Grashøsting - rundballemetoden. Møter på Helgeland Olav Aspli Fagsjef plantelultur FKA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grashøsting - rundballemetoden. Møter på Helgeland Olav Aspli Fagsjef plantelultur FKA"

Transkript

1 Grashøsting - rundballemetoden Møter på Helgeland Olav Aspli Fagsjef plantelultur FKA

2 Mål for grovfôrprodusenten: Stor avling - god kvalitet produsert til en rimelig pris Utnytte dyra sitt opptakspotensiale for grovfôr og spar kraftfôr Potensial for grovfôropptak - surfôr, FEm/dag Godt konsentrert grovfôr kan spare inntil 2, 5 kg kraftfôr pr dag

3 Høstetid sentralt for kvaliteten Begynnede skyting Optimal fôrenhetsavling Høyt fôropptak hvis gjæringskvaliteten også er god Noe strå viktig for vomgjæringa Samtidig bladrikt og lett å pakke sammen For tidlig slått gir: Lavt TS-innhold = sterk gjæring = skuffende ytelse Mye pressaft om det ikke fortørkes Blaut møkk / diaré For sein slått gir: Porøs masse med mye dau-gras lett mugg og varmgang Lavt fôrenhetsopptak = høyere kraftfôrforbruk Lett å få smørsyregjæring

4

5 Målet med høste-ensileringsprosessen Bevare grovfôrets kvalitet fra slått til fôring

6 Totrinns-høsting Graset slås og legges ned på bakken igjen Etter en kortere eller lengre tørkeperiode (når ønsket TS % er oppnådd) blir graset plukket opp og ensilert Ved fare for nedbør høst, selv om ønsket TS% ikke er oppnådd stor fare for utvasking av næringsstoffer

7 To-trinnshøsting Fordeler: Større kapasitet - kortere høstesperiode - mindre masse å transportere færre lass, færre rundballer Pressaftmengden reduseres Bedre kvalitet pga. mindre næringstap og større tørrstoffinnhold Større grovfôropptak Et mer håndteringsvennlig fôr Ulemper Større investeringer - mindre driftssikkert utstyr Større vedlikeholdskrav Vanskeligere pakking Væravhengig - bundet arbeidsopplegg

8 Linjevalg og kostnad pr FEm Rundball kombipr rundball Finsnitt +fylltøm Finsnitt + plans Rundball 2 eiere Leie presse Sl.høst + tilh

9 Slått Skiveslåmaskin 3-pkt-montert Slepemontert Godt slåtteresultat Liten fare for steinkasting Mulighet for stor arbeidsbredde Med/uten stengelbehandler Breispredning

10 Skiveslåmaskiner med stengelbehandling

11 Med stengelbehandler God stengelbehandling - knekker stenglene - vokslaget fjernes Raskere tørking av stengelen Mindre spill av bladverk Stor variasjon i strengbredde Kan regulere strengform Lett å plukke opp graset God kutting av graset ved påfølgende maskin

12 Fortørking Fordeler: Øket høstekapasitet Mindre pressaft Gjæringen begrenses bakt. får mangel på vann Bedre forhold for melkesyrebakt. dårligere for smørsyrebakt Mindre behov for ensileringsmidler Økt fôropptak Ulemper: Væravhengig Fare for dårlig pakking varmgang muggproblemer Større krav til pakking tett silo

13 Tørrstofftap, % Tap av tørrstoff fra eng til fôrbrett På jordet Ånding, dryss og utvasking ved fortørking Ånding og gjæring i siloen Pressaft I siloen 5 Saft Tørrstoff % i graset

14 Effekten av fortørking 1 tonn rått gras - 85 % vatn (15 % ts) Skal bort 850 kg vatn 500 kg gras - 70% vatn (30 % ts) 350 kg vatn 150 kg tørrstoff Fortørking av gras

15 kg vatn Vektreduksjon ved fortørking Kg vatn/100 kg GRAS Ved 30% ts er vekta halvert og 50 kg vatn fjernet (over halvparten)!! ½ mengde ensileringsmiddel! % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % prosent ts

16 FORTØRKING Tørrst. % Tid Temp RH 15 7,00 19, ,00 18, % endring pr. time avh. av værsituasjonen/strengens tykkelse Arbeidsopplegg v/totrinns høsting Slå om kvelden/påfølgende morgen Begynn å kjør inn utpå formiddagen - ettermiddagen

17 Breispredning

18 Breispredning Graset legges flatt utover med slåmaskina Når graset er tørt nok, rakes det sammen i store strenger Effekten: Raskere og jevnere fortørking og: - Mindre ånding meir sukker - Større tørrstoffopptak - Ekstra arbeidsoperasjon Jevn tørr overflate viktig ellers fare for jord i graset (sporer!) Bløtt bakke utslaget breispredning kraftig redusert

19 Tørrstoff % Breispredd eller streng? tørkehastighet ,5t kveld1 kveld 2 dag 3 kl 12 smal brei ønsket

20 Rotor river Spesialriver for samling av graset. Mange rakearmer og mange vertikalt monterte tinder 1, 2 eller 4 rotorer. God reinraking, jevn og lett grasstreng Riktig innstilt, liten fare for forurensinger i fôret Bruk av sprede-/vende- og samleriver krever at det er plane forhold på jordet uten hjulspor og lignende!

21 Rundballeensilering Fordeler: Lettvint og fleksibelt Utsetter åpning av siloer Egnet for grønnfôrhøsting Stor kapasitet (fortørking - lang avstand) Liten kapital i fast anlegg Alternativ utnytting av utstyret

22 Rundballeensilering Ulemper God fortørking viktig for å lykkes Mye bindegarn/-nett Stort forbruk av innpakkingsplast Skadelig for miljøet Kostbart Punktutslipp av pressaft Sårbart utstyr Stort vedlikehold Fare for driftsstopp

23 Fortørkings betydning i rundballer Fortørking fra 15 % til 30 % tørrstoff gir: 100 % mer gras (tørrstoff) i ballene - halvering av antall baller Sterk reduserte kostnader (kjøring, plastforbruk, håndtering) Kapasiteten øker Bedre fôrkvalitet

24 Vekt og energiinnhold i rundballer med ulikt TS (Diameter1,2 m x bredde 1,2 m og 0,85 FEm pr kg TS) TS % Vekt,kg pr ball FEm pr ball Kilde: Buskap 2/2012 Konklusjon: En rundball med 40 % TS inneholder 70 % mer energi (FEm) enn en med 20 %

25 Balleforming i fastkammerpresse 1. Avlingen fylles inn i kammeret og valsene starter å rulle den sammen 2. Så fort kammeret er fullt begynner valsene å presse mot ballen. Komprimeringen starter på det siste ytre laget 3. Komprimeringen flyter seg innover i lagene og når innstilt pressegrad er oppnådd starter bindingen

26 Balleforming i fastkammerpresse

27 Balleforming i variokammerpresse Avlingen fylles inn i kammeret og beltene begynner å forme ballen Ballen rulles sammen samtidig som massen komprimeres fra sentrum og utover Når innstilt diameter er oppnådd starter bindingen

28 Balleforming i variokammerpresse

29 John Deere 900 serie, en ny generasjon rundballepresser større kapasitet mere i ballene

30 God komprimering av graset i rundballene viktig 1. Innholdet i ts/m3? - Fastkammerpresser m/u kutting - Variabel kammer presser m/u kutting Svak fortørking: Liten forskjell Sterk fortørking: Variable presser 15-20% mer gras 2. Kutting av graset gir liten forskjell i komprimering 3. Kjørehastighet volumet på strengen sentralt

31

32 Hvorfor ensileringmiddel ved rundballeensileringen? Konserverer surfôret med begrensa gjæring, dermed et mer smakelig fôr (mer sukker) og større fôropptak: Gir høyere ytelse Bedre tilvekst Mer melk / høyere protein% Gir bedre produktkvalitet Ikke sporer i ost Ikke smaksfeil Mindre varmgang og mugg Mer stabilt fôr etter åpning av ballene

33 g/dag Økt tilvekst med GrasAAT - midler (middeltall fra 9 forsøk (15-40% TS) Uten tilsetning GrasAAT 3-5 l/t 147 gram økt daglig tilvekst tilvarer ca 74 gram slaktevekt Med slaktepris 30 kr/kg har det verdi: 0,074x30 = 2,20 kr Kostnad til ensileringsmiddel (GrasAAT Lacto) er: 8 kgts/20%ts=40 kg gras pr dag, d.v.s 0,040 t x 3 l/t x 9,18 kr/l = 1,10 kr Fôropptaket er litt større med tilsetning, men konserveringstapene mindre En krone i GrasAAT gir to tilbake i kjøtt!!!

34 En krone i GrasAAT gir to tilbake i mjølk (gjennomsnitt av 13 forsøk) Kg eller g/kg Uten tilsetning Med GrasAAT Mjølk Fett Protein Verdi av økt ytelse: Mjølk: 0,4 kg x 3,10 kr/kg = 1,24 Fett: 1,4 tidels% x 1,5 øre/tidels% x 24 kg mjølk = 0,50 kr Protein: 0,6 tidels% x 7,5 øre/tidels% x 24 kg mjølk = 1,08 Sum: 2,82 kr. I tillegg større sannsynlighet for Elitetillegg (redusert risiko for smaksfeil og sporer i mjølk) Kostnad for ensileringsmiddel = ca 1,3-1,5 kr/dag pr ku

35 Ensileringsmidler 2011/2012 For direkte høsta gras Ensil 1 (75 % maursyre) Kofasil LP For godt fortørka gras Ensil Pluss (54 % maursyre + 18 % propionsyre) For fortørka gras i siloer, rundballer opp til 45 % TS, og som toppdressing Kofasil Ultra (fortrinnsvis rundballer) Biologiske ensileringsmidler

36 Relativ nytte av ensileringsmiddelet Bruk riktig ensileringsmiddel! TS-% i graset r Ensil 1/Kofa LP Ensil Pluss Kofasil Ultra

37 ENSIL Pluss for fortørka gras i siloer, rundballer opp til 45% TS, og som toppdressing 54 % maursyre, 18 % propionsyre, 8 % natrium Propionsyre hemmer gjær- og muggsopp og bedrer stabiliteten av fôret etter åpning av siloen (rundballen): Mindre mugg Mindre varmgang (fôret tåler å ligge lenger åpent) Ikke etsende og lav korrosjon Dosering: 4 6 l /t gras

38 Kofasil Ultra til rundballer (fortrinnsvis for høgt TSinnhold) Ingen korrosjon på maskiner Effektiv mot mugg og gjærsopp Bedrer stabiliteten av fôret etter åpning av ballen (spes. viktig ved fôring av hest) Sterk mot smørsyrebakterier/sporer Sterk mot listeriabakterier (viktigst for sau)

39 Prissammenligning Pr 1 jan.. Ensil 1 Ensil Pluss Kofasil Ultra Middelpris pr fat Normaldose 3,5 4,5 4,0 (l) pr. tonn gras Kostnad pr. tonn gras

40 Bruk av ulike ensileringsmidler, kostnad pr daa (avling 600 kg TS grasavling)

41 Nett fra Agripac AB: - Tama Marathon 4200/2800/ Tama Protec 2600/3600

42 JD Cover Edge nett spesialtilpasset JD presser nettet legger seg over kanten på ballene.

43 Breiplast Trio BaleCompressor - mindre plastbehov - beskytter folien mot stivt gras - ingen sortering av avfall

44 Innpakking Pakketid: Raskest mulig etter pressing 20 o C innen 2 timer 15 ««3 «10 ««4 «Minst mulig behandling av ballen etter plastpåleggingen Legges på lagringssted raskes mulig etter plastpåleggingen før gjærings-prosessen starter

45 Trioplast AB : Triowrap rundballefolie 500/750 mm bredde (tåler en del handtering) Trioplus rundballefolie ( forstrekt) 30 % flere baller pr rull

46 Innpakking Svingbordpakkere med fast filmholder Stasjonær Må lastes Mobil Selvlastende

47 Kombipresse presser og pakker inn i samme arbeidsoperasjon

48 % av ballene med mugg Kofasil Ultra reduserer mugg i rundballer med 40%TS (Lingvall 1997) Uten Med Kofasil Ultra 0 4 x svart plast 4 x hvit plast 6 x svart plast 6 x hvit plast

49 Transport av ballene Sårbar fase bør reduseres til et minimum Antall lag forebygger skader Pakking på lagerplassen best Transport rett etter innpakking Viktig å reparere sår

50 Oppsummering rundballeensilering Lag en jevn fin streng Breislått gir raskere fortørking Fortørk til 30 % t.st. (begynner å visne/se dødt ut) Unngå jordinnblanding Press harde fine baller (jevn og sylindriske) Sett til 2-4 l ENSIL Pluss eller Kofasil Ultra pr ball Pakking bør skje innen 2 timer Bruk minst 6 lag plast (mye handtering min. 8 lag) Tape over eventuelle hull Finn en fornuftig lagringsplass Transporter ballene minst mulig før foring

Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars 2015. Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri

Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars 2015. Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars 2015 Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri Mål for grovfôrprodusenten: Stor avling - god kvalitet produsert til en rimelig pris Utnytte dyra

Detaljer

Foto: Frida Meyer. www.norgesfor.no

Foto: Frida Meyer. www.norgesfor.no Foto: Frida Meyer www.norgesfor.no 1 Innhold: Penger i gras... 3 Analyse av surfôret............... 4 Analyseskjema.................. 5 Grovfôr til ku... 6 Grovfôr til kjøttproduksjon og sau... 11 Høy

Detaljer

Høstelinjer Gras. Sverre Heggset. Landbruk Nordvest. Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Landbruk Nordvest

Høstelinjer Gras. Sverre Heggset. Landbruk Nordvest. Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Landbruk Nordvest Høstelinjer Gras Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Sverre Heggset Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Kostnad eller inntjening? Utstyret koster peng. Stor kapasitet= mye peng Tid

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2

mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2 mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2 Vurderingsfaktorer Brukskostnad: vedlikehold, drivstoff, slitasje, tilbehør Effektivitet: (mann + maskin) *

Detaljer

Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29

Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29 Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29 Smånytt Takk til Lidvin Aarstad for utlån av gravemaskiner til maskinførerkurset i Eidsvåg i mars! Funksjonstest

Detaljer

Fôr til storfe i vekst

Fôr til storfe i vekst Fôr til storfe i vekst www.norgesfor.no 1 Foto: Frida Meyer Kraftfôr til storfe i vekst På samme måte som hos melkekyr bestemmes kraftfôrsort og kraftfôrmengde av ytelse og tilgang og kvalitet på annet

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Landbruk Nordvest ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere God jul og godt nyttår! 2 Minneord Nils Eldar

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot 1600 - K2 FeedRobot 1200

TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot 1600 - K2 FeedRobot 1200 NYHET! TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot 1600 - K2 FeedRobot 1200 AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift eller båsfjøs. Den eneste automatiske

Detaljer

Foredrag om fullfôr til sau. Steingrim Viken. 11. mars 2015. Fullfôr til sau. Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr:

Foredrag om fullfôr til sau. Steingrim Viken. 11. mars 2015. Fullfôr til sau. Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr: Foredrag om fullfôr til sau Steingrim Viken 11. mars 2015 Fullfôr til sau Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr: - Strategi på grovfôrproduksjon tilpasset fullfôr - Fôring

Detaljer

Fra styre og stell s. 2. Nyansatt på Nesnakontoret s. 3. Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3

Fra styre og stell s. 2. Nyansatt på Nesnakontoret s. 3. Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3 1 Innhold: Fra styre og stell s. 2 Nyansatt på Nesnakontoret s. 3 Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3 Invitasjon til fagtur om økologisk melk og kjøttproduksjon s. 4 Overvintringsskader

Detaljer

Økt fokus på virus i potet

Økt fokus på virus i potet VÅRONNAVISA 2015 16 Økt fokus på virus i potet Ingrid Myrstad Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Tel: 902 06 667 ingrid.myrstad@nlr.no Virus i potet vies større oppmerksomhet i dag enn for noen år siden.

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Økologisk. Småskrift. Nr 1 2008. Fôring i mjølkeproduksjon. Martha Ebbesvik Åse Flittie Anderssen Lise Grøva Anitra Lindås Turid Strøm

Økologisk. Småskrift. Nr 1 2008. Fôring i mjølkeproduksjon. Martha Ebbesvik Åse Flittie Anderssen Lise Grøva Anitra Lindås Turid Strøm Økologisk småskrift Nr 1 2008 Småskrift Fôring i mjølkeproduksjon Martha Ebbesvik Åse Flittie Anderssen Lise Grøva Anitra Lindås Turid Strøm Fôring i mjølkeproduksjon Innhold Innledning...5 Behov for energi

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl #alyserapport AnalyCen Gaia lab 7228 KvAl Fylke Kommune Distrikt Side 1 (1) Lab.nr. Oppdragsnr Provetype Forslag Oyreslgg l,metet Parameter I orrstott Protein NDF F6renheter, FEh F6renheter, FEh Kvalitetsklasse

Detaljer

Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder

Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder En oversikt over teknisk utstyr, resultat og erfaringer Steinar Dragland, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter avd. Kise E-post: steinar.dragland@planteforsk.no

Detaljer

Tanco Autowrap - 1500 Bruksanvisning. Innhold

Tanco Autowrap - 1500 Bruksanvisning. Innhold Innhold Kapittel Innhold Side 1 Innledning 3 2 1500-seriens modeller 4 3 Varselskilt / -merker 7 4 Tekniske Spesifikasjoner 8 5 Sikkerhetsregler 10 6 Ballepakking 15 7 Maskinmontering 19 8 Informasjon

Detaljer

Mosjonsløsninger for mjølkeku

Mosjonsløsninger for mjølkeku Mosjonsløsninger for mjølkeku Om mosjonskravet Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr kan holdes, er økende. En konsekvens av dette er at regelverket for hold av dyr ikke bare skal beskytte dyr mot vanskjøtsel,

Detaljer

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst Sau og lam Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst Foto: Anne Lise Norheim 3 nye kraftfôr: FORMEL Sau Ekstra FORMEL Sau Intensiv FORMEL Lam Vår www.felleskjopet.no www.fknr.no www.fkra.no

Detaljer

Bacheloroppgave. Effekt på sammensetning av melk ved bruk av matavfall som tilleggsfôr til NRF melkekyr.

Bacheloroppgave. Effekt på sammensetning av melk ved bruk av matavfall som tilleggsfôr til NRF melkekyr. Campus Evenstad avdeling for Anvendt økologi og Landbruk - Studiested Blæstad Lars Nordbotn Bacheloroppgave Effekt på sammensetning av melk ved bruk av matavfall som tilleggsfôr til NRF melkekyr. Et studie

Detaljer

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten 23. Potet Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Settepotet Friske settepoteter Friske settepoteter er grunnleggende for gode avlinger av høg kvalitet. I dag tar all settepotetproduksjon utgangspunkt

Detaljer

Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015 Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Tema Tidlig slått som gir bra grovfôr og mindre kraftfôr? eller

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Innledning God utnytting av husdyrgjødsla Bondens gull har blitt stadig viktigere, både for gardbrukeren og storsamfunnet. I tillegg til næringsverdien,

Detaljer

Godt fôr gir mjølk, - og pengar

Godt fôr gir mjølk, - og pengar Godt fôr gir mjølk, - og pengar Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve. Pengar får me i hovudsak frå å selga mjølk. Kua kan gje oss mykje

Detaljer

Rapport nr. 501/67 VEILEDNING I VÅTKOMPOSTERING AV ORGANISK AVFALL Avfall fra fiskeoppdrett, husdyrgjødsel, kloakkslam, etc.

Rapport nr. 501/67 VEILEDNING I VÅTKOMPOSTERING AV ORGANISK AVFALL Avfall fra fiskeoppdrett, husdyrgjødsel, kloakkslam, etc. Rapport nr. 501/67 VEILEDNING I VÅTKOMPOSTERING AV ORGANISK AVFALL Avfall fra fiskeoppdrett, husdyrgjødsel, kloakkslam, etc. RAPPORT-TITTEL VEILEDNING I VÅTKOMPOSTERING AV ORGANISK AVFALL Avfall fra fiskeoppdrett,

Detaljer

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10 Nr. 33/34 21. august 2015 Håvar er klar for nye oppgåver på garden Side 10 DRØSET August 2015 Velkommen til FKRA sine kornmottak Jordbruksavtalen for 2015 ga ein auke av kornprisen til produsent: bygg

Detaljer