NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/ april 2006 Rica Gardermoen Hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/ april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. Larsen Thorstein Tønnesson og Bente Nilsson Generalsekretær Morten Johnsen Møtet ble satt kl og ledet av Presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 26/06 Protokoller SAK S 27/06 Økonomi SAK S 28/06 Aksjonsliste SAK S 29/06 Båt, samfunn og anlegg Vedtakssaker: SAK S 30/06 NM-saker SAK S 31/06 Søknad om to nye klasseklubber SAK S 32/06 Årsrapport 2005 SAK S 33/06 Norske Sjø Diskusjonssaker: SAK S 34/06 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene SAK S 35/06 Tekniske saker SAK S 36/06 NIFs Barneidrettsbestemmelser Eventuelt: SAK S 37/06 Bølgesurfing i NSF NORGES SEILFORBUND Side 1

2 ORIENTERINGSSAKER SAK S 26/06 Protokoller S 2/06 Godkjent SAK S 27/06 Økonomi Årsregnskap 2005 Generalsekretæren fremla årsregnskapet for 2005 med et positivt resultat på kr ,-. Overskuddet er et resultat av streng budsjettdisiplin fra Styret, samt ekstraordinære inntekter fra spilleautomatene. Styret disponerte overskuddet på følgende måte: kr ,- til ToppSeilfondet, kr ,- til OL-fondet og kr ,- til egenkapitalen. Automatinntektene For å kvalitetssikre NSFs disposisjon av automatinntekter vil Styret initiere et betraktningsdokument til neste styremøte. Regnskap per februar 2006 Generalsekretæren fremla regnskap per 28. februar Styret tok orienteringen til etterretning. SAK S 28/06 Aksjonsliste Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. SAK S 29/06 Båt, samfunn og anlegg Obligatorisk båtføreropplæring Styret i NSF har vedtatt å arbeide for innføring av obligatorisk båtføreropplæring, men med amnesti for båtførere som kan dokumentere en viss grad av erfaring. Per dags dato ser det ut til å være politisk flertall for innføring av obligatorisk båtføreropplæring. NSF ønsker å være en del av opplæringssystemet, samt gjennomføringen av ordningen. Anleggsdefinisjonen NSF arbeider med et anleggspolitisk dokument for seilnorge hvor man blant annet søker å utvide definisjonen av søkbare anlegg for seiling. NSF skal avholde et innledende møte med Kulturdept i saken anledning i løpet av april NORGES SEILFORBUND Side 2

3 VEDTAKSSAKER SAK S 30/06 NM-saker NM Snipe, Vestfjordens SF, juli Albin Express (åpent), Oslo SF, 31. august 3. September Match Race (DS 37), KNS, 30. September 1. oktober 2006 Finaleseilaser for Formula Windsurfing i Stor NM 2006 Norsk Brettseilerklubb har søkt om å få slippe finaleseiling i Stor NM Årsaken er at de ønsker at samtlige seilere skal seile alle seilasene i tillegg til at de vil sikre et sportslig forsvarlig arrangement da formulabrettene ikke har kjøl og krever en viss vindstyrke. Vedtak: Formula Windsurfing er invitert klasse til Stor NM og er tildelt Kongepokal for På bakgrunn av dette skal Formula Windsurfing seile finale under Stor NM. Av hensyn til det sportslige vil finalen kun avholdes dersom det er vindstyrke i henhold til NBKs retningslinjer. Arrangør Stor NM 2007 Horten har signalisert at de ønsker å søke om arrangementet for NM-utvalget går i dialog med Horten SF for videre fremdrift. AU gis fullmakt til å godkjenne søknaden under forutsetning av at denne er i tråd med Styrets føringer. NM-representasjon Styret fordelte representasjonsoppgaver for SAK S 31/06 Søknad om to nye klasseklubber Klasseklubbstatus og Klassebåtstatus for CB 66 Klasseklubben for CB 66 godkjennes som norsk klasseklubb. I henhold til gjeldende regler for klasseklubber 4, gjengitt i NSF s håndbok, plikter klasseklubben hvert år å sende referat fra årsmøte i klasseklubben med årsberetning og regnskap til NSF. Klassebåtstatus kan innvilges når klassereglene er godkjent av Sveriges Seglarförbund og måling av 5 båter er gjennomført. Fremtidige regelendringer forutsettes godkjent av Svenska Seglarförbundet. Klasseklubbstatus og Klassebåtstatus for X 35. Klasseklubben for X 35 godkjennes som norsk klasseklubb. I henhold til gjeldende regler for klasseklubber 4, gjengitt i NSF s håndbok, plikter klasseklubben hvert år å sende referat NORGES SEILFORBUND Side 3

4 SAK S 32/06 Årsrapport 2005 fra årsmøte i klasseklubben med årsberetning og regnskap til NSF. Klassebåtstatus kan innvilges dersom ISAF godkjenner båten som Internasjonal One-design klasse. X 35 klubben pålegges å meddele NSF v/teknisk Komité resultatet av ISAF s beslutning. Årsrapporten ble gjennomgått av Styret. Vedtak: Årsrappporten for 2005 vedtas med Styrets korreksjoner. SAK S 33/06 Norske Sjø Utnevnelse av NSFs representanter til Styret i Norske Sjø Øystein Fredriksen og Stig Hvide Smith ble valgt som NSFs representanter til Styret i Norske Sjø. Organisering av Norske Sjø NSF eier 34 % av aksjene i Norske Sjø. KNBF har uttrykt et ønske om å diskutere et mulig kjøp av NSF s aksjer i Norske Sjø Foranledningen til KNBF s ønske om å overta NSF s aksjepost er skatte- og avgiftsproblematikken for KNBF. Etter gjeldende regelverk antas det at KNBF s andel av provisjonsinntektene, som skal dekke KNBF s kostnader til administrative tjenester, vil være MVA-pliktig. MVA-plikten vil opphøre hvis KNBF s virksomhet kan defineres som formidling av forsikring. KNBF har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker et fortsatt samarbeid med NSF på forsikringssiden, noe som kan ivaretas ved at medlemmer i en seilforening tilsluttet NSF fremdeles tilbys forsikring gjennom Norske Sjø, og at det f.eks. etableres en forsikringskomite som i hovedsak fungerer som et styre for forsikringsordningen. NSF s medlemmer representerer en liten del av forsikringsporteføljen. Selv om forsikringsvilkårene er betydelig forbedret f.o.m , er forsikringsordningen allikevel lite gunstig for store grupper av NSF s medlemmer. Øystein Fredriksen og Stig Hvide Smith gis fullmakt til å forhandle om et mulig salg av NSFs aksjer til Kongelig Norsk Båtforbund. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 DISKUSJONSSAKER SAK S 34/06 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene Styret gjennomgikk og oppdaterte handlingsplanen. SAK S 35/06 Tekniske saker Vedtak: NSF skal godkjenne regelendringer i LYS-reglene med virkning fra Det forutsettes at Norlys endrer vedtektene i tråd med dette på sitt årsmøte i Vedtaket endrer Styrets vedtak i sak S 07/06. SAK S 36/06 NIFs Barneidrettsbestemmelser NSF har mottatt en henvendelse fra Norsk Optimistjolle Klubb (NOK) vedrørende Norges Idrettsforbunds Barneidrettsbestemmelser. NOK ønsker aldersgrensen senket fra 13 til 12 år hva gjelder deltagelse i nasjonale rankingseilaser, NM og internasjonale mesterskap. Primært søkes det om en dispensasjon fra dagens regler med virkning fra og med sesongen. Sekundært ønsker NOK at saken fremmes på Idrettstinget Styret har nedsatt en komite som skal føre en debatt i SeilNorge om NSFs syn på barneidrettsbestemmelsene med tanke revisjonen av reglene i 2007, samt en mulig søknad om dispensasjon fra reglene for Astri Holden Feragen orienterte i saken. NSF skal avholde et møte med NIF i sakens anledning 26. april EVENTUELT SAK S 37/06 Bølgesurfing som gren i NSF Norges Surfforbund har tatt kontakt med NSF vedrørende muligheten for å organisere seg inn under NSF. Styret diskuterte om bølgesurfing hører naturlig hjemme under NSF og tok utgangspunkt i formålsparagrafen i NSFs lov. Styret fant at bølgesurfing ligger noe utenfor kjerneområdet til NSF. Likevel er bølgesurf så nært beslektet med windsurfing at den passer naturlig inn under NSF. Styret ga Generalsekretæren i oppdrag å utrede hvordan grenen kan organiseres i NSF med tanke på endelig vedtak i Styret. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 Referent: Generalsekretær Morten Johnsen (MJ) Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 6

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/14 Fredag 22. april 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/14 Fredag og lørdag 23. og 24. mai 2014 Hankø Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Odd Ørnulf

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember 2009. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 foto Arild Schei 2008 arisch@online.no Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 Oversikt over LYS-målebrev 2004 2005 2006 2007 2008 A-båter 413 515 550 536 597 B-båter 239 256 258 207 197

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 1 2 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.08 kl. 09.00 18.00, Ullevål stadion Lørdag 26.01.08 kl. 09.30 11.00, Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad

Detaljer