PROSJEKTPLAN. for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune Prosjektet i PLP-sammenheng Utvilklingen av ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune starter direkte i forprosjekt. Ved forprosjektets avslutning, rapporteres tilbake til samkommunestyret. Hovedprosjektet munner ut i ferdig handlingsplan som legges frem for samkommunestyret til behandling. Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

2 1.1 Bakgrunn Opprettelsen av Innherred samkommune, erkjennelsen av at man ønsker å ta et krafttak innen rusforebygging og rehabilitering samt det faktum at ingen av de to kommuner har gyldig ruspolitisk handlingsplan. Formell bakgrunn i rusprosjektets rapport, vedtatt av samkommunestyret , sak 015/ Mål / mandat for prosjektet (Punktvis og presis - målbare) Utvikling av en felles ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune. Planen skal ta utgangspunkt i et grunnleggende ønske om å : redusere antall rusavhengige, redusere følgeskader av rusbruk og bedre livskvaliteten til rusavhengige og deres nettverk. Arbeidet skal munne ut i en strategiplan for rusarbeidet i samkommunen Planen skal inneholde: situasjonsbeskrivelse, målformuleringer, tiltaksforslag, tidsrammer, ansvarsplassering og økonomiske konsekvenser. 2. Organisering Arbeidet forankres i ISK Rusprosjekt 2.1 Organisasjonsplan Oppdragsgiver Innherred Samkommunestyre Prosjektansvarlig Ingvar Rolstad Referansegruppe: FMS Brukere Politi Psykiatrisk rus. FARK Røde Kors Andre frivillige org Handelsstand/ skjenkenæring Prosjektleder Baard Skjørholm Prosjektgruppe Rus: Guri S. Røstad Randi Segtnan Atle Vikan Kjellrun L. Myhre Ida Sofi Gulliksen Faglig bistand: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget Nord- Trøndelagsforskning 1. og 2. linje i tiltaksapparatet 2 av 6

3 2.2 Ansvar og roller Prosjektsekretær/prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig. Det vises ellers til organiseringen ovenfor. 2.3 Bemanning av prosjektet Navn Atle Vikan Kjellrun L. Myhre Guri Sigurdsen Røstad Ida Sofi Gulliksen Randi Segtnan Helsesøster? Kultur? Psykiatri? Rolle/ansvar Politiker Fagkoordinator rus Barnevern Rustjenesten Virksomhetsleder skole 3. Risikovurdering og kvalitetssikring 3.1 Prosjektplanlegging Prosjektplanen skal være godkjent av prosjektansvarlig før oppstart. 3.2 Rapportering Prinsippet om avviksrapportering i forhold til godkjent prosjektplan praktiseres for alle ansvarsledd. Slik rapportering skjer skriftlig til nærmest overordna i prosjektorganisasjonen. 3.3 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet Identifiserte kritiske suksessfaktorer for prosjektet er: Kritisk suksessfaktor 3 av 6 Tiltak 1. Involvering av alle relevante parter Jevn og god informasjon Prosessorientert tilnærming; LØFT Møter 2. Skape eierforhold og engasjement Informasjon Skape møtesteder på tvers av fag og posisjon Ved spissformulert formidling skape offentlig debatt 3. God kunnskap Kompetansehevingsprogrammet Benytte fagmiljø lokalt, regionalt og sentralt 4. Forankring i politisk miljø Vedtak i kommunestyret Jevnlig rapportering Politikerskole 5. 6.

4 3.4 Samlet risikovurdering Viktigheten av å ha en samlende strategiplan for samkommunens innsats på rusfeltet er stor. Muligheten for at det skal bli et samlende og engasjerende arbeidsdokument beror på om man i første rekke klarer å involvere alle relevante parter i et arbeid som alle føler meningsfylt. Dernest må form og innhold bli av en slik art at det er lesbart og oversiktlig. Målformuleringer, tiltak, ansvar, tidsrammer og økonomiske forutsetninger må tydeliggjøres slik at planen blir reell og ikke ønsketenkning. Samarbeidet med brukere og deres nettverk må være en bærebjelke i utviklingsarbeidet. 4. Gjennomføringsplan 4.1 Prosjektets milepæler Nr. Når Milepæl Ansvar Samkommunestyre oppstartvedtak Starter rett på forprosjekt uten forstudie Oppstartinfo til alle aktuelle samarbeidsparter Formulere arbeidsoppgaver for alle Ferdig innsamling av lokalt, regionalt og nasjonalt grunnlagsmateriale Avsluttet forprosjekt, rapportering til samkommunestyre Presentasjon av rusundersøkelsen i U- skolen avsluttet. Stormøter med rusundersøkelse og rusplan som tema PL/PA PL PL/Prosjektgruppe PL/Prosjektgruppe Løft -baserte samlinger for kunnskaps og holdningsutvikling. Rusplan som arbeidstema Prosjektrapport med innstilling til kommunestyrevedtak ferdigstilles PL/prosjektgruppe PA/PL/Prosjektgru ppe 4.2 Aktivitets- og ressursplan Milepæl nr. 1: 2405 Prosjektgruppemøte PL 1, Vedtak kommunestyre PA/PL 0,3 4 av 6

5 Milepæl nr. 2: Milepæl nr. 3: Milepæl nr. 4: 1006 Info til alle berørte samarbeidspartnere PL Formulere arbeidsoppgaver PL/PG Sammenstilling av innsamlet materiale PL Bearbeidelse og utsendelse av grunnlagsmateriale PL/PG Rapport forprosjekt PL Rapportering Kommunestyre PA/PL Milepæl nr. 5: Milepæl nr. 6: Milepæl nr. 7: 0110 Presentasjon rusundersøkelse PL/PG Stormøter med rusundersøkelse og rusplan som tema PL/PG LØFT -baserte samlinger for større eller mindre PL/PG 5 grupper. Strategiplan rus som arbeidstema 1511 Utkast til rapport m/strategiplan, høring 14.dager PL Ferdig rapport forslag til vedtak Kommunestyre PL/PG Samlet ressursplan Medarbeidarar Ressurs (dv) Prosjektleder 30 e samlet 20 Totalt 50 5 av 6

6 4.4 Møteplan i prosjektet Dato Kl. Sted Tema 2405 Oppstart 1005 Inforunde 5. Godkjenning Prosjektplan godkjent Innherred samkommune../ 2004 Prosjektansvarlig Prosjektsekretær/prosjektleder 6 av 6

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den 3.2.2010 gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Levanger kommune. Treningskontakt

Levanger kommune. Treningskontakt PROSJEKTPLAN Levanger kommune UVerdal kommune Steinkjer kommune tipc/j. HELSE NORD-TRØNDELAG Treningskontakt Et samarbeidsprosjekt mellom HNT, Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk, Levanger Kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 04.02.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011 Prosjektplan Nordre Land kommune 1 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud

Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsforespørselen... 3 2.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 1.juni 15. desember 2005 Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Tema:

Sluttrapport Forprosjekt Tema: Sluttrapport Forprosjekt Tema: Stabsfunksjoner i Innherred samkommune (ISK) og i Levanger og Verdal kommuner Deltakere: Navn Øystein Lunnan Rolf Holberg Jarle Øra Endre Kanestrøm Hilde Føll Rolle/ansvar

Detaljer

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Med bakgrunn i notat til Bystyrekomite for helse- og sosialsaker som ble behandlet den 7. februar, ble det

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Foto: John Sirevåg Sandnes kommune Levekår Strategi for frivillighet 2015-2020 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning... 3 1.2 Planprosess...

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden

Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.04.2011 22322/2011 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/21 Komite for plan, næring og miljø 05.05.2011 11/36 Planutvalget 10.05.2011

Detaljer