Innholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse: - Velkommen o Personalet på Froskene o Barna på Froskene - Barnehagehverdagen og praktisk informasjon o Dagsrytme, ukeplan og div. - Leke og lære sammen i et utforskende miljø - Årets prosjekt - Grønt flagg - Språkstimulering og god ledelse av barnegruppa i hverdagssituasjonene 2

2 Velkommen til Froskene Barnehageåret 2015/2016 Dette er avdelingsplanen vår, som vil gi dere informasjon og innblikk i hvilke arbeidsmåter og metoder vi ønsker å jobbe med i dette barnehageåret. Den må sees i sammenheng med årsplan del 2, som er felles for Kråkstad barnehage. De voksene på avdelingen: Monika Kesina 100% pedagogisk leder Tone Gransjøen 100% barnehageelærer Bitte Kristiansen 100% barnepleier Turid Kjevik Frisvold 80% assistent Britt Teglborg 70% assistent Mai Britt Raadim 50% assistant (I siste barnehagehalvår vil det bli noen endringer i personalgruppa, da Lene Engelstad kommer tilbake fra permisjon). Barna på avdelingen: 2010: Nora, Tuva, Lea, Iris, Emma, Maren Linnea, Ola Torjus, Henrik, Aksel, Noah og Magnus. 2011: Amelia, Katrine, Sofie, Julie, Eira, Rebekka, Dennis, Noah, Linus, Konrad, Tobias, Kian, Mads, Benjamin og Gabriel. 2012: Mali og Jenny. Vi ønsker dere velkommen til det nye barnehageåret, og ser frem til et innholdsrikt og spennende år i samarbeid med dere! Hilsen personalet på froskene v/ Monika Kesina

3 Informasjon Vi har vår egen hjemmeside: Her vil vi legge ut ukeplan hver uke og froskenytt hver måned. I froskenytt står det litt om hva vi har gjort, og skal gjøre i løpet av måneden. I tillegg legger vi ut annen enkel informasjon og praksisfortellinger fra hverdagen på hjemmesiden. Dersom det blir endring i ukeplanen o.l vil dere få det tilsendt på mail. I tillegg vil vi selvfølgelig gjøre vårt beste for å overlevere dere informasjon når dere bringer og henter barnet. Vi tar mange bilder i hverdagen. Bildene henges opp i de forskjellige rommene i barnehagen slik at barn og voksne kan gjenkalle, bli inspirerte og reflektere rundt de. Bildene blir også brukt som pedagogisk dokumentasjon. Merkedager 10. september Foreldremøte kl september Høstsuppe 30. oktober Planleggingsdag 11. desember Lucia 18. desember Nissefest 02. januar Planleggingsdag 11. februar Karneval 17. mars Påskelunsj for barna 13. mai Feiring av 17.mai Planleggingsdag Mai/juni Juni Dugnad Sommerfest i barnehagen i regi av FAU 3 uker i juli Barnehagen er sommerstengt. 4

4 Dagsrytme En oversikt over hverdagen på froskene Barnehagen åpner Samling Det er mulighet for å spise frokost frem til kl Kommer barnet etter dette må de ha spist frokost hjemme Vi deler oss i Grønn, Gul og Rød gruppe Tur/lekegrupper/førskoleguppe/lek og andre aktiviteter inne/ute Formiddagsmat Gruppene rullerer på å være ute/inne Ettermiddagsmat - matpakker og frukt Lek, ute eller inne Opprydning ute/inne Barnehagen stenger Personalets arbeidstid sammen er fra kl og det er i dette tidsrommet det pedagogiske opplegget vil finne sted. Dersom barnet leveres senere enn dette tidspunktet må barna leveres der vi er, og skal de hentes tidligere vil vi gjerne ha beskjed. Når barnet bringes i barnehagen Vi ønsker at barna er kommet og har sagt ha det til mamma og pappa innen kl , for da har vi samling med info om dagen og gruppeinndeling. Vi vil at barnet skal følges inn på avdelingen og bli tatt imot av personalet før du/dere tar avskjed. Dette gjør at vi får mulighet til å utveksle nødvendig informasjon, blir bedre kjent med hverandre, i tillegg til at barnet får en god start på dagen. Med hensyn til barnas sikkerhet er det er viktig at dere informerer personalet om barnet blir hentet av andre enn foreldre/foresatte. Dette gjelder selvfølgelig også om barnet skal være med noen andre barn hjem fra barnehagen. Husk å gi beskjed dersom barna er syke eller ikke kommer i barnehagen. 5

5 Tlf til froskene er: Når barnet hentes i barnehagen Barnet hentes av sine foreldre/foresatte dersom det ikke er gjort andre avtaler med barnehagen. Når barnet hentes er det viktig å huske på: At barna trenger hjelp til å holde garderobeplassen sin i orden. Se etter om det trengs nye bleier eller skiftetøy. Se etter om regntøy, støvler, utetøy, votter eller annet bør bli med hjem for vask eller tørk. At barna rydder etter seg før de drar hjem, ved utelek skal barnet rydde like mange leker som det er år. (3 år = 3 leker) Se etter om det er noen beskjeder på døra for foreldreinfo. At personalets arbeidstid er til klokken Dersom barnet ikke er hentet innen stengetid kl.17, blir det gitt et gebyr på kr. 250,- for hver påbegynte halvtime 6

6 Bursdager Ved bursdager henger vi ut flagget for å markere dagen, og vi lager bursdagskrone sammen med barnet. I samlingsstund denne dagen sitter barnet på bursdagsstolen mens vi synger bursdagssangen og «skyter opp raketter». Barnet får velge om de voksne skal lese et eventyr eller arrangere en bursdagslek. Barna skal ikke ha med seg noe til feiringen av dagen i barnehagen. Vi kjøper inn litt ekstra med frukt etter barnets ønske denne dagen. Når dere inviterer til bursdager må vi be om at dere ordner dette privat. Turdag På avdelingen har vi faste turdager i uka. De røde froskene går tur på mandager, de gule froskene går tur på onsdager og de grønne froskene går tur på torsdager. Innimellom kan det jo også hende at vi går på spontanturer eller fellesturer. Dersom det da blir endringer i de faste turdagene vil dere få beskjed. På tur er det fint om barna har med seg en god og behagelig tursekk, sitteplate, mat og drikkeflaske. På turdager spiser vi matpakke til lunsj og smøremat til ettermiddagsmåltidet. Vi ønsker at sekken henger ferdig pakket på plassen når barnet skal på tur. Denne dagen må barnet ha med ekstra frokostmatpakke hvis det skal spise frokost i barnehagen. 7

7 Måltider Foreldrebetalingen/barnehagen dekker frukt, melk, brød, pålegg og måltider ved feiring av tradisjoner og lignende. Vi har smøremåltid eller korn/frokostblanding hver dag. Det er satt av god tid til hvert måltid slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat, noen barn spiser sakte og andre fort. Vi ønsker også å legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø på avdelingen. Måltidene i barnehagen har stor betydning som sosial arena og vi vil legge til rette for samspill og dialog under måltidene. Hver fredag lager vi varmmat sammen med en gruppe barn. Personalet skal legge til rette for god hygiene før og under måltidene. Sykdom Syke barn bør med hensyn til seg selv og de andre barna holdes hjemme fra barnehagen. Dersom barnet er friskt nok til å komme i barnehagen må det også kunne følge barnehagens dagsrytme (inne/ute/tur) Dersom barn blir syke/har dårlig allmenntilstand i barnehagen tar personalet en vurdering og kontakter de foresatte. 8

8 Klær og utstyr Det bør alltid være to hele sett med skiftetøy i barnehagen. Dette gir oss mulighet til å gå ut flere ganger i løpet av en dag. Barn som driver med pottetrening kan ha behov for litt ekstra. Det er lurt å kikke igjennom kurven hver dag. En grei huskeregel er at de gangene dere tar med vått/skittent tøy hjem, skal det alltid tøy tilbake dagen etterpå.vi ønsker at nytt skiftetøy blir pakket ut av poser o.l slik at alt ligger klart i kurvene. Husk: Alt tøy og utstyr må navnes! Barna bør være behagelig kledd innendørs, da de er mye i aktivitet. Til innebruk må barna ha med sandaler/tøfler. Barna må ha med klær som kan brukes i all slags vær. Det er de foresattes anvar at barna har tilstrekkelig med tøy i barnehagen og at vått/ skittent tøy blir byttet ut. Spør gjerne personalet om råd med hensyn til påkledning. 9

9 Gruppeinndeling Her hos froskene legger vi mye vekt på å dele oss i mindre grupper. Ettersom vi er 27 barn på avdelingen frigjør gruppeinndelingen areal inne, slik at en gruppene kan bytte på å bruke hele barnehagen når en annen gruppe har utelek eller er ute på tur. Bakgrunnen for dette er å: Minske støynivået på avdelingen Gi flere muligheter i inne/uteleken Gi barna muligheter til ro i leken og lesestunder Kunne ivareta hvert enkelt barns behov bedre Gi barna mulighet til tettere voksenkontakt Det er viktig å utvikle hele barnet, så vi legger vekt på kvalitetstid når vi er inne, slik at vi kan leke, arbeide med formingsaktiviteter, synge, spille og dramatisere, samt drive skoleforberedende aktiviteter for førskolebarna. GUL GRUPPE (2010 barna): Monika og Britt/Mai Britt Nora, Tuva, Lea, Iris, Emma, Maren Linnea, Ola Torjus, Henrik, Aksel, Noah B og Magnus. GRØNN GRUPPE (2011 barna): Bitte og Tone Sofie, Julie, Katrine, Amelia, Linus, Dennis, Mats, Benjamin og Kian. RØD GRUPPE (2011 og 2012 barna): Tone og Turid/Mai Britt. Eira, Rebekka, Mali, Jenny, Gabriel, Konrad, Noah D og Tobias. 10

10 UKEPLAN FOR FROSKENE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Frokost og frilek på avdelingen Frokost og frilek på avdelingen Frokost og frilek på avdelingen Frokost og frilek på avdelingen Frokost og frilek på avdelingen Samling v/monika Samling v/tone Samling v/bitte Samling v/britt Samling v/tidligvakt Førskolegruppe v/monika og Britt/Mai Britt Røde frosker går på tur kl Grønne frosker leker inne/ute i barnehagen Gule frosker leker inne på avdelingen Lunsj. Turgruppa spiser matpakke, resten får smøremat Alle barna leker ute/inne i skogen/barnehagen Matpakke og frukt. Turbarna får smøremat og frukt Vi leker inne/ute Vi deler i grupper og leker inne/ute i barnehagen Avdelingsmøte rumpetroll. Vi passer barna deres Vi leker inne/ute i barnehagen Lunsj. Smørebarn Alle barna leker ute i barnehagen Avdelingsmøte Froskene Matpakke og frukt. Vi leker inne/ute i barnehagen Gule frosker går på tur Grønne frosker har lekegrupper og frilek Røde frosker har frilek og lekegrupper Lunsj. Turgruppa spiser matpakke, resten får smøremat Alle barna leker ute i barnehagen/i skogen Matpakke og frukt Vi leker inne/ute i barnehagen Førskolegruppe med Monika og Britt. Lekegrupper Grønne frosker på tur Røde frosker leker ute Lunsj. Turgruppa spiser matpakke, resten får smøremat Gule frosker leker ute. Røde frosker leker inne/ute Matpakke og frukt. Turbarna får smøremat og frukt Vi leker inne/ute Vi deler oss i grupper inne og ute i barnehagen Innegruppa jobber med prosjekt grønt flagg og matlaging Lunsj. Varmmat Gruppene bytter om inne/ute Matpakker og frukt, Vi leker inne/ute. GOD HELG! Vi legger ut tre ulike ukeplaner på hjemmesiden, en til hver gruppe. Alle med utgangspunkt i denne. 11

11 Satsningsområder LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ er et prosjekt barnehagene I Ski kommune jobber med. Dette kan dere lese om i årsplan del 2. I barnehageåret 2015/2016 skal vi ha ekstra fokus på to områder: - Vi har barn som leker og utforsker med gjenbruks og naturmateriale (dette er også knyttet opp mot grønt flagg): Vi bruker uteområdet rundt barnehagen og skogen til å samle inn ulike naturmaterialer som vi tar med tilbake til barnehagen. Barna kan for eksempel bruke materialene til formingsaktiviteter, konstruksjonslek, rollelek og andre ting de ønsker å bruke det til. Udefinerbare materialer setter kreativiteten i sving. Gjenbruksmateriale kan også brukes i ulike aktiviteter og lek. Bare fantasien som setter en stopper! Før vi kaster noe, skal vi alltid tenke etter om det kan brukes til noe. Dette gjør vi sammen med barna. Vi skal tilføre ulike gjenbruks og naturmateriale til de ulike rommene, og barna kan fritt bruke det til det de vil. Vi fokuserer ikke på sluttresultatene, men på prosessene underveis. - Vi har voksne som observerer egen praksis, skriver ned praksisfortellinger og reflekterer sammen med både barn og voksne : Personalet skal skrive ned praksisfortellinger, som tas med til felles refleksjon på avdelingsmøter. Vi gir hverandre tilbakemeldinger og reflekterer over egen og hverandres praksis. Vi kan også bruke praksisfortellinger og bilder til å reflektere sammen med barna. Dette gjøres i mindre grupper. ÅRETS PROSJEKT: BARNS RELASJON TIL EN PLASS - knyttet til rammeplanens fagområde kunst, kultur og kreativitet. I høst skal vi bruke tid på å skape relasjon til en bestemt plass (se årsplan del 2), samt ha lekegrupper. Alle gruppene har lavvoen som fast turplass, men vi ønsker å ha en plass som er litt nærmere og som vi kan gå til litt oftere. Valget falt da på kvisthaugen rett utenfor gjerdet til barnehagen (i den nedlagte skogen). Denne plassen har vi tidligere observert at er til gjenstand for mye fantasi og kreativitet. Vi ønsker at alle barna skal utvikle en relasjon til denne plassen. Høsten går med til å bli kjent med kvisthaugen og å observere barnas interesser her. Hva er de opptatte av? Hva leker de? Observasjonene her (og i lekegruppene) blir avgjørende for hvilket tema prosjektet skal ha når vi begynner med det i januar. 12

12 Prosjektets tema skal være som en rød tråd gjennom hele avdelingen; det skal gjenspeiles i aktivitetene og det fysiske læringsmiljøet. Læringsmiljøet skal inspirere til nytenknig, kreativitet og skaperglede. Det skal gi rom for og muligheter til at barna finner sine egne utrykksformer, og at de kan uttrykke seg på flere forskjellige måter. Vi ønsker å ha fokus på eventyr. I høst vil vi fortelle flere ulike eventyr for barna (med og uten konkreter). Vi kan legge ut noen spor i kvisthaugen, og se hva det gjør med barnas bruk av og interesse for plassen vår. LEDELSE AV BARNEGRUPPER OG SPRÅKSTIMULERING I HVERDAGSSITUASJONER Det er i hverdagssituasjonene, som f.eks måltid, lek og påkledning, at den viktigste læringen skjer. I år vil vårt fokus være på god ledelse av barnegruppa i disse situasjonene (se årsplan del2). God ledelse går på oss som personalet, hva skal vi gjøre og hvorfor? For å få til dette vil vi dele i mindre grupper. Barn og personalet er fordelt på ulike rom, inne i lek og aktiviteter. Ute skal skal vi være fordelt på hele området, der barna er. Det gir oss mulighet til å være mer til stede og nære i for eksempel lek, som er barnas viktigste arena for læring. Leken er lystbetont og på barnas premisser. Her utforskes og bearbeides opplevelser og ulike løsningsstrategier prøves ut. Man må vente på tur, samarbeide, vise omsorg. Vennskap knyttes og barna får felles opplevelser. Å være inkludert i dette gir barna en følelse av trivsel, selvtillit og opplevelse av trygghet. Det er personalets ansvar å legge til rette for at slike møter mellom barna skjer, og at det er tid og rom til lek. Ved påkledning og avkledning sender vi små grupper av barn ut i garderoben om gangen. Her får vi igjen bedre tid til hver enkelt, og det blir tid til litt småprat, humor og veiledning i påkledning/avkledning. Vi oppfordrer også de eldste til å hjelpe yngste, ved behov. Hvert barn skal føle seg sett og hørt. Under måltidene har vi god tid til å spise. Vi ønsker at måltidene skal bestå av å spise og ha det hyggelig sammen. Vi har mange fine samtaler rundt bordet. Noen prater mer enn andre, og det er vår oppgave å gi alle en mulighet til å fortelle noe rundt bordet. Vi oppfordrer barna til å hjelpe hverandre; smøre, sende noe, helle i drikke. Personalet må ha en god organisering av dagen (se ukeplanen tidligere i planen). Vi må ha tydelige mål for det vi gjør og fordele ansvar oss i mellom. Vi involverer barna og lar de få medvirke i de ulike situasjonene i hverdagen. Det er vårt ansvar at alle får medvirke, enten gjennom selv å uttrykke seg eller gjennom våre observasjoner. Vi skal være til stede der barna er, være nære og lyttende. Hverdagssituasjonene er en viktig og god arena for språklæring og språkstimulering. Personalet skal være gode språklige rollemodeller. Vi må være bevisst hvordan vi selv bruker språket når 13

13 barna hører på. Vi benevner og setter ord på egne opplevelser, følelser og behov. Vi oppfordrer barna til å gjøre det samme og vi hjelper de som trenger det. Vi synger, prater, forteller historier og bruker rim og regler i hverdagssituasjonene. Vi oppfordrer og gir barna mulighet til å gjøre det samme. Vi legger tilrette for gode samtaler. Alt dette er det mer tid til, dersom vi deler i mindre grupper. Vi lytter til og er interesserte i det de ønsker å fortelle. Vi påpeker ikke feil i uttale, men vi gjentar det barna sier på riktig mate. GRØNT FLAGG Vi er en miljøsertifisert barnehage. Årets tema er Kreativt bruk av gjenbruk. Miljøregelen vår er Tenk deg om 2 ganger før du kaster noe og spør deg selv: Hva kan denne brukes til? Hva kan jeg lage av denne? Dette skal vi finne ut av sammen med barna. Vi bruker fredagen til dette temaet. Men gjenbruks og naturmateriale bruker vi gjennom hele uka. Vi skal tilføre materialet til de ulike rommene, og gleder oss til å se hvordan barna (og vi) tar i bruk dette. Ta gjerne med dere miljøregelen hjem og snakk om det der også. PLAN FOR Å FOREBYGGE MOBBING Vi har utarbeidet en plan for å forebygge mobbing og negative samspillsmønstre, som vi jobber etter. Denne planen ligger ute på hjemmesiden vår. (se årsplan del 2). Vi oppfordrer alle til å lese denne planen. Vi legger stor vekt på å bygge gode relasjoner til hvert enkelt barn, samt å være til stede i barns relasjonsbygging til hverandre. Vi snakker mye om hvordan man skal være mot hverandre og hvordan vi liker at andre er mot oss.vi er bevisste oss selv som rollemodeller, og er mot andre som vi ønsker at andre skal være mot oss. Vi er opptatte av at alle skal ha noen å leke med og at alle skal trives i et trygt og inkluderende miljø. Vi ønsker at barna skal løse konflikter selv, men er til stede og veileder ved behov. Vi er opptatte av å ha et godt og åpent samarbeid med dere som foreldre. 14

14 FØRSKOLEGRUPPA To timer i uka, fordelt på to dager, har vi førskolegruppe. Her jobber vi med lese og skriveforberedende aktiviteter. Vi følger et program som Ski kommune har utarbeidet. Vi har varierte aktiviteter og leker, som skal fremme mestring og glede, selvstendighet og samarbeid. Barna får sin egen perm, hvor de samler opp alt vi gjør i løpet av året. Denne permen får de med hjem på sommerfesten. TAKK FOR AT DU LESTE AVDELINGSPLANEN VÅR! 15

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER HØSTEN 2014 Spill er et godt språkstimulerende materiale. Her bygger vi nye ord og begreper Barna bruker språket aktivt

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2012/ 2013 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 Forord Oksfjord barnehage er en 1-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, og er en del av Oksfjord oppvekstsenter. Vi samarbeider med skolen og SFO. Barnehagen

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer