SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 10/1800 Arkivnr.: N41 SAK: RUTEUTVIKLING I II Saksdokumenter (vedlagt): Invitasjon til deltakelse Prosjektbeskrivelse inkl budsjett Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Fly Articer er et samarbeidsprosjekt ift flyruteutvikling og ble startet på initiativ fra Hammerfest i Deltakere ved oppstart var Greater Stavanger, Hammerfest, Brønnøysund, Alstahaug, Harstad og Tromsø. Etter prosjektets første periode som ble avsluttet i 2013 ble det besluttet å videreføre samarbeidet i Bodø kommune kom da til som ny partner. På styringsgruppemøte i Fly Arctic 29.januar 2015 ble det vedtatt å sende ut invitasjon til alle eiere av prosjektet om å delta videre i 2015 og Gjennom å dokumentere og kommunisere næringslivets behov for flyforbindelser vil Fly Arctic fortsette å arbeide både for å sikre dagens tilbud og for å få flyselskapene til å etablere nye ruter. Dette er avgjørende for bedrifter som skal betjene sine markeder eller tiltrekke seg nødvendig kapital og kompetent arbeidskraft i konkurranse med andre. Resultater fra trendundersøkelsene viser at bedriftene har behov for ruteforbedringer både på eksisterende ruter og nye direkte ruter. Fly Arctic jobber opp mot flyselskap som en anser å være aktuelle aktører i markedet med informasjon relatert til funnene i Fly Arctic rapporten. Hovedfunn fra trendundersøkelsen 2014;

2 Næringslivet ønsker fortsatt raskere forbindelser og flere avganger mellom den voksende oljeregionen i Nord-Norge og oljehovedstaden Stavanger. Dette er konklusjonen fra en undersøkelse hvor nesten 800 bedrifter svarer. Bedriftene trenger et rutetilbud som er tilpasset deres behov og etterspør hyppigere frekvenser. For å kunne oppnå dette er valg av flytype vesentlig i forhold til det estimerte årlige passasjervolumet. Rapporten Fly Arctic Verdifulle forbindelser 2014 viser at næringslivet fortsatt forventer en fremtidig vekst i reiser mellom Stavanger og flere destinasjoner i Nord-Norge. Nesten 800 bedrifter i Hammerfest, Tromsø, Bodø, Harstad/Evenes/Narvik, Alstahaug, Brønnøy og Stavanger som har totalt årlige reisebudsjetter på 2,4 milliarder kroner har svart på undersøkelsene. Utover undersøkelsen som er sendt ut til bedrifter i alle regionene har Fly Arctic også jobbet med mellomkategori lufthavn som vil kunne være aktuelt for Sandnessjøen lufthavn, Stokka i fremtiden. Det har vært dialog med Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet og ledelsen i Avinor i løpet av prosjektperioden. Næringslivet i Sandnessjøen forventer fra uendret til økning i fremtidig reiseaktivitet! I 2014 har det vært en forholdsvis stor nedgang i passasjertrafikken. Noe av årsaken til dette har vært flere kansellerte avganger i 2014 pga dårlig vær. I tillegg var flyplassen delvis stengt juni og juli i 2014, da en utvidet rullebanelengden. Den største årsaken til nedgangen i 2014 var nok nedgangen i aktivitetsnivået ift olje og gass i Norskehavet. Dette var for så vidt en varslet aktivitetsnedgang. For 2015 forventes det en økning i aktivitetsnivået. 34 bedrifter i regionen besvarte undersøkelsen sendt ut av Fly Arctic prosjektet. Svarprosenten er svært høy på over 40 % og signaliserer et stort engasjement og interesse for utviklingen av rutetilbudet ved lufthavnen. De fleste bedriftene som svarer på undersøkelsen tilhører olje, gass og offshore bransjen. Respondentene har ca 30 millioner i årlige reisebudsjetter. Bedriftene mener at utvidelse av rullebanen på Stokka vil ha svært positiv effekt for næringslivets reisevirksomhet! Resultater fra undersøkelsen viser at bedriftene i første rekke har behov for følgende forbedringer i flyruter: 1. Næringslivets første prioritet er hyppige frekvenser tur/ retur Oslo. Det er ønske om tre daglige avganger og med en trekantforbindelse hvor Brønnøysund er inkludert. Ønsket avreise tidspunkt fra kl til kl og med returtidspunkt fra Oslo til Helgeland med avreise fra kl til kl Internt i landsdelen: Flere av bedriftene etterspør bedre forbindelser til Harstad/Evenes og Hammerfest. Målsetting for denne ruten bør også en trekantforbindelse med Brønnøysund. Næringslivet i Harstad regionen etterspør også et bedre rutetilbud til Helgeland. 3. Vestlandet:

3 Bedre forbindelser til Stavanger. Det forventes størst økning i volum til Stavanger i tiden fremover. Midtukeavganger og fortrinnsvis på sikt to daglige avganger. En slik rute bør også kombineres med passasjerer fra Brønnøysund. Tilbakemeldinger fra næringslivet i Stavanger viser også at det etterspørres bedre rutetilbud til Helgeland. I tillegg gir flere bedrifter tilbakemeldinger om at det hadde vært ønskelig med en rute mellom Sandnessjøen, Bergen og Stavanger. Samarbeidsprosjektet Fly Arctic er unikt innen ruteutvikling mellom så mange kommuner og fylker i Norge og hvor en undersøker trender og prognoser innen næringslivets fremtidige flyreisemønster. Fly Arctic gir informasjon om markedsmuligheter i tiden fremover. Det er opptil hvert enkelt flyselskap å vurdere disse mulighetene når de foretar sine risikovurderinger ved ruteutvikling. Ruteutvikling er viktig for næringsutvikling. Utvikling av flyruter er svært viktig for bedriftene og kan være avgjørende i forhold til en ny etablering. Utvikling av nye ruter tar tid og Fly Arctic jobber derfor langsiktig i forhold til dette. En av de viktigste drivkreftene for utvikling av norske oljeklynger er kommunikasjon og infrastruktur: Nærhet til olje- og gassfeltene og helårs flyplass med gode forbindelser. Dersom det ikke blir utviklet et rutetilbud som er i tråd med bedriftenes behov vil dette skape store utfordringer for næringslivet. Gode kommunikasjonsmuligheter er svært viktig for bedriftene for å kunne ha en effektiv drift og er også viktige for en god rekruttering fra ulike deler av landet og ikke minst utlandet. Fly Artic Prosjektets overordnede mål er å bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelenes og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde og øke bedriftenes verdiskapning og konkurranse kraft. Dette er delt inn i delmål som beskrevet nedenfor: Årlig kartlegging av næringslivets fremtidige reisebehov. Prosjektet har som målsetting å kartlegge spesielt fremtidig reisemønster hos olje/ gass næringen, men også for storbrukere fra andre bransjer av hver enkelt lufthavn. Oppnå et rutetilbud som effektiviserer reisetiden for næringslivet. Opprettelse av nye ruter og forbedring av eksisterende ruter. Det utarbeides også regionale målsettinger i samarbeid med styringsgruppen. Jobbe for å bedre rammebetingelser som setter begrensinger for utvikling av regional luftfart. Årlig budsjett: Årlig kostnadsbudsjett for drift av FLY ARCTIC: Aktivitet Kostnad Prosjektaktiviteter totalt Kr

4 Oversikt over prosjektaktiviteter: Fase 1: Oppdatering databaser. Kontakter storbrukere og reisebyråer Kr Fase 2: Spørreundersøkelser seks regioner. Analyse hovedfunn. Kr Fase 3: Utarbeidelse av hovedrapport. Innhenting av regionale utviklingstrekk Kr Fase 4: Oppfølging av aktuelle flyselskap. Kr Arbeide med rammebetingelser, andre saker som FOT, Mellom kategori mm Kr Organisering, deltagelse, oppfølging av styringsgruppe-/ arbeidsgruppemøter Kr Reiseutgifter Kr Andre utgifter, kjøp av tjenester, rapporter mm Kr Delsum prosjektaktiviteter, eksl. mva Kr Prosjekteieres egeninnsats Styringsgruppemøter. 4 møter, 7 representanter. Kr Arbeidsutvalgmøter. 4 møter pr år, 3 representanter. Kr Greater Stavanger, rådgiving ifm trendundersøkelser, rapport, analyser Kr Innhenting og bearbeiding av regional informasjon til prosjektet. Kr Reisekostnader for prosjekteiere Kr Delsum prosjekteieres egeninnsats, ekskl. mva Kr Sum pr år Kr Totalt for begge prosjektår Kr Midlene skal benyttes til å dekke kostnader til sekretariatsfunksjon, konsulenthonorar, innhenting av statistikker, møter, reiser, utredning, spørreundersøkelser og utarbeidelse av analyser i henhold til avtalt aktivitetsplan. Finansiering: Finansieringsoversikt: Forslag til finansieringsplan for 2 år Ekstern finansiering: Alle 6 nåværende eier kommuner. Kr Avinor, Sola Kr Nordland, Troms og Finnmark Fylkeskommune Kr Intern finansiering Verdi av egeninnsats, prosjekteiere Kr Sum Greater Stavanger bidrar med ressurser og rådgiving til en verdi av minimum kr ,- som fordeles som følger: Utarbeidelse, gjennomføring og analyse av undersøkelser i samarbeid med prosjektleder, ved leder av Ruteutviklingsforum for Rogaland, Ola Saua Førland. Dette beløpet er ikke satt inn i budsjettmodellen ovenfor. Avinor v/stavanger Lufthavn, Sola søkes om finansiering av kr ,-. Nord Norge betaler inn totalt kr til prosjektet så fremt alle regioner ønsker å være med i prosjektet. Dette innebærer for Alstahaug kommune kr 130 i året. Dog har vi et mindreforbruk fra nylig avsluttet prosjekt som innebærer at kostnad år 1 blir kr ,-. Vår deltakelse i prosjektet forslås finansiert over Næringsfondet. IKKE RØR LINJA

5 IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug formannskap anbefaler deltakelse i Fly Artic for årene Kontingent finansieres over Næringsfondet, dvs kr ,- for 2015 og Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Stig-Gøran Olsen Næringssjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNIKASJONSUTVALGET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 05.06.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier Avinor i Nordområdene Muligheter og strategier Forord Avinor legger med dette fram rapporten «Avinor i Nordområdene». Bakgrunnen for arbeidet har vært de store og raske endringene som skjer i nord og som

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø Terje Andreas Mathisen Forsker Handelshøgskolen

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola Strategiplan Stavanger lufthavn, Sola Vedlegg Samfunn Versjon 1.0 november 2012 Innhold 1 Forord...4 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Foto: Oddmund Wold, Asplan Viak Bjørn T. Grøttheim Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2013 Tittel : Forfatter : Arbeidsnotat : 2013:10 Prosjektnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013 Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Sluttrapport Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Nordområdesenteret for Næringslivet Universitetet i Nordland November 2011 1 1. SAMMENFATNING AV PROSJEKTET Målsettingen

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer