NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2013-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2013-1"

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET 10. MARS 2013 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Sissel Storelv Ken H. Tesaker Jan E. Ellingsen Eva T. Width Anette Andersen Heidi Bjelland Ronny Edvardsen Robert Landskaug (Ungd.utv.) Morten B. Wilmann (gen.sek.) Sverre M. Fredriksen (aktivitetsutvikler) deler av møtet Saksliste: 1) Protokoll 1/ (Tidligere godkjent) 2) Vedtak på e-post 3) Aktuelle saker: a) NM Innendørs Søknader b) Informasjonsprosedyrer c) Reisestipend 2013 d) Oppsummering fra Nordisk Møte e) Avvikling av 3D-stevner i lys av nye bestemmelser f) E-postkorrespondanse g) Landslagsantrekk bukser h) Nordisk Ungdomsmesterskap 4) Regnskap ) Regnskapsutdrag pr. 1/3 6) Budsjettrevisjon a) Fordeling av OLT-tilskudd b) Søknad om økte rammer til felt/3d 7) Rapportering fra aktivitetsutvikler 8) Seksjonsrapportering 9) Eventuelt a) UK- begrunnelse for uttak b) Resultatoppfølging på facebook

2 2) 1. PROTOKOLL 1/ ==================== Protokollen er tidligere godkjent, og man gikk i gjennom protokollen med tanke på oppfølging av sakspunktene. 2. VEDTAK PÅ E-POST ==================== Følgende vedtak ble protokollført: Sak 4: Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om botid for skytter fra Kristiansand BS ble godkjent etter omstendighetene. Sak 5: Vestviken Bueskytterregion er formelt nedlagt. Det vil bli arbeidet med å stable en ny region på bena i løpet av Regionens midler «fryses» midlertidig. 3. AKTUELLE SAKER ================== A) NM Innendørs Søknader Det forelå søknader fra Elverum BS og Klepp BS om dette arrangementet. Etter avstemning fikk Elverum BS arrangementet. Klubben fyller 50 år i I lys av søknadene, og i forventning om fortsatt økende interesse i norsk bueskyting generelt, ble det enighet om å utarbeide et enkelt søknadsskjema der man får bedre bakgrunnsopplysninger; eks. hallstørrelse, hotellfasiliteter, priser etc. SS B) Informasjonsprosedyrer Det ble en generell utveksling av synspunkter som vesentlig handlet om forbundets nye facebookside og hvordan man kan sikre best mulig formidling av nyheter. I anledning dette punktet gjorde man følgende vedtak: 1) Ungdomsutvalgets facebookside legges ned - i og med at man nå har fått en egen forbundsside som også Ungdomsutvalget vil benytte.

3 2) Utøvere som deltar utenlands på egne initiativ (utenom NBF-satsing), skal melde dette inn til NBF på forhånd. 3) Det nedsettes en arbeidsgruppe som følger opp «resultatnyheter» på NBF s facebookside. 3) C) Reisestipend 2013 Styret besluttet å tildele følgende reisestipend for 2013: Knut Svensen kr ,- Ken H. Tesaker kr ,- Jan E. Ellingsen kr ,- Roar Jystad kr ,- Jon-A. Storelv kr ,- Morten Bøe kr ,- Mats I. Smørdal kr ,- Jan R. Skyttesæter kr ,- Sigmund Lindberget kr ,- Jan E. Humlekjær kr ,- Runa Grydeland kr ,- (OLT) Lars Fjeldsbø kr ,- Bård Nesteng kr ,- (OLT) Stipendene er ment som en stimulans til egenutvikling og fortsatt virke for norsk bueskyting. Stipendene er gjenstand for innberetning til skattemyndighetene. D) Oppsummering fra Nordisk Møte En kortfattet oppsummering; - Finland møtte ikke, noe skuffende, da man hadde flere spørsmål knyttet til årets NUM i deres regi. En del synspunkter/evaluering av siste NUM ble ført i pennen av SBF som tar dette videre med det finske forbundet. - Rapporter gikk ut på god utvikling i de nordiske forbundene, med unntak av Færøyene der aktiviteten er dalende. - NUM 2014 til Norge (Surnadal) med utvidet opplegg. Planer godt mottatt. - Ungdomssamlingene (felles) legges til NUM 2014 og tilknyttes VM i Danmark Nordisk dommersamling i København 2013 fortrinnsvis med «nye» deltakere. - Felles opptreden så langt som mulig i WA-kongressen i Tyrkia 2013, men det er ingen kandidater fra Norden til valg i år. - Sverre M. Fredriksen redegjorde for sitt arbeid og sine resultater i Norge; SBF og DBSF tar opp ideen med aktivitetsutvikler. - Vi vil samarbeide med SBF/DBSF vedr. trenerutdanning på høyt nivå og «utviklingstrapp" for skyttere.

4 4) E) Avvikling av 3D-stevner. JEE tok opp spørsmålet om hvordan vi bør forholde oss til nye 3D-regler som må sies å komplisere gjennomføringen av stevner, spesielt på nasjonalt nivå. Dette skyldes kravet om flere dyr i banen (to av hvert dyr i kategorien for korteste avstand), større slitasje pga flere skutte piler og regelspørsmål knyttet til behov for å trekke piler før mål er ferdigskutt. Etter en diskusjon falt man ned på en konklusjon om at de internasjonale reglene må følges, ikke minst med tanke på uttak til mesterskap, også i nasjonale stevner og at man måtte løse de utfordringer som dukker opp på beste måte. Reglene må snarest ut til våre arrangører og skyttere. MBW F) E-postkorrespondanse Basert på innspill redegjorde MBW for de prosedyrer som følges, og at saker som har tilknytning til saksområder med politisk ansvar, videresendes eller kopieres det aktuelle styremedlem. Generalsekretæren vil for øvrig sørge for egne epostadresser til styrets medlemmer, slik at disse ikke behøver å benytte personlige eposter til NBF-formål. MBW G) Landslagsantrekk bukser. Det er dukket opp en problemstilling knyttet til farge, idet den sorte fargen på våre kombibukser/shorts går ut. Da vi er helt avhengig av sort farge pga ensartethet (klesreglementet ved internasjonal skyting) må undersøkelse ved alternative leverandører foretas. HB I mellomtiden deler vi ikke ut denne typen bukser idet vi avventer slike undersøkelser. H) Nordisk Ungdomsmesterskap (NUM) Vedr. 2013; man avventer påmelding for å se nærmere på antall vis-a-vis bestilte flyseter og mulighetene for lagledere (et visst antall er nødvendig). Da vurderer man også beste løsning vedr. reise fra midt-norge og nord-norge. Vedr. 2014; RE gikk gjennom detaljer med tanke på mulighetene ved mesterskapet i Surnadal. Her ligger det an til en givende uke. 4. REGNSKAP 2012 ================= Regnskapet (revisjonsgodkjent) ble lagt fram og undertegnet av Styret.

5 5) 5. REGNSKAPSUTDRAG ===================== Regnskapsutdrag pr. 1/ ble gjennomgått. Herunder ble det reist et spørsmål om Aktivitetsutviklers overtid/avspasering og forholdet til arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt hvorvidt det var gunstig overfor bueskytter-norge med lange avspaseringsperioder. MBW opplyste at vår Aktivitetsutvikler har en særlig selvstendig rolle og at han ikke ble gjenstand for nitidig oppfølging utover at planlagte tiltak ble gjennomført. Forholdet til arbeidsmiljøloven vil bli undersøkt. MBW 6. BUDSJETTREVISJON ==================== MBW la fram enkelte forslag til budsjettjusteringer som følge av endret planlegging og kjennskap til nye tildelinger. Fremlegg til fordeling på postene av OLT-tilskudd og et ekstra tilskudd på kr ,- til felt/3d-satsingen ble godkjent og er innarbeidet i det nye budsjettet. Se vedlegg. 7. RAPPORT FRA AKTIVITETSUTVIKLER ==================================== SMF gjennomgikk sin rapport i detalj (se vedlegg). Mye godt arbeid er gjennomført og man ser også noen resultater i en aktivitetsutvikling (NIF-tall) på drøyt 600 personer, hvorav omtrent halvparten er ungdom under 19 år. SMF la også fram et ønske for Styret om at man gir en retning for prosjektstillingen framover i tid. Er den ment å være kortsiktig eller langsiktig det innvirker på arbeidsmåte og arbeidsmål. 8. SEKSJONSRAPPORTER ======================= Disse var sendt ut i forkant slik at styrets medlemmer er rimelig orientert med hva som skjer på de forskjellige feltene innen NBF. Det var ingen ytterligere bemerkninger til rapportene.

6 6) 9. EVENTUELT ============== a) Begrunnelse for uttak. ETW etterlyste begrunnelse for uttak til representasjon, men det var delte meninger om hvorvidt dette var gunstig, og også om hva slags type begrunnelse man burde gi. Det var også et åpent spørsmål om man heller (igjen) skulle gi info om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for uttak på generelt grunnlag. b) Resultatinformasjon på facebook. ETW fikk i oppdrag å koordinere «standby» personer for umiddelbar oppdatering på facebook i forbindelse med internasjonale mesterskap og konkurranser. Administrator-rolle blir gitt til ungdomsutvalgets medlemmer og ETW. MBW c) Satsingsgrupper og uttak. Forbundsstyret ga et klart signal om at det etter årets sesong måtte settes de samme treningskrav til alle satsingsgrupper, dog med en viss fleksibilitet overfor paragruppen. JEE og SL fikk i oppdrag å kvalitetssikre uttaket til felt/3d-gruppa. Møtet hevet kl Morten B. Wilmann Referent Vedlegg: Budsjett 2013 justert pr. 10/3. Rapport fra aktivitetsutvikler Arbeidsstrategi

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Anette Andersen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ===========================================

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 REFERAT FRA STYREMØTET 17-19. JANUAR 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Sissel Storelv, Jan E. Ellingsen, Ken H. Tesaker, Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 REFERAT FRA STYREMØTET 30-31. AUGUST 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Eva C. Thesen Ken H. Tesaker Eva T. Width Tommy Figved Ronny

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen Valter

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen (kun

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2 REFERAT FRA STYREMØTET 9-10. MAI 2015 Tilstede: Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Eva C. Thesen, Eva T. Width, Tommy Figved, Kristin Fuglevåg, Morten B. Wilmann

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 14.- 15. april 2012 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Fungerende president Jan R. Skyttesæter åpnet

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte.

A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte. RESYME AV STYREMØTER I PERIODEN 12.12.2007 11.11.2008 Styre har bestått av følgende: Bjørn Sletvold Trond Trolsrud Tine Trolsrud Tommy Kleiven Steinar Eriksen Bjørn Enerud fra og med 19.5.2008. Ingar Haugerud

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 02.03.09. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 30.01.09 kl. 11.00 18.00 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012

Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012 Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012 15 av 17 rytterkretser var representert det er bra! Innledning ved president Per Anders Owren Presidenten berømmet den frivillige innsats som de tillitsvalgte legger

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Mail Fra NBF 25.11.2014

Mail Fra NBF 25.11.2014 Mail Fra NBF 25.11.2014 Hei, I og med at jeg ser nærmere på reisemulighetene i forbindelse med EM Innendørs i Koper i Slovenia kommende år, har Presidenten sendt meg framlegget fra Sandefjord: «Sandefjord

Detaljer

Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010

Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010 Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Kopi: Rica Gardermoen Jan Aasen Allan Livgård Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IH), Karl

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0042-15 Tid : Tirsdag 3. mars 2015 kl. 16:00-20:00 Sted : Motorsportens Hus Tilstede : Emilie Westbye Ivar Gynnild Katrine S. Eriksen Harald Tufthaug Mette Nyberg Bjørn Hovden Bente Sandem Observatører:

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2008, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2008, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 11 REFERAT ÅRSMØTE 2008, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 8 mars 2007 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2003 2005 Norges Skøyteforbund 2005 Redaktør: Statistikk/resultater: Ombrekking: Ansvarlig trykk: Opplag: Arild Gjerde Magne Teigen Bjørn-Ove Indrøy Kursiv Media AS 600 eks.

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer