NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST"

Transkript

1 BioMar v e k s t f ô r P r o d u k t k ata l o g NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST B e s t E c o n o m i c Pe r fo r m a n c e

2 NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST Produktlinjer for Kostnadseffektiv tilvekstøkning BioMars vekstfôrsortiment til laks dekkes i dag av produktlinjene: For laveste fôrkostnad Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv Kommer i variantene 500, 1000 og 2500 For maksimal produksjon, Maksimal tilvekst og filétutbytte Kommer i variantene 1000 og 2500 For høy tilvekst med lav fôrkostnad Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200 For generell og spesifikk tilvekststimulering Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og Smartfeed Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q 2 INNHOLD Team vekstfôr laks 3 Når tilveksten teller mest 4 Produktlinjene Økt tilvekst betyr økt produksjon 6-8 Kost/nytte - evaluering sløyd fisk 9 Kost/nytte - evaluering filét 10 Lav fôrkostnad og høy tilvekst - samtidig 11 Fôrfaktor 12 Fôrkostnad 13 QUICK ytelsesforsterker 14 QUICK ny dokumentasjon 15 QUICK i mange produkter 16 QUICK sortiment 16 QUICK nyheter - slaktekvalitet og utbytte Kost/nytte evaluering QUICK til slakt 20 Best Economic Performance Best Economic Performance P Best Economic Performance P Vekstfôr laks - sortiment

3 Team VEKSTFÔR LAKS Flere sentrale arbeidsområder er tett koblet sammen i dette teamet. Målet er dynamisk utvikling av produkter for alltid å dekke våre kunders behov. Salgsorganisasjonen er direkte påkoblet produktutviklingsprosessen via salgssjef Henning Laugen. FoU-avdelingen er kraftsenteret i produktutviklingen. Senior produktutvikler Kjell Måsøval og produktutvikler Thea Morken er bindeleddene til den internasjonale FoU-avdelingen, og dermed til BioMars totale kunnskapspool innen fiskeernæring. Produktsjef Lars Thomas Poppe sørger for uttesting og verifisering av produkter ute hos kunder og på forsøksstasjoner. Han gir kontinuerlig feedback til produktutviklingen, og sikrer at den hele tiden gir den mest relevante output for kunden. HENNING LAUGEN Salgssjef Henning har lang fartstid som salgsleder i flere bransjer, og de siste 18 årene i BioMar. Han har jobbet med systematisering og oppfølging av kundekrav og de forpliktelser vi har overfor våre kunder. Leder kundeteamet fra Sør- Trøndelag og nordover og har kunder over hele landet. KJELL A. MÅSØVAL SENIOR PRODUKTUTVIKLER Kjell er fiskefysiolog med tilleggsutdanning i ernæring. Han har jobbet med de fleste aspekter innen fiskeernæring i 20 år. Alle disse årene har han tilbragt i forskjellige stillinger innen FoU i BioMar. For tiden jobber han mest med råvarer. THEA MORKEN Produktutvikler Thea er utdannet innen akvakultur og har en PhD i fôrteknologi med fokus på ernæring hos laks. Hun arbeider med produktutvikling på vekstfôr i tett samarbeid med marked i Norge. LARS THOMAS POPPE PRODUKTSJEF VEKSTFÔR Lars Thomas er ernæringsbiolog, og har tidligere jobbet i NOFIMA og Nova Sea. Han arbeider i skjæringspunktet mellom marked og FoU, og har ansvaret for at vekstfôrene til enhver tid yter det de skal i henhold til markedets behov. 3

4 NÅR TILVEKSTEN TELLER MEST Det er innlysende at tilveksten er viktigst når lakseprisene er høye. I praksis er det imidlertid ikke alltid de mest potente og lønnsomme produktene som velges, selv om lakseprisene når rekordhøyder. Dette skyldes flere forhold, ett er at det legges for lite vekt på å simulere bunnlinjeeffekten av økt tilvekst. På de neste sidene gjør vi dette med utgangspunkt i BioMars vekstfôrsortiment Legg spesielt merke til bunnlinjeeffekten av ENERGY X og POWER. 4

5 ProduktlinjeNE 2014 vekstfôr ENERGY For laveste fôrkostnad Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv Kommer i variantene 500, 1000 og 2500 ENERGY X For høy tilvekst med lav fôrkostnad Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200 POWER For maksimal produksjon Maksimal tilvekst og filétutbytte Kommer i variantene 1000 og 2500 QUICK For generell og spesifikk tilvekststimulering Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og SMARTfeed Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q 5

6 ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Økt produksjon ved fôrvalg Øk produksjonen ved enkle fôrvalg ENERGY ENERGY X POWER STANDARD QUICK TIL 1 KG 100% 104% 106% 105% 108% Fra standardfôret ENERGY til ENERGY X øker produksjonen med minimum 4 % Fra ENERGY X til POWER øker produksjonen med ytterligere 1 %, dvs. minimum 5 % fra ENERGY QUICK YTELSESFORSTERKER gir ytterligere produksjonsøkning, minimum 2 % ekstra for ENERGY X og minimum 3 % ekstra for POWER når QUICK er brukt fram til fisken er 1 kg QUICK anbefales for øvrig brukt for å øke appetitten i ulike deler av fiskens livssyklus, når situasjonen tilsier det 6

7 ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Vekst, vekstfaktor og vekt VEKST I KG VED ULIKE FÔRVALG Tilsynelatende utgjør ikke forskjellene mellom produktenes tilvekstpotensiale veldig mye, men det er før en går inn i detaljene AKKUMULERT VEKSTFAKTOR VF3 VED ULIKE FÔRVALG Bildet av vekstfaktor gir et mer spesifikt bilde av forskjellene, her ser en tydelig effekt av mer potente produkter Vekt (g) mai 14 jul 14 sep 14 nov14 jan15 mar15 mai 15 jul15 sep15 Energy Energy X Power EX Q til I kg - EX til slakt EX Q til I kg - P til slakt Akkumulert vekstfaktor (VF3) 3,60 3,58 3,56 3,54 3,52 3,50 3,48 3,46 3,44 3,42 3,40 Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt SLUTTVEKT I KG VED ULIKE FÔRVALG Sluttvekta er fasiten på effekten av fôring, potente produkter øker produksjonen RUND VEKT, SLØYD OG FILÉT VED ULIKE FÔRVALG Ulike fôrvalg gir ulike effekter på rund vekt, sløyd og filét, produktvalget kan skreddersys til kundenes produksjonsmål Filét Sløyd vekt Rund vekt Sluttvekt (g) Vekt (g) Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt 3000 Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt 7

8 ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON Produksjonsøkning i kg og % - detaljer ØKT PRODUKSJON I KG VED FÔRVALG Produksjonsøkningen målt i kg rund fisk, sløyd fisk og filét STANDARD QUICK TIL 1 KG Rund Sløyd Filét Rund Sløyd Filét ENERGY ENERGY X POWER ØKT PRODUKSJON I % VED FÔRVALG Produksjonsøkningen målt i % rund fisk, sløyd fisk og filét STANDARD QUICK TIL 1 KG Rund Sløyd Filét Rund Sløyd Filét ENERGY ENERGY X POWER 100% 100% 100% 104% 104% 105% 106% 106% 107% 105% 106% 107% 108% 108% 109% Økt produksjon ved fôrvalg Simuleringene viser et klart bilde av hvordan produksjonen kan økes ved ulike fôrvalg. Produktene ENERGY X og POWER står fram som overlegne i denne sammenligningen. Produksjonen kan toppes med QUICK. 8

9 KOST/NYTTE-EVALUERING SLØYD FISK Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer Forutsetninger: - Laksepriser kr 30, 35, 40, 45 pr. kg sløyd - Estimerte fôrpriser 2014 BioMar - Produksjonskostnad kr 27 pr. kg - Produksjonsdager: Antall fisk per fôrlinje: Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for Energy-linje): 5500 g (rund) PRIS 30 KR/KG SLØYD Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 35 KR/KG SLØYD Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 40 KR/KG SLØYD Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 45 KR/KG SLØYD Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Økt salgsverdi sløyd fisk ved fôrvalg Simuleringene viser et klart bilde av hvordan salgsverdien kan økes ved ulike fôrvalg. Selv på moderat laksepris 35 kr/kg er produksjonsverdien av produkter med høyt tilvekstpotensiale iøynefallende, se ENERGY X. På laksepris fra 45 kr/kg ser vi at merverdien av POWER øker. På laveste laksepris ser vi at ENERGY er like lønnsom som de øvrige fôrregimene. 9

10 KOST/NYTTE-EVALUERING FILÉT Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer Forutsetninger: - Laksepriser kr 39, 45, 52, 58 pr. kg filét - Estimerte fôrpriser 2014 BioMar - Produksjonskostnad kr 29,32 pr. kg, inkludert kostnad ved filetering kr 3 pr. kg - Produksjonsdager: Antall fisk per fôrlinje: Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for Energy-linje): 5500 g (rund) PRIS 39 KR/KG FILÉT PRIS 45 KR/KG FILÉT Resultat Energy Ekstra fortjeneste Resultat Energy Ekstra fortjeneste Resultat (1000 kr) Resultat (1000 kr) Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 52 KR/KG FILÉT Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt PRIS 58 KR/KG FILÉT Resultat (1000 kr) Resultat Energy Ekstra fortjeneste Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Økt salgsverdi filét ved fôrvalg Simuleringene med filét viser det samme som for sløyd fisk, salgsverdien kan økes ved fôrvalg. Spesielt for dette bildet er at produkter som gir økt filétutbytte er de mest lønnsomme. ENERGY X gir høyt filétutbytte, men her er verdien av POWER overlegen. Unntaket er laveste filétpris, her er ENERGY X mest lønnsom så vidt. 10

11 HØY TILVEKST OG LAV FÔRKOSTNAD SAMTIDIG Fôr med høyt tilvekstpotensiale er dyrere enn standardfôr. Generell antagelse er at fôrkostnaden da blir vesentlig høyere. Slik er det nødvendigvis ikke. Mer potente fôr gir som regel vesentlig lavere fôrfaktor enn standard, i tillegg gir de flere kg laks. Dette motvirker økende fôrkostnad, altså kostnaden pr. kg produsert fisk. På de neste sidene vil vi vise dette med utgangspunkt i BioMars vekstfôrsortiment Legg igjen merke til ENERGY X og POWER. 11

12 FÔRFAKTOR Våre tre produktlinjer er konstruert for å gi ulike fôrfaktorer: - POWER: Laveste fôrfaktor - ENERGY X: Nest laveste fôrfaktor - Energy: Tredje laveste fôrfaktor OPTIMERT FÔRFAKTOR, ENERGY ENERGY X POWER Fôrfaktor optimert, for sikring av fullt ytelsespotensiale i fôret Fôrfaktor 1,05 Energy Energy X Power 0, Vekt (g) TILNÆRMET PRAKTISK FÔRFAKTOR Fôrfaktor korrigert mot praktisk fôrfaktor i oppdrett, vist for alternative fôrvalgsregimer inklusive QUICK 1.12 Fôrfaktor 0.98 Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Fôrvalg og fôrfaktor Produktene POWER og ENERGY X viser klart de beste fôrfaktorene. Spørsmålet er imidlertid hvilken fôrkostnad dette gir i produksjonen, altså fôrpris x fôrfaktor. På neste side har vi tatt dette inn i betraktningen. 12

13 FÔrkostnad Fôrpris x Fôrfaktor FÔRKOSTNAD SLØYD VEKT praktisk fôrfaktor 11,50 Fôrkostnad 10,70 Energy Energy X Power EX Q til I kg- EX Q til I kg- EX til slakt P til slakt Fôrkostnad Produkter med lav fôrfaktor koster litt mer, men fôrkostnaden blir bare marginalt høyere. Produksjonsøkningen tatt i betraktning er de beste produktene meget lønnsomme selv på moderat laksepris, se side 9 og 10. ENERGY X gir ikke mye høyere fôrkostnad enn ENERGY. POWER ligger høyere, men da er også produksjonen av fisk vesentlig større, ikke minst filétutbyttet. Bruk av QUICK tilvekstforsterker har samme effekt. 13

14 QUICK YTELSESFORSTERKER Etter kundens behov QUICK ytelsesforsterker inneholder QRILL fra Aker BioMarine. Dette er krill fra Sørishavet, en av verdens mest rene og potente næringskilder, MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council). Med QUICK øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og økt produksjon. Du vurderer selv når appetitten skal styrkes. BioMar leverer QUICK til hele produksjonsforløpet. Produktene er da merket Q. 14

15 QUICK YTELSESFORSTERKER Ny dokumentasjon av QUICK som tilvekstforsterker QUICK dokumentasjon er presentert i mange publikasjoner fra BioMar i perioden Under viser vi ny dokumentasjon fra forsøk med noen av våre beste produkter. NY DOKUMENTASJON QUICK Ekstra tilvekst med QUICK dokumentert i forsøk 2013, QUICK øker tilveksten med minimum 4 % (% av vektøkning). Forsøksoppsett, Quick fra 0,08 til 1 kg: - Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) - Atlantisk laks, 80g (start) til 983g (slutt) - Juni - november 2013 (139 fôringsdager) Tilveksteffekt av QUICK fra 0,08 til 1 kg Forsøksoppsett, Quick fra 0,2 til 5 kg: - Helgeland Havbruksstasjon AS, Dønna - Atlantisk laks, 200g (start) til 5247g (slutt) - Desember mars 2014 (459 fôringsdager) Tilveksteffekt av QUICK fra 0,2 til 5 kg Tilvekst Økning med Q Tilvekst Økning med Q 108 % 108 % Tilvekst (%av vektøkning) 106 % 104 % 102 % 100 % 100 % + 3,7 % Tilvekst (%av vektøkning) 106 % 104 % 102 % 100 % 100 % + 5,2 % 98 % 98 % Intro / Energy X Intro / Energy X med QUICK Intro / Energy X Intro / Energy X med QUICK ØKT PRODUKSJON VED FÔRVALG Minimum mertilvekst med QUICK, konservative verdier STANDARD QUICK TIL 1 KG Rund Sløyd Filét Rund Sløyd Filét ENERGY ENERGY X POWER

16 QUICK I MANGE PRODUKTER Forsterkning av appetitt og fôropptak QUICK brukt i standard produkter BioMar anbefaler QUICK brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. QUICK brukes også til stor fisk for å øke fôropptaket, med godt resultat. Vår anbefaling er at QUICK settes inn for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus. QUICK fås i produktlinjene ENERGY X og POWER, produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q. QUICK brukt i helsefôr SMARTfeed QUICK er mye brukt i våre SMARTfeeds, dette for å øke appetitten og opptaket av fôr med biofunksjonelle virkestoff når fisken virkelig trenger det. VEKSTFÔR S smartfeed 75 g ENERGY X Q ENERGY X HH Q intro Q focus lice Q 200 g ENERGY X Q ENERGY X HH Q intro Q actio Q focus lice Q 500 g ENERGY X Q primo Q actio Q focus lice Q focus winter Q 1000 g ENERGY X Q POWER Q primo Q actio Q focus lice Q focus winter Q 2500 g ENERGY X Q POWER Q primo Q focus lice Q focus winter Q 16

17 QUICK-NYHETER Bedre slaktekvalitet, høyere slakte- og filétutbytte med QUICK BioMar har sammen med Aker BioMarine engasjert Nofima til å analysere utbytte, organ og filetkvalitet av laks fôret med og uten QUICK. Arbeidet startet i mai 2013 og ble avsluttet i januar Utdrag av rapporten fra Nofima finner du på neste side. 17

18 april 2014 SAMMENDRAG FRA RAPPORT Effekt av fôr på utbytte, organ og filétkvalitet av oppdrettslaks Oppdrettslaks som var fôret med et standard BioMarfôr eller det samme fôret innblandet krillmel ble benyttet i denne studien. Laksen var oppdrettet ved fem ulike lokaliteter og til sammen 260 laks ble analysert i perioden mai 2013 januar 2014 (14 slakteuttak). Følgende egenskaper ble vurdert: kroppsform (kondisjonsfaktor) slakteutbytte filétutbytte makroskopisk tilstand av organer og organsammenvoksninger hjerte- og leverindeks samt synlig mengde innvollsfett Filétene ble undersøkt for kvalitetsegenskapene: fettinnhold ph farge fasthet og filétspalting Innvollsmengden var lavere for Krillgruppen, som var sammenfallende med 1,4% prosentenheter høyere slakteutbytte (90,1% for Krillgruppen vs. 88,7% for Kontrollgruppen). Filétutbytte Filétutbyttet for Krillgruppen var 2,9 prosentenheter høyere enn for Kontrollgruppen. Det høyere filétutbyttet for Krillgruppen (63,7% vs. 60,8%) var sammenfallende med signifikant bedre filétfylde (4-5% tykkere filét, målt instrumentelt). Filétkvalitet Filétkvaliteten var generelt god. Gjennomsnittlig filétfarge (SalmoFan poeng) og fettinnhold var på henholdsvis 27.2 poeng og 19.1 %. Instrumentelle teksturmålinger viste at laksen i Krillgruppen hadde høyere gjennomsnittlig fasthet, og andelen filéter med bløt tekstur og filétspalting var lavere. Resultat Resultatene fra denne studien viste at fôret som var innblandet krillmel stimulerte til dannelse av mer og fastere muskel som resulterte i høyere slakteutbytte og filétutbytte, samt redusert andel av filéter med bløt muskel og filétspalting. Innblanding av krillmel i laksefôret viste ingen negative effekter for det totale fiskematerialet som ble analysert. 18

19 QUICK-NYHETER QUICK brukt til stor fisk gir høyere slakte- og filétutbytte, samt bedre slaktekvalitet BioMar anbefaler konsekvent QUICK brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. QUICK anbefales også brukt til stor fisk for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus. Vi anbefaler også QUICK helt fram til slakting. Slakteutbyttet øker QUICK øker slakteutbyttet 1,4 % bedre utbytte enn kontrollgruppen (Nofima) Gir 1,6% mer sløyd fisk QUICK øker filétutbyttet 2,9 % bedre utbytte enn kontrollgruppen (Nofima) Gir 4,7% mer filét Slaktekvaliteten forbedres QUICK øker gjennomsnittlig fasthet i filéten og reduserer andelen fileter med bløt tekstur og filétspalting (Nofima) 19

20 KOST/NYTTE-EVALUERING QUICK TIL SLAKT Lønnsomhet i produksjonen med ulike tilvekstnivåer og bruk av QUICK til slakt Forutsetninger: - Samlet produksjonskost: 29,41 kr/kg (for EX-linje) - Kostnad ved filetering: 3 kr/kg - Produksjonsdager: 459 PRIS 39 KR/KG FILÉT - Antall fisk per fôrlinje: Vekt ved utsett: 75 g - Vekt ved slakt (for EX-linje): 5500 g (rund) - Økning i filétvekt: 4,7 % (Nofima) PRIS 45 KR/KG FILÉT Resultat Energy X Ekstra fortjeneste Resultat Energy X Ekstra fortjeneste Resultat (1000 kr) Resultat (1000 kr) Energy X EX Q til slakt Energy X EX Q til slakt PRIS 52 KR/KG FILÉT PRIS 58 KR/KG FILÉT Resultat (1000 kr) Resultat Energy X Energy X Ekstra fortjeneste EX Q til slakt Resultat (1000 kr) Resultat Energy X Energy X Ekstra fortjeneste EX Q til slakt Økt salgsverdi filét ved fôrvalg og bruk av quick til slakt Simuleringene viser at salgsverdien økes ved bruk av QUICK til slakt. Produkter som generelt gir høyt filétutbytte blir enda mer lønnsomme med QUICK. I tillegg gir QUICK god slaktekvalitet (Nofima - rapport). Ekstra fortjeneste avtar med lavere filétpris, men QUICK er lønnsom - hele veien! 20

21 BEST ECONOMIC PERFORMANCE KUNDEN DEFINERER YTELSESMÅLET, VI TILPASSER PRODUKTSTRATEGIEN Råvare- og laksepriser svinger av mange årsaker, med verdensøkonomi, klima, vekstvilkår, markedsutvikling m.m. Når så vel kostnader som inntekter svinger, er det viktig at oppdretteren kan velge produkter som gir det beste økonomiske sluttresultatet - etter omstendighetene

22 Best Economic Performance er en databasert beregningsmodell Som bl.a. benytter endringer i råvarepriser til optimering av fôrresepter for best økonomisk sluttresultat hos oppdretteren Basisprinsippet Oppdretteren definerer ytelsesmålet Vi tilpasser produktstrategien for å oppnå ønsket sluttresultat Fôrets kostnadseffektivitet optimerer vi bl.a. ved justering av fôrinnhold ved variasjoner i råvareprisene, innenfor biologisk dokumenterte rammer Samtidig optimerer vi ytelsespotensialet i produktene mot nye mål, med bakgrunn i nyeste kunnskap og i henhold til dokumentasjon Oppdretteren kan slik styre produksjonen mot sine egne ytelsesmål ved valg av produktlinjer, for hele eller deler av produksjonsforløpet. 1,10 1,05 1,00 FCR 0,95 0,90 0,85 20 MJ/kg 21 MJ/kg 0, Digestible Protein (DP) 35 Det er flere veier til samme ytelse, f.eks. kan høy DP og lav DE gi samme FCR som lav DP og høy DE. Forskjellen i kostnadseffektivitet vil her ligge i prisen på protein (DP) og fett (DE). Historisk vil lav DP og høy DE være mest kostnadseffektivt mht. FCR alene. Høy DP har imidlertid andre ytelseseffekter. Veksthastighet og filétutbytte øker med høyere DP og DAA, forutsatt tilstrekkelig DE i fôret til å støtte tilveksten. Alt dette er implementert i Best Economic Performance, og gjør at en kan styre mot ulike økonomiske sluttresultat gjennom fôrvalg. 22

23 BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.0 Førstegenerasjonen Forskjellige ytelsesmål Laveste fôrkostnad, høy tilvekst med lav fôrkostnad eller maksimal produksjon? Den svært omfattende bakgrunnsdokumentasjonen for Best Economic Performance kan sammenfattes og illustreres som i figuren under. Figuren oppsummerer et meget stort datasett fra forsøk med mål å finne sammenhengene mellom DP DE på den ene siden, og veksthastighet (TGC) filétutbytte - fôrutnyttelse (1/ FCR) på den andre. Oppsettet viser konsekvensene av fôrsammensetningen på ytelsespotensialet. Dette er basisveiledningen i fôrvalg. Veksthastighet (tgc) Oppsummerte forsøk - BEST ECONOMIC PERFORMANCE Sammenhengen mellom fôrinnhold og ytelse. YTELSE (TGC, 1/FCR og filetutbytte) Fôrutnyttelse (1/fcr)) Filétutbytte Fordøyelig energi (DE, MJ/kg) Fordøyelig protein (DP, %) 23

24 BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.1 KOMMER! Neste generasjon enda mer treffsikker Videreutviklingen av BEST ECONOMIC PERFORMANCE P.3.0 er i gang. Vår FoU avdeling utfører nå nytt dokumentasjonsarbeid ut over de svært omfattende forsøksoppsettene bak P.3.0. Vi utvider modellen for hele laksens livssyklus, helt ned til den aller minste fisken, og øker presisjonen i modelleringen. Målet er avansert fôrkonstruksjon og fôrvalgsveiledning opp mot ulike og spesifikke ytelsesmål. BioMar ønsker å være best til å øke økonomisk utbytte av fôrsammensetning og fôrvalgsregime for våre kunder, med de mest avanserte og mest lønnsomme produktene i vårt sortiment. 24

25 VEKSTFÔR LAKS - SORTIMENT

26 SORTIMENT 75g 200g 500g 75g 200g 500g 75g HH 200g HH 500g Alle produkter merket kan leveres med QUICK HH = høyere histidininnhold 26 VEKSTFÔR 2014

27 1000g 2500g 1000g 2500g 1000g 2500g 1000g 2500g 27

28 ProduktlinjeNE 2014 vekstfôr ENERGY For laveste fôrkostnad Har høyt energiinnhold, svært kostnadseffektiv Kommer i variantene 500, 1000 og 2500 ENERGY X For høy tilvekst med lav fôrkostnad Kommer i alle varianter, fra 75 til 2500 Kommer også med høyere histidininnhold (HH) i variantene 75 og 200 POWER For maksimal produksjon Maksimal tilvekst og filétutbytte Kommer i variantene 1000 og 2500 QUICK For generell og spesifikk tilvekststimulering Fås i produktlinjene ENERGY X, POWER og SMARTfeed Produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q 28 BioMar AS 7010 Trondheim Tlf Juni 2014

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012 VINTER 212 Bedre overlevelse og tilvekst om vinteren Styrket helse i ferskvanns- og sjøvannsfasen Økt tilvekst gjennom vinteren Lønnsom fôring ved lave laksepriser STANDARDEN ER SATT FOR VINTERFÔRING BioMar

Detaljer

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR QUICK YTELSESFORSTERKER Standarden er satt for HØY-YTELSESFÔR Nå lanserer vi For maksimal tilvekst pr fôrkrone Det nye høy-ytelseskonseptet QUICK YTELSESFORSTERKER fra BioMar er basert på bruk av krill

Detaljer

Bærekraftrapporten 2012

Bærekraftrapporten 2012 Høydepunkter 2012 Relansering av actio Q Lansering av CPK Q Verdens første gassdrevne lasteskip Bulktransport av fôr Eksklusivitet på MSC-sertifisert krillmel Medlemskap i RSPO og GreenPalm LTI = 0 på

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Optimalt fôr som gir fast filet

Optimalt fôr som gir fast filet Rapport 37/2010 Utgitt desember 2010 Optimalt fôr som gir fast filet Turid Mørkøre, Erling Olaf Koppang, Marit Espe, Thomas Larsson, Eva Veiseth-Kent, Bendik F. Terjesen, Inger Beate Standal og Kjell-Arne

Detaljer

Modell for utslipp fra norske matfiskanlegg til sjø

Modell for utslipp fra norske matfiskanlegg til sjø A. Bergheim & B. Braaten (NIVA) Modell for utslipp fra norske matfiskanlegg til sjø Rapport IRIS - 2007/180 Prosjektnummer: 715.1812 Prosjektets tittel: Utslippsmodell matfiskanlegg 2007 Oppdragsgiver(e):

Detaljer

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr

BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED Vi bygger en - som yter mer Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr SMARTfeed - FORSKNING SOM ENDRER BILDET VERDENSOMSPENNENDE FORSKNING FOR BEDRE FISKEHELSE OG BÆREKRAFTIG

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret ISSN 1502-4458 Livet i havet - vårt felles ansvar Eksportutvalget for fisk Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk

Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk Rapport 29/2013 Utgitt oktober 2013 Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk Kine Mari Karlsen, Øystein Hermansen og Marianne Svorken

Detaljer

Historisk avkastning for garanterte spareprodukter

Historisk avkastning for garanterte spareprodukter Historisk avkastning for garanterte spareprodukter Indeks 80 100 120 140 160 180 200 220 240 aksje valuta annet 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Notatnr Forfattere SAMBA/17/09

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Oslo, juni 2001 ISBN 82-12-01619-6

Oslo, juni 2001 ISBN 82-12-01619-6 %LRSURGXNVMRQRJIRUHGOLQJ ){URJI{UPLGOHU²GHQ VW UVWHXWIRUGULQJHQIRU YHNVWLQRUVNKDYEUXN (QXWUHGQLQJXWI UWSnRSSGUDJ IRU1RUJHVIRUVNQLQJVUnG &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700

Detaljer

Økologisk torskeoppdrett

Økologisk torskeoppdrett Økologisk torskeoppdrett -en økonomisk analyse Av Truls Olsen Mastergradsoppgave i fiskerifag Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 212:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Rapport 212 4 26.9.212 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Filet av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger

Filet av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger Rapport 17/2012 Utgitt april 2012 Filet av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger Turid Mørkøre Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002 Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold Mars 22 Tore Olafsen to@valuesim.no John Martin Dervå jmd@valuesim.no www.valuesim.no Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse: 1 Risiko

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger Våren 2015 Masterutredning i fordypningsområdet: Anvendt finans Veileder: Postdoktor Marius Sikveland, Handelshøgskolen ved UiS Analyse og verdivurdering

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer