LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK"

Transkript

1 Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe med, og dette området har vært ei hodepine i flere år. Hvordan kan vi utvikle et helsepedagogisk tilbud til fagpersonell som er matnyttig, og samtidig ikke så omfattende at målgruppen vegrer seg for å delta? Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) har utviklet en veileder(1) som skisserer et femdagers kompetanseutviklingsprogram innen helsepedagogikk. Veilederen uttykker nødvendige emneområder, minimumsomfang og arbeidsformer for kompetansehevede kurs i helsepedagogikk. Denne veilederen er et ressursdokument, ment til videre lokalt og regionalt arbeid med kompetansehevende tiltak. Initiativet til dette kursopplegget kommer fra Tove Lill Falstad ved Helgelandssykehuset. Hun ønsker å bidra til å utvikle et lokalt tilbud innen helsepedagogikk i Helgelandssykehuset på tvers av enhetene, i samarbeid med kommunene i region Indre Helgeland. Programmet er omfattende, og vil kreve en del ressurser ifht planlegging, gjennomføring og med å skaffe erfarne foredragsholdere. Det er viktig at satsingen prioriteres og er forankret hos ledelsen i kommunene og i sykehuset. Fagmiljøet har ikke egne ressurser som kan jobbe fram et slikt tilbud og ønsker samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, for planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring. 1 En veileder til utvikling av helsepedagogiske kompetanseutviklingsprogram i spesialist- eller kommunehelsetjenesten, utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS), Oslo; august Veilederen finnes i sin helhet på nettsiden her; 1 Mai 2011, Kunnskapsparken Helgeland

2 MÅLGRUPPE OG MÅL Fagpersoner som skal undervise eller gi veiledning med fokus på egenmestring, må erverve holdninger, kunnskaper og ferdigheter om Lærings- og mestringskompetanse. Dette kompetanseprogrammet retter seg mot ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som arbeider med opplæring av pasienter og pårørende, eksempelvis innen rus, psykisk helse og somatikk. Kurset retter seg også mot brukerrepresentanter. I helsevesenet brukes ordet helsepedagogikk om hvordan helsepersonell bør samspille med pasienter og pårørende. Det fokuseres på helsefremmende mestrings-støtte. Kompetanse innen helsepedagogikk ansees som en forutsetning for å kunne yte brukerne veiledning og støtte til egenmestring. Dette programmet møter intensjonene i Samhandlingsreformen på en rekke områder. Blant annet er samarbeid om utdanning et av områdene som skal inngå i de lovpålagte avtalene mellom helseforetak og kommunene. Og helsepedagogikk er en form for kompetanseheving som favner bredt blant fagpersonell. Det er en viktig kompetanse i arbeidet med forebyggende og helsefremmede helsetjenester og spesielt gruppebaserte tilbud som er et fokusområde i Samhandlingsreformen. Helsepedagogikk setter også fokus på brukermedvirkning i praksis, og gir deltakerne ei innføring i viktigheten av brukernes erfaringskompetanse som et middel for å forebygge og redusere sykdom. EMNER NK LMS anslår fem dager som omfang for programmet, men vi har her slått sammen alle temaene til et tredagerskurs. Gjennomføringen krever tid, kompetanse og midler. Emnene kan vektlegges ulikt og kombineres på ulike måter blant annet avhengig av hvilke læringsaktiviteter som velges. 1. Læring og mestring i et helsefremmende 2. Motiverende samtaler - Empatisk kommunikasjon 3. Læring i grupper Presentasjon og Formidlingskunst Det er avgjørende å velge arbeidsformer som er i samsvar med læringssynet som fremholdes innen lærings- og mestringssentrene; Deltakerne skal være aktive ikke bare høre på forelesninger. Ferdigheter må trenes! Det må skapes rom for refleksjon og egen utvikling! Gruppearbeid, øvelser under veiledning, ulike former for refleksjon, en arbeidsinnsats mellom kursdagene, erfaringsdeling i tillegg til faglige forelesninger 2 Mai 2011, Kunnskapsparken Helgeland

3 DAG 1: 20/10 LÆRING OG MESTRING I ET HELSEFREMMENDE PERSPEKTIV Innsikt og kunnskap om livet med varige helseforandringer Verdiene og tankegodset bak begrepet brukermedvirkning Ulike former for brukermedvirkning spesielt slik det praktiseres etter arbeidsmåten i LMS Innsikt og kunnskap om forholdet mellom helse og sykdom, og betydningen av å arbeide helsefremmende i samarbeid med mennesker med varige helseforandringer Dypere innsikt i mestring og mestringsstrategier Redskaper til å reflektere over egen praksis og arbeide med egen kompetanseutvikling Arbeidsmåten i Lærings- og mestringssentrene; samarbeid om planlegging, gjennomføring og evaluering av læringstilbud, erfarne brukeres rolle i samarbeidet Om kjernebegrepene: likeverd og makt, medvirkning og deltakelse, sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap, og handlingskompetanse Forholdet mellom begrepene sykdom og helse; helsefremmende aktiviteter og håndtering av sykdom Ulike perspektiver på mestring, mestringsstrategier og mestringsstøtte Helsefremmende perspektiv på pasientopplæring og betydning for egen praksis Samhandling; Læring og mestring som del av pasientforløpet Brukererfaringer og behov for læring og mestring møte(r) med erfarne brukere Å medvirke i planlegging, gjennomføring og evaluering av pasient- og pårørendeopplæring nødvendig kompetanse: møte(r) med erfarne brukere Innføring i begrepet brukermedvirkning - individuell og kollektiv medvirkning Forelesere: Helgelandssykehusets egen LMS-leder; Tove Lill Røreng Falstad, Bjørnar Allgott (diabetesforbundet), Skjalg Holm (Helse Nord sin brukerpris 2011) 3 Mai 2011, Kunnskapsparken Helgeland

4 DAG 2: 15/11 EMPATISK KOMMUNIKASJON & MOTIVERENDE SAMTALER Utvikle ferdigheter til å gjennomføre helsefremmende samtaler både individuelt og i gruppe Få redskaper til å reflektere over egen praksis og arbeide med egen kompetanseutvikling Utvikling av handlingskompetanse; innsikt, kunnskap, engasjement, visjoner og handlingserfaringer med hensyn til å skape endringer Empatisk kommunikasjon i møte med mennesker med varige helseforandringer aktiv lytting og nærvær Forutsetninger og rammer for motiverende samtaler Relevant teori om for eksempel motiverende samtaler, anerkjennende samtaler, avklarende samtaler Øvelser og refleksjon Foreleser: Psykolog Tore Børtveit, Allasso DAG 3: 13/12 - GRUPPEPROSESSER OG GRUPPELEDELSE, PRESENTASJONSTEKNIKK Utvikle forståelse for gruppens dynamikk og gruppen som læringsarena Utvikler sine pedagogiske og didaktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere gruppeundervisning Å lære god presentasjonsteknikk for å få fram budskapet Læring og læreprosesser Rammer og forutsetninger for deltakerinvolvering Å arbeide med grupper, gruppedynamikk og gruppeprosesser Gruppeledelse og veiledning Teori og praktiske øvelser i formidlings- og undervisningspraksis Formidlingskunst Forelesere: Spesialist i psykiatri Grazyna Banach, Nordlandssykehuset i Bodø, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset Per Martin Knutsen. 4 Mai 2011, Kunnskapsparken Helgeland

5 GODKJENNING OG SAMARBEID Det vil bli søkt de respektive fagforbund om godkjenning av antall timer til diverse spesialiseringsordninger. Her er et eksempel fra Norsk Sykepleierforbund: Kunnskapsparken skal være tilrettelegger og rådgiver underveis, og ha ansvar for: Søknad og rapportering Tilpasse kompetanserekka etter ønsker og innspill fra arbeidsgruppa Praktisk informasjon til deltakere Administrere kursmateriell og forberede samlingene (teknisk) Praktisk tilrettelegging Det er totalt 40 plasser på kurset og disse vil bli fordelt mellom Helgelandssykehuset og kommunene Nesna, Rana, Hemnes, Grane, Lurøy og Hattfjelldal Kursprisen er kr. 600,- for hele programmet. Kurset arrangeres i Kunnskapsparken Helgeland Påmelding til 5 Mai 2011, Kunnskapsparken Helgeland

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG SLUTTRAPPORT Klinisk utvalg for samarbeid om forebygging Avgitt: 04.06.2015 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalgs behandling av sluttrapporten:

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer