PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud."

Transkript

1 PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig det er å forankre tidlig innsats vedr språk og sosial kompetanse i barnehagen. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. I forhold til rapporten onger er rare og at barnehagene i Østre Toten kommune har merket en økning i antall barn som blir henvist til PPtjenesten som har resultert til en økende grad av enkeltvedtak, som også er knyttet til område språk. Vi ser derfor viktigheten av å starte opp med et prosjekt i forhold til forebygging og kompetanseheving. Det har også kommet klare føringer fra fylkesmannen, på fokus på tidlig innsats. Barnehage kontoret, startet opp med et forprosjekt 2010, vi ser at vårt prosjekt bygger videre på disse føringene. Kolbu barnehage, har allerede et fokus på språkstimulering, men ønsker en større bevisstgjøring blant personalet. Vi ønsker også at prosjektet skal virke samlende på personalet og gi gode ringvirkninger for barnehagebarna i Vi ser at mange barn i dag strever med det ekspressive og de impressive språket. Vi ønsker også å få se hvordan disse barna klarer seg videre inn i skolen, har det en sammenheng med sen språkutvikling i barnehagen og lese og skrive utviklingen.

2 1.2 Prosjektmål. Hovedprosjektet, skal beskrive hva prosjektet skal oppnå. Hovedmål: Øke personalets kompetanse og bevisstgjøring rundt språkstimulering hele dagen og kunne se resultater av systematisk jobbing. Delmål: At hele personalgruppa mestrer bruken av et pedagogisk verktøy, som TRAS og Snakkepakken. At barnehagen har lagd et verktøy (språkperm), som kan brukes av andre. Gi foreldrene en delaktiv rolle i prosjektet. At personalet får en felles plattform og felles verdier. 1.3 Rammer. Forutsetninger og rammer er satt av oppdragsgiver. Prosjektet skal knyttes opp mot onger er rare. Det er øremerkede penger fra fylkesmannen, kr kr. Disse midlene kan fordeles over flere barnehage år, men midlene skal styres. 2 OMFANG OG ORGANISERING. Prosjektet skal berøre alle barn og voksne i Vi skal observere alle barn med TRAS. Ut fra disse observasjonene, kan vi se hvor barnet trenger støtte og hjelp. Vi ser barnas sterke og svake sider. Vi får også et svar på hvordan vi som personalet jobber. Hele personalgruppa skal høsten 2011 på kurs i Snakkepakken og ta den i bruk i barnehagen. Vi skal hver høst innhente resultater fra skolen, når de har kartlagt sine 1 trinns elever i Ringeriks materiell.

3 3. ORGANISERING. 3.1 Prosjektledelse. Prosjektansvarlig; Elin Stensrud Sveum. Prosjektleder; Hege Haukås Fjørkenstad. Prosjektmedlemmer; Anne Berit Østby (språk kontakt), Vigdis Molstad (assistent), Nina Holtet (pedagogisk leder). Referansegruppe; PPT, helsestasjon, fys/erg, skole.?? (dette var ikke avklart når planen ble skrevet) Arbeidsgruppe; Språkperm Tras Snakkepakken. (hvem som skal sitte i de ulike arbeidsgruppene er ikke avklart ennå) 4. OPPFØLGING OG MILEPÆLER. 4.2 Oppfølging. Prosjektleder innformere prosjektansvarlig om prosjektets tilstand. Prosjektansvarlig og prosjektleder informerer barnehagekontoret og styregruppa om prosjektets tilstand. Prosjekt gruppa og arbeidsgruppene informerer de andre ansatte, gjennom avd møter.

4 4.3 Milepæler. Milepæler MP Dato: Hendelse: Ansvar. Kommentar: nr. 1 Juni 2011 Barn født i 2008, skal ha vært TRAS kartlagt. Alle ped ledere Kartlegge, ekspressive og impressive språket. 2 Juni 2011 Se over hva vi trenger av materiell i forhold til snakkepakken og tras skjemaer. Innkjøp av annet utstyr, til bibliotek. Anne Berit Ø Hege Elin juni 2011 Informasjonsmøte med barnehage kontoret Elin og Hege og Undesløs bhg. juni Innhente opplysninger om et kurs i Hege snakkepakken 4 21 sept 2011 Informasjonsmøte med barnehagekontoret, referansegruppe, Undesløs bhg. Hege evt flere fra prosjektgr. 5 Sept 2011 Kurs i snakkepakken Elin og Hege 6 Oktober 2011 Hver høst. Innhente opplysninger fra skolen, når de har testet 1 klassingene barn født 2005 i Ringeriksmateriellet Hege Får svar på jobbing med språklig bevissthet. Dette skal gjøres hver høst. 7 Sept 2011 Informere styrergruppa om prosjektet Elin og Hege 8 Sept 2011 Foreldremøte. Elin eller Hege 9 Hele året barnehageåret TRAS observasjoner. Ped ledere. Alle på avd deltar i observasjoner, men det er ped leder som er ansvarlig for utfylling og sette i gang evt tiltak. 10 Desember 2011 Snakkepakken. Alle skal sette seg inn i å bruke verktøyet i sitt arbeid med barna. Hovedansvaret for gjennomføring ligger hos pedagogisk leder. En status evaluering av prosjektet. Prosjektgruppa. Skal på forhånd ha snakket med de andre ansatte.

5 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske suksessfaktorer. Et stort fravær i personalgruppa over tid kan være en faktor. Det kan være motforestillinger i personal gruppa Kvalitetssikring. Viktig at hele personalgruppa deltar i prosjektet hele tiden. Alle får god informasjon og tid til å jobbe. Viktig å motivere og få alle til å føle et eier forhold til prosjektet. Da vil vi heller ikke bli så sårbare ved sykdom og motforestillinger vil falle bort, når alle får et eierforhold. Vi vil gjennom barnehageåret, satse på prosjektet og begrenser oss over andre generelle temaer gjennom året. 6 GJENNOMFØRING. 6.1 Hovedaktiviteter. Hovedaktivitet nr. Navn Formål Oppgave Resultat. 1 Kurs i snakkepakken. 2 TRAS observasjoner Få kunnskap om å bruke et ped verktøy systematisk i hverdagen. Kunne fange opp barnas svake og sterke sider. Sette inn tiltak. Få svar på hvordan barnehagen jobber. Bruke verktøyet, synliggjøre det i planer, dokumentasjoner og evalueringer. Gjennom hele barnehageåret.

6 3 Innhenting av kartlegging fra skolen. 4 Samle materiell til en språkperm. Se om det er sammenheng med barns språkutvikling i 2 års alder og ved skolestart. Hente ut alt vi trenger å vite om barn og språk, ideer og tips til språkstimulering. Prosjekt leder tar kontakt med skolen. Bruke det vi har lagd til å videreformidle til andre barnehager. 7. ØKONOMI. Innkjøp: Bibliotek skap kr 3040,- Supplere til snakkepakken Kurs Personalmøter Annet utstyr. 8. KONTRAKTER OG AVTALER. Avtale med Kolbu skole om innhenting av informasjon i forhold til kartlegging av ringeriksmaterielle. Avtale med Malin om veiledning. Avtale med biblioteket om nye barnebøker.

7 Vedlegg. 6.2 Tid- og ressursplan. Hoved- Tidsplan Ressursbruk aktiviteter Elin Stensrud Sveum. X X X Hege Haukås Fjørkenstad. X X X Nina Holtet. X X Anne Berit Østby. X X Vigdis Molstad. X X

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet Gjeldende fra 01.01.2014 2 Forord I Vennesla kommune har vi

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Nettverk for fokusbarnehager flerspråklige barn Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Barnehage ( namn, adresse, kommune og fylke) Storgaten barnehage, Storgaten 46, 4876 Grimstad,

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer FRISK i Steigen - Et HMS-prosjekt 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Ideen til prosjektet kom etter behov for å løse flere sentrale utfordringer i organisasjonen Steigen kommune. Det ble gjennomført en forstudie

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Prosjektplan 2014-2017 Sammendrag Dønna kommune utarbeidet i 2013 en tilstandsrapport for grunnskolen som pekte på de

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov.

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. Utgave 1 / 2011 1 Innholdsfortegnelse s. 2 Innledning s. 3 Prosedyrer ved søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

Ramstadskogen barnehage

Ramstadskogen barnehage Ramstadskogen barnehage Praktisk informasjon 2014-2015 INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 FOR SENT HENTING... 3 FERIE... 3 SYKDOM/FRI... 3 HENTING/ BRINGING... 4 AV- OG PÅKLEDNING... 5 MÅLTIDER... 6

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE I ANDEBU KOMMUNE Januar 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord....3 2. Visjon...3 3. Syn på barnet Robust og lærende. 3 4. Felles verdigrunnlag 5 5. Lovgrunnlag og krav....6

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Prosjekt: Fritt Valg! 10 års satsning for likestilling på Sørlandet PROSJEKTBESKRIVELSE. Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet

Prosjekt: Fritt Valg! 10 års satsning for likestilling på Sørlandet PROSJEKTBESKRIVELSE. Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet PROSJEKTBESKRIVELSE Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet HESTEHAVEN BARNEHAGE: Likestilling og sosial kompetanse. Prosjektperiode 2008/2009. Kort om prosjektet- Fritt Valg: Målet er

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer