Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger?"

Transkript

1 / Forskningsparken Advokat ene Stig Nordal og Hildegunn Piro Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ

2 Hva er immaterielle rettigheter? Registrerbare rettigheter Uregistrerbare rettigheter Varemerke Patent Opphavsrettigheter Bedriftshemmeligheter/ Know how Design Tekniske hjelpemidler Domenenavn Etterligningsvern Foretaksnavn Opptreden i strid med god forretningsskikk

3 Betydningen av å sikre Sikre enerett og hindre andre - konkurransefortrinn Grunnlag for å forfølge krenkelser Kan være sentralt ved verdsettelse av firmaet Unngå kostbar tvist

4 Varemerker kjennetegn for varer eller tjenester i Varemerke næringsvirksomhet (varemerkeloven av 26. mars 2010 nr 8 1) Vilkår: - Registrering - Må være særpreget - Innarbeidelse - Godt kjent som noens særlige kjennetegn Virkning: - Enerett til kjennetegn som er: - Identisk - Til forveksling likt

5 Patent En oppfinnelse som kan utnyttes industrielt (patentloven av 15/ nr. 9 1) Vilkår: - Teknisk område - Oppfinnelse - Nyhet og oppfinnelseshøyde Virkning: - Enerett til det patenterte - Max 20 års beskyttelse fra søknad Patentnr Fremgangsmåte, anordning og system for formidling av informasjon

6 Vederlag ihht arbeidstakeroppfinnelsesloven Lov av 17. april 1970 nr. 21 Utgangspunkt: Arbeidstakere har samme rett til patentbare oppfinnelser som andre oppfinnere. MEN: - Arbeidstakere har plikt til å informere arbeidsgivere uten unødig opphold - Arbeidsgiver har rett (på visse vilkår) til å kreve oppfinnelsen overført til seg innen 4 mnd Arbeidstaker vil da kunne ha krav på særskilt vederlag - Vil evt. kunne avtale dette som en form av bonus Kan brukes aktivt som ledd i incentivprogram

7 Designloven Utseendet til et produkt eller en Design del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering. (designloven av 14. mars 2003 nr. 15 2) Vilkår: - Registrering - Ny - Individuell karakter Virkning: - Enrett - Maks 5 x 5 år

8 Foretaksnavn.det offisielle navn på en næringsdrivende juridiske person og kjennetegnet på et enkeltmannsforetak (Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr ) Vilkår: - Minst 3 bokstaver - Ikke identisk med annet registrert foretaksnavn Virkning: - Enerett til det registrerte

9 Domenenavn Internettadresse -eks. Vilkår: -Ikke identisk med allerede registrert -Må ha et norsk orgnr. Virkning: -Enerett til det registrerte -Må fornyes

10 Hva er immaterielle rettigheter? Registrerbare rettigheter Uregistrerbare rettigheter Varemerke Patent Design Komplementært vern Opphavsrettigheter Bedriftshemmeligheter/ Know how Tekniske hjelpemidler Domenenavn Etterligningsvern Foretaksnavn Opptreden i strid med god forretningsskikk

11 Opphavsrett. litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform (åndsverkloven av 12/ nr. 2 1) Vilkår: - Resultat av individuell skapende innsats - Resultatet må fremstå som originalt (verkshøyde) Virkning: - Enerett - Tidsbegrenset 70 år - Dog viktige unntak, eks sitatrett

12 Bedriftshemmeligheter themmeligheter Den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning av et tjeneste-, tillitsvervseller forretningsforhold, må ikke rettsstridig utnytte hemmeligheten i næringsvirksomhet. Det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om, eller rådighet over en bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens rettsstridige handling ellers. (Markedsføringsloven 28)

13 Hva er en bedriftshemmelighet? Vilkår: Kvalitativt krav Må avgrenses nedad mot den allmenne viten i det aktuelle fagfelt Spesifikke opplysninger for den aktuelle bedrift Av betydning for bedriftens virksomheten Aktivitet for å bevare hemmeligheten, f.eks: Taushetsplikt, konfidensialitetserklæringer Stempling dokumenter, kryptering Adgangskontroll Virkning: - Enerett, når man kan dokumentere at bedriftshemmeligheter er urettmessig utnyttet - Bør vurdere konkurranseklausuler på sentrale nøkkelansatte

14 Avtaler Ulike typer avtaler, for eksempel Ansettelsesavtaler Konsulentavtaler Samarbeidsavtaler Forsknings- og utviklingsavtaler Produksjonsavtaler Distribusjonsavtaler Agentavtaler Lisensavtaler Softwareavtaler Etc

15 Incentivordninger Kort oversikt over komplisert tema RÅD og ADVARSEL: Søk profesjonelle råd! Formål med incentivordninger: Selskaper i oppstartfasen har ofte svak likviditet Etablere incentiver for å motivere til verdiskapning Binde nøkkelpersoner til selskapet i kritisk etableringsfase Rekruttere nye attraktive medarbeidere og andre støttespillere Etablere interessefellesskap mellom ansatte og selskapet

16 Hvilke personer? Ansatte Alle ansatte Nøkkelansatte Ansatte med bestemte funksjoner; eks teknisk ekspertise Styremedlemmer Frittstående konsulenter Andre Oppfinnere Andre som har rettigheter til teknologi, andre innsatsfaktorer etc

17 Oversikt over ulike modeller Aksjer Opsjoner Bonus Syntetiske opsjoner Kombinasjon av aksjer, opsjoner og/eller bonus

18 Forhold som bør vurderes: Hva er den økonomiske situasjonen i selskapet? Hvordan er de økonomiske utsiktene i selskapet? Hvilken tidshorisont er relevant/bør velges? Bør man avtale bindingstid for de ansatte? Konkurranseforbud etter opphør av ansettelsesforholdet? Bør alle ansatte omfattes, eller bare noen? Utvelgelseskriterier. Hvilke vilkår bør realisering av gevinst vurderes mot? Eks omsetning, innvilgelse av patent, inngåelse av bestemt kontrakt, kommersialisering etc. Bør avspeile viktig milepæler for selskapet Skattemessige hensyn

19 Kjøp av aksjer Prising: Markedsverdi Annen (lavere) verdi Tidshorisont/vilkår: Tidspunkt for kjøp Tidspunkt for salg Tilfører selskapet kapital Hvordan? Eksisterende aksjonærer selger Emisjon (utvidelse av aksjekapitalen) Tilbakekjøpsrett eller -plikt for selskapet? Evt ytterligere rettigheter/forpliktelser kan/bør reguleres i aksjonæravtale

20 Opsjoner Rett, men ikke plikt, til å kjøpe aksjer På bestemt tidspunkt På bestemte forutsetninger Målrettet? I etablerte selskaper i oppgangstider - usikkert om man belønner innsats og resultater I nyetablerte selskaper med usikker fremtid vil kunne være mer målrettet Skattemessige forhold

21 Bonuser Kontantutbetaling Dvs likviditetsbelastning for selskapet På bestemt tidspunkt På bestemte vilkår Kan gjøres betinget av at man kjøper aksjer Syntetiske opsjoner Dvs bonusutbetalingene er knyttet til verdistigning på selskapets aksjer Skattemessige forhold

22 Oppsummering Alternative incentivordninger vil ofte være gunstig for selskaper i oppstartsfasen og senere. Fordeler: Unngår eller utsetter likviditetsbelastning Etablerer interessefellesskap mellom person og selskap Mulighet til å knytte til seg ressurspersoner selskapet ellers ikke hadde hatt økonomi til Risiko: Hva er mest formålstjenlig for din bedrift? Konkret vurdering. Skattemessig avklaring Sørg for en god og presis avtale

23 Takk for oppmerksomheten! Stig Nordal Tlf.: Mobil: Hildegunn Piro Tlf: Mobil:

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Oppkjøp av teknologibedrifter 1

Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Tord Fondevik Tord Fondevik er advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA og arbeider primært med transaksjoner og generell kontraktsrett med hovedvekt på teknologibedrifter. Ved

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA Arbeidstakers lojalitetsplikt ved overgang til konkurrerende virksomhet Norsk arbeidsrettslig forening, 7. september 2010 Martin Jetlund og Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 1. Temaets aktualitet

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Kandidatnummer: 698 Leveringsfrist: 25.4.2013 kl. 12.00 Antall ord: 16358

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 SAKER INNKOMMET I 2004 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks:

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER

EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER 53_14_NIF/Foto: Stein J. Bjørge EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER Rapport av 16.04.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1. Innledning 2. Mandat 3. Idrettspolitisk dokument 4. Beskrivelse og definisjon av

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA KJØP OG SALG AV VIRKSOMHET [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Den som kjøper må ha hundre øyne, den som selger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.3, 2.5.8

Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.3, 2.5.8 Det kongelige Moderniseringsdepartement PM 2005-01 Forbehold om bruk av karantene og/eller saksforbud ved overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer