LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket"

Transkript

1 LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes gode læringstilbud til pasienter og pårørende innenfor somatikk, psykiatri og rus. Lærings- og mestringssentra skal etableres i alle helseforetakene. 1

2 Kriteriene for lærings- og mestringssentrenes sikring av gode læringstilbud, gjelder også for LMS-RUS: Tilgjengelig møteplass der pårørende kan henvende seg. Integreres i fagpersonells virksomhet. Fagkompetanse og brukerkompetanse sidestilles i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringstilbud. Målgruppene: Pårørende Pasienter/ brukere (selvhjelp/ etter institusjonsopphold) 2

3 Folkehelseperspektivet Rusproblemene må møtes helhetlig med samspill mellom: Forebygging Primær helse- og sosialtjeneste Spesialisthelsetjeneste (Rus/psykiatri) Bruker- og andre frivillige organisasjoner Pårørende/ bruker Rusproblemene øker og må møtes med et bredt perspektiv Pårørende er en underbenyttet ressurs Pårørende har egne behov Samarbeid med pårørende får indirekte positive resultat også for den rusmiddelavhengige, og styrker kompetansen i fagmiljøene og i brukerorganisasjonene. 3

4 HUSTAVLE Pårørende rende skal fåf tilegne seg ny kunnskap og økt forståelse av rusavhengighet, for å mestre en tilværelse med rusproblemer i sin hverdag bedre. Dette styrker behandlingstilbudet for personer med rusmiddelavhengighet, slik at disse kan mestre sitt eget liv uten avhengighet av rusmidler. Tiltakene rettes mot: De pårørende. Enhetene i Rusbehandling Midt-Norge. Samhandling mellom Rusbehandling Midt-Norge, brukerorganisasjonene, kommuner og andre deler av spesialisthelsetjenesten. 4

5 Behov hos pårørende Årsmelding fra Pasientombudet i NT: Pårørende ønsker mer informasjon, savner arenaer for generell informasjon og opplæring Brukerorganisasjonene ønsker større fokus på familien Undervisningsopplegg om for eksempel symptomer, signaler på tilbakefall, behandlingsformer m.v. Nettverksamtaler som en del av behandlingen også under korttidsbehandling Møteplasser Trygghet for oppfølging i etterkant av behandling Bedre samarbeid med behandlende instanser Samordning av pårørendeinformasjon på nett og pr. telefon Forholdet mellom enhetene og LMS- RUS Hovedansvaret for pårørende- og pasientopplæringen ligger hos enhetene (institusjonene) LMS-RUS har en støttefunksjon LMS-RUS skal også gi også tilbud til pårørende før den rusmiddelavhengige kommer til behandling Glidende og fleksible grenser mellom LMS-RUS og enhetene 5

6 Eksterne samarbeidspartnere KPI, Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring LMS i andre HF Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) Al- Anon Psykiatrien i regionen Kommunene, herunder God- Helse koordinatorene Selvhjelp Norge, Knutepunktet for Selvhjelp Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RiO og AA Mental Helse LPP(Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri) Fylkene og Kommunenes Sentralforbund Norges Røde Kors, Nettverksprosjektet NTNU og aktuelle høgskoler Organisering KPI Volda Styret for Rusbehandling MN Rusbehandling Midt- Norge HF Adm. direktør MN Kompetansesenter Enhetsleder LMS- Rus Prosjektleder 1) 1) LMS RUS NORD LMS RUS SØR 3) MNK Rus, Trondheim og Levanger, Nidarosklinikken, Lade bs., Kvamsgrind kollektivet, LAR 2) MNK Rus, Ålesund, Vestmo bs, Veksthuset i Molde 2) LMS ved Helse Nord- Trøndelag og St.Olav LMS ved Helse Sunnmøre og Helse Romsdal og Nordmøre Brukerorganisasjonene Brukerorganisasjonene MNK-Rus Trondheim 1) Fra vinteren 07 ny leder i Tr.heim, også ansvarlig for område Nord. 2) 2) Opplæringskoordinator/kontakt 3) Seniorrådgiver med ansvar for område Sør. MNK-Rus Ålesund MNK-Rus Levanger 6

7 Aktiviteter i LMS-RUS 2006 Forprosjekt, prosjektplan og tiltaksplan sluttbehandlet i styret i desember (2 brukerrepr. med i prosjektplanleggingen) Gjennomfører møter med alle enhetene i regionen for å holde fokus på pårørendearbeidet. Oppstartsamling med brukerrepresentanter, enheter og LMS-RUS på Teveltunet i Meråker i april. I samarbeid med KPI fått utarbeidet prosessdokument etter samlingen. Informasjonsmøter i LMS og lokale møter med Al-Anon, FFOs Studieforbund m.v. Innlegg på ledersamling i foretaket. Brukerundersøkelse i regionen Grov status (pr ): 140 svar innkommet ( d.d. 200 svar) Mor: 79 svar, far: 21, barn 6, søsken 16 og andre er medlemmer i org.(lms og Al-Anon) 110 ønsker systematisk info i en eller annen form 87 ønsker å delta/ eller deltar i selvhjepsaktiviteter KPI bidrar p.t. med gjennomgang og oppsummering av data fra undersøkelsen. Endelig resultat blir presentert i slutten av januar. 7

8 Etablerte nettverk i LMS-RUS 3 region/fylkes samarbeidsfora for pårørendeorg. og enhetene i rusforetaket. Etablert samarbeid med ARP, Helse-Nord Trøndelag, LMS- Steinkjer, Lærings- og mestringssenteret i NT og LMS RUS om åpne kveldsmøter om avhengighetsproblematikk. Første møtet var i november. Utarbeidet oppdatert adresse- og e-postoversikt over alle aktuelle brukerorganisasjoner i regionen (LMS/ Al-Anon). Utgir et informasjonsblad som blir sendt til alle som er registrert i nettverket. (Bl.a. Info om tiltak.) Etablert egne informasjonssider på LMS-RUS Planlagt en dialogsamling for nettverket i regionen som en oppfølgingssamling fra Teveltunet, på Bårdshaug Herregård i januar Rusforetakets brukerutvalg deltar. Selvhjelp Under oppstart: Prosjekt for utvikling av igangsetterkurs for selvhjelp til pårørende til rusmiddelavhengige/ og personer med psykiske lidelser. Referansegruppe med repr. fra brukerorg., Ålesund, Molde, Ørsta og Haram kommune, KPI og psykiatrien og LMS ved Helse Sunnmøre. Samarbeid med LINKprosjektet i Ørsta. Hadde vårt første referansegruppemøte 10.oktober. Vi forsøker å samordne metodikken for våre kurs med metoder i brukerorganisasjonene i dag. Har hatt et samarbeidsmøte. Planlagt igangsetterkurs i Ålesund i januar og åpent møte og fagdag i Ålesund i februar 08. 8

9 Prosjektet Samarbeid på tvers Samarbeid mellom brukerorg. (LMS) i Molde og Ålesund og Molde, Haram og Ålesund kommune. LMS Molde var initiativtaker. Programmet gjennomføres med 3 sentrale samlinger med veiledning mellom samlingene. Andre deltakere er fra Nøtterøy, Tønsberg, Drammen og Egersund og andre brukerorganisasjoner, herunder LAR-NETT. Største utfordringer framover Videreutvikle samarbeidet mellom brukerorganisasjonene og enhetene Forankring av samarbeidet og utviklingsarbeid i den lokale ledelsen i enhetene. Få i gang de små tiltakene. Utvikle samarbeidet med kommunene i regionen - ivareta folkehelseperspektivet. Få i gang igangsetterkurs og selvhjelpgrupper i Møre og Romsdal og videreutvikling til resten av regionen. 9

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse

Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse Nyhetsbrev nr. 3/2008, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse Karmøy

Detaljer

MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år!

MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år! MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Nyhetsbrev nr. 4/2005, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (MNK-rus), Hovedkontor: Vestmoa 27, 6018 ÅLESUND.

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Det presiseres at Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Versjon 1.0 Behandlet i Rusforetakets styre 12.01.2009 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 HELSE NORD-TRØNDELAG Lærings og mestringssenteret Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Prosjektrapport. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming

Prosjektrapport. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming Prosjektrapport Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming Et 2-årig utviklingsprosjekt Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Redaksjon: Selvhjelp Norge Utgivelse: November, 2010 Design: Selvhjelp Norge Foto: Torpa foto/ Øystein Hvalsengen Trykk:

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 Av: Asle Bentsen, KoRus-Sør, Borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale kompetansesentra på rusfeltet,

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge 2 Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet 2009 Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet Norsk selvhjelpsforum/ Selvhjelp Norge 29.12.2009 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 7 Om rusfeltet i et selvhjelpsperspektiv... 8 Rusfeltet hva er det?...

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer