RUMPETROLL En avdelingsplan for barnehageåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUMPETROLL En avdelingsplan for barnehageåret"

Transkript

1 RUMPETROLL En avdelingsplan for barnehageåret Skotbu og Blåveiskroken barnehage Røysveien 2, 1409 Skotbu Tlf: Sammen klatrer vi høyest

2 VELKOMMEN TIL RUMPETROLL Dette er avdelingsplanen til Rumpetroll. Den bygger på det som står i årsplan, som er felles for hele Skotbu og Blåveiskroken barnehage. I denne avdelingsplanen finner du informasjon om Rumpetroll. Her kan du lese om barnegruppa og personalet, om barnehagehverdagen vår, noe praktisk informasjon og få innblikk i hva vi på Rumpetroll skal ha fokus på dette barnehageåret. Vi på Rumpetroll ønsker alle velkommen til barnehageåret 2016/2017. Vi ser frem mot et innholdsrikt og spennende år med barna, i nært samarbeid med dere foresatte. Hilsen personalet på Rumpetroll v/ Line Gimle Andersen pedagogisk leder

3 BARNEHAGEHVERDAGEN Per august ser barnegruppa på Rumpetroll slik ut; 2014-barna: Maria, Marie, Sofia, Hedda, Rubi og Franek 2015-barna: Meline, Julie og Nikolai En super gjeng bestående av til sammen 9 barn. (se bilder i papirutgave) Vi har per nå tre ledige plasser. Om disse blir fylt opp kan gruppesammensetningen endre seg. Vi deler barna i grupper flere ganger pr uke. Vi tenker at det aller beste for små barn er å kunne være sammen i mindre og oversiktlige grupper. I gruppene legger vi til rette for lek ute og inne, aktiviteter, turer, lekegrupper, prosjekter og språkgrupper. Gruppesammensetningen vil variere. Noen ganger deler vi i aldersbestemte grupper, andre ganger deler vi utfra hvilket prosjekt vi jobber med, hvilke interesser barna har og det vi tenker er til det beste for barna i den aktiviteten vi skal ha. Følg med på ukeplan. I prosjekter og turer starter vi opp med to grupper. Ekornbarna består per dd av Franek, Meline, Julie og Nikolai. Bjørneungene består per dd av Marie, Maria, Rubi, Hedda og Lilly Disse gruppene kan som sagt endre seg gjennom året. Personalet på avdelingen er som følger: Line Gimle Andersen pedagogisk leder Lene Marie barnehagelærer Marit Lesteberg assistent Rita Fredriksen assistent Michael assistent

4 Line Lene Rita Marit Michael Vi skal være trygge og gode voksenpersoner for barna. Det skal føles godt for dere foreldre å levere barna hos oss. Vi skal møte alle barn og voksne med et hei og et smil hver dag, og vi tar gjerne en prat ved levering og/eller henting. Vi gjennomfører foreldresamtaler i januar/februar. Har dere behov for en samtale utover dette, ta kontakt, så ordner vi det. Det er Lene og Line som gjennomfører foreldresamtaler. Generell informasjon: Barnehagen har sin egen hjemmeside. Vi står i startgropen av å ta den i bruk, og håper den er oppe og går i oktober. For å finne siden kan du gå inn på ski kommune sine nettsider. Trykk deg inn på barnehager, så Skotbu barnehage. Her finner du informasjon og nyheter fra styrer, samt at du kan trykke deg inn på avdelingen sin side. Her vil vi legge ut ukeplan hver uke og månedsplanen vår Kvakk nytt hver måned. I kvakk nytt forteller vi om hva som opptar oss i barnehagen for tiden og våre tanker fremover. Informasjon om datoer og bursdager blir også presentert her. I tillegg legger vi ut informasjon og glimt fra hverdagen vår på hjemmesiden. I og med at dette er en åpen side vil informasjon som legges ut være generell, og ikke gjelde enkelt barn. Bilder som legges ut vil være anonyme og ikke av barnas ansikter. Informasjon vil også bli hengt opp i garderoben, og ukeplan og annen info sendes ut på mail. Alle har et ansvar for å lese gjennom den informasjon barnehagen gir. Vi henger opp bilder av barna og ulike aktiviteter i garderoben. Bildene er med på å gi dere et lite innblikk i noe av det som skjer i barnehagen. Det er også et utgangspunkt for samtale og refleksjon mellom barn og voksne (og barna seg i mellom), der barna kan gjenkalle og snakke om det de har gjort gjennom dagen. Dagsrytme 7.15 Barnehagen åpner Frokost Der er mulighet for å spise frokost (matpakke) på avdelingen og frem til Kommer barnet etter dette, skal det ha spist frilek hjemme Samlingsstund

5 Vi deler oss i grupper/ lekegrupper/ prosjekter/ aktiviteter/ turer/ lek ute/inne (se ukeplan) Toalettbesøk/pottetrening, bleieskift og håndvask Lunsj. Barnehagen serverer smøremat eller varm mat Sovetid/hvile lek ute/inne Toalettbesøk/pottetrening, bleieskift og håndvask Mat barnehagen serverer mat og frukt Fri lek ute/inne evnt noen aktiviteter Barnehagen stenger Dette er et utgangspunkt for dagen vår. Følg med på ukeplan vedrørende opplegg i barnehagen. Det vil variere noe fra uke til uke. Åpningstiden i barnehagen er Fint om dere gir beskjed ved å sende sms eller ringe om barnet deres kommer sent, har fri eller er syk. Vi ønsker også beskjed om noen andre enn normalt skal hente barnet i barnehagen. Telefonnummeret til Rumpetroll er Dersom barnet ikke er hentet innen stengetid kl 17.00, blir det gitt et gebyr på Kr 250 for hver påbegynte halvtime. Samlingsstund: Hver dag kl 9.00 har vi samlingsstund på Rumpetroll. Dette er en stund der vi hilser på hverandre, ser hvem som har kommet i barnehagen og hvem som ikke er på plass. Vi synger sanger, sier regler, bruker kroppen, danser og spiller instrumenter. Barna synes det er veldig gøy å samles til denne lille stunden. Vi får god opplevelser sammen. Hos oss markerer vi barnas bursdag ved å henge ut flagg for barnet. Vi har bursdagssamling med egen bursdagsstol. I samlingen får barnet krone, vi synger bursdagssang, tenner lys, blåser såpebobler og skyter raketter. Barna skal ikke ha med seg noe til feiringen av denne dagen. Måltider: Om barnet skal spise frokost i barnehagen må den maten medbringes. Frokosten i barnehagen avsluttes 8.50, slik at vi er klare for samling kl Barnehagen serverer lunsj hver dag, da hovedsakelig smøremat og på fredag et varmt måltid. Hver dag ca kl spiser vi litt igjen.

6 Barnehagen serverer smøremåltid og frukt. Barna får melk og vann til måltidene. På turdager kan vi be om matpakke til barna fra dere. Barnehagen har ansvar for å legge til rette for måltider som fremmer helse. Vi skal sørge for at barna får gode vaner når det gjelder kosthold. Vi på Rumpetroll ønsker at måltidene skal være en hyggelig og rolig møteplass, der barna tilegner seg ferdigheter knyttet til måltider, begreper og at det er rom og tid for samtale. Ferie I følge vedtekter for de kommunale barnehagene i Ski kommune må barnet til sammen ta fri fra barnehagen minimum 20 dager i løpet av barnehageåret. 15 av dagene må tas ut i 3 sammenhengende uker på sommeren (barnehagen er da stengt). Den siste ferieuka tar barnet fri når de foresatte/foreldrene ønsker det. Om barnet tar fri i romjulen (4 dager i 2016), vil dette telle som en ferieuke. Det er ikke barnehagetilbud de 5 enkeltstående dagene som personalet har planleggingsdager. Ferien skal meldes på eget skjema til barnehagen innen 15.april for sommerferien og 14 dager før den siste uka. ( jf vedtekter for de kommunale barnehagene 2015) Sykdom Syke barn skal holdes hjemme fra barnehagen. Dette med hensyn til barnet selv og til de andre barna, samt personalet. Vi ønsker at barnet holdes hjemme 48 timer etter oppkast, og barnet må ha vært feberfritt i et døgn og være i god allmenntilstand når det kommer i barnehagen. Klær og utstyr

7 Barna må ha med klær som kan brukes i all slags vær. Det er de foresattes ansvar at barna har tilstrekkelig med tøy i barnehagen og at vått/skittent tøy blir byttet ut. Barna bør være behagelig kledd innendørs, da de er i mye aktivitet. Det bør være tilstrekkelig med skiftetøy i barnehagen. Alt tøy skal merkes. Merkedager: Foreldremøte Høstsuppe m/foreldre Plandag Lucia m/foreldre Nissefest for barna Plandag Karneval for barna Påskelunsj for barna Onsdag 12.4 Dugnad Plandag 17.mai feiring for barna Sommerfest v/ FAU Sommertur for barna 8. september 26. september 4. november 13. desember 16. desember 2. januar 16. februar 7. april stengt mai/juni 26. mai 16. mai juni juni Barnehagen er stengt i uke 28,29 & 30 LEK PÅ RUMPETROLL Lek er en stor del av vår hverdag i barnehagen. Barn liker å leke. I leken bearbeides barnas inntrykk av en hel verden. De skaper en forståelse av det som skjer rundt dem. Barn hermer og får lov til å prøve ut ulike roller i leken.

8 Det er kanskje flere som kan gjenkjenne egne uttrykk eller måter å være på i barnas lek? Leken er sosial og skaper vennskap og fellesskap. I leken øver barna blant annet seg på samhandling med andre, ta hensyn og lytte til andre. Vi voksne i barnehagen vil legge til rette for at barna får leke på sine premisser i et trygt lekemiljø. Personalet skal respektere barnas lek, være nær barna i leken, være aktivt deltakende og legge til rette for gode lekemiljøer. Vi skal være tilstede gjennom å lytte, anerkjenne og oppmuntre barna i leken. Gjennom observasjoner av lek og samspill vil vi få informasjon om barns læring og utvikling. Vi vil se hva barna interesserer seg for, og om barna trenger hjelp og støtte til å delta i lek. Når det står lek på planen eller barnet ditt sier i dag har jeg bare lekt Da har barnet. - hatt det gøy og opplevd glede og mestring - lyttet til andres forslag - ventet på tur - øvet på impulskontroll - øvet på motoriske ferdigheter - øvet på å ta hensyn til andre - brukt hele seg - lært seg nye ord og uttrykk - utviklet sine kommunikative ferdigheter - utviklet krativitet og fantasi - øvet seg på å håndtere konflikter - tatt initiativ og uttrykt egne ønsker - brukt matematiske begreper og mye, mye mer Som dere skjønner er leken en krevende aktivitet. Barnet bruker hele seg, og lærer stadig nye ting. Derfor synes vi at det er viktig at barna har god tid til å leke hver dag For at leken skal få blomstre fritt, er det viktig at vi voksne legger til rette for lek. Vi må være bevisste de lekemiljøene barna oppholder seg i, slik at dette kan gi inspirasjon og mulighet til utfoldelse. Ved bruk av sanser, lyd og ulike materialer ønsker vi at barna skal undre seg og utforske den verden de lever i. Vi jobber derfor med et lekemiljø, både ute og inne, som er tilpasset den barnegruppa vi har, har fokus på sanseopplevelser og at de har tilgang på ulike naturmateriale.

9 Naturen er et fantastisk sted der undring og utforskning er en naturlig del. Vi ønsker derfor å gå på korte og lange turer (også i uterommet innenfor gjerdet) som gir barna andre opplevelser enn det de får inne. På denne måten får barna inspirasjon og opplevelser de kan ta med tilbake til lek i barnehagen. Små barn er fysiske. Vi må legge til rette for at barna skal få boltre seg fysisk og utvikle sine motoriske ferdigheter. Dette skjer bla i lek med andre barn både ute og inne. Barna ser på hverandre og lærer av hverandre. På rumpetroll ønsker vi bevisste voksne som er tilstede med barna. Vi bruker tid på å observere egen og andres praksis, og vi observerer barnas lek. Vi tror at gjennom samtaler, praksisfortellinger og refleksjon blir vi enda bedre, bevisste og tilstedeværende voksne for barna. Dette er også med på å hjelpe oss til å fange opp hva barna er UTEROMMET opptatt av. Dette barnehageåret skal vi ha uterommet som vårt satsningsområde. Vi ønsker at barna tidlig skal få gode erfaringer med å være ute, både på tur og ute i barnehagen. Vi ønsker å bruke uterommet som arena for motorisk utfoldelse og utvikling, og at det er et sted der barna aktivt bruker sansene sine. Små barn er svært oppmerksomme og nysgjerrige. De hører fugler som kvitrer, blader som

10 rasler, og de ser en liten meitemark på tur. Dette er små og fine ting som daglig omgir oss og som vi sammen skal undre oss over. Vi vil legge til rette for gode møteplasser for barna som kan inspirere til lek og samhandling. Vi vil snakke om og følge årstidene. Dette tar vi med både i samling, i lek og på tur. I prosjekt vil de største barna jobbe med hva naturen har å tilby. Vi kaller prosjektet «fra jord til bord». Her vil vi gjennom året se på ulike matvarer og dyr, og undre oss over veien fra det vi finner i naturen til det blir mat til oss. I Skotbu er vi heldige som har naturen som nærmeste nabo. Vi har kort vei til bærplukking, dyreliv og gode naturopplevelser. De minste vil ha fokus på ulike elementer vi finner i naturen. Vi starter med vann. Dette kan vi leke med både ute og inne, og sansene brukes til det fulle. Vann blir også til snø og is. Vann finner vi overalt, både ute og inne. Vi bruker hele kroppen og alle sanser og leker oss med vann. RELASJONER For at små barn skal utvikle seg må de være trygge og trives i barnehagen. De må ha en forutsigbar hverdag. God tid og gode opplevelser rundt rutinesituasjoner som legging, måltid, bleieskift og lek er det som er aller viktigst på en småbarnsavdeling. Dette er noe vi på Rumpetroll er spesielt opptatt av. Vi må fange opp barnas signaler og uttrykk. Hvert barn trenger omsorg, utfordringer og stimulering som passer til seg. Vi må være nær hvert

11 enkelt barn og støtte de i lek og samspill med andre barn. Hverdagen og alt den fører med seg, er full av utfordringer og ny læring for de minste barna. «Sammen klatrer vi høyest». Plan for å forebygge og håndtere mobbing og mangfold i samfunnet Skotbu og Blåveiskroken barnehage ønsker at alle barn skal oppleve et trygt og inkluderende miljø. Vi på Rumpetroll tror at det er viktig at vi tidlig snakker med barna om å vise respekt for hverandre. Vi ønsker at barna skal lære og si nei og sette egne grenser, vi ønsker at barna skal kunne si fra på en ordentlig måte og forstå og respektere at vi alle er ulike. «Ingen er like alle er unike» SPRÅK OG GOD LEDELSE AV BARNEGRUPPA Ledelse av barnegruppa dreier seg om voksenrollen i barnehagen. De voksne skal være bevisste og tilstedeværende voksne, som har tydelige mål for barns læring, læringsmiljø og barnas lek. Vi tar barnet på alvor og lar barnet få medvirke innenfor visse rammer. Vi skal være trygge og forutsigbare voksne som har struktur og en plan for hvordan dagen ser ut.

12 Språk og kommunikasjon er en stor del av vårt liv. I de første leveårene skjer mye av den grunnleggende språkutviklingen. Språkforståelse, kommunikasjon med kropp og lyder, samt stadig flere ord som faller på plass. Språk og kommunikasjon er en viktig del i samhandling med andre. I lek er det viktig å kunne kommunisere med andre, forstå og kunne gjøre seg forstått. Vi på Rumpetroll er opptatt av språkutviklingen. Vi skal være gode språkmodeller og bruke alle hverdagssituasjoner til å berike språket og til språkstimulering. Vi har fokus på å benevne ting vi bruker og gjør, ulike bevegelser og de følelser vi har. Barna prater med hele kroppen, så vi må være obs på de signaler barnet sender ut. Disse signalene må vi ta på alvor, for igjen å hjelpe barnet å sette ord på det de ønsker og føler. I samling bruker vi språket aktivt. Gjennom sanger, rim, regler og eventyr er vi bevisste på språket. Ved bruk av konkreter og bilder visualiseres og forsterkes begreper og ord. Vi bruker også bilder for å reflektere over og gjenkalle opplevelsene vi har hatt sammen i barnehagen. I alle hverdagssituasjoner er vi opptatt av dialog og samtale. Vi må være lydhøre til det barnet forteller. Lekegrupper, måltider, ved stell og påkledning alt dette er fantastiske muligheter for gode dialoger med barna. Vi har bøker som barna selv kan lese i, som vi kan lese for barnet og som vi sammen kan samtale og bilder og innhold. GRØNT FLAGG Skotbu og Blåveiskroken barnehage er miljøsertifisert, en grønt flagg barnehage. Vi har tidligere jobbet med avfallssortering, bruk av verdiløst materiale, mat og kosthold. Vi fortsetter å ha fokus på disse tingene. Vi bruker

13 Til slutt Vil vi takke alle for at dere leste planen vår for dette året. Vi oppfordrer alle til å komme med tilbakemeldinger om dere har noen tanker om det som skjer i barnehagen. Vi gleder oss stort til et flott år med barna og med dere foresatte på Rumpetoll.

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE v Innledning s.3 v Barnehagehverdagen på Småkryp s.4 - Barnegruppa på Småkryp s.4 - Personalet på Småkryp s.4 - Dagsrytmen på Småkryp

Detaljer

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015 INNHOLDSFORTEGNELSE v Innledning s.3 v Barnehagehverdagen s.4 - Barnegruppa på Småkryp s.4 - Personalet på Småkryp s.4 - Dagsrytmen på Småkryp s.4 - Ukeplan

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: - Velkommen o Personalet på Froskene o Barna på Froskene - Barnehagehverdagen og praktisk informasjon o Dagsrytme, ukeplan og div. - Leke og lære sammen i et utforskende miljø - Årets

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Barnehagehverdagen - Barnegruppa på Småkryp - Personalet på Småkryp - Dagsrytmen på Småkryp - Ukeplan for Småkryp - Leke/tur

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER Nå er vi godt i gang med hverdagen på Huskestua, og vi har kommet inn i gode rutiner og gruppedelinger. Vi ser at barnegruppa må deles gjennom hele dagen,

Detaljer

Halvårsplan våren 2010

Halvårsplan våren 2010 Jesper Halvårsplan våren 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 16 barn. Av disse er det vi 8 jenter og 8 gutter. 13 født i 2004 og 3 født i 2005. De voksne i år er : Anette Anfinrud

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Tema: Livet i fjæra APRIL 2015 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Uke nr 15 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 6 2 PÅSKEDAG BARNEHAGEN STENGT 7 8. 14. 15 Hipp hurra Andreas 5

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

6 MØTEDAG TROMMEMANNEN LEKEGRUPPER FORMINGS AKTIVITET KL MØTEDAG FORMINGS BAKING LEKEGRUPPER AKTIVITET SMÅ LEKEGRUPPER

6 MØTEDAG TROMMEMANNEN LEKEGRUPPER FORMINGS AKTIVITET KL MØTEDAG FORMINGS BAKING LEKEGRUPPER AKTIVITET SMÅ LEKEGRUPPER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 2 3 4 5 6 TURDAG FORMINGS TROMMEMANNEN AKTIVITET KOMMER KL 9.30 9 10 11 12 13 TURDAG FORMINGS BAKING AKTIVITET HIPP HURRA FOR MATHILDE 2ÅR 16 17 18 19 20 Tilvenning

Detaljer

Kråkstad barnehage. Avdelingsplan for Krakstadcitrinehotmail.com Parkbakken 10 Tlf:

Kråkstad barnehage. Avdelingsplan for Krakstadcitrinehotmail.com Parkbakken 10 Tlf: Kråkstad barnehage Avdelingsplan for 2016-17 Krakstadcitrinehotmail.com Parkbakken 10 Tlf: 917 41 458 1 Innledning Hei og velkommen til et helt nytt og spennende år sammen med oss på Citrinen. Dette er

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Informasjon om barnehagen Gaustadsnippen Barnehage AS er en privat barnehage som er inspirert av filosofien til Reggio Emilia. Vi har 4 avdelinger med totalt 50 barn og 13 ansatte i alderen 24-50 år. I

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI HANDLINGSPLAN FOR REVEHI Eline har tegnet denne flotte tegningen av en rev 2013-2014 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer,

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen Januar- mars 2011 Innledning Aller først vil vi ønske dere et godt nytt år. Vi håper dere har hatt en fin julefeiring. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år med nye og spennende

Detaljer

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Velkommen til nytt og spennende barnehageår på Småbarnsfløyen. Vi gleder oss til å bli kjent med både små og store - til å leke, lære

Detaljer

Periodeplan september oktober Avdeling Kruttønna

Periodeplan september oktober Avdeling Kruttønna Periodeplan september oktober 2017 Avdeling Kruttønna Hei alle Kruttforeldre! Dette barnehageåret er vi en flott gjeng på Krutt med 18 vakre barn, 13 skolestartere og 5 fireåringer vi er så heldig å ha

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 DAGSRYTME TROLLKROKEN 07.30 Barnehagen åpner 08.15 Frokost med matpakke (barnet må komme før 08.30 hvis barnet skal spise frokost i barnehagen) 09.00 Lek, aktiviteter,

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er Månedsbrev for Nordlys Oktober 2013 Hei alle sammen Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er vel overstått så langt. Det er nå begynt 21 barn på basen vår og vi har

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRIZZLY

PERIODEPLAN FOR GRIZZLY PERIODEPLAN FOR GRIZZLY HØSTEN 2015 OVERSIKT OVER DAGEN PÅ GRIZZLY: Denne oversikten er ment som et utgangspunkt, vi er alltid fleksible i forhold til tidene. 7.00-8.15: Frokost for de som ikke har spist

Detaljer

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info HEI OG VELKOMMEN TIL STJERNEBLIKK Stjerneblikk er en 3-6 års avdeling med 19 barn og 3 voksne. Vi holder til i 2. etasje. Vi ønsker at barnas hverdag skal være preget av mestring, tilhørighet og glede.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2010 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2010-2011. I dette året har Piraten fått ny pedagogisk leder og noen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Uke nr 36 (5-9.9) Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Mandag Tirsdag

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen

Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Vi har i den siste tiden jobbet med prosjektet «Du, jeg og verden» der vi har blitt kjent med hverandre gjennom lek, nye oppdagelser

Detaljer

Innhold Velkommen til Froskene... 2 De voksene på avdelingen:... 2 Barna på avdelingen:... 3 Informasjon... 5 Merkedager... 6 Dagsrytme...

Innhold Velkommen til Froskene... 2 De voksene på avdelingen:... 2 Barna på avdelingen:... 3 Informasjon... 5 Merkedager... 6 Dagsrytme... Innhold Velkommen til Froskene... 2 De voksene på avdelingen:... 2 Barna på avdelingen:... 3 Informasjon... 5 Merkedager... 6 Dagsrytme... 7 Når barnet bringes i barnehagen... 8 Når barnet hentes i barnehagen...

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen April juni 2010 Innledning Nå har vi lagt 3 snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. De dagene vi har hatt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan september-november.

Periodeplan september-november. Periodeplan september-november. Rogna. Hei og vel møtt til et nytt barnehageår! Velkommen tilbake etter sommeren og en ekstra velkommen til Julie, Ariana, Celine, Nikolay og Theodor med foreldre, som er

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 8 Tilvenning. Små lekegrupper. Små lekegrupper. Vi lager grøt DAG Lekegrupper med grønn

GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 8 Tilvenning. Små lekegrupper. Små lekegrupper. Vi lager grøt DAG Lekegrupper med grønn GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Tilvenning kyllinggryte 11 12 13 14 15 blomkålsuppe 18 19 20 21 22 PLANLEGGINGS grøt DAG 25 26 27 28 29 Gruppemøter fiskegrateng Velkommen til

Detaljer

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL KAVRINGEN BARNEHAGE OG AVD. MUSØRE

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL KAVRINGEN BARNEHAGE OG AVD. MUSØRE AVDELING MUSØRE Personalet på avdelingen består av pedagogisk leder Agnes, Barne -og ungdomsarbeider Ingvild, barnepleier Nina og fagligassistent Sigrunn. Tlf. nr. til avdelingen er: 400 28 613, telefonen

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

Periodeplan september-november 2016

Periodeplan september-november 2016 Periodeplan september-november 2016 Rogna. Hei og vel møtt til et nytt barnehageår! Velkommen tilbake etter sommeren og en ekstra velkommen til Thea, Ava Emilie, Jacob og Synne med foreldre, som er helt

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

PERIODEPLAN HØST 2012

PERIODEPLAN HØST 2012 PERIODEPLAN HØST 2012 SOLTRALL Innhold Innledning.... 3 Om Soltrall.... 4 Satsningsområder 2012/2013.... 5 September.... 7 Oktober/november.... 9 Desember.... 11 2 Innledning. Nå har vi begynt på et nytt

Detaljer