Innholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse: - Velkommen o Personalet på Froskene o Barna på Froskene - Barnehagehverdagen og praktisk informasjon o Dagsrytme, ukeplan og div. - Leke og lære sammen i et utforskende miljø - Årets prosjekt - Grønt flagg - Språkstimulering og god ledelse av barnegruppa i hverdagssituasjonene 2

2 Velkommen til Froskene Barnehageåret 2015/2016 Dette er avdelingsplanen vår, som vil gi dere informasjon og innblikk i hvilke arbeidsmåter og metoder vi ønsker å jobbe med i dette barnehageåret. Den må sees i sammenheng med årsplan del 2, som er felles for Kråkstad barnehage. De voksene på avdelingen: Monika Kesina 100% pedagogisk leder Tone Gransjøen 100% barnehageelærer Bitte Kristiansen 100% barnepleier Turid Kjevik Frisvold 80% assistent Britt Teglborg 70% assistent Mai Britt Raadim 50% assistant (I siste barnehagehalvår vil det bli noen endringer i personalgruppa, da Lene Engelstad kommer tilbake fra permisjon). Barna på avdelingen: 2010: Nora, Tuva, Lea, Iris, Emma, Maren Linnea, Ola Torjus, Henrik, Aksel, Noah og Magnus. 2011: Amelia, Katrine, Sofie, Julie, Eira, Rebekka, Dennis, Noah, Linus, Konrad, Tobias, Kian, Mads, Benjamin og Gabriel. 2012: Mali og Jenny. Vi ønsker dere velkommen til det nye barnehageåret, og ser frem til et innholdsrikt og spennende år i samarbeid med dere! Hilsen personalet på froskene v/ Monika Kesina

3 Informasjon Vi har vår egen hjemmeside: Her vil vi legge ut ukeplan hver uke og froskenytt hver måned. I froskenytt står det litt om hva vi har gjort, og skal gjøre i løpet av måneden. I tillegg legger vi ut annen enkel informasjon og praksisfortellinger fra hverdagen på hjemmesiden. Dersom det blir endring i ukeplanen o.l vil dere få det tilsendt på mail. I tillegg vil vi selvfølgelig gjøre vårt beste for å overlevere dere informasjon når dere bringer og henter barnet. Vi tar mange bilder i hverdagen. Bildene henges opp i de forskjellige rommene i barnehagen slik at barn og voksne kan gjenkalle, bli inspirerte og reflektere rundt de. Bildene blir også brukt som pedagogisk dokumentasjon. Merkedager 10. september Foreldremøte kl september Høstsuppe 30. oktober Planleggingsdag 11. desember Lucia 18. desember Nissefest 02. januar Planleggingsdag 11. februar Karneval 17. mars Påskelunsj for barna 13. mai Feiring av 17.mai Planleggingsdag Mai/juni Juni Dugnad Sommerfest i barnehagen i regi av FAU 3 uker i juli Barnehagen er sommerstengt. 4

4 Dagsrytme En oversikt over hverdagen på froskene Barnehagen åpner Samling Det er mulighet for å spise frokost frem til kl Kommer barnet etter dette må de ha spist frokost hjemme Vi deler oss i Grønn, Gul og Rød gruppe Tur/lekegrupper/førskoleguppe/lek og andre aktiviteter inne/ute Formiddagsmat Gruppene rullerer på å være ute/inne Ettermiddagsmat - matpakker og frukt Lek, ute eller inne Opprydning ute/inne Barnehagen stenger Personalets arbeidstid sammen er fra kl og det er i dette tidsrommet det pedagogiske opplegget vil finne sted. Dersom barnet leveres senere enn dette tidspunktet må barna leveres der vi er, og skal de hentes tidligere vil vi gjerne ha beskjed. Når barnet bringes i barnehagen Vi ønsker at barna er kommet og har sagt ha det til mamma og pappa innen kl , for da har vi samling med info om dagen og gruppeinndeling. Vi vil at barnet skal følges inn på avdelingen og bli tatt imot av personalet før du/dere tar avskjed. Dette gjør at vi får mulighet til å utveksle nødvendig informasjon, blir bedre kjent med hverandre, i tillegg til at barnet får en god start på dagen. Med hensyn til barnas sikkerhet er det er viktig at dere informerer personalet om barnet blir hentet av andre enn foreldre/foresatte. Dette gjelder selvfølgelig også om barnet skal være med noen andre barn hjem fra barnehagen. Husk å gi beskjed dersom barna er syke eller ikke kommer i barnehagen. 5

5 Tlf til froskene er: Når barnet hentes i barnehagen Barnet hentes av sine foreldre/foresatte dersom det ikke er gjort andre avtaler med barnehagen. Når barnet hentes er det viktig å huske på: At barna trenger hjelp til å holde garderobeplassen sin i orden. Se etter om det trengs nye bleier eller skiftetøy. Se etter om regntøy, støvler, utetøy, votter eller annet bør bli med hjem for vask eller tørk. At barna rydder etter seg før de drar hjem, ved utelek skal barnet rydde like mange leker som det er år. (3 år = 3 leker) Se etter om det er noen beskjeder på døra for foreldreinfo. At personalets arbeidstid er til klokken Dersom barnet ikke er hentet innen stengetid kl.17, blir det gitt et gebyr på kr. 250,- for hver påbegynte halvtime 6

6 Bursdager Ved bursdager henger vi ut flagget for å markere dagen, og vi lager bursdagskrone sammen med barnet. I samlingsstund denne dagen sitter barnet på bursdagsstolen mens vi synger bursdagssangen og «skyter opp raketter». Barnet får velge om de voksne skal lese et eventyr eller arrangere en bursdagslek. Barna skal ikke ha med seg noe til feiringen av dagen i barnehagen. Vi kjøper inn litt ekstra med frukt etter barnets ønske denne dagen. Når dere inviterer til bursdager må vi be om at dere ordner dette privat. Turdag På avdelingen har vi faste turdager i uka. De røde froskene går tur på mandager, de gule froskene går tur på onsdager og de grønne froskene går tur på torsdager. Innimellom kan det jo også hende at vi går på spontanturer eller fellesturer. Dersom det da blir endringer i de faste turdagene vil dere få beskjed. På tur er det fint om barna har med seg en god og behagelig tursekk, sitteplate, mat og drikkeflaske. På turdager spiser vi matpakke til lunsj og smøremat til ettermiddagsmåltidet. Vi ønsker at sekken henger ferdig pakket på plassen når barnet skal på tur. Denne dagen må barnet ha med ekstra frokostmatpakke hvis det skal spise frokost i barnehagen. 7

7 Måltider Foreldrebetalingen/barnehagen dekker frukt, melk, brød, pålegg og måltider ved feiring av tradisjoner og lignende. Vi har smøremåltid eller korn/frokostblanding hver dag. Det er satt av god tid til hvert måltid slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat, noen barn spiser sakte og andre fort. Vi ønsker også å legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø på avdelingen. Måltidene i barnehagen har stor betydning som sosial arena og vi vil legge til rette for samspill og dialog under måltidene. Hver fredag lager vi varmmat sammen med en gruppe barn. Personalet skal legge til rette for god hygiene før og under måltidene. Sykdom Syke barn bør med hensyn til seg selv og de andre barna holdes hjemme fra barnehagen. Dersom barnet er friskt nok til å komme i barnehagen må det også kunne følge barnehagens dagsrytme (inne/ute/tur) Dersom barn blir syke/har dårlig allmenntilstand i barnehagen tar personalet en vurdering og kontakter de foresatte. 8

8 Klær og utstyr Det bør alltid være to hele sett med skiftetøy i barnehagen. Dette gir oss mulighet til å gå ut flere ganger i løpet av en dag. Barn som driver med pottetrening kan ha behov for litt ekstra. Det er lurt å kikke igjennom kurven hver dag. En grei huskeregel er at de gangene dere tar med vått/skittent tøy hjem, skal det alltid tøy tilbake dagen etterpå.vi ønsker at nytt skiftetøy blir pakket ut av poser o.l slik at alt ligger klart i kurvene. Husk: Alt tøy og utstyr må navnes! Barna bør være behagelig kledd innendørs, da de er mye i aktivitet. Til innebruk må barna ha med sandaler/tøfler. Barna må ha med klær som kan brukes i all slags vær. Det er de foresattes anvar at barna har tilstrekkelig med tøy i barnehagen og at vått/ skittent tøy blir byttet ut. Spør gjerne personalet om råd med hensyn til påkledning. 9

9 Gruppeinndeling Her hos froskene legger vi mye vekt på å dele oss i mindre grupper. Ettersom vi er 27 barn på avdelingen frigjør gruppeinndelingen areal inne, slik at en gruppene kan bytte på å bruke hele barnehagen når en annen gruppe har utelek eller er ute på tur. Bakgrunnen for dette er å: Minske støynivået på avdelingen Gi flere muligheter i inne/uteleken Gi barna muligheter til ro i leken og lesestunder Kunne ivareta hvert enkelt barns behov bedre Gi barna mulighet til tettere voksenkontakt Det er viktig å utvikle hele barnet, så vi legger vekt på kvalitetstid når vi er inne, slik at vi kan leke, arbeide med formingsaktiviteter, synge, spille og dramatisere, samt drive skoleforberedende aktiviteter for førskolebarna. GUL GRUPPE (2010 barna): Monika og Britt/Mai Britt Nora, Tuva, Lea, Iris, Emma, Maren Linnea, Ola Torjus, Henrik, Aksel, Noah B og Magnus. GRØNN GRUPPE (2011 barna): Bitte og Tone Sofie, Julie, Katrine, Amelia, Linus, Dennis, Mats, Benjamin og Kian. RØD GRUPPE (2011 og 2012 barna): Tone og Turid/Mai Britt. Eira, Rebekka, Mali, Jenny, Gabriel, Konrad, Noah D og Tobias. 10

10 UKEPLAN FOR FROSKENE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Frokost og frilek på avdelingen Frokost og frilek på avdelingen Frokost og frilek på avdelingen Frokost og frilek på avdelingen Frokost og frilek på avdelingen Samling v/monika Samling v/tone Samling v/bitte Samling v/britt Samling v/tidligvakt Førskolegruppe v/monika og Britt/Mai Britt Røde frosker går på tur kl Grønne frosker leker inne/ute i barnehagen Gule frosker leker inne på avdelingen Lunsj. Turgruppa spiser matpakke, resten får smøremat Alle barna leker ute/inne i skogen/barnehagen Matpakke og frukt. Turbarna får smøremat og frukt Vi leker inne/ute Vi deler i grupper og leker inne/ute i barnehagen Avdelingsmøte rumpetroll. Vi passer barna deres Vi leker inne/ute i barnehagen Lunsj. Smørebarn Alle barna leker ute i barnehagen Avdelingsmøte Froskene Matpakke og frukt. Vi leker inne/ute i barnehagen Gule frosker går på tur Grønne frosker har lekegrupper og frilek Røde frosker har frilek og lekegrupper Lunsj. Turgruppa spiser matpakke, resten får smøremat Alle barna leker ute i barnehagen/i skogen Matpakke og frukt Vi leker inne/ute i barnehagen Førskolegruppe med Monika og Britt. Lekegrupper Grønne frosker på tur Røde frosker leker ute Lunsj. Turgruppa spiser matpakke, resten får smøremat Gule frosker leker ute. Røde frosker leker inne/ute Matpakke og frukt. Turbarna får smøremat og frukt Vi leker inne/ute Vi deler oss i grupper inne og ute i barnehagen Innegruppa jobber med prosjekt grønt flagg og matlaging Lunsj. Varmmat Gruppene bytter om inne/ute Matpakker og frukt, Vi leker inne/ute. GOD HELG! Vi legger ut tre ulike ukeplaner på hjemmesiden, en til hver gruppe. Alle med utgangspunkt i denne. 11

11 Satsningsområder LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ er et prosjekt barnehagene I Ski kommune jobber med. Dette kan dere lese om i årsplan del 2. I barnehageåret 2015/2016 skal vi ha ekstra fokus på to områder: - Vi har barn som leker og utforsker med gjenbruks og naturmateriale (dette er også knyttet opp mot grønt flagg): Vi bruker uteområdet rundt barnehagen og skogen til å samle inn ulike naturmaterialer som vi tar med tilbake til barnehagen. Barna kan for eksempel bruke materialene til formingsaktiviteter, konstruksjonslek, rollelek og andre ting de ønsker å bruke det til. Udefinerbare materialer setter kreativiteten i sving. Gjenbruksmateriale kan også brukes i ulike aktiviteter og lek. Bare fantasien som setter en stopper! Før vi kaster noe, skal vi alltid tenke etter om det kan brukes til noe. Dette gjør vi sammen med barna. Vi skal tilføre ulike gjenbruks og naturmateriale til de ulike rommene, og barna kan fritt bruke det til det de vil. Vi fokuserer ikke på sluttresultatene, men på prosessene underveis. - Vi har voksne som observerer egen praksis, skriver ned praksisfortellinger og reflekterer sammen med både barn og voksne : Personalet skal skrive ned praksisfortellinger, som tas med til felles refleksjon på avdelingsmøter. Vi gir hverandre tilbakemeldinger og reflekterer over egen og hverandres praksis. Vi kan også bruke praksisfortellinger og bilder til å reflektere sammen med barna. Dette gjøres i mindre grupper. ÅRETS PROSJEKT: BARNS RELASJON TIL EN PLASS - knyttet til rammeplanens fagområde kunst, kultur og kreativitet. I høst skal vi bruke tid på å skape relasjon til en bestemt plass (se årsplan del 2), samt ha lekegrupper. Alle gruppene har lavvoen som fast turplass, men vi ønsker å ha en plass som er litt nærmere og som vi kan gå til litt oftere. Valget falt da på kvisthaugen rett utenfor gjerdet til barnehagen (i den nedlagte skogen). Denne plassen har vi tidligere observert at er til gjenstand for mye fantasi og kreativitet. Vi ønsker at alle barna skal utvikle en relasjon til denne plassen. Høsten går med til å bli kjent med kvisthaugen og å observere barnas interesser her. Hva er de opptatte av? Hva leker de? Observasjonene her (og i lekegruppene) blir avgjørende for hvilket tema prosjektet skal ha når vi begynner med det i januar. 12

12 Prosjektets tema skal være som en rød tråd gjennom hele avdelingen; det skal gjenspeiles i aktivitetene og det fysiske læringsmiljøet. Læringsmiljøet skal inspirere til nytenknig, kreativitet og skaperglede. Det skal gi rom for og muligheter til at barna finner sine egne utrykksformer, og at de kan uttrykke seg på flere forskjellige måter. Vi ønsker å ha fokus på eventyr. I høst vil vi fortelle flere ulike eventyr for barna (med og uten konkreter). Vi kan legge ut noen spor i kvisthaugen, og se hva det gjør med barnas bruk av og interesse for plassen vår. LEDELSE AV BARNEGRUPPER OG SPRÅKSTIMULERING I HVERDAGSSITUASJONER Det er i hverdagssituasjonene, som f.eks måltid, lek og påkledning, at den viktigste læringen skjer. I år vil vårt fokus være på god ledelse av barnegruppa i disse situasjonene (se årsplan del2). God ledelse går på oss som personalet, hva skal vi gjøre og hvorfor? For å få til dette vil vi dele i mindre grupper. Barn og personalet er fordelt på ulike rom, inne i lek og aktiviteter. Ute skal skal vi være fordelt på hele området, der barna er. Det gir oss mulighet til å være mer til stede og nære i for eksempel lek, som er barnas viktigste arena for læring. Leken er lystbetont og på barnas premisser. Her utforskes og bearbeides opplevelser og ulike løsningsstrategier prøves ut. Man må vente på tur, samarbeide, vise omsorg. Vennskap knyttes og barna får felles opplevelser. Å være inkludert i dette gir barna en følelse av trivsel, selvtillit og opplevelse av trygghet. Det er personalets ansvar å legge til rette for at slike møter mellom barna skjer, og at det er tid og rom til lek. Ved påkledning og avkledning sender vi små grupper av barn ut i garderoben om gangen. Her får vi igjen bedre tid til hver enkelt, og det blir tid til litt småprat, humor og veiledning i påkledning/avkledning. Vi oppfordrer også de eldste til å hjelpe yngste, ved behov. Hvert barn skal føle seg sett og hørt. Under måltidene har vi god tid til å spise. Vi ønsker at måltidene skal bestå av å spise og ha det hyggelig sammen. Vi har mange fine samtaler rundt bordet. Noen prater mer enn andre, og det er vår oppgave å gi alle en mulighet til å fortelle noe rundt bordet. Vi oppfordrer barna til å hjelpe hverandre; smøre, sende noe, helle i drikke. Personalet må ha en god organisering av dagen (se ukeplanen tidligere i planen). Vi må ha tydelige mål for det vi gjør og fordele ansvar oss i mellom. Vi involverer barna og lar de få medvirke i de ulike situasjonene i hverdagen. Det er vårt ansvar at alle får medvirke, enten gjennom selv å uttrykke seg eller gjennom våre observasjoner. Vi skal være til stede der barna er, være nære og lyttende. Hverdagssituasjonene er en viktig og god arena for språklæring og språkstimulering. Personalet skal være gode språklige rollemodeller. Vi må være bevisst hvordan vi selv bruker språket når 13

13 barna hører på. Vi benevner og setter ord på egne opplevelser, følelser og behov. Vi oppfordrer barna til å gjøre det samme og vi hjelper de som trenger det. Vi synger, prater, forteller historier og bruker rim og regler i hverdagssituasjonene. Vi oppfordrer og gir barna mulighet til å gjøre det samme. Vi legger tilrette for gode samtaler. Alt dette er det mer tid til, dersom vi deler i mindre grupper. Vi lytter til og er interesserte i det de ønsker å fortelle. Vi påpeker ikke feil i uttale, men vi gjentar det barna sier på riktig mate. GRØNT FLAGG Vi er en miljøsertifisert barnehage. Årets tema er Kreativt bruk av gjenbruk. Miljøregelen vår er Tenk deg om 2 ganger før du kaster noe og spør deg selv: Hva kan denne brukes til? Hva kan jeg lage av denne? Dette skal vi finne ut av sammen med barna. Vi bruker fredagen til dette temaet. Men gjenbruks og naturmateriale bruker vi gjennom hele uka. Vi skal tilføre materialet til de ulike rommene, og gleder oss til å se hvordan barna (og vi) tar i bruk dette. Ta gjerne med dere miljøregelen hjem og snakk om det der også. PLAN FOR Å FOREBYGGE MOBBING Vi har utarbeidet en plan for å forebygge mobbing og negative samspillsmønstre, som vi jobber etter. Denne planen ligger ute på hjemmesiden vår. (se årsplan del 2). Vi oppfordrer alle til å lese denne planen. Vi legger stor vekt på å bygge gode relasjoner til hvert enkelt barn, samt å være til stede i barns relasjonsbygging til hverandre. Vi snakker mye om hvordan man skal være mot hverandre og hvordan vi liker at andre er mot oss.vi er bevisste oss selv som rollemodeller, og er mot andre som vi ønsker at andre skal være mot oss. Vi er opptatte av at alle skal ha noen å leke med og at alle skal trives i et trygt og inkluderende miljø. Vi ønsker at barna skal løse konflikter selv, men er til stede og veileder ved behov. Vi er opptatte av å ha et godt og åpent samarbeid med dere som foreldre. 14

14 FØRSKOLEGRUPPA To timer i uka, fordelt på to dager, har vi førskolegruppe. Her jobber vi med lese og skriveforberedende aktiviteter. Vi følger et program som Ski kommune har utarbeidet. Vi har varierte aktiviteter og leker, som skal fremme mestring og glede, selvstendighet og samarbeid. Barna får sin egen perm, hvor de samler opp alt vi gjør i løpet av året. Denne permen får de med hjem på sommerfesten. TAKK FOR AT DU LESTE AVDELINGSPLANEN VÅR! 15

Innhold Velkommen til Froskene... 2 De voksene på avdelingen:... 2 Barna på avdelingen:... 3 Informasjon... 5 Merkedager... 6 Dagsrytme...

Innhold Velkommen til Froskene... 2 De voksene på avdelingen:... 2 Barna på avdelingen:... 3 Informasjon... 5 Merkedager... 6 Dagsrytme... Innhold Velkommen til Froskene... 2 De voksene på avdelingen:... 2 Barna på avdelingen:... 3 Informasjon... 5 Merkedager... 6 Dagsrytme... 7 Når barnet bringes i barnehagen... 8 Når barnet hentes i barnehagen...

Detaljer

Kråkstad barnehage. Avdelingsplan for Krakstadcitrinehotmail.com Parkbakken 10 Tlf:

Kråkstad barnehage. Avdelingsplan for Krakstadcitrinehotmail.com Parkbakken 10 Tlf: Kråkstad barnehage Avdelingsplan for 2016-17 Krakstadcitrinehotmail.com Parkbakken 10 Tlf: 917 41 458 1 Innledning Hei og velkommen til et helt nytt og spennende år sammen med oss på Citrinen. Dette er

Detaljer

Innhold Velkommen til Froskene De voksene på avdelingen Barna på avdelingen Informasjon Dagsrytme Når barnet bringes i barnehagen Når barnet hentes i

Innhold Velkommen til Froskene De voksene på avdelingen Barna på avdelingen Informasjon Dagsrytme Når barnet bringes i barnehagen Når barnet hentes i Innhold Velkommen til Froskene De voksene på avdelingen Barna på avdelingen Informasjon Dagsrytme Når barnet bringes i barnehagen Når barnet hentes i barnehagen Bursdager Turdag Måltider Ferie Sykdom Klær

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

«Sammen skal vi skinne!»

«Sammen skal vi skinne!» Kråkstad barnehage Avdelingsplan for 2017-18 «Sammen skal vi skinne!» Krakstadcitrinenhotmail.com Parkbakken 10 Tlf: 917 41 458 1 Innledning Hei og velkommen til et nytt og spennende år sammen med oss

Detaljer

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE v Innledning s.3 v Barnehagehverdagen på Småkryp s.4 - Barnegruppa på Småkryp s.4 - Personalet på Småkryp s.4 - Dagsrytmen på Småkryp

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

RUMPETROLL En avdelingsplan for barnehageåret

RUMPETROLL En avdelingsplan for barnehageåret RUMPETROLL En avdelingsplan for barnehageåret 2016-2017 Skotbu og Blåveiskroken barnehage Røysveien 2, 1409 Skotbu Tlf: 971 75 213 e-mail: linegim@hotmail.com linegimle.andersen@ski.kommune.no Sammen klatrer

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2016 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5-8

Detaljer

Rød gruppe Grønn gruppe Gul gruppe. Åse fagarbeider Bodil - assistent Lotta - fagarbeider

Rød gruppe Grønn gruppe Gul gruppe. Åse fagarbeider Bodil - assistent Lotta - fagarbeider Nordlys høsten 2013 Hei alle sammen. Da ønsker vi alle, både nye og gamle, velkommen til et nytt barnehageår. Denne høsten er det mange nye barn som begynner på Nordlys, og gruppen vil derfor ikke være

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Avdelingsplan for

Avdelingsplan for Kråkstad barnehage Avdelingsplan for 2016-17 «SAMMEN SKAL VI SKINNE» 1 Innhold Innledning... 2 Barnehagehverdagen på Rubinen.3 Barnegruppa Personalet Dagsrytme Ukeplan Grupper Faste aktiviteter Viktig

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Barnehagehverdagen - Barnegruppa på Småkryp - Personalet på Småkryp - Dagsrytmen på Småkryp - Ukeplan for Småkryp - Leke/tur

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015 INNHOLDSFORTEGNELSE v Innledning s.3 v Barnehagehverdagen s.4 - Barnegruppa på Småkryp s.4 - Personalet på Småkryp s.4 - Dagsrytmen på Småkryp s.4 - Ukeplan

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage.

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage. Vi er i september og har kommet godt i gang med barnehageåret, men synes likevel at vi kan ønske barn og foreldre velkommen til et nytt år i på Trollskogen. Oppstarten har gått fint og vi ser fram til

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2017 2018 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 fulle plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes

Detaljer

GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 8 Tilvenning. Små lekegrupper. Små lekegrupper. Vi lager grøt DAG Lekegrupper med grønn

GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 8 Tilvenning. Små lekegrupper. Små lekegrupper. Vi lager grøt DAG Lekegrupper med grønn GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Tilvenning kyllinggryte 11 12 13 14 15 blomkålsuppe 18 19 20 21 22 PLANLEGGINGS grøt DAG 25 26 27 28 29 Gruppemøter fiskegrateng Velkommen til

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI HANDLINGSPLAN FOR REVEHI Eline har tegnet denne flotte tegningen av en rev 2013-2014 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER Nå er vi godt i gang med hverdagen på Huskestua, og vi har kommet inn i gode rutiner og gruppedelinger. Vi ser at barnegruppa må deles gjennom hele dagen,

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Handlingsplan 2015-2016

Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 «Små barn i mulighetenes verden» BARN PÅ TROLLSTUA: Sofie Linnea Andrine Mikkel Matheo Leon Evelyn Mahmoud Julie Adele Ronia Oliver Luna PERSONALET PÅ TROLLSTUA: Inger Kari Eriksen

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE 2017/2018 PERSONALET I FLØYA BARNEHAGE: Enhetsleder Pedagogisk leder Fagarbeider Assistent Grethe Kristin U. Neergaard Linda Tollefsen Anita Bævre Ingebjørg Stenhaug Kristin

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 DAGSRYTME TROLLKROKEN 07.30 Barnehagen åpner 08.15 Frokost med matpakke (barnet må komme før 08.30 hvis barnet skal spise frokost i barnehagen) 09.00 Lek, aktiviteter,

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016-2017 «Små barn i mulighetenes verden» ULÅSEN BARNEHAGE BARN PÅ TROLLSTUA: Tobias, Frida, Mikkel, Theodor, Oliver, Kian, Mie, Julie, Evelyn PERSONALET PÅ TROLLSTUA: Inger Kari Eriksen

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info HEI OG VELKOMMEN TIL STJERNEBLIKK Stjerneblikk er en 3-6 års avdeling med 19 barn og 3 voksne. Vi holder til i 2. etasje. Vi ønsker at barnas hverdag skal være preget av mestring, tilhørighet og glede.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2016 2017 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes første

Detaljer

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. August Hei alle sammen

Månedsbrev for Nordlys. August Hei alle sammen Månedsbrev for Nordlys August 2014 Hei alle sammen Da er det på tide å ønske alle, nye og gamle, velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle sammen har hatt en riktig fin sommer. Været kan vi vel ikke

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2013 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn Og voksne. Årsplan for Barnas Hus Barnehage Del 2. 1 Dere

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE MÅNEDSPLAN FOR ENDENE Vi i personalgruppen føler at alle barna på vårt team, både «gamle» og «nye» har glidd fint inn i gruppen. 3 dager i uken har vi barnemøte fra kl. 9.30, her forteller vi eventyr,

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Halvårsplanen for Revehiet

Halvårsplanen for Revehiet Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplanen for Revehiet Vår 2017 Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning 3 2 Kommende periode på Revehiet 4 Side - Personal 4 - Barnegruppe 4 - Bursdager 4 - Viktige datoer

Detaljer

Referat fra foreldremøte 07.10.2014

Referat fra foreldremøte 07.10.2014 Referat fra foreldremøte 07.10.2014 Tilstede på dette møte; 20 av 24 barn var representert på dette møte. Til sammen var det 25 foreldre og personalet på Saltkråkan. Info; Viktig med navning av klær, flasker,

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

Periodeplan Vinterbro Barnehage

Periodeplan Vinterbro Barnehage Periodeplan Vinterbro Barnehage September til november 2011 Avdeling: Barkus Telefon: 64 97 42 89 Vi som jobber på Barkus er: Cathrine Løvhaug, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk leder

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Periodeplan Smolten uke

Periodeplan Smolten uke Periode uke 36-43 2017. Hei alle sammen! Velkommen tilbake etter sommer og ferietid. Håper alle har hatt det fint sammen og at dere er klare for et nytt barnehageår. Det er alltid spennende med et nytt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer