Rapport KNOPP SC, januar 2012 Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport KNOPP 2011. SC, januar 2012 stein.conradsen@helse-mr.no Tlf 70 16 87 27"

Transkript

1 Rapport KNOPP 2011 SC, januar 2012 Tlf Målet med Knutepunkt for forsking på opplæring av pasientar og pårørande i Midt-Noreg (KNOPP) er å byggje nettverk med nasjonale og internasjonale miljø og å støtte opp om fagleg aktivitet. Dette skjer gjennom: 1) Å bidra inn i prosjektplanlegging og søknadsarbeid, arbeid med å koble sammen kontakter og formidle kunnskap til helseforetak og fagmiljø i regionen. I dette ligger å knytte kontakter mellom regionale og internasjonale fagmiljø. 2) Å etablere og vedlikeholde faglige nettverk. Det betyr å holde aktiv kontakt med relevante forskingsmiljø, i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Å publisere internasjonalt i tidsskrifter og delta med innlegg på konferanser er en viktig følge av denne virksomheten, likeså å produsere artikler sammen med eksterne kapasiteter. Konkret yter disse målene seg gjennom fire aktivitetsområder/indikasjoner (jfr søknaden). Regional formidling: Arrangement i regionen Ekstern formidling: Publikasjoner og presentasjoner, regionalt, nasjonalt og internasjonalt Vitenskapelig kvalifisering: Sendte søknader Translasjon fra internasjonal nivå: Faglige kontakter på høyt nivå som inngår i samarbeid 2011 har vært KNOPP sitt første fulle år og det har vært et aktivt år. I siste halvdel av 2011 har arbeidet blitt noe påvirket av den omorganisering som sammenslåingen av Helse Møre og Romsdal og Helse Nordmøre og Romsdal har ført med seg. Arbeidet har vært fordelt på følgende ansatte: Roar Stokken regionale og ekstern formidling, translasjon fra internasjonalt nivå og vitskapleg kvalifisering Johan Barstad - regionale og ekstern formidling, translasjon fra internasjonalt nivå og vitskapleg kvalifisering Stein Conradsen administrasjon, regional formidling Jan Ole Bolsø regional formidling Anne Kalvatsvik regional formidling Under følger en kort beskrivelse av hovedområdene og så en opplisting over konkrete tiltak i regi av KNOPP. Etter det kommer en detaljert liste over tiltak 1

2 Regional formidling 2 Kontaktmøter med HF 2 deltakere på forskningskonferansen på Stjørdal mai -11, 1 innlegg og 13 postere. 7 workshoper mot ulike felt (se tiltaksoversikt) Deltatt på 3(?) samlinger i forskergruppa for pasientopplæring på ISM, NTNU 3 internasjonale forskere på besøk/hospitering i Trondheim, Ålesund og Volda/Ulsteinvik. 3 elektroniske nyhetsbrev sendt ut i 2011 Ekstern formidling* 3 Peer-reviewed artikler 5 Innlegg 14 Postere 2 Sluttrapporter In press eller Peer-reviewed artikler Redaktøransvar i special issue om selvhjelp i Norden Vitenskapelig kvalifisering X søknader. fått gjennomslag, ikke gjennomslag, ikke svar. Bl.a PhD-søknad sendt (ikke oppnådd støtte i 2011) og søknad om COST-midler (EU) i samarbeid med flere europeiske forskere. Translasjon fra internasjonalt nivå Internasjonale forskere involvert i alle de øvrige prosessene. * Publikasjoner er finansiert av egne prosjekter, men tas med her for å uttrykke aktiviteten relatert til KNOPP av personell ved LMS Helse Møre og Romsdal. 2

3 Spesifisering, tiltak 1. Regional formidling Kontaktmøter KNOPP har hatt to formelle kontaktmøter hhv med Helse Nord-Trøndelag og Helse Nordmøre og Romsdal. I forhold til Helse Sunnmøre har det vært tettsamarbeid med Fagavdelinga og Johan Barstad har sittet i forskingsutvalget til Helse Sunnmøre. ISM: Vi har deltatt på 3 av samlingene til forskergruppa for pasientopplæring på ISM ved NTNU. Deltakelse og bidrag på regional konferanse KNOPP har deltatt aktivt i regionale konferanser og fora. Mellom anna deltok 2 personer med innlegg og poster på forskingskonferansen på Stjørdal 2011 (se liste under ekstern formidling ). Deltagelse på nordisk konferanse i om opplæring for pasienter og pårørende i Göteborg, februar. Workshoper og seminar 1. Prof. Carol Munn-Giddings i Volda, mai 2. Prof. Carol Munn-Giddings i Trondheim, mai 3. Prof. Aksel Tjora Volda, mai 4. Roar Stokken og Johan Barstad i Molde (Evalueringsseminar), mai 5. Prof. Paul Crawford i Ulsteinvik, oktober 6. Prof. Paul Crawford i Volda, oktober 7. Prof. Jonathan Tritter i Volda, september Nyhetsbrev Det er i 2011 sendt ut 3 elektroniske nyhetsbrev. 2. Ekstern formidling Se publikasjonsliste på 3

4 3. Vitenskapelig kvalifisering Søknader hvor KNOPP og internasjonalt nettverk har vært involvert: Prosjekt som er i gang eller blitt avsluttet i PRIME, forprosjekt for å søke om COST-netterksmidler. Samarbeid med flere internasj. Forskere. Pågår. 2. Terapeutisk kulturaktivitet. Forprosjekt for en rekke relaterte utviklingsprosjekt. Samarbeid med DPS Volda, Høgskulen i Volda, Volda kommune og prof Theodor Stickley. Pågår. 3. Totalprotese. Samarbeid med Kirurgisk avdeling Volda sjukehus. Pågår. 4. DPS og individuell plan. Samarbeid med DPS Volda. Pågår? 5. Birus. Oppdrag fra KoRus. Pågår. 6. DUGNAD. Oppdrag fra KoRus. Pågår. 7. PhD Roar Stokken. Samarbeid med NTNU og flere norske og int forskere. Pågår. Søknader som er sendt i 2011 der internasjonale forskere har vært involvert m/ status 1. TeKuA DPS Volda, HVO, lokalt høgsk med mer. Ikke gjennomslag. 2. COST-prosjekt. Samarbeid med prof Jonathan Tritter mfl om nettverksmidler gj EU. Ikke gjennomslag. 3. TeKuA DPS Volda. Helsedirektoratet psykiatri. Søknad sendt. Ikke gjennomslag. 4. TeKuA. DPS Volda. Helsedirektoratet samhandling. Søknad sendt. Ikke gjennomslag. 5. DPS Volda og indiv plan. Samhandlingsmidler HMN. Ikke gjennomslag. 6. Tvungen psyk TUD. DPS Volda. Helsedir psykiatri. Gjennomslag. 7. Det var en gang en kreft. Teaterprosjekt, samarbeid med HVO. Gjennomslag 8. Kakerlakken med den stygge jakken. Filmprosjekt. Samarbeid med HVO og prof Paul Crawford. Gjennomslag. 9. Helsepedagogikk for brukere. m/ Vårres brukerstyrt senter og Tiller DPS. Ikke gj.slag. 10. DSP Volda og individuell plan. Ikke gjennomslag 11. PhD prosjekt for SC om mestring, livssyn og depresjon. Samarb m norske og int forskere. Ikke gjennomslag. 12. DPS Volda og HVO, samhandling høgskole. Ikke gjennomslag. 13. Overvekt samhandling. Krsund/Molde sjukeh og kommuner. Ikke gjennomslag. I tillegg til de som er nevnt her har vi flere søknadsprosesser som er påbegynt og ideer under utvikling som knytter sammen internasjonale kontakter og miljøer i flere av foretakene i Midt- Norge. 4. Translasjon fra internasjonalt nivå Kjerneideen med KNOPP er å utvikle et nettverk som skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid relevant for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge. Sammenkobling av praksis- og forskingsfeltet er en bærende ide, og man ønsker at dette skal bidra til bedre kvalitet i både klinisk arbeid og forskning. KNOPP sin faglige profil er knyttet til samfunnsvitenskapelig teorier og forskingsmetode. (Jfr søknaden) Gjennom deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser har KNOPP knyttet kontakter med interessante miljøer og forskere og innledet konkrete samarbeidsprosesser med disse. Dette ytrer seg i både faglige arrangement i regionen der disse bidrar, samarbeid om vitenskapelige publikasjoner og samarbeid om søknader. 4

5 De viktigste internasjonale samarbeidspartnerne i 2011: Professor Carol Munn-Giddings ved Anglia Ruskin Univiersity. Har holdt workshoper i Volda og St. Olav i Trondheim om forskning på selvhjelp og psykisk helse. Hun er også medredaktør i en special issue om selvhjelp i de nordiske landene sammen med Roar Stokken. Professor Paul Crawford ved Nottingham University har vi også invitert til vår region han har holdt seminarer i Volda og Ulsteinvik. Han har blitt involvert i prosjekter knyttet til Helse Møre og Romsdal og HVO. Dette har medført kontakt mellom han og Høgskolen i Ålesund bl.a. med mulighet for en professor II-stilling. Professor Jonathan Tritter ved Warwick University har vi hatt på arbeidsopphold i regionen for å videreutvikle søknad om et COST-prosjekt søkt av EU-midler. Han bidro også med et åpent seminar på HVO og har knyttet kontakter med forskere der. Professor em. Thomasina Borkman fra George Mason University er redaktør i Int Jour of Self Help and Self Care og Roar Stokken har samarbeidet nært med henne om utgivelsen av den nordiske spesialutgaven. Dr. Theodor Stickley, University of Nottingham er en av de nyere kontaktene, han har fattet interesse for arbeidet som gjøres i vårt område særlig innen psykiatri, kultur og mestring. Han deltar i som en del av det faglige nettverket knyttet til flere av prosjektene det er søkt midler om. KNOPP planlegger å invitere han til å holde workshop innen dette området i regionen i løpet av vårsemesteret. Professor Åsa Smedberg ved Stockholms universitet har vært redaktør for boken E-health Communities and Online Self-Help Groups som ble utgitt høsten 2011 (likevel 2012). Professor Ann Rudinow Sætnan på NTNU har veiledet i arbeidet med PhD-søknad om mestring, depresjon og livssyn. Professor Aksel Tjora på NTNU veilder Roar Stokken sitt PhD-prosjekt NAVN? og har holdt to seminar/workshoper i KNOPP-regi I

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 150609 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSAVKLARING... 5 2.1 FORSKNINGS OG UTVIKLINGSARBEID (FOU)... 5 2.2 MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING...

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsrapport 2013 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Innhold Innhold... 1 1. Senterleders beretning... 2 2. Introduksjon til virksomheten... 6 Formål og oppgaver for virksomheten... 6

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

Sommeren 2001 ble SOR omdannet til

Sommeren 2001 ble SOR omdannet til Hva er SOR? ET HISTORISK PERSPEKTIV SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning), ble opprettet etter initiativ fra sosialministeren i 1951 som «Rådet for åndssvakesaken i Norge».

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap på omsorgsfeltet over statsbudsjettet kap 769 post 21/70 for 2013 Rapporten tar utgangspunkt i Helse

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Direktøren Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Saksbehandler: Benedikte Stoknes, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/408 Dato: 06.02.2015

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Prosjektrapport. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming

Prosjektrapport. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming Prosjektrapport Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming Et 2-årig utviklingsprosjekt Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Hun skryter av Døråpner-tilbudet til Røde Kors.

Hun skryter av Døråpner-tilbudet til Røde Kors. Nyhetsbrev nr. 2/2008, oktober Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Døråpnere på mannejakt! Røde Kors Døråpnere ønsker

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING"

RAPPORT FORPROSJEKT NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING" Høgskolen i Gjøvik August 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 3 AKTIVITETER I FORPROSJEKTET OG RESULTATER... 5 DELMAL

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer