Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier"

Transkript

1 Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar 2015

2 Immaterielle rettigheter Beskyttelse av immaterielle verdier er nødvendig for alle innovative selskaper Immaterielle verdier Patent Opphavsrett Varemerke Design Foretaksnavn Domenenavn Markedsføringsloven Bedriftshemmeligheter/teknisk knowhow Hva er beskyttet? Dine oppfinnelser Dine litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk Kjennetegnet for dine varer og/eller tjenester Formen og utseende på produktet ditt Navnet på selskapet ditt Adressen til hjemmesiden din Verner mot andres illojale handlinger Immaterielle verdier som ikke er, eller ikke kan beskyttes på annen måte

3 Hvordan, hvem og hvor lenge? Patent Registrering i hvert enkelt land/region er nødvendig Søkeren, ikke nødvendigvis oppfinneren Varighet: 20 år (pluss 5 år for visse oppfinnelser) Opphavsrett Ingen registrering, men dokumentasjon Den som skaper verket Varighet: 70 år etter opphavsmannens død Varemerke Registrering i hvert enkelt land/region er nødvendig Unntak: innarbeidelse Søkeren Varighet: 10 år av gangen side 3

4 Hvordan, hvem og hvor lenge? Design Registrering i hvert enkelt land/region er nødvendig Søkeren, ikke nødvendigvis designeren Varighet: 5 år av gangen (maks 25 år) Foretaksnavn Bruk i Norge eller registrering søkeren/den som har tatt det i bruk Varighet: så lenge navnet er registrert eller i bruk Domenenavn Registrering under det enkelte toppnivådomene er nødvendig Søkeren Varighet: ikke begrenset i tid Markedsføringsloven (regler om god forretningsskikk, produktetterligning, bedriftshemmeligheter og teknisk knowhow) Ingen registrering Den næringsdrivende Varighet: I utgangspunktet ikke begrenset i tid/så lenge informasjonen er hemmelig side 4

5 Immaterialrettskrenkelser Du kan komme til å krenke eller du krenker andres rettigheter Opplyse Patentstyret Innsigelse (patent, varemerke) Administrativ overprøving av den andres rettigheter (patent, design, foretaksnavn, domene) Fastsettelsessøksmål Ugyldighetssøksmål Dine rettigheter krenkes Kontakte motpart Midlertidig forføyning Som over side 5

6 IPR-strategi side 6

7 Hvorfor går det galt? Du deler informasjonen med andre for tidlig har ikke avklart eierskap og opphav til rettighetene på forhånd har ikke sikret deg at rettighetene kan håndheves har gitt fra deg viktige rettigheter til investorer i en tidlig fase side 7

8 IPR-strategi Avgjørende å ha en klar og langsiktig strategi for utnyttelse og sikring av IPR Offensivt: sikre handlingsrom og skape konkurransefortrinn Defensivt: beskytte mot inngrep/krenkelser Forankring hos ledelse/styre, opplæring av ansatte IPR-strategien vil danne grunnlag for finansieringsplaner, virksomhetsplaner, avtaler med ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere side 8

9 Viktige punkter i en IPR-strategi Hvilke rettigheter har vi, hvilke trenger vi? Hvilke er de mest verdifulle/virksomhetskritiske som bør beskyttes? Hva er selskapets viktigste markeder? Hvordan skal rettighetene sikres? Hvordan skal rettighetene kommersialiseres? Hvordan skal rettighetene håndheves? side 9

10 Avtalebeskyttelse av IPR side 10

11 Non-disclosure Agreement (NDA) Alle som får tilgang til konfidensielle opplysninger bør signere NDA personlig Viktige elementer: plikt til kun å bruke opplysninger til formålet de er gitt plikt til å bevare taushet om all informasjon som kan være konfidensiell varighet: så lenge offentliggjøring kan medføre skade norsk rett/norske domstoler Håndheving Dokumenter hvem som har fått tilgang til hva og på hvilket tidspunkt Mulig med vannmerking/unike spor? (ref. Klomsæt-saken) side 11

12 Arbeidsavtaler Overdragelse av alle rettigheter til arbeidsgiver Varslingsplikt til arbeidsgiver for oppfinnelser som gjøres av den ansatte Ufravikelige regler for oppfinnelser som er patenterbare i Norge kompensasjonsrett for arbeidstaker side 12

13 Lisensavtaler (1): Avgrensning av lisensen Klargjør eierskap til rettigheter (patenter, know-how, annen IPR) Begrens lisensen til de områder hvor lisenstaker kan skape felles gevinst for begge parter hvilke utnyttelsesformer? (produksjon, videreutvikling, salg/viderelisensiering osv.) hvilke produktmarkeder? (hvilke produkter/tjenester til hvilke kunder) hvilke geografiske markeder? Skal lisensen være eksklusiv? Nødvendig insentiv for å få Lisenstaker til å investere/satse? Eksklusive rettigheter må avgrenses tydelig (produkt/marked, tidsrom, territorium) Vis forsiktighet stenger for fremtidige forretningsmuligheter og konkurranse Sørg for exit-mulighet dersom samarbeidet ikke fungerer side 13

14 Lisensavtaler (2): Insentivmodell Avtalen skal sikre felles insentiver til verdiskaping innenfor avtalens horisont Vederlag bør knyttes til aktiviteter som genererer verdi for Lisensgiver Hensynet til Lisensgivers kostnadsstruktur og likviditet Standard lisensmodell eller tilpasset? Mange alternative måter å strukturere betalingsmodeller Engangsvederlag, stykkpris eller delt modell? Bonus eller andre insentivmodeller? Andre plikter knyttet til bruk/salg av lisensen side 14

15 Lisensavtaler (3): Lisenstakers plikter Konfidensialitetsplikt Merking/kreditering av Lisenstakers rettigheter til produktet/tjenesten Forecast og rapportering, samt rett for Lisensgiver til å inspisere grunnlag for vederlag (audit) Ved inngrep: plikt til å varsle, la seg representere av og bistå Lisensgiver i inngrepssaker Plikt til å overdra tilbake til Lisensgiver alle rettigheter knyttet til enhver forbedringer/utvikling av produktet/rettighetene Eksklusivitet for Lisensgiver? Evt. preferert leverandør? side 15

16 Andre samarbeidsavtaler, Joint Ventures etc. Klargjøre hvem som eier hvilke rettigheter på det tidspunkt avtalen inngås Regulere hvilke rettigheter/produkter som omfattes av samarbeidet Regulere eierskap til rettigheter som oppstår under samarbeidet Utgangspunkt: sameie, men kan avtales fritt Ved sameie; regulere utnyttelse og vederlag Eksklusivitet og/eller konkurranseforbud? Også etter avtalens opphør? Forbud mot å "snappe" ansatte side 16

17 Samarbeid med forskningsinstitusjoner Hensynet til publisering vs. ønske om å beskytte ideer og forretningshemmeligheter Godkjennings/revisjonsrett før publisering? Uansett: varslingsplikt som gir reell mulighet for å sikre patenter Forholdet til institusjonens policy/standardavtaler for IPR Kommersiell/ikke-kommersiell utnyttelse side 17

18 Lovvalg og tvister Norsk rett og norske domstoler alltid ønskelig, men ikke alltid mulig Skandinavisk rett relativt likt norsk Det finnes kompromissløsninger: Nøytralt tredjeland Søksmål må tas ut for domstolene i den saksøktes hjemland USA; til dels store variasjoner i rettssystem mellom de føderale statene, utstrakt bruk av legmannsdommere/jury Vær varsom med voldgift; kostbart, og tjener derfor den mest ressurssterke parten, ingen ankemulighet side 18

19 Tomas Myrbostad Takk for oppmerksomheten! Hanne Kjersti Ulleren

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Oppkjøp av teknologibedrifter 1

Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Tord Fondevik Tord Fondevik er advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA og arbeider primært med transaksjoner og generell kontraktsrett med hovedvekt på teknologibedrifter. Ved

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Kandidatnummer: 698 Leveringsfrist: 25.4.2013 kl. 12.00 Antall ord: 16358

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER

EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER 53_14_NIF/Foto: Stein J. Bjørge EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER Rapport av 16.04.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1. Innledning 2. Mandat 3. Idrettspolitisk dokument 4. Beskrivelse og definisjon av

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer