DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement for DFS. Den skal samtidig gi et økt nasjonalt konkurransetilbud til våre beste skyttere. Norgescupstevnene skal avspeile hele DFS virksomhet og klassestruktur. Følgelig er det obligatorisk med skyting på 100 meter, men for å konkurrere i selve norgescupen må man tilhøre klassene 3-5. I tillegg til at norgescupen er et tilbud til de beste skytterne i landet er norgescupen også et arrangement hvor skyttere, uansett klasse og ferdighet, reiser sammen over relativt lange avstander for å delta på disse stevnene og hvor hensikten for de aller fleste er å få oppleve det unike fellesskapet som skyttersporten i DFS gir. Norges Skytterstyre har vedtatt nye regler for norgescupen Den vil bli gjennomført med to runder a tre stevner, og skal være ferdig før Landsskytterstevnet. Norgescupen i baneskyting vil gjennomføres slik i 2011: 1. runde 3 stevner runde 3 stevner i Østlandet landsdel Første runde kan søkes av alle skytterlag. Vi vil herved invitere til å søke om å få arrangere norgescupstevner i Det er en fordel om det sendes en felles søknad fra de tre arrangørene i hver runde. Søknaden må inneholde: - Navnet på skytterlagene som søker. - Hvem skal arrangere stevnet med avsluttende finale. - Antall skiver 200/300 meter og 100 meter. - Tilstanden på skytebanene (elektronikk/papp/skytterhus). - Parkeringskapasitet. - Annen infrastruktur (telefon/telefaks/mobiltelefon, muligheter for overnatting, nærmeste flyplass med rutegående flytrafikk). - Andre opplysninger som søkeren mener er viktig. Besøksadresse Skytterkontoret Telefon Lørenvangen 19 Postadresse Telefaks Boks 298, Økern 0511 OSLO

2 I og med at Norges Skytterstyre har endret regelverket for norgescupen i baneskyting er det utarbeidet nye retningslinjer. Disse følger vedlagt. Søknad om å få arrangere norgescupstevner i 2011 sendes til Skytterkontoret. Søknadsfrist 15. september Vi ber om at skyttersamlagene bekjentgjør dette til sine skytterlag, og håper på en positiv respons. Med hilsen Skytterkontoret Terje Vestvik Ass. generalsekretær Klas Erik Lindstad Norgescupkomiteen

3 VEDLEGG 3: RETNINGSLINJER OG REGLER FOR NORGESCUPEN I SKYTING 1. Målsetting Norgescupen skal være et PR- og propagandaarrangement for Det frivillige Skyttervesen og øke konkurransetilbudet med nasjonalt tilsnitt. NC-stevnene skal avspeile hele DFS virksomhet og klassestruktur. Følgelig skal NC-stevnene ha konkurransetilbud til alle klasser, men for å konkurrere om norgescuppoeng må man tilhøre klassene Administrasjon Norgescupen administreres av en komité som er oppnevnt av Norges Skytterstyre. Komitéen består av tre representanter (to representanter fra Skytterkontoret og en representant for de aktive skytterne). Funksjonstiden for representantene er to år. Komitéen konstituerer seg selv. 3. Stevneopplegg 3.1 Organisering og turnus: Det er i størst mulig grad ordinære/tradisjonelle åpne stevner på samlagenes terminliste som får status som Norgescupstevner. Det er til sammen seks stevner som inngår i Norgescupen. Disse organiseres i to norgescuphelger med tre stevner hver helg. Norgescuphelgene inngår som en del av organisasjonens hovedbegivenheter, og tidspunktene for helgene fastsettes av Norges Skytterstyre. Første norgescuphelg kan søkes av skytterlag i alle landsdelene. Andre norgescuphelg vil søkes avholdt sentralt på Østlandet. 3.2 Skyteprogram: Det skal skytes vanlig mesterskapsprogram i baneskyting i henhold til bestemmelsene i Skytterboka kapittel Ett av stevnene hver helg skal ha mesterskapsomgang til slutt på den avsluttende dagen. Hvis særlige forhold tilsier det kan Norges Skytterstyre bestemme at dette avvikes. 3.3 Poenggiving: Plassiffer legges til grunn for poenggiving. Alle seks norgescupstevnene teller sammenlagt. De 50 beste i hvert NC-stevne får poeng etter følgende skala: 100, 80, 70, 60, 50, 45, 44, 43, osv Rangering: Rangering av de 50 beste skal foregå etter Skytterbokas bestemmelser om rangering av mesterskap baneskyting. I Norgescup-stevner hvor mesterskapsomgangen arrangeres til slutt skal det være omskyting om de tre første plassene ved lik poengsom på 35-skudd og det ikke kan skilles på inntertierregelen på 10-skudden i finalen. Hvis flere skyttere deler en plass, får skytterne poeng for plassen (jfr ovennevnte skala). 3.5 Medaljer: Det deles ut medaljer til de 3 beste i klasse 3-5 etter 35-skudd. Det deles videre ut medalje til vinnerne av hver av de aldersbestemte klassene, samt til klassevinnerne i kl 3, 4 og 5. På stevner med mesterskapsomgang til slutt deles disse ut etter resultatet på 25-skudd. Det skal festes et norgescupmerke på medalje-båndet.

4 Det er fritt opp til arrangørene å bestemme om det skal deles ut medaljer til vinnerne av øvrige klasser. Medaljene bør ha et motiv som identifiserer arrangøren, og skal graveres årstall, enten på agraff eller på annen praktisk plass. 4. Kunngjøring og tildeling av Norgescup-status på stevner 4.1 Kunngjøring: Kunngjøring om søknad om status som Norgescup på stevner skjer ved rundskriv til alle skyttersamlag og landsdelskretser. I denne kunngjøringen skal søknadsfrist, samt datoene og arrangørlandsdel for hver norgescuphelg være angitt. Rundskrivet skal inneholde/vedlegges Krav til arrangører av Norgescupstevner fastsatt av Skytterkontoret. 4.2 Tildeling av stevner: Med bakgrunn i innkomne søknader bestemmer Norgescupkomitéen hvilke stevner som skal gis status som Norgescupstevner. Så langt det er mulig skal komitéen gi slik status til stevner i landsdelene som står for tur. Hensyn til deltakerne gir imidlertid komitéen fullmakt til å gå utenom landsdelsturnusen. 4.3 Jury: Norgescupkomitéen er jury for Norgescupen. På det enkelte NC-stevne etablerer den enkelte arrangør stevnejury. 5. Gjennomføring av skytterstevne med status som Norgescup 5.1 Innbydelse: Innbydelse til stevnet må gjøres i god tid, og hver norgescuphelg får en helsides annonse i Norsk Skyttertidende gratis. Det anbefales også å kunngjøre hver norgescuphelg på 5.2 Påmelding: Det bør benyttes web-påmelding. Dersom annet påmeldings-system benyttes (telefon, brev, faks, e-post) må det ordnes med felles påmelding for hver norgescuphelg. Påmeldingen bør åpne i rimelig tid før hver norgescuphelg slik at deltakerne kan ordne seg med transport og overnatting. Skytetidene skal koordineres slik at deltakerne gis rimelig tid mellom stevnene. Bytting av skytetid etter at stevnet er startet kan kun skje etter bestemmelsene i DFS regelverk punkt Seeding av de beste skytterne sammenlagt: På stevnet med mesterskapsomgang til slutt hver helg skal et visst antall av de beste skytterne sammenlagt seedes før hovedskytingen. Seedingen foretas etter sammenlagtliste etter forrige NC-helg. For den første NC-helgen hvert år benyttes forårets sammenlagtliste som seedingsgrunnlag. Den beste skytteren sammenlagt skal ha skive en i det siste laget. Antallet som skal seedes bestemmes av Norgescupkomitéen i samarbeid med arrangøren. 5.4 Innskudd:

5 Alle norgescupstevner skal ha vanlig påmeldingsavgift, vedtatt av samlagets ombudsmøte. 5.5 Tilskudd: Hver arrangør tildeles kroner til dekning av medaljer og andre utgifter som påløper arrangementet. 5.6 Arrangementet: Norgescupstevnene skal gjennomføres etter bestemmelsene i Skytterboka. Det legges vekt på betydningen av tilstrekkelig veimerking til arenaene, opptreden til standplassledere, kontroll og vedlikehold av skivemateriell og ellers andre momenter som høver seg en god arrangør. Det vises her til Krav til arrangør av Norgescupen i baneskyting. Hvert helgs arrangement skal være avsluttet senest klokken siste stevnedag. 6. Regelverket Norges Skytterstyre er ansvarlig for regelverket, og kan forandre det ved behov.

6 KRAV TIL ARRANGØRER AV NORGESCUPEN I BANESKYTING Arenaene: Det er viktig at arenaene som skal brukes har god kapasitet. Det kreves minimum 15 skiver på meter. Det skal ikke være for lang avstand mellom arrangørene i hver runde. Arenaene skal ha omkledningsrom. Infrastruktur: Arenaene må ha gode parkeringsmuligheter. Dette gjelder spesielt arenaer hvor det er avsluttende mesterskapsomgang. Arenaene må ha telefonforbindelse. Dersom det ikke er lagt opp for fasttelefoni, må arenaene har god mobiltelefondekning. Tekniske arrangementsløsninger må sikres gjennom gode og tilstedeværende reserveløsninger. Det må være overnattingsmuligheter i regionen hvor arrangementene finner sted. Arrangementstekniske forhold: Arrangørene må ha erfaring i å arrangere større, åpne stevner. Arrangørene skal ha mulighet til å presentere foreløpige resultatlister på internett. Disse listene skal være 50 på topplister i klasse 3-5 og ti på topplister i de øvrige klassene. Hyppigheten av disse listene skal være slik: - Ved hele skytedager skal listene minst presenteres midt på dagen samt senest en time etter avsluttet skyting om ettermiddagen/kvelden. - På øvrige skytedager er det tilstrekkelig at listene presenteres senest en time etter avsluttet skyting. Listene skal være tilgjengelig fra DFS hjemmeside (www.dfs.no). Arrangørene av hver runde skal utveksle tilsvarende lister seg imellom for oppslag på resultattavle på arenaene. Listene skal være à jour så ofte som mulig, og minimum som bestemt for internett-listene. Arrangørene skal i god tid før stevnene orientere lokale mediebedrifter (lokalaviser, nærradio, nær-tv) om begivenheten. Mediebedrifter som ønsker å være tilstede under begivenheten skal gis gode arbeidsforhold på arenaene. Det forutsettes imidlertid at bestemmelsene i Skytterboka kap om sikkerhet følges, spesielt henvises det til kap om pressefotografer på standplass. Det er en fordel om arrangørene av hver runde samarbeider om en felles internettside. Speakertjeneste Dette er viktig for å få til en positiv ramme rundt arrangementet. Arrangørene som har stevnene med avsluttende omgang må konferere med Skytterkontoret før tilbud om speakertjeneste innhentes.

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne.

Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne. Kurt Eirik Bekkevold Eventyrv.20A 2016 Frogner & Roy Håkstad Erikjordv.3 9020 Tromsdalen 7.oktober 2013 Det Frivillige Skyttervesen v/ Norges Skytterstyre Postboks 298 Økern 0511 Oslo Kopi DFS administrasjon:

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

- Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner

- Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner JAKTSKYTING - Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner Utgitt av NJFF Hedmark 2007 Innhold: Hva er jaktskyting Jaktskyting ulike grener / øvelser Formålet med jaktskyting

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

2.1 Sentrale opplæringstiltak

2.1 Sentrale opplæringstiltak 1. FORMÅL Heimevernet (HV) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) har som formål å tjene hverandre i den virksomhet som har til hensikt å styrke skyttersaken og landets forsvar. 1.1 Innhold Denne samarbeidsavtale

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 8. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Olav

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

Skyting en sport for alle!

Skyting en sport for alle! Skyting en sport for alle! SKYTING EN SPORT FOR ALLE Innhold Hva gjør skytterlagene?.............. 4 Hvilke aktiviteter finnes?.............. 7 Hvorfor bli skytter?................... 10 Konkurranse og

Detaljer