KURSKATALOG OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRI"

Transkript

1 KURSKATALOG OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRI

2 GRETTES AVDELING FOR OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRI Grette har den nødvendige erfaringen med å bistå aktørene i denne krevende industrien. Erfaringen vi har bygget opp gjør at vi som strategisk samarbeidspartner kan tilby spisskompetanse innenfor hele det forretningsjuridiske området, solid bransjekunnskap og tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk. Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset olje-, gass og leverandørindustrien. Vi skreddersyr kurs etter behov, og dersom det er ønskelig setter vi sammen moduler fra de ulike kursene i katalogen. Ta gjerne kontakt ved ønske eller forespørsel om kurs. Ved generelle kurshenvendelser, ta kontakt med Lene Blanche Minge: / I bransjerettede, tverrfaglige team bistår vi aktører innen olje-, gass- og leverandørindustri med blant annet: Kontraktshåndtering Skatt og avgift Transaksjoner Selskapsrettslige spørsmål Patent, varemerke og design Analyser av Freedom to Operate (FTO) Arbeids- og pensjonsrett Vi tilbyr skreddersøm av kurs og seminarer for våre samarbeidspartnere, og avholder også åpne kurs, fagseminarer og foredrag for leverandørindustrien innen kontraktsrett, teknologibeskyttelse, internasjonale avgifts- og tollspørsmål samt arbeidsrettlige temaer. 2 3

3 KONTRAKTER I OFFSHOREPROSJEKTER LEVERANSEKONTRAKTENE - STYRKER OG SVAKHETER Kurset tar utgangspunkt i NF 07 og NTK 07, og behandler en rekke kontraktsrettslige problemstillinger i tilknytning til offshoreprosjekter. Vi fokuserer på praktiske eksempler og vanlige avvik som gjøres fra standardene, samt hvordan risiko best kan håndteres i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter. Tilbud og kontraktsinngåelse Sjekkpunkter ved utenlandsk kontraktsmotpart Konfidensialitetsavtaler Back to back - regulering Vederlag og betaling Endringer og avvikshåndtering, endringsreglene Fremdrift og forsinkelse Avbestilling og midlertidig innstilling Garantiansvaret Levering og sluttoppgjør Ansvar for tap og skader Rettigheter til teknologi De mest benyttede standardbetingelsene ved levering av elektromekanisk utstyr er i dag AKB/1988, KOLEMO, FIDIC eller NLM 10. Kurset tar for seg ulikhetene ved og risikoplassering i betingelsene, de vanligste avvikene fra disse og konsekvenser av dette. Kurset gir en rekke praktiske tips om inngåelse av og håndtering av leveransekontrakter. Formålet er å lære å analysere samt balansere risiko på forhånd gjennom å belyse blant annet følgende: Når er bindende avtale inngått? Regulering og håndtering av endrede forutsetninger Fremdrift Pris Risiko Grensesnitt Levering Montasje Løsningsvalg og prosjektering Betaling og tilbakehold 4 5

4 RISIKO I OFFSHOREPROSJEKTER SIKRING AV KRAV I OFFSHOREPROSJEKTER Kurset tar utgangspunkt i NF 07, NTK 07, NKT 07 MOD og NSC 05 og gjennomgår hovedlinjene i ansvarsfordelingen mellom oppdragsgiver og leverandør i denne type prosjekter. Partenes fordeling av ansvar for tap og skade Erstatningssystemet knock for knock Partenes forsikringsplikt Ansvarsbegrensninger Ansvarsfraskrivelser Leverandørens mangelsansvar, grenser Levererandørens forsinkelsesansvar, grenser Garantistillelse Vanlige avvik fra standardene Sjekkpunkter ved en back to back -regulering Ved gjennomføring av prosjekter foreligger det alltid risiko for både oppdragsgiver og leverandør for å miste ellers rettmessige krav fordi det ikke foreligger tilstrekkelig fokus på å varsle krav på riktig måte og til riktig tid. Krav som kan gå tapt er blant annet krav på fristforlengelse, endringer, dekning av merutgifter og mangelskrav. Kurset tar utgangspunkt i bestemmelsene i de norske standardkontraktene, og gir deltakerne en oversikt over formkrav og frister for varsling av ulike typer krav samt viktigheten av å kunne dokumentere kravet i ettertid. Varslingssystemet ved endringer Annen avvikshåndtering Formkrav, utfylling av varslingsskjema Varsling ved forsinkelser Reklamasjon ved mangler Passivitet Søksmålsfrister 6 7

5 VIKARBYRÅDIREKTIVET - PRAKTISKE KONSEKVENSER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING Fra 1. januar 2013 ble vikarbyrådirektivet norsk rett. Det sentrale i direktivet er at arbeidstakere som er innleid fra vikarbyråer har krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som ved direkte ansettelse hos innleier (likebehandlingsprinsippet). Videre er innleier fra 1. juli 2013 solidarisk ansvarlig med vikarbyrået for den innleides krav på utbetaling av lønn, feriepenger og evt. annen godtgjøring etter kravet om likebehandling. Kurset tar for seg ulike praktiske problemstillinger de nye innleiereglene reiser, med særlig fokus på hvordan innleievirksomheter best mulig kan tilpasse seg regelverket. Kurset avholdes løpende og er et samarbeid mellom Grette og konsulentselskapet Splint. Kurset fokuserer på de praktiske utfordringene man støter på i oppfølgingen av sykemeldte, samt de rettslige rammene for hva arbeidsgiver kan kreve av den sykemeldte under oppfølgingen. Temaer som blir gjennomgått: Hvordan oppfylle arbeidsgivers plikter, herunder utfylling av oppfølgingsplan, protokoll fra dialogmøte etc, Trening av samtalen med den sykemeldte arbeidstaker Vilkårene for å motta sykepenger For hvilke kontrakter gjelder de nye reglene? Hvordan bør innleier forholde seg til likebehandlingskravet? Solidaransvar for innleier - hva innebærer det? Hvem fører tilsyn med de nye reglene, og hvordan? 8 9

6 BESKYTTELSE AV TEKNOLOGI FORHANDLINGSTEKNIKK Hva bør beskyttes, overfor hvem og i hvilke sammenhenger? Beskyttelse av teknologi er sentralt i relasjon til selskapets kunder, samarbeidspartnere, leverandører, konkurrenter og ansatte. Kurset tar sikte på å gi en innføring i hvordan og hvorfor teknologi bør beskyttes. Kurset er tidligere avholdt for en rekke aktører innen olje-, gass og leverandørindustrien. Patent-, varemerke- og designrettigheter Opphavsrett, eksempelvis til programvare Markedsføringsrett Arbeidstakeroppfinnelser og bonusordninger Bedriftshemmeligheter og know how IPR-strategier Lisensavtaler, teknologioverføringsavtaler og FoU-avtaler Freedom to Operate (FTO) Tvistehåndtering Kursets variget kan tilpasses etter behov og dybde, og har en varighet fra to timer til en hel dag. Kurset fokuserer på interessebasert forhandling med utgangspunkt i typiske situasjoner fra hverdagen: Kontraktsforhandlinger Avvikshåndtering/forhandling Sluttoppgjør I kurset benytter vi praktiske oppgaver hentet fra disse situasjonene. Kunnskapsmål Kunne analysere en forhandlingssituasjon Kjenne til forskjellige forhandlingsstrategier og taktikker Få anbefalinger for å kunne forbedre egen forhandlingskompetanse Ferdighetsmål Kunne lage en god forhandlingsplan Kunne fremføre/gjennomføre en forhandling Få evne til å takle forskjellige typer av forhandlingssituasjonene Holdningsmål Utvikle forståelse av hvem man er i forhold til forskjellige valg i en forhandlingssituasjon Utvikle en klar oversikt over tilnærming til etiske og moralske spørsmål relatert til forhandlinger 10 11

7 OLJESERVICE OG PRODUKSJON I UTLANDET RESTRUKTURERING OG TRANSAKSJONSMODELLER Indirekte skatteutfordringer og løsninger Kurset er holdt for en rekke aktører innen oljeservicesektoren og er relevant for økonomiansvarlige, prosjektledere, innkjøpere, kontraktsansvarlige, avgifts- og tollansvarlige, logistikkfuksjon og regnskap. Kurset er virkelighetsbasert og fokuserer på kjente utfordringer og mulige løsninger på disse. Kurset dekker følgende hovedområder: Overordnet sjekkliste ved produksjon i utland Kontrakter Håndtering av leveranser hvor fakturaflyt og vareflyt ikke er lik Inngående fakturaer fra utlandet Registreringsplikt i utlandet Leveranser fra/til skip, rig og verft AEO sertifisering Kurset tilbys samlet eller som delmoduler. Varighet avhenger av virksomhetens behov, men er normalt 1 dag. Overdragelse, enten i form av innmatssalg eller aksjeoverdragelse, innebærer krav om overholdelse av alminnelige selskapsrettslige, skatterettslige og forvaltningsmessige krav. Alternative transaksjonsmodeller Skatteeffekter ved valg av de ulike transaksjonsmodellene Juridisk due dilligence Finansiering Forkjøpsrett Øvrige omsettelighetsbegrensninger Selskapsrettslige regler Opp- og nedstrøms garantier Risikoavveininger Særavgifter Restrukturering Integrasjonsprosessen etter overdragelse/erverv 12 13

8 NOEN AV VÅRE FOREDRAGSHOLDERE DO YOU KNOW HOW? EU-kommisjonen har fremmet forslag til direktiv for harmonisering av reglene om beskyttelse av forretningshemmeligheter i EØS-området. Vil EU-kommisjonens initiativ til styrket og harmonisert vern av bedriftshemmeligheter hjelpe norsk forskning og industri? På seminaret vil vi bl.a. gjennomgå: Ny definisjon av bedriftshemmeligheter - kan sum av viten - synspunktet etter norsk rett overleve? Hvordan står rettsstridsreservasjonen etter norsk rett i lys av direktivforslaget? Hva betyr benefit to a significant degree? Kan man bruke andres teknologi som springbrett for egen forskning? Frislipp for all reverse engineering? Du vil også få praktiske tips for teknologioverføringsavtaler: Hvordan beskrive bedriftshemmeligheter? Kampen for å fylle tomme vedlegg Hvordan bevare bedriftshemmeligheter nettopp hemmelig Forholdet til konkurranseloven - rammebetingelsene i gruppefritaket for teknologioverføringsavtaler Amund Brede Svendsen partner, advokat (H) Epost: Mobil: Torgeir Myrstad partner, advokat Epost: Mobil: Jens Kristian Johansen partner, advokat Epost: Mobil: Line Wefald senioradvokat Epost: Mobil: Marie Braadland partner, advokat Epost: Mobil: Svein J. Ruud Johansen partner, advokat (H) Epost: Mobil: Felix Reimers partner, advokat Epost: Mobil: Marius S. Langnes senioradvokat Epost: Mobil: Erik Helstad senioradvokat Epost: Mobil: Erlend Stoa Stenstad advokat Epost: Mobil:

9 Vi ser helheten Du får mulighetene Grette leverer forretningsjuridisk rådgivning og problemløsning til private og offentlige virksomheter. Ca. 70 spisskompetente advokater med høy faglig dyktighet og relevant bransjekompetanse setter lojalitet overfor kundenes behov og interesser først. Alle våre kunder får umiddelbar tilgang til våre dedikerte advokater - med løfte om rask respons på sine henvendelser Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf:

Kurskatalog. Olje-, gass- og leverandørindustrien

Kurskatalog. Olje-, gass- og leverandørindustrien Kurskatalog Olje-, gass- og leverandørindustrien Kontraktsrett deler kunnskap Kontrakter i offshoreprosjekter Kurset tar utgangspunkt i NTK 07 og NF 07, og behandler en rekke kontraktsrettslige problemstillinger

Detaljer

KURSKATALOG BYGG OG ANLEGG

KURSKATALOG BYGG OG ANLEGG KURSKATALOG BYGG OG ANLEGG GRETTES AVDELING FOR BYGG OG ANLEGG Grettes avdeling for bygg og anlegg er en av landets største, med over 20 spisskompetente advokater, alle med høy faglig dyktighet innenfor

Detaljer

Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset energibransjen.

Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset energibransjen. KURSKATALOG ENERGI GRETTES AVDELING FOR ENERGI I Norge har vi gode naturgitte forutsetninger for produksjon av energi fra fornybare energikilder. Vi har verdens største vannkraftproduksjon per innbygger

Detaljer

Olje-, Gass- og Leverandørindustri

Olje-, Gass- og Leverandørindustri Olje-, Gass- og Leverandørindustri OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRI Forsikring Bank og finans Olje og Gass Arbeidsrett Skatt og avgift M&A og kapitalforvaltning Energi IKT og Telekommunikasjon Bygg og

Detaljer

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2012-18. årgang. Tema Innleie av arbeidskraft

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2012-18. årgang. Tema Innleie av arbeidskraft EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2012-18. årgang Tema Innleie av arbeidskraft Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning Advokaters bruk av Cloud-tjenester Veiledning Juni 2014 Innhold 1 Bakgrunn og mandat 2 2 Cloud computing - hva det er og hvilke tjenester som omfattes 3 3 kategorier av personinformasjon og andre typer

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007 Ligg unna e-posten min! SIDE 4 Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater SIDE 12 Foto: Reiulf Grønnevik Korrupsjon eller kundepleie, hvor går grensen? SIDE 16, 17

Detaljer

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Immatrielle eiendeler PATENT & VAREMERKE 5. UTGave -desember 2007 Har du usynlig eiendom? Søk profesjonell hjelp! side 13 Merkevarebygging: Bill. merket IPR

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Guide for underleveranseavtaler

Guide for underleveranseavtaler Guide for underleveranseavtaler 1 Guide for underleveranseavtaler "Guide for underleveranseavtaler" er utarbeidet av den interskandinaviske juristgruppen som bistår Norsk Industri med utviklingen av standardkontrakter

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18 Årsrapport 2014 Innhold Grette er ytterligere styrket Grette er ytterligere styrket s. 3 Høydepunkter i 2014 s. 4 Grette topprangert i internasjonale kåringer s. 9 Nye e s. 10 Våre medarbeidere s. 12 Ledelsen

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006. Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006. Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006 Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap SIDE 2 Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen FØYEN reviderer og utvider sin kommentarutgave til NS 8405 SIDE 15 Sårbarhet ved lederskifte

Detaljer