Bodø, 3. november Ståle Pallesen professor, dr. psychol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø, 3. november 2009. Ståle Pallesen professor, dr. psychol"

Transkript

1 SKIFT- OG TURNUSARBEID Bodø, 3. november 2009 Ståle Pallesen professor, dr. psychol

2 SKIFTARBEID Skiftarbeid innebærer regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid, dvs. utenom kl mandag til fredag (NOU 2004:5) Nattarbeid er i AML definert som arbeid mellom kl og kl I 2007 jobbet 34% av alle ansatte i Norge utenom ordinær arbeidstid. Omtrent 16% jobbet regelmessig eller av og til natt (Statistisk Sentralbyrå, 2008)

3 BAKGRUNN FOR SKIFTARBEID Samfunnets behov for døgnkontinuerlig aktivitet (politi, helsetjenester, Forsvaret). Tekniske forhold (kontinuerlige prosesser - kraftindustri, metall- og kjemisk industri). Økonomiske behov (utnytte produksjons-kapasitet maksimalt).

4 SØVN - PÅVIRKNINGSFAKTORER Cirkadian faktor (døgnrytmefaktor) Homeostatisk faktor Atferdsfaktor

5 CEREBRAL KONTROLL AV CIRKADIANE RYTMER Døgnrytmen styres av nucleus suprachiasmaticus (SCN) i hypothalamus. Denne indre klokken har en periode som er litt lengre enn 24 timer. Den justeres til en 24 timers periode v.h.a. zeitgebers (for eksempel lys). SCN har forbindelse med epifysen, som skiller ut melatonin. Lyseksponering undertrykker melatoninutskillelsen.

6 CIRKADIAN FAKTOR Tendensen til å sove er relatert til tid på døgnet. Når kroppstemperaturen synker sovner vi lettest inn, våkner lettest når den er stigende. Melatoninrytmen viser en nærmest omvendt (speilbilde) rytme enn temperaturrytmen. Kroppstemperatur og melatoninnivå brukes som objektive mål på døgnrytme. Temperatur ( o C) Tid på døgnet

7 HOMEOSTATISK FAKTOR Desto lengre tid det er siden en sist sov, desto sterkere blir tendensen til å sove. Noen mener dette skyldes opphopning av søvninduserende stoffer i hjernen under våkenhet (for eksempel adenosin).

8 ATFERDSFAKTOR Aktivering fra ytre (lys, støy, etc.) og fra indre stimuli (bekymringer, angst) hemmer søvn. Søvn fremmes av deaktivering (eliminering av ytre og indre kilder til aktivering).

9

10 KONSEKVENSER AV NATTARBEID Søvn Jobbytelse/ulykker Gastrointestinale plager Kardiovaskulære lidelser Metabolske prosesser Kreft Reproduktiv helse Psykisk helse Mortalitet

11 Electroencephalogram (EEG) Elektroocculogram (EOG) Elektromyogram (EMG) Klinisk polysomnografi (i tillegg) Respirasjonsmål Elektrokardiogram Mål på muskelsammentrekninger i bena (m. tibialis) Oksymetri POLYSOMNOGRAFI

12 SØVNSTADIER Non-rapid eye movement søvn (NREM). Stadie 1-4. Rapid eye movement søvn (REM)

13 SØVNSTADIER GJENNOM EN VANLIG NATT

14 TYPISK SØVNMØNSTER HOS NATTARBEIDER

15 UMIDDELBARE KONSEKVENSER AV NATTARBEID PÅ SØVN Søvn initieres raskt etter endt nattarbeid Hovedsøvnperioden på dagtid er 2-4 timer kortere enn tilsvarende periode om natten. Størstedelen av diskrepansen utgjøres av stadie 2 og REM. Ca. 50% plaget med prematur oppvåkning. Mellom 30 og 50% tar ettermiddagsblund mellom nattskift. Lengden på disse er omvendt proporsjonal med lengden på søvnen etter endt nattskift. Avflating av mål på cirkadian rytme

16 LANGTIDSKONSEKVENSER AV NATTARBEID PÅ SØVN Sammenliknet med en kontrollgruppe hadde sykepleiere som tidligere jobbet mye natt flere oppvåkninger, mindre stadie 1, 3 og REM og mer stadie 2 (Webb, 1983). Dumont et al. (1997) sammenliknet tidligere natt- og dagarbeidere som subjektivt var fornøyd med søvnen sin. Objektivt var søvnkvaliteten dårligere hos nattarbeiderne enn dagarbeiderne.

17 SKIFTARBEIDSLIDELSE Det er en klage over søvnløshet eller forhøyet søvnighet som temporalt er assosiert med en regelmessig arbeidstidsordning som overlapper med den vanlige tiden for søvn Symptomene må være forbundet med arbeidstidsordningen i minst 1 mnd Søvndagbok eller aktigrafimålinger for minst 7 dager viser et misforhold mellom døgnrytmen og tid for søvn Søvnforstyrrelsen er ikke bedre forklart av en annen søvnlidelse, medisinsk eller nevrologisk lidelse, mental lidelse, medikament- eller stoffbruk Prevalens på ca 10% hos skiftarbeidere (Drake et al., 2004)

18 KONSEKVENSER AV NATTARBEID PÅ JOBBYTELSE (Folkard & Tucker, 2003)

19 KONSEKVENSER AV NATTARBEID PÅ ULYKKER (Folkard & Tucker, 2003) Mange kjente ulykker inntraff under nattarbeid Bhopal Three Mile Island Chernobyl Exxon Valdez

20 KONSEKVENSER AV KONSEKUTIVE ARBEIDSDAGER (Folkard & Tucker, 2003)

21 GASTROINTESTINALE PLAGER OG SKIFTARBEID Overhyppighet av slike plager hos skiftarbeidere Smerter Forstoppelse og diarè Høyere forekomst av magesår og tolvfingertarmsår hos skiftarbeidere sammenliknet med dagarbeidere (Segawa et al., 1983). Skiftarbeid ser ut til å øke sårbarheten overfor Heliobacter pylori (Pietroiusti et al., 2006)

22 KARDIOVASKULÆRE LIDELSER OG SKIFTARBEID Bøggild og Knuttson (1999) konkluderte i en review med at skiftarbeidere har en 40% økt risk for kardiovaskulær sykdom sammenliknet med dagarbeidere Bøggild & Knutsson (1999). Scand J Work Environ Health, 25, 85-99

23 KARDIOVASKULÆRE LIDELSER OG SKIFTARBEID, forts Skiftarbeidere lavere grad av medbestemmelse i arbeidet Cirkadian rytme i oksygentilførsel til hjertet Metabolske forstyrrelser knyttet til nattarbeid Knutsson & Bøggild (2000). Reviews on Environ Health, 15,

24 SKIFTARBEID OG METABOLSKE FORSTYRRELSER Sammenliknet med dagarbeidere har nattarbeidere: Høyere nivå av LDL-kolesterol og triglycerider og lavere nivå av HDL-kolesterol (Karlsson et al., 2003) Høyere incidens av diabetes (Suwazono et al., 2006) Høyere prevalens av markører for insulinresistanse (Nagaya et al., 2002) Neppe forskjell i næringsinntak mellom dag- og skiftarbeidere (Atkinson et al., 2008) Kraftigere stigning i triglyceridnivå etter næringsinntak i ens biologiske natt sammenliknet med ens biologiske dag (Hampton et al., 1996; Morgan et al., 1998) Noen studier har vist at skiftarbeid er assosiert med stigning i BMI (Niedhammar et al., 1996)

25 SKIFTARBEID OG KREFT Godt dokumentert sammenheng mellom skiftarbeid og brystkreft (Megdal et al., 2005). Mulig mediert av melatonin: Melatonin hemmer østrogenproduksjonen Melatonin har trolig en viss kreftbeskyttende effekt Også funnet sammenheng mellom roterende nattskift (>15 år) og tarmkreft (Schernhammer et al., 2003) Sammenheng mellom prostatacancer og skiftarbeid funnet (Kubo et al., 2006) Livmorkreft (Viswanathan et al., 2007) På basis av meta-analyse mente Kolstad (2008) likevel at de 3 sistnevnte kreftformer ikke er forbundet med skiftarbeid

26 SKIFTARBEID OG REPRODUKSJON Lavere fødselsvekt og økt hyppighet av premature fødsler hos barn født av skiftarbeidere sammenliknet med dagtidsarbeidere (Armstrong et al.,1989; McDonald et al., 1988) I en ny meta-analyse konkluderes det imidlertid med at skiftarbeid generelt ikke er forbundet med og lav fødselsvekt, men en klar sammenheng med premature fødsler og skiftarbeid ble påvist (Bonzini et al., 2007) Økt risiko for spontanabort ved skiftarbeid (Axelson et al., 1996; Jin et al., 2004; Whelan et al., 2007) Menstruasjonsforstyrrelser mer vanlig hos skiftarbeidere enn dagarbeidere (Uehata et al., 1982; Labyak et al., 2002)

27 SKIFTARBEID OG PSYKISK HELSE Problemer i familielivet og skilsmisser,er hyppig hos skift- enn dagarbeidere (Grosswald, 2004; Presser, 2000; White & Keith, 1990) Utmattelse ( fatigue ; Uehata & Sasakawa, 1982; Shen et al., 2006) mer vanlig hos skift- enn dagarbeidere Angst og depresjon (Pati et al., 2001) forbundet med skiftarbeid Sykepleiere fulgt over 15 mnd: De som startet med nattskift rapporterte redusert velfølelse sammenliknet med dem som fortsatte med dag/kveldskift (Bohle & Tilley, 1989) Misforhold mellom arbeidstid og sosiale aktiviteter ved skiftarbeid (Costa, 2003) Sykepleiere i fast skift rapporterte lavere nivå av psykisk ubehag enn sykepleiere i roterende skift. Mer stressreaksjoner når tvunget til å velge skift enn når selvvalgt (Humm, 1996)

28 MORTALITET OG SKIFTARBEID Tidlige studier tydet på at det ikke var sammenheng med skiftarbeid og mortalitet Thiies-Evensen (1949) Taylor & Pocock (1972) Bøggild & Knutsson (1999) Reanalyser av Taylor & Pocock (1972) tyder likevel på en forhøyet mortalitet blant skiftarbeidere sammenliknet med dagarbeidere (Knuttson, et al., 2004) Åkerstedt et al., (2004) fant forhøyet mortalitet hos kvinnelige white-collar skiftarbeidere sammenliknet med kvinnelige white-collar dagtidsarbeidere Men i en nylig studie fra Sverige fant en ikke sammenheng mellom skiftarbeid og mortalitet (Karlsson et al., 2005)

29 TILTAK FOR Å BEDRE TILPASNINGEN TIL NATTARBEID/SKIFTARBEID

30 SLUTTE/OMPLASSERE En del personer takler nattarbeid svært dårlig Mange slutter i stillinger som innebærer nattarbeid i første tiden etter ansettelse Arbeidstaker lage ordninger med omplassering for disse

31 SELEKSJON En del studier viser at eldre personer (over 50) takler skiftarbeid dårligere enn yngre. Indikasjoner på at B-mennesker takler skiftarbeid bedre enn A- mennesker Personer med gastrointestinale lidelser, hjerte- og karlidelser, diabetes, epilepsi, psyk lidelser, alkoholmisbruk, stor hjemmebelastning bør kanskje slippe nattarbeid? Personer som er lite fleksible mht søvnen og som er lett trettbare takler trolig skiftarbeid dårlig

32 MEDIKAMENTER SOM KAN ØKE VÅKENHETEN For eksempel 2-4 mg koffein/kg kroppsvekt i starten på natten. Bedre med en stor tidlig dose en flere spredte mindre doser Amfetamin og amfetaminderivater Modanfinil (Modiodal)

33 MODAFINILSTUDIE Studie med 153 personer med skiftarbeidslidelse Modafinil (200mg) eller placebo i 3 mnd Mange i Modafinil-gruppen fremdeles mye søvnig * * * * Czeisler et al. (2005). New Eng J of Medicine, 353,

34 HYPNOTIKA FOR Å SOVE PÅ DAGTID Hypnotika forlenger søvntiden på dagtid i opptil 4 døgn i strekk. Mulig mer effektivt for eldre enn yngre Noen studier viser bedre fungering om natten etter hypnotika (vs. placebo), mens andre viser ingen forskjell. For noen som må sovne tidlig om kvelden pga svært tidlig morgenvakt kan zolpidem være effektivt. Hypnotika anbefales ikke for langtidsbruk, men det er mer delte meninger om intermittent bruk, som evt. ved nattarbeid. Walsh et al. (1995). J Sleep Res, 4(suppl. 2), 80-83

35 LYSEKSPONERING (SORT) OG MELATONIN (RØDT) FOR Å BEDRE TILPASNING TIL NATTARBEID

36 PRAKTISK FREMGANGSMÅTE FOR Å FORSINKE DØGNRYTMEN Lyseksponering (høy lux opptil ) de første 2-4 timene av nattevakten. Tidspunktet kan forsinkes gradvis ved flere netter på rad Melatonin (3 mg) om morgenen (når en skal sove) de første par nettene. Solbriller fra nattevaktens slutt og til og med tidlig kveld. Total blending for sollys/annet lys (svart plastfilm på vinduene på soverommet). NB! Dette er primært bare aktuelt ved MANGE nattevakter i strekk!!

37 PRAKTISK FREMGANGSMÅTE FOR TILPASSE SEG VANLIG RYTME ETTER FÅ NATTEVAKTER Start med lysterapi umiddelbart etter oppvåkning (når en får sove ut for eksempel kl 1300). Unngå lys utendørs før en har sovet ut (dersom man for eksempel pga en avtale må stå svært tidlig opp) Ta melatonin (3 mg) ca 5 timer før en sover inn Fremskynd disse prosedyrene med 1-1,5 t de neste 2-4 døgnene. Bjorvatn & Pallesen (in press). Sleep Med Rew

38 PRAKTISK FREMGANGSMÅTE FOR Å TILPASSE SEG VANLIG RYTME ETTER MANGE NATTEVAKTER Prosedyrene forutsetter at full tilpasning til nattarbeid (minst ca 6-7 netter i strekk) har funnet sted FASEFREMSKYNDELSE: Ta melatonin 5 t før innsovning (sovner man kl 0800, ta melatonin kl 0300) Stå opp 1-2 t tidligere enn vanlig etter endt langvarig nattevaktsperiode og eksponere seg for lys i min Fremskynd dette med 1 time de påfølgende døgn FASEFORSINKELSE: Ta lys 4 timer før vanlig oppvåkningstidspunkt (for eksempel 12-13). Tid for søvn og lyseksponering forsinkes med 2 timer de påfølgende døgn Bjorvatn et al. (1999). J of Sleep Res, 8, Burgess et al. (2002). Sleep Med Rev, 6,

39 TILTAK FOR Å OPPRETTHOLDE YTELSE/FUNGERING UNDER NATTSKIFTET Pauser Varierende stimulering (lys, lyd, sosial interaksjon) som hindrer habituering Unngå høye temperaturer Fysisk aktivitet Ha god ventilasjon (unngå høye nivåer av CO og CO 2 ) Moderat matinntak Lys har direkte aktiverende effekt (i tillegg til faseforskyvende)

40 HØNEBLUNDER / NAPS Flere studier viser at en høneblund/nap tidlig på nattskiftet kan forbedre objektiv ytelse og subjektiv våkenhet i løpet av natten (Driskell & Mullen, 2005). Høneblunden bør ikke være for lang Da øker sannsynligheten for dårlig søvn etter nattevaktens slutt (Sallinen et al.,1998) Sannsynligheten for søvndrukkenhet (sleep inertia øker (Tassi & Muzet, 2000))

41 ANDRE SKIFTRELATERTE TILTAK La arbeiderne selv bestemme/være med å bestemme turnus Ikke la tidlig/morgenvakten begynne for tidlig (tidligst 0700) Ha maksimum tre nattevakter på rad Ha minst 2 dager fri etter siste nattskift. Plasser nattevaktene på slutten av turnusen! Ha god tid til hvile mellom hvert skift (mer enn 12 timer)

42 ROTASJONSRETNING Fremoverrotering forbundet med minst plager (Bambra et al.,2008) Dag Kveld Natt

43 FYSISK AKTIVITET Høy fysisk aktivitet i ens biologiske natt kan forsinke døgnrytmen (Atkinson et al., 2007). Härma et al. (1988) gjorde en eksperimentell intervensjonsstudie på kvinnelige skiftarbeidere (n=119) Trening 2-6 g i uken over 4 mnd Ved dagskift ble trening anbefalt flere timer før hovedsøvnsperioden Ved nattskift ble trening anbefalt før en ettermiddagsblund

44 Härma et al. (1988). Ergonomics, 31, 39-50; Ergonomics, 51-63

45 Godt dokumentert: SØVNHYGIENE Legg deg til å sove og stå opp til faste tider hver dag Ikke sov på dagtid Reduser koffeininntaket om kvelden Ikke drikk alkohol før leggetid Et varm karbad om kvelden kan være gunstig Positivt med trening om ettermiddagen Også anbefalt Spis litt før du legger deg Redusert aktivering før du skal sove Ikke ha klokke synlig på soverommet Reduser nikotinbruken om kvelden Ha det stille, mørkt og temperert på soverommet

46 VIKTIG VED NATTARBEID Planlegging av skiftarbeidsordninger Kurs/informer ledere om konsekvenser ved skiftarbeid Trening på stressmestring Hyppigere helsekontroller Tilby transport hjem etter endt nattevakt/ tilby sted hvor nattevakter kan ta en blund før de kjører hjem.

Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid

Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Bente E. Moen, professor Arbeids- og miljømedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen 1 Hva jeg vil snakke om 1. Bakgrunn mest om kreft

Detaljer

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 1 SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 2 Søvnhygiene er betegnelsen på gode og enkle søvnvaner. Disse grunnleggende vanene har man gjennom vitenskapelige undersøkelser fått dokumentert virker positivt inn

Detaljer

ER HELSEMESSIGE OG SOSIALE KONSEKVENSER AV HELKONTINUERLIG SKIFTARBEID OG TURNUSARBEID FORSKJELLIGE? En litteraturstudie

ER HELSEMESSIGE OG SOSIALE KONSEKVENSER AV HELKONTINUERLIG SKIFTARBEID OG TURNUSARBEID FORSKJELLIGE? En litteraturstudie ER HELSEMESSIGE OG SOSIALE KONSEKVENSER AV HELKONTINUERLIG SKIFTARBEID OG TURNUSARBEID FORSKJELLIGE? En litteraturstudie Forfattere: Kristin Bondevik, Inger Haukenes og Bente E. Moen Seksjon for arbeidsmedisin

Detaljer

Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene?

Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene? Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene? 5.årsoppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Anne Marit Kojedal, MK-06 Veileder: Trond Bratlid,

Detaljer

S A M L I N G F O R FTV O G F H V O S TAVA N G E R 100913 A I N A D O LV I K, R Å D G I V E R, H M S - S E N T E R E T H E L S E B E R G E N

S A M L I N G F O R FTV O G F H V O S TAVA N G E R 100913 A I N A D O LV I K, R Å D G I V E R, H M S - S E N T E R E T H E L S E B E R G E N HELSEFREMMENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER S A M L I N G F O R FTV O G F H V O S TAVA N G E R 100913 A I N A D O LV I K, R Å D G I V E R, H M S - S E N T E R E T H E L S E B E R G E N TEMA Skift og turnus definisjoner

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

Å snu døgnet hva gjør vi?

Å snu døgnet hva gjør vi? Å snu døgnet hva gjør vi? info Generelt om søvn + CFS/ME Registrering Søvnhygiene Case Søvn - generelt Hva påvirker søvn? - Cirkadian faktor (døgnrytme) -> 25 timer, justeres gjennom dagslys -> følger

Detaljer

Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom

Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom 1 2 Introduksjon Dette heftet er laget til deg som har blitt utredet for søvnvansker og skal begynne i behandling

Detaljer

Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie

Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie 2008 serie: stami-rapport årg. 9, nr.21 (2008) issn: 1502 0932 dato: 30/12/2008 Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie Forfattere: Jenny-Anne Sigstad Lie Eigil Gulliksen Rita Bast-Pettersen

Detaljer

Helseeffekter av turnus og skift

Helseeffekter av turnus og skift Helseeffekter av turnus og skift Arbeidsmiljøkongressen Bergen 23. oktober 2014 Magnar Kleiven, Vivilja AS SKIFTARBEID Hva skjer med oss? SKIFTARBEID er en fordel for samfunnet er det en fordel for skiftarbeideren?

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Forfattere: Bjørn Lau, Cathrine Haugene Ljoså, Stein Knardahl Dato: 30. 04. 2007 Serie: STAMI-rapport

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-11. Arbeidstid og helse. - hva vet vi og hva kan vi gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-11. Arbeidstid og helse. - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-11 Arbeidstid og helse - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Til tillitsvalgte og verneombud Formålet med heftet er å bidra til at tillitsvalgte og verneombud får kunnskap om lov -og avtaleverk

Detaljer

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter Pasienten som ikke får sove: Diagnostikk og behandling av søvnproblemer Fred Holsten UiB BergenSøvnSenter Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer - SOVno Formålet med kurset: 1. Kjenne igjen alle

Detaljer

Helse, mestring og skiftarbeid

Helse, mestring og skiftarbeid Helse, mestring og skiftarbeid Forfattere: Bjørn Lau og Cathrine Haugene Ljoså Dato: 26. 02. 2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 1 (2007) ISSN:1502-0932 Utgitt av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Detaljer

Søvn. Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013

Søvn. Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013 Søvn Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013 1 Disposisjon a) Mange sliter med søvnen, s. 3 b) Kunnskap om søvn, s. 5 c) Dagbladet, oktober 2013, s. 10 d) Søvnforstyrrelser, s.

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv

Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv faglig Skiftarbeid og søvn Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv Abstrakt: Introduksjon: Skiftarbeid kan ha flere helserelaterte konsekvenser. Vi undersøker hvordan skiftarbeid i helsesektoren

Detaljer

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Den mysti 28 ske søvnen 29 Tema Søvn «Å spørre om hvorfor vi sover, er like meningsløst som å spørre hvorfor vi er våkne. Bjørn Bjorvatn Vi bruker en tredjedel av livet

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med.

Detaljer

24 t - mennesket Den fysiske og psykiske klemma mellom

24 t - mennesket Den fysiske og psykiske klemma mellom Lorem ipsum dolor sit amet, 24 t - mennesket consecteteur adipiscing elit, sed diam Den fysiske og psykiske klemma mellom jobb nonummy og privatliv nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consecteteur adipiscing

Detaljer

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER I forbindelse med voldsomme og skremmende opplevelser aktiveres det autonome nervesystemet og kroppen øker produksjonen av stresshormonet kortisol.

Detaljer

Søvn, døgnrytmer og skiftarbeid

Søvn, døgnrytmer og skiftarbeid Søvn, døgnrytmer og skiftarbeid Å jobbe kveld og natt hva skjer med kroppen? Siri Waage, forsker/phd Definisjoner iftarbeid er ofte definert som arbeidstid utover van gtid, det vil si kveld-, natt- og

Detaljer

Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren

Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Sosiale

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker HELSE BERGEN Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker 1 HELSE BERGEN Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

- En 80-åring kan få samme fysiologiske alder som en 20- åring

- En 80-åring kan få samme fysiologiske alder som en 20- åring YNGRE: En frisk 80-åring kan oppnå samme fysiologiske alder som en gjennomsnittlig 20-åring med riktig trening. Søvn og stress er også avgjørende for hvor ung du og andre oppfatter deg. Foto: Colourbox

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn?

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? 202 4. årgang nr 2 Søvnmangel Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? Ny vitenskap Søvntest på nett Obstruktiv søvnapne ved sykelig overvekt Skiftarbeidstoleranse 2. Europeiske søvnkongress

Detaljer