STANDARDEN ER SATT VINTER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDEN ER SATT VINTER 2012"

Transkript

1 VINTER 212 Bedre overlevelse og tilvekst om vinteren Styrket helse i ferskvanns- og sjøvannsfasen Økt tilvekst gjennom vinteren Lønnsom fôring ved lave laksepriser STANDARDEN ER SATT FOR VINTERFÔRING BioMar Vinter 212 1

2 Foto: Ekspor tutvalget for fisk/per Eide Studio Mørketida gir fisken nedsatt immunforsvar og redusert tilvekst. Vi går nå inn i en krevende periode med økt risiko for infeksjoner, vintersår og stress. BioMar anbefaler derfor bruk av SMARTfeed i kombinasjon med vekstfôret gjennom vinteren. Styrket helse i ferskvannsfasen focus viral STYRKE MOT VIRUS Benyttes siste tiden i ferskvannsfasen før utsett, i minimum 3 gram av tilveksten Spesifikt forebyggende ernæringsstrategi med tanke på overlevelse ved virale infeksjoner etter utsett Styrker spesifikke immunresponser og hjelper også smolten å regulere saltbalansen etter utsett i sjø Gir sterkere fisk og økt overlevelse av smolt etter utsett focus viral i felt I et samarbeid mellom BioMar, Grytåga Settefisk og en oppdretter i Nord Norge har smoltutsettene i 211 hatt en dramatisk reduksjon i dødelighet av IPN etter utsett Bedre overlevelse og tilvekst om vinteren BioMar tilbyr nå en pakke SMARTfeed-varianter og tilvekstforsterket vekstfôr tilpasset den norske vinteren. Disse produktene forebygger produksjonslidelser og øker tilveksten i en tøff tid. Vinterutvalget omfatter: SMARTfeed Tilvekstforsterket fôr focus viral primo focus lice focus winter Dødelighet (%) 4 Utsett 1 (mai) 35 Utsett 2 (mai) 3 Utsett 3 (juni) 25 Utsett 4 (mai) 2 focus viral (juni) Utsett 6 (mai) 15 1 BioMar Vinter 212 SMARTfeed består av forebyggende, funksjonelle fôr basert på naturlige ingredienser SMARTfeed er utviklet for å gi bedre fiskehelse og fiskevelferd med fokus på krevende produksjonsfaser, for eksempel gjennom vinteren SMARTfeed har flere aktive komponenter som virker sammen for å styrke fisken og hvor samspillet av komponentene gir en større effekt enn summen av de enkelte SMARTfeed er også konstruert for høy ytelse, og inngår som en naturlig del av standard fôrregime 5 August 211 Akkumulert dødelighet på en lokalitet frem til slutten av august på ulike smoltutsett. Smolt gitt focus viral før utsett mot andre smoltgrupper. Fisk fôret på focus viral hadde 2,5 % dødelighet, mens gjennomsnittlig dødelighet på de andre utsettene på denne lokaliteten var 19 % på samme lokalitet. Appetitt og tilvekst var også svært god Kristian Tuff Carlsen, settefiskansvarlig BioMar Har aldri hatt så lav IPN-dødelighet etter utsett Øyvind Haraldseid, Bremnes Seashore, Trovåg 2 KORT OM NYHETER BioMar tar nå i bruk MacroGard i SMARTfeed MacroGard er dokumentert å ha en sterk sårhelende og betennelsesdempende effekt MacroGard brukes i vår spesialdiett mot vintersår focus winter BioMar Vinter 212 3

3 Styrket helse i sjøvannsfasen Økt tilvekst gjennom vinteren primo MOTSTANDSDYKTIGHET OG STERKERE FISK focus winter MOT VINTERSÅR TILVEKSTFORSTERKET VEKSTFÔR Generell styrking av fi skens motstandskraft Dokumentert på fl ere arter Bedre tilvekst MacroGard, spesifi kke vitaminer Forebygger sårdannelse Fremmer sårheling Krill som smaksattraktant, protein- og fettkilde Appetittforsterket Økt fôropptak er basert på solid dokumentasjon for kraftig økt tilvekst med krill. Med dette produktet gir du fi sken en «fl ying start» når våren kommer, større fi sk, økt motstandskraft og problemfri transfer. Lavere fôrfaktor Betennelsesdempende Økt veksthastighet For hele sjøfasen I tillegg leverer vi også primo Q tilvekstforsterkning med krill focus winter med MacroGard MacroGard er ny aktiv ingrediens i focus winter og er meget godt dokumentert mot vintersår. I et forsøk med MacroGard på atlantisk laks 6 uker før vaksinering samt 6 uker etter og fram til smitte, ga kombinasjonen vaksine og MacroGard best overlevelse mot vintersår Enhver stressituasjon kan utløse sykdom og 1 (Moritella viscosa). 1 produksjonstap, og bruk av primo i god tid før planlagt håndtering er derfor en billig forsikring for å redusere denne risikoen Trygve Sigholt, fi skehelseansvarlig BioMar 1 7 FoU focus lice MOT LUS Dager etter smitte Dager etter 25 smitte 1 Dager etter smitte 4 Spesifi kk ernæringsstrategi med tanke på reduksjon av lus 3 Forebygging av ytre skade Dager etter smitte Økt produksjon av slim (mucus) i skinn 1 Endret sammensetning av mucus For hele sjøfasen Dager etter smitte Akkumulert Akkumulert dødelighet dødelighet (%) (%) Akkumulert dødelighet (%) (%) focus lice er et gjennomdokumentert produkt og anbefales av fiskehelsetjenester som en del av en total strategi for lusebekjempelse Eier/daglig leder Gunnar Mikalsen, Kobbvåglaks Akkumulert dødelighet (%) Kombinasjon av vaksine med MacroGard ga best overlevelse i smitteforsøk med vintersår (Moritella viscosa) på atlantisk laks. Mine kunder har brukt SMARTfeed etter våre anbefalinger, primo på nedadgående temperatur og en kur med focus winter i januar/februar Tom Jarle Bjørkly, kundeansvarlig BioMar Vi mener focus winter virker, vintersår er ikke lenger et tema på våre anlegg Eier/daglig leder Einar Ytterstad og driftsleder Jostein Naustvik, Mortenlaks AS BioMar anbefaler bruk av fôrtyper som kompenserer for redusert tilvekst gjennom den kalde årstida. Dette er produkter som gir fi sken det beste grunnlaget for tilvekst når våren og sommeren kommer. Forsøk med krill i fôret til LITEN LAKS ga 3 % bedre tilvekst Forsøksbetingelser: Kontrollfôr med 52 % fiskemel Krillmel erstattet i hovedsak fiskemel 3 fôr med hhv. %, 7,5 % og 15 % krillmel Atlantisk laks 1 3 g Mai august ~9 dager Nofima Averøy 5 x 5 x 5 m merder 15 fisk/merd Automatfôret 3 ganger pr dag Fôrspilloppsamling Vekt (g) Fôrfaktor/Vekstfaktor Sluttvekt Startvekt 7,5 15 Vekstfaktor Fôrfaktor 7,5 15 Forsøk med krill i fôret til MIDDELS STOR LAKS ga lavere fôrfaktor og bedre tilvekst Forsøksbetingelser: Kontrollfôr med 3 % fiskemel Krillmel erstattet fi skemel 3 fôr med hhv., 1 og 2 % krillmel Atlantisk laks 1,2 kg 3,5 kg September april ~19 dager Helgeland Havbruksstasjon 5 x 5 x 5 m merder 15 fisk/merd Håndfôret til metning Fôrspilloppsamling Vekt (kg) Fôrfaktor/Vekstfaktor Sluttvekt Startvekt 5 Fôrfaktor Vekstfaktor BioMar Vinter 212 BioMar Vinter 212 5

4 BEST ECONOMIC PERFORMANCE Lønnsom fôring ved lave laksepriser Hva er sammenhengene? BEST ECONOMIC PERFORMANCE De siste månedene har vi sett at lakseprisene har stupt ned til et nivå som vi ikke har vært vant til de siste to årene. Det snakkes om laksepriser som er under «produksjonskostnadene», noe som selvsagt får mange til å iverksette «tiltak». Ettersom fôr er en stor kostnadspost er det naturlig at man starter med å lete etter muligheter for å spare kostnader her. Fôr er på den andre siden en veldig viktig innsatsfaktor for å skape et godt resultat, og det må man ikke glemme i dette jaget etter besparelser. Det er her ett spørsmål som det er svært viktig å tenke igjennom. Hvorfor bruker jeg de fôrtypene og det fôringsregimet jeg anvender i dag? Er det for å: 1. Få lavest mulig fôrkostnad. 2. Bedre fi skens motstandskraft og helse. 3. Oppnå maksimal tilvekst. Er det noe av dette som ikke er så viktig når lakseprisen er lav, og hva er lavt? Vi skal her gjøre noen betraktninger omkring dette. 1. Lavest mulig fôrkostnad Det første man må gjøre er å gjennomgå fôrtildelingen slik at denne er optimal, mht. lavest mulig fôrfaktor. Overfôring med økt fôrfaktor som resultat må unngås. Hvis man ikke er ute etter å maksimere tilvekst skal man benytte et fôr der fôrfaktor multiplisert med fôrpris er lavest mulig. BioMars standard fôrprogram optimeres hvert kvartal ut fra denne målsetningen, med vårt unike verktøy P.3. (Best Economic Performance). Våre CPK produkter sikrer deg derfor lavest fôrkostnad pr. produsert kilo rund laks. Dette forutsatt at du fôrer «normalt» som anbefalt. Restriktiv fôring og sulting over kortere eller lengre perioder øker fôrkostnadene og forverrer som regel resultatet, se figur. Verdi (1 kr) Slaktes nå Inntektsendring Endring i variabel kost. Resultatendring Sulting 6 dager Restriktiv fôring i 6 dager Normalfôring, Ytelse 3 I fi guren over vises resultatforskjellene man kan få ved å sulte, redusere fôringen eller fôre normalt med et fôr som er optimert mht. lavest mulig fôrkostnad, det vi kaller «Ytelse 3». Tallene tar utgangspunkt i en beholdning på 1 million fi sk à 4,5 kilo og en slaktepris på kr. 2,-. Tall i 1 NOK. 2. Bedre fiskens motstandskraft og helse Helsefôr, eller det vi i BioMar kaller SMARTfeed, brukes for å styrke fi sken i vanskelige perioder og hindre dødelighet slik at man kan slakte maksimalt antall kilo Superior fi sk. Generelt gjelder det at dette regimet ikke bør endres med fallende fiskepriser, og at de vurderinger man har gjort før prisene falt fortsatt gjelder. Fisken som er satt ut i 211 må få optimal fôring uansett, også SMARTfeed i kritiske perioder. Sikring av god helse og god vekst på 211 G er svært viktig for å legge grunnlaget for et godt resultat i 212. Når det gjelder fi sken som skal slaktes nå i vinter og frem til sommeren kan man være mer nøktern, og vurdere hva som er best, koste på mer eller slakte dersom man får et produksjonsproblem. Focus winter mot vintersår er ofte en lønnsom investering for å sikre overlevelse og bedre slakteresultatet. 3. Oppnå maksimal tilvekst Overordnet gjelder det at det er mest å tjene på å oppnå maksimal tilvekst på den minste fi sken, altså 211 G. Spesielt gjelder dette høstfi sken, der det å ha «en stor fi sk» til våren når vekstsesongen starter for fullt er en stor fordel og alltid svært lønnsomt. Årsaken er renters-rente effekten som vi også har på fi skevekst, og som er gitt et eksempel på i grafen nedenfor. Er grunnlaget lagt med en sunn og god fi sk, også med bruk av SMARTfeed for å forebygge sykdom i vanskelige perioder, vil vi anbefale bruk av fôr med krill gjennom vinteren for å oppnå denne effekten. Dokumentasjon viser inntil 3% bedre tilvekst med krill i startfasen. Effekten kan tas ut i større slaktevekt, eller tidligere utslakting. I fi guren nedenfor har vi lagt inn kun 15 % tilvekstøkning. 8 Vekt (gram) CPK (Y3) Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Figuren over viser at vi ved å benytte et fôr som gir 15% ekstra vekst i de første 5 månedene i sjø vil oppnå en slaktevekt som er betydelig større enn ved alternativ fôringsstrategi. Når det gjelder storfi sken bør man gå for maksimal tilvekst så lenge lakseprisen er høyere enn de ekstra kostnader man pådrar seg ved å fôre videre (Grensekostnaden). Grensekostnaden kan for enkelhets skyld settes lik summen av fôrkostnader og slaktekostnaden. Alle andre kostnader er som regel mer eller mindre faste. Det fi nnes ulike fôrtyper som gir laks en dokumenterbar bedre tilvekst enn standardfôr. Det som kjennetegner disse fôrtypene er at de som regel koster noe mer enn de fôrtypene som er optimert med basis i lavest mulig fôrfaktor, Ytelse 3 (ved bruk av P.3.). Regnestykket blir da mer komplisert. Her er de 3 viktigste 1. Jo nærmere salgsprisen kommer Grensekostnaden jo mindre lønnsomt er det å betale for et dyrere fôr for å bedre veksten før slakting. 2. Jo større tilvekstforbedring jo mer er du villig til å betale for et fôr som gir tilvekstøkning. 3. Man kan betale mer for god tilvekst i starten av fi skens liv. En god start gir en enda raskere vekst frem mot slakting, høyere slaktevekt eller tidligere slakting og lavere risiko. Derfor bør den minste fi sken opp til 2 kilo alltid få fôr som gir maksimal tilvekst. Når du gjør disse beregningene, så pass på at du tar med de ekstra kostnadene du får til fôr og slakting når fi skevekta øker. Dette gir også utslag i høyere fôrkostnad ved bruk av og POWER i tabellen til høyre. Kalkyle sluttfôring I tabellen er det et eksempel på beregning av hvilke fôrtyper det er lønnsomt å bruke det siste kiloet før slakting. Lakseprisen er her satt til 2 kroner og sløyeutbytte 83 %. Vi ser at det er mest lønnsomt å kjøre Ytelse 3 konseptet som gir et dekningsbidrag på kr. 2,1. Normal fôring Y3 med krill POWER Tilvekstendring %, % 8, % 1, % Tilvekstendring i gram Fôrpris 8,3 8,8 9, Fôrfaktor 1,15 1,15 1,1 Ekstra salgsinntekt, rund. 16,6 17,93 18,26 Fôrkostnad 11,5 13,17 13,12 Slakting og brønnbåt 3, 3,24 3,3 Sum variable kostnader 14,5 16,41 16,42 DEKNINGSBIDRAG 2,1 1,52 1,84 Hvis salgsprisen øker til 25 kroner blir konklusjonen en annen. Hvilken? Vi har her tatt for oss noen av de sammenhengene som vi mener det er viktig å ta hensyn til når man skal velge fôr og fôringsregime når salgsprisene er lave, og da ut fra økonomiske forhold. Vi har ikke tatt med i vurderingen ulike politiske hensyn som kan ligge til grunn for dine valg som f.eks. å redusere tilveksten for å minke utbudet av laks i markedet. Hvis du vil ha fl ere gode råd så spør din kundeansvarlige i BioMar. Per Kristian Nordøy Salgsdirektør, BioMar BioMar fornyer seg på transportsiden M/S Vågsund er nå i full drift og har startet sine første leveranser av fôr til BioMar kunder fra Kristiansund og nordover. Transportsystemet som er montert om bord er spesielt skånsomt for fôret. Her er alt gjennomtenkt til minste detalj, spesielt hvordan fôret skal lastes og leveres uten støv og brekkasje. Slike problemer koster oppdrettsnæringen fl ere titalls millioner årlig. Med laste- og lossekapasitet opp mot 3 tonn i timen sørger båten for rask og effektiv levering uten unødvendig tidsbruk på anleggene. Dette reduserer risiko ved levering, og øker fokus på det det blir penger av stell og fôring av fi sken. 6 BioMar Vinter 212 BioMar Vinter 212 7

5 KRILL I FISKEFÔRET Fremmer appetitten og øker tilveksten Forsøk med krill i fiskefôr har gitt overbevisende resultater. Bruk av krillmel i fôret stimulerer laksens appetitt, fôropptak og veksthastighet. BioMar kan dokumentere signifikant økt tilvekst med krill i en rekke vekstfôrsøk. Bennett AS Krillkilden i er BioMar anbefaler bruk av fôrtyper som kompenserer for redusert tilvekst gjennom den kalde årstida. Dette er produkter som gir fisken det beste grunnlaget for tilvekst når våren og sommeren kommer. BioMar AS 711 Trondheim Tlf

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR QUICK YTELSESFORSTERKER Standarden er satt for HØY-YTELSESFÔR Nå lanserer vi For maksimal tilvekst pr fôrkrone Det nye høy-ytelseskonseptet QUICK YTELSESFORSTERKER fra BioMar er basert på bruk av krill

Detaljer

BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr

BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED Vi bygger en - som yter mer Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr SMARTfeed - FORSKNING SOM ENDRER BILDET VERDENSOMSPENNENDE FORSKNING FOR BEDRE FISKEHELSE OG BÆREKRAFTIG

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

TEMAUTGAVE 02/2011 ET MAGASIN FRA

TEMAUTGAVE 02/2011 ET MAGASIN FRA ET MAGASIN FRA Produktutvikling; hva skulle vi gjort uten? Vi som har vært med i oppdrettsbransjen noen år, tenker lett ti år tilbake, da vi hadde høyenergifôr med masse fett og protein som ga rekordlave

Detaljer

Økologisk torskeoppdrett

Økologisk torskeoppdrett Økologisk torskeoppdrett -en økonomisk analyse Av Truls Olsen Mastergradsoppgave i fiskerifag Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus

En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2014 En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus Lene Aronsveen og Agnes Bing Orgland Veileder: Professor Dr.oecon Stein Ivar Steinshamn Masterutredning i økonomisk

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon msd-animal-health.no 1 2 Forskning for bærekraftig fremtid /// JOHAN KVALHEIM, ADM.DIR. MSD ANIMAL HEALTH NORGE Hvem hadde trodd at noen spede

Detaljer

Visjoner om norsk havbruksnæring

Visjoner om norsk havbruksnæring Visjoner om norsk havbruksnæring Bjørn Myrseth, Marine Farms A/S Hva gjør vi om ti år, om tyve år, i norsk havbruksnæring? Jeg skal her forsøke å gi mitt syn på hvordan utviklingen kan gå. Oppdrettsnæringen

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! NYHET! Pluss ALMA - den som gir næring! Pluss Alma er vårt siste tilskudd

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

Norske husholdningers sparing

Norske husholdningers sparing Økonomiske analyser 3/211 Elin Halvorsen Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

Problemer i bøtter og spann!

Problemer i bøtter og spann! Ikke akkurat et fruktfat! Men laken smaker visstnok mye bedre enn den ser ut. Pilotprosjektet i Stjørdal utvikler seg videre, men ikke i det tempoet gründerne håper på. I år har det meste gått på tverke,

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer