Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep"

Transkript

1 Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

2 Mitt utgangspunkt

3 Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helseog omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Dette forhindrer ikke at tiltak utført av ikke helsepersonell har betydning for folks helse

4 Vi vet at det er sammenheng mellom graviditet, oppvekst, omsorg, livsstil, rus, skolegang, sosial fungering, traumer, psykisk helse, somatisk helse og levealder

5 Vi vet at familier med dårligst evne/ressurser til å organisere og koordinere hverdagen ofte har behov for de mest sammensatte tjenester fra samfunnet

6 Har vi organisering, kompetanse og tilnærming som svarer til dette? Prioriterer vi de riktige oppgavene?

7 Å bli tydeligere på egen funksjon og oppgaver betyr ikke at vi ikke kan tenke nyttig og praktisk

8 Sosialmedisinsk modell Sosialmedisin Ligger mellom medisin og samfunnsfag. sosiale og økonomiske forhold virker på helse/sykdom og bør ha konsekvenser for medisinsk praksis Et hjemmebesøk kan noen ganger være den viktigste observasjon For noen kan det å få praktisk hjelp til koordinering, økonomi, sosiale fungering, skole, jobb osv være den beste helsehjelp

9 Samhandlings reformen Samhandling mellom tjenestenivå Men også Samhandling i 1.linjen Samhandling i 2.linjen

10 Utvikling av tjenestene BUP HNT Fra 4 til 120 medarbeidere på 25 år

11 Samarbeid og koordinering Innvandrer tjeneste HABU Pediatri Skoler Rus BUFETAT BUP Barnevern Primærlege PPT Helsestasjon VOP

12 Koordinerende enhet Skal bidra på systemnivå til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Samsvar mellom forventninger og realiteter?

13 Organisering og praksis Organisatoriske enheter hvor oppgaven løses innenfor egen enhet Eller Koordinerte prosesser på tvers av organisatoriske enheter/fagområder og Hver pasient et prosjekt med medarbeidere fra aktuelle tjenester

14 Fastlegen Fastlegen skal sørge for nødvendig primærmedisinsk utredning, forebygging, behandling og skal koordinere behovet for annen medisinsk hjelp. Dette omfatter også samarbeid med ulike kommunale tjenester, og henvisninger til og oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten. For dem som har behov for et bredt spekter av kommunale tjenester er det viktig at også allmenlegen deltar i vurdering av behov og tiltak med sikte på at brukeren skal motta et helhetlig tilbud.. Et godt fungerende samarbeid mellom fastlegen, annet helsepersonell og øvrig kommunale tjenester er viktig for å sikre helhetlige og faglig gode tjenester for den enkelte brukeren. (Veileder psykisk helse kommunene)

15 Mangelfulle henvisninger til BUP svar fra Henvisende lege Ber om at slike brev aldri mer blir sendt..ansees som uhensiktsmessig mot samhandlingsreformen at dere skal presse gjennom et eget skjema for pasientopplysninger som dere skal fremskaffe gjennom samtale/intervju med pasient/foreldre/pårørende. svar fra Henvisende lege der dere ber om at fastlege skaffer oppsummering fra helsestasjonen og oversender dette til bup. Undertegnede anser det som svært tungvint at fastlegen skal påta seg sekretær oppgaver for BUP. Man ber derfor at BUP selv etterspør nødvendig epikriser fra helsestasjonen

16 Min påstand Fastlegen benytter seg i for liten grad av kommunale ressurser og kompetanse De kommunale tjenestene benytter seg i for liten grad av fastlegen

17 Nye tiltak er ikke alltid den beste løsningen Det viktigste tiltaket kan være å skaffe seg oversikt over hvilke tiltak som er i gang og bidra til at kvaliteten her blir så god som mulig

18 Fremad marsj alle - samtidig? Tydelig ansvar og oppgave fordeling Kortere og mer målrettet intervensjon Produktivitetskrav Strengere prioriteringer Ferdigbehandlet Utadrettet jobbing Forebyggende Lavterskel Arenafleksibelt Samtidig intervensjon Koordinerte tjenester

19 Samhandling på system nivå VOP BUP HAB RUS Fastlege Helsestasjon Barnevern PPT psykiatri

20 Kommunene i Nord-Trøndelag Under Røyrvik Leka Fosnes Mosvik Namsskogan Roan Osen Flatanger Høylandet Lierne Bindal Namdalseid Snåsa Grong Meråker Frosta Verran Leksvik Overhalla Vikna Nærøy Inderøy 5912 Over Namsos Verdal Levanger Steinkjer Stjørdal 21646

21

22

23 Samhandling/utviklingsarbeid Eksempler BUP Nord-Trøndelag BUP Pediatri Kroniske barnesykdommer, Rus, Kronisk utmattelse, spiseforstyrrelser BUP Habilitering Autisme, Tourette, ADHD, PU Felles inntak førskolebarn BUP Voksenpsykiatri Tvangsinnleggelser, Spiseforstyrrelser, Psykoser, Kompetanse og metodikk BUP Bufetat Felles konsultasjon, Pasientforløp atferd Felles/koordinert akuttenhet, Kommunene BAPP Barn av psykiatriske pasienter Skolehelsetjeneste i videregående skoler Felles kontorlandskap Steinkjer Kommune Familiens hus, BUP, Habu DPS Kolvereid Utvikle felles tilbud i samarbeid med VOP og Kommunene

24 Akutten i Nord-Trøndelag BUP og barnevern har ofte den samme målgruppene Tiltakene er uhensiktsmessig oppdelt Prosjektet skal bidra til samtidige tiltak i akutt fasen som grunnlag for videre oppfølging Barnvernsfaglig vurdering Psykiatrisk vurdering Tiltaket er knyttet til samtidig innleggelse og vil derfor utfordre noen konfliktområder. Det jobbes derfor med fokus på fire sentrale grunnsteiner. Fag, Jus, økonomi, kultur

25 Utvidet skolehelsetjeneste En av de største barrierene i og mellom dagens hjelpeapparater er at tjenestene ikke snakker sammen, ikke kjenner hverandre og ikke forstår hverandre.

26 Utvidet skolehelsetjeneste 1. Kompetanse hos lærere 2. Lavterskel tilbud på skolene 3. Modell for samtidige tiltak

27 Modell for samtidige tiltak Hypotese 1.linjen har mye kompetanse Kompetansen/tiltakene er ikke alltid koordinert Noen ganger blir ballen sparket over til spes.h.tj med bakgrunn i usikkerhet/utrygghet Arbeidsmodell Gjennom tidlig koordinert vurdering kan eleven få et bedre og mer koordinert lavterskel tilbud raskt og et raskt spesialisert tilbud ved behov

28 Familieambulatoriet på Trøndersk

29 En god start Familieambulatoriet Tilbud til gravide i risiko et tilbud til gravide/fedre med problemer knyttet til psykisk helse og/eller rus lavterskel med mulighet for oppfølging frem til barnet er 6 år. tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagområder Psykiatri voksne og barn, Habiltering, Føde/barsel Tett samarbeid med kommunehelsetjenesten

30 1. Identifisere: Parallelle prosesser Fokus på barn i risiko Kartleggingsprosjektet i Namdalen 2. Etablere kontakt initiere og koordinerer Familieambulatoriet 3. Intervensjon og videre oppfølging

31 Hvem henvender seg Kommunejordmor Helsesøster Svangerskapspoliklinikken Barnevern BUP Voksenpsykiatrien NAV Fastlege Politi Pårørende, pasienten selv..

32 Hvem har vi funnet?? 220 gravide, 5 % av alle fødende i Nord Trøndelag 80 % har/ har hatt psykiske plager 37 % ( 104 fedre) 12 % (180 mødre) rusproblemer 10 % overgrep (116 ) 70 % inntekt fra NAV

33 Hva virker?? Tid Tilgjengelig Tillit Lav terskel inn, kort tid fra henvendelse til 1.kontakt Møte pasienten der hun/ han er. Kort vei mellom ulike fagavdelinger i helseforetaket Fast kontaktperson/ koordinator/ følgesvenn Oppsøkende/ pågående/ minne på. Familieambulatoriet, Evalueringsrapport Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT- Midt,

34 Organisatorisk utfordring internt samarbeid på tvers av fagavdelinger eksternt samarbeid, 25 kommuner Dokumentasjon/Journalføring Lavterskel: henvisninger, inntak, ansvar, roller, Aktivitetsregistrering og rapportering

35 Kommune kontakt ordning Hva har kommunene behov for Definere behov prioritere utviklingsområder Tydeligere bestilling HF kan da tilpasse kompetanse og ressurs i forhold til utviklingsområde

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

- Hva er e vi driver med?

- Hva er e vi driver med? Prosjektrapport: SPoR Vestfold 2010-2013 - SAMHANDLING PSYKIATRI OG RUS Psykososial rehabilitering av RoP-pasienter: - Hva er e vi driver med? 1 siv.no/spor-prosjektrapport Om rapporten Denne rapporten

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer