ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering"

Transkript

1 Arbeidsevnevurderinger - perspektiver, modeller og verktøy Del 1: Tore N. Braathen, fysioterapeut og stipendiat ved UiO og AiR ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering Del 2: Thomas Johansen, kognitiv psykolog og forsker ved AiR Nina Bugodt, fysioterapeut ved AiR

2 Definerte roller - samarbeid om å gi nødvendig bistand til deltakers egen innsats for å oppnå arbeidsdeltakelse Arbeidsgiver Leder Tillitsvalgt/verneombud Sykmelder Kommunehelsetjenesten BHT/HMS Spesialisthelsetjenesten NAV IA (Arbeidslivssenteret) Hjelpemiddelsentral Andre Attføringsbedrift

3 Begreper Arbeid Funksjonsevne/arbeidsevne Funksjonsvurdering/arbeidsevnevurdering

4 Nordenfelt (2008) definerer arbeidsevne slik: En person P har en fullstendig (spesifikk) arbeidsevne, bare dersom P har den arbeidsspesifikke manuelle og intellektuelle kompetanse, styrke, så vel som toleranse og mot, relevante dyder, andre kvalifikasjoner og har fysisk, mental og sosial helse som kreves for å oppfylle de kravene og nå de målene som tilhører den aktuelle jobben, gitt at det fysiske, psykososiale og organisasjonmessige arbeidsmiljøet er akseptabelt for P, eller kan med tilpasninger lett bli gjort akseptable for P. Nordenfelt. L. The concept of work ability, 2008, p 137.

5 Model of return to work (Loisel et al. 2005)

6 Fig. Dimensions of work ability Source: Ilmarinen 2008

7 Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (WHO)

8 Verktøy for vurdering av arbeidsevne (Fadyl et al. 2010): 10 verktøy ble funnet og vurdert: Work ability index Functional capacity index Work instability scales (3) Work role functioning Functional capacity evaluation Work capacity evaluation Occupational role questionnaire Worker role interview Konklusjon Ulike grunner til å evaluere arbeidsevne og ulike bruksområder. Ingen av verktøyene dekket alle hovedområdene som ble funnet å påvirke arbeidsevne. Verktøyene søker enten perspektivet til arbeidstakeren eller helsepersonell, ikke arbeidsgiver eller andre aktører. Ingen av verktøyene er designet med rehabilitering til arbeid som siktemål.

9 Norge: Helsetjenestens rolle Vurderinger av funksjonsevne/ arbeidsevne med ulike siktemål (Brage et al. 2008): Som hjelpemiddel i planlegging av rehabilitering og tilbakeføring til arbeid Som grunnlagsdokument for vurdering av behov for ytelser Som instrument for å vurdere effekt av tiltak

10 Modell for arbeidsevnevurdering i NAV

11 Eksempel på verktøy for vurdering av funksjonsevne/arbeidsevne 16 dager 4 uker 7 uker 26 uker 52 uker Fra 52 uker inntil 4 år Arb.g. Oppfølgingsplan periode aktivitet Dialogmøte I Dialogmøte II Ev. dialogmøte III Arbeidsavklaringspenger 66% Tidlig fase: Individuell oppfølgingsplan BHT: Krav og funksjonsskjema Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut Allmennleger: Norsk funksjonsskjema og arbeidsplassbeskrivelse Sen fase: Veileder Nav: Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan Rådgivende leger: Kjernesett for vurdering av langtidsytelser Kjernesett for vurdering av funksjon i arbeidsrettet rehabilitering

12 Kjernesett for evaluering av uførhet (Brage et al 2008) Europeisk samarbeidsprosjekt har utviklet et generisk kjernesett av funksjonskategorier som skal brukes i medisinsk vurdering ved langtidsytelser. Verktøy for rådgivende leger som kan understøtte beslutninger om rett til langtidsytelser, og som kan supplere og gi bedre kvalitet på legeerklæringer til uføresaker. 20 funksjonskategorier fra ICF inkludert: 5 fra kroppsfunksjoner 15 fra aktiviteter og deltakelse Miljøkategorier ikke inkludert Foreslåtte kategorier som ikke hadde egen kode ble framhevet, men ikke inkludert. Forventes nasjonale tilleggskategorier.

13 Kjernesett for vurdering av funksjon i arbeidsrettet rehabilitering Avdeling i WHO som forsker på ICF en gruppe studerer ICF og arbeidsrettet rehabilitering Mål: Å utvikle et generisk kjernesett for vurdering av funksjon i arbeidsrettet rehabilitering basert på ICF. Metoder Forberedende fase (1) systematisk litteraturgjennomgang (2) undersøkelse blant eksperter i fagfeltet (3) tverrsnittsundersøkelse (4) fokusgruppeintervju Konsensuskonferanse for å bestemme ICF kategorier Avsluttende fase Valideringsundersøkelser

14

15 Oppsummering del 1 Modeller for hva som påvirker arbeidsevne kan hjelpe oss til bedre å forstå en sammensatt situasjon og hva som skal til for å nå arbeidsdeltakelse. Viktig å være klar over egen og andres rolle i oppfølgingsarbeidet ved valg av verktøy for vurdering av arbeidsevne. Behov for utvikling av verktøy som kan støtte opp under hensiktsmessige tiltak og god kommunikasjon mellom helsevesen, arbeidsplass og NAV. Verktøy er bare et supplement, de bør ikke bli for omfattende, og de bør holde fokuset på mulighetene på arbeidsplassen eller i arbeidsmarkedet.

16 Referanser Nordenfelt.The concept of work ability. Brussels: PIE Peter Lang Loisel et al. Prevention of work disability due to musculoskeletal disorders: The challenge of implementing evidence. J Occup Rehab. 2005; 15 (4). Gould et al. (eds). Dimensions of work ability. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health Fadyl et al. Factors contributing to work ability for injured workers: literature review and comparison with available measures. Dis & Rehab. 2010; 32 (14). Brage et al. Funksjonsvurderinger ved langvarig sykefravær og ved vedtak om langtidsytelser. Sluttrapport. Oslo: Universitetet i Oslo Escorpizo et al. Developing a core set to describe functioning in vocational rehabilitation using the ICF. J Occup Rehab. 2010; 20 (4). Glassel et al. A case study on the application of ICF-based tools for vocational rehabiliation in spinal cord injury. Work. 2012; 41 (4).

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis www.hernesinstitutt.no Kristin Haugen, John Henry Strupstad, Ole Jo Kristoffersen, Hilde Nitteberg Teige, Monica Lillefjell, Camilla Ihlebæk Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i

Detaljer

Funksjonsvurdering på arbeidsplassen, et hjelpemiddel ved spesialvurdering i regi av bedriftshelsetjenesten

Funksjonsvurdering på arbeidsplassen, et hjelpemiddel ved spesialvurdering i regi av bedriftshelsetjenesten Sluttrapport til NHO Arbeidsmiljøfondet Prosjektnr. S-2387: Funksjonsvurdering på arbeidsplassen, et hjelpemiddel ved spesialvurdering i regi av bedriftshelsetjenesten Test av krav og funksjonsskjema i

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no

International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Publikasjoner fra PreSenter Bøker Raskt tilbake. Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte (Aas RW, 2009). Gyldendal Akademisk. Å få seg en jobb - Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer

Detaljer

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN Revidert utgave 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Målgruppe... 3 Erfaringer til nå... 3 Behov for revisjon... 4 Hva er

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Tilbake i arbeid etter hjerneskade?

Tilbake i arbeid etter hjerneskade? Tilbake i arbeid etter hjerneskade? Arbeidstakere og fagpersoners erfaringer «Vil jeg komme tilbake til jobb?» Dette er et spørsmål som ofte stilles tidlig i rehabiliteringsfasen av personer som har fått

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Eksplorerende fokusgruppeintervjuer: Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere Birte Barsnes, fysioterapeut, MSc, høyskolektor, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogn Bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 2014-04 Proba-rapport nr. 2014-04, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 TT,HB,PDS/SK, 18.02.14 -- Offentlig -- Evaluering

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Historikk, Femtidsperspektiver Helsemyndighetenes forventninger 18.11.2004 Tema for presentasjonen 2 Hvorfor klassifikasjoner og kodeverk? Redskap for å systematisere

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

NOTAT. Faggruppen for manuellterapi. RTV v/hilde Furevold

NOTAT. Faggruppen for manuellterapi. RTV v/hilde Furevold NOTAT Fra: Til: Faggruppen for manuellterapi RTV v/hilde Furevold Innspill i henhold til oppsummering etter møte i Rikstrygdeverket den 15.05.06 om IAprogram for manuellterapeuter og kiropraktorer. GENERELT

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

Rehabilitering i sykehjem

Rehabilitering i sykehjem Rehabilitering i sykehjem Riskatun rehabiliteringssenter Døgnavdeling med 15 korttidsplasser åpnet i mai 2007 Økt til 20 korttidsplasser i juni 2012 Organisert under Resultatenhet Fysio- og ergoterapi

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Livet to år etter multitraume;

Livet to år etter multitraume; Lene Mosberg-Stangeby Livet to år etter multitraume; erfaringer, utfordringer og anbefalinger Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag Vår 2013

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Hvordan bruke arbeidsretttet rehabilitering for at bekjempe sociale helseforskjeller! Hernes 10-02-2014, Merete Labriola!

Hvordan bruke arbeidsretttet rehabilitering for at bekjempe sociale helseforskjeller! Hernes 10-02-2014, Merete Labriola! Hvordan bruke arbeidsretttet rehabilitering for at bekjempe sociale helseforskjeller Hernes 10-02-2014, Merete Labriola To work, or not to work that is the question " Shakespeare 2014 Arbeid gir " Tidsstruktur,

Detaljer

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Rehabilitering er et fagområde som preges av flotte ord og intensjoner. Utfordringen er å følge opp dette i praksis. I denne artikkelen ønsker

Detaljer

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.3: Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Hvilke undersøkelses- og vurderingsredskaper bruker norske ergoterapeuter?

Hvilke undersøkelses- og vurderingsredskaper bruker norske ergoterapeuter? Hvilke undersøkelses- og vurderingsredskaper bruker norske ergoterapeuter? RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSEN I 2013: DEL 3 Av Anne-Stine Dolva, Unni Sveen, Tore Bonsaksen, Cathrine Hagby, Sissel Horghagen,

Detaljer