NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2"

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET MAI 2015 Tilstede: Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Eva C. Thesen, Eva T. Width, Tommy Figved, Kristin Fuglevåg, Morten B. Wilmann (gen.sek.) og Jan R. Skyttesæter (utv.ansv.) Saksliste: 1) Protokoll 1/ ) Vedtak på e-post: - Sak 25 : Bruk av stevnehoteller ved internasjonal deltakelse. - Sak 26 : NM Innendørs 2017 tildelt Lillestrøm & OB - Sak 27 : Camo-utstyr (ikke avklart pr. epost) - Sak 28 : Kongepokal for damer 2015 utjevningsfaktor - Sak 29 : Finaleskyting NM felt og NM jakt - Sak 30 : Kongepokaler/NBF-pokaler for ) Framdrift strategiprosess 4) Markedsreglement/markedsavtaler 5) NM arrangørøkonomi m.v. 6) Stipend ) Tilskuddsordning vedr. videregående skoler m/bueskytterlinje 8) Status vedr. online kursoppgaver 9) Camo-utstyr/påkledning 10) Regnskapsutdrag 11) Seksjonsrapportering 12) Eventuelt

2 2) 1. PROTOKOLL 1/ =================== Protokollen er tidligere godkjent og ingen ytterligere kommentarer forelå. 2. VEDTAK PÅ EPOST ================= Sak 25 - Styret vedtok (5-2) at man skulle bruke stevnehoteller ved internasjonal deltakelse i hovedsak for å sikre transport og informasjonsflyt. Sak 26 - Styret besluttet enstemmig å tildele NM innendørs 2017 til Lillestrøm & OB. Sak 27 - Camo-utstyr saken utsatt til dette møtet se sakslista. Sak 28 - Kongepokal for damer 2015 utjevningsfaktor. Forslaget enstemmig godkjent og pokal er utdelt ved NM Innendørs. Sak 29 - Finaleskyting NM Felt og NM Jakt. Hovedlinjer vedtatt etter fullmakt fra Tinget. Detaljene er offentliggjort. Sak 30 - Kongepokaler/NBF-pokaler for Retningslinjer og utjevningsfaktorer enstemmig vedtatt og offentliggjort. 3. FRAMDRIFT STRATEGIPROSESS ============================ Eva Thesen presenterte en oppsummering av innkomne svar på den utsendte nettbaserte undersøkelsen som ga 251 svar. Styret sa seg rimelig godt fornøyd med deltakelsen som spredte seg over hele landet. Det ble diskutert hvilke spørsmål av strategisk natur man nå skulle gå videre på, basert på de innkomne svarene, og som kan diskuteres i klubbene og oppsummeres regionsvis senere i høst. Disse vil bli bearbeidet for godkjenning i Styret og utsending snarest mulig, begynnelsen av juni ble nevnt som et aktuelt tidspunkt. I denne sammenheng vil det også bli laget en innledning, og man ville lage en økonomisk oversikt over hva som i dag ansees som «bundne midler» og «frie midler», slik at diskusjonene i organisasjonen som etter hvert skal munne ut i en strategiplan, kan holde seg innenfor realistiske rammer økonomisk sett. Eva T. vil orientere omkring prosessen og den videre framdriften på vår nettside.

3 3) 4. MARKEDSREGLEMENT/MARKEDSAVTALER ======================================= Etter fullmakt fra Tinget 2014 vedtok Styret enstemmig et framlegg om nytt Markedsreglement og det man kan kalle tilhørende markedsavtaler (til bruk for klubber og enkeltpersoner). Det nye reglementet og avtaleutkast er framkommet i samarbeid med et advokatfirma som er spesialisert på norsk idrett og reglementer/avtaler som nevnt. Styret vedtok at dette skulle gjelde fra 1. juni 2015 med tanke på nye avtaler eller avtaler til fornyelse. Markedsreglementet og avtaleutkastene vil bli særskilt offentliggjort knyttet til våre regelverk. I hovedsak kan bestemmelsene og avtaleutkastene synes «omfattende», men bakgrunnen er et ønske om å beskytte rettighetsinnehaverne og utøverne i forhold til avtalerettslige regler, og dermed ligge litt i forkant av problemstillinger som måtte kunne oppstå. Generelt er avtaleinngåelse lagt ned på klubbnivå (ingen sentral godkjenning). Om vi får egne sponsorer til våre landslag, vil det dog være et unntak for landslagsutøvere. Avtaleutkastene er laget for bruk mellom utøvere/klubber og sponsorer og vil bli benyttet som standardavtaler for å lette avtaleprosessene. 5. NM ARRANGØRØKONOMI ========================= a) Gen.sek la fram en problemstilling knyttet til arrangement av NM Jakt og NM Felt etter overgangen til to dagers arrangementer og etter samtaler (NM Jakt) knyttet til godkjenning av startavgiften/nm budsjett. I korte trekk vil det med dagens deltakelse ikke være mulig med startavgift «rundt» fjorårets satser å få mesterskapet til å gå med overskudd. Styret sa seg enig i at forholdene for en arrangør i NM Jakt og NM Felt i prinsippet ikke burde være annerledes enn for NM Innendørs og NM Skive med tanke på å beholde «dugnadstilskuddet», sponsing etc. utenom det spesifikke NM-budsjettet. Dessuten kan man heller ikke forvente at NBF skal subsidiere deltakerne i et NM, og det vil derfor måtte være deltakerne som betaler for sin interesse i våre respektive skytegrener, alternativt kan selvsagt en teknisk arrangør velge å være med på et «spleiselag» uten at dette forventes. Det vil derfor bli åpnet for en høyere deltakeravgift i våre terrengmesterskap, antydningsvis et påslag på kr. 100,- for NM 3D.

4 b) I forlengelsen av diskusjonen under pkt. a reiste Gen.sek. spørsmål om man burde inngå en arrangørkontrakt vedr. norske mesterskap, slik at man på forhånd avklarte rettigheter og plikter i forholdet mellom NBF og teknisk arrangør. En slik kontrakt vil nødvendigvis ha et element av standardisering, og kunne også være et godt utgangspunkt for søknader om NM-arrangement. Styret sa seg enig og Gen.sek. fikk i oppdrag å utarbeide forslag til neste møte. 4) 6. STIPEND 2015 ============== Det tildeles reisestipend for 2015 slik; Ken H. Tesaker kr Jan R. Skyttesæter kr Sigmund Lindberget kr Jan E. Ellingsen kr Roar Jystad kr Jon-A. Storelv kr Jan R. Sekkelsten kr Ytterligere stipend vil bli vurdert senere. Reisestipendene er en anerkjennelse av utøvers betydning og innsats for norsk bueskyting og reflekterer ikke «arbeidsinnsatsen» som måtte bli lagt ned. 7. TILSKUDD TIL VIDEREGÅENDE SKOLER MED BUESKYTTERLINJE ======================================================== Med utgangspunkt i tidligere vedtak om tilskudd til videregående skoler, så gjorde Styret følgende tillegg (da det viser seg at offentlige skoler har vansker for å forholde seg til slike typer tilskudd); Tilskuddet kan også utbetales til klubben som samarbeider med skolen om lærerkrefter, skytelokale etc. under forutsetning av at midlene øremerkes egne tiltak for eleven(e).

5 5) 8. STATUS VEDR. NETTBASERTE MODULER I UTDANNINGSØYEMED. ========================================================= JRS redegjorde nærmere for et samarbeid med et firma om nettbasert utdanning utover den nettbaserte utdanningen som er betalt av NIF innenfor «trenerløypa». Det dreier seg om egne moduler spesifikt for bueskyting innenfor etterutdanning av trenere, og det kan handle om moduler som utarbeides for dommerkurs og etterutdanning for dommere. Det var enighet om at dette har framtiden for seg og man besluttet å betale inngangsavgiften på ca kr. 6250,- (opplæring av superbrukere). Senere vil det bli en årlig avgift på ca. kr ,- men denne betaler man ikke før man har lagt alt til rette for offentliggjøring/bruk av modulene. JRS vil imidlertid også følge opp med et møte med firmaets representant for noen nærmere praktiske avklaringer.. 9. CAMOFARGER PÅ UTSTYR OG BEKLEDNING. ======================================= Bakgrunn for saken er at World Archery fom 1/1-16 har bestemt at man i tillegg til forbudet mot å ha camofargede klær også vil få et forbud mot camofarget utstyr; f.eks. bue, sikte, release, armbeskytter, brystbeskytter etc. Styret understreket at dette er en informasjon som bør ut til skytterne, med tanke på kvalifisering til internasjonal deltakelse. For øvrig bestemte man at vi ikke innfører noen bestemmelser om camofarger i norske stevner, men forholder oss til Tingets vedtak om at klubbtrøyer skal benyttes. Med tanke på begrepet «camofarger» så er dette foreløpig ikke definert av World Archery, men relevante bilder i sakens anledning tyder på at man tenker på såkalt «militær-camo». 10. REGNSKAPSUTDRAG ==================== SR gikk gjennom regnskapsutdraget og pekte på noen utviklingstrekk. Det ble gjort følgende budsjettendringer: Inntektene økes til kr Inntektene økes til kr Inntektene reduseres til kr Inntektene økes til kr og utgiftene økes til kr Inntektene økes til kr

6 11. SEKSJONSRAPPORTERING ========================= 6) Seksjonsrapportene var sendt ut på forhånd, som info til Styrets medlemmer om aktuelle saker innen respektive saksområder. 12 EVENTUELT ============= Det forelå ingen saker under eventuelt. Morten B. Wilmann Referent

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 REFERAT FRA STYREMØTET 30-31. AUGUST 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Eva C. Thesen Ken H. Tesaker Eva T. Width Tommy Figved Ronny

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen (kun

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen Valter

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ===========================================

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Anette Andersen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 REFERAT FRA STYREMØTET 17-19. JANUAR 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Sissel Storelv, Jan E. Ellingsen, Ken H. Tesaker, Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

ELITESATSING NORGES BUESKYTTERFORBUND. Dette dokumentet er utarbeidet som en melding fra Forbundsstyret til Tinget 2012.

ELITESATSING NORGES BUESKYTTERFORBUND. Dette dokumentet er utarbeidet som en melding fra Forbundsstyret til Tinget 2012. NORGES BUESKYTTERFORBUND ELITESATSING Dette dokumentet er utarbeidet som en melding fra Forbundsstyret til Tinget 2012. Hensikten med dokumentet er å gi en informasjon om det man mener er grunnleggende

Detaljer

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige.

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige. B TINGVEDTAK Disse TINGVEDTAK er samlet og registrert som en hjelp og service for klubber og medlemmer. Nyheter siden siste utgivelse er angitt i kursiv skrift. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte.

A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte. RESYME AV STYREMØTER I PERIODEN 12.12.2007 11.11.2008 Styre har bestått av følgende: Bjørn Sletvold Trond Trolsrud Tine Trolsrud Tommy Kleiven Steinar Eriksen Bjørn Enerud fra og med 19.5.2008. Ingar Haugerud

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte...

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

Fra. Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud,, Kristin Andresen, Lill Svele, Esther Hoff

Fra. Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud,, Kristin Andresen, Lill Svele, Esther Hoff REFERAT Side av sider: 1/15 President Per Anders Owren innledet med å spørre om noen følte seg inhabile i sakene i møteinnkallingen. To forhold ble nevnt: Robert Ruud var ikke delaktig under utarbeidelsen

Detaljer