Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?"

Transkript

1 Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: mob: Advokat Vibeke Holm e-post: mob: Når kan arbeidsgiver permittere? Grunnlag for permittering Ulovfestet Hovedavtalen LO-NHO kap. VII (retningsgivende også for bedrifter som ikke er bundet) Rettspraksis Avtale mellom partene Vilkår for permittering «saklig grunn gjør det nødvendigfor bedriften..», jf. HA 7-1 Permitteringsbehovet må være midlertidig må være «lys i tunnelen» Kun forhold på arbeidsgivers side Kravet til saklig grunn gjelder hele permitteringsperioden 1

2 Permittering vs. oppsigelse Grensen mellom permittering og oppsigelse Permittering er et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet Nedbemanning er en varig avslutning av arbeidsforholdet Praktiske forskjeller: Permittering gir raskere effekt enn oppsigelse Terskelen for at det foreligger saklig grunn er lavere ved permittering Ingen varig løsning ved permittering Virkning av usaklig/ urettmessig permittering Midlertidig forføyning Kan bli vurdert som en «skjult oppsigelse» Hvor lenge kan en permittering vare? I utgangspunktet er det ingen absolutt grense Ligger en begrensning i vilkåret «midlertidig» Hovedavtalen 7-1: Enighet med tillitsvalgte utover 6 måneder Lov om lønnsplikt med forskrift: Grense for permittering uten lønn på 30 uker i løpet av de siste 18 måneder Folketrygdloven 4-7 (2) begrenser retten til dagpenger 2

3 Lønn under permittering Lov om lønnsplikt Arbeidsgiverperiode på 10 dager, deretter får arbeidstaker rett til dagpenger fra NAV Etter 30 uker uten lønn inntrer arbeidsgivers plikt til å betale igjen Unntak fra lønnsplikten Permitteringen skyldes arbeidskamp (streik, lockout, osv.) Permitteringen skyldes brann, ulykker eller naturomstendigheter Ansatte på arbeidsmarkedstiltak er unntatt så lenge tiltaket varer Avbrudd i permitteringsperioden Grense på 6 uker Korte arbeidsperioder inne i permitteringsperioden går ikke til fradrag i den tiden det kan permitteres uten lønn Permitteringsvarsel Skriftlig varsel 14 dager Skal være ubetinget og angi sannsynlig lengde (om mulig) Permitteringsbevis Utvidelse eller innskrenkning av permitteringen? Nytt varsel for eksempel ved utvidelse fra 50% til 100%? 3

4 Permittering - utvalgte temaer Sykemeldte Permittering i sykemeldingsperioden Sykemelding i permitteringsperioden Ansatte på ferie Ferieavvikling og utbetaling av feriepenger berøres ikke Ansatte i permisjon Lønnsplikt oppstår fra det tidspunkt de skal tilbake i arbeid Bruk av annen arbeidskraft enn fast ansatte i permitteringsperioden Avslutning av permitteringen Arbeidsgiver avslutter permitteringen Arbeidsplikt for arbeidstaker Arbeidsgiver sier opp i permitteringsperioden Oppsigelsestid Lønnsplikt Arbeidstaker sier opp i permitteringsperioden 14-dagers oppsigelsesfrist, aml (9) 4

5 Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold Krav om saklig grunn, jf. aml (1) «Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstagers forhold» Plikt til å tilby annet passende arbeid, jf. aml (2) Er utvelgelsen saklig? Finnes det ledig arbeid i virksomheten? Er arbeidstaker skikket? Betydningen av at annet arbeid er tilbudt Hva regnes som en og samme virksomhet? Fortrinnsrett, aml (1) Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold Interesseavveining, jf. aml (2) Det skal foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker Bedriftens behov Bedriftsøkonomiske hensyn Hensyn til arbeidsplassene Arbeidstakers kvalifikasjoner for fremtidig arbeid Arbeidstakers ulemper Alder Ansiennitet Mulighet for nytt arbeid Sosiale og forsørgelsesmessige forhold 5

6 Krav til oppsigelsens innhold Loven krever et minimum av innholdet i oppsigelsesbrevet, jf. aml. 15-4: Skriftlighet Leveres personlig eller sendes rekommandert Informasjon om rett til å kreve forhandlinger Informasjon om rett til å reise søksmål Informasjon om rett til å stå i stillingen Frister for å kreve forhandlinger og å reise søksmål Opplysning om fortrinnsrett hvis oppsigelsen skyldes arbeidsmangel Opplysninger om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt Lovpålagte oppsigelsesfrister Ansettelsestid Alder Oppsigelsesfrister Prøvetid Under 5 år 14 dager 1 måned 5-10 år 2 måneder Over 10 år 3 måneder Over 10 år Fylt 50 år 4 måneder Over 10 år Fylt 55 år 5 måneder Over 10 år Fylt 60 år 6 måneder 6

7 Saksbehandling ved permittering og oppsigelse Saksbehandlingen ved permittering og oppsigelse har mange fellestrekk Innhenting av informasjon Informasjon til og drøftelse med tillitsvalgte, jf. HA 7-1 og 9-4, og aml. kap. 8 Drøftelse med de berørte arbeidstakerne, jf. aml og 15-7 (krav ved permittering?) Melding til NAV Korrekt oppsigelsesbrev eller permitteringsvarsel Viktig å kvalitetssikre faktum Sikre at korrekt faktum er lagt til grunn Sikre kontradiksjon Mindre krav til saksbehandling ved permittering? Utvelgelse til permittering/ oppsigelse Arbeidsgivers styringsrett Utvelgelseskrets Skal permitteringen/ nedbemanningen gjelde hele eller deler av bedriften? Utvelgelseskriterier HA 7-1: «Ved permittering kan ansiennitet fravikes når det foreligger saklig grunn» Andre saklige utvelgelseskriterer: Kompetanse, egnethet, sosiale forhold mm. Individuelle forhold? Hva med innleide arbeidstakere? 7

8 Permittering eller oppsigelse? Midlertidig eller varig behov? Forskjellige økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver Permittering: Lønnsplikt i varselperioden (14 dager) og i arbeidsgiverperioden (10 dager) Oppsigelse: Lønn i oppsigelsestid, arbeidstakers rett til å stå i stilling ved tvist. Advokatfirmaet Grette Kontaktopplysninger: Besøksadresse: Filipstad Brygge 2 Postadresse: Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf.: Faks: Web: Se vårt Fagforum på 8

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidslivets "kjøre-regler" prosesser Advokat Trine Lise Fromreide Advokat, Ph.D, Helga Aune 13. mai 2015 Bergen Næringsråd Kort presentasjon

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss.

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal Orientering til overtalleg skuleåret 2015/16 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 17626/2015/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 18.03.2015 Orientering

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylke - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylke - melding om overtal ORIENTERING TIL OVERTALLEG Skoleåret 2009/10 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 6863/2009/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92/976 92 994 Morten

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)).

Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)). Vedlegg 8 Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)). Vedlegg 8 56. Oppsigelsesbestemmelsenes virkefelt. Kongen avgjør

Detaljer

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Forord Det er nedgang i norsk og internasjonal økonomi. Det gjør at faren øker for at våre medlemmer skal oppleve permitteringer,

Detaljer

13.04.2015. Tittel på slide VELKOMMEN! Tittel på slide Når bedriften må nedbemanne. Tittel på slide Hva er nedbemanning?

13.04.2015. Tittel på slide VELKOMMEN! Tittel på slide Når bedriften må nedbemanne. Tittel på slide Hva er nedbemanning? VELKOMMEN! "Så, her er jeg for å tale til dere. Og dere er her for å lytte til meg. Vær overbærende hvis dere blir ferdige før meg." Jan P Syse Nedbemanning etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Bjørn Tangnes Foto: Øivind Haug Målsetting Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i idrettslag gjør som arbeidsgiver Styringsretten utøves på best mulig

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne Hovedavtale 2014-2017 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Hovedavtale 4 1 Partsforhold, virkeområde og varighet 4 2 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven

Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven NJ arbeider for at den som er nedbemanningstruet skal komme best mulig ut av situasjonen. Det er viktig at du

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF ved Nordlandssykehuset HF Utarbeidet av: Janne Hole Utarbeidet dato: 26.02.2009 Godkjent av: Kerstin Thoresen Dokumentnummer: RL0238 Gyldig for: Nordlandssykehuset HF 1 BAKGRUNN...2 2 BEGREPSAVKLARING...2

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer