Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning."

Transkript

1 NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning, Bjørn Walør Heggem, Alf Høgset. Sak 01/15. Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. Sak 02/15. Møteplan 2015 Forslag til datoer for styremøter:12.01, 24.03, 19.05, 07.07, 08.09, 10.11, ombudsmøte Vedtak: Styremøtene avholdes flg. datoer: 12.01, 24.03, 19.05, 07.07, 08.09, 10.11, ombudsmøte Møtene starter kl med unntak av som starter kl.1700 (styremesterskap). Sak 03/15. Sak 04/15 Sak 05/15 Samlagsstevner 15m, felt og bane I følge tidligere vedtak arrangeres samlagsstevnene slik: Fosna arrangerer 15 m (krets 1), Valsøyfjord felt (krets 2) og Aspøy og Straumsnes bane (krets 3) Vedtak: Styrerepresentantene i disse kretsene vil være kontaktpersoner for arrangementene. Kretsvise møter Tema for kretsvise møter ble diskutert. Styremedlemmene i kretsene sender innkalling og er møteledere. Vedtak: Leder lager forslag til saksliste. Møtene gjennomføres i løpet av uke 7. Arrangementsavgift samlagets stevner Kasserer hadde forberedt saken. Vedtak: Påmeldingsavgift samlagets stevner beholdes uendret og blir for 2015: Samlagsstevne bane: Stang: arr.kr. 20,- premie kr.20,- sum kr.40,- Felthurtig arr kr. 20,- premie kr. 20,- sum kr.40,- Arrangør skal innbetale til samlaget kr.40,- pr. påmeldt skytter i senior og kr.30,- i rekrutteringsklassene. Premiebeløpet stang og felthurtig sendes samlaget for dekning av merkostnader. Samlagsstevne felt: Stang: arr.kr. 20,- premie kr.20,- sum kr.40,- Felthurtig arr.kr. 20,- premie kr.20,- sum kr.40,-

2 Arrangør skal innbetale til samlaget kr.40,- pr. påmeldt skytter i senior og kr.30,- i rekrutteringsklassene. Premiebeløpet stang og felthurtig sendes samlaget for dekning av merkostnader. Samlagsstevne 15m: Arrangør skal innbetale til samlaget kr.40,- pr. påmeldt skytter i senior klassene og kr.30,- i rekrutteringsklassene. Sak 06/15 Sak 07/15 Sak 08/15 Valg skyttertinget forslag til valgkomiteen, skriv lagt fram på ombudsmøtet. Vedtak: Samlagsstyret sender inn forslag på Egil Sotnakk i rådgivende utvag og Ola Krogstad som medlem i valgkomiteen. Innkjøp av premier leverandør medaljer-pokaler Vedtak: Status medaljer og pokaler blir gjenomgått. Regionalt seminar DFS har innkalt til regionalt seminar for Midt Norge og Nord Norge Vedtak: På regionalt seminar på Gardermoen deltar Bjørn Walør Heggem, Arvid Ulset, Ola Krogstad og Marita Gujord. Sak 09/15 Årsplan 2015 Planen utsendt i forkant av møtet. Planen gjenomgått. Vedtak: Fremlagt årsplan 2015 enstemmig vedtatt. Planen vedlagt referatet. Sak 10/15 Oppløsning av Øre skl - status Leder i Øre skytterlag informerte samlaget sommeren 2013 at opphør av laget er nært forestående. Samlaget har i brev til skytterlaget orientert om prosessen rund nedlegging av skytterlag. Samlaget har mottatt utskrift av årsmøtevedtak fra Øre skytterlag. Samlagsstyret behandlet denne saken i sak 66/13 og gjorde følgende vedtak: 1. Nordmør skyttersamlag vedtar å legge ned Øre skytterlag med virkning fra Lagets våpen må leveres politiet for destruksjon. Melding om dette må leveres samlaget. 3. Rest beholdning kr.696,88 brukes til avvikling av laget. Saken ble også behandlet i sak 11/14 med følgende vedtak: 1. DFS underrettes Vedtak: Saken tas til orientering. Sak 11/15 Ungdomsleder orientering Leder i ungdomsutvalget Bjørn Walør Heggem orienterte om nært forestående aktiviteter. Her kan nevnes: Samling på Fosna, Surnadal og i Aureområdet. Dette blir i hovedsak skyteinstruksjon. Vedtak: Saken tas til orientering.

3 Sak 12/15 Kursopplegg 2015 Vedtak: saken utsettes. Sak 13/15 Nordmørsskytter 2014 Vedtak: Premiering udeles på kretsvise møter. Sak 14/12 Sak 15/12 Søknad om dispensasjon siktemidler. Vedtak: Samlagsstyret støtter søknaden fra Jonas Sollid som gjelder utforming av siktemidler. Årsmeldinger lag som ikke har levert Lagene Kristiansund, Lomundal, Søya og Todalen og Ålvundeid og Ålvundfjord har ikke levert årsmelding for Vedtak: Lagene blir, i rekommandert brev, informert om hvilke konsekvenser ikke levert årsmelding medfører. Eventuelt Referat styremøte DFS desember

4

5 Årsplan 2015 Nordmør Skyttersamlag Ansvarlig Mål Styremøter Leder Gjennomføre møter i henhold til plan Ombudsmøte Leder/sekretær Gjennomføre møte i henhold til plan Kurs ogsamlinger Utdanningskon/sekretær/IT kontakt Se handlingsplan Skytebaner/sikkerhet Skytebanekontakten/leder Se handlingsplan Regnskapsrapportering Kasserer Gjøres på styremøte Rekruttutvalget - rapportering Ungdomsleder Gjøres på styremøte Oppfølging lag Styret Alle lag rapporterer i tide LS Styret Like mange som i 2013 Aktive skyttere bredde Styret Se handlingsplan 30 skudds skyttere Styret Se handlingsplan Aktive skyttere nivå Styret Opplegg for både kvalitet og bredde Skogsløp med skyting Ansvarlig i styret Skogsløp med skyting lokalt i 5 lag Skytingen dag Styret Arrangement i minst 15 lag Rekruttering innendørs Ungdomsleder Innendørssesongen høst og vinter Økonomi Leder/kasserer Skaffe støttemidler Kurs og samlinger Sted Ansvarlig Mål Administrasjon og drift av lag Kretsvis arrangement i februar Styremedlemmer Aktivisere lagene og bedre kompetanse drift av lag Kurs ungdomsutv Samlags og kretsvis Utdanningskontakt og ungdomsutv Miljøskapende og samhold Aktivitet Samlags og kretsvis Flere aktive og bedre skyteferdigheter Kompetanse Samlags og kretsvis Skyteledelse Lagsvis God standplassledelse Skytebaner og utstyr Skytebanesikkerhet Skytebanekontakten Alle baner skal ha utfylt egekontrollskjema Gjennomført innen utløpet av mai Drift og vedlikehold utstyr på banene Leder/skytebanekontakt Gjennomgå driftsprotokoller Medlemsutvikling Post ved våre kurs Styret Samme nivå som 2014 LS deltagelse Informasjon fra samlaget Styre, lagene Like mange som i 2013 Samling lagskyttere Handlingsplan DFS Skyteskole Lagene Styremedlemmer Arrangert skyteskole i 10 lag Økonomi Samlaget Styret Langsiktig sikring av samlagets økonomi Sikkerhet og kvalitet på anleggene Lagene Skytebanekontakten Sikre og gode kvalitetsmessige arrangementer Fellesskap og miljø Lagene Styret God trivsel og miljø i lag og ved arrangementer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG Sist revidert 26.03.15 VEDLEGG til DEL 1 Rutiner for Leder i Ådal skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Regnskapsutdrag 2010

Regnskapsutdrag 2010 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Takk for at du tar verv! DFS er fundamentert på frivillighet. Organisasjonen kan derfor kun fungere om verv blir bekledd og oppgaver løst av motiverte tillitsvalgte. DFS er avhengig

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer