Kurskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2008. www.mnk-rus.no/kurs"

Transkript

1 Kurskatalog <1>

2 Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2008! Kompetanseheving i en organisasjon som vår kan gjøres på forskjellige måter. Rusbehandling Midt-Norge og Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) har laget en kurskatalog som gir en samlet oversikt over de kompetansehevende tiltak som vi arrangerer i Dette er første steg på veien i en offensiv strategi for å høyne kompetansen på en mer målrettet og enhetlig måte for alle ansatte i Rusbehandling Midt-Norge. Flere av kursene holdes sammen med andre offentlige samarbeidsaktører. Arbeidet med kurskatalogen er et pilotprosjekt, og ses i seg selv som et utviklingsarbeid. Evaluering av de ulike kursene, deltagelse og innspil til tema vil, sammen med nasjonale føringer, tas videre i arbeidet med en forbedret kurskatalog for Rusbehandling Midt-Norge bygger Trondheimsklinikken, som skal stå ferdig høsten Klinikken vil samle behandlingsenhetene, Læringsog mestringssenteret for rus og MNK. Et felles opplæringssenter integrert i alle aktivitetene i det nye bygget gir mulighet for systematisk kompetansehevingsarbeid og bygging av en felles kvalitetskultur. Dette er noen av de viktigste målene ved den planlagte Trondheimsklinikken. Strategiske mål for nasjonal opptrappingsplan på rusområdet er lagt til grunn for utviklingen av innholdet i kursene. Følgende punkter danner grunnlaget for Regjeringens opptrappingsplan på rusområdet: Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet Bidra til sosial inkludering og mer tilgjengelige tjenester Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner innsatsen Sikre brukere innflytelse på utforming av tjenestene og at pårørende blir bedre ivaretatt Vi håper og tror at både pårørende, ulike faggrupper og fagmiljø vil dra nytte av kurstilbudet. Velkommen på kurs! Dag Hårstad Adm.dir Rusbehandling Midt-Norge Steinar Volden Leder MNK <2>

3 ÅPNE KURS >> <3>

4 Generelt om deltagelse på kurs og konferanser Kurskatalogen gir en samlet oversikt over de kurs og konferanser Rusbehandling Midt-Norge og Midt- Norsk Kompetansesenter for rusfaget er involvert i på arrangørsiden. Innholdet i katalogen kan bli endret underveis. Endringer kan gjelde alt fra avlysning til endring av innhold. Det er i tillegg sannsynlig at nye kurs vil komme til. For oppdatert kurskatalog viser vi til Påmelding til kursene er bindende. Bekreftelse om registrert påmelding vil sendes ut per e-post. Kursene som presenteres her er i utgangspunktet åpne for alle interesserte. Ved en eventuell fulltegning vil deltakere som tilhører den definerte målgruppen bli prioritert, etter først til mølla-prinsippet. Eventuell fakturering gjøres etter at frist for avbestilling er gått ut. Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du har innspill til nyttige tema for fremtidige kurs og konferanser! <4>

5 :: FEBRUAR :: E001/08 Selvhjelp for pårørende til rusavhengige og psykisk syke Fagdag i Ålesund 25. februar Målgruppe: Ansatte i helse- og sosialtjenestene i kommunene, NAV, arbeidsmarkedsbedriftene, spesialistheletjenesten og frivillighetssentralene i Ålesund og omegn, samt andre interesserte. Mange pårørende til rusmiddelavhengige tappes for krefter gjennom omsorg og ivaretaking av den avhengige. Hensynet til egen helse og livssituasjon blir ikke prioritert. Selvhjelp har vist seg å være en god metode for å jobbe med egne problemer og har lang tradisjon innen rusfeltet. Å delta i en selvhjelpsgruppe kan være et positivt bidrag til å ta livet tilbake. I Møre og Romsdal er alt noen selvhjelpsgrupper i gang i regi av brukerorganisasjoner og institusjoner, men det er registrert et stort behov for flere tiltak innen selvhjelp. Lærings- og mestringssenteret for rus (LMS-RUS) er en del av Rusbehandling Midt-Norge HF. Vi vil i samarbeid med Selvhjelp Norge, Læringsog mestringssenteret ved Helse Sunnmøre og pårørendeorganisasjonene stimulere til oppstart av selvhjelpsgrupper for pårørende innenfor rus/psykiatri. Denne fagdagen er et ledd i dette arbeidet. Innledere: Jan Ole Bolsø, koordinator for selvhjelp i Møre og Romsdal. Eli Vogt Godager, seniorrådgiver i Selvhjelp Norge. Einar R. Vonstad, seniorrådgiver i Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. Brukerrepresentanter fra Mental Helse, Al-Anon og Landsforbundet mot stoffmisbruk. Tid: Mandag 25. februar 2008 kl Sted: Konferansesenteret hos Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget, Vestmo behandlingssenter, Vestmoa 27, Ålesund. Arrangør: LMS-RUS. Kontaktperson: Einar R. Vonstad, tlf , e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: 18.februar Påmelding skjer ved å sende en e-post til eller på telefon ÅPNE KURS >> FEBRUAR <5>

6 :: FEBRUAR :: E002/08 Opplæring av igangsettere av selvhjelpsgrupper for pårørende til rusavhengige Kurs i Ålesund 26. og 27. februar Målgruppe: Frivillige i bruker- og interesseorganisasjoner, pårørende og fagfolk som planlegger eller ønsker å sette i gang selvhjelpsgrupper. Målet med kurset er at deltagerne setter seg i stand til å sette i gang egne selvhjelpsgrupper. Hvorfor selvhjelp og selvhjelpsgrupper? Hva er selvhjelpens bærende element? Innhold i selvhjelpsarbeidet. Hvordan få det til i praksis? Igangsetting av selvhjelpsgrupper. Innhold i gruppenes arbeid Igangsetterrollen. Om å gjøre seg selv overflødig. Kursholderne er Eli Vogt Godager og Anne Karin Hoel fra Selvhjelp Norge. Tid: februar 2008 kl Sted: Vestmo behandlingssenter, Vestmoa 27, Ålesund. Arrangør: Lærings- og mestringssenteret for rus (LMS-RUS) og Selvhjelp Norge. Kontaktperson: Einar R. Vonstad, tlf , e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: 18.februar Påmelding skjer ved å sende en e-post til eller på telefon Ingen forkunnskaper er nødvendige, men dagene krever aktiv deltagelse. Det legges stor vekt på dialog og prosess. På lik linje med deltagere i selvhjelpsgrupper ønsker vi at du deltar på kurset av egen motivasjon og ikke fordi du er sendt av andre. Maks antall deltagere er 10. Det er nødvendig å delta begge dagene. ÅPNE KURS >> FEBRUAR <6>

7 :: MARS :: E003/08 Hva gjør vi når noen har problemer med avhengighet? Åpent kveldsmøte i Levanger 3. mars Målgruppe: Pårørende til personer med avhengighetsproblemer. Det arrangeres tre åpne temasamlinger i Nord- Trøndelag i første halvår av Arrangører er Lærings- og mestringssenteret for rus, Landsforeningen mot stoffmisbruk Nord-Trøndelag, Avdeling for rusrelatert psykiatri ved Sykehuset Levanger og brukerorganisasjonene. Målsettingen er å nå pårørende til personer med ulike avhengighetsproblemer, og å sette aktuelle tema på dagsorden. Denne første temasamlingen vil ha hovedfokus på avhengighetsproblematikk. Senere temasamlinger vil bl.a. legge vekt på bruk av tvang, ADHD og informasjon om ulike behandlingstilbud. Ikke minst vil samlingene være et viktig møtepunkt for pårørende. Tid: 3. mars 2008 kl Sted: Levanger. Sted vil bli annonsert i lokalpressen. Arrangør: Lærings- og mestringssenteret for rus, Landsforbundet mot stoffmisbruk Nord-Trøndelag, Avdeling for rusrelatert psykiatri ved Sykehuset Levanger og brukerorganisasjonene. Kontaktperson: Anne Kathrine Gårdvik, e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: Ingen, møt opp på kurskvelden. For mer informasjon, se Nærmere informasjon om innhold og sted vil bli presentert på samt i lokalpressen. Å P N E K U R S > > M A R S <7>

8 :: MARS :: E004/08 Informasjonsmøte om selvhjelp Åpent kveldsmøte i Ålesund 12. mars Målgruppe: Pårørende til personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser. Lærings- og mestringssentrene i Rusbehandling Midt-Norge og Helse Sunnmøre inviterer til åpent kveldsmøte om selvhjelp. Hva er selvhjelp og hvorfor ta det i bruk? Møre og Romsdal som pilotfylke i den nasjonale selvhjelpssatsningen. Informasjon fra pårørendeorganisasjoner i Ålesund/ Møre og Romsdal: Al-Anon, Landsforbundet mot stoffmisbruk og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri. Kort om videre planer for selvhjelp i Ålesund og omegn. Tid: 12. mars 2008 kl Sted: Brisk kompetansesenter, Moa, Ålesund. Inngang vestsiden (samme side som Pinsekirken). Arrangør: Lærings- og mestringssenteret for rus (LMS-RUS) i samarbeid med Lærings-og mestringssenteret ved Helse Sunnmøre. Kontaktperson: Einar R. Vonstad, tlf , e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: Ingen, møt opp på kurskvelden. For mer informasjon, se Innledere: Jan Ole Bolsø, koordinator for selvhjelp i Møre og Romsdal. Einar R. Vonstad, seniorrådgiver i Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. ÅPNE KURS >> MARS <8>

9 :: APRIL :: E005/08 Ungdom, kjønn, rus og forebygging Møte i Bynettverket på Hell 10. april Målgruppe: Ansatte i bykommunenettverket som arbeider med ungdom; Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Røros, Orkanger og Kristiansund, samt politietaten i disse kommunene. Jenter og rus, viktige momenter i rusforebygging, og ung til ung formidling som metode i rusforebyggende arbeid. Innledere: Paula Sofie Haugan, Anne Katrine Gårdsvik og Siri Haugland fra Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. Tid: 10. april 2008 kl Sted: Rica Hell Hotell. Arrangør: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget og Bynettverket. Kontaktperson: Siri Haugland, e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: 28.mars. Påmelding og mer informasjon på ÅPNE KURS >> APRIL <9>

10 :: APRIL :: E006/08 Rusmiddelpolitikk i kommunene Seminar i Bynettverket på Hell 11. april Målgruppe: Ansatte i bykommunenettverket som arbeider med ungdom; Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Røros, Orkanger og Kristiansund, samt politietaten i disse kommunene. Kultur, folkehelse og alkoholpolitikk. Alkohol, vold og uteliv. Kommunenes ansvar i forhold til alkoholloven. Veileder for kommunale rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Tid: 11. april 2008 kl Sted: Rica Hell Hotell. Arrangør: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget og Bynettverket. Kontaktperson: Siri Haugland, e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: 28.mars. Påmelding og mer informasjon på Innledere: Arve Nordtvedt, lensmann i Orkdal og Agdenes. Gunhild Donali, jurist i Trondheim kommune. Lars Wikdahl, Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. Siri Haugland, Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. ÅPNE KURS >> APRIL <10>

11 :: APRIL :: E007/08 Temasamling for pårørende til personer med avhengighetsproblemer Åpent kveldsmøte i Nord-Trøndelag 14. april Målgruppe: Pårørende til personer med avhengighetsproblemer. Det arrangeres tre åpne temasamlinger i Nord-Trøndelag i første halvår av Arrangører er Læringsog mestringssenteret for rus, Landsforeningen mot stoffmisbruk Nord-Trøndelag, Avdeling for rusrelatert psykiatri ved Sykehuset Levanger og brukerorganisasjonene. Målsettingen er å nå pårørende til personer med ulike avhengighetsproblemer, og å sette aktuelle tema på dagsorden. Den første temasamlingen hadde hovedfokus på avhengighetsproblematikk. Senere temasamlinger vil bl.a. legge vekt på bruk av tvang, ADHD og informasjon om ulike behandlingstilbud. Ikke minst vil samlingene være et viktig møtepunkt for pårørende. Tid: 14. april 2008 kl Sted: Levanger/Verdal. Sted vil bli annonsert i lokalpressen. Arrangør: Lærings- og mestringssenteret for rus i samarbeid med Landsforbundet mot stoffmisbruk i Nord-Trøndelag, Avdeling for rusrelatert psykiatri ved Sykehuset Levanger og brukerorganisasjonene. Kontaktperson: Anne Kathrine Gårdvik, e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: Ingen, møt opp på kurskvelden. For mer informasjon, se Nærmere informasjon om innhold og sted vil bli presentert på samt i lokalpressen. ÅPNE KURS >> APRIL <11>

12 :: APRIL :: E008/08 Brukermedvirkning i behandling av rusavhengige brukeren som ressurs i egen og andres behandling. Fagseminar i Molde 17. april Målgruppe: Ansatte i rusbehandling, barnevern, psykiatrien i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Veksthuset Molde og Høgskolen i Molde inviterer til fagseminar i anledning Veksthuset Moldes 20-års jubileum. Målsettingen med seminaret er å rette fokus på den store betydningen brukermedvirkningen har for resultatet av behandling innen rusfeltet og psykiatrien. Vi har satt sammen et spennende program med erfarne forelesere i fagfeltet og setter fokus på brukermedvirkning i behandlingen av rusavhengige. Forelesere: Dag Hårstad, direktør, Rusbehandling Midt-Norge. Nils Bekkevold, Veksthuset Molde Per Tore Iversen, DPS, Blefjell sykehus, Telemark. Siv Kvamme, Veksthuset Molde. Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde. Ragna Lundgaard, Tyrilistiftelsen. Jon Storaas, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Tid: 17. april 2008 kl Registrering fra kl Sted: Høgskolen i Molde, Britvegen 2, Kvam, auditorium A-108. Arrangør: Veksthuset Molde og Høgskolen i Molde. Kontaktperson: Berit Svendsvik eller Oddny Talberg, tlf /31, e-post: Kostnad: Kr 600 inkludert lunsj og kaffe. Påmeldingsfrist: 5. april Påmelding skjer ved e-post: Telefon: Fax: Trenger du overnatting har vi reservert hotellrom på Quality Hotell Alexandra inntil 10. april. Rommene blir frigitt etter dette. Enkeltrom kr 948 / dobbeltrom kr 1040 inkl frokost. NB: Oppgi Høgskolen i Molde som referanse for å få disse prisene. Tlf: , e-post: For mer informasjon, se ÅPNE KURS >> APRIL <12>

13 :: MAI :: E009/08 Barn av foreldre med psykiske vansker og rusmiddelproblemer Fellesseminar i Molde 14. mai Målgruppe: Kommuneledelse, mellomledere med særlig ansvar for barn og unge, og ledere for relevante kommunale tjenester ift personer med rus og psykiske problemer, relevante spesialisthelsetjenester. Kunnskapsstatus på området, teoretisk grunnlag for og erfaringer med BAPP - modellen og implementeringen av den. Erfaringer fra arbeid med barn av rusmiddelmisbrukere. Tid: 14. mai 2008 kl Sted: Hotell Seilet i Molde. Arrangør: Voksne for Barn, Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget, Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Midt-Norge, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: 5. april Påmelding og mer informasjon på Forelesere: Oppdatert informasjon om forelesere blir å finne på ÅPNE KURS >> MAI <13>

14 :: MAI :: E010/08 Ungdom, risikofaktorer og rus Møte i Bynettverket på Hell 23. mai Målgruppe: Ansatte i bykommunenettverket som arbeider med ungdom; Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Røros, Orkanger og Kristiansund, samt politiet i disse kommunene. Ungdom, risikofaktorer og rus. Jentegruppearbeid i Utekontakten i Stjørdal Kommune. Erfaringer fra arbeid med risikoutsatt ungdom i Trondheim, formidlet av Ungdomsbasen i Trondheim Kommune Tid: 23. mai 2008 kl Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal. Arrangør: Bynettverket og Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. Kontaktperson: Siri Haugland, e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: 9. mai Påmelding og mer informasjon på Forelesere: Øyvind Kvello, NTNU. Utekontakten i Stjørdal kommune. Ungdomsbasen i Trondheim. ÅPNE KURS >> MAI <14>

15 :: JUNI :: E011/08 Brukeren i sentrum: Individuell plan i rusfeltet Fagseminar i Trondheim 2. juni Målgruppe: Helse- og sosialarbeidere i offentlig og frivillig sektor tilknyttet eller med interesse for rusfeltet, beslutningstakere, andre interesserte. Bruk av individuell plan innen rusfeltet. Sentrale personer innenfor rusfeltet kommunalt og i spesialisthelsetjenesten vil ha innlegg. Ett av temaene vil være bruken av det elektroniske verktøyet SAMPRO. Tid: 2. juni 2008 kl Sted: Rica Nidelven Hotell, Trondheim. Arrangør: Rusbehandling Midt-Norge HF. Kostnad: 600 kroner. Påmeldingsfrist: 2. mai Deltakerantall: Ca 50. Påmelding og mer informasjon på ÅPNE KURS >> JUNI <15>

16 :: JUNI :: E012/08 Førstehjelp ved selvmordsfare Kurs i Trondheim 10. og 11. juni Målgruppe: Helse- og sosialpersonell. Kurset er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet. På kurset lærer deltagerne å: fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare. stille direkte spørsmål om selvmordstanker. hjelpe mennesker til å snakke om det som kan være vanskelig. gjøre en enkel risikovurdering. utforme og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet. bruke lokale ressurser i krisehjelp. Kurset går over to dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper. Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner. Undervisningsprogrammet VIVAT har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. VIVAT er ett av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Sosial- og helsedirektoratet. Kurset er godkjent av følgende fagforbund: - Den norske legeforening: Valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i samfunnsmedisin (16 timer). Emnekurs/ klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (18 poeng). Valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i barneog ungdomspsykiatri (12 timer). - Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer). - Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer). - Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs (14 timer). - Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer). Tid: juni 2008 kl Sted: Lade Behandlingssenter, Trondheim. Arrangør: Lade Behandlingssenter i samarbeid med VIVAT. Kontaktperson: Line Anette Haukø, e-post: Kostnad: 2000 kroner. Påmelding og mer informasjon på Forbehold om gjennomføring: Det må være minst 24 påmeldte for at kurset skal kunne gjennomføres. Mer informasjon om VIVAT finnes på ÅPNE KURS >> JUNI <16>

17 :: JUNI :: E013/08 Ungdom med forhøyet risiko for skadelig rusmiddelbruk: Blikk for psykisk helse aspekter og gode lokaltilpassede metoder. Fellesseminar på Stjørdal 11. juni Målgruppe: Kommuneledelse, mellomledere og ansatte i kommunene som har kontakt med utsatt ungdom, politikere og brukerorganisasjoner. Kunnskapsstatus på området ungdom med forhøyet risiko for skadelig rusmiddelbruk og tidlig intervensjon. Hva vet vi og hva gjør vi med det vi vet - sett i forhold til utfordringene i arbeidet med målgruppene? Hvordan tilpasser vi nasjonale strategier på området rus og psykisk helse til lokale forhold? Konferansen har som mål å inspirere til mer målrettet tverrfaglig innsats på området. Fokus på kommunal ulikhet, behov og strukturer vil utdype mulighetene for samhandling lokalt. Parallellseminarer med presentasjon av ulike metoder og erfaringer fra arbeid i forhold til unge med forhøyet risiko for rusproblematikk. Tid: 11. juni 2008 kl Sted: Quality Airport Hotell Værnes. Arrangør: Regionsenter for barn og unges psykiske helse i samarbeid med Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kontaktperson: Trond Ljøkjell, e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: 14. mai Påmelding og mer informasjon på Innledere: Anne Juberg, Doktorgradsstipendiat ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse (RBUP) Institutt for nevromedisin, NTNU. Siri Haugland, spesialkonsulent ved Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. Trond Ljøkjell, spesialkonsulent ved Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. ÅPNE KURS >> JUNI <17>

18 :: JUNI :: E014/08 Temasamling for pårørende til personer med avhengighetsproblemer Åpent kveldsmøte i Nord-Trøndelag 16. juni Målgruppe: Pårørende til personer med avhengighetsproblemer. Det arrangeres tre åpne temasamlinger i Nord-Trøndelag i første halvår av Arrangører er Læringsog mestringssenteret for rus, Landsforeningen mot stoffmisbruk Nord-Trøndelag, Avdeling for rusrelatert psykiatri ved Sykehuset Levanger og brukerorganisasjonene. Målsettingen er å nå pårørende til personer med ulike avhengighetsproblemer, og å sette aktuelle tema på dagsorden. Denne første temasamlingen hadde hovedfokus på avhengighetsproblematikk. Senere temasamlinger vil bl.a. legge vekt på bruk av tvang, ADHD og informasjon om ulike behandlingstilbud. Ikke minst vil samlingene være et viktig møtepunkt for pårørende. Tid: 16. juni 2008 kl Sted: Levanger/Verdal. Sted vil bli annonsert i lokalpressen. Arrangør: Lærings- og mestringssenteret for rus i samarbeid med Landsforbundet mot stoffmisbruk i Nord-Trøndelag, Avdeling for rusrelatert psykiatri ved Sykehuset Levanger og brukerorganisasjonene. Kontaktperson: Anne Kathrine Gårdvik, e-post: Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: Ingen, møt opp på kurskvelden. For mer informasjon, se Nærmere informasjon om innhold og sted vil bli presentert på samt i lokalpressen. ÅPNE KURS >> JUNI <18>

19 :: AUGUST :: E015/08 Svangerskap og spedbarn/ småbarns alder Fellesseminar i Nord-Trøndelag i august Målgruppe: Ansatte i rusbehandling, barnevern, sosialtjenesten og psykiatrien i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det vil bli holdt et fellesseminar i Nord-Trøndelag i august med temaet svangerskap og spedbarn/ småbarnsalder. Nøyaktig tid og sted for seminaret, samt innhold og forelesere vil bli presentert på www. mnk-rus.no/kurs så snart det er klart. Tid: August. Sted: Nord-Trøndelag fylke. Arrangør: Regionsenter for barn og unges psykiske helse i samarbeid med Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kostnad: Gratis. Påmeldingsfrist: 1. august Påmelding og mer informasjon på ÅPNE KURS >> AUGUST <19>

20 :: AUGUST :: E016/08 Samtaler med barn og foreldre Kurs i Trondheim høsten 2008 se for nærmere dato Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i arbeid med barn. Barn av foreldre med psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer. Hvordan få til gode samtaler med barnet og dets foreldre? Tid: Høsten Sted: Lade Behandlingssenter, Trondheim. Arrangør: Lade Behandlingssenter Kontaktperson: Helga Melkeraaen. E-post: Kostnad: 750 kroner. Påmelding og mer informasjon på Innledere: Psyk.spes Janne Amundsen og helsesøster Helga Melkeraaen, begge Lade Behandlingssenter. ÅPNE KURS >> AUGUST <20>

21 :: NOVEMBER :: E017/08 Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Om utviklingen av et framtidsrettet tjenestetilbud til mennesker med rusrelaterte problemer - Midt-Norge modellen Nasjonal konferanse på Hell november Målgruppe: Ansatte i sosial- og helsetjenesten i kommuner og spesialisthelsetjeneste, brukerorganisasjoner, frivillig sektor, beslutningstakere, forskere og andre interesserte. Foredragsholdere: Statsråd/statssekretær, Sverre Nesvåg, andre nasjonale og regionale krefter. Oppdatert informasjon om konferanseprogram og innledere kommer på etter hvert som det blir klart. Tid: november Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal. Arrangør: Rusbehandling Midt-Norge HF. Kostnad: Konferanseavgift med en overnatting og konferansemiddag kr 3 000,-. Konferanseavgift uten overnatting kr. 2000,- Kontaktperson: Toril Grøtte, e-post: Påmeldingsfrist: 1. oktober Deltakerantall: Påmelding og mer informasjon på ÅPNE KURS >> NOVEMBER <21>

22 :: NOVEMBER :: E018/08 Førstehjelp ved selvmordsfare Kurs i Ålesund i november Målgruppe: Helse- og sosialpersonell. Kurset er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet. På kurset lærer deltagerne å: fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare. stille direkte spørsmål om selvmordstanker. hjelpe mennesker til å snakke om det som kan være vanskelig. gjøre en enkel risikovurdering. utforme og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet. bruke lokale ressurser i krisehjelp. Kurset går over to dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper. Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner. Undervisningsprogrammet VIVAT har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. VIVAT er ett av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Sosial- og helsedirektoratet. Kurset er godkjent av følgende fagforbund: - Den norske legeforening: Valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i samfunnsmedisin (16 timer). Emnekurs/ klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (18 poeng). Valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i barne- og ungdomspsykiatri (12 timer). - Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer). - Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer). - Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs (14 timer). - Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer). Tid: november 2008 kl Sted: Vestmo Behandlingssenter, Ålesund. Arrangør: Lade Behandlingssenter i samarbeid med VIVAT. Kontaktperson: Line Anette Haukø, e-post: Kostnad: 2000 kroner. Påmelding og mer informasjon på Forbehold om gjennomføring: Det må være minst 24 påmeldte for at kurset skal kunne gjennomføres. Mer informasjon om VIVAT finnes på ÅPNE KURS >> NOVEMBER <22>

23 :: DESEMBER :: E019/08 Erfaringer med Premis Erfaringskonferanse på Steinkjer 8. desember Målgruppe: Ansatte i alle kommunene i Nord-Trøndelag, politikere, frivillige som driver med rusforebygging og lignende. Vi ser på erfaringer fra det rusforebyggende folkehelsearbeid gjennom Premis - Rusforebyggende samhandling i NT. Videre vil det også bli presentert ulike forebyggende tiltak og tidlig intervensjons-tiltak som Kjærlighet og grenser, Unge og rus, Verktøykasse for jentegruppearbeid og Flip-over. Tid: 8. desember 2008 kl Sted: Quality Hotell Grand, Steinkjer. Arrangør: Programstyret til Premis, bl.a. Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. Kontaktperson: Siri Haugland, e-post: Kostnad: Ikke fastsatt. Påmeldingsfrist: 26. november Påmelding og mer informasjon på Forelesere: Siri Haugland, Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. Kommunene i Premis-nettverket. M.fl. Oppdatert informasjon om konferanseprogram og innledere vil finnes på etter hvert som det blir klart. ÅPNE KURS >> DESEMBER <23>

24 INTERNE KURS >> Kurs for ansatte i Rusbehandling Midt-Norge og avtaleenhetene <24>

25 Generelt om interne kurs Her presenteres en samlet oversikt over interne kurs og møter Rusbehandling Midt-Norge tilbyr i Innholdet i katalogen kan bli endret underveis. Endringer kan gjelde alt fra avlysning til endring av innhold. Det er i tillegg mulig at nye kurs vil komme til. Påmelding til kursene er bindende. Vi vil gjerne ha tilbakemelding dersom du har forslag til andre kurs enn de som tilbys her! For oppdatert kurskatalog viser vi til Kursene er åpne for ansatte i Rusbehandling Midt- Norge, Lade Behandlingssenter, Kvamsgrindkollektivet og Tyrilistiftelsen. <25>

26 :: APRIL :: I001/08 Rusforetakets vårmøte Bårdshaug Herregård april Deltakere: Foretakstillitsvalgte, hovedverneombud, avdelingsledere eller tilsvarende, fagsjefer, enhetsledere og administrasjonen i rusforetaket, samt deltakere fra avtaleinstitusjonene. Formål: Gjennom to årlige møter å drøfte sentrale problemstilling med sikte på kvalitetsforbedring knyttet til behandling, organisasjon og andre forhold. Tid: april Sted: Bårdshaug Herregård, Orkanger. Arrangør: Rusbehandling Midt-Norge. Kontaktperson: Mette Bjørgen, E-post: Påmeldingsfrist: 5.april. Påmelding og mer informasjon på Praktiske forhold: Reise dekkes av enhetene og opphold av rusforetaket. Møtet er gratis med helpensjon/ overnatting. Gi beskjed dersom du ikke ønsker overnatting. Endelig program legges ut på I N T E R N E K U R S > > A P R I L <26>

27 :: APRIL :: I002/08 Vurderingsinstansmøte Dagsseminar på Ålesund sykehus 23. april Vurderingsinstansmøte er et dagsseminar for de instanser i Midt-Norge som er pekt ut til å vurdere henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB), samt de enheter som gir slik behandling. Det arrangeres to årlige møter. Rusbehandling Midt-Norge er ansvarlig for gjennomføringen denne gang i samarbeid med psykisk helsevern for voksne i Helse Sunnmøre. Møte er lagt i tilknytning til Rus/psykiatri fagforum, et dagsseminar med fordypning i aktuelle kliniske problemstillinger Innhold: Hva innebærer den nye vurderingsveilederen i praksis? Veilederen finnes kun i nettversjon, se: vurdering_av_henvisninger_til_tverrfaglig_ spesialisert_rusbehandling_88944?dummy=null Pause Runde fra vurderingsinstansene: Hva nå aktuelle problemstillinger? Pause Drøfting/avklaring av aktuelle problemstillinger Pause Oppsummering/avslutning Tid: 23. april 2008 kl Sted: Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund sykehus. Arrangør: Rusbehandling Midt-Norge og psykisk helsevern for voksne i Helse Sunnmøre. Kontaktperson: Mette Bjørgen, E-post: Kostnad: Gratis. Den enkelte virksomhet må dekke reise/opphold. Påmeldingsfrist: 10.april. Påmelding og mer informasjon på Lunsj Velkommen til møte / presentasjonsrunde Hva innebærer veilederen i praksis? Ved fagdirektør Reidar Hole, Rusbehandling Midt-Norge HF I N T E R N E K U R S > > A P R I L <27>

28 :: JUNI :: I003/08 Basiskurs for nyansatte Kurs på Stjørdal juni Målgruppe: Ansatte (ca siste 12 mnd) fra alle personellgrupper ved egne enheter/avtaleenheter, og andre som ønsker en innføring. Det vil bli lett blanding av foredrag, diskusjon/ refleksjon knyttet til det å være ansatt i rusforetaket. Faglig ansvarlig for kurset er adm/personalsjef Mette Bjørgen og fagdirektør Reidar Hole. Kurset har oppstart klokken første dag og avsluttes klokken dagen etter. Tid: juni Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal. Arrangør: Rusbehandling Midt-Norge HF. Kontaktperson: Mette Bjørgen, E-post: Kostnad: Kroner 2000 inkludert overnatting og alle måltider (herunder middag). Kroner 1000 for de som ikke overnatter. Påmeldingsfrist: 6. mai Deltakerantall: Ca 20. Påmelding og mer informasjon på I N T E R N E K U R S > > J U N I <28>

29 :: NOVEMBER :: I004/08 Rusforetakets høstmøte Sted ikke fastsatt, november Deltakere: Foretakstillitsvalgte, hovedverneombud, avdelingsledere eller tilsvarende, fagsjefer, enhetsledere og administrasjonen i rusforetaket, samt deltakere fra avtaleinstitusjonene. Formål: Gjennom to årlige møter å drøfte sentrale problemstilling med sikte på kvalitetsforbedring knyttet til behandling, organisasjon og andre forhold. Tid: april Sted: Ikke fastsatt. Arrangør: Rusbehandling Midt-Norge. Kontaktperson: Mette Bjørgen, E-post: Påmeldingsfrist: 20.oktober. Påmelding og mer informasjon på Praktiske forhold: Reise dekkes av enhetene og opphold av rusforetaket. Møtet er gratis med helpensjon/overnatting. Gi beskjed dersom du ikke ønsker overnatting. Endelig program legges ut på ÅPNE KURS >> NOVEMBER <29>

30 :: DESEMBER :: I005/08 Basiskurs for nyansatte Kurs på Stjørdal desember Målgruppe: Ansatte (ca siste 12 mnd) fra alle personellgrupper ved egne enheter/avtaleenheter, og andre som ønsker en innføring. Det vil bli lett blanding av foredrag, diskusjon/ refleksjon knyttet til det å være ansatt i rusforetaket. Faglig ansvarlig for kurset er adm/personalsjef Mette Bjørgen og fagdirektør Reidar Hole. Kurset har oppstart klokken første dag og avsluttes klokken dagen etter. Tid: desember Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal. Arrangør: Rusbehandling Midt-Norge HF. Kontaktperson: Mette Bjørgen, E-post: Kostnad: Kroner 2000 inkludert overnatting og alle måltider (herunder middag). Kroner 1000 for de som ikke overnatter. Påmeldingsfrist: 3. november Deltakerantall: Ca 20. Påmelding og mer informasjon på INTERNE KURS >> DESEMBER <30>

31 :: DESEMBER :: I006/08 Klinisk basiskurs Kurs i Trondheim desember Målgruppe: Behandlere i Rusbehandling Midt- Norge inklusive avtaleenheter. Utviklingen av bruk av rusmidler; rusmidlenes virkninger og skadevirkninger; rusmiddelbruk som samfunnsproblem, rusens funksjon, forbyggende strategier. Sentrale fagpersoner i rusfeltet i Midt-Norge o.a. vil være foredragsholdere. Tid: desember 2008 kl Sted: Lade Behandlingssenter, Trondheim. Arrangør: Lade Behandlingssenter. Kontaktperson: Kristin Tømmervik, E-post: Kostnad: Ikke fastsatt. Påmeldingsfrist: 26. november Påmelding og mer informasjon på Oppdatert informasjon om innhold og forelesere vil finnes på etter hvert som det blir klart. ÅPNE KURS >> DESEMBER <31>

32 KOMPETANSE OG ERFARING >> Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget - en bidragsyter for kompetanseheving <32>

33 Kompetanse og erfaring Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) tilbyr en rekke kurs og andre kompetansehevende tiltak. Ofte er dette tiltak som er skreddersydd etter behov, som for eksempel forebyggende tiltak i kommuner eller kurs i forståelse av rusavhengighet for utvalgte målgrupper. Her følger en oversikt over noen av de kompetansehevende tiltakene MNK tilbyr. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon, så forteller vi gjerne mer om hva vi kan bidra med. Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfaget som er finansiert av og får sitt oppdrag fra Helsedirektoratet. MNK skal bidra til å iverksette regjeringens rusmiddelpolitikk regionalt og lokalt, og ta initiativ til å opprette rusforebyggende og kompetanseutviklende tiltak ut fra lokale forhold. MNK er organisert som en enhet i Rusbehandling Midt-Norge HF. Vi har hovedkontor i Trondheim, og distriktskontor i Ålesund og Levanger. MNK Postboks Trondheim Tlf: <33>

34 Videreutdanning i Motiverende intervju MNK har i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag utviklet et videreutdanningstilbud i Motiverende intervju (MI). Studiet gir 30 studiepoeng, og er et deltidsstudium over ett år. MI er en samtalemetode som opprinnelig ble utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med personer med rusmiddelavhengighet. Forskning viser gode resultater av metoden på flere felt hvor endring er essensielt, også på psykiske lidelser. For mer informasjon om studiet, se: Rusmiddelpolitisk handlingsplan MNK ønsker å være en støtte for kommunene i deres arbeid med å utvikle rusmiddelpolitiske handlingsplaner. MNK har arrangert et arbeidsseminar i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, hvor 16 sørtrønderske kommuner deltok. Formålet var, foruten å bidra med kompetanse og støtte, å skape et nettverk og en møteplass for erfaringsutveksling. For mer informasjon, ta kontakt med spesialkonsulent Lars Wikdahl: Ruskurs for leger MNK arrangerte i desember 2007 et ruskurs for allmennleger i Møre og Romsdal. Målsettingen var å øke kunnskapsnivået om mennesker som er avhengige av rusmidler, å bedre behandlingen disse får samt å skape nysgjerrighet, debatt og refleksjon overfor møter med mennesker som er rusmiddelavhengige. Vi planlegger å tilby et lignende ruskurs for allmennleger i Sør- og Nord-Trøndelag høsten For mer informasjon, ta kontakt med informasjonskonsulent Torunn Varmdal: Ruskurs for akuttmedisinske miljø MNK er i ferd med å utvikle et kurstilbud for akuttmedisinske miljø på somatiske sykehus. Tema vil blant annet være etikk i møte med mennesker med rusavhengighet, holdninger og grenser, samt fysisk og nevrobiologisk effekt av rusmidler på kroppen. Vi planlegger å tilby dette kurset til alle akuttmedisinske miljøer i Midt-Norge i løpet av andre halvår For mer informasjon, ta kontakt med informasjonskonsulent Torunn Varmdal: Individuell plan Alle med behov for langvarige og koordinerte helse- og sosialtjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Dette er hjemlet i Pasientrettighetsloven, og fra 2004 også i Sosialtjenesteloven. MNK arrangerer kompetansehevende samlinger for ansatte i kommuner. Sentrale problemstillinger er: Hva er en IP? Hvordan skal en IP se ut? Hvilke gevinster får brukeren av å ha en IP, og hvilke gevinster får kommunene? For mer informasjon, ta kontakt med spesialkonsulent Paula Sofie Haugan: <34>

35 Ansvarlig vertskap Ansvarlig vertskap er et samarbeid mellom utesteder, restaurantbransjen, politiet og Helsedirektoratet. Formålet er å få bort overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold. Serveringssteder som er med i Ansvarlig vertskap forplikter seg blant annet til å gi ledere og ansatte opplæring om ansvarlig alkoholhåndtering og til å følge bestemmelsene i alkohol- og serveringsloven og bestemmelsene i kommunen. MNK bidrar som pådriver og koordinator for Ansvarlig vertskap. For mer informasjon, ta kontakt med spesialkonsulent Lars Wikdahl: KRUS KRUS står for Forum for kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende arbeid i kommunene. Modellen er utviklet av MNK i samarbeid med Møre og Romsdal fylke, politiet, frivillige organisasjoner og Sande kommune. Mandatet er å bidra til et nærmere samarbeid mellom offentlige og frivillige aktører om rusforebyggende oppgaver, samt å fremme og utvikle det rusforebyggende arbeidet i kommunene i Møre og Romsdal. Programmet har pågått siden våren 2006 i om lag 20 kommuner i Møre og Romsdal. For mer informasjon, kontakt spesialkonsulent Rita Valkvæ: PREMIS Rusforebyggende samhandling i Nord-Trøndelag PREMIS ble etablert som et programområde i Folkehelseplan for Nord-Trøndelag på bakgrunn av erkjennelse av at rusforebygging er sentralt som folkehelsearbeid. Programmet baseres på partnerskapstanken, og i partnerskapet deltar blant annet et antall kommuner, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hovedmålene i PREMIS er å redusere forekomst av ungdomsfyll, å heve debutalderen for bruk av alkohol, og å redusere bruk av narkotika blant ungdom. Forskning viser at begivenheten å begynne å drikke er viktig. Tidspunktet for når debuten finner sted gir klare føringer på det videre utviklingsforløpet av alkoholbruken. Det er vist sammenheng mellom tidlig debut på alkohol og en tendens til å drikke mer, hyppigere, og få flere alkoholrelaterte problemer senere. Videre er det vist en sammenheng mellom lav debutalder på alkohol og utprøving/misbruk av narkotiske stoffer. Det er derfor sentralt i rusforebyggende arbeid å søke å heve debutalderen for bruk av alkohol. For mer informasjon om PREMIS, kontakt spesialkonsulent Siri Haugland: LMS-RUS Det er under oppstart et eget lærings- og mestringssenter for rus i Midt-Norge; LMS-RUS. Senteret er lagt til Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. LMS-RUS ønsker å ha fokus på pårørende til rusavhengige. Brukerrepresentanter er med i utvikling av tilbudene og det er etablert et regionalt nettverk mellom bruker-organisasjonene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. I dette arbeidet er det bl.a. gjennomført en undersøkelse for kartlegging av behovene til pårørende. For mer informasjon om LMS-RUS, kontakt leder Anne Kathrine Gårdvik: <35>

36 <36>

P OS T E N NOR G E P. P O R T O T A L T E. www.mnk-rus.no. Kurskatalog. Reklamehuset, Stjørdal

P OS T E N NOR G E P. P O R T O T A L T E. www.mnk-rus.no. Kurskatalog. Reklamehuset, Stjørdal P OS T E N NOR G E P. P. P O R T O B T A L T E www.mnk-rus.no Kurskatalog 2009 Reklamehuset, Stjørdal Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2009! Rusbehandling Midt-Norge og Midt-Norsk

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

P OS T E N NOR G E P. P O R T O T A L T E. Kompetansesenter rus - Midt-Norge. Kurskatalog. Reklamehuset, Stjørdal

P OS T E N NOR G E P. P O R T O T A L T E. Kompetansesenter rus - Midt-Norge.  Kurskatalog. Reklamehuset, Stjørdal P OS T E N NOR G E P. P. P O R T O B T A L T E Kompetansesenter rus - Midt-Norge www.mnk-rus.no Kurskatalog 2010 Reklamehuset, Stjørdal Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2010!

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Hun skryter av Døråpner-tilbudet til Røde Kors.

Hun skryter av Døråpner-tilbudet til Røde Kors. Nyhetsbrev nr. 2/2008, oktober Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Døråpnere på mannejakt! Røde Kors Døråpnere ønsker

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Hva med barna når foreldre ruser seg eller har psykiske vansker? Spesialkonsulent Paula Haugan ved

Hva med barna når foreldre ruser seg eller har psykiske vansker? Spesialkonsulent Paula Haugan ved Nyhetsbrev nr. 1/2008, juni Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Hva med barna når foreldre ruser seg eller har psykiske

Detaljer

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Hovedpoeng/agenda 1. God rusbehandling hva er det? Viktig med en profesjonell og kunnskapsbasert tilnærming

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker

Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker En presentasjon av prosjektet v/ingjerd Woldstad Birus 2006/2007 Bistand til barn under 23 år til brukere av spesialisthelsetjenestene i Midt- Norge Visjon

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens behandlingstilbud Avd. for rusrelatert psykiatri

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

STATUS HØST 2007 OG STRATEGI FOR MNK-RUS`, RUSFOREBYGGENDE ARBEID RETTET MOT KOMMUNENE I HELSE-REGIONEN.:

STATUS HØST 2007 OG STRATEGI FOR MNK-RUS`, RUSFOREBYGGENDE ARBEID RETTET MOT KOMMUNENE I HELSE-REGIONEN.: STATUS HØST 2007 OG STRATEGI FOR MNK-RUS`, RUSFOREBYGGENDE ARBEID RETTET MOT KOMMUNENE I HELSE-REGIONEN.: Formål: Dette notatets formål er å gi styret en kortfattet oversikt over pågående forebyggingsarbeid

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB Revidert: Gjeldene fra januar 2010 Forord Rusbehandling Midt-Norge har en koordinerende funksjon

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 34/08 Strategi for MNK-Rus arbeid Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt - Norge HF 21.10.2009 34/08 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så?

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? LAR-konferansen 2012 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden - Kort om ROP-retningslinjen - Implementeringsstrategi og implementeringstiltak Elektronisk

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Fagdag for praksiskonsulenter 2. november 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Leder for implementering Hanne Elisabet Strømsvik Hva er Pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger 01.06.2017 1 Vårres brukerstyrt senter. Etablert 2006. Deltakere - organisasjoner: ADHD Norge

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Nytt studium ved HiNT - Videreutdanning i Motiverende Intervju

Nytt studium ved HiNT - Videreutdanning i Motiverende Intervju Nyhetsbrev nr. 2/2007, september Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Nytt studium ved HiNT - Videreutdanning i Motiverende

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Velkommen til veiledersamling 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Hva er Tidlig inn og hvorfor er dere viktige som veiledere i denne satsingen? Opplæring alene fører ikke nødvendigvis til endring av praksis

Detaljer

Rapport 03/2014. Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter

Rapport 03/2014. Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter Rapport 03/2014 Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter Godkjent av klinikksjef Kristin Smedsrud 07.04. 2014 Innhold 1. Hensikt... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering og finansiering...

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 KURSMENY NRRK 2010 Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 1 Kjære kollegaer! NRRK har som et av sine mål å være bidragsyter til å styrke kompetansen innen det revmatologiske fagmiljøet i Norge.

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Orientering til styret, Helse Midt Norge RHF Stjørdal, 14.mars 2013 Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp Barn og unge med funksjonshemming og deres familie Inspirasjons- og erfaringskonferanse Molde 6. og 7. desember 2012 Starthjelp Enhet for barnehabilitering - Oddny Elshaug, Vernepleier/Familieterapeut

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

Samarbeidsmøte. Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner

Samarbeidsmøte. Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner Samarbeidsmøte Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner Gymsal, Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger 11.06.12 Arne Okkenhaug Samhandlingskoordinator FFE,

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 17/13. Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste

SAKSFREMLEGG. Sak 17/13. Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste SAKSFREMLEGG Sak 17/13 Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.05.13 Saksbehandler: Tor Åm Arkivsak: 13/2800-8

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus) v/

Detaljer