PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

2 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Med bakgrunn i notat til Bystyrekomite for helse- og sosialsaker som ble behandlet den 7. februar, ble det besluttet å utarbeide helhetlig rusmiddelpolitisk plan. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Kompetansesenter rus region sør, Borgestadklinikken, i henhold til inngått avtale. Bystyrekomiteen har oppnevnt Markus Weierud fra Høyre som saksordfører for arbeidet Prosjektmål Prosjektets hovedmål er å legge frem forslag til ny rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forslaget skal legges fram til politisk behandling i bystyret ved årsskiftet 2012/ Rammer Avtalen med Kompetansesenter rus region sør innebærer at kommunen forplikter seg til å avsette tilstrekkelige personalressurser til utarbeiding av planen. Prosjektledelsen er gitt rådgiver for sosiale tjenester i plan- og økonomiseksjonen. Kompetansesenter rus region sør dekker 10 % av lønnsutgiftene til kommunens prosjektleder i ett år, utgifter til foredragsholdere og oppholdsutgifter for arbeidsgruppene til seminarer og egne reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med veiledning/møter i kommunen. 2

3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 2.1. Omfang Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens tjenestetilbud til rusavhengige. Videre skal planen foreslå tiltak for å nå disse målene og tiltak for å redusere individuelle og samfunnsmessige rusrelaterte belastninger. Forslag til mål og tiltak skal baseres på dokumentert kunnskap om kommunens utfordringer på rusfeltet. Kunnskap skal innhentes ved kartlegginger og drøftinger med brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Alle foreslåtte tiltak skal være kostnadsberegnet Gjennomføring Arbeidet i prosjektperioden vil veksle mellom innhenting av fakta, kompetanseheving i form av seminarer og drøfting av forslag til mål og tiltak for å nå disse. Arbeidsformen skal baseres på stor grad av medvirkning fra brukere, pårørende, samarbeidspartnere og kommunale tjenesteutøvere Inngår ikke i prosjektet Den ruspolitiske handlingsplanen skal gjelde for perioden Retningslinjer for alkoholsaker ( ), som vedtas av Bystyret i april 2012, skal integreres i rusmiddelpolitisk handlingsplan ved rullering i 2016, dersom dette lar seg gjennomføre av hensyn til alkohollovens krav knyttet til bevillingsfornyelse. Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen vil derfor i begrenset grad vurdere mål eller tiltak knyttet til skjenking og salg av alkohol. Implementering og oppfølging av foreslåtte tiltak inngår ikke i prosjektet. Alle foreslåtte tiltak skal være kostnadsberegnet og budsjettmessige konsekvenser må innarbeides i økonomiplaner i henhold til vedtatt fremdrift. 3

4 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse Prosjektet skal ledes av saksordfører, oppnevnt av Bystyrekomite for helse- og sosialsaker, i samarbeid med prosjektleder. Prosjektleder rapporterer til Helse- og sosialdirektør som er prosjekteier og beslutningstaker for prosjektet. Bystyrekomite for helse- og sosialsaker er referansegruppe (referansegruppe 1) og holdes orientert om arbeidet i ordinære komitemøter, etter avtale med saksordfører. Øvrige roller Arbeidsgruppe: Prosjektets operative arbeidsgruppe består av tre personer, prosjektleder og to medarbeidere fra Senter for rusforebygging. Det er estimert en samlet tidsressurs på 50% av ett årsverk. Arbeidsgruppen har ansvar for gjennomføring av prosjektets aktiviteter og alt skrivearbeid i forbindelse med utarbeidelse av planen. Ledelsen for Senter for rusforebygging inviteres med i arbeidsgruppens møter. Referansegrupper: I tillegg til Bystyrekomiteen har prosjektet 2 referansegrupper: Referansegruppe 2 består av brukerrådet i senter for rusforebygging. Rådet har medlemmer som er brukere, pårørende og representanter for brukerorganisasjoner. 4

5 Regeransegruppe 3 består av 10 representanter fra kommunale virksomheter (Helsestasjon, barnehage, skole, barnevern, kultur, Boligtjeneste, NAV, Omsorgstiltakene og Senter for rusforebygging, 1 fra Kirkens bymisjon og1 fra ARA ( Vestre Viken helsefortak, avdeling for rus og avhengighet) Referansegruppene gir innspill til gjennomføring av prosjektarbeidet og til innholdet i planen. Referansegruppene vil ha ca 4 møter i prosjektperioden. Ressurspersoner: DPS Representanter for ansattes tillitsvalgte Drammen kommunale foreldreutvalg Byplan ( bevillingskontoret) Prosjektbasen Norges beste skole Prosjektbasen Norges beste barnehager Helsetjenesten Prosjektbasen skap gode dager Videregående skoler (representanter) Treningssentre (representanter) Politiet Næringsliv 70 deltakere på to kreative verksteder Kompetansesenter rus - SØR Ressurspersonene vil bli forespurt/ trukket inn i arbeidet ved behov. De har gitt innspill i to workshop dager i oppstarten av arbeidet og vil bli invitert til nytt møte for å gi innspill (høring) når utkast til plan er klart. Informasjonsarbeid Det opprettes egen prosjektside på Det opprettes egen e-post gruppe for referansegruppe 2 og ressurspersoner. Via denne e-postkontoen sendes det ut oppdatert informasjon minst fire ganger i prosjektperioden: mai, september, november og januar. 5

6 Bystyrekomiteen for helse- og sosialsaker (referansegruppe 1) får notat om status i møtet i mai og i september/oktober Ansvar: prosjektleder GJENNOMFØRING a. Grov milepælsplan Vår 2012: Sommer 2012: Tidlig høst 2012: Sein høst 2011: Kartleggings- og kompetansehevingsfase. Datainnsamling/ kartlegging. Bearbeidingsfase (generell tekst/analyse) Tiltaksfase og fullføring av tekstdelen Politisk behandling av planen 6

7 Prosjektplan - Rusmiddelpolitisk handlingsplan des.11 januar februar mars april mai juni juli-des uke 51 uke 1 uke 2 uke 3 uke 4 uke 5 uke 6 uke 7 uke 8 milepæl aktivitet til 8 9 til til til til 3 6 til til til 24 Oppstarts-møte med Borgestad klinikken er avholdt 1. Kompetanse samlinger med Borgestadk. 6 til 8 9 og 10 Saksordfører er valgt ( politisk) 7. Grov fremdriftsplan er lagt i samarbeid med saksordfører 15. Møter - ref.gruppe 1 ( bystyrekomite) , Plan vedtas ( alt første møte i januar 13) 7

8 Prosjektplan - Rusmiddelpolitisk handlingsplan Møter Ref gr. 2 brukerråd 19 7? Møter Ref gr. 3 uke 17 uke 24 sept + nov Planlegging av kreative møter Invitasjon er sendt 10 ( 12-15) SFR/Kjetil/ Glenny ansvar: Glenny kreativt møte - forebyggende perspektiv kreativt møte - rusavhengige påmeldings frist 6 17 påmeldings frist 6 24 Idemyldingsfase Arbeidsgruppemøter Møteplan er lagt 16 Arbeidsgruppe møter 8

9 Prosjektplan - Rusmiddelpolitisk handlingsplan mandat og organisering er vedtatt 27 Kartlegging Intervju kartlegging pågår hente statistikk innhenting pågår Analyse, tiltaksvurdering, utarbeidelse av plan b. Kartleggingsplan Kartleggingens mål Kartleggingen skal gi dokumentasjon om status på alle planområdene Hvilke metoder skal vi bruke for å kartlegge? o Innsamling og systematisering av eksisterende statistikk : Nasjonal statistikk fra SIRUS.no, Kommunetorget.no, Helsedirektoratet. KOSTRA tall knyttet til rusfeltet (meldte saker til Barnevernet, boligindikatorer, ressursbruk etc..) Data fra TIGRIS Modellkommuneforsøk med målgruppe gravide psykisk syke og rusavhengige Data fra Ungdomsundersøkelser og andre lokale undersøkelser på fagfeltet ( eks cannabisundersøkelsen) egen statistikk fra Senter for rusforebygging 9

10 annen egen statistikk fra kartlegginger av målgruppen i BOKART, TOP, Brukerundersøkelser o Intervjuguide brukes til innhenting av data fra: Politiet, Legevakt Sykehus Skoler (grunnskole og vgs) Helsestasjon Fastleger Barnevernstjeneste Hjemmesykepleie Treningssentre o Brukerplan registrering fortrinnsvis høsten 2012, alternativt våren 2013 Hvem skal gjøre hva? o Arbeidsgruppa har ansvar for all kartlegging ØKONOMI c. Prosjektkostnader Kostnader til gjennomføring av møter, reiser til nettverksmøter etc. dekkes sentralt i Programområde 13 ansvar: 60313, tjeneste:2432 Finansiering av medbrukt tid for prosjektleder og arbeidsgruppemedlemmer dekkes i linjen som ordinært arbeid, ved at arbeidet prioriteres. Kompetansesenter rus sør, dekker 10 % av lønnsutgiftene til prosjektleder i ett år. Dette inntektsføres sentralt på P 13. Kompetansesenter russør dekker også oppholdsutgifter til seminarer for alle deltakere. 10

11 11

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Prosjektplan 2013 Innhold Innledning... 2 Prosjektorgansiering... 2 Styringsgruppe:... 3 Beslutningsteam... 3 Arbeidsleder for Housing First teamet... 3 Prosjektmål...

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011 PROSJEKT 1824 - SLUTTRAPPORT, OVERGANG TIL DRIFT OG ANBEFALINGER OM VIDERE ARBEID INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Kartlegging av rusfeltet i Drammen

Kartlegging av rusfeltet i Drammen Kartlegging av rusfeltet i Drammen Innhold Innledning... 2 Medvirkningsprosesser... 2 Innspill fra verksteder... 3 Innspill fra Borgestadklinikken... 5 Innspill fra Kirkens Bymisjon... 6 Innspill fra Vestre

Detaljer

Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon. Rapport fra arbeidsgruppe. Innledning. Bakgrunn. Arbeidsgruppen har bestått av:

Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon. Rapport fra arbeidsgruppe. Innledning. Bakgrunn. Arbeidsgruppen har bestått av: Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon Rapport fra arbeidsgruppe Innledning Arbeidsgruppen har bestått av: Ken Roger Dalen, NAV Katrine Christiansen, NAV John Dutton, Boligtjenesten Monica

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015

Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015 Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015 Vedtatt i Skaun kommunestyre: Arkivsaknr. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015 Side 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 3 2.1 Mandat... 3 2.2 Arbeidsmetode...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helse November 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mars 2009 juni 2009. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Prosjektplan Kurslederkurs Treningskontakt. Dato: 28.04.2014 Versjon nr.: 1.4

Prosjektplan Kurslederkurs Treningskontakt. Dato: 28.04.2014 Versjon nr.: 1.4 Kurslederkurs Treningskontakt Dato: 28.04.2014 Versjon nr.: 1.4 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.1 Arne Okkenhaug 06.04.2014 1.2 Arne Okkenhaug Etter arb.møte 07.04.2014 08.04.2014 1.3 Arne Okkenhaug

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Ilaveien bosenter, Ilaveien 110 Tidspunkt: Torsdag 16.10.2008 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05, e-post mahe@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og Konsens 2014-2016 Delrapport 09.02.2015

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag

Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag Samordning av akutt og utredningstilbud for barn og unge i Nord-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom BUP, Helse Nord-Trøndelag og Bufetat region Midt-Norge Revidert

Detaljer