(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01) C07D 213/81 (06.01) C07D 233/90 (06.01) C07D 237/24 (06.01) C07D 239/28 (06.01) C07D 239/7 (06.01) C07D 261/18 (06.01) C07D 271/ (06.01) C07D 401/12 (06.01) C07D 40/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , EP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR Utpekte samarbeidende stater BA RS (73) Innehaver Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland (72) Oppfinner HAUEL, Norbert, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland CECI, Angelo, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland DOODS, Henri, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland KONETZKI, Ingo, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland MACK, Juergen, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland PRIEPKE, Henning, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland SCHULER-METZ, Annette, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland WALTER, Rainer, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland WIEDENMAYER, Dieter, Boehringer Ingelheim GmbHCD PatentsBinger Strasse 173, 216 Ingelheim am Rhein, Tyskland (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Forbindelser som bradykinin B1 antagonister (6) Anførte publikasjoner WO-A1-03/06677, WO-A1-0/016886, WO-A2-04/019868, WO-A2-0/08198

2 1 FORBINDELSE SOM BRADYKININ-B1-ANTAGONISTER Gjenstand for foreliggende oppfinnelse er forbindelser med den generelle formelen I der n, R 1, R 2, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11 og X er definert som beskrevet nedenfor, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser, som oppviser verdifulle egenskaper, videre deres fremstilling, legemidler som inneholder de farmakologisk virksomme forbindelsene, deres fremstilling og deres anvendelse. 1 Lignende bradykinin-b1-antagonister uten Bi(hetero)arylresten er beskrevet i WO-A-0/08198, WO-A-03/06677, WO-A-04/ og WO0/ DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN I den ovenfor angitte formel I betyr i en utførelsesform 1 n ett av tallene 0, 1 eller 2, 2 30 R 1 (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en C 1-3- alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (c) en eventuelt med en rest R 1.2 substituert C 3-6 -sykloalkylgruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, (d) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert aryl-c 0-2 -alkylengruppe, (e) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroaryl-c 0-2 -alkylenrest, som inneholder minst ett N-, O- eller S-atom, og som eventuelt i tillegg inneholder ett, to eller tre ytterligere N-atomer og som i tillegg kan være benzokondensert,

3 2 (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroaryl- C 0-2 -alkylenrest, som inneholder ett, to eller tre N-atomer, og som i tillegg kan være benzokondensert, (g) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert ni- eller ti-leddet heteroarylrest som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (h) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert - eller 6-leddet heterosyklus, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, (i) -O-R 1.1.1, (j) -NR R eller (k) -C(=NR 1. )-CN, R 1.1 halogen, -NO 2, -CN, C 3-6 -sykloalkyl, -OR 1.1.1, -SR 1.1.1, -C(O)R 1.1.1, -S(O) 2 - R 1.1.2, -O-S(O) 2 -R 1.1.1, -CO 2 R 1.1.1, -O-C(O)-R 1.1.1, -NR R 1.1.4, -NR C(O)- R 1.1.1, -NR C(O)-R 1.1.1, -NR CO 2 R eller -C(O)-NR R 1.1.4, 1 R (a) H, (b) C 1-4 -alkyl, (c) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylgruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R substituert fenylgruppe, (e) C 3-6 -sykloalkyl eller (f) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R substituert pyridylgruppe, 2 30 R R uavhengig av hverandre betyr (a) halogen, -NO 2, -CN, -OH, -O-C 1-4 -alkyl, C 3-6 -sykloalkyl, C 1-4 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, uavhengig av hverandre betyr halogen eller C 1-4 -alkyl, 3 R (a) C 1-4 -alkyl, (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer,

4 3 (c) -O-C 1-4 -alkyl eller (d) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R substituert fenylgruppe, R 1.1.3, R uavhengig av hverandre betyr (a) H, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R substituert C 1-4 -alkylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R substituert fenylgruppe, (d) C 3-6 -sykloalkyl, eller R og R sammen med N-atomet, hvortil de er bundet, danner en - eller 6- leddet, heterosyklisk ring, som i tillegg kan inneholde ett ytterligere heteroatom valgt blant N, O og S, eller 1 R og R sammen med N-atomet, hvortil de er bundet, danner et syklisk imid, R uavhengig av hverandre betyr halogen, -NH 2, -NH(C 1-4 -alkyl), -N(C 1-4 -alkyl) 2 eller -SO 2 -R 1.1.2, R 1.2 betyr halogen, -NO 2, -CN, OH, -O-CH 3 eller fenyl, 2 R 1.3 betyr (a) halogen, -NO 2, -CN, -OR 1.1.1, -SR 1.1.1, -CO 2 R 1.1.1, C 1-6 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, 30 R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) halogen, -NO 2, -CN, -OR 1.1.1, -SR 1.1.1, -S(O)-R 1.1.2, -S(O) 2 -R 1.1.2, -NR R , -N(R )-C(O)-C 1-4 -alkyl, C 1-6 -alkyl, (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, eller (c) en okso-gruppe, 3 R betyr H eller C 1-4 -alkyl, R 1. betyr -OH eller -O-C 1-3 -alkyl,

5 4 R 2 betyr (a) H, (b) C 1-4 -alkyl, (c) C 1-4 -alkyl-c(o)-, R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, betyr en C sykloalkylengruppe som eventuelt er substituert med en rest R 3.1, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med et heteroatom O, N, S eller med en gruppe CO, SO eller SO 2, R 3.1 betyr H, -OH, 1 R betyr (a) H, (b) C 1-4 -alkyl, (c) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 6 uavhengig av hverandre betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, C 1-6 -alkyl, C 3-7 -sykloalkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -O-CF 3, -O- C 3-6 -sykloalkyl, -N(C 1-3 -alkyl) 2, -C(O)-NH 2, -(SO 2 )NH 2, -SO 2 -C 1-3 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 7 betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl, (e) -O-C 1-6 -alkyl, (f) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (g) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (h) -C(O)-R 7.1, (i) -S-C 1-4 -alkyl, -SO 2 -R 7.2, (j) en eventuelt med én eller to C 1-3 -alkylgrupper substituert fem-leddet heteroarylgruppe, som er valgt fra gruppen bestående av pyrrolyl, oksazolyl, isoksazolyl, oksadiazolyl, tiazolyl, isotiazolyl, tiadiazolyl, imidazolyl, pyrazolyl,

6 triazolyl og tetrazolyl, eller (k) en eventuelt med én eller to C 1-3 -alkylgrupper substituert, seks-leddet heteroarylgruppe, som er valgt fra gruppen bestående av pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl og triazinyl, R 7.1 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl, N-morfolinyl, -OH, -O-C 1-8 -alkyl eller -O-C 3-7 -sykloalkyl, R 7.2 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl eller N-morfolinyl og R 8 betyr H, halogen eller C 1-4 -alkyl, 1 2 R 9 betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl, (e) C 2-4 -alkynyl, (f) -O-C 1-6 -alkyl, (g) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (h) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (i) -C(O)-R 9.1, (j) -S-C 1-4 -alkyl, -SO-C 1-4 -alkyl, -SO 2 -C 1-4 -alkyl, R 9.1 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl, N-morfolinyl, -OH, -O-C 1-8 -alkyl eller -O-C 3-7 -sykloalkyl, 30 R betyr H, halogen, C 1-4 -alkyl, 3 R 11 betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl,

7 6 (e) -O-C 1-6 -alkyl, (f) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (g) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (h) -C(O)-R 11.1, (i) -S-C 1-3 -alkyl, -SO 2 -R 11.2, (j) en eventuelt med én eller to C 1-3 -alkylgrupper substituert, fem-leddet heteroarylgruppe, som er valgt fra gruppen bestående av pyrrolyl, oksazolyl, isoksazolyl, oksadiazolyl, tiazolyl, isotiazolyl, tiadiazolyl, imidazolyl, pyrazolyl, triazolyl og tetrazolyl, eller (k) en eventuelt med én eller to C 1-3 -alkylgrupper substituert, seks-leddet heteroarylgruppe, som er valgt fra gruppen bestående av pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl og triazinyl, 1 R 11.1 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl, N-morfolinyl, -OH, -O-C 1-8 -alkyl eller -O-C 3-7 -sykloalkyl, R 11.2 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl eller N-morfolinyl og X uavhengig av hverandre betyr C-R 6 eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 2 En utførelsesform 2 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med formel I ovenfor der R 2, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert ovenfor under utførelsesform 1 og 30 3 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (c) en eventuelt med en rest R 1.2 substituert C 3-6 -sykloalkylgruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, (d) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (e) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroarylrest, som inneholder minst ett N-, O- eller S-atom og som eventuelt

8 7 i tillegg inneholder ett, to eller tre ytterligere N-atomer, (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest, som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (g) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni- eller ti-leddet heteroarylrest som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (h) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert - eller 6-leddet heterosyklus, hvori en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, (i) -O-R eller (j) -NR R 1.1.4, R 1.1 betyr -CN, C 3-6 -sykloalkyl, -OR 1.1.1, -NR R 1.1.4, 1 R betyr (a) H, (b) C 1-4 -alkyl, (c) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 1.1.3, R uavhengig av hverandre betyr (a) H, (b) C 1-4 -alkyl, (c) C 3-6 -sykloalkyl, eller 2 R og R sammen med N-atomet, hvortil de er bundet, danner en - eller 6- leddet, heterosyklisk ring, som i tillegg kan inneholde ett ytterligere heteroatom valgt blant N, O og S, eller R 1.2 betyr halogen, -NO 2, -CN, -OH, -O-CH 3 eller fenyl, 30 3 R 1.3 uavhengig av hverandre betyr (a) halogen, -NO 2, -CN, -OR 1.1.1, C 1-6 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer,

9 8 R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) halogen, -NO 2, -CN, -OR 1.1.1, -NR R 1.1.4, -N(R )-C(O)-C 1-4 -alkyl, C 1-6 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og R betyr H eller C 1-4 -alkyl, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 1 En utførelsesform 3 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 2, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er definert som nevnt under utførelsesform 1 ovenfor og 2 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroarylrest, som inneholder minst ett N-, O- eller S-atom og som eventuelt i tillegg inneholder ett, to eller tre ytterligere N-atomer, (d) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (e) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni- eller ti-leddet heteroarylrest som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, - eller 6-leddet heterosyklus, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, R 1.1 betyr -CN, C 3-6 -sykloalkyl, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, 30 3 R 1.3 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, C 1-6 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og

10 9 R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, -NHC 2-3 -alkyl, -N(C alkyl) 2, -NH-C(O)-C 1-4 -alkyl, C 1-6 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 4 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 2, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert under utførelsesform 1 ovenfor, og 1 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av 2 (d) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av 30

11 (e) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert - eller 6-leddet heterosyklus som er valgt fra gruppen bestående av R 1.1 betyr -CN, syklopropyl, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, 1 2 R 1.3 R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -OCF 3, C 1-4 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -OCF 3, -NH 2, -NH-C 1-4 -alkyl, -N(C 1-4 -alkyl) 2, -NH-C(O)-C 1-4 -alkyl, C 1-6 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 30 En utførelsesform av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 2, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som

12 11 definert ovenfor under utførelsesform 1, og R 1 er valgt fra gruppen bestående av 1

13 12 1

14 13 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 6 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 2, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert ovenfor under utførelsesform 1, og R 1 er valgt fra gruppen bestående av 1 2

15 14 1 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 7 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 1 er som angitt ovenfor under utførelsesform 1, 2, 3, 4, eller 6, og n betyr et tall 0, 1 eller 2, R 2 betyr (a) H, (b) C 1-4 -alkyl, 2 R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, danner en eventuelt med en rest R 3.1 substituert C 3-6 -sykloalkylengruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med et heteroatom O, N, S eller med en gruppe CO, SO eller SO 2, 30 R 3.1 betyr H, -OH,

16 1 R (a) betyr H, (b) C 1-4 -alkyl, (c) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 6 uavhengig av hverandre betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, C 1-6 -alkyl, C 3-7 -sykloalkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -O-CF 3, -O-C 3-6 -sykloalkyl, -N(C 1-3 -alkyl) 2, -C(O)-NH 2, -(SO 2 )NH 2, -SO 2 -C 1-3 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, 1 2 R 7 R 7.1 betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl, (e) -O-C 1-6 -alkyl, (f) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (g) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (h) -C(O)-R 7.1, (i) -S-C 1-4 -alkyl, betyr -NH 2, -OH, -O-C 1-8 -alkyl, R 8 betyr H, halogen, C 1-4 -alkyl, 30 3 R 9 betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl, (e) C 2-4 -alkynyl, (f) -O-C 1-6 -alkyl,

17 16 (g) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (h) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (i) -C(O)-R 9.1, (j) -S-C 1-4 -alkyl, -SO-C 1-4 -alkyl, -SO 2 -C 1-4 -alkyl, R 9.1 betyr -NH 2, -OH, -O-C 1-8 -alkyl, R betyr H, halogen, C 1-4 -alkyl, 1 R 11 betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl, (e) -O-C 1-6 -alkyl, (f) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (g) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (h) -C(O)-R 11.1, (i) -S-C 1-3 -alkyl, R 11.1 betyr -NH 2, -OH, -O-C 1-8 -alkyl, og X uavhengig av hverandre betyr C-R 6 eller N, 2 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 30 En utførelsesform 8 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 1, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert ovenfor under utførelsesform 1, 2, 3, 4,, 6 eller 7, og R 2 betyr H eller CH 3, 3 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser.

18 17 En utførelsesform 9 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 1, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert under utførelsesform 1 2, 3, 4,, 6 eller 7, og R 2 betyr H, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 1, R 2, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert under utførelsesform 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8 eller 9, og 1 R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, betyr en C 3-6 -sykloalkylengruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med et oksygenatom, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 11 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 1, R 2, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert under utførelsesform 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8 eller 9, og 2 R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, danner en gruppe valgt blant, 30 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 12 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 1, R 2, R 3, R 4, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert under utførelsesform 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9, eller 11, og 3

19 18 R betyr H eller CH 3, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 13 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 1, R 2, R 3, R 4, R, R 7, R 8, R 9, R, R 11, n og X er som definert under utførelsesform 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9,, 11 eller 12, og R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 1 En utførelsesform 14 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I, der R 1, R 2, R 3, R 4, R, R 6, n og X er som definert under utførelsesform 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9,, 11, 12 eller 13, og R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 8 betyr H, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, 2 R betyr H, og R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, 30 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 1 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ia

20 19 der 1 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet, heteroarylrest, som inneholder minst ett N-, O- eller S-atom som eventuelt i tillegg inneholder ett, to eller tre ytterligere N-atomer, (d) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest, som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (e) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni- eller ti-leddet heteroarylrest, som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, - eller 6-leddet heterosyklus, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, R 1.1 betyr -CN, C 3-6 -sykloalkyl, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, R 1.3 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, C 1-6 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og 2 30 R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, -NH-C(O)-C 1-4 -alkyl, C alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 2 betyr H eller CH 3,

21 R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, danner en C sykloalkylengruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med et oksygenatom, R betyr H eller C 1-4 -alkyl, R 6 betyr H, F, Cl, Br eller C 1-4 -alkyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, 1 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 16 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ia, der 2 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av 30 (d) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av

22 21 (e) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, - eller 6-leddet heterosyklisk som er valgt fra gruppen bestående av 1 R 1.1 betyr -CN, syklopropyl, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, 2 30 R 1.3 R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -OCF 3, C 1-4 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -OCF 3, -NH 2, -NH-C 1-4 -alkyl, -N(C 1-4 -alkyl) 2, -NH-C(O)-C 1-4 -alkyl, C 1-6 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3

23 22 fluoratomer, R 2 betyr H eller CH 3, R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, danner en C sykloalkylengruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med et oksygenatom, R betyr H eller CH 3, R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, 1 R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 17 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ia, der 2 R 1 er en gruppe valgt blant 30

24 23 1

25 24 1 R 2 betyr H eller CH 3, R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, danner en C sykloalkylengruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med et oksygenatom, R betyr H eller CH 3, R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, 2 R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2,

26 2 R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -Alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 18 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ia, der R 1 betyr en gruppe valgt blant 1 2

27 26 1 R 2 betyr H eller CH 3, R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, danner en C sykloalkylengruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med et oksygenatom, R betyr H eller CH 3, R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, 2 R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl,

28 27 R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 19 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ib der 1 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroarylrest, som inneholder minst ett N-, O- eller S-atom, og som eventuelt i tillegg inneholder ett, to eller tre ytterligere N-atomer, (d) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest, som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (e) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni- eller ti-leddet heteroarylrest, som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, - eller 6-leddet heterosyklus, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, 2 R 1.1 betyr -CN, C 3-6 -sykloalkyl, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, 30 R 1.3 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, C 1-6 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, -NH-C(O)-C 1-4 -alkyl, C 1-6 -

29 28 alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 2 betyr H eller CH 3, R betyr H eller C 1-4 -alkyl, R 6 betyr H, F, Cl, Br eller C 1-4 -alkyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, 1 R" betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ib, der 2 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert fem-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av 30

30 29 (d) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest som er valgt fra gruppen bestående av (e) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni-leddet heteroarylrest som er valgt fra gruppen bestående av (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, - eller 6-leddet heterosyklus, som er valgt fra gruppen bestående av 1 R 1.1 betyr -CN, syklopropyl, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, 2 R 1.3 betyr uavhengig av hverandre (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -OCF 3, C 1-4 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og 30 R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -OCF 3, -NH 2, -NH-C 1-4 -alkyl, -N(C 1-4 -alkyl) 2, -NH-C(O)-C 1-4 -alkyl, C 1-6 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1

31 30 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 2 betyr H eller CH 3, R betyr H eller CH 3, R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og 1 X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 21 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ib, der R 1 betyr en gruppe valgt blant 2 30

32 31 1

33 32 R 2 betyr H eller CH 3, 1 R betyr H eller CH 3, R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og 2 X betyr CH eller N,

34 33 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 22 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ib, der R 1 betyr en gruppe valgt blant 1

35 34 R 2 betyr H, R betyr H eller CH 3, 1 R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, 2 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En utførelsesform 23 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ic

36 3 der 1 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroarylrest, som inneholder minst ett N-, O- eller S-atom og eventuelt i tillegg inneholder ett, to eller tre ytterligere N-atomer, (d) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (e) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni- eller ti-leddet heteroarylrest som inneholder ett, to eller tre N-atomer, (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, - eller 6-leddet heterosyklus, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, R 1.1 betyr -CN, C 3-6 -sykloalkyl, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, 2 30 R 1.3 R 1.4 betyr uavhengig av hverandre (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, C 1-6 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, -NH-C(O)-C 1-4 -alkyl, C alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 2 betyr H eller CH 3,

37 36 R betyr H eller C 1-4 -alkyl, R 6 betyr H, F, Cl, Br eller C 1-4 -alkyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 1 En utførelsesform 24 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ic, der R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert fenylgruppe, (c) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av 2 30 (d) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroarylrest som er valgt fra gruppen bestående av

38 37 (e) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, ni-leddet heteroarylrest, som er valgt fra gruppen bestående av (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, - eller 6-leddet heterosyklus, som er valgt fra gruppen bestående av 1 R 1.1 betyr -CN, syklopropyl, -OH, -OCH 3, -NH 2, -NHCH 3, -N(CH 3 ) 2, R 1.3 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -OCF 3, C 1-4 -alkyl eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, og 2 R 1.4 uavhengig av hverandre betyr (a) F, Cl, Br, -OH, -OCH 3, -OCF 3, -NH 2, -NH-C 1-4 -alkyl, -N(C 1-4 -alkyl) 2, -NH- C(O)-C 1-4 -alkyl, C 1-6 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, 30 R 2 betyr H eller CH 3,

39 38 R betyr H eller CH 3, R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 1 En utførelsesform 2 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ic, der R 1 betyr en gruppe valgt blant 2 30

40 39 1

41 40 R 2 betyr H eller CH 3, R betyr H eller CH 3, 1 R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, 2 deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser.

42 41 En utførelsesform 26 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Ic, der R 1 betyr en gruppe valgt blant 1

43 42 R 2 betyr H eller CH 3, R betyr H eller CH 3, R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, 1 R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 2 En utførelsesform 27 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel Id

44 43 der R 1 er en gruppe valgt blant R 3 og R 4 sammen med karbonatomet, hvortil de er bundet, danner en C sykloalkylengruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med et oksygenatom, 1 R betyr H eller CH 3, R 6 betyr Cl eller CH 3, R 7 betyr H eller F, X betyr CH eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 2 En utførelsesform 28 av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel I, Ia, Ib, Ic eller Id, der n, R 1, R 3, R 4, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R, R 11 og X er definert som i ovenfor angitte utførelsesform 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9,, 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17, 18, 19,, 21, 22, 23, 24, 2, 26 eller 27, og

45 44 R 2 betyr H, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. Som spesielt foretrukne forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel I skal som eksempler følgende nevnes: Nr. Struktur (1) (2) (3) (4) () (6) (7)

46 4 Nr. Struktur (8) (9) () (11) (12) (13) (14) (1) (16)

47 46 Nr. Struktur (17) (18) (19) () (21) (22) (23) (24)

48 47 Nr. Struktur (2) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

49 48 Nr. Struktur (33) (34) (3) (36) (37) (38) (39) (40)

50 49 Nr. Struktur (41) (42) (43) (44) (4) (46) (47) (48)

51 0 Nr. Struktur (49) (0) (1) (2) (3) (4) () (6)

52 1 Nr. Struktur (7) (8) (9) (60) (61) (62) (63) (64)

53 2 Nr. Struktur (6) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72)

54 3 Nr. Struktur (73) (74) (7) (76) (77) (78) (79) (80)

55 4 Nr. Struktur (81) (82) (83) (84) (8) (86) (87) (88)

56 Nr. Struktur (89) (90) (91) (92) (93) (94) (9) (96)

57 6 Nr. Struktur (97) (98) (99) (0) (1) (2) (3)

58 7 Nr. Struktur (4) () (6) (7) (8) (9) (1) (111) (112)

59 8 Nr. Struktur (113) (114) (11) (116) (117) (118) (119) (1)

60 9 Nr. Struktur (121) (122) (123) (124) (12) (126) (127) (128)

61 60 Nr. Struktur (129) (130) (131) (132) (133) (134) (13) (136)

62 61 Nr. Struktur (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144)

63 62 Nr. Struktur (14) (146) (147) (148) (149) () (11) (12)

64 63 Nr. Struktur (13) (14) (1) (16) (17) (18) (19) (160)

65 64 Nr. Struktur (161) (162) (163) (164) (16) (166) (167) (168)

66 6 Nr. Struktur (169) (170) (171) (172) (173) (174) (17) (176)

67 66 Nr. Struktur (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183)

68 67 Nr. Struktur (184) (18) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192)

69 68 Nr. Struktur (193) (194) (19) (196) (197) (198) (199) (0)

70 69 Nr. Struktur (1) (2) (3) (3a) (3b) (4) () (6)

71 70 Nr. Struktur (7) (8) (9) (2) (211) (212) (212a)

72 71 Nr. Struktur (212b) (213) (213a) (213b) (214) (21) (216) (217)

73 72 Nr. Struktur (218) (219) (2) (221) (222) (223) (224) (22) (226)

74 73 Nr. Struktur (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234)

75 74 Nr. Struktur (23) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242)

76 7 Nr. Struktur (243) (244) (24) (246) (247) (248) (249)

77 76 Nr. Struktur () (21) (22) (23) (24) (2) (26)

78 77 Nr. Struktur (27) (28) (28) (260) (261) (262) (263) (264)

79 78 Nr. Struktur (26) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272)

80 79 Nr. Struktur (273) (274) (27) (276) (277) (278) (279) (280)

81 80 Nr. Struktur (281) (282) (283) (284) (28) (286) (287) (288)

82 81 Nr. Struktur (289) (290) (291) (292) (293) (294) (29) (296)

83 82 Nr. Struktur (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304)

84 83 Nr. Struktur (30) (306) (307) (308) (309) (3) (311) (312)

85 84 Nr. Struktur (313) (314) (31) (316) (317) (318) (319) (3)

86 8 Nr. Struktur (321) (322) (323) (324) (32) (326) (327) (328)

87 86 Nr. Struktur (329) (330) (331) (332) (333) (334) (33)

88 87 Nr. Struktur (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343)

89 88 Nr. Struktur (344) (34) (346) (347) (348) (349) (30) (31)

90 89 Nr. Struktur (32) (33) (34) (3) (36) (37) (38) (39)

91 90 Nr. Struktur (360) (361) (362) (363) (364) (36) (366) (367) (368)

92 91 Nr. Struktur (369) (370) (371) (372) (373) (374) (37) (376)

93 92 Nr. Struktur (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383)

94 93 Nr. Struktur (384) (38) (386) (387) (388) (389) (390) (391)

95 94 Nr. Struktur (392) (393) (394) (39) (396) deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En ytterligere utførelsesform av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel II der n er et tall 0, 1 eller 2, R 2 betyr (a) H, (b) C 1-4 -alkyl,

96 9 (c) C 1-4 -alkyl-c(o)-, R betyr (a) H, (b) C 1-4 -alkyl, (c) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, R 6 R 7 uavhengig av hverandre betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, C 1-6 -alkyl, C 3-7 -sykloalkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -O-CF 3, -O-C 3-6 -sykloalkyl, -N(C 1-3 -alkyl) 2, -C(O)-NH 2, -(SO 2 )NH 2, -SO 2 -C 1-3 -alkyl, eller (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl, (e) -O-C 1-6 -alkyl, (f) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (g) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (h) -C(O)-R 7.1, (i) -S-C 1-4 -alkyl, -SO 2 -R 7.2, (j) en eventuelt med én eller to C 1-3 -alkylgrupper substituert fem-leddet heteroarylgruppe, som er valgt fra gruppen bestående av pyrrolyl, oksazolyl, isoksazolyl, oksadiazolyl, tiazolyl, isotiazolyl, tiadiazolyl, imidazolyl, pyrazolyl, triazolyl og tetrazolyl, eller (k) en eventuelt med én eller to C 1-3 -alkylgrupper substituert seks-leddet heteroarylgruppe, som er valgt fra gruppen bestående av pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl og triazinyl, 3 R 7.1 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl, N-morfolinyl, -OH, -O-C 1-8 -alkyl eller -O-C 3-7 -sykloalkyl,

97 96 R 7.2 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl eller N-morfolinyl, og R 8 betyr H, halogen, C 1-4 -alkyl, 1 R 9 betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer, og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl, (e) C 2-4 -alkynyl, (f) -O-C 1-6 -alkyl, (g) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (h) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (i) -C(O)-R 9.1, (j) -S-C 1-4 -alkyl, -SO-C 1-4 -alkyl, -SO 2 -C 1-4 -alkyl, R 9.1 R betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl, N-morfolinyl, -OH, -O-C 1-8 -alkyl eller -O-C 3-7 -sykloalkyl, betyr H, halogen, C 1-4 -alkyl, R 11 betyr (a) H, halogen, -CN, -OH, (b) C 1-6 -alkyl, (c) C 1-3 -alkyl eller -O-C 1-3 -alkyl, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (d) C 3-7 -sykloalkyl, (e) -O-C 1-6 -alkyl, (f) -O-C 3-7 -sykloalkyl, (g) -NH 2, -NH(C 1-3 -alkyl), -N(C 1-3 -alkyl) 2, (h) -C(O)-R 11.1, (i) -S-C 1-3 -alkyl, -SO 2 -R 11.2, (j) en eventuelt med én eller to C 1-3 -alkylgrupper substituert fem-leddet heteroarylgruppe, som er valgt fra gruppen bestående av pyrrolyl, oksazolyl, isoksazolyl, oksadiazolyl, tiazolyl, isotiazolyl, tiadiazolyl, imidazolyl, pyrazolyl, triazolyl og tetrazolyl, eller

98 97 (k) en eventuelt med én eller to C 1-3 -alkylgrupper substituert seks-leddet heteroarylgruppe, som er valgt fra gruppen bestående av pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl og triazinyl, R 11.1 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl, N-morfolinyl, -OH, -O-C 1-8 -alkyl eller -O-C 3-7 -sykloalkyl, R 11.2 betyr -NH 2, -NH(C 1-6 -alkyl),-n(c 1-6 -alkyl) 2, N-acetidinyl, N-pyrrolidinyl, N-piperidinyl eller N-morfolinyl, og X uavhengig av hverandre betyr C-R 6 eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. 1 En ytterligere utførelsesform av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel II, der n betyr et tall 0, 1 eller 2, R 2 betyr H eller CH 3, R betyr H eller CH 3, 2 R 6 betyr H, F, Cl eller metyl, R 7 betyr H, F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, R 8 betyr H, 30 R 9 betyr F, Cl, Br, C 1-4 -alkyl, -O-C 1-4 -alkyl, -S-C 1-4 -alkyl, R betyr H, 3 R 11 betyr F, Cl, Br, -CN, C 1-4 -alkyl, CF 3, CHF 2, og

99 98 X uavhengig av hverandre betyr C-R 6 eller N, deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. Som spesielt foretrukne forbindelser med den ovenfor angitte, generelle formel II skal som eksempel følgende forbindelser nevnes: Nr. Struktur (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.) (1.6)

100 99 Nr. Struktur (1.7) (1.8) (1.9) (1.) (1.11) (1.12) (1.13) (1.14)

101 0 Nr. Struktur (1.1) (1.16) (1.17) (1.18) (1.19) (1.) (1.21 (1.22)

102 1 Nr. Struktur (1.23) (1.24) (1.2) (1.26) (1.27) (1.28) (1.29) (1.30)

103 2 Nr. Struktur (1.31) deres enantiomerer, deres diastereomerer, deres blandinger og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med organiske eller uorganiske syrer eller baser. En ytterligere utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen angår anvendelsen av forbindelser med den generelle formel II, der R 2, R, R 6, R 7, R 8, R 9, R og R 11 er som definert innledningsvis, deres diastereomerer, deres enantiomerer og deres salter, særlig deres fysiologisk godtakbare salter med uorganiske eller organiske syrer eller baser for fremstilling av forbindelser med den generelle formel I, som har B1-antagonistike egenskaper. En ytterligere utførelsesform av foreliggende oppfinnelse består i forbindelser med den generelle formel III 1 der 2 30 R 1 betyr (a) en eventuelt med en rest R 1.1 substituert C 1-6 -alkylgruppe, (b) en C 1-3 -alkylgruppe, der hver metylengruppe kan være substituert med 1 eller 2 fluoratomer og hver metylgruppe kan være substituert med 1, 2 eller 3 fluoratomer, (c) en eventuelt med en rest R 1.2 substituert C 3-6 -sykloalkylgruppe, der en -CH 2 -enhet kan være erstattet med en -C(O)-gruppe, (d) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.3 substituert aryl-c 0-2 -alkylengruppe, (e) en eventuelt med 1, 2 eller 3 rester R 1.4 substituert, fem-leddet heteroaryl-c 0-2 -alkylenrest, som inneholder minst ett N-, O- eller S-atom, og som eventuelt i tillegg inneholder ett, to eller tre ytterligere N-atomer, og som i tillegg kan være benzokondensert, (f) en eventuelt med 1 eller 2 rester R 1.4 substituert, seks-leddet heteroaryl-

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2628 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 49/04 (06.01) A61K 31/19 (06.01) A61P 11/00 (06.01) C07D 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2614824 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 31/4196 (06.01) A61K 31/424 (06.01) A61P 21/00 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 249/08 (06.01) C07D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 249682 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 487/04 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 3/00 (06.01) A61P 43/00 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2398780 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 241/04 (06.01) A61K 31/49 (06.01) A61P 2/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.26 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2618831 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K /097 (2006.01) A61K 38/21 (2006.01) C07K /062 (2006.01) C07K /08 (2006.01) C07K /083 (2006.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11C 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2222293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/ (06.01) A61P 9/00 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2289870 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.11 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 293449 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 417/14 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.01.18 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer