IP informasjonssamfunnets gull

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IP informasjonssamfunnets gull"

Transkript

1 Kjapt & Nyttig: IP informasjonssamfunnets gull Advokat Ph. D Thomas Rieber-Mohn Grand selskapslokaler, 26. januar 2011

2 IP = INTELLECTUAL PROPERTY

3 Er IP viktig? Intellectual property surrounds us in nearly everything we do. At home, at school, at work. At rest and at play. No matter what we do, we are surrounded by the fruits of human creativity and invention. wipo world intellectual property organization

4 Har den noen økonomisk verdi? IP can be owned, bought and sold. intellectual property office

5 IP = Eierskapet til kunnskap og informasjon Informasjonssamfunnets gull

6 HVILKET VERN TILBYR LOVVERKET?

7 Opphavsrett I hovedsak fire rettighetstyper Patent Designrett Varemerkerett

8 I hovedsak fire rettighetstyper Opphavsrett Patent Litterære, vitenskapelige og kunstneriske frembringelser (åndsverk) Praktisk løsning av et teknisk problem (oppfinnelser) Designrett Utseendet til et produkt eller en del av et produkt Varemerkerett Kjennetegn for varer eller tjenester

9 EKSEMPLER

10 Opphavsrettslig vern

11 Opphavsrettsbeskyttede produkter

12 Opphavsrettsbeskyttede produkter (forts.)

13 Opphavsrettsbeskyttede produkter (forts.)

14 Opphavsrettsbeskyttede produkter (forts.)

15 Opphavsrettsbeskyttede produkter (forts.)

16 Patentrettslig vern

17 Patent nr (NO) Anordning ved forskip til fartøy av deplassementtypen SAMMENDRAG: Anordning ved forskip til fartøy av deplassementtypen, hvilket forskip utgjøres av delen av skipet foran fartøyets midtskipsmerke (2) og hvilket fartøy har en tverrskips symmetrisk skrogform om sin senterlinje (CL) og en i det vesentlige konvensjonell baugform under sin konstruksjonsvannlinje (Tdwl). Fartøyets stemlinje (1) vender i det vesentlige bakover i forhold til skipet lengderetning fra et overgangspunkt (B) ved eller like over konstruksjonsvannlinjen (Tdwl).

18 Patent nr (NO) Lyddemper Den foreliggende oppfinnelse angår en lyddemper for våpen omfattende en innfestingsdel (1), en mellomliggende del (2) og en ytre munningsdel (3), hvor den mellomliggende delen (2) omfatter minst et modulelement (10,100) og et baffelelement (30,300), - hvor modulelementet (10,100) omfatter et hylseparti (11,110) som i en seksjon danner en del av en ytre overflate (12,120) av lyddemperen og en innvendig anleggsskulder [...]

19 Patent nr (NO) Sammenfoldbart elektronisk lesebrett Sammenfoldbart elektronisk lesebrett bestående av to separate skjermenheter (1, 2) forbundet med en hengsleanordning (3) med rotasjonsakse (c), slik at skjermenhetene kan foldes 180 grader. Når lesebrettet er foldet ut ligger de to skjermflatene helt inntil hverandre og kan til sammen fremstå som én dobbelt så stor skjermflate. Når lesebrettet er foldet sammen vises en skjermflate (1a, 2a) på hver side av lesebrettet. [...]

20 Patent nr (NO) System og fremgangsmåte for overvåking av kommersielle transaksjoner Et system (200) er innrettet for overvåkning av kommersielle transaksjoner realisert ved anvendelse av ett eller flere kredittkort og/eller debetkort (20) i forbindelse med én eller flere kortlesere (30A) og/eller deres tilknyttede kassaregistre (30B) koplet i kommunikasjon med banketablissementer (100). [...]

21 Designrettslig vern

22 Søknad nr (registrert) Skjermbildedesign m.fl.

23 Søknad nr Snusboks

24 Søknad nr (registrert) Sammenleggbar lese- og skrivepult m.fl.

25 Registrert design nr Del av skrog samme skip som patent nr (NO)

26 Varemerkerettslig vern

27 Registrert varemerke nr (ordmerke) THERMAX

28 Registrert varemerke nr (kombinert ord/figur)

29 Registrert varemerke nr (flaskens utseende)

30 GENERELL BETRAKTNING Ett og samme produkt vil ofte være vernet / kunne oppnå vern under flere rettighetstyper samtidig

31 VERNETS INNHOLD

32 Som rettighetshaver får man Enerett

33 Som rettighetshaver får man Positiv side - Rettighetshaveren kan selv fritt råde over rettighetsobjektet (nokså selvsagt) Enerett Negativ side - Rettighetshaveren kan nekte andre å råde over rettighetsobjektet - Da kan man også tillate mot betaling

34 Hvilken enerett er det man får Opphavsrett: - Enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten Patent: - Enerett til å tivirke, utby, bringe i omsetning eller anvende [ ] eller på annen måte utnytte patentet i kommersielt øyemed

35 Hvilken enerett er det man får (forts) Designrett: - Enerett til å utnytte designen kommersielt, f.eks. ved å tilvirke, utby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et produkt som designen inngår i eller anvendes på Varemerke: - Enerett til å benytte varemerket som kjennetegn på varer eller tjenester

36 Enerettens kvintessens En enerett til kommersiell utnyttelse Ingen andre enn rettighetshaveren kan utnytte frembringelsen kommersielt

37 Varighet Opphavsrett 70 år etter opphavsmannens død Patent maksimalt 20 år fra første registrering forutsetter innbetaling av årlig avgift Varemerke 10 år av gangen i prinsippet evigvarende, men forutsetter jevnlig fornying Design 5 år av gangen, maksimalt 25 år fra første registrering

38 HVORDAN SIKRE SEG LOVENS BESKYTTELSE?

39 Registrering Følgende beskyttelsesformer krever registrering (hos Patentstyret - patent - varemerke - design Følgende beskyttelsesformer oppstår automatisk: - opphavsrett - (vern etter markedsføringsloven)

40 Registreringsprosessen Søknad foretas på fastsatt skjema eller oppsett og sendes Patentstyret Søknaden defineres til å gjelde bestemte vare- og tjenestegrupper. Hvilke velger man selv, men registreringsavgiftens størrelse avhenger av antall grupper søknaden gjelder Tildelte rettigheter kunngjøres i Patent- /Varemerke-/Designtidende

41 Viktig om man vil registrere patent eller designrett: Både patent- og designloven oppstiller krav om at patentet/designet må være nytt dvs. ikke allment kjent når søknaden inngis. HEMMELIGHOLD inntil søknad er inngitt

42 Patentstyret - mottatte søknader 2009 Varemerke: Patent: Design: 685

43 UTVIDELSER AV LOVENS VERN GJENNOM AVTALE

44 Bruk av konfidensialitetsavtaler i forhandlinger Sikre fortsatt hemmelighold dersom forhandlingene strander Som nevnt: kan være helt avgjørende for bedømmelsen av en etterfølgende patent- eller designsøknad Sikrer dessuten faktisk hemmeligholdelse

45 Bevissthet rundt IP i helt alminnelige kommersielle kontrakter Skal bestilleren overta de immaterielle rettigheter knyttet til leveransen? Skal bestilleren ha rett til gjenbruk? I så fall, mot betaling? Skal bestilleren ha rett til å foreta endringer og videreutvikling av leveransen? Her gjelder avtalefrihetens prinsipp

46 Utvidelser av rettighetsobjektet Beskyttelse av know-how og andre intellektuelle verdier som ikke nødvendigvis fanges opp av de lovfestede rettighetene Mellom avtaleparter kan slike verdier gjøres proprietære i kraft av avtalens regulering

47 Særlige problemstillinger ved joint ventures Hvem skal eie rettighetene til resultatet? Skal andre enn eieren kunne utnytte den prosjektets IP (lisens)? Hva med den IP som hver av partene bringer inn i samarbeidet (og som gjerne er en nødvendig forutsetning for å kunne utnytte prosjektresultatet kommersielt)?

48 BETYDNINGEN AV IP VED TRANSAKSJONER

49 Due diligence tre hovedfokus på IP Hvilken IP eier selskapet? Hvilken tredjeparts-ip er selskapet avhengig av i sin ordinære drift? Hvor stor er risikoen for at selskapet, gjennom sin virksomhet, kan ha krenket tredjeparts IP Variabler med klar betydning for verdsettelsen av selskapet

50 Hvordan ruste selskapet for fremtidige transaksjoner Sikre selskapet eierskap til IP der det er i rettighetsposisjon Overfor omverdenen (registrering), overfor selskapets ansatte (ansettelsesavtalen) Sikre selskapet gode og langsiktige lisensavtaler der utnyttelse av tredjeparts IP er kritisk Etablere gode og dokumenterbare rutiner for å unngå at selskapet krenker andres IP

51 HÅNDTERING AV RETTIGHETSINNGREP

52 Ulike krenkelsessituasjoner Konkurrenten kopierer, etterlikner eller snylter på bedriftens IP Brukeren nyttiggjør seg bedriftens produkter uten å betale

53 Skal man påtale krenkelsen? Usikkerhet på egen sak : Hvilke rettigheter har man, og er motpartens handlig egentlig en krenkelse? Taps- og kostnadsrisikoen ved en rettslig prosess Må vurderes konkret

54 Noen momenter Egen sak står sterkere jo mer håndfast grunnlaget er (registrerte rettigheter) God advokat Påtale trenger ikke nødvendigvis lede til rettslig prosess (sint brev for å komme til forhandlingsbordet)

55 Takk for oppmerksomheten

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)»

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» «Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» Vedtatt i styret 8. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.2 2. Hva omfattes av rettighetspolitikken? s.2

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Tør du hoppe uten sikkerhetsnett?

Tør du hoppe uten sikkerhetsnett? Tør du hoppe uten sikkerhetsnett? Immaterielle rettigheter i styrerommet «Alle norske bedrifter tror at kopiering og etterligning blir et større problem i fremtiden. Men ingen gjør noe med det.» - Finansavisen

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Oppkjøp av teknologibedrifter 1

Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Tord Fondevik Tord Fondevik er advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA og arbeider primært med transaksjoner og generell kontraktsrett med hovedvekt på teknologibedrifter. Ved

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter av advokat Astri M. Lund Avgitt til det Kgl. justis- og

Detaljer

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Lys langs veien Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom

Detaljer

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger?

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? / Forskningsparken Advokat ene Stig Nordal og Hildegunn Piro Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND

Detaljer

OPPHAVSRETT OG PROGRAMVARE

OPPHAVSRETT OG PROGRAMVARE OPPHAVSRETT OG PROGRAMVARE OPPHAVSRETT OG PROGRAMVARE INNLEDNING De fleste hjem i Norge har i dag en eller flere datamaskiner, og avanserte mobiltelefoner gjør at man kan ta i mot samtaler, surfe på nettet,

Detaljer

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22.

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. oktober 2009 Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

Mastergradsoppgave JUS399. Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan?

Mastergradsoppgave JUS399. Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan? Mastergradsoppgave JUS399 Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan? Kandidatnr: 18 65 80 Veileder: Silje Karine Nordtveit Antall ord:

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting

Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting Trond Hatland og Eirik W Raanes Kjapt & Nyttig, Bergen Næringsråd 1. desember 2010 www.thommessen.no Temaet Vern mot etterligning av produkter og varekjennetegn

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6 Geovekst-veiledningsperm 7 Rettigheter 7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3 7.1.1 Praktisering av rettighetsbegreper ved formidling av Geovekst-data... 3 7.1.2

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Introduksjon til patentering Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Forord. På oppdrag fra Patentstyret har Statskonsult vurdert og anbefalt fremtidig tilknytningsform for Patentstyret.

Forord. På oppdrag fra Patentstyret har Statskonsult vurdert og anbefalt fremtidig tilknytningsform for Patentstyret. Forord På oppdrag fra Patentstyret har Statskonsult vurdert og anbefalt fremtidig tilknytningsform for Patentstyret. Vi takker alle informantene i virksomheten, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer