Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes"

Transkript

1 Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

2 Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre

3 Noen utgangspunkt

4 Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks en forretningsforbindelse er i ferd med å bli vanskelig, og aner at det kan munne ut i en rettslig tvist Hva gjør man Hva gjør man ikke? Situasjonen

5 En rettssak er sjelden en positiv opplevelse selv om man vinner De fleste saker som havner for domstolene kan falle ut begge veier Mange saker kunne vært unngått om de var tatt på alvor og riktig håndtert fra en tidligere fase Forberedelser, forberedelser, forberedelser Påstander 5

6 1-3 år før avklaring Skriftlig forberedelse men muntlig behandling Dommeren er jurist Gangen i en rettsak 6

7 Stiller store krav, men gir også store muligheter 7

8 God stemning og optimisme Misnøye Reparasjonsforsøk (Mental) skyldplassering teknisk og kommersielt (Intern skyldplassering?) Tar frem kontrakten Avklaring og forhandling Posisjonering og argumentasjon Rådgivere kalles inn ofte for sent Åpen og juridisk konflikt Dom En har tapt, begge har brukt tid og ressurser og ofte mistet en forretningsforbindelse Tvistens typiske faser 8

9 Kunnskap og forholdsregler, ryddighet og realitetsorientering 9

10 Bidra til å redusere ressursbruk ved en raskest og mest mulig effektiv håndtering av uenigheten, gjennom: Målet 10

11 Også før tvist synes aktuelt Hvilke regler som gjelder for det saken gjelder, f eks erstatningsansvar i kontrakt Hvilke regler som gjelder for domstolenes behandling av tvister Kunnskap og forholdsregler 11

12 Oversikt over egne posisjoner Argumentasjonskraft overfor motparten Ryddighet 12

13 Unngå unødvendige prosesser med uheldig utfall Fremsette (tidlige) fornuftig forslag til løsning, før irrasjonelle mekanismer får for stor påvirkningskraft Realitetsorientering 13

14 Sakens størrelse og viktighet mot ressursbruk Men: Den samlede ressursbruken blir mindre om innsatsen legges ned tidlig Avveining 14

15 Forhandlings- og avtalefasen; forholdsreglene 15

16 God stemning og optimisme 16

17 Lange avtaler er uttrykk for mistillit og vi stoler på hverandre 17

18 Hvem skal gjøre hva? Når? Hvordan skal vederlaget beregnes? Det er alt det andre - som ofte er unødvendig - som gjør avtalene lange. Aldri ta inn eller vis til formularer du ikke forstår Tydelige avtaler i hvert fall på 3 punkter 18

19 Reklamasjons- og varslingsplikter Dokumentasjonsplikter hvem er nærmest? Forhandlingsplikt? Oppmannsordning? Voldgift? Tenk på muligheten av uenighet også når avtalen skrives 19

20 Når stemningen snur Frister - Glipper man her er posisjonen tapt 20

21 Krav må fremsettes innen rimelig tid I tillegg: Absolutte reklamasjonsfrister i lov eller avtale Reklamasjonsfrister 21

22 Søksmål må tas ut innen fristen for ikke å tape posisjonen For kontraktsbrudd: Fra kontraktsbruddet inntrer, f eks levering av produkt med skjult mangel. Foreldelsesfrister 22

23 Krav om at søksmål reises innen en gitt frist, (f eks aksjeloven, patentloven, arbeidsmiljøloven osv) Særlige søksmålsfrister 23

24 Få oversikt over hva som gjelder Realitetsdrøftelser: Dersom man vil diskutere realiteten må man ta forbehold om å gjøre gjeldende for sen reklamasjon Defensiv bruk av frister 24

25 Dokumentasjon og bevissikring 25

26 Plikten til å opplyse saken tvistelovens 21-4 (1) Partene skal sørge for at saken blir riktig og fullstendig opplyst. De skal gi de redegjørelser og tilby de bevis som er nødvendig for å oppfylle plikten og har plikt til å gi forklaringer og bevistilgang. (2) En part skal også opplyse om viktige bevis som parten ikke har hånd om, og som parten ikke har grunn til å regne med at den annen part er kjent med. Dette gjelder uansett om beviset er til støtte for parten selv eller den annen part. Provokasjoner : Man må fremlegge det man har Opplysningene kommer frem uansett det er bedre å kontrollere sammenhengen de fremstilles i. Opplysnings- og bevisplikten 26

27 Ha i bakhodet fra starten: Vi kan ende med at en jurist, som ikke har greie på det vi driver med, skal ta stilling til hvem som har rett De fleste saker avgjøres av bevisene Den som har en historie med sammenheng mellom forklaringer og dokumenter blir trodd Igangsette dokumenteringen så tidlig som mulig i de tidlige fasene Dokumentasjon og bevissikring 27

28 Samle og strukturere eksisterende/historisk informasjon Møtereferater Journalføring av kommunikasjon Strukturering av kommunikasjonsflyt mot motparten: Én ansvarlig i bedriften Dokumentasjon og bevissikring 28

29 Tidlig bruk av sakkyndig: Kvalitetssikre standpunkt Realitetsorientere internt Overbevisningsverdi i forhandlinger Overbevisningsverdi i rettslig behandling Dokumentasjon og bevissikring 29

30 Bevissikring ved hjelp av domstolene: For å avklare om det er grunnlag for tvist Der det er fare for at bevis kan gå tapt/bli unndratt Dokumentasjon og bevissikring 30

31 Arbeid nedlagt tidlig kaster av seg alloker ressurser Hvem skal være ansvarlig for saken? Den som kjenner saken best? En som har mindre prestisje knyttet til saken? Har kommunikasjonen låst seg og bør man derfor bytte mannskap? Bør ha tillit også hos motparten Intern organisering 31

32 Sjelden lurt å avskrive motpartens krav og standpunkter som tåpeligheter Gjør en tidlig realistisk vurdering av holdbarheten i motpartens standpunkter Ikke utsette/ignorere ta tak i saken med en gang Engasjement og sinne kan være bra - men bør ikke festes på papiret/skjermen (Særlig) E-post og SMS: Blir lest opp i retten Skaff deg oversikt før du skriver Hold deg til saken! 3 timers-regelen Ta tegnene på alvor vanlige feilvurderinger 32

33 Advokaten 33

34 Etterprøve Kvalitetssikre Bevare og styrke posisjoner Gi råd mht dokumentasjon og bevissikring Være kritisk men konstruktiv Advokaten skal 34

35 Så tidlig som mulig I avklarings- og forhandlingsfasen Når bør man engasjere advokat 35

36 Realitetsorientere Bidra til å avdekke skinnuenighet Strukturere og effektivisere arbeidet Bidra til avklaringer og argumentasjonskraft i forhandlinger og senere rettslig behandling og hvorfor 36

37 Overta konflikten Eskalere konfliktnivået Fremmedgjøre partene det er deres butikk og deres konflikt Påvirke forklaringer og bevis Advokaten skal ikke 37

38 Aldri være selektiv eller tilbakeholden med å gi advokaten informasjon; det dukker opp uansett og da uten at man har kontroll på hvordan det fremstilles. Dess mer strukturert informasjonen formidles dess billigere blir det. Om mulig bør én person i bedriften ha ansvaret for kommunikasjonen med advokaten. Hvordan bør man samarbeide med advokaten 38

39 Skinnuenighet er unødvendig og kostbart Skråsikkerhet er farlig Vær bevisst på hvordan du oppleves og oppfattes: Av motparten Av retten Skal man vinne må man være godt forberedt, ha en OK sak og fremstå som rimelig. Opptreden i forhandlinger og i rettssalen 39

40 Kan tvisten løses i minnelighet - tenke utenfor boksen? 40

41 Kritisk gjenomgang av de sterke og svake sidene - risikovurdering Er den satt i sin rette (kommersielle) kontekst? Finnes det (kommersielle) løsninger som også involverer andre elementer som begge parter kan leve med? Når skal man forhandle rettsmekling? Saken 41

42 Tillit? Kommunikasjonen låst? Hvilket nivå i organisasjonen bør håndtere? Personer: hvem bør være kontaktperson overfor motparten 42

43 Prestisje? Nivå? Hva er egentlig viktig for motparten? Analysere motparten 43

44 Den menneskelige dimensjonen Ja, den finnes også i rettslige tvister 44

45 45

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

Due diligence. Innholdsfortegnelse

Due diligence. Innholdsfortegnelse Due diligence Due diligence er en selskapsgjennomgang som skal gi oversikt og et best mulig beslutningsgrunnlag når du skal foreta finansielle transaksjoner. Dette dokumentet tar deg gjennom hele prosessen

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Due diligence ved virksomhetskjøp

Due diligence ved virksomhetskjøp Mastergradsoppgave JUS399 Due diligence ved virksomhetskjøp - risikoplasseringen i etterkant av undersøkelsene Kandidatnr: 179064 Veileder: Filip Truyen Antall ord (inkludert fotnoter): 14 515 01.06.2011

Detaljer

Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter

Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter Bedriftsadvokatene i Advokatforeningen Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter Rettslige virkemidler 04.12.2014 LITT OM SCHJØDT Et av Norges ledende advokatfirmaer - ca 150 advokater

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE"

PÅVIRKNINGSMODELLEN STRATEGISK INNFLYTELSE PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE" Introduksjon For mange mennesker kan begreper som "innflytelse" og "makt" ha en noe negativ valør. Disse begrepene gir oss ofte ubehagelige forestillinger og

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker

Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker DA`s rapportserie 1/2006 Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker Utgitt av Barne- og familiedepartementet og Kompetanseutvalget for dommere Domstoladministrasjonen januar 2006 Domstoladministrasjonen

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering 1. Formål: Som alle organisasjoner har også vi i Notodden kommune en naturlig andel av konflikter. Noen ganger er disse konfliktene starten til en positiv forandring.

Detaljer

Utforming av spørreundersøkelser

Utforming av spørreundersøkelser Veiledningshefte til QuickScan Utforming av spørreundersøkelser - Kompetansekartlegging - Klimaundersøkelser - 360 kartlegginger Om QuickScan QuickScan er primært laget for å kunne håndtere 360 graders

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer