P Plan for implementering høsten 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P 1824. Plan for implementering høsten 2010"

Transkript

1 P 1824 Plan for implementering høsten Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens mål) er innarbeidet som praksis i virksomhetene som er partnere i prosjektet. b. Suksessfaktorene skal formuleres som mål og ansvarssettes. c. Prosjektets primære styringsindikatorer (antall med sosialhjelp, utbetalt stønad og andel med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold) skal være inkludert i målekort for NAV Drammen d. Prosjektets faglige metodikk skal dokumenteres, digitalt (film) og verbalt (skriftlig rapport) og legges tilgjengelig på internett 2. Implementering av strategi 1: De unge sosialhjelpsmottakerne skal ut fra egne motiver og behov formidles inn i varige arbeidsforhold, aktivitet eller utdanning. De skal følges opp gjennom hele prosjektperioden. Mål Aktivitet/ tiltak Ansvar Når 1.a Det er etablert eget ungdomsmottak i NAV Det er avsatt eget rom i mottaket for ungdom Ungdomsteam har ansvar for alt mottak av ungdom mellom 18 og 25 år Ungdomsteam har fast, daglig arbeidstid i mottaket Ungdomsteam b Henvisningsutvalget er etablert som prosjektuavhengig samarbeidsforum, med samme innhold og samme rammer som prosjektet kan dokumentere gode resultater med Rammer er avklart: Ansvar, møtefrekvens, møtested Innhold/ mandat/ oppgaver er avklart Henvisningsutvalget står på egne bein Koordinerende team I møtet Henvisningsutvalget 1.10 Koordinerende team

2 1.c Det sosialfaglige arbeidet i er basert på prosjektets dokumenterte gode erfaringer slik de fremkommer i system for ressurskartlegging og motivasjonsarbeid (metodekurset Klart jeg kan ) og system for oppfølgingsarbeid (bruk av kommunale arbeidstreningsplass, tverrfaglig samhandling, oppfølgingsgrupper, individuell oppfølging med skreddersøm) Arbeidsfordeling og teamsamarbeid i i forhold til sosialfaglige oppfølgingsarbeid er avklart Operativt ansvar for opprettholdelse av kompetanse og videreutvikling av metodekurser klarlagt (systemansvar for Klart jeg kan) Plan (kalender) for gjennomføring av kurs (ordinære Klart jeg kan kurs, Oppfølgingskurs, Sommerkurs) i 2011 er laget. ( når, ansvarlige, samarbeidspartnere?) Det er etablert rutiner for bruk av kommunale arbeidstreningsplasser - Volum på behov er vurdert - System for å ta i bruk plassene er tatt i bruk - koordineringsanvar i er avklart - Skjema/brev- og avtalemaler etc er kvalitetssikret NAV (Ivar og Ole Petter) NAV ( Ole Petter) Håndbok for arbeidsmetodikk brukes i i NAV (se mål 3.b) d Det er gitt opplæring i metodeverktøyet Klart jeg kan til alle aktuelle tjenesteutøvere Gjennomføre kurs for ca 20 lærere i ungdomsskoler Gjennomføre ordinært KJK kurs aktuelle deltakere fra alle samarbeidspartnere Prosjekt Under og 8. september Prosjektledelse ved Kjetil 4 hele dager i oktober/ november 2

3 3. Implementering av strategi 2: Redusere rekruttering av unge sosialhjelpsøkere med 50 % i prosjektperioden i forhold til dagens rekrutteringsnivå. Mål Aktivitet/ tiltak Ansvar Når 2.a Månedlige Prosjektledelse Fast møteplan Delprosjekt under 18 ( innsats i ungdomsskole for å prosjektmøter gjennomføres KJK er vurdert som Prosjektledelse 1.12 forebygge frafall i vgs) er avsluttet, evaluert og anbefalinger skal være tydelig supplerende metode i karriereveiledning i Ungdomsskoler Evalueringsrapporter legges frem for (Kjetil) Prosjektledelse på skolene I møte i KT den 17. desember 2.b Kurset ny retning er etablert som fast tilbud koordinerende team Tiltaksansvarlig virksomhet/ tjeneste er avklart Kursholdere (virksomheter) er avklart Koordinerende team Koordinerende team I møtet i oktober I møtet i oktober Plan (kalender) for gjennomføring av kurs i 2011 er laget Tiltaksansvarlig c Mottak og henvisningsutvalg kvalitetssikrer om sosialhjelp er rett ytelse (Se mål 1.a og 1.b om mottak og henvisningsutvalget) 2.d Prosjektets tanker om økning av fleksibilitet i videregående skole er gjort synlig, prøvet ut så langt det er mulig innenfor mandatet, og diskutert med fylkeskommunen Gjennomføre kurs/eksamenstrening for privatister før eksamen høsten 2010 (samarbeid med Røde kors?) Det gjennomføres møte med utdanningsavdelingen i Fylkeskommunen med tema Karrieresenter og Fylkeskommunen/OT Planer drøftes og ansvar fordeles i møtet 24. september Prosjektledelsen

4 handlingsplan for forebygging av frafall 2.e Ettervern av enslige flyktninger er avklart Det legges til rette for effektiv søkerprosess på restplasser i videregående skole ved å løpende oppdatere oversikt over ledige plasser og ved å arrangere søkekurs for aktuelle ungdommer Sluttrapporten for P 1824 synliggjør tydelig prosjektets erfaringer om utfordringene knyttet til frafall Fordeling av ansvar mellom NAV og Senter for oppvekst/ avdeling for enslige flyktninger er formalisert (skriftlig avtale basert på enighet slik den fremkommer i referat fra møte 22. juni 2010) Alle statlige tilskudd som er øremerket til flyktninger inntektsføres på Senter for oppvekst/ Avdeling for enslige flyktinger Prosjektledelsen i samarbeid med oppfølgingstjenesten og Karrieresenteret Prosjektledelsen Gjennomføres i september Utkast til sluttrapporten er ferdig innen 17. desember (møte i KT) Prosjektledelse 1.9 Prosjektledelse f Forslag til tiltak for å redusere rekruttering av unge sosialhjelpsmottakere er vurdert og anbefalt Presentere tiltaksplan for å forebygge/ redusere andelen unge sosialhjelpsmottakere TESAG Arbeidsgruppe Ferdig 1.10 Sluttbehandles i KT

5 4. Implementering av strategi 3: Gjennom prosjektarbeidet skal det utvikles gode styringsverktøy i et forebyggende perspektiv og for skreddersydd, målrettet oppfølging av den enkelte bruker. Mål Aktivitet/ tiltak Ansvar Når 3.a Rutiner for tverrfaglig samarbeid er utviklet, forankret og ansvarssatt Presentere konsept for samordning av ungdomsmottak og prosessuell samhandling TESAG - arbeidsgruppe Presentere konsept for samordning av tjenesteområdene rus og psykiatri TESAG - arbeidsgruppe Utkast foreligger 1.10 Sluttbehandles i KT Utkast foreligger 1.10 Sluttbehandles i KT b System for faglig arbeidsmetodikk (med målgruppen og for tverrfaglig samarbeid) er dokumentert og allment tilgjengelig Forslag til samarbeidsavtaler om ungdom (evt. vedlegg til eksisterende avtaler) mellom NAV og kommunale tjenester og mellom NAV og OT er utviklet Samarbeidsavtalene er godkjent av ledere og underskrevet Det er laget en film som viser arbeidsmetodikk i praksis. Denne filmen gjøres tilgjengelig via NAV og kommunens nettsider Drammen kommunes tilbud/ innsats for ungdom i risiko er synliggjort på kommunens og NAV sine nettsider Det er laget en elektronisk håndbok som oppsummerer og beskriver arbeidsmetodikken (ref. filmen) og som har som vedlegg TESAG 1.11 KT ved de respektive virksomheter Prosjektledelse Prosjektledelse Prosjektledelse

6 skjema/ maler etc som er relevant for arbeidet. Håndboken gjøres tilgjengelig for fagarbeidere 6

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011 PROSJEKT 1824 - SLUTTRAPPORT, OVERGANG TIL DRIFT OG ANBEFALINGER OM VIDERE ARBEID INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010

P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010 P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010 Målet var å redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år Tre strategier: 1. Å redusere rekrutteringen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 08:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Inkludering av ungdom i skole eller arbeid

Inkludering av ungdom i skole eller arbeid AFI-rapport 20/2012 Kjetil Frøyland Inkludering av ungdom i skole eller arbeid Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Første delrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 13

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Prosjektplan 2013 Innhold Innledning... 2 Prosjektorgansiering... 2 Styringsgruppe:... 3 Beslutningsteam... 3 Arbeidsleder for Housing First teamet... 3 Prosjektmål...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer