Bro mellom kunnskap og praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bro mellom kunnskap og praksis"

Transkript

1 Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan

2 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi bistår kommunene i Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust- og Vest Agder, samt spesialisthelsetjenesten i helseregion sør. KoRus - Sør styres av Helsedirektoratet og eies av Borgestadklinikken Blå Kors Sør. I tillegg til oppdraget fra Helsedirektoratet, driver KoRus Sør Borgestadklinikkens forsknings- og utviklingsavdeling. KoRus Sørs arbeid er forankret i Borgestadklinikkens virksomhetside: Å være et nasjonalt anerkjent behandlings- og kompetansesenter for rus- og avhengighetsrelaterte problemer i et familie- og generasjonsperspektiv. Dette innebærer oppmerksomhet mot de konsekvenser rusproblemer har i et familiært, sosialt og samfunnsmessig perspektiv. 2

3 VISJON «KoRus Sør, en bro mellom kunnskap og praksis» KoRus Sør skal: Sørge for at familie- og generasjonsperspektivet ivaretas i alle sammenhenger Være et verdsatt og etterspurt kompetansesenter for tjenestene Være en synlig og modig aktør i den offentlige debatt Være et ledende fagmiljø i rus- og avhengighetsrelaterte spørsmål Være en pådriver for samarbeid på tvers av faggrupper og kompetansemiljøer Bidra til vedvarende kompetanse av høy kvalitet «At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der» (Søren Kierkegaard) 3

4 MÅL De regionale kompetansesentrene rus har en sentral rolle i implementeringen av nasjonal rusmiddelpolitikk. Vårt hovedansvar er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og iverksette og implementere statlige føringer på rusområdet. Vi skal styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. KoRus Sør skal være en tjeneste for tjenestene som bidrar til vedvarende kompetanse med et særlig fokus på familie- og generasjonstenkning. Vårt arbeid skal bidra til: 1 Vedvarende kompetanse Dette innebærer en erkjennelse av at kunnskap ikke er nok, det trengs også evne til å gå fra kunnskap til handling. Vi skal hjelpe tjenestene til å: Integrere kunnskap i eksisterende kunnskapssystem Omsette ny kunnskap til praksis 2 Kvalitativt gode tjenester Vi skal hjelpe tjenestene med å utforme praksis som er: Virkningsfull Familie- og generasjonsorientert Brukerorientert Samordnet Varig 3 Samhandling og helhetstenkning Vi skal hjelpe tjenestene til å: Integrere ulike typer kompetanse Styrke arbeidet mot felles mål Videreutvikle samarbeid mellom profesjoner og tjenester som forvalter ulik kunnskap 4 Folkehelsetenkning Vi skal hjelpe tjenestene til å: Styrke det forebyggende arbeidet, så behovet for behandling blir mindre Komme tidlig inn både i alder og problemutvikling Ta hensyn til folkehelse på alle områder 4

5 «Det eksisterer et rusproblem når: Bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien De følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens bruk av rusmidler» (Frid Hansen) MÅLGRUPPE OG SAMARBEIDSPARTNERE Våre primære målgrupper er kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste. Av disse er det hovedvekt på de kommunale tjenestene i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen. Vi er også en ressurs for nasjonale myndigheter, og samarbeider med ulike departementer, direktorater, forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner. De mest sentrale samarbeidspartnere for KoRus Sør er fylkesmenn, fylkeskommuner, RBUP Øst og Sør, RVTS Sør og øvrige KoRus. Dette med bakgrunn i felles oppdragsgiver, delvis felles oppdrag og geografisk nedslagsfelt. 5

6 VIRKEMIDLER Hva som er hensiktsmessige virkemidler avhenger av hva man skal oppnå. I noen sammenhenger er målet praksisendring. I andre sammenhenger er målet å formidle faktakunnskap, motivere for og orientere om ulike tema. Vi prioriterer følgende: 1 Langsiktig, helhetlig utviklingsarbeid For å oppnå praksisendring og eventuelt metodeutvikling, er det nødvendig med systematisk innsats over tid. Opplæring, øvelse og veiledning er da sentrale momenter. 2 Kunnskapsformidling gjennom konferanser og nettverk Langsiktig utviklingsarbeid kan ikke tilbys alle samtidig. Heller ikke er alle klare for å inngå i et slikt løp til en hver tid. Det er likevel mulig å gi et bredt tilbud til mange kommuner med fokus på kunnskapsformidling og i noen sammenhenger erfaringsutveksling. Foredrag, film og skriftlig materiale er her gode virkemidler. 3 Informasjonsarbeid og publikasjoner Godt informasjonsarbeid er også viktig for å nå ut med viktig kunnskap til mange. Hjemmeside, sosiale medier, Rusfag, kronikker, rapporter og andre publikasjoner er viktig både for å dokumentere arbeidet som gjøres og for å formidle oppdatert kunnskap på feltet. Når det gjelder kompetanseutviklingstiltak deler Helsedirektoratet disse i fire nivåer, som vi har operasjonalisert slik: Nivå 1: Kunnskapsformidling gjennom kurs og konferanser - enkeltstående kurs, foredrag o.l. Nivå 2: Faglige nettverk og/eller faglig bevisstgjørende prosess over tid - utviklingsarbeid i inntil 6 måneder Nivå 3: Refleksjon over egen praksis for eksempel ved veiledning over tid - utviklingsarbeid fra 6 til 12 måneder Nivå 4: Endret praksis, prosjekt- og utviklingsarbeid - utviklingsarbeid i mer enn 12 måneder 6

7 KVALITETSSTYRING OG RESULTATSOPPNÅELSE Det viktigste styringsverktøyet vi har er virksomhetsplanen som utarbeides årlig, basert på oppdragsbrevet. Vi rapporterer årlig, etter en felles mal. I tillegg til denne overordnede strategiplanen, skal vi utarbeide egne arbeidsplaner per team. Disse planene skal blant annet inneholde overordna oppdrag og mål, måltall og kvalitetsindikatorer. Det rapporteres årlig på disse. KoRus Sør bruker et epostbasert evalueringsverktøy. Økt bruk av slike evalueringer er et bidrag til bedre og mer presise tilbakemeldinger. I tillegg til evaluering av enkeltstående foredrag, kurs og konferanser, skal verktøyet brukes til å foreta før-, under- og etterundersøkelser i forbindelse med vårt utviklingsarbeid. Slik får vi gode nullpunktsmålinger, mulighet til å «justere kursen» og videreutvikle innsatsene våre. Vi avsetter interne personellressurser til å evaluere våre prosjekter og innsatser, og tar også i bruk eksterne evaluatorer ved store satsinger. Brukerundersøkelse av kompetansebehov i tjenestene skal gjennomføres med fast intervall. Disse skal være både av overordna art og mer spesifikt knyttet til konkrete satsinger og oppdrag. 7

8 Design: Reklamehuset Wera AS «How do you know when you have learned something? When you can produce it in action!» (Chris Argyris) Kontaktinformasjon Kompetansesenter rus - region sør Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien Telefon: e-post:

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Brobyggeren. Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap. Kjernedokument. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Brobyggeren. Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap. Kjernedokument. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Brobyggeren Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap Kjernedokument erfarings kompetanse.no 2012:5 1 2 Forsidefoto viser Kiste bru

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer