Høstelinjer Gras. Sverre Heggset. Landbruk Nordvest. Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Landbruk Nordvest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstelinjer Gras. Sverre Heggset. Landbruk Nordvest. Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Landbruk Nordvest"

Transkript

1 Høstelinjer Gras Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Sverre Heggset Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest

2 Kostnad eller inntjening? Utstyret koster peng. Stor kapasitet= mye peng Tid er peng. Stor kapasitet = lite tid= spara peng? Stor kapasitet = tungt utstyr = lita avling? Driftskostnad minker med kapasitet? Stor kapasitet = alt til rett tid = peng spara Rett handtering = økt fôrverdi Ensileringsmiddel= kostnad eller verdiøkning? Landbruk Nordvest

3 Grunnleggende analyse Analysere gardens ressurser behov Bygninger eksisterende aktuell endring Maskinpark Bemanning Jordas beliggenhet og beskaffenhet Mulig samarbeid med andre Klima, sikkerhet for godt høstevær Innleie aktuelt? Finn handlingsromma - konsekvenstrappa

4 Mer jord Konsekvenstrappa Jord Mer jord Gjødsellager Ny kum Traktor + redskap Ny vogn Større traktor Avløsing Strøm Vatn Dagens fjøs Robot og kyr + kyr + +påbygg surfôrlager Rundballer Løpe fortere Mannskap ENTREPRENØR Utlending Beite Nytt krav Landbruk Nordvest

5 Mekaniseringslinja eng til ferdig lagra Personkostnad Maskin Redskap Lager (fôr + reds) Fast og variabel kostnad Driftsmiddel (strøm, diesel, med mer) Ensileringsmiddel Pressaftkostnad Kvalitetsgevinst Andre kostnader som er linjeavhengig.

6 Stubbhøgde Sett igjen skit - Bedre ensilering og kvitt sporene Sett igjen grovstilk Sett igjen grønt for gjenvekst Raskere fortørk Mindre kjøreskader Bedre overvintring Slåmaskin og legde er problem

7 Anbefalede teoretiske Afgrøde snitlængder Teoretisk snitlængde, mm Græs og kløvergræs Helsæd af korn og ærter Majshelsæd > 28% tørstof 9 10 Majshelsæd > 28% tørstof (høj majsandel) 15 Majshelsæd < 28% tørstof 15

8 Konklusion vedr. foderoptagelse Snitlængden har ingen væsentlig betydning for foderoptagelsen hos malkekøer ved moderat til høj andel kraftfoder Lang snitlængde giver lavere foderoptagelse ved meget lille kraftfoderandel Snitlængden har større betydning for foderoptagelsen hos ungdyr end hos køer

9 Fortørking?? eller? Hvor mye? Red.fordøyeli ghet

10 Tørketempo er ganger redusert Produced by Cornell Cooperative Uten sol er ventilasjonen stengt

11 Sol gir fotosyntese og sukkerproduksjon = vannforbruk Fuktig damp Oksygen Luft inn Produced by Cornell Cooperative

12 Stengelbehandler?

13 Swath = 90% of Cut Width 40% of Cut Width Produced by Cornell Cooperative

14 Tørrstoff % Breispredd eller streng? tørkehastighet ,5t kveld1 kveld 2 dag 3 kl 12 smal brei ønsket

15 Vende to strenger og samle til en Går bra en gang tidlig! Samler 2+2 til 1 Samler til 1 (urørt før)eller breispredd til 1 (urørt før)

16 kg vatn Vektreduksjon ved fortørking Kg vatn/100 kg GRAS Ved 30% ts er vekta halvert og 50 kg vatn fjernet (over halvparten)!! ½ mengde ensileringsmiddel! % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % prosent ts

17 Vekt på gras i lass råvekt kg/m3 eksakthøster lessevogn dobbkutt multikutter slaghøster kgts/m

18 Jamning viktig Steinrive meldes å fungere godt!

19 Pakking (og jamning) Tynne sjikt og hyppig kjøring viktigst Tungt pakkeutstyr er gunstig God tid til masse pakking er gunstig Husk renslighet 10 cm løsmasse 20 cm løsmasse 40 cm løsmasse Traktor 6 tonn 218 kg ts/m3 173 kg ts/m3 150 kg ts/m3 Hjullaster 15 tonn 345 kg ts/m3 241 kg ts/m3 184 kg ts/m3

20 Faktorer og utslag Farta under pressing betyr ingenting for innhold ved lav tørrstoff % og lite ved høyere tørrstoff% (3% mer ved 34% ts når det kjøres 3 km/t mot 6 km/t) MPS (fleksibelt kammer) har gitt 14% mer innhold i ballene ved 34%ts Ved 17% ts var det ingen effekt. EFFEKTEN TILTAR I TAKT MED FORTØRKINGA! 25 Kniver kontra uten gav 7% mer innhold ved 17% ts og 12% mer innhold ved 34% ts Betyr mest for handtering ved foring. Fortørking har hatt kjempeutslag! Ballene har blitt like tunge fortørka som rå. Kg tørrstoff/ball har dobla seg fra 17% - 34% ts

21 Faktorer og utslag Claas Rolland 455 RC

22 Baller og innhold Suksess: 35% ts, 0.95 FEm/kg ts 750 kg/ball 249 Fem / ball 3 kr/fem = 750 kr pr ball Fiasko: 17% ts 0,80 FEm/kg ts 800 kg/ball 108 FEm/ball 3 kr/fem = 324 kr/ball Fortørking betyr mye mer enn valg av utstyr.

23 Transport kapasitet 25 m3 10 baller 40 m3 25 m3

24 Transport av baller

25

26 Kapasitetstall for linjer: daa/time Slaghøster + avlesservogn 10 m3 2,5-5 Slåmaskin 2.4 m+ dobbeltkutter + avl.vogn 3,5-7 Slåmaskin lessevogn 6-8 Slåmaskin Eksakthøster + avl.vogn X transp.tr 5-15 Slåmaskin 2.8+ Slepesnitter + tippvogn X transp.tr Slåmaskin + rive + bred slepsnitter (2.10)full transport ca 40 Sjølgående snitter + rive + full transport linje ca Slåmaskin rundballpresse 6 -? 10? Kapasitet er viktig, men kan kjøpes for dyrt. Nok kapasitet: 6-10 dager pr slått er OK? Markstakk maks to dager!

27 Linjevalg og kostnad Priser uten surforlager, pakketraktor rundball Finsnitt +fylltøm Snitter og plansilo Rball 2 i samarb rundball eller plastfolie. 600 fem/daa 90 eget / 150 leid kr/t 130 kr -180 Fem/ball gjennomsnitt-kostnader for hele avlingen eks. viser omtrentlige trender Leie presse Sl.høst tilh Areal, slås to ganger

28 Sammendrag største utslag for effektivitet og transportkostnader Henriksen 2010 Rundballemetoden er ikke billig Bra på store bruk og ved lang transport. Største økonomisk effekt øverst: God utnyttelse: stort areal/leiekjøring Høgere tørrstoffinnh.(mest utslag rundballer) Arbeidskostnader (mest utslag slaghøster) Jordarrondering = effektiv jorddrift Lasskapasitet og fart i transport

29 Dansk Farmtest: Lessevogn er kostnadseffektiv ved kort kjøring. Eksaktkuttervogn er kostnadseffektiv ved kort kjøring Eksaktkutter og mange vogner er kostnadseffektiv ved lang transport (Og rundballer er kostnadseffektivt ved lang og effektiv transport) (Og rundballer er kostnadseffektivt ved stor avstand, usikkert vær og lite folk tilgjengelig.)» Gå til Haugnes og Hansen Landbruk Nordvest

30 Sårbar mekanisering?

31 Slåmaskin Kort om: Hovedvalg er tilkobling til traktor der maskina kan: 1. Henge på trepunkt (eventuelt ha hjul som ekstrautstyr) 2. Frontmonteres hengende 3. «Sommerfugl»= frontmaskin og en eller to sidemonterte. 4. Slepmaskin med drag og hjul Rotormaskin har to eller flere store rotorskiver med kniver. Drifta er da fra overliggende bjelke Skiveslåmaskin har flere og mindre skiver på underliggende bjelke Stengelbehandler eller ikke. Skiveslåmaskiner trenger stengelbehandleren for å samle graset til streng. Rotorslåmaskin kan legge streng uten stengelbehandler. Ved breispreding kan begge typer kjøres uten stengelbehandler

32 Rotorslåmaskin Kort om: Billig og robust. Lettdrevet, spesielt uten stengelbehandler. Best egnet: Strenglegging uten stengelbehandler evt kombinert med sprede og venderive

33 Slåmaskin - frontmontert Kort om: Frontmontering gir god oversikt og kompakt enhet. Kan kombineres med sidemontert i tillegg, både ensidig og på begge sider. Ved kombinasjon med bakmontert blir vektfordelinga gunstig.

34 Kort om: Mest vanlig i dag. Kan leveres med og uten stengelbehandler. Trenger stengelbehandler for å lage streng. Noen kan leveres med hjul (bildet) og det reduserer kraftbehovet og øker stabiliteten. Best egnet: Mindre bruk. Sommerfugl for store bruk. Bakker og myr med hjul. Skiveslåmaskin - trepunktmontert

35 Best egnet: Stor kapasitet og varierende areal Skiveslåmaskin slept - senterdrag Kort om: Senterdrag gir fri plassering til høyre og venstre. Kan da kjøre frem og tilbake eller rundt etter som det passer. Kan leveres med eller uten stengelbehandler. Trenger stengelbehandler for å lage streng.

36 Grasriver Grasriver brukes for å sikre raskere og jamnere tørking av graset. Kombiriver kan spre, vende og samle. Samleriver kan samle breispredd til streng eller samle to (tre) strenger til en. Sprederiver kan breispre strenger eller vende spredd gras. Nye pick-up river og vendere er konstruert for å løfte graset opp før flytting horisontalt. Dette for å redusere risiko for jordinnblanding. Frontmonterte river reduserer tråkking i graset, og kan gi renere gras. Best arbeidsmessig er trolig vendbar førerplass og bakmontert rive, ettersom alle hjul da sporer likt, og strengen blir samlet mellom hjula. Forsøk viser at raking kan gi jordsmitte, men at en gangs raking på slett mark ikke medfører stor risiko.

37 Grasrive kombi Kort om: Rimelig kombinert sprederive og venderive. Best egnet: Spre streng til breispredd, vende graset for bedre tørking. Samle gras til streng. Arbeidskvalitet og kapasitet kan ikke måle seg med spesialrivene.

38 Grasrive - venderive Kort om. Spesialrive for spreding og vending av gras. Best egnet: Spre streng til breispredd, vende graset for bedre tørking..

39 Grasrive; en rotors Kort om: Kan brukes som strengvender for en streng, kan legge en streng inntil eller oppå en nabostreng eller samle breispredd gras til streng. Best egnet: Strenglegging av breispredd gras til mindre plukkeutstyr.

40 Grasrive; to- rotors samlerive Kort om: Kan vende og samle to strenger til en. Kan også legge to strenger inntil en tredje. Samler breispredd gras til en fyldig streng Best egnet: Strenglegging av gras til plukkeutstyr med stor kapasitet

41 Grasrive samlerive pick-up Kort om. Spesialrive plukking og strenglegging av gras / høy Best egnet: Plukke gras for silolegging der lite jordinnblanding er særlig viktig. Løfter opp og flytter via band

42 Grasrive samlerive pick-up front Kort om. Spesialrive plukking og strenglegging av gras / høy Best egnet: Plukke gras for silolegging der lite jordinnblanding er særlig viktig.

43 Slaghøster Kort om: Billig og robust. God flyteevne på svak jord. Gir god knusing og pakking på direktehøsta gras. Kan plukke streng bl.a via multikutter som ekstrautstyr for Serigstad. Best egnet: Opp til ca 200 daa pga begrensa kapasitet.

44 Dobbeltkutter Kort om: Slår som en slaghøster men kutter og kaster i egen kuttevifte. Bedre på fortørka enn slaghøsteren. Best egnet: Svakt fortørka eller direkteslått. Bedre kapasitet enn slaghøster, men klart dårligere enn snitter. Robust. God flyteevne på svak jord.

45 Best egnet: Stort areal og variert behov for transport. Korte avstander. Tårnsilo, plansilo eller stakksilo. Takler god fortørking. Frontmontert snitter Kort om: Typisk enmannslinje kombinert med mulighet for transportekvipasje. God kapasitet og moderat effektkrav. Behagelig å kjøre.

46 Snitter, trepunktmontert Kort om: Henger kan kobles til traktoren. God kutting med moderat effektbehov Best egnet: Stort areal og nok mannskap til transport. Tårnsilo, plansilo eller stakksilo. Takler god fortørking.

47 Snitter, slept Kort om: Henger kan kobles til snitteren. Svingbart drag, kan kjøres bak traktor. Fås i flere skårbredder. Best egnet: Stort areal og nok mannskap til transport. Plansilo eller stakksilo. Takler god fortørking.

48 Snitter, sjølgående Kort om: Kombineres med traktorer og tilhengere som kan kjøre mellom med lass. Krever vanligvis to til tre ekvipasjer til transport med moderat avstand og rask avlessing. Best egnet: Stort areal (lang avstand) og nok mannskap til transport. Plansilo eller stakksilo. Takler god fortørking.

49 Lessevogn, med fingermating Kort om: Typisk enmannslinje. God kapasitet og moderat effektkrav. Behagelig å kjøre. Kutter dårlig for plansilo, og krever ekstra god jamning og pakking. Best egnet: Stort areal og lite mannskap til transport. Korte avstander. Tårnsilo. Takler svak fortørking.

50 Lessevogn, med rotorkutter Kort om: Typisk enmannslinje. God kapasitet og moderat effektkrav. Behagelig å kjøre. Kutter nok for plansilo, men krever god jamning og pakking. Best egnet: Stort areal og lite mannskap til transport. Korte avstander. Plansilo eller stakksilo. Takler moderat fortørking.

51 Lessevogn, med snitteagregat Kort om: Typisk enmannslinje. God kapasitet og moderat effektkrav. Behagelig å kjøre. Best egnet: Stort areal og lite mannskap til transport. Korte avstander. Tårnsilo, plansilo eller stakksilo. Takler god fortørking.

52 Selvgjort er velgjort? Dette er en genial variant for bæresvak jord og brattlendte bruk! Den er ikke i handelen.

53 Plansilo Landbruk Nordvest

54 Plansilo Landbruk Nordvest

55 Hva koster? 3 m, vegger betongplatt + rundballer 1m vegg Sum kostnad pr Fem med 200 Fem/m øre 17.5 øre 19,4 øre Plast rundball: med 200 Fem /ball: 17.5 øre + plast og presenning ca 1-2øre /FEm 1300 m3 ferdsig pakka Klilde: NLR Sør Trøndelag Landbruk Nordvest

mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2

mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2 mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2 Vurderingsfaktorer Brukskostnad: vedlikehold, drivstoff, slitasje, tilbehør Effektivitet: (mann + maskin) *

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Landbruk Nordvest ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere God jul og godt nyttår! 2 Minneord Nils Eldar

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder

Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder En oversikt over teknisk utstyr, resultat og erfaringer Steinar Dragland, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter avd. Kise E-post: steinar.dragland@planteforsk.no

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Innledning God utnytting av husdyrgjødsla Bondens gull har blitt stadig viktigere, både for gardbrukeren og storsamfunnet. I tillegg til næringsverdien,

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10 Nr. 33/34 21. august 2015 Håvar er klar for nye oppgåver på garden Side 10 DRØSET August 2015 Velkommen til FKRA sine kornmottak Jordbruksavtalen for 2015 ga ein auke av kornprisen til produsent: bygg

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

AVERO 240 160. Helt uavhengig av andre.

AVERO 240 160. Helt uavhengig av andre. AVERO 240 160 Helt uavhengig av andre. Kompakt og smidig. Kompaktklassen fra CLAAS. Det er klart for tresking og det ser lovende ut. AVERO fra CLAAS er den perfekte treskeren for mange norske kornprodusenter

Detaljer

VÅRONNAVISA. Ta vare på matjorda

VÅRONNAVISA. Ta vare på matjorda VÅRONNAVISA 2015 En årlig avis til landbruket og landbrukets samarbeidspartnere i Nord-Norge. En fellesutgivelse fra enhetene i Norsk Landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark. Nye potetsorter Foto:

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning

Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning Kristian Brevik Per Christian Henden Arild Husby Tore Stene Bjørn Lasse Ulfsrud Norges teknisk-

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

Traktor-redskap-trygghet

Traktor-redskap-trygghet Tevlingsreglement Traktor-redskap-trygghet Revidert av tevlingsnemda i NBU, våren 2014 REGEL FOR NM I TRAKTOR - REDSKAP - TRYGGHET Tevlinga i Traktor - Redskap - Trygghet (TRT) skal lære deltakerne å kjenne

Detaljer

gjødsel utstyr www.moi.no Gjødselvogner gjødselnedfeller Gjødselmiksere Gjødselpumper Proff utstyr Slangetransport

gjødsel utstyr www.moi.no Gjødselvogner gjødselnedfeller Gjødselmiksere Gjødselpumper Proff utstyr Slangetransport gjødsel utstyr Moi AS har markedets bredeste program innen gjødselhåndtering Gjødselvogner gjødselnedfeller Gjødselmiksere Gjødselpumper Proff utstyr Slangetransport www.moi.no side 2 og 1 ØKONOMISK OG

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Hva koster grovfôret?

Hva koster grovfôret? Notat 2008 8 Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk Øyvind Hansen Tittel Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk Forfatter Øyvind

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Hovedkatalog 2015. Østre Blixrud vei 5, 1940 Bjørkelangen - Tlf. 63 85 42 00 - www.we-ma.no. Televeien 4, 1890 Rakkestad - Tlf.

Hovedkatalog 2015. Østre Blixrud vei 5, 1940 Bjørkelangen - Tlf. 63 85 42 00 - www.we-ma.no. Televeien 4, 1890 Rakkestad - Tlf. Hovedkatalog 2015 Østre Blixrud vei 5, 1940 Bjørkelangen - Tlf. 63 85 42 00 - www.we-ma.no Televeien 4, 1890 Rakkestad - Tlf. 69 22 27 20 Hovedkatalog 2015 2015 Vi feirer i år 45 års drift og er nå et

Detaljer