QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR"

Transkript

1 QUICK YTELSESFORSTERKER Standarden er satt for HØY-YTELSESFÔR

2 Nå lanserer vi For maksimal tilvekst pr fôrkrone Det nye høy-ytelseskonseptet QUICK YTELSESFORSTERKER fra BioMar er basert på bruk av krill QRILL TM fra Aker BioMarine. Produkter med denne ytelsesforsterkeren er merket Q Krill i fiskefôret Q Fremmer appetitten og øker tilveksten Stimulering av appetitt, fôropptak og veksthastighet Fisk spiser mer når fôret inneholder QRILL. Det er bevist mange ganger på flere fiskearter, også laks. Vi vet ikke alt om hvorfor det er slik. Det er veldig mange reaksjoner i kroppen som styrer matinntak både hos fisk og mennesker. Det vi vet er at ferskprosessert og næringsrikt råstoff som QRILL smaker godt. Kan brukes som fôr i alle ytelses kategorier Både stor og liten fisk spiser mer og vokser raskere når den får QRILL. Rask vekst i startfasen betyr stort utbytte av en liten investering. QRILL i slaktefôret gir rask tilbakebetaling av investeringen. Ytelsesforsterker i høy- ytelsesprodukter Laks som har et stort vekstpotensial trenger ekstra næringsrikt fôr. Responsen på høyt fôrinntak er rask vekst. For å underbygge den raske veksten trengs smakelig fôr, med QRILL. Krillkilden i BioMars fiskefôr er Forsøk med krill i fiskefôr har gitt overbevisende resultater. Bruk av krillmel i fôret stimulerer laksens appetitt, fôropptak og veksthastighet. BioMar kan dokumentere signifikant økt tilvekst med krill i en rekke vekstfôrsøk. Nå lanserer BioMar QUICK YTELSESFORSTERKER. Sortimentet med krill er merket Q. Vi bruker nå krill i alle produkter til den minste fisken, dvs. alle 75- variantene av CPK Intro Focus lice. I tillegg fås 200-produktene med krill, CPK Primo Focus lice. Dette for å gi fisk opp til 500 g en flying start. Til den største fisken har vi CPK og 12 mm med krill, for å toppe tilveksten. Bak produktene ligger det entydig forsøksdokumentasjon på laks, med økt tilvekst fra 11 % opp til 39 %. QUICK YTELSESFORSTERKER Bygger på solid, entydig dokumentasjon med krill som appetittforsterker i forsøk med: - Liten laks opp til 300 g - Middels stor laks opp til 3,5 kg - Stor laks opp til 6,8 kg Krill har gitt signifikant bedre tilvekst i MANGE vekstforsøk, liten middels stor laks Krill har gitt signifikant lavere fôrfaktor i vekstforsøk med middels stor laks Krill gir maksimal tilvekst pr. fôrkrone Side 2 Side 3

3 Krill i fôret gir resultater Forsøk med krill i fôret til liten laks ga 30 % bedre tilvekst Forsøk med krill i fôret til middels stor laks ga også lavere fôrfaktor enn standard kontrollfôr Forsøk med 10 % krill i fôret og 20 % fiskemel til stor laks ga 11 % bedre tilvekst enn standard kontrollfôr Forsøk med krill i fôret til stor laks ga lavere innhold av bukfett enn standard kontrollfôr LITEN LAKS: MIDDELS STOR LAKS: STOR LAKS: STOR LAKS: Kontrollfôr med 52 % fiskemel Krillmel erstattet i hovedsak fiskemel 3 fôr med 0 %, 7,5 % og 15 % krillmel Atlantisk laks g Mai august ~90 dager Nofima Averøy 5 x 5 x 5 m merder 150 fisk/merd Automatfôret 3 ganger pr dag Kontrollfôr med 30 % fiskemel (uten krill) Krillmel erstattet fiskemel 3 fôr med 0, 10 og 20 % krillmel Atlantisk laks 1,2 kg 3,5 kg September april ~190 dager Helgeland Havbruksstasjon 5 x 5 x 5 m merder 150 fisk/merd Håndfôret til metning Kontrollfôr med 30 % fiskemel (uten krill) Krillmel erstattet fiskemel 2 fôr med 0 og 10 % krillmel Atlantisk laks 5,5 kg 6,8 kg November desember ~ 40 dager Helgeland Havbruksstasjon 5 x 5 x 5 m merder 75 fisk/merd Håndfôret til metning Forsøksoppsett Ved forsøksslutt (forsøksoppsett stor laks) ble fisk samplet og sendt rund til NOFIMA for CT skanning Resultater Laks fôret med krill hadde lavere innvollsog muskelfett Laks fôret med krill hadde fastere filet 30 % bedre tilvekst med 7.5 % krill 48 g fra 100 til 300 g 8 % bedre tilvekst med 10 % krill 150 g fra 1,2 til 3,5 kg 3,5 % lavere FCR 11 % bedre tilvekst med 10 % krill 124 g fra 5,5 til 6,7 kg Vekt (g) Sluttvekt Startvekt 7,5 15 Vekstfaktor Fôrfaktor 7,5 15 Vekt (kg) Sluttvekt Startvekt Vekstfaktor Fôrfaktor Vekt (kg) Kontroll Kontroll Qrill Qrill Fettinnhold Brystfinne snitt Ryggfinne snitt Dette kan skyldes at den økte tilveksthastigheten ga en mer effektiv utnyttelse av energien i fôret til proteinvekst i stedet for fettakkumulering. Dessuten inneholder krill mye marine fosfolipider som kan ha en innvirkning på hvordan og hvor mye fett som deponeres. Forsøkene er gjennomført ved Helgeland Havbruksstasjon på Dønna. Foto: Aker BioMarine Side 4 Side 5

4 Fakta om krill BioMar i tett samarbeid med Aker BioMarine Krill er et rekelignende dyreplankton som spiser planteplankton. Krill finnes i nærmest alle hav og er en nøkkelart i næringskjedene. Den er et svært viktig byttedyr for større arter, inkludert sjøpattedyr som sel og hval. Antarktisk krill fanges i områdene rundt Antarktis. Estimert biomasse av denne arten er på 400 millioner tonn. Dette tilsvarer en til to ganger biomassen av alle mennesker på jorda. Selskapene har inngått et langsiktig strategisk samarbeid. Norske fiskeoppdrettere vil høste gevinsten av dette ved å få tilgang til produkter med QRILL som vil gi Norsk Laks muligheten til å utnytte sitt fulle vekst potensial opparbeidet gjennom mange års avlsarbeide. Avtalen gir BioMar tilgang til krill i flere år framover. Antarktisk krill og ressursene i Sørishavet forvaltes og reguleres av Convention for the Conservation of Antartic Marine Living Resources (CCAMLR). CCAMLR er et utmerket rammeverk, som har utviklet robuste forskningsprogram og innført viktig forvaltningspraksis og nødvendige bevaringstiltak i Sørishavet. For å forhindre overfiske og dermed at også næringsgrunnlaget for arter som pingvin og sel blir redusert, benyttes føre-var prinsippet i forvaltningen av denne viktige ressursen. Med dagens kvoter er krillfisket meget bærekraftig. Det er generelt anerkjent at inntil 90 % av energien er «tapt» ved å gå fra et nivå i den økologiske næringskjeden til den neste (trofiske nivåer). I dette perspektivet er det mye mer effektivt å benytte ressurser lavere i økosystemet. Krill er derfor en svært energieffektiv kilde for mat og næringsstoff i et økologisk perspektiv. Av samme grunn er det essensielt at krill ikke overfiskes! En underutnyttet art Naturlig ferskt råstoff Aker BioMarine har utviklet og patentert en ny og skånsom fangstmetode for krill. Teknologien kalles Aker Eco-Harvesting og innebærer at trålen forblir under vann hele tiden, mens fersk krill skånsomt pumpes ombord og direkte inn i båtens produksjonsanlegg. Direkte prosessering av fersk krill gir et sluttprodukt av høyeste kvalitet. Størst biomasse Antarktisk krill (Euphausia superba) er rekelignende krepsdyr som finnes i Sørishavet. Biomassen antas å utgjøre i størrelsesorden opp til 400 millioner tonn. Krill spiller en nøkkelrolle i økosystemene i Arktis og Antarktis. Krill lever av planteplankton og alger, men de har et opportunistisk spisemønster og kan beite på nesten hvilket som helst tilgjengelig plankton. Krill spises av sel, pingviner, fisk, blekksprut og sjøfugl, og er favoritt- og hovedmatkilde for mange av bardehvalene. Miljøsertifisert Aker BioMarine som produserer QRILL er tildelt Marine Stewardship Council (MSC) sertifisering for bærekraftig og miljøvennlig krillfiske. MSC er en uavhengig, global non-profit-organisasjon som analyserer og gir sertifisering til veldrevet, bærekraftig fiskerivirksomhet. Frisk råvare med svært god smak Rik på astaxanthin Krillmelet er rikt på naturlig astaxanthin en effektiv antioksidant som bidrar til ekstra pigmentering, samt beskytter krillmelet og fiskefôret mot oksidering. Omega-3 Krillmelet (QRILL ) er rikt på omega-3 fett som hovedsakelig er bundet i omega-3 fosfolipid form, som forskning antyder er en svært effektiv omega-3 kilde. Fosfolipider er viktige strukturelle og funksjonelle komponenter. Omega-3 utnyttelsen i noen vev øker med mer fosfolipider. Slike observasjoner tyder på at krill er en meget effektiv omega-3 kilde for fisken. Marint protein Krillmel inneholder protein av høy fordøyelighet med aminosyresammensetning som ligger nært fiskemel og fiskens generelle proteinbehov. Krillmelet er prossesert helt ferskt noe som bidrar til å sikre høy kvalitet på proteinet og et lavt innhold av uheldige nedbrytningsprodukter. Foto: Aker BioMarine Illustrasjon: Aker BioMarine Ny teknologi Akers patenterte Eco-Harvesting fiske sikrer høsting av krill på en kommersielt levedyktig og miljøvennlig måte. Uavhengige observatører har bekreftet at denne nye høstingsmetoden sikrer at fiskeriet ikke har bifangst, inklusive fugl og pattedyr. Eco-Harvesting resulterer i minimal miljøpåvirkning. Den nyskapende, bærekraftige fangsten av krill vil tillate fremtidige generasjoner å fortsette høstingen! Sunnhet fra Sørishavet Fosfolipid-fettsyrer er viktige strukturkomponenter i kroppen generelt og cellemembraner spesielt. Funksjonen til kroppens celler, vev og organer påvirkes positivt ved tilsetting av marine fosfolipider i fôret. Fett i fosfolipid form er vannløselig og kan være gunstig for fordøyelse og fôropptak. Krill inneholder spesielt høyt nivå av EPA som er kjent for å ha en betennelsesdempende funksjon. Miljøsertifisert råvare Aker BioMarines MSCsertifisering gir anledning til å benytte MSCs miljømerke på aktuelle produkter. Dette gir oppdretterne trygghet om at krill i BioMar-fôr er basert på bærekraftig fiskeri, i tillegg til full sporbarhet gjennom hele produksjonskjeden. MSC-godkjenningen fokuserer på artens tilstand og hvordan denne er forvaltet, i tillegg til en vurdering av hvilken påvirkning fiskeri vil ha på økosystemet, inkludert en rekke pattedyr, fugler og fisk. Krillkilden i BioMars fiskefôr er Side 6 Side 7

5 Produkter med QUICK ytelsesforsterker: CPK 75 Q INTRO 75 Q Focus Lice 75 Q CPK 200 Q PRIMO 200 Q Focus Lice 200 Q CPK 2000 Q 10 og 12 mm Dokumentert raskere tilvekst Liten laks Middels stor laks Stor laks SEPTEMBER 2011 Bennett AS - Trykkpartner BioMar AS 7011 Trondheim Tlf

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014 32 eksempler på at forskning lønner seg Prosjektåret 2014 gratulerer med forskningsrådets innovasjonspris Tromsø-bedriften Polybait A/S har gjennom et tett forskningssamarbeid med Nofima utviklet et kunstig

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Optimalt fôr som gir fast filet

Optimalt fôr som gir fast filet Rapport 37/2010 Utgitt desember 2010 Optimalt fôr som gir fast filet Turid Mørkøre, Erling Olaf Koppang, Marit Espe, Thomas Larsson, Eva Veiseth-Kent, Bendik F. Terjesen, Inger Beate Standal og Kjell-Arne

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten. Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd.

Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten. Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd. Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd. leder FoU BioMar - Norge 2009: Produksjon: 300 000 tonn Ansatte: 170 1 Utfordringer

Detaljer

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING Innhold Del 1. Biologi Utbredelse... 3 Livssyklus... 3 Pelagisk stadium og bunnslåing... 4 Oppvekst... 5 Kjønnsmodning og sekundære kjønnstrekk...

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Rapport 14/2011 Utgitt mars 2011 Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com

For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Omsorg for eldre hunder En PRO PLAN -guide for

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Brosjyre om bærekraftig utvikling Hvorfor er bærekraftig utvikling så viktig? I 1987 ga rapporten 1 fra Brundtland

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon msd-animal-health.no 1 2 Forskning for bærekraftig fremtid /// JOHAN KVALHEIM, ADM.DIR. MSD ANIMAL HEALTH NORGE Hvem hadde trodd at noen spede

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer