ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren"

Transkript

1 Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle inn- og utbetalinger: - Løpende utgifter/regninger - Utbetale premietilskudd/kjøp av gavepremier til stevner - Utbetale arrangementstilskudd iht. reglement - Holde oversikt over, og foreta innkjøp av medaljer/pokaler/stjerner/diplomer et.c. Framlegging av årets regnskap ved årsavslutning/ombudsmøte Bistå utdanningskontakten ved søknader om refusjon av utgifter til kurs/samlinger. Medlem økonomiutvalg sammen med leder

2 Skogsløp med skyting og skifelt Styremedlemmet leder aktiviteten etter disse retningslinjer: Aktivitet med skifelt og skogsløp med skyting Kontakt mot lagene Utarbeide årsrapport

3 Sekretæren Ansvar for føring av samlagets protokoll og referater Ajourhold av samlagets statutter og adresseer Ansvar for utstyr til møter etc. Distribuere informasjon til lagene (etter avtale med leder/styre) Sørge for oversending av informasjon til web. ansvarlig for utlegging på samlagets nettsider Sende ut og innhente opplysninger til/fra lagene og DFS/andre Besvare henvendelser i samarbeide med leder Sende ut møtereferat til styret, lagene og evt. andre Bistå arrangører med lister/statistikk Àjourholde samlagets statistikk over medaljer/trofeer (sekretær/nestleder) Bistå med saksforberedelse og utsendelse av sakspapirer til ombudsmøte Levere årsberetning til DFS for samlaget. Koordineres med ungdomssektorens årsberetning (legges fram for styret) Iht. organisasjonsplanen

4 Samlagets Uttakingskomité Samlagets uttakingskomite består av 3 valgte medlemmer for senior og rekrutteringsutvalget for rekrutteringsskyttere (UK) UK er ansvarlig for uttaking og oppfølging av samlagets representasjonsskyttere ved følgende mesterskap: - Landsdelskretstevne, bane - Landsskytterstevnet - Midt Norsk UK skal varsle de uttatte skytterne og sørge for evt. innkalling av reserver ved evt. forfall. UK er ansvarlig for å sørge for påmelding av lagene innen de frister arrangøren setter for dette. UK har ansvaret for å rapportere hvem som har deltatt på alle representasjonslag, samt å føre resultatrapport for alle samlagsskytinger. Dette føres i egen protokoll og skal rapporteres til samlagsstyret. Retningslinjer for uttak 2012 For sesongen 2012 gjennomføres følgende retningslinje for uttak til lagskyting Klasse 3-5 og veteran. Lagskyting Landsdelskretsstevne bane: Resultater i de åpne stevnene fram til LDKS bane legges til grunn og lag tas ut på dette grunnlaget. Uttak før stevnestart. Etter LDKS bane nomineres 6-10 skyttere som vil være de aktuelle for lagskyting Midt Norsk og LS. Grunnlaget for uttak vil være resultatene i åpne stevner Vurdering av prestasjoner i de største stevnene og tidligere lagskytinger Uttatte skyttere får beskjed før stevnestart, for LS før avreise til stevnet. En klar forutsetning for UK er at skytterne er villige og har lyst til å delta på laget. Forfall må meldes så tidlig som mulig.

5 Utdanningskontakten Terminlistefeste kurs, samlinger, møter m.m. Ansvar for å planlegge og tilrettelegge utdanning for ledere og tillitsvalgte i samlaget Ansvar for å være oppdatert mht. tilbud om relevante kurs/seminarer/møter iht. ovenstående. Opprette og utvikle kontakt mot utdanningsavdelingen i DFS sentralt og med andre instanser med relevant kompetanse Naturlige oppgaver vil være å utvikle et nært og godt samarbeide med: - Ungdomsutvalget - Samlagsinstruktørene Løpende rapportering vedr. utdanningsvirksomheten til leder, styret og ungdomsutvalget I samarbeide med kasserer: Sørge for at rapport/tilskuddssøknad om refusjon av utgifter til kurs/samlinger etc. blir utarbeidet og sendt DFS i rett tid. Utdanningskontakten er fra 1. januar 2006 fast medlem av samlagsstyret med alle rettigheter. Ingen

6 Nestleder Være samlagsleders stedfortreder ved behov Være oppdatert på leders oppgaver/plikter Etter avtale med leder å utføre representasjonsoppgaver Ansvarlig for miljøaktivitet, herunder et fellesarrangement under LS der forholdene ligger til rette for dette. Nestleder tar initiativ for å iverksette dette (samarbeide med leder og styret forøvrig). Samlagets vandrepremier Iht. organisasjonsplanen Medlem i uttakingskomiteen

7 SAMLAGSLEDER Lede Nordmør Skyttersamlag Gi fullmakter og delegere oppgaver/myndighet til styremedlemmer Representere samlaget mot DFS, forsvaret (HV), media og kommuner/fylkeskommune Forberede og lede styremøter Er ansvarlig for innkalling til møter, tilrettelegge info og formidling til skytterlagene Holde seg oppdatert som leder i forhold til dagens krav Ansvarlig for årsrapport samt løpende rapportering til DFS i samarbeid med sekretær/kasserer Samordne/koordinere resultatene av øvrige styremedlemmers oppgaver Sammen med styret gjennomføre en årlig vurdering av samlagets mål og evt. handlingsplaner Skrive årsmelding for samlaget (legges fram for styret) Variable/delte oppgaver Forberede styresaker (sammen med de øvrige i styret) Besvare henvendelser (evt. gjennom sekretær) Utarbeide terminlisteforslag (samarbeide med styret og med laglederne) Representasjon Mørekretsen Møte for Midt Norge landsdel Skyttertinget (etter valg) Andre anledninger (uforutsett) Stevneledelse/juryarbeid Iht. organisasjonsplan

8 Styremedlem Ansvarlig for kretsvis møte i sin krets i samarbeid med andre i styret Samlagets kontakt mot lag i egen krets Utøve samlagets kontroll av stevner i egen krets Utføre spesielle oppgaver pålagt av styret/samlagsleder Iht. organisasjonsplan

9 Rekrutteringsutvalget - leder Planlegge å lede rekrutteringsutvalgets aktivitet i samlaget Utøve en aktiv politikk overfor skoler, evt. andre Ansvarlig for å tildele oppgaver og «bruke» samlagets instruktører, utdanningskontakten og samlagets styremedlemmer Miljøtiltak innenfor eget ansvarsområde Kursing innenfor eget ansvarsområde Sammen med rekrutteringsutvalget ta ut representasjonsskyttere i kl. R/ER/J À jourhold av merkelister (Raufossmerket etc.) Delegere oppgaver og myndighet til de øvrige i rekrutteringsutvalget Bistå samlagsstyre/arrangører under utdeling av medaljer, trofeer eller hedersbevisninger Årsberetning for rekruttsektoren - Uttakingsskytinger i egen regi, ellers iht. organisasjonsplanen

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG Sist revidert 26.03.15 VEDLEGG til DEL 1 Rutiner for Leder i Ådal skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Bergen Pistolklubbs Lover

Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubb, stiftet 10. februar, 1928 Lover med endringer vedtatt 21. februar 2002 1 Formål 2 Organisatorisk Tilknytting og Navn 3-1 Medlemmer 3-2 Æresmedlemmer 3-3 Medlemmens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

2.1 Sentrale opplæringstiltak

2.1 Sentrale opplæringstiltak 1. FORMÅL Heimevernet (HV) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) har som formål å tjene hverandre i den virksomhet som har til hensikt å styrke skyttersaken og landets forsvar. 1.1 Innhold Denne samarbeidsavtale

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer