Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH"

Transkript

1 Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1

2 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene eller sammen med andre i sitt arbeidsforhold, forutsatt at utnyttelsen av den immaterielle verdi faller innenfor NVHs virksomhetsområde. Dersom NVH skal benytte seg av retten til næringsmessig utnyttelse av en immateriell verdi, har NVH et tidsrom på 4 mnd. etter mottakelsen av Disclosure of Invention (DOFI) (se prosess beskrevet i neste kapittel) fortrinnsrett til å inngå avtale med arbeidstakeren om dette. NVH som arbeidsgiver må gi skriftlig melding om de ønsker å overta den immaterielle verdien. Dette basert på innstilling fra NVHs innovasjonsråd. Før 4 mnd. er gått fra det tidspunkt da arbeidsgiveren mottar melding om den immaterielle verdien, må arbeidstakeren ikke foreta handlinger som forringer mulighetene for rettsikring eller muliggjør utnyttelse av forskningsresultat. NVHs innovasjonsråd består av 5 medlemmer, hvorav 3 er fra NVH (hvorav 1 er forskerrepresentant), 1 fra kommersialiseringsaktøren og 1 ekstern/styremedlem (?). NVH bør i størst mulig grad følge det rettighetsprinsipp som nå er implementert i Forskningsrådets konsortieavtalemal: Rettighetene til resultater skal i utgangspunktet tilfalle den virksomhet som har skapt resultatene. Delt eierskap frarådes. I utgangspunktet skal NVH sørge for å avgrense hvilke immaterielle verdier som overføres til oppdragsgivere når det inngås kontrakter. Begrensningen kan knyttes til resultat, anvendelse, fagområde, oppdragsgivers hovedvirksomhet, geografi eller gi en tidsmessig begrensning. Dette kan sikre kommersiell utnyttelse av de resultater som oppdragsgiver ikke benytter selv. Belønning til ansatte Hvis NVH krever utnyttelsesretten til en immateriell verdi overdratt til seg, har oppfinner krav på rimelig godtgjøring. Denne godtgjøringen regnes som en andel av de nettoinntekter/overskudd NVH måtte få ved at oppfinnelsen utnyttes ervervsmessig. Før fordeling av andel skal NVHs direkte utgifter til slik ervervsmessig utnyttelse, herunder rettssikrings og kommersialiseringskostnader, trekkes fra nettoinntektene/overskuddet. Når høgskolens direkte utgifter er dekket, deles nettoinntekten med 1/3 til oppfinner(e)/forsker(e) og 2/3 til NVHs innovasjonsråd. Disse midlene inngår i NVHs innovasjonsfond som skal forvaltes av innovasjonsrådet. Formålet med innovasjonsfondet er å stimulere og støtte opp om innovative prosjekter ved NVH, samt investere i selskapsetableringer. Oppfinner og institusjon kan i særskilte tilfelle inngå avtale om en annen fordeling av inntekter fra en immateriell verdi som utnyttes ervervsmessig. Patentering og publisering Det er ingen motsetning mellom NVHs mål om publisering i forhold til patentering. Dersom man sender inn DOFI og dette danner grunnlag for patent vil det ikke forhindre publisering annet enn at tiden fra innmeldt DOFI til rettighetsavklaring må planlegges slik at publisering ikke forsinkes i henhold til planer. Med andre ord; patentering hindrer ikke publisering. 2

3 Derimot forhindrer publisering i de aller fleste tilfeller patentering. Når et patent innvilges er det blant annet på grunnlag av at teknologi eller løsning ikke er kjent. Ved publisering gjøres dette tilgjengelig og kjent, og dermed kan teknologi eller løsning ikke patenteres. Altså, dersom ansatt ved NVH fremskaffer og besitter nye forskningsresultater, og man er usikker på om dette kan patenteres, er rådet å levere en DOFI for å sikre at man ikke potensielt forspiller muligheten for patentering. Organisering og struktur NVH har utviklet en struktur for hvordan ideer og immaterielle verdier og rettigheter håndteres. IPR og innovasjonsprosessen på instituttet er organisert på følgende måte: 1. Hvis en ansatt ved NVH har en ide som kan ha IPR skal denne ideen registreres i en såkalt DOFI (Disclose of Invention) (se vedlegg). Dette er et skjema hvor prosjektet / resultatene beskrives, samt litt om hvordan dette er tenkt anvendt i en industriell og/eller kommersiell sammenheng. 2. DOFI sendes til leder for innovasjonsrådet og Campus Kjeller 3. Når DOFI mottas skal denne evalueres i forhold til et sett av kriterier som favner kommersielle vurderinger samt strategiske hensyn NVH eventuelt vil ha. 4. Dersom denne analysen viser at dette prosjektet eller disse resultatene inneholder IPR skal innovasjonsrådet presentere for NVHs ledelse for beslutning om overtakelse av oppfinnelse iht arbeidstakeroppfinnerloven, samt rettighetsbeskyttelse som patent, varemerke eller designbeskyttelse. Denne beslutningen må fattes innen 4 måneder fra tidspunkt for innsendt DOFI. 5. Når det foreligger IPR kan dette delvis eller helt være grunnlag for kommersialisering enten i form av lisensiering til en kommersiell aktør eller som en bedriftsetablering 3

4 6. Innovasjonsrådet innstiller til beslutning angående kommersialisering. NVHs ledelse sammen med eiere fatter beslutning. Fra forskning til innovasjon NVH vil, hvis man etter mottatt DOFI velger å gå videre, etablere et prosjekt for å vurdere videre kommersielle muligheter. I denne fasen samarbeider høgskolens forskere og innovasjonsrådet med den kommersialiseringsaktør som NVH til enhver tid har avtale med. Denne aktøren gjør analyser på markedspotensial, patentlandskap, forretningsmessige muligheter, samarbeidspartnere osv. Kommersialisering fra NVH vil kunne foregå på flere måter: Salg av rettigheter Patent eller patentsøknad selges i sin helhet slik at eksisterende industri får rettigheter til å videreutvikle teknologien både teknologisk og kommersielt. En slik overføring kan bety både overføring av midler direkte (upfront inntekter), og/eller sikre videre forskningsoppdrag til NVH. Salg av lisens NVH kan lisensiere teknologi for kommersiell utnyttelse til en eller flere aktører. Modellen for dette er gjerne at det gjøres avtale om videre forskningsoppdrag, oppgjør ved signering (upfront inntekter), samt royalty inntekter til instituttet (resultatavhengig betaling). Salg av lisens betyr at NVH beholder mer kontroll over teknologien og kan stille større krav til lisenstakere. Etablering av selskap I noen få tilfeller kan det være den eneste og beste løsningen å etablere eget selskap. Dette kan være fordi man ikke finner en egnet lisenstaker, eller at man ønsker sterkere kontroll over teknologien/tjenestene. En slik etablering vil da gjøres sammen med kommersielle aktører som sikrer drift og bemanning som er til det beste for selskapet og instituttet. NVH vil normalt ikke ta eierskap, men gjøre lisensavtaler mot andel av fremtidig inntekt på lisens og/eller salg av selskapet (exit for eksisterende eiere). Slike forhold avklares i en aksjonæravtale. Begreper og definisjoner Strategi En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. NVH utvikler et sett av handlinger for håndtering av innovasjon og IPR. Oppfinnelse En oppfinnelse er noe som er laget eller konstruert for første gang. Immaterielle verdier: 4

5 Immaterielle verdier er konkrete ideer, oppfinnelser, løsninger, konsepter eller programvare som er unike og har innovasjonshøyde i forhold til det som er allment kjent. Immaterielle rettigheter (IPR) Immaterielle rettigheter er immaterielle verdier som er rettssikret gjennom for eksempel patent, registrert design eller varemerke. Her en oversikt over ulike måter å rettssikre immaterielle verdier: Innovasjon Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte. Vedlegg: DOFI 5

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 27.05.2014 Sted: Ås, Parkgården, rom P 107 (bygning nr. 26 på kartet) Tid: 0915-1400 Faglig innlegg: «Tarmen, et samfunn i miniatyr» v/trine L

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3 Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 1. HiSTs IPR-politikk omfatter: a) I henhold til lovverk: Patenterbare oppfinnelser ( Lov om retten til oppfinnelser gjort

Detaljer

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak:

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak: FON-SAK NR: 67/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 67/2010 Retningslinjer for kommersialisering på UMB Dokument:

Detaljer

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)»

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» «Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» Vedtatt i styret 8. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.2 2. Hva omfattes av rettighetspolitikken? s.2

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet

Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Einar Rasmussen, Siri Brorstad Borlaug, Oxana Bulanova, Tommy Clausen, Olav R. Spilling og Tore Sveen Verdiskaping i forskningsbaserte

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 36/12 IPR-politikk ved UiS ephortesak: 2011/5149 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør Møtedag: 19.04.2012 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Introduksjon til patentering Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC ~oto~ofl % Plattformavtale mellom nodene i teknologiplattformene i FUGE li Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC Definisjoner Følgende definisjoner er en del av avtalen: Fart eller Parter Node

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009

IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009 IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009 Relevant kompetanse i alle faser Reidun Gangdal Nyskapingssjef markedsøkonom Ketil Rønning

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer