BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr"

Transkript

1 BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED Vi bygger en - som yter mer Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr

2 SMARTfeed - FORSKNING SOM ENDRER BILDET VERDENSOMSPENNENDE FORSKNING FOR BEDRE FISKEHELSE OG BÆREKRAFTIG VEKST BioMar Group er en verdensomspennende virksomhet, og en av de tre INNHOLD feed feed intro primo actio Q focus lice - mot lakselus på naturlig vis focus winter feed produktsortiment feed

3 FORSKNING GIR FORSPRANG PRODUKTSJEF FISKEHELSE PRINCIPAL SCIENTIST PRODUKTUTVIKLER Gunnar er utdannet veterinær med lang fartstid innenfor ulike deler av havbruksnæringen. Ved siden av fôr har han erfaring fra operativ fiskehelsetjeneste, offentlig forvaltning, vaksineoppfølging og brønnbåt. Han har også internasjonal erfaring. Trygve er fysiolog og har jobbet med en rekke tema i fiskeoppdrett knyttet til stress hos fisk som smoltifisering, vannkvalitet, tarmhelse, transport, slakting og kjøttkvalitet. Han forsker for tiden på helseeffekter av EPA og DHA på laks. Han har doktorgrad på biologiske rytmer, lys og smoltifisering, Dr. Philos. Elisabeth er fiskehelsebiolog og har 10 års erfaring fra fôrbransjen innenfor fiskehelse og produktutvikling. Hun er et sentralt bindeledd mellom FoU og Marked i Norge. FORSKER John er stasjonert i Skottland og har hovedansvar for ernæring og tarmhelse i tillegg til å jobbe tett mot våre britiske kunder. Han har en PhD innenfor mikrobiologi og har drevet forskning innen immunologi og vaksineutvikling. LEDER FOR BIOMARS GLOBALE FORSKERGRUPPE FOR FISKEHELSE Ralph er stasjonert i Skottland og har lang fartstid innenfor BioMars arbeid med ernæring, fiskehelse og kjøttkvalitet. Han har en PhD innen muskelfysiologi. PRODUKTSJEF SETTEFISKFÔR Kristian har studert Akvakultur og har en Cand. Scient i Ferskvannsøkologi, med fordypning på smoltutvandring. Før han startet i BioMar har han arbeidet med oppdrett av settefisk og matfisk både i Skottland og Norge. Han jobber med helseaspektene ved fôring av settefisk. SETTER FISKENS FYSIOLOGI UNDER LUPEN 3

4 4 SMARTfeed - FOR MAKSIMAL YTELSE I KRITISKE FASER

5 FUNKSJONSFORSTERKNING VED BIOFUNKSJONELLE FÔRKOMPONENTER I SAMSPILL feed i Vårt nye SMARTfeed 5

6 SMARTfeed - STIMULERING AV FÔROPPTAK MED QUICK 6

7 HVA ER QUICK? er merket Q Q Q-produkter og andre produkter er i dag innholdet av krill, men BRED DOKUMENTASJON VISER STOR TILVEKSTEFFEKT AV KRILL I FÔRET 7

8 SMARTfeed - FOR MAKSIMAL YTELSE SMARTfeed SMARTfeed SMARTfeed - PÅ NATURENS EGNE PREMISSER SMARTfeed SMARTfeed 8

9 SMARTfeed - FUNKSJONELT FÔR FRA UTSETT TIL SLAKTING intro/intro Q - primo/primo Q - actio Q focus lice/focus lice Q - focus winter/focus winter Q - 9

10 SMARTfeed intro intro har flere biofunksjonelle komponenter som virker i samspill. Dette er en balansert pakke av flere aktive komponenter med generelle og spesifikke helserelaterte funksjoner, som virker sammen for å bygge en sterk settefisk av høy kvalitet. 10

11 intro intro - intro - intro - intro vekstpotensialet etter utsett intro Produktsortiment ANBEFALING! intro anbefales brukt 6 uker i ferskvann (300 døgngrader) før utsett og i forbindelse med vaksinering. 11

12 FORSØK VED HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ, GJENNOMFØRT I 2013 I SAMARBEID MED NOFIMA intro intro intro med intro Q intro Q dokumentert, og intro med 12

13 FORSØKSRESULTATER OG DOKUMENTASJON VF3 / FÔRFAKTOR BEDRE TILVEKST M - før og etter ut VF Kontroll Ferskvann Sjøvann INTRO Fôrfaktor Kontroll Ferskvann Sjøvann INTRO Vekt (g) Kon Start sjøfase Etter 1 BEDRE TILVEKST MED INTRO - før og etter utsett i sjø NY INTRO - Lanseres i 2014 Vekt (g) Start sjøfase Kontroll INTRO Etter 12 uker i sjø Økt overlevelse 13

14 SMARTfeed primo Aktiv forebygging og bekjempelse av produksjonsproblemer i sjøen. 14

15 primo primo primo primo intro primo primo leveres også som primo Q, med slimlaget Gir god tilvekst primo Produktsortiment ANBEFALING! primo anbefales brukt sammenhengende i 2-4 uker for å ruste opp fisken før en krevende periode, deretter alternering med 2 uker på og 2 uker av for å opprettholde beskyttelsen. 15

16 Spesifikk vekstrate (SGR, %) primo 2,0 primo i 1,9 1,8 primo Kontroll intro 1800 Immunrespons, AUC (RLU x 10 6 ) 2,3 2,2 2,1 Forsøk med laksesmolt ved Ardnish forsøksstasjon Total oksidativ reaksjon Kontroll Oksidativ reaksjon utenfor cellene intro Oksidativ reaksjon i immuncellene primo 4,0 3,5 Kontroll primo Stimuleringsindeks 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Økt celledeling av T-lymfocytter Økt celledeling av B-lymfocytter 16 8,00

17 FORSØKSRESULTATER OG DOKUMENTASJON ALT (Indikerer akutt leverskade),-."/" Kontroll,-."0" primo 2 W3 W4 W5 W6 W8 W10 W12 CK (Indikerer skade på hjerte- og skjelettmuskel) +,-."/" Kontroll +,-."0" primo primo ,-."/" Kontroll ,-."0" primo primo (U/L) (U/L) (U/L) ,-."/" Kontroll +,-."0" primo W0 W2 W3 W4 W5 W6 W8 W10 W12 +,-."/" Kontroll +,-."/" Kontroll +,-."0" primo +,-."0" primo ALT (Indikerer akutt leverskade) CK 0,65 AST (Indikerer 1,0 skade på hjerte- 0,60 og skjelettmuskel) Kontroll intro Kontroll intro (Indikerer skade intro gir på bedre lever, tilvekst og røde lavere fôrfaktor blodceller i siste del av og hjerte- og skjelettmuskel) W0 W2 W3 W4 W5 W6 W8 W10 W12 W0 W2 W3 W4 W5 W6 Kontroll W8intro W10 W ,5-" Immunrespons, AUC (RLU x 106) 2,0 1,5 ferskvannsfasen og begynnelsen av sjøvannsfasen Spesifikk vekstrate (SGR, %) 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 Forsøk med laksesmolt ved Ardnish forsøksstasjon (Indikerer 1,0 skade på 0,60hjerte- og skjelettmuskel) Kontroll intro Kontroll intro (Indikerer skade intro gir på bedre lever, tilvekst og røde lavere fôrfaktor blodceller i siste del av og hjerte- og skjelettmuskel) ferskvannsfasen og begynnelsen av sjøvannsfasen ,-."/" Kontroll +,-."/" Kontroll ,-."0" primo +,-."0" primo , Kontroll intro , , , , , Forsøk med laksesmolt ved Ardnish forsøksstasjon W0 W2 W3 W4 W5 W6 W8 W10 W12 W0 W2 W3 W4 W5 W6 Kontroll W8intro W10 W ,5-" Total oksidativ Oksidativ reaksjon Oksidativ reaksjon reaksjon utenfor cellene i immuncellene primo 4,0 Kontroll Fôrfaktorer intro Kontroll primo (U/L) (U/L) (U/L) 1000 W0 W2 W3 W4 W5 W6 W8 W10 W12 Immunrespons, AUC (RLU x 106) Stimuleringsindeks Spesifikk vekstrate (SGR, %) 2,0 1, ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 8,00 7,00 Total oksidativ reaksjon Økt celledeling av T-lymfocytter Fôrfaktorer 0,65CK AST Oksidativ reaksjon utenfor cellene 7,11 ALT (Indikerer akutt leverskade) Oksidativ reaksjon i immuncellene Kontroll Økt celledeling av B-lymfocytter primo!" (U/L) ,-."/" Kontroll +,-."0" primo 2,0 1,5 1,0 W0 W2 W3 W4 W A Kontroll intro (Indikerer skade intro gir på bedre lever, tilvekst og rød lave Immunrespons, AUC (RLU x 106) Stimuleringsindeks ferskvannsfasen og begynnelse Spesifikk vekstrate (SGR, %) 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 Forsøk med laksesmolt ved Ar ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 8,00 7,00 Total oksidativ reaksjon Kontroll Ok u Økt celledeling av T-lymfocytter 7,1 3,5 Stimuleringsindeks 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Økt celledeling av T-lymfocytter Økt celledeling av B-lymfocytter W2 W3 W4 W5 W6 W8 W10 W12 4,5-" 8,00 7,00 7,11!" 17

18 SMARTfeed actio Q Fra forebygging til restitusjon. 18

19 actio Q til actio Q actio Q Produktsortiment ANBEFALING! actio Q anbefales brukt i kombinasjon med primo. Bruk primo som forebyggende fôring i 2-4 uker før en krevende periode. Bruk deretter actio Q gjennom en eventuell sykdomsperiode, inntil fi sken igjen spiser normalt. 19

20 intro, primo actio Q En helhetlig helsestrategi. 20

21 actio Q actio Q 21

22 SMARTfeed focus lice Mot lakselus, på naturlig vis. 22

23 focus lice mucus) focus lice focus lice Q inneholder focus lice Q focus lice Produktsortiment ANBEFALING! focus lice brukes i minimum 2-4 uker for å oppnå god effekt. Effekten kan sees allerede etter 2 uker. focus lice kan brukes i hele sjøfasen. 23

24 focus lice focus lice focus lice på focus lice Q focus lice Q er svaret focus lice Q 24

25 Snitt antall lus 3,0 2,5 2,0 Snitt antall kjønnsmodne h 1,5 0,8 FORSØKSRESULTATER OG 1,0 0,6 Kontroll focus lice Kontroll focus lice DOKUMENTASJON 1,4 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 Kontroll focus lice Lice / fish 0,8 0,7 Antall lus pr. fisk 6,00 5,00 4,00 0,6 0,5 1,0 3,00 2,00 0,8 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 3,24 5,29 Mucus (g) FORSØK - HELGELAND HAVBRUKSSTASJON focus lice Mucus Data Arndish sampling Control focus lice 2,29 2,76 1,00 0,6 0,00 0,4 CPK Kjønnsmoden hunnlus focus lice Bevegelig 0,2 0,0 A Diets - Control vs focus lice B focus lice 25

26 RESULTATER HENTET FRA PHD STUDENT GIULIA MICALLEF VED UNIVERSITETET I ABERDEEN focus lice focus lice focus lice focus lice focus lice 26

27 0,7 0,6 0,5 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 Mucus (g) FORSØK - HELGELAND HAVBRUKSSTASJON focus lice på lusepåslag sammenlignet med focus lice FORSØK - HELGELAND HAVBRUKSSTASJON 6,00 5,00 5,29 Fôropptak, gjennomsnitt/ merd (g) Antall lus pr. fisk , CPK focus lice ,00 3,24 3,00 2,76 2,29 2,00 Fôropptak 1,00 Spesialfôr Dager etter behandling Kjønnsmoden hunnlus Bevegelig focus lice Kontroll Meropptak i forsøksgruppen første 14 dager etter avlusing 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

28 SMARTfeed focus winter Forebygger vintersår og bidrar til raskere sårheling. 28

29 focus winter focus winter focus winter focus winter Q inneholder i tillegg F vintersår focus winter Q focus winter Produktsortiment ANBEFALING! focus winter skal brukes 2-4 uker i forkant av perioden med lave temperaturer, for så å vedlikeholdes videre med 2 uker på og 2 uker av så lenge det er risiko for sårutvikling og til temperaturene er på vei oppover igjen. 29

30 focus winter - FOR MAKSIMAL YTELSE 3,0 2,5 2,0 focus winter 1,5 1,0 0,5 Fig. 2. Andel sårfri fisk FORSØKSRESULTATER OG DOKUMENTASJON Glukaner 0 er en av hovedkomponentene i focus winter og er godt dokumentert mot Kontroll uvaksinert Kontroll vaksinert MG vaksinert 60% 50% Fig. 1. Alvorlighetsgrad 50% 3,0 2,5 Fig. 2. Andel sårfri fisk 40% 34% 2,0 30% 1,5 20% 10% 11% 1,0 0,5 0 Kontroll uvaksinert Kontroll vaksinert MG vaksinert 0 Kontroll uvaksinert Kontroll vaksinert MG vaksinert 30 60% Fig. 1. Alvorlighetsgrad

31 Produktsortiment 31

32 SMARTfeed PRODUKTSORTIMENT FISKEVEKT FISKEVEKT FISKEVEKT FISKEVEKT FISKEVEKT

33 FOTO: NORGES SJØMATRÅD/JOHAN WILDHAGEN Bruksområder 33

34 SMARTfeed BRUKSOMRÅDER PRODUKTANBEFALINGER VED ULIKE UTFORDRINGER OG PÅKJENNINGER intro primo actio Q focus lice focus winter 34

35 SMARTfeed BRUKSANBEFALINGER PRODUKT BRUKSANBEFALINGER intro primo actio Q focus lice focus winter 35

36 SMARTFEED 2014 intro/intro Q - primo/primo Q - actio Q focus lice/focus lice Q - focus winter/focus winter Q -

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS Forbedret tarmfunksjon Forsterker slimproduksjonen Forbedrer immunforsvaret og motstandsevnen mot

Detaljer

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR QUICK YTELSESFORSTERKER Standarden er satt for HØY-YTELSESFÔR Nå lanserer vi For maksimal tilvekst pr fôrkrone Det nye høy-ytelseskonseptet QUICK YTELSESFORSTERKER fra BioMar er basert på bruk av krill

Detaljer

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon msd-animal-health.no 1 2 Forskning for bærekraftig fremtid /// JOHAN KVALHEIM, ADM.DIR. MSD ANIMAL HEALTH NORGE Hvem hadde trodd at noen spede

Detaljer

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen NFE N 1-2015 / årgang 40 Biologi - CODE www.kyst.no En spesialutgave av Norsk Fiskeoppdrett Foto: Terje van der Meeren Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser I samarbeid med kunnskapsplattformen

Detaljer

Optimalt fôr som gir fast filet

Optimalt fôr som gir fast filet Rapport 37/2010 Utgitt desember 2010 Optimalt fôr som gir fast filet Turid Mørkøre, Erling Olaf Koppang, Marit Espe, Thomas Larsson, Eva Veiseth-Kent, Bendik F. Terjesen, Inger Beate Standal og Kjell-Arne

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Rensefisk nytt Illustrasjon: Marine Harvest Mange nye rensefisk-produsenter Næringen trenger sikker tilgang på mengder med rensefisk, året rundt. Mange

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014 32 eksempler på at forskning lønner seg Prosjektåret 2014 gratulerer med forskningsrådets innovasjonspris Tromsø-bedriften Polybait A/S har gjennom et tett forskningssamarbeid med Nofima utviklet et kunstig

Detaljer

En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus

En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2014 En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus Lene Aronsveen og Agnes Bing Orgland Veileder: Professor Dr.oecon Stein Ivar Steinshamn Masterutredning i økonomisk

Detaljer

Kan oppdrettsnæringen bli like attraktiv som som oljeindustrien?

Kan oppdrettsnæringen bli like attraktiv som som oljeindustrien? Kan oppdrettsnæringen bli like attraktiv som som oljeindustrien? Hvordan kan en forflåte eller et lakseslakteri konkurrere med en oljeplattform? Hvordan skal næringen være attraktiv og sikre tilstrekkelig

Detaljer

Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen

Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen 1 213 HAVFORSKINGSTEMA Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen 1 FÅR OPPDRETTSLAKS NOK OKSYGEN? Oppdrettslaks kan oppleve store svingninger

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON. Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene.

INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON. Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene. KNOWLEDGE MAKES THE DIFFERENCE NR/01/2015 INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene. S 4 9 KVALITETSKONTROLL

Detaljer

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus Medikamentell behandling mot lakselus revidert våren 2012 Innhold 1. Behandling mot lakselus ved varierende følsomhetsstatus... 4 1.1. Generelle prinsipper knyttet til kontroll og koordinert reduksjon

Detaljer

OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE

OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE FORELESNINGSKOMPENDIUM BFM240 'GRUNNKURS I AKVAKULTUR' OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE Sigurd Olav Stefansson, Jens Chr. Holm og Geir Lasse Taranger Redigert av Björgólfur Hávarðsson og Åse Ingvill Berge

Detaljer

Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK)

Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK) 1 Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK) Geir Kåsene, Fysisk trener og fysioterapeut, LSK Ola Eide, Forskningsdirektør, BioActive Foods AS Sammendrag Mye sykdom og skader i spillergruppen under

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Krav til dokumentasjon. Metoder og tekniske innretninger i kontakt med fisk

Krav til dokumentasjon. Metoder og tekniske innretninger i kontakt med fisk Krav til dokumentasjon Metoder og tekniske innretninger i kontakt med fisk Dokumentasjon i forhold til dyrevern Kravet ligger på oppdretter som bruker utstyret/metoden. Hjemlet i driftsforskriften Per

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Smoltkvalitet - mer enn bare 30 dager i sjøen

Smoltkvalitet - mer enn bare 30 dager i sjøen Smoltkvalitet - mer enn bare 30 dager i sjøen HVA ER EN SMOLT? Utgangspunkt for en laks/ørret Sjøvannstoleranse Lytefri Jevn størrelse Synkron smolt Optimalt utsettstidspunkt HVA PÅVIRKER EN SMOLT Miljøforhold

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer