid i 2 cm 3 av tetrahydrofuran i en enkelt omgang. Den oppnådde hvite suspensjonen omrøres ved en temperatur rundt C i 48 timer. Reaksjonsmediet filtreres gjennom sintret glass med skylling med tetrahydrofuran. Filtratet konsentreres til tørrhet under vakuum for å gi 0, g av et hvitt skum som renses med flash-kromatografi på en patron med 70 g av Merck silika (partikkelstørrelse: 1-40 µm; eluent: diklormetan/metanol 97/3). Etter konsentrering av fraksjonene under redusert trykk, oppnådde man et skum som tas opp i dietyleter, filtreres deretter tørkes under vakuum ved en temperatur rundt 0 C for å gi 0,7 g et hvitt fast stoff. Dette rekrystalliseres i en varm blanding av etanol/vann og tørkes under vakuum ved en temperatur rundt 4 C. Man oppnådde dermed 0,213 g av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]- azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-n-((s)-1-karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid i form av et hvitt fast stoff. Smp: C 1H NMR-spektrum (400 MHz; (δ i ppm); (DMSO-d6); referert til 2,0 ppm): 1,33 (d, J=7,3 Hz, 3H); 2,73 (t, J=6,8 Hz, 2H); 3,00 (s, 3H); 3,24-3,43 (m delvis maskert, 2H); 4,34-4,48 (m, 2H); 4,72 (quin, J=6,8 Hz, 1H); 6,99 (s bred, 1H); 7,31 (d, J=8, Hz, 4H); 7,37 (d, J=8, Hz, 4H); 7,39-7,4 (m, 2H); 7,67 (s bred, 1H); 7,74 (d bred, J=8,8 Hz, 1H); 8,61 (d, J=7,3 Hz, 1H). Massespektrum: ES m/z=93 (MH +, basistopp), m/z=637 (MH - + HCO 2 H, m/z=91 (MH -, basistopp) 2 Elementæranalyse [004] Beregnet C: 4,64 %- H: 4,9 %- N: 9,44 %- S:,40 % Målt: C: 4,09 %- H: 4,66 %- N: 9,34 %- S:,43 % - H 2 O: 1,71 % Rotasjon: α D = +11,3 +/- 0,7 (c=0,36, MeOH) Eksempel 4: 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N- ((R)-1-karbamoyl-etyl)--fluor-benzamid (Forbindelse nr. 4) 3 [0046] Til en løsning av 0,3 g av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)--fluor-benzosyre og 0,216 cm 3 av trietylamin i 7 cm 3 av tetrahydrofuran tilsettes 0,1 cm 3 av isobutylklorformat. Et presipitat kommer til syne. Reaksjonsmediet omrøres ved en temperatur rundt C i 1 time 2 minutter før tilsetning av 0,8 g av klorhydrat av D-alaninamid i 2 cm 3 av tetrahydrofuran i en enkelt omgang. Den oppnådde hvite suspensjonen omrøres ved en temperatur rundt C i 24 timer. Reaksjonsmediet filtreres gjennom sintret glass med skylling med tetrahydrofuran. Filtratet konsentreres til

23 22 1 tørrhet under vakuum for å gi 0, g av et hvitt skum som renses med flash-kromatografi på en patron med 70 g av Merck silika (partikkelstørrelse: 1-40 µm; eluent: diklormetan/metanol 97/3). Etter konsentrering av fraksjonene under redusert trykk, oppnådde man et skum som tas opp i dietyleter, filtreres deretter tørkes under vakuum ved en temperatur rundt 0 C for å gi et fast stoff. Dette rekrystalliseres i en varm blanding av etanol/vann og tørkes under vakuum ved en temperatur rundt 4 C. Man oppnådde dermed 0,09 g av 3-({1-[bis-(4-klorfenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((R)-1-karbamoyl-etyl)--fluorbenzamid i form av et hvitt fast stoff. Smp: C 1H NMR-spektrum (400 MHz; (δ i ppm); (DMSO-d6); referert til 2,0 ppm): 1,33 (d, J=6,8 Hz, 3H); 2,73 (t, J=7,1 Hz, 2H); 3,00 (s, 3H); 3,3 (m, 2H); 4,3-4,4 (m, 2H); 4,73 (quin, J=6,8 Hz, 1H); 6,99 (s bred, 1H); 7,31 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,37 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,39-7,4 (m, 2H); 7,68 (t, J=1,7 Hz, 1H); 7,74 (dt, J=9,0; 1,7 Hz, 1H); 8,62 (d, J=7,8 Hz, 1H) Massespektrum: ES m/z=93 (MH +, basistopp), m/z=23 (C 13 H 9 Cl +. 2 ) Elementæranalyse [0047] Beregnet C: 4,64 %- H: 4,9 %- N: 9,44 %- S:,40 % Målt: C: 4,44 %- H: 4,4 %- N: 9,48 %- S:,36 % - H 2 O < 0,1 % Rotasjon: α D = - 23,3 +/- 0,7 (c=0,476, DMSO) 2 3 Eksempel : 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N- ((R)-1-karbamoyl-etyl)-benzamid (Forbindelse nr. ) [0048] Til en løsning av 00 mg av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}- metansulfonyl-amino-benzosyre, mg av klorhydrat av D-alaninamid i cm 3 av tetrahydrofuran, tilsettes suksessivt 67 mg av 1-hydroksybenzotriazol, 0,4 cm 3 av trietylamin og 228 mg av klorhydrat av 1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid. Reaksjonsblandingen etterlates med omrøring over natten ved en temperatur rundt C. Etter konsentrering til tørrhet under redusert trykk i reaksjonsmediet, oppløses det oppnådde gulhvite pudderet med diklormetan. Den organiske fasen vaskes med vann. Etter dekantering, ekstraheres den vandige fasen på nytt med diklormetan. Rå-produktet som ble oppnådde etter konsentrering til tørrhet under redusert trykk av de organiske fasene renses på flashkromatografi på en patron med g av Merck silika (elueringsgradient: diklormetan/metanol 0/0 à 9/). Etter konsentrering av fraksjonene under redusert trykk, oppnådde man et produkt som vaskes med dietyleter og tørkse i vakuum-ovn. Man oppnådde dermed 2 mg

24 23 av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N ((R)-1- karbamoyl-etyl)-benzamid i form av hvite krystaller. Smp: 23 C 1H NMR-spektrum (0 MHz; (δ i ppm); (DMSO-d6); referert til 2,0 ppm): 1,34 (d, J=7,3 Hz, 3H); 2,71 (t, J=6,8 Hz, 2H); 2,97 (s, 3H); 3,32 (m maskert, 2H); 4,38 (s, 1H); 4,42 (m, 1H); 4,74 (quin, J=6,8 Hz, 1H); 6,98 (s bred, 1H); 7,31 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,36 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,39 (s bred, 1H); 7,4-7,4 (m, 2H); 7,80 (s bred, 1H); 7,88 (m, 1H); 8,0 (d, J=7,6 Hz, 1H) Massespektrum: ES m/z= 7 (MH +, basistopp), m/z=23 (C 13 H 9 Cl +. 2 ) Elementæranalyse 1 [0049] Beregnet C: 6,3 %- H: 4,90 %- N: 9,73 %- S:,7 % Målt: C: 6,84 %- H:,17 %- N: 9,6 %- S:,1 % Rotasjon: α D = - 6,6 +/- 0, (c=0,493, DMSO) 2 3 Eksempel 6: 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl} metansulfonyl-amino)-n-((s)- 1-karbamoyl-2-hydroksy-etyl)-benzamid (Forbindelse nr. 6) [000] Til en løsning av 0,4 g 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonylamino)-benzosyre og 0,23 cm 3 av trietylamin i cm 3 av tetrahydrofuran omrørt ved en temperatur som er mellom - og -1 C, tilsettes 0,114 cm 3 av isobutylklorformat. Et presipitat kommer til syne. Reaksjonsmediet omrøres ved en temperatur lavere enn 0 C i 1 time 1 minutter før tilsetting av 0,166 g av klorhydrat av L-serinamid i 3 cm 3 av tetrahydrofuran og samtidig opprettholdes temperaturen i reaksjonsmediet mellom - og -1 C. Den oppnådde hvite suspensjonen omrøres ved en temperatur rundt C over natten. Reaksjonsmediet avkjøles på nytt og opprettholdes ved en temperatur som er mellom - C og -1 C før tilsetting av: 22 µl av trietylamin, 21 µl av isobutylklorformat og 22,2 mg av klorhydrat av L-serinamid i 2 cm 3 av tetrahydrofuran. Etter 3 timer med omrøring ved en temperatur rundt C, filtreres reaksjonsmediet gjennom sintret glass og skylles med diklormetan. Filtratet konsentreres til tørrhet under redusert trykk for å gi 0,726 g av et hvitt skum som renses med flash-kromatografi på en patron med 70 g av Merck silika (partikkelstørrelse: 1-40 µm; elueringsgradient: etylacetat/metanol 99/1 à 98/2). Etter konsentrering av fraksjonene under redusert trykk, oppnådde man en hvit rest som løses i 3 cm 3 av dietyleter, filtreres, deretter tørkes under vakuum ved en temperatur rundt 40 C. Denne operasjonen gjentas for annen gang med 6 cm 3 av dietyleter. Man oppnådde dermed 0,21 g av 3-({1-[bis-(4-klor-fenyl)-metyl]-azetidin-3-yl}-metansulfonyl-amino)-N-((S)-1-

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344486 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 417/14 (06.01) A61K 31/427 (06.01) A61K 31/43 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/4709 (06.01) A61P 1/00

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2614824 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 31/4196 (06.01) A61K 31/424 (06.01) A61P 21/00 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 249/08 (06.01) C07D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11C 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2628 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 49/04 (06.01) A61K 31/19 (06.01) A61P 11/00 (06.01) C07D 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2289870 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.11 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2714661 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) A61K 31/4412 (06.01) A61P 31/ (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2277856 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.06.04 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 249682 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 487/04 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 3/00 (06.01) A61P 43/00 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2640731 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C07D 519/00 (2006.01) A61K 31/519 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) A61P 25/18 (2006.01) A61P 25/24 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 293449 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 417/14 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.01.18 (80) Date

Detaljer

- 1 - Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN

- 1 - Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN - 1 - Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril og dens anvendelse i den industrielle produksjonen av agomelatin,

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 276778 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. CM 17/00 (2006.01) CM 177/00 (2006.01) F01M 1/12 (2006.01) F01M 9/02 (2006.01) CN 30/12 (2006.01) CN 40/26

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2593429 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C07D 211/46 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.11.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

P a t e n t k r a v. 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring. er valgt fra formel (v) til (vii):

P a t e n t k r a v. 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring. er valgt fra formel (v) til (vii): 1 P a t e n t k r a v 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring er valgt fra formel (v) til (vii): og 1 R er valgt fra alkyl, haloalkyl sykloalkyl, sykloalkenyl, aryl, heteroaryl, heterosyklyl, - C(O)NR

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

Hc er valgt fra gruppen tetrahydropyranyl, tetrahydrofuranyl, piperidinyl,

Hc er valgt fra gruppen tetrahydropyranyl, tetrahydrofuranyl, piperidinyl, 1 PATENTKRAV 1. Forbindelse ifølge den generelle formel I hvor Hc er valgt fra gruppen tetrahydropyranyl, tetrahydrofuranyl, piperidinyl, 10 pyrrolidinyl; R1 er valgt fra gruppen fenyl, 2-,3- og 4-pyridyl-,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN

Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN 1 Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for fremstilling av mirtazapin, som er nyttig som et antidepressivt

Detaljer

1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I):

1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I): 1 PATENTKRAV 1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I): 2 der R a og R a, like eller ulike hverandre, er et hydrogenatom, et halogenatom, en hydroksygruppe, en

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2279998 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07C 231/12 (2006.01) C07C 237/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.22 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 217713 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 26/36 (2006.01) A61K 31/38 (2006.01) A61K 4/00 (2006.01) A61P 1/04 (2006.01) A61P 1/16 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer