Hverdagsbarnevernet. Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hverdagsbarnevernet. Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling"

Transkript

1 Hverdagsbarnevernet Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling

2 Jeg skal snakke med dere om: Forskningsresultater: Seniorundersøkelsen seniorer i Innherred Undersøkelse om frivillighet, velferdsutfordringer og fysisk aktivitet Oppvekst i Steinkjer 2014 Aksjonsforskningsprosjekt med enhetsledere i kommune og frivillighet Samarbeidsmuligheter for forskning, kommuner og frivillighet

3 Seniorundersøkelsen 2011 Oppdragsgiver: Innherred seniorforum v/arvid Vada Problemstilling: Hvordan kan vi identifisere elementer som gir en økt livskvalitet for seniorgruppen? Senior = 55+ Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik, Steinkjer og Verran = seniorer 1100 svar på spørreskjema!

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Oppvekst i Steinkjer Aksjonsforskning: personer fra kommunen, barnehage, skole, Familiens hus, barnevern, frivillighet, politikere, oppvekst og helsesjef, foreldrerepresentant sammen med TFoU. Hva er status i oppvekstmiljøet i Steinkjer? Hva sier oppdatert forskning om oppvekstmiljø? Hvilke tiltak kan settes i verk for å redusere utgifter (på lang sikt)? Forprosjekt som har ledet frem til flere tiltaksforslag.

13 Tiltaksforslag T1 Hverdagsbarnevern Navn Kort beskrivelse Hverdagsbarnevernet for dem som har det litt vanskelig. T2 Foreldreskole/familieskole/boligskole Foreldreaktiv oppvekst! T3 Forebyggende familieteam Styrking av den proaktive delen av barnevernet. T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Systematisk refleksjon over egen praksis Organisering av barnevernet Økt bruk av avlastningsenheten SamBa modellen Motiverende samtale (MI) Helhetlig tilnærming gjennom bruk av familieplaner Psykisk helse for barn og unge Utvikle kommunen til å bli mer lærings og utviklingsorientert Hvilke oppgaver bør/kan barnevernet sette ut til andre? Oppdeling i reaktivt og proaktivt barnevern Utrede muligheten for å bruke avlastningsenheten i gråsonesaker Adapsjon av modell som har systematisert mye av det Steinkjer gjør allerede i dag Øke bruken av metodikk som er egnet for livsendring og motivasjon Etablering av familieplaner for familier med flere IP og sammensatte behov Styrke kompetanse på unges psykiske helse. Spre kunnskap i organisasjonen og til hverdagsbarnevernet T11 Opplæringsprogram for innvandrere Inkludering, Verdier, T12 Opplæringsprogram om innvandrere For ansatte og innbyggere. T13 Gjeninnføring av omsorgsutvalget/klientutvalg Kontrollorgan for omsorgsovertakelsessaker for folkevalgte

14 Tiltak 1: Hverdagsbarnevern Erkjennelser: Barnevernet vil alltid ha et veldig polarisert omdømme, og aldri være i posisjon til å rette på et dårlig omdømme. Barnevernet arbeider reaktivt og proaktivt. Det er vanskelig å avdekke gevinsten av å arbeide proaktivt. Den reaktive delen av barnevernets arbeid er kostbar. Barnevernet har mye spisskompetanse. Mange andre institusjoner har mye spisskompetanse. Det er for lite kommunikasjon mellom disse institusjonene. Det er for lite kunnskapsoverføring mellom disse institusjonene.

15 Ulike modeller for organisering Hva er hensikten Hvem er med? Hva holder det sammen? Hvor lenge varer det? Uformelt nettverk samle og viderebringe forretningsinformasjon venner og forretningsforbindelser felles behov så lenge personene har en grunn til å være med Prosjektteam å utføre en bestemt oppgave ansatte plukket ut av en ledelse prosjektets milepæler og mål Til prosjektet er fullført Formell arbeidsgruppe å levere en tjeneste eller produkt alle som rapporterer til gruppens leder arbeidsbeskrivelser og felles mål til neste omorganisering Praksis-fellesskap å utvikle medlemmenes kompetanse, bygge og dele kunnskap medlemmer som velger det selv lidenskap, forpliktelse og identitet til gruppens ekspertise så lenge det er interesse for å opprettholde gruppen

16 Hverdagsbarnevernet i Steinkjer hva/hvem er det? Vi har tidligere listet opp aktører i hverdagsbarnevernet. Hva skal til for å kalle seg en aktør i hverdagsbarnevernet? Det bestemmer vi! Noen kjennetegn: Interesse av å skape gode oppvekstmiljø i Steinkjer Organisatoriske krav eller mål om å drive forebygging Direkte eller indirekte kontakt med barn og unge Innehar kompetanse om barn og unge Ønske om å lære mer

17 Hverdagsbarnevernets aktører, interessenter og kompetanser HVERDAGS BARNEVERN Mellomromsarbeider Handlings og samhandlingskompetanse Relasjonskompetanse Læringskompetanse Fagkompetanse Kunnskap om Ferdigheter Holdninger Tillit Anerkjennelse Kjerne Mål Oppgaver Ansvar Roller Handlingsrom Beslutningskompetanse Grensesnitt Fellesskap Interesser Engasjement Samfunnsansvar Offentlige aktører: Folkevalgte Barnevern Politi Skole Barnehage Helsesøster PPT Familiens Hus NAV Frivillige: Idrett Kretser/ grender Organisasjoner Foreninger Annen frivillighet FoU Næringsliv: Bedrifter Organisasjoner Foreninger

18 Hvordan skal hverdagsbarnevernet fungere? Samling 1 Samling 4 Hverdagsbarnevernet Samling 2 Samling 3

19 Offentlige aktører Aktør Mål Oppgave Kompetanser Handlingsrom Motstand/ terskel Barnevernet Eksisterende praksisfellesskap NAV Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler Barnehager Politi Helsesøster Politikere Flyktningetjenesten

20 Frivillige aktører Aktør Mål Kompetanse Oppgave Handlingsrom Motstand/terskel Idrettslag Kulturaktører Politiske organisasjoner Målrettede ideelle organisasjoner Bygdesentral Velforeninger

21 Næringsliv og FoU Aktør Mål Kompetanse Oppgave Handlingsrom Motstand/terskel Næringslivsaktører kjøpesenter ol Andre aktører som har direkte kontakt med barn/unge Høgskole/universitet

22 Forutsetninger/ressurser Mellomromsarbeider Sekretær Sted Tid Legitimitet Servering Sosial arena

23 T2 Foreldreskolen: foreldreaktiv oppvekst Beskrivelse «Det er ingen sertifikat for å bli foreldre» Foreldreskole handler om å ta grep for å ha et strategisk opplæringsprogram for foreldre i kommunen. Foreldreskolen foreslås oppbygd i moduler. Utfordringen er forskjellig gjennomforeldreløpet og likseå interessen for å lære noe nytt. Eks: Modul 1 parforhold og svangerskap Modul 2 Barseltiden Modul 3 økonomi i familien Modul 4 aktiviteter for 4 åringer Modul 5 lesetrening i hjemmet Modul 6 grensesetting Modul 19 oppdage rusmisbruk indikert Selektert Universell

24 «mandat» til hverdagsbarnevernet Aktørene skal få bedre oversikt over hverandre Det kan foregå en kompetanseutvikling Nettverksbygging Løsningsfokusering

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011

UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 VISJON Rikt liv sammen Målsettinger Mål 1: Mål 2: Mål 3: Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Etablere et godt

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Sammendrag 6 Innledning 8 Kvalitet på opplæringen 12 Overganger i opplæringsløpet 13 Handlingsområder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Innspill fra kreative verksteder rusmiddelpolitisk handlingsplan - 2012

Innspill fra kreative verksteder rusmiddelpolitisk handlingsplan - 2012 Innspill fra kreative verksteder rusmiddelpolitisk handlingsplan - 2012 17.2 Forebyggende fokus: Et hus for alle ( ungdom, foreldre, barn) SLT koordinator Husstyre (ungdom, ansatte, frivillige) - Forebygge

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer