NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST"

Transkript

1 BioMar v e k s t f ô r P r o d u k t k ata l o g NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST B e s t E c o n o m i c Pe r fo r m a n c e

2 NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST Produktlinjer for Kostnadseffektiv tilvekstøkning BioMars vekstfôrsortiment til laks dekkes i dag av produktlinjene: For laveste fôrkostnad Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv Kommer i variantene 500, 1000 og 2500 For maksimal produksjon, Maksimal tilvekst og filétutbytte Kommer i variantene 1000 og 2500 For høy tilvekst med lav fôrkostnad Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200 For generell og spesifikk tilvekststimulering Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og Smartfeed Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q 2 INNHOLD Team vekstfôr laks 3 Når tilveksten teller mest 4 Produktlinjene Økt tilvekst betyr økt produksjon 6-8 Kost/nytte - evaluering sløyd fisk 9 Kost/nytte - evaluering filét 10 Lav fôrkostnad og høy tilvekst - samtidig 11 Fôrfaktor 12 Fôrkostnad 13 QUICK ytelsesforsterker 14 QUICK ny dokumentasjon 15 QUICK i mange produkter 16 QUICK sortiment 16 QUICK nyheter - slaktekvalitet og utbytte Kost/nytte evaluering QUICK til slakt 20 Best Economic Performance Best Economic Performance P Best Economic Performance P Vekstfôr laks - sortiment

3 Team VEKSTFÔR LAKS Flere sentrale arbeidsområder er tett koblet sammen i dette teamet. Målet er dynamisk utvikling av produkter for alltid å dekke våre kunders behov. Salgsorganisasjonen er direkte påkoblet produktutviklingsprosessen via salgssjef Henning Laugen. FoU-avdelingen er kraftsenteret i produktutviklingen. Senior produktutvikler Kjell Måsøval og produktutvikler Thea Morken er bindeleddene til den internasjonale FoU-avdelingen, og dermed til BioMars totale kunnskapspool innen fiskeernæring. Produktsjef Lars Thomas Poppe sørger for uttesting og verifisering av produkter ute hos kunder og på forsøksstasjoner. Han gir kontinuerlig feedback til produktutviklingen, og sikrer at den hele tiden gir den mest relevante output for kunden. HENNING LAUGEN Salgssjef Henning har lang fartstid som salgsleder i flere bransjer, og de siste 18 årene i BioMar. Han har jobbet med systematisering og oppfølging av kundekrav og de forpliktelser vi har overfor våre kunder. Leder kundeteamet fra Sør- Trøndelag og nordover og har kunder over hele landet. KJELL A. MÅSØVAL SENIOR PRODUKTUTVIKLER Kjell er fiskefysiolog med tilleggsutdanning i ernæring. Han har jobbet med de fleste aspekter innen fiskeernæring i 20 år. Alle disse årene har han tilbragt i forskjellige stillinger innen FoU i BioMar. For tiden jobber han mest med råvarer. THEA MORKEN Produktutvikler Thea er utdannet innen akvakultur og har en PhD i fôrteknologi med fokus på ernæring hos laks. Hun arbeider med produktutvikling på vekstfôr i tett samarbeid med marked i Norge. LARS THOMAS POPPE PRODUKTSJEF VEKSTFÔR Lars Thomas er ernæringsbiolog, og har tidligere jobbet i NOFIMA og Nova Sea. Han arbeider i skjæringspunktet mellom marked og FoU, og har ansvaret for at vekstfôrene til enhver tid yter det de skal i henhold til markedets behov. 3

4 NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST Det er innlysende at tilveksten er viktigst når lakseprisene er høye. I praksis er det imidlertid ikke alltid de mest potente og lønnsomme produktene som velges, selv om lakseprisene når rekordhøyder. Dette skyldes flere forhold, ett er at det legges for lite vekt på å simulere bunnlinjeeffekten av økt tilvekst. På de neste sidene gjør vi dette med utgangspunkt i BioMars vekstfôrsortiment Legg spesielt merke til bunnlinjeeffekten av ENERGY X og POWER. 4

5 ProduktlinjeNE 2014 vekstfôr ENERGY For laveste fôrkostnad Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv Kommer i variantene 500, 1000 og 2500 ENERGY X For høy tilvekst med lav fôrkostnad Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200 POWER For maksimal produksjon Maksimal tilvekst og filétutbytte Kommer i variantene 1000 og 2500 QUICK For generell og spesifikk tilvekststimulering Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og SMARTfeed Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q 5

6 ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Økt produksjon ved fôrvalg Øk produksjonen ved enkle fôrvalg ENERGY ENERGY X POWER STANDARD QUICK TIL 1 KG 100% 104% 106% 105% 108% Fra standardfôret ENERGY til ENERGY X øker produksjonen med minimum 4 % Fra ENERGY X til POWER øker produksjonen med ytterligere 1 %, dvs. minimum 5 % fra ENERGY QUICK YTELSESFORSTERKER gir ytterligere produksjonsøkning, minimum 2 % ekstra for ENERGY X og minimum 3 % ekstra for POWER når QUICK er brukt fram til fisken er 1 kg QUICK anbefales for øvrig brukt for å øke appetitten i ulike deler av fiskens livssyklus, når situasjonen tilsier det 6

7 ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Vekst, vekstfaktor og vekt VEKST I KG VED ULIKE FÔRVALG Tilsynelatende utgjør ikke forskjellene mellom produktenes tilvekstpotensiale veldig mye, men det er før en går inn i detaljene AKKUMULERT VEKSTFAKTOR VF3 VED ULIKE FÔRVALG Bildet av vekstfaktor gir et mer spesifikt bilde av forskjellene, her ser en tydelig effekt av mer potente produkter Vekt (g) mai 14 jul 14 sep 14 nov14 jan15 mar15 mai 15 jul15 sep15 Energy Energy X Power EX Q til I kg - EX til slakt EX Q til I kg - P til slakt Akkumulert vekstfaktor (VF3) 3,60 3,58 3,56 3,54 3,52 3,50 3,48 3,46 3,44 3,42 3,40 Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt SLUTTVEKT I KG VED ULIKE FÔRVALG Sluttvekta er fasiten på effekten av fôring, potente produkter øker produksjonen RUND VEKT, SLØYD OG FILÉT VED ULIKE FÔRVALG Ulike fôrvalg gir ulike effekter på rund vekt, sløyd og filét, produktvalget kan skreddersys til kundenes produksjonsmål Filét Sløyd vekt Rund vekt Sluttvekt (g) Vekt (g) Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt 3000 Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt 7

8 ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Produksjonsøkning i kg og % - detaljer ØKT PRODUKSJON I KG VED FÔRVALG Produksjonsøkningen målt i kg rund fisk, sløyd fisk og filét STANDARD QUICK TIL 1 KG Rund Sløyd Filét Rund Sløyd Filét ENERGY ENERGY X POWER ØKT PRODUKSJON I % VED FÔRVALG Produksjonsøkningen målt i % rund fisk, sløyd fisk og filét STANDARD QUICK TIL 1 KG Rund Sløyd Filét Rund Sløyd Filét ENERGY ENERGY X POWER 100% 100% 100% 104% 104% 105% 106% 106% 107% 105% 106% 107% 108% 108% 109% Økt produksjon ved fôrvalg Simuleringene viser et klart bilde av hvordan produksjonen kan økes ved ulike fôrvalg. Produktene ENERGY X og POWER står fram som overlegne i denne sammenligningen. Produksjonen kan toppes med QUICK. 8

9 KOST/NYTTE-EVALUERING SLØYD FISK Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer Forutsetninger: - Laksepriser kr 30, 35, 40, 45 pr. kg sløyd - Estimerte fôrpriser 2014 BioMar - Produksjonskostnad kr 27 pr. kg - Produksjonsdager: Antall fisk per fôrlinje: Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for Energy-linje): 5500 g (rund) PRIS 30 KR/KG SLØYD Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 35 KR/KG SLØYD Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 40 KR/KG SLØYD Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 45 KR/KG SLØYD Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Økt salgsverdi sløyd fisk ved fôrvalg Simuleringene viser et klart bilde av hvordan salgsverdien kan økes ved ulike fôrvalg. Selv på moderat laksepris 35 kr/kg er produksjonsverdien av produkter med høyt tilvekstpotensiale iøynefallende, se ENERGY X. På laksepris fra 45 kr/kg ser vi at merverdien av POWER øker. På laveste laksepris ser vi at ENERGY er like lønnsom som de øvrige fôrregimene. 9

10 KOST/NYTTE-EVALUERING FILÉT Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer Forutsetninger: - Laksepriser kr 39, 45, 52, 58 pr. kg filét - Estimerte fôrpriser 2014 BioMar - Produksjonskostnad kr 29,32 pr. kg, inkludert kostnad ved filetering kr 3 pr. kg - Produksjonsdager: Antall fisk per fôrlinje: Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for Energy-linje): 5500 g (rund) PRIS 39 KR/KG FILÉT PRIS 45 KR/KG FILÉT Resultat Energy Ekstra fortjeneste Resultat Energy Ekstra fortjeneste Resultat (1000 kr) Resultat (1000 kr) Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 52 KR/KG FILÉT Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 58 KR/KG FILÉT Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Økt salgsverdi filét ved fôrvalg Simuleringene med filét viser det samme som for sløyd fisk, salgsverdien kan økes ved fôrvalg. Spesielt for dette bildet er at produkter som gir økt filétutbytte er de mest lønnsomme. ENERGY X gir høyt filétutbytte, men her er verdien av POWER overlegen. Unntaket er laveste filétpris, her er ENERGY X mest lønnsom så vidt. 10

11 HØY TILVEKST OG LAV FÔRKOSTNAD SAMTIDIG Fôr med høyt tilvekstpotensiale er dyrere enn standardfôr. Generell antagelse er at fôrkostnaden da blir vesentlig høyere. Slik er det nødvendigvis ikke. Mer potente fôr gir som regel vesentlig lavere fôrfaktor enn standard, i tillegg gir de flere kg laks. Dette motvirker økende fôrkostnad, altså kostnaden pr. kg produsert fisk. På de neste sidene vil vi vise dette med utgangspunkt i BioMars vekstfôrsortiment Legg igjen merke til ENERGY X og POWER. 11

12 FÔRFAKTOR Våre tre produktlinjer er konstruert for å gi ulike fôrfaktorer: - POWER: Laveste fôrfaktor - ENERGY X: Nest laveste fôrfaktor - Energy: Tredje laveste fôrfaktor OPTIMERT FÔRFAKTOR, ENERGY ENERGY X POWER Fôrfaktor optimert, for sikring av fullt ytelsespotensiale i fôret Fôrfaktor 1,05 Energy Energy X Power 0, Vekt (g) TILNÆRMET PRAKTISK FÔRFAKTOR Fôrfaktor korrigert mot praktisk fôrfaktor i oppdrett, vist for alternative fôrvalgsregimer inklusive QUICK 1.12 Fôrfaktor 0.98 Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Fôrvalg og fôrfaktor Produktene POWER og ENERGY X viser klart de beste fôrfaktorene. Spørsmålet er imidlertid hvilken fôrkostnad dette gir i produksjonen, altså fôrpris x fôrfaktor. På neste side har vi tatt dette inn i betraktningen. 12

13 FÔrkostnad Fôrpris x Fôrfaktor FÔRKOSTNAD SLØYD VEKT praktisk fôrfaktor 11,50 Fôrkostnad 10,70 Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Fôrkostnad Produkter med lav fôrfaktor koster litt mer, men fôrkostnaden blir bare marginalt høyere. Produksjonsøkningen tatt i betraktning er de beste produktene meget lønnsomme selv på moderat laksepris, se side 9 og 10. ENERGY X gir ikke mye høyere fôrkostnad enn ENERGY. POWER ligger høyere, men da er også produksjonen av fisk vesentlig større, ikke minst filétutbyttet. Bruk av QUICK tilvekstforsterker har samme effekt. 13

14 QUICK YTELSESFORSTERKER Etter kundens behov QUICK ytelsesforsterker inneholder QRILL fra Aker BioMarine. Dette er krill fra Sørishavet, en av verdens mest rene og potente næringskilder, MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council). Med QUICK øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og økt produksjon. Du vurderer selv når appetitten skal styrkes. BioMar leverer QUICK til hele produksjonsforløpet. Produktene er da merket Q. 14

15 QUICK YTELSESFORSTERKER Ny dokumentasjon av QUICK som tilvekstforsterker QUICK dokumentasjon er presentert i mange publikasjoner fra BioMar i perioden Under viser vi ny dokumentasjon fra forsøk med noen av våre beste produkter. NY DOKUMENTASJON QUICK Ekstra tilvekst med QUICK dokumentert i forsøk 2013, QUICK øker tilveksten med minimum 4 % (% av vektøkning). Forsøksoppsett, Quick fra 0,08 til 1 kg: - Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) - Atlantisk laks, 80g (start) til 983g (slutt) - Juni - november 2013 (139 fôringsdager) Tilveksteffekt av QUICK fra 0,08 til 1 kg Forsøksoppsett, Quick fra 0,2 til 5 kg: - Helgeland Havbruksstasjon AS, Dønna - Atlantisk laks, 200g (start) til 5247g (slutt) - Desember mars 2014 (459 fôringsdager) Tilveksteffekt av QUICK fra 0,2 til 5 kg Tilvekst Økning med Q Tilvekst Økning med Q 108 % 108 % Tilvekst (%av vektøkning) 106 % 104 % 102 % 100 % 100 % + 3,7 % Tilvekst (%av vektøkning) 106 % 104 % 102 % 100 % 100 % + 5,2 % 98 % 98 % Intro / Energy X Intro / Energy X med QUICK Intro / Energy X Intro / Energy X med QUICK ØKT PRODUKSJON VED FÔRVALG Minimum mertilvekst med QUICK, konservative verdier STANDARD QUICK TIL 1 KG Rund Sløyd Filét Rund Sløyd Filét ENERGY ENERGY X POWER

16 QUICK I MANGE PRODUKTER Forsterkning av appetitt og fôropptak QUICK brukt i standard produkter BioMar anbefaler QUICK brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. QUICK brukes også til stor fisk for å øke fôropptaket, med godt resultat. Vår anbefaling er at QUICK settes inn for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus. QUICK fås i produktlinjene ENERGY X og POWER, produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q. QUICK brukt i helsefôr SMARTfeed QUICK er mye brukt i våre SMARTfeeds, dette for å øke appetitten og opptaket av fôr med biofunksjonelle virkestoff når fisken virkelig trenger det. VEKSTFÔR S smartfeed 75 g ENERGY X Q ENERGY X HH Q intro Q focus lice Q 200 g ENERGY X Q ENERGY X HH Q intro Q actio Q focus lice Q 500 g ENERGY X Q primo Q actio Q focus lice Q focus winter Q 1000 g ENERGY X Q POWER Q primo Q actio Q focus lice Q focus winter Q 2500 g ENERGY X Q POWER Q primo Q focus lice Q focus winter Q 16

17 QUICK-NYHETER Bedre slaktekvalitet, høyere slakte- og filétutbytte med QUICK BioMar har sammen med Aker BioMarine engasjert Nofima til å analysere utbytte, organ og filetkvalitet av laks fôret med og uten QUICK. Arbeidet startet i mai 2013 og ble avsluttet i januar Utdrag av rapporten fra Nofima finner du på neste side. 17

18 april 2014 SAMMENDRAG FRA RAPPORT Effekt av fôr på utbytte, organ og filétkvalitet av oppdrettslaks Oppdrettslaks som var fôret med et standard BioMarfôr eller det samme fôret innblandet krillmel ble benyttet i denne studien. Laksen var oppdrettet ved fem ulike lokaliteter og til sammen 260 laks ble analysert i perioden mai 2013 januar 2014 (14 slakteuttak). Følgende egenskaper ble vurdert: kroppsform (kondisjonsfaktor) slakteutbytte filétutbytte makroskopisk tilstand av organer og organsammenvoksninger hjerte- og leverindeks samt synlig mengde innvollsfett Filétene ble undersøkt for kvalitetsegenskapene: fettinnhold ph farge fasthet og filétspalting Innvollsmengden var lavere for Krillgruppen, som var sammenfallende med 1,4% prosentenheter høyere slakteutbytte (90,1% for Krillgruppen vs. 88,7% for Kontrollgruppen). Filétutbytte Filétutbyttet for Krillgruppen var 2,9 prosentenheter høyere enn for Kontrollgruppen. Det høyere filétutbyttet for Krillgruppen (63,7% vs. 60,8%) var sammenfallende med signifikant bedre filétfylde (4-5% tykkere filét, målt instrumentelt). Filétkvalitet Filétkvaliteten var generelt god. Gjennomsnittlig filétfarge (SalmoFan poeng) og fettinnhold var på henholdsvis 27.2 poeng og 19.1 %. Instrumentelle teksturmålinger viste at laksen i Krillgruppen hadde høyere gjennomsnittlig fasthet, og andelen filéter med bløt tekstur og filétspalting var lavere. Resultat Resultatene fra denne studien viste at fôret som var innblandet krillmel stimulerte til dannelse av mer og fastere muskel som resulterte i høyere slakteutbytte og filétutbytte, samt redusert andel av filéter med bløt muskel og filétspalting. Innblanding av krillmel i laksefôret viste ingen negative effekter for det totale fiskematerialet som ble analysert. 18

19 QUICK-NYHETER QUICK brukt til stor fisk gir høyere slakte- og filétutbytte, samt bedre slaktekvalitet BioMar anbefaler konsekvent QUICK brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. QUICK anbefales også brukt til stor fisk for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus. Vi anbefaler også QUICK helt fram til slakting. Slakteutbyttet øker QUICK øker slakteutbyttet 1,4 % bedre utbytte enn kontrollgruppen (Nofima) Gir 1,6% mer sløyd fisk QUICK øker filétutbyttet 2,9 % bedre utbytte enn kontrollgruppen (Nofima) Gir 4,7% mer filét Slaktekvaliteten forbedres QUICK øker gjennomsnittlig fasthet i filéten og reduserer andelen fileter med bløt tekstur og filétspalting (Nofima) 19

20 KOST/NYTTE-EVALUERING QUICK TIL SLAKT Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer og bruk av QUICK til slakt Forutsetninger: - Samlet produksjonskost: 29,41 kr/kg (for EX-linje) - Kostnad ved filetering: 3 kr/kg - Produksjonsdager: 459 PRIS 39 KR/KG FILÉT - Antall fisk per fôrlinje: Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for EX-linje): 5500 g (rund) - Økning i filétvekt: 4,7 % (Nofima) PRIS 45 KR/KG FILÉT Resultat Energy X Ekstra fortjeneste Resultat Energy X Ekstra fortjeneste Resultat (1000 kr) Resultat (1000 kr) Energy X EX Q til slakt Energy X EX Q til slakt PRIS 52 KR/KG FILÉT PRIS 58 KR/KG FILÉT Resultat (1000 kr) Resultat Energy X Energy X Ekstra fortjeneste EX Q til slakt Resultat (1000 kr) Resultat Energy X Energy X Ekstra fortjeneste EX Q til slakt Økt salgsverdi filét ved fôrvalg og bruk av quick til slakt Simuleringene viser at salgsverdien økes ved bruk av QUICK til slakt. Produkter som generelt gir høyt filétutbytte blir enda mer lønnsomme med QUICK. I tillegg gir QUICK god slaktekvalitet (Nofima - rapport). Ekstra fortjeneste avtar med lavere filétpris, men QUICK er lønnsom - hele veien! 20

21 BEST ECONOMIC PERFORMANCE KUNDEN DEFINERER YTELSESMÅLET, VI TILPASSER PRODUKTSTRATEGIEN Råvare- og laksepriser svinger av mange årsaker, med verdensøkonomi, klima, vekstvilkår, markedsutvikling m.m. Når så vel kostnader som inntekter svinger, er det viktig at oppdretteren kan velge produkter som gir det beste økonomiske sluttresultatet - etter omstendighetene

22 Best Economic Performance er en databasert beregningsmodell Som bl.a. benytter endringer i råvarepriser til optimering av fôrresepter for best økonomisk sluttresultat hos oppdretteren Basisprinsippet Oppdretteren definerer ytelsesmålet Vi tilpasser produktstrategien for å oppnå ønsket sluttresultat Fôrets kostnadseffektivitet optimerer vi bl.a. ved justering av fôrinnhold ved variasjoner i råvareprisene, innenfor biologisk dokumenterte rammer Samtidig optimerer vi ytelsespotensialet i produktene mot nye mål, med bakgrunn i nyeste kunnskap og i henhold til dokumentasjon Oppdretteren kan slik styre produksjonen mot sine egne ytelsesmål ved valg av produktlinjer, for hele eller deler av produksjonsforløpet. 1,10 1,05 1,00 FCR 0,95 0,90 0,85 20 MJ/kg 21 MJ/kg 0, Digestible Protein (DP) 35 Det er flere veier til samme ytelse, f.eks. kan høy DP og lav DE gi samme FCR som lav DP og høy DE. Forskjellen i kostnadseffektivitet vil her ligge i prisen på protein (DP) og fett (DE). Historisk vil lav DP og høy DE være mest kostnadseffektivt mht. FCR alene. Høy DP har imidlertid andre ytelseseffekter. Veksthastighet og filétutbytte øker med høyere DP og DAA, forutsatt tilstrekkelig DE i fôret til å støtte tilveksten. Alt dette er implementert i Best Economic Performance, og gjør at en kan styre mot ulike økonomiske sluttresultat gjennom fôrvalg. 22

23 BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.0 Førstegenerasjonen Forskjellige ytelsesmål Laveste fôrkostnad, høy tilvekst med lav fôrkostnad eller maksimal produksjon? Den svært omfattende bakgrunnsdokumentasjonen for Best Economic Performance kan sammenfattes og illustreres som i figuren under. Figuren oppsummerer et meget stort datasett fra forsøk med mål å finne sammenhengene mellom DP DE på den ene siden, og veksthastighet (TGC) filétutbytte - fôrutnyttelse (1/ FCR) på den andre. Oppsettet viser konsekvensene av fôrsammensetningen på ytelsespotensialet. Dette er basisveiledningen i fôrvalg. Veksthastighet (tgc) Oppsummerte forsøk - BEST ECONOMIC PERFORMANCE Sammenhengen mellom fôrinnhold og ytelse. YTELSE (TGC, 1/FCR og filetutbytte) Fôrutnyttelse (1/fcr)) Filétutbytte Fordøyelig energi (DE, MJ/kg) Fordøyelig protein (DP, %) 23

24 BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.1 KOMMER! Neste generasjon enda mer treffsikker Videreutviklingen av BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.0 er i gang. Vår FoU avdeling utfører nå nytt dokumentasjonsarbeid ut over de svært omfattende forsøksoppsettene bak P.3.0. Vi utvider modellen for hele laksens livssyklus, helt ned til den aller minste fisken, og øker presisjonen i modelleringen. Målet er avansert fôrkonstruksjon og fôrvalgsveiledning opp mot ulike og spesifikke ytelsesmål. BioMar ønsker å være best til å øke økonomisk utbytte av fôrsammensetning og fôrvalgsregime for våre kunder, med de mest avanserte og mest lønnsomme produktene i vårt sortiment. 24

25 VEKSTFÔR LAKS - SORTIMENT

26 SORTIMENT 75g 200g 500g 75g 200g 500g 75g HH 200g HH 500g Alle produkter merket kan leveres med QUICK HH = høyere histidininnhold 26 VEKSTFÔR 2014

27 1000g 2500g 1000g 2500g 1000g 2500g 1000g 2500g 27

28 ProduktlinjeNE 2014 vekstfôr ENERGY For laveste fôrkostnad Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv Kommer i variantene 500, 1000 og 2500 ENERGY X For høy tilvekst med lav fôrkostnad Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200 POWER For maksimal produksjon Maksimal tilvekst og filétutbytte Kommer i variantene 1000 og 2500 QUICK For generell og spesifikk tilvekststimulering Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og SMARTfeed Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q 28 BioMar AS 7010 Trondheim Tlf Juni 2014

BEST ECONOMIC PERFORMANCE

BEST ECONOMIC PERFORMANCE BEST ECONOMIC PERFORMANCE Nye kostnadseffektive og potente produktlinjer INNHOLD Nye kostnadseffektive og potente produktlinjer for laveste fôrkostnad, ved laveste kostnad pr. kg produsert laks erstatter

Detaljer

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR QUICK YTELSESFORSTERKER Standarden er satt for HØY-YTELSESFÔR Nå lanserer vi For maksimal tilvekst pr fôrkrone Det nye høy-ytelseskonseptet QUICK YTELSESFORSTERKER fra BioMar er basert på bruk av krill

Detaljer

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012 VINTER 212 Bedre overlevelse og tilvekst om vinteren Styrket helse i ferskvanns- og sjøvannsfasen Økt tilvekst gjennom vinteren Lønnsom fôring ved lave laksepriser STANDARDEN ER SATT FOR VINTERFÔRING BioMar

Detaljer

BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr

BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED Vi bygger en - som yter mer Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr SMARTfeed - FORSKNING SOM ENDRER BILDET VERDENSOMSPENNENDE FORSKNING FOR BEDRE FISKEHELSE OG BÆREKRAFTIG

Detaljer

NYHETER. focus viral / primo. Et komplett og spesifikt utvalg av smarte fôr

NYHETER. focus viral / primo. Et komplett og spesifikt utvalg av smarte fôr NYHETER focus viral / primo Et komplett og spesifikt utvalg av smarte fôr SMARTfeed: For spesielt tøffe faser av produksjonssyklus SMARTfeed - functional fishfeed. BioMar var tidlig ute med smart fôr,

Detaljer

TOTAL PERFORMANCE PÅ VEI MOT ET NYTT NIVÅ. Best ytelse pr. fôrkrone

TOTAL PERFORMANCE PÅ VEI MOT ET NYTT NIVÅ. Best ytelse pr. fôrkrone TOTAL PERFORMANCE PÅ VEI MOT ET NYTT NIVÅ Best ytelse pr. fôrkrone Med TOTAL Performance tar BioMar et skritt mot et nytt nivå! Forbedring av slaktekvalitet, også gjennom fôrvalg Ytterligere kostnadseffektivisering

Detaljer

BIOMAR. Nye produktnavn: INICIO Plus INTRO. Optimalisert fôr til settefisk

BIOMAR. Nye produktnavn: INICIO Plus INTRO. Optimalisert fôr til settefisk BIOMAR DET BESTE FOR SETTEFISKEN Nye produktnavn: Optimalisert fôr til settefisk Det beste for SETTEFISKEN Det overordnede målet og filosofien er best totaløkonomi for oppdretteren best ytelse pr fôrkrone.

Detaljer

BIOMAR MARKEDSLEDER PÅ FÔR TIL MARIN FISK. Det komplette sortiment

BIOMAR MARKEDSLEDER PÅ FÔR TIL MARIN FISK. Det komplette sortiment BIOMAR MARKEDSLEDER PÅ FÔR TIL MARIN FISK Det komplette sortiment Yngel Foto: Vidar Vassvik Marine produkter 5g 10g 30g 60g 200g 400g 800g 1600g MULTIGAIN Anrikning LARVIVA WEAN-EX INICIO Pluss G INICIO

Detaljer

Fôring i takt med laksens biologiske klokke for å bygge en robust laks med gunstig omega-3 nivå og stram tekstur. Turid Mørkøre

Fôring i takt med laksens biologiske klokke for å bygge en robust laks med gunstig omega-3 nivå og stram tekstur. Turid Mørkøre Fôring i takt med laksens biologiske klokke for å bygge en robust laks med gunstig omega-3 nivå og stram tekstur Turid Mørkøre «Vi har tro på» Større fokus på sesongbasert fôring I takt med fiskens biologiske

Detaljer

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17.

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17. Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte Tromsø, 16. 17. februar 2006 Bjørn Morten Myrtvedt Produktsjef marint fôr EWOS AS Hva påvirker veksten hos torsk? Lokalitet/merder

Detaljer

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle TEKMAR 2004 Øyvind Tørlen Pan Fish Norway Hvorfor fokus på produksjonskost? Pan Fish definerer laks som en standard råvare!det er teknisk mulig å produsere

Detaljer

Rask, rød laks. Anne Vik Mariussen

Rask, rød laks. Anne Vik Mariussen Rask, rød laks Anne Vik Mariussen Produksjonstid i sjø i Norge Vårsmolt 2004 vs 2014 og endring på 10 år Fra 100 g til 5200 g Nord -8,5 mnd -6,5 mnd Midt -5 mnd -3 mnd 2004 G 2014 G normal 2014 G best

Detaljer

Medikamentfritt fôr mot lusepåslag?

Medikamentfritt fôr mot lusepåslag? Medikamentfritt fôr mot lusepåslag? Seminar om ikke-medikamentelle metoder for forebygging og kontroll av lakselus Gardermoen 12/1/2016 Elisabeth Aasum, Produktutvikler BioMar AS PRODUKTER FUNKSJONELLE

Detaljer

PROSESSKUNNSKAPEN I FÔRPRODUKSJONEN

PROSESSKUNNSKAPEN I FÔRPRODUKSJONEN BIOMAR RETENTION TECHNOLOGY BRT PROSESSKUNNSKAPEN I PRODUKSJONEN bestemmer fôrets ytelsespotensiale Hva er BioMar Retention Technologi? Fiskefôr er en konsentrert pakke av næringsstoffer og energi designet

Detaljer

Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - En studie av kostnadsdriverne i oppdrett Presentasjon for TEKMAR, Trondheim, 1/12 2015

Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - En studie av kostnadsdriverne i oppdrett Presentasjon for TEKMAR, Trondheim, 1/12 2015 Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - En studie av kostnadsdriverne i oppdrett Presentasjon for TEKMAR, Trondheim, 1/12 2015 Audun Iversen, Øystein Hermansen og Otto Andreassen, Nofima Ruth Kongsvik Brandvik,

Detaljer

Det hevdes at man i dag trenger mer farge i fôret for å opprettholde fargenivået i laksen - Hva er årsaken(e)?

Det hevdes at man i dag trenger mer farge i fôret for å opprettholde fargenivået i laksen - Hva er årsaken(e)? Professor Kjell-Arne Rørvik FHF Kvalitet, Gardermoen 102015 Det hevdes at man i dag trenger mer farge i fôret for å opprettholde fargenivået i laksen - Hva er årsaken(e)? FoU-konsesjoner innvilget Nofima

Detaljer

BioSustain BioMar`s program for utvikling av bærekraftig fiskefôr

BioSustain BioMar`s program for utvikling av bærekraftig fiskefôr BIO SUSTAIN FORSKNING FOR ØKT BÆREKRAFT BioSustain BioMar`s program for utvikling av bærekraftig fiskefôr Foto: Husmo Vi må bruke ressursene våre fornuftig Hva er bærekraft Bærekraft er et begrep som brukes

Detaljer

Framleiðsluoptimering av føroyskum vár og. Aliráðstevnan 2010

Framleiðsluoptimering av føroyskum vár og. Aliráðstevnan 2010 Framleiðsluoptimering av føroyskum vár og heystútsettum tt smolti Aliráðstevnan 20 Hotel Føroyar 26. februar SFR Vøkstur MENNING Innliting Veitarar Kundar Internar kanningar Granskingarumhvørvir MD netverk...

Detaljer

Forskning en forutsetning for godt fôr. Grethe Rosenlund Nutreco ARC, Stavanger

Forskning en forutsetning for godt fôr. Grethe Rosenlund Nutreco ARC, Stavanger Forskning en forutsetning for godt fôr Grethe Rosenlund Nutreco ARC, Stavanger 1 Torsk - behov for høyt proteinnivå i fôret En utfordring å etablere et bredere utvalg av proteinråvarer til torskefôr for

Detaljer

Ørret og laks ikke ett fett?

Ørret og laks ikke ett fett? Ørret og laks ikke ett fett? FHF samling Økt overlevelse i sjøfasen Flesland, Bergen 27.august 2013 Solveig van Nes, Bente Ruyter, Tone-Kari Knutsdatter Østbye, Jens-Erik Dessen og Kjell-Arne Rørvik REGNBUEØRRET

Detaljer

Bærekraftige fôrressurser

Bærekraftige fôrressurser Bærekraftige fôrressurser Trond Mork Pedersen Direktør forretningsområde ingrediens 24.08.2009 test 1 Nofima konsernet Nofima 470 ansatte ca 200 forskere Omsetning ca 460 mnok Hovedkontor i Tromsø Forskningsavdelinger

Detaljer

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Trond Mork Pedersen Innovasjonsdirektør Produs Aqua as Bioraffinering - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Møteplass Marin, Fôrressurser for fremtiden 13.november,

Detaljer

Ressursbudsjett for Norsk lakseproduksjon i 2010 og 2012

Ressursbudsjett for Norsk lakseproduksjon i 2010 og 2012 Ressursbudsjett for Norsk lakseproduksjon i 2010 og 2012 Trine Ytrestøyl ogtorbjørn Åsgård Ernæring og fôrteknologi Nofima trine.ytrestoyl@nofima.no www.nofima.no Matproduksjonen må økes med 70% innen

Detaljer

KVALITET I OPPDRETTSLAKS

KVALITET I OPPDRETTSLAKS KVALITET I OPPDRETTSLAKS - status & utfordringer Turid Mørkøre Felles mål Bidra til bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av kvalitetsmat I 2007 har vi opplevd en oppvåkning både i handel og blant

Detaljer

Oksygentilsetting i fiskemerder

Oksygentilsetting i fiskemerder Oksygentilsetting i fiskemerder med NetOx Net diffusor 11:45 Side 2 Oksygentilgang er en av de viktigste begrensende faktorer i akvakultur NetOx åpner nye muligheter Oksygenkontroll er nøkkelen til trygg

Detaljer

Ny teknologi gir nye muligheter for reduksjon av tap i sjø

Ny teknologi gir nye muligheter for reduksjon av tap i sjø Ny teknologi gir nye muligheter for reduksjon av tap i sjø Bendik Fyhn Terjesen Seniorforsker, Fôrteknologi og ernæring Nofima, Sunndalsøra 15.08.2013 Seminar tap i sjø 1 Bakgrunn Tap av fisk i norsk lakseproduksjon

Detaljer

Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig?

Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig? Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig? Anita Viga Markeds Direktør Årsmøte FHL MidtnorskHavbrukslag Bærekraftig utvikling Temamøte "Et bærekraftig Norden" "En bærekraftig

Detaljer

RUBIN-konferanse, Hell 2010

RUBIN-konferanse, Hell 2010 Laksebein som ingrediens i torskefôr Albrektsen, S. 1, Krogdahl, Å. 3, Nortvedt, R. 4, Sandnes, K. 5 og Hillestad, M. 2 1 Nofima Ingrediens, Bergen 2 Biomar 3 Veterinærhøyskolen, Oslo 4 BIO, UiB 5 Marine

Detaljer

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avlsmetoder. Reinavl Krysningsavl Betinger heterosis Innavl Fører til innavlsdepresjon Reinavl.

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

Stor dødfisk er dyr dødfisk

Stor dødfisk er dyr dødfisk Stor dødfisk er dyr dødfisk driver då rlig lusebeha ndling opp økonom isk fôr fa k tor? Analysesjef John Harald Pettersen, EWOS AS Innledning Jeg vil prøve å se på hvordan utviklingen av en del nøkkeltall

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Energitildeling til slaktekylling

Sluttrapport for prosjektet Energitildeling til slaktekylling Sluttrapport for prosjektet Energitildeling til slaktekylling Foreløpig 25.01.2008 Innledning Som et ledd i økt satsing på fôrutvikling i Norgesfôr, er det en målsetning å øke produktiviteten i slaktekyllingproduksjonen

Detaljer

Production of Atlantic salmon 1990-1999.

Production of Atlantic salmon 1990-1999. /DNVHÃRJÃ UUHWQ ULQJHQÃÃÃHQÃRYHUVLNWÃ /DUVÃ/LDE Ã ÃEOHÃHQGDÃHWÃUHNRUGnUÃIRUÃQRUVNÃODNVHÃRJÃ UUHWQ ULQJÃ 6DOJVNYDQWXPHWÃIRUÃODNVÃ NWHÃPHGÃFDÃÃWRQQÃUXQGÃYHNWÃÈÃWLOÃ FDÃÃWRQQÃUXQGÃYHNWÃ)RUÃ UUHWÃYDUÃ NQLQJHQÃQRHÃPLQGUHÃFDÃÃ

Detaljer

Benchmark Midt-Norge. hvordan gjør Midt-Norge det? John Harald Pettersen Analyst Manager EWOS AS Cargill Aqua Nutrition

Benchmark Midt-Norge. hvordan gjør Midt-Norge det? John Harald Pettersen Analyst Manager EWOS AS Cargill Aqua Nutrition Benchmark Midt-Norge hvordan gjør Midt-Norge det? John Harald Pettersen Analyst Manager EWOS AS Cargill Aqua Nutrition Agenda Trender for en del nøkkeltall for de siste fire år Jeg vil snakke om fisk slaktet

Detaljer

Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse?

Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse? Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse? Innlegg ved/ Lars Liabø AquaGen seminar 2013 August, 14 th 2013 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 14.08.2013 Atlantisk laks, hvorfor

Detaljer

Fett fisk fôring. Påvirkning

Fett fisk fôring. Påvirkning Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve Sigholt Avd. leder FoU BioMar - Norge 2009: Produksjon: 300 000 tonn Ansatte: 170 1 Utfordringer

Detaljer

Kjell Midling Leder Nasjonalt Senter FBA

Kjell Midling Leder Nasjonalt Senter FBA Kjell Midling Leder Nasjonalt Senter FBA 2015 Levendelagring av torsk - highlights - Et spørsmål om liv og død Perfekt Prevensjon Sjø-død Reparasjon 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129

Detaljer

Har vi nådd toppen med dagens fôr?

Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Ja si det Jeg vil definere toppen som den mest effektive produksjon Jeg vi se på et fra tre ulike innfallsvinkler Fôret Folket Firmaett

Detaljer

Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger. Turid Mørkøre og Torbjørn Tobiassen Nofima Marin

Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger. Turid Mørkøre og Torbjørn Tobiassen Nofima Marin Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger Turid Mørkøre og Torbjørn Tobiassen Nofima Marin Filetkvaliteten påvirkes gjennom hele verdikjeden Definisjon på god kvalitet Workshop Gardermoen 5. juni, Kvalitet

Detaljer

Hvem skal ta seg av utviklingen av fôr til marin fisk?

Hvem skal ta seg av utviklingen av fôr til marin fisk? Hvem skal ta seg av utviklingen av fôr til marin fisk? Grethe Rosenlund a nutreco company Det gjør fôrindustrien a nutreco company Takk for oppmerksomheten Hvem skal ta seg av utviklingen av fôr til marin

Detaljer

Sammenheng mellom filetkvalitet og fiskehelse. Turid Mørkøre Nofima

Sammenheng mellom filetkvalitet og fiskehelse. Turid Mørkøre Nofima Sammenheng mellom filetkvalitet og fiskehelse Turid Mørkøre Nofima Filetkvalitet av laks Fiskehelse PD Livsstil / ernæring Felles mål Bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av kvalitetsmat Lakseoppdrett

Detaljer

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr Grethe Rosenlund, Skretting ARC Estimert global industriell fôrproduksjon i 2009 for hovedgrupper av husdyr (totalt 708 mill.tonn) (FAO) AQUACULTURE 4% 30 %

Detaljer

Oppdretts fisk som matråvare. Jón Árnason Prosjektleder

Oppdretts fisk som matråvare. Jón Árnason Prosjektleder 8. mai 2009: Oppdretts fisk som matråvare Prosjektleder Oversikt 1. Hvor kommer matfisken fra 2. Hvorfor er fóret til fisken viktig 3. Fiskens sitt næringsbehov 4. Bærekraft 5. Utviklingen fremover 2 Utvikling

Detaljer

Kvalitet i et verdikjedeperspektiv

Kvalitet i et verdikjedeperspektiv Kvalitet i et verdikjedeperspektiv Status innen forskning på sammenheng mellom kvalitet på sluttproduktet og hvilke forhold som påvirker fisken fra avl til marked Turid Mørkøre Stikkord Bløtfisk Spalting

Detaljer

BIOMAR WORLD CLASS FISH FEED. Rainbow Fjord. Bennett AS - Foto: Åge Hojem, Samfoto - Trykkpartner Grytting. Topp ytelse

BIOMAR WORLD CLASS FISH FEED. Rainbow Fjord. Bennett AS - Foto: Åge Hojem, Samfoto - Trykkpartner Grytting. Topp ytelse Bennett AS - Foto: Åge Hojem, Samfoto - Trykkpartner Grytting Topp ytelse WORLD CLASS FISH FEED BIOMAR Rainbow Fjord Topp ytelse Problemfritt Rainbow Fjord er et spesialutviklet fôrkonsept til regnbueørret

Detaljer

Levendelagret torsk og filetkvalitet Forskningsdagene 2015

Levendelagret torsk og filetkvalitet Forskningsdagene 2015 Levendelagret torsk og filetkvalitet Forskningsdagene 2015 Doktorgradsstudent: september 2015 Hva er levendelagret torsk? Vill torsk fanges og holdes levende ombord til den blir levert og overført Først

Detaljer

Kraftfôr til slaktegris

Kraftfôr til slaktegris Vekst og Komplett 2-2015 Kraftfôr til slaktegris 2016-10-26 Kraftfor til slaktegris-brosjyre FKRA-FKA_Okt-2016.indd 1 26.10.2016 21:23:36 FORMAT Vekst - Felleskjøpets kraftfôr til slaktegris FORMAT Vekst

Detaljer

Utbredelse av katarakt på rognkjeks

Utbredelse av katarakt på rognkjeks Utbredelse av katarakt på rognkjeks Thor Jonassen, Akvaplan-niva FHF-Rensefiskkonferansen, Gardermoen 8-9 februar 2016 Samarbeid mellom oppdrettere, Aqua Kompetanse, GIFAS og Akvaplan-niva FHF-prosjekt

Detaljer

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS Forbedret tarmfunksjon Forsterker slimproduksjonen Forbedrer immunforsvaret og motstandsevnen mot

Detaljer

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden?

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? FHL Maring Fagdag 27. nov 2014 Petter Martin Johannessen Supply Chain Direktør 1 Oversikt 1. Et glimt av EWOS 2. Tilgang på marine

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon As

Helgeland Havbruksstasjon As Helgeland Havbruksstasjon AS: 15 ansatte Forsøksstasjon med 88 merder på Dønna Fiskehelsetjeneste Miljø-, strøm og lokalitetsvurderinger Prosjektstyring og prosjektdeltagelse Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

Hvorfor måle oksygen i laksemerder?

Hvorfor måle oksygen i laksemerder? Hvorfor måle oksygen i laksemerder? Mette Remen, Post-doc ved Havforskningsinstituttet AKVAgroup Bryne, 23.06.15 ind Korsøen Bakgrunn 2003-2007: Kartlegging av merdmiljø Tommelfingerregel: > 6-7 mg/l for

Detaljer

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Biomass Daily En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Egenskaper Måleramme installeres i hver mærd Trådløs overføring av data til PC på anlegget Automatisk beregning av størrelse og k-faktor

Detaljer

Falske positive i lusetellinger?

Falske positive i lusetellinger? Falske positive i lusetellinger? 50 % grense = 0,2 grense = 0,5 Sannsynlighet for en falsk positiv 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Faktisk lusetall Notatnr Forfatter SAMBA/17/16 Anders

Detaljer

Laksenæringen inn i en ny epoke!

Laksenæringen inn i en ny epoke! Laksenæringen inn i en ny epoke! Året 2013, utsikter 2014 (og litt videre) Innlegg ved Lars Liabø Årssamling, FHL Nord Norsk Havbrukslag 9. Januar 2014, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid

Detaljer

Hva skaper kvalitet i torskeoppdrett (!)

Hva skaper kvalitet i torskeoppdrett (!) Hva skaper kvalitet i torskeoppdrett (!) Ragnar Nortvedt Anvendt & Industriell Biologi Universitetet i Bergen www.aib.uib.no Er dette tilstrekkelig? Primærkvalitet * Råvarens biologiske kvalitet - den

Detaljer

Effekter av resirkulering av vann eller gjennomstrømming under settefiskfasen hos Atlantisk laks

Effekter av resirkulering av vann eller gjennomstrømming under settefiskfasen hos Atlantisk laks Havbruk 212, Stavanger Effekter av resirkulering av vann eller gjennomstrømming under settefiskfasen hos Atlantisk laks Jelena Kolarevic 1, Grete Bæverfjord 1, Harald Takle 2, Elisabeth Ytteborg 2, Britt

Detaljer

Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører

Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører Uke 33, 2011 Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95

Detaljer

Benchmark Midt-Norge hvordan gjør Midt-Norge det og hvordan influerer PD?

Benchmark Midt-Norge hvordan gjør Midt-Norge det og hvordan influerer PD? Benchmark Midt-Norge hvordan gjør Midt-Norge det og hvordan influerer PD? JOHN HARALD PETTERSEN ANALYST MANAGER CARGILL AQUA NUTRITION Agenda» En oppdatering av det jeg så på her i fjor med hensyn til

Detaljer

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli.

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli. 4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juli 24. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Påvikningsgrad av fôr og feces i moderne RAS anlegg

Påvikningsgrad av fôr og feces i moderne RAS anlegg Påvikningsgrad av fôr og feces i moderne RAS anlegg Roar Sandvik Global Product Group Manager En industri i endring Smolt prod i ferskvann FTS (0-140 g) Mærer Smolt prod i ferskvann FTS (0-100 g) Postsmolt

Detaljer

Effekt av rigor status og saltemetode på filetfarge og nivå av astaxanthin under produksjon og lagring av kaldrøykte laksefileter

Effekt av rigor status og saltemetode på filetfarge og nivå av astaxanthin under produksjon og lagring av kaldrøykte laksefileter Effekt av rigor status og saltemetode på filetfarge og nivå av astaxanthin under produksjon og lagring av kaldrøykte laksefileter Sveinung Birkeland, Nofima Leif Akse, Nofima Jørgen Lerfall, Høgskolen

Detaljer

Framleiðsluoptimering av føroyskum laksi 2. partur

Framleiðsluoptimering av føroyskum laksi 2. partur Framleiðsluoptimering av føroyskum laksi 2. partur Aliráðstevnan 25.2.211 Hotel Føroyar Rúni Weihe a, Regin Arge bc & Kjell-Arne Rørvik c a Havsbrún P/F b Fiskaaling P/F c Nofima marin AS Úrslit Optimera

Detaljer

Utvikling av en industritest for evaluering av fasthet og spaltning i laksefilet

Utvikling av en industritest for evaluering av fasthet og spaltning i laksefilet Utvikling av en industritest for evaluering av fasthet og spaltning i laksefilet Noen eksempler på bruk Ulf Erikson (Sintef Fiskeri og havbruk) Gudmund Bye og Kurt Oppedal (Marine Harvest) SINTEF Fiskeri

Detaljer

Markedssituasjonen for norsk laks

Markedssituasjonen for norsk laks Markedssituasjonen for norsk laks Innlegg ved Lars Liabø Årssamling FHL Nord Norsk Havbrukslag 12. Januar 2012, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid Markedstilførsel estimater 2010-2011

Detaljer

Utfordringer i oppdrett av Berggylt. - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge

Utfordringer i oppdrett av Berggylt. - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge Utfordringer i oppdrett av Berggylt - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge Bakgrunn for prosjektet 7 lokale lakseoppdrettere i Sogn og fjordane går i 2014 sammen om å finansiere oppstart av Berggylt

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne. Uke 37, 2011 Ukerapport laks Spotprisene svakt opp på styrket euro Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur Sett i sammenheng med vekst, dødelighet og prodkost hos regnbueørret i Nord

Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur Sett i sammenheng med vekst, dødelighet og prodkost hos regnbueørret i Nord Rapport 27/2013 Utgitt juni 2013 Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur Sett i sammenheng med vekst, dødelighet og prodkost hos regnbueørret i Nord Solveig van Nes, Tone-Kari

Detaljer

Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten. Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd.

Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten. Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd. Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd. leder FoU BioMar - Norge 2009: Produksjon: 300 000 tonn Ansatte: 170 1 Utfordringer

Detaljer

Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2015

Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2015 Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2015 v/ Ruth Kongsvik Brandvik Havbrukskonferansen 2015, Torshavn 06. Mars - 2015 Agenda -Tilbakeblikk 2014 - Færøyene - i lys av resten av oppdrettsverden - Lønnsomhet

Detaljer

Smoltkvalitet og prestasjon i sjø. Grete Bæverfjord AKVAFORSK Sunndalsøra

Smoltkvalitet og prestasjon i sjø. Grete Bæverfjord AKVAFORSK Sunndalsøra Smoltkvalitet og prestasjon i sjø Grete Bæverfjord AKVAFORSK Sunndalsøra Intensivt smoltoppdrett Rask vekst Høg temperatur Høg tetthet Lavt vannforbruk Oksygenert vann Store enheter Lav forfaktor Presset

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget

Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget Oslo, 18.06.2013 Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Meny SINTEF Fiskeri og havbruk Et klimavennlig måltid Hva er et klimaregnskap? Klimapåvirkning

Detaljer

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 23. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 673

Detaljer

Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi

Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi Bioteknologi i sentrum Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi Helge Midttun, CEO Oslo, 25.September 2007 Naturens gaver til Norge Fisk Olje/gass Akvakultur Marin Biotek part of the Aker the group

Detaljer

Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging

Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging 14/10 2015 FHF Havbrukssamling Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging Eirik Svendsen, Leif Magne Sunde, Martin Føre, Kevin Frank, Ulf Erikson Kontakt: eirik.svendsen@sintef.no Tlf:

Detaljer

Marine Harvest Norway Sammenheng mellom fiskestørrelse, lokalitet, utvalgte driftsdata og utvikling av spalting og bløthet hos laks

Marine Harvest Norway Sammenheng mellom fiskestørrelse, lokalitet, utvalgte driftsdata og utvikling av spalting og bløthet hos laks Marine Harvest Norway Sammenheng mellom fiskestørrelse, lokalitet, utvalgte driftsdata og utvikling av spalting og bløthet hos laks Ragnar Nortvedt, Kurt Olav Oppedal, Gudmund Bye, Siri Øvretveit, Turid

Detaljer

Kvalitetsdifferensiering laks Prosjektaktiviteter

Kvalitetsdifferensiering laks Prosjektaktiviteter Kvalitetsdifferensiering laks Prosjektaktiviteter Karsten Heia, Jens Petter Wold og Nils Kristian Afseth 26-06-09 Workshop, Gardermoen 1 Oppsummering av Workshop 5.6.2009 Prioritert liste av kvalitetsdifferensierende

Detaljer

Fargeutvikling i laksefilet samt påvisning av blod- og melaninflekker

Fargeutvikling i laksefilet samt påvisning av blod- og melaninflekker Fargeutvikling i laksefilet samt påvisning av blod- og melaninflekker Karsten Heia 1), Silje Ottestad 2),Agnar H. Sivertsen 1) og Jens Petter Wold 2) 1) Nofima Marin 2) Nofima Mat 03.06.2010 Strategisamling

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Uke 35, 2011 Ukerapport laks Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juni 27. juli Status per utgangen av Juni Nøkkelparametere Juni Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 7 % Eksportert kvantum

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

EFFEKTER AV ET EVENTUELT NYTT REGULERINGSREGIME

EFFEKTER AV ET EVENTUELT NYTT REGULERINGSREGIME EFFEKTER AV ET EVENTUELT NYTT REGULERINGSREGIME Professor Atle G. Guttormsen Handelshøyskolen ved UMB Sjømatrådet lakseseminar 11. april, Oslo 2013 2111 2005 REGULERINGSREGIME SJØMATMELDINGEN Regjeringen

Detaljer

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..?

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..? Dei Tre K ar: Kompetanse Kapital K..? Laks Startfase: 400 kr per kg Kveite: Startfase: 125 kr per kg Torsk: Startfase:. Lønnsemd: Prodkost? Timing? Marknad? Substitutt? Villfangst? Samarbeid? Eigarane?

Detaljer

Makrotrender i landbasert smoltproduksjon

Makrotrender i landbasert smoltproduksjon Makrotrender i landbasert smoltproduksjon Aqua Training Settefisk 2016 Roar Sandvik Dagens smoltproduksjon (Atlantic salmon) Antall smolt (millioner) 700 600 500 Globally Total Norway Total Chile Total

Detaljer

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Uke 34, 2011 Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M.

Detaljer

O2-data for lokalitet Rundreimstranda

O2-data for lokalitet Rundreimstranda O2-data for lokalitet Rundreimstranda Generasjon: Høst 2012-2016G Målepunkt Se kartbilde Lokalitetskommune: Selje Sensorer: Blå sensor: 5 m dybde Rød sensor: 10m dybde Fylke: Sogn & Fjordene Måleperiode:

Detaljer

FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE. Ernæring for drøvtyggere

FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE. Ernæring for drøvtyggere FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE Ernæring for drøvtyggere Endret fokus fra prisen til verdien Kristian Hovde på Hovde i Brumunddal sluttfôrer ca 300 dyr i året. Gården hans ligger høyt over havet

Detaljer

TEKMAR. Seminar/idèdugand Trondheim 17. 18. November 2004. Fra 15,50 10,00 i produksjonskostnad er det ønskelig, og i så fall mulig?????

TEKMAR. Seminar/idèdugand Trondheim 17. 18. November 2004. Fra 15,50 10,00 i produksjonskostnad er det ønskelig, og i så fall mulig????? TEKMAR Seminar/idèdugand Trondheim 17. 18. November 2004 Fra 15,50 10,00 i produksjonskostnad er det ønskelig, og i så fall mulig????? Paul Birger Torgnes, Torgnes AS det ønskelig?? Fokus på kostnadsreduksjon

Detaljer

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012)

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012) Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012) Arve Nilsen, Veslemøy Sunniva Oma, Veterinærinstituttet Martin H. Iversen, UiN Anders Næss, Aquaculture Innovation AS Veterinærinstituttets

Detaljer

Hvorfor måle oksygen i laksemerder?

Hvorfor måle oksygen i laksemerder? Hvorfor måle oksygen i laksemerder? Mette Remen Havforskningsinstituttet AKVAgroup Sandstad, 29.01.15 ind Korsøen Bakgrunn 2005-2007: Kartlegging av merdmiljø Tommelfingerregel: > 6-7 mg/l for god vekst

Detaljer

FHF prosjekt #900558:(2010-2013) Økt utnyttelse av fosfor fra marine biprodukt

FHF prosjekt #900558:(2010-2013) Økt utnyttelse av fosfor fra marine biprodukt FHF prosjekt #900558:(2010-2013) Økt utnyttelse av fosfor fra marine biprodukt MÅL: Økt verdiskapning av marint restråstoff ved å utvikle bioteknologiske løsninger som kan øke tilgjengeligheten av næringsstoffer

Detaljer

Rapport nr. 307/39 ENSILASJE I FÔR TIL SLAKTEGRIS Effekt på kjøttprosent

Rapport nr. 307/39 ENSILASJE I FÔR TIL SLAKTEGRIS Effekt på kjøttprosent Rapport nr. 307/39 ENSILASJE I FÔR TIL SLAKTEGRIS Effekt på kjøttprosent RAPPORT-TITTEL ENSILASJE I FÔR TIL SLAKTEGRIS - effekt på kjøttprosent RAPPORTNUMMER 307/39 PROSJEKTNUMMER 307 UTGIVER RUBIN DATO

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 23. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 689 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Konsekvensanalyse - utredning rundt følgene av feilestimering av biomasse i sjøbasert oppdrett

Konsekvensanalyse - utredning rundt følgene av feilestimering av biomasse i sjøbasert oppdrett Konsekvensanalyse - utredning rundt følgene av feilestimering av biomasse i sjøbasert oppdrett Oppdrag utført av SINTEF Fiskeri og havbruk på oppdrag fra Marine Harvest Norge AS, Norbit AS og Akvagroup

Detaljer

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Hvilke faktorer vil påvirke den fremtidige lønnsomheten i oppdrettsnæringen? Norske vekstvilkår Fôrkostnader

Detaljer

Færøyene 29. Februar 2008 PRODUKSJONSOPTIMALISERING I SJØFASEN

Færøyene 29. Februar 2008 PRODUKSJONSOPTIMALISERING I SJØFASEN Professor Kjell-Arne Rørvik R Færøyene 29. Februar 2008 PRODUKSJONSOPTIMALISERING I SJØFASEN Produksjonsoptimisering i Kommersielle anlegg DYNAMISK LAKSEPRODUKSJON TILPASSET LOKALE MILJØVARIASJONER OG

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av April. Nøkkelparametre. April Endring fra 2011 Laks Biomasse tonn 15 %

Akvafakta. Status per utgangen av April. Nøkkelparametre. April Endring fra 2011 Laks Biomasse tonn 15 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 www.fhl.no firmapost@fhl..no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametre April Endring fra Laks Biomasse 565 tonn 15 % Utsatt

Detaljer