NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET NOVEMBER 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010"

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T. Width Heidi Bjelland Morten B. Wilmann Saksliste: 1. Protokoll 1/ Styrets arbeidsoppgaver organisering 3. Tinget oppfølging av vedtak a) Generelt b) Aktivitetsprosjekt og koordinator c) Representasjonsantrekk 4. Internasjonalt resultatprogram 5. Aktuelle saker a) Oppnevning av Sportsutvalg b) Sportsutvalgets mandat c) Oppnevning av UK d) Søknader om tilskudd e) Søknad om NM Innendørs 2013 f) Representanter til Nordisk Møte Ungdomslekene 2011 og vår medvirkning 7. Regnskapsutdrag pr. 1/ Eventuelt

2 I presidentens sykdomsfravær ønsket visepresident Jan R. Skyttesæter velkommen til dette konstituerende møtet etter Tinget Han redegjorde kort for situasjonen og sa at han hadde vært i kontakt med presidenten om flere av sakene på sakslista. 2) 1. PROTOKOLL 1/ ==================== Protokollen ble godkjent, og ingen ytterligere bemerkning fremkom. 2. STYRETS ARBEIDSOPPGAVER ORGANISERING ==================================================== Følgende seksjoner og fordeling ble foreslått og godkjent: Organisasjon Vigdis Landskaug (Jan R. Skyttesæter) Toppidrett Vigdis Landskaug (Jan R. Skyttesæter/Steinar Risinggård) Personalsaker Jan R. Skyttesæter (Vigdis Landskaug) Dommerutvikling Sissel Storelv (Eva T. Width) Økonomi Steinar Risinggård (Sissel Storelv) Trenerutvikling Eva T. Width (Tove M. Michaelsen) Ungdomssatsing Tove M. Michaelsen (Heidi Bjelland) Regelverk Sissel Storelv (Anette S. Andersen) Jakt/felt/3D-utvikling Sigmund Lindberget (Jan E. Ellingsen) Integrering Jan E. Ellingsen (Morten B. Wilmann, gen.sek.) Info/media Anette S. Andersen (Heidi Bjelland) (Navnene i parentes utgjør medspillere innen seksjonsområdene) De fleste seksjonsområdene følger opptrukne linjer og saksbeskrivelser, men området regelverk er en utvidelse av det som tidligere ble omtalt som skiveskyting og gjelder i hovedsak regelverk tilknyttet klasser, skyterunder, opprykkskrav, merkekrav etc. nå utvidet til å gjelde mer generelt (regelverk B) og jakt/felt/3d. Nytt område er Info/media, der man skal gi innspill på behov av informasjon til klubber og medlemmer, samt til media ved idrettsspesifikke begivenheter (internasjonal deltakelse og resultater). Det skal også utvikles en strategi for oppfølging ved eventuelle medaljeplasseringer ved internasjonale mesterskap. 3. TINGET 2010 OPPFØLGING AV VEDTAK M.V. ========================================== Aa) Tingets plassering 2012 Styret gikk inn for at dette bør ligge i Gardermoen-området for å lette adkomst og redusere kostnader. Det utarbeides kravsspesifikasjon og innhentes tilbud. MBW

3 Ab) Kongepokaler Det ble vedtatt at Tradisjonell divisjon skal inntas i turnuslista for kongepokaler, og ny turnusliste utarbeides, der det også tas hensyn til at de nærmeste års feltarrangører har meddelt at banene ikke vil bli tilrettelagt for funksjonshemmede. SS - Det vil også bli laget en innstilling til Styret på fordeling av kongepokaler for damer der det tas hensyn til at deltakerantallet tilsier en sammenslåing av klasser for formålet. SS Ac) Klasser/skyterunder. - For å unngå begrepsforvirring ble det vedtatt å gi nytt navn til aldersklassen yngre kadett (de tidligere kadettklassene). Den vil nå hete Rekrutt. Det utarbeides en ny tabellarisk oversikt over klasser og skyterunder, så vel utendørs som innendørs, som gjør klasseinndeling og skyterunder mer oversiktlig. SS - Ved innendørsskyting skal kadettene (ut det kalenderåret de fyller 17 år) skyte på 40cm skive. - Vedr. rekorder var det enighet om at rekorder for rekruttene starter på nytt, i og med at alderen senkes, mens det for kadettene benyttes gjeldende rekorder som utgangspunkt der skyterunde/avstander ikke er endret. JEE - Det kan bli følgende nye klasser i norske mesterskap: Recurve jenter kadett, Compound jenter kadett, Tradisjonell jenter kadett, Recurve gutter kadett, Compound gutter kadett, Tradisjonell gutter kadett men dette må vurderes nærmere for de forskjellige mesterskapene. Man vil imidlertid ha følgende aldersgrupper for yngre utøvere i norske mesterskap: Rekrutt, kadett, junior, - Det ble ikke gjort noen endringer i bestemmelsene for Barebow. Ad) Merkekrav for de yngste klassene. - I og med innføring av en ny aldersklasse må det vurderes hvorvidt det skal utarbeides ytterligere merkekrav (muligheter for å erobre ferdighetsmerker). Foreliggende liste oppdateres med henblikk på aldersbetegnelsene. SS - Merkekrav jakt/felt/3d Det foretas en oppdatering av reglene for merkekrav i regelverk D. SS Ae) Opprykkskrav innendørs for tradisjonell divisjon (klasse T2 til T1). Opprykkskravet ble fastsatt til 450 p (gjelder fra 1/1-2011). Ved innplassering i klasse legges hele innendørssesongen 2010/2011 til grunn, slik at de skyttere som høsten-10 har oppnådd kravet to ganger, skal starte i kl. T1. Af) Sett-skyting. I tråd med internasjonale regler vil det ved NM Innendørs 2011 bli sett skyting i alle divisjoner fra og med eliminasjonsrunden (matchskytingen). Ved NM Skive 2011 vil det bli sett-skyting i recurve og tradisjonell divisjon.. Compounddivisjonen vil ha egen skyterunde (50m 6 ringet skive, scoresoner 5-10,, én til hver skytter). Denne skiven benyttes også ved matchskytingen som blir avgjort på totalpoengsum. Matchene vil bestå av 5x3 piler uansett divisjon. B) Aktivitetsprosjekt og koordinator. 3)

4 Det utarbeides en utlysingstekst knyttet til koordinatoren for prosjektet, der NIFs personalavdeling kontaktes for råd og veiledning. SR/MBW 4) Stillingen utlyses snarest mulig, og VL og JRS tar del i selve evalueringen av mulige søkere. C) Representasjonsantrekk. Det foretas relevante undersøkelser omkring egnet representasjonsantrekk og en utstyrspakke legges fram for Styret for vurdering. Det tas sikte på at det gjøres et vedtak i tide for utendørssesongen SR/TMM/AA 4. INTERNASJONALT RESULTATPROGRAM ===================================== Etter tidligere innspill fra Roar Jystad om behovet for å ta i bruk et internasjonalt resultatprogram der oppdateringer i hht regelendringer skjer automatisk, var programleverandøren invitert til Norge for å gjennomgå programmets muligheter og fleksibilitet for Forbundsstyret (og for Roar Jystad som er ansvarlig for resultatservicen i våre norske mesterskap gjennom sin stabsfunksjon ). Programmets utviklere, Matteo Pisani og Christian Delegant, redegjorde for mulighetene i programmet, ved navn Ianseo, og de erfaringer de har gjort i Italia, der man administrerer mer enn 800 konkurranser i året og bueskyttere ved hjelp av dette. Programmet har også vært i bruk på mer enn 50 internasjonal konkurranser. Etter demonstrasjonen sa Roar Jystad seg villig på forespørsel til å lage forslag til en fremdriftsplan på implementering av systemet i Norge. Programmet er i utgangspunktet gratis og kan lastes ned fra nettet, men det kan ligge noen kostnader knyttet til nasjonale tillempninger, noe som vil bli undersøkt nærmere. For øvrig vil en full utnyttelse (bl.a. etablering av en resultat-database) ta noen tid og kreve medvirkning fra stevnearrangører og være basert på et skytternummer. På den annen side vil vi kunne få unike muligheter for statistiske og andre formål. Programmet er fleksibelt for så vidt som man kan benytte det uavhengige om man er basert i Microsoft, Linux, Mac etc. Fordelene kan listes: Terminliste: Klubber søker om stevner, godkjennes av Forbundet, via en nettside. Klubbene legger inn sin egen innbydelse, via en nettside. Klubbene laster opp resultatene rett i terminlisten. Resultatene blir tilgjengelig med en gang. Når resultatene er godkjent går de inn i resultatdatabasen. Resultatprogrammet: Programmet kan brukes på alle datamaskiner med en nettleser. Programmet er på norsk Skriver ut standard scorekort. Like enkelt eller kanskje enklere enn å lage en resultatliste i Word/Excel.

5 Alle resultatlistene blir like. Lager fil for å laste opp i terminlisten 5) Resultatdatabase Ved å legge inn alle resultatene fra alle stevner er det mulig å lage mange forskjellig lister: Alle kan selv bruke dette via en nettside. 10 på topp (100 på topp om man vil) Adelskalender En skytters resultater fra alle stevner + mange andre type lister. Statistikker Rangering Skytterdatabase Alle skyttere får ett unikt registreringsnummer. Dette skytternummeret brukes når skytteren registreres i resultatprogrammet, man skriver inn nummeret, og klubb, klasse og lignende fylles inn automatisk. Klubbene holder skytterdatabasen oppdatert. Skytteren kan administrere seg selv via en nettside. Legge inn adresse, telefonnr, bilde og lignende. 5. AKTUELLE SAKER =================== a) Oppnevning av Sportsutvalg. For perioden ble følgende personer oppnevnt i Sportsutvalget: Vigdis Landskaug, Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård, Valter Kristiansen og Marianne Tøsdal. b) Sportsutvalgets mandat. Man fant ingen grunn til å endre utvalgets retningslinjer som også definerer mandatet, på nåværende tidspunkt. Man fant det formålstjenlig å offentliggjøre retningslinjene på nytt. c) Oppnevning av UK. Styret fant det ikke formålstjenlig å endre UK s sammensetning, da komiteen etter Styrets mening så langt har fungert meget bra. d) Søknader om tilskudd. 1) Søknad om dekning av reiseutgifter i forbindelse med trenerseminar. Det ble gitt tilskudd til Sigmund Johansen (kr. 4000,-) og Ken H. Tesaker (kr. 1000,-). ( Enstemmig.) 2) Søknad om dekning av behandlingsutgifter knyttet til elitesatsing.

6 Søknad fra Tor E. Nordskag ble innvilget med kr ,-. (Mot 1 stemme) 6) 3) Søknad om midler for tilrettelegging for funksjonshemmede. Søknad fra Fredrikstad BS knyttet til klubbens utendørsbane og tilgjengelighet. Innvilget med kr ,-. (Enstemmig). e) Søknad om NM Innendørs Det forelå søknad fra Tustna IL om arrangement av ovennevnte NM med arrangementssted i Nordvesthallen i Kristiansund. Søknaden ble godkjent. f) Representanter til Nordisk Møte 2011 Etter en kort orientering fra generalsekretæren ble det besluttet at vi skal være representert ved Vigdis Landskaug, Tove M. Michaelsen og Sigmund Lindberget. Møtet avholdes på Færøyene i perioden februar UNGDOMSLEKENE 2011 ======================= Generalsekretæren redegjorde for lekenes bakgrunn, der utgangspunktet har vært samarbeidet i Særforbundsalliansen (sponsorpoolen) med ønske om også å profilere seg idrettslig og dermed skape grunnlag for ytterligere sponsormidler. Ungdomslekene vil bli avholdt på Lillehammer 29/4-1/ og vil samle ca ungdommer til en idrettslig fest. Mange av idrettene involvert i SFA vil avholde norske ungdomsmesterskap i enkelte grener, mens vi legger opp til en samling med finaleskyting i Håkonshall med visning på storskjerm. I tillegg til selve utbyttet av samlingen, ansees dette også å gi ytterligere motivasjon gjennom møtet med andre idrettsungdommer. Styret ga innspill på at dette kanskje også kunne kombineres med en jentesamling, og kapasiteten vil bli undersøkt. MBW/TMM Man har budsjettert med kostnadsdekning knyttet til administrasjonsutgiftene, men hovedtanken er at arrangementet skal gi avkastning i form av full kostnadsdekning. NIF har allerede vedtatt et bidrag på kr ,- da man anser dette som et viktig innslag i jubileumsåret (NIF er 150 år i 2011). 7. REGNSKAPSUTDRAG ====================

7 Regnskapsutdraget pr. 1/11-10 ble lagt fram og tallene er positive. Det kan ligge an til et overskudd på ca kr ,- med mindre NIF skulle trekke tilbake ubenyttede midler på ungdomssektoren. 7) Det ble imidlertid oppdaget en dobbelt inntekstføring av sponsormidler under gjennomgangen, og dette vil selvsagt bli rettet opp. 8. EVENTUELT ============= a) Egenfinansiert deltakelse ved representasjonsoppgaver merutgifter. Etter en mindre diskusjon ble det enighet i Styret om å dekke eventuelle meromkostninger ved en ekstra lagleder i fall egenfinansiert deltakelse medførte behov for flere ledere. I denne sammenheng ble det også enighet om at en klespakke vil bli gitt uten vederlag også til dem som reiser på egen regning. b) Høringsnotat om Idrettstingets sammesetning. Det ble henvist til gjennomgangen på Tinget, og nå stilte man seg bak forslaget til felles høringsuttalelse fra SFF (særforbundenes fellesorganisasjon). c) Høringsnotat om miljøstrategi. Styret så selvsagt positivt på at man også innen idretten skal ha en holdning til bevaring av miljøet, samtidig som man anså at forslagene i høringsnotatet skjøt langt over mål. Våre arbeidsoppgaver er idrettslig aktivitet, ikke å bli en miljøorganisasjon, og flere av innspillene ville i praksis være ugjennomførbare i tillegg til å gi merarbeid på sentrale medarbeidere. d) Startavgift for juniorer. Styret tok en prinsipiell bestemmelse knyttet til startavgift for juniorer som innebærer at juniorenes startavgift knyttes til alder og ikke til hvilken klasse de måtte delta. Således vil en junior som starter i seniorklassen, fortsatt betale den noe lavere junioravgiften. e) Funksjonshemmedes integrering. JEE redegjorde i korte trekk for det arbeid som gjøres av John O. Johansen i forhold til rehabiliteringssentrene Sunnaas og Catosenteret. Han hadde imidlertid også fått en tilbakemelding om at enkelte funksjonshemmede hadde følt seg lite velkomne ved henvendelse til bueskytterklubber, noe som bør tas opp. MBW/JEE f) Møter 2011.

8 I og med presidentens sykefravær ønsket man å avvente beslutning om datoer til presidenten igjen er på banen. 8) Som første møte anså man 5/3 el. 19/3 som formålstjenlige, men dette vil man komme tilbake til. MBW Også dato for Kretsledermøte ble diskutert, men her valgte man å avvente ansettelse av en prosjektkoordinator, som vil få en betydelig rolle i samarbeidet med kretsene. Møtet ble hevet 28/11 kl Morten B. Wilmann Referent

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer