Referat fra Lederseminar i Praha

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Lederseminar i Praha"

Transkript

1 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober Referat fra Lederseminar i Praha Fredag 4. til søndag 6. oktober 2013 ble det arrangert lederseminar for forbundets klubb- og kretsledere. Til sammen møtte 36 representanter fra klubber, kretser, forbundsstyret og forbundets administrasjon. Seminaret ble holdt på Pyramida kurs- og konferansehotell i Praha. Hele seminaret var lagt opp som et kurs i virksomhetsplanlegging med fokus på strategiske planer og tiltaksplaner der forbundets strategi for og konkrete tiltak for 2014 ble behandlet. Med andre ord en slags tilpasset action learning prosess som ga deltakerne direkte involvering i utarbeidelse forbundets tiltaksplan for Temaet på fredag var Hvordan kan klubblederne arbeide for å komme i gang med strategiprosesser i egen klubb? Vi gikk gjennom hvordan prosesser med fokus på klubbmedlemmenes fellesverdier vil kunne klargjøre hva som betyr noe for klubbens medlemmer. Dermed blir det lettere å kunne enes om felles visjon, misjon, mål og suksessfaktorer. Teorigjennomgangen ble kombinert med gjennomgang av forbundets verdier, visjon, misjon, mål og suksessfaktorer, og det ble invitert til refleksjon rundt hva dette betyr for deltakerne når de kommer hjem i egen klubb. På lørdag (og delvis på slutten av fredag) knyttet vi strategigrunnlaget opp til utarbeidelse av konkrete tiltak for Deltakerne gikk inn i de strategiske tiltakene i strategiplanen og ble enige om hvilke strategiske tiltak som skal ha hovedprioritet i Det ble bruke mest tid på diskusjoner en rundt det å skape treningskultur for toppidrett, trenerutvikling, rekruttering.

2 Strategiske tiltak 2014 Oppsummering av prioriterte tiltak under de forskjellige definerte suksessfaktorene i strategiplanen: Å skape en funksjonell treningskultur for toppidrett 1. Iverksette elektronisk treningsregistreringssystem fra og med 1. januar Seminardeltakerne var tydelige på at alle som skal delta på landslag og samlinger i forbundets regi, forutsettes å delta i registreringen. Hensikten er å skape et godt erfaringsutvekslingssystem der utøvere og trenere kan lære av hverandre, og at utøverne får mulighet til å reflektere over egen trening og utvikling. Dersom noen utøvere velger å stå utenfor dette, velger de samtidig bort muligheten til å få støtte og annen oppfølging av forbundet. NB! Utøvere som velger å stille seg utenfor forbundets trenings- og utviklingsopplegg vil uansett få delta på representasjonsoppgaver dersom de er best kvalifisert. Målet er at de 10 beste mannlige og de ti beste kvinnelige utøverne registrerer sin trening i systemet innen 1. juli 2014, men helst skal registrering blant disse være i gang innen 1. januar Innen 1. juli 2014 skal systemet være klare for alle andre som ønsker å registrere sin trening. 2. Opprettelse av egen satsningsgruppe mot 2016 og Det skal snarest opprettes en egen satsningsgruppe mot OL i 2016 og Det må også tenkes på EM 2016 når gruppa tas ut. Gruppa (landslaget) skal tilbys treningssamlinger i både innland og utland. For 2014 legges det opp til fire lengre samlinger i utlandet og to slike samlinger i Norge. 3. Ansettelse av ansvarlig forbundstrener. Deltakerne ga entydig og klart uttrykk for at det er svært viktig å få på plass en ansvarlig forbundstrener som kan følge opp utøverne i satsingsgruppen. Forbundsstyret fikk i oppgave å snarest utrede omfang, oppdrag, og muligheter for dette. Dersom det kan forsvares økonomisk bør det settes av midler til 100% stilling. Dersom dette ikke er mulig må deltidsløsninger og eller liknende løsninger utarbeides og iverksettes. Det som herunder er viktig er at utøverne får tilgang til profesjonelt utarbeidede treningsprogrammer og systematisk og hyppig oppfølging av treneren. 4. Evaluering/rapportering Sportsutvalget skal evaluere og rapportere framdrift på prosjektene minst hvert kvartal.

3 Trenerutvikling 1. Trenerkurs (trener 1) i ny trenerløype. Det skal avholdes fire regionale trenerkurs vinteren/våren Disse avholdes i Rogaland, Hordaland, Østlandet og Nordenfjeldske vektløfterkretser. Tentativt skal innbydelsene med konkretisering av datoer sendes ut senest 1. februar Alle klubbene bør ha en intensjon om at minst en ny trener fra deres klubb skal ta trenerutdanning i løpet av året. 2. Trenersamlinger. I den grad det er økonomisk mulig skal klubbtrenere/kretstrenere innkalles til egne trenersamlinger eller slike samlinger i kombinasjon md landslagssamlinger. Hensikten er å lære av hverandre og å diskutere og lære av den trening som etter hvert blir registrert i treningsregisteret. 3. Evaluering/Rapportering. Sportsutvalget skal evaluere og rapportere på tiltakene minst hvert kvartal. Rekruttering 1. Løfterskoler. Det viktigste rekrutteringstiltaket vil være løfterskoler som arrangeres i klubbene. I løpet av møtet ble det planlagt avholdt 17 slike løfterskoler fordelt på vår- og høst Hvor og når vil framgå av NVFs tiltaksplan som ferdigstilles i desember. 2. Innlæringsvideo. Det skal utarbeides en egen video som kan brukes til instruksjon av innlæringsmetodikk for teknikk i rykk og støt. Frist Elektroniske media Mobilisering. Klubbene skal i løpet av året, så langt det er teknisk mulig, forsøke å streame ett stevne hver live på nett. Alt i i 2013 vil Trondheim AK forsøke å få til live streaming av NM for lag.. Breimsbygda IL vil forsøke det samme under NM Ungdom i april. Det skal videre settes ytterligere fokus på aktiv bruk av facebook og/eller hjemmesider i alle klubber.

4 4. Rent idrettslag (E-læring). Alle klubber har som målsetning å gjennomføre Rent idrettslag i løpet av året. Styret i klubbene skal aktivt oppmuntre sine utøvere til å ta Ren utøver i løpet av året. 5. Evaluering/rapportering. Styret skal evaluere/rapportere på disse tiltakene ved hvert styremøte. Organisasjonsutvikling 1. Lederseminar med lederkurs Det skal gjennomføres lederseminar med læringsfokus og involveringsfokus før Forbundstinget i mars, og det skal arrangeres en tilsvarende samling høsten Klubb- og lederutviklingskurs Klubber som ønsker gjennomført leder- eller organisasjonsutviklende kurs slik som klubb besøk, startmøter, oppfølgingsmøter, teambygging, strategiplaner, styrets drift, coaching og kommunikasjon, gir beskjed om dette til NVFs kontor innen 1. desember Slike kurs kan også avtales i løpet av året, men det er en stor fordel om behovene meldes inn innen fristen. 3. Styrket informasjonsflyt. Forbundet skal fokusere og prioritere informasjonsarbeidet gjennom elektroniske media. En videreutvikling av forbundets web-side skal prioriteres slik at siden kan bli en mer aktiv informasjonsbank både for utøvere, klubber, kretser og eksterne brukere. I den forbindelse ga seminardeltakerne sterk støtte til å omfordele midler som i dag brukes til NVFs forbundsblad, til fordel for en oppdatert og funksjonell web-side og facebookside. Hjemmesiden må i langt større grad enn i dag utvikles til å bli en informasjonsbank både for utøvere, trenere og ledere. Dette vil kreve både tid og penger, da man ikke kan gjøre regning med at noen over tid vil kunne gjøre en så stor jobb helt gratis. I forbindelse med at også klubbene ble enige om å sette fokus på bedre utnyttelse av facebook og hjemmesider for å nå publikum (rekruttering)ble det diskutert hva deltakerne synes er akseptabel atferd og kommunikasjon via Facebook. Alle som har en facebookside vil før eller siden oppleve at noen bryter grensene for hva som er greit å skrive som innlegg på siden. Dette er noe klubbene må tenke over og være forberedt på. Deltakerne virket å være utvedtydig enige om at en av grensene i alle fall går ved offentlig kritikk av andre. Slik kritikk er ofte basert på antakelser og manglende helhetlig kunnskap om det snakkes om, og for den som blir utsatt for kritikken er det nesten ikke mulig å svare eller forsvare seg uten å få en offentlig publisert diskusjon som ofte ender med opptrapping, og noen ganger i en åpen konflikt. Klubbene ble bedt om å ta dette videre og snakke om det i egne klubbstyrer.

5 Andre viktige tema på seminaret Trener 1 Den vektløfterspesifikke delen av trener 1 ble sumarisk gjennomgått slik at deltakerne fikk et lite innblikk i hva denne går ut på. e-læringsmodulene for trener 1 ble også vist fram slik at deltakerne vet hvor de finnes og slik at de fikk et lite snaphot av innholdet. Anti-doping NVFs klare holdning mot doping var eget tema, og deltakerne ble vist hvor de finner Ren utøver og Rent idrettslag på nett. Info brosjyrer Som et resultat av ønsker ved lederseminaret i Stavern i 2012, ga NVF tilbud til klubbene om å sende inn logo og adresseinfo mv. dersom de ville ha egen klubbdesignet bakside på en info brosjyre som NVF skulle trykke opp. En del klubber svarte og fikk trykket opp brosjyre for forbundets regning. I Praha spurte klubbene om NVF også kan trykke opp brosjyrer for de som ikke hengte seg på sist. Dette ble vi enige om å gjøre men med ett lite forbehold Vi er antakelig avhengig av å få til en avtale om billig trykking med trykkeriet i Litauen. NVF kommer tilbake med mer info om dette. Tryggve Duun Referent

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Sykleklubben 2010 Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Innholdsfortegnelse Organisasjonsstruktur 3 Forbundskontoret

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer